locale/pl.po
author Colas Nahaboo <colas@nahaboo.net>
Sat, 26 Jan 2008 15:50:53 +0100
changeset 0 414e01d06fd5
child 1 e2915a7cbdfa
permissions -rw-r--r--
RELEASE 4.2.0 freetown
colas@0
   1
# TWiki translation for Polish
colas@0
   2
# This file is distributed under the same license as TWiki itself
colas@0
   3
# Copyright (C) 2005 Peter Thoeny, peter@thoeny.com and TWiki Contributors.
colas@0
   4
# Translators:
colas@0
   5
#  TWiki:Main/ZbigniewKulesza, 2006. 
colas@0
   6
msgid ""
colas@0
   7
msgstr ""
colas@0
   8
"Project-Id-Version: TWiki $Id\n"
colas@0
   9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
colas@0
  10
"POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
colas@0
  11
"PO-Revision-Date: 2007-12-04 12:23-0300\n"
colas@0
  12
"Last-Translator: Zbigniew Kulesza <kuleszbi@pb.bialystok.pl>\n"
colas@0
  13
"Language-Team: Polish <kuleszbi@@pb.bialystok.pl>\n"
colas@0
  14
"MIME-Version: 1.0\n"
colas@0
  15
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
colas@0
  16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
colas@0
  17
colas@0
  18
#. ($days)
colas@0
  19
#: lib/TWiki/Time.pm:290
colas@0
  20
msgid "%*(%1,day) "
colas@0
  21
msgstr "%*(%1,dzień) "
colas@0
  22
colas@0
  23
#. ($hours)
colas@0
  24
#: lib/TWiki/Time.pm:293
colas@0
  25
msgid "%*(%1,hour) "
colas@0
  26
msgstr "%*(%1,godzina) "
colas@0
  27
colas@0
  28
#. ($mins)
colas@0
  29
#: lib/TWiki/Time.pm:296
colas@0
  30
msgid "%*(%1,minute) "
colas@0
  31
msgstr "%*(%1,minuta) "
colas@0
  32
colas@0
  33
#. ($secs)
colas@0
  34
#: lib/TWiki/Time.pm:299
colas@0
  35
msgid "%*(%1,second) "
colas@0
  36
msgstr "%*(%1,sekunda)"
colas@0
  37
colas@0
  38
#: templates/oopsgeneric.tmpl:12 templates/oopsgeneric.tmpl:14
colas@0
  39
#: templates/oopsgeneric.tmpl:16 templates/oopsgeneric.tmpl:7
colas@0
  40
msgid "%1"
colas@0
  41
msgstr ""
colas@0
  42
colas@0
  43
#: templates/registernotify.tmpl:3 templates/registernotifyadmin.tmpl:3
colas@0
  44
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:3
colas@0
  45
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:3
colas@0
  46
msgid "%1 - Registration for %2 (%3)"
colas@0
  47
msgstr "Rejestracja: %2 (%3)"
colas@0
  48
colas@0
  49
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:68
colas@0
  50
msgid "%1 - complete TWiki documentation, Quick Start to Reference"
colas@0
  51
msgstr "%1 - dokumentacja do TWiki"
colas@0
  52
colas@0
  53
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:70
colas@0
  54
msgid "%1 - just for me"
colas@0
  55
msgstr "%1 - właśnie dla mnie"
colas@0
  56
colas@0
  57
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:67
colas@0
  58
msgid "%1 - starting points on TWiki"
colas@0
  59
msgstr "%1 - od tego możesz zacząć przygodę z TWiki"
colas@0
  60
colas@0
  61
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:69
colas@0
  62
msgid "%1 - try out TWiki on your own"
colas@0
  63
msgstr "%1 - wypróbuj TWiki"
colas@0
  64
colas@0
  65
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:66
colas@0
  66
msgid "%1 - view a short introductory presentation on TWiki for beginners"
colas@0
  67
msgstr "%1 - wprowadzenie dla początkujących"
colas@0
  68
colas@0
  69
#: data/TWiki/WebChanges.txt:2
colas@0
  70
msgid "%1 Recent Changes in %2 Web"
colas@0
  71
msgstr "Wyświetl %1 zmian(y) w dziale %2:"
colas@0
  72
colas@0
  73
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:4
colas@0
  74
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:4
colas@0
  75
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:4
colas@0
  76
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:2
colas@0
  77
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:3
colas@0
  78
#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:3
colas@0
  79
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:39
colas@0
  80
msgid "%1 Web"
colas@0
  81
msgstr "Dział %1"
colas@0
  82
colas@0
  83
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:3
colas@0
  84
msgid "%1 Web Home"
colas@0
  85
msgstr "Strona domowa działu: %1"
colas@0
  86
colas@0
  87
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:84
colas@0
  88
msgid "%1 for changing your email address"
colas@0
  89
msgstr "%1 aby zmienić adres email"
colas@0
  90
colas@0
  91
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:83
colas@0
  92
msgid "%1 for changing your password"
colas@0
  93
msgstr "%1 aby zmienić hasło"
colas@0
  94
colas@0
  95
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:47
colas@0
  96
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:37
colas@0
  97
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:85
colas@0
  98
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:38
colas@0
  99
msgid "%1 has a list of other TWiki users"
colas@0
  100
msgstr "%1 lista kont użytkowników TWiki"
colas@0
  101
colas@0
  102
#: templates/messages.tmpl:423
colas@0
  103
msgid ""
colas@0
  104
"%1 has been editing the topic for %2 and the lease is still active for "
colas@0
  105
"another %3."
colas@0
  106
msgstr ""
colas@0
  107
"Użytkownik %1 prowadził edycję strony przez %2 i blokada będzie wciąż "
colas@0
  108
"aktywna przez kolejne %3."
colas@0
  109
colas@0
  110
#: templates/registernotifyadmin.tmpl:10
colas@0
  111
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:10
colas@0
  112
msgid "%1 has been registered with e-mail %2"
colas@0
  113
msgstr "Użytkownik %1 został zarejestrowany z adresem email: %2"
colas@0
  114
colas@0
  115
#: templates/messages.tmpl:23
colas@0
  116
msgid "%1 home"
colas@0
  117
msgstr "strona domowa %1"
colas@0
  118
colas@0
  119
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:86
colas@0
  120
msgid "%1 is a list of TWiki user documentation"
colas@0
  121
msgstr "%1 dokumentacja do TWiki"
colas@0
  122
colas@0
  123
#: templates/messages.tmpl:106
colas@0
  124
msgid "%1 is an invalid name for a new web"
colas@0
  125
msgstr "%1 jest niepoprawną nazwą nowego działu"
colas@0
  126
colas@0
  127
#: templates/login.sudo.tmpl:4 templates/login.tmpl:6
colas@0
  128
msgid "%1 is currently logged in"
colas@0
  129
msgstr "Użytkownik %1 jest już zalogowany"
colas@0
  130
colas@0
  131
#: templates/messages.tmpl:404
colas@0
  132
msgid "%1 is currently set to %2"
colas@0
  133
msgstr "%1 jest obecnie ustawione na %2"
colas@0
  134
colas@0
  135
#: templates/messages.tmpl:421
colas@0
  136
msgid "%1 is editing %2."
colas@0
  137
msgstr "%1 jest w trakcie edycji %2."
colas@0
  138
colas@0
  139
#: templates/messages.tmpl:49
colas@0
  140
msgid "%1 is in at least one group and cannot be removed"
colas@0
  141
msgstr "%1 jest w co najmniej jednej grupie i nie może zostać usunięty"
colas@0
  142
colas@0
  143
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:40
colas@0
  144
msgid "%1 is the default topic for deleted attachments."
colas@0
  145
msgstr "%1 jest domyślną stroną zawierającą usunięte załączniki."
colas@0
  146
colas@0
  147
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:87
colas@0
  148
msgid "%1 lists all TWiki user tools"
colas@0
  149
msgstr "%1 narzędzia użytkownika TWiki"
colas@0
  150
colas@0
  151
#: templates/messages.tmpl:429
colas@0
  152
msgid "%1 may still be editing %2."
colas@0
  153
msgstr "%1 prawdopodobnie wciąż jest w trakcie edycji %2."
colas@0
  154
colas@0
  155
#. ("<nop>$toWeb.<nop>$toTopic",                       "<nop>$fromWeb.<nop>$fromTopic",                       $date,                       $by)
colas@0
  156
#: lib/TWiki/Render.pm:200
colas@0
  157
msgid "%1 moved from %2 on %3 by %4"
colas@0
  158
msgstr "%1 została przeniesiona z %2 do %3 przez %4"
colas@0
  159
colas@0
  160
#: templates/messages.tmpl:22
colas@0
  161
msgid "%1 to create another web"
colas@0
  162
msgstr "%1 w celu utworzenia innego działu"
colas@0
  163
colas@0
  164
#: templates/messages.tmpl:21
colas@0
  165
msgid "%1 to customize the web specific preferences"
colas@0
  166
msgstr "%1 w celu skonfigurowania działu"
colas@0
  167
colas@0
  168
#: templates/messages.tmpl:20
colas@0
  169
msgid "%1 to start working on the new web"
colas@0
  170
msgstr "%1 w celu rozpoczęcia pracy w nowym dziale"
colas@0
  171
colas@0
  172
#: templates/messages.tmpl:489
colas@0
  173
msgid "%1 topic does not exist"
colas@0
  174
msgstr "strona %1 nie istnieje"
colas@0
  175
colas@0
  176
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:11
colas@0
  177
msgid "&Cancel"
colas@0
  178
msgstr "&Rezygnacja"
colas@0
  179
colas@0
  180
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:14
colas@0
  181
msgid "&Edit text"
colas@0
  182
msgstr "&Edycja tekstu"
colas@0
  183
colas@0
  184
#: templates/twiki.tmpl:96
colas@0
  185
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:155
colas@0
  186
msgid "&History"
colas@0
  187
msgstr "&Wersje"
colas@0
  188
colas@0
  189
#: templates/messages.tmpl:262
colas@0
  190
msgid "'%1' is not a valid %2 "
colas@0
  191
msgstr "'%1' nie jest poprawną nazwą w formacie %2 "
colas@0
  192
colas@0
  193
#: data/TWiki/WebTopicCreator.txt:2
colas@0
  194
#, fuzzy
colas@0
  195
msgid "'Create New Topic' page has moved"
colas@0
  196
msgstr "Utwórz nową stronę w dziale: %1"
colas@0
  197
colas@0
  198
#: templates/login.tmpl:10
colas@0
  199
msgid "(%1 login)"
colas@0
  200
msgstr ""
colas@0
  201
colas@0
  202
#: templates/rdiff.tmpl:4
colas@0
  203
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:6
colas@0
  204
msgid "(%1 vs. %2)"
colas@0
  205
msgstr "(%1 vs. %2)"
colas@0
  206
colas@0
  207
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:76
colas@0
  208
msgid "(=all= to show all topics)"
colas@0
  209
msgstr "(wpisz =all=, aby wyświetlić wyniki dla wszystkich stron)"
colas@0
  210
colas@0
  211
#: data/Sandbox/WebHome.txt:9
colas@0
  212
msgid "(Use a topic name in TWiki.WikiNotation)"
colas@0
  213
msgstr ""
colas@0
  214
"(wpisz nazwę nowej strony w formacie [[%TWIKIWEB%.WikiNotation][WikiWord]])"
colas@0
  215
colas@0
  216
#: templates/messages.tmpl:156
colas@0
  217
msgid "(__Suggestion:__ How about uploading your picture to your topic?)"
colas@0
  218
msgstr "(__Propozycja:__ A może zechcesz zamieścić swoją fotografię?)"
colas@0
  219
colas@0
  220
#: templates/oopsaccessdenied.tmpl:4
colas@0
  221
#, fuzzy
colas@0
  222
msgid "(access denied)"
colas@0
  223
msgstr "Dostęp zabroniony"
colas@0
  224
colas@0
  225
#: templates/attachnew.tmpl:2
colas@0
  226
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:8
colas@0
  227
msgid "(attach)"
colas@0
  228
msgstr "(utwórz załącznik)"
colas@0
  229
colas@0
  230
#: templates/backlinksweb.tmpl:4
colas@0
  231
msgid "(backlinks in %1 Web)"
colas@0
  232
msgstr "(odwołania w dziale %1)"
colas@0
  233
colas@0
  234
#: templates/backlinksallwebs.tmpl:4
colas@0
  235
msgid "(backlinks in all Webs)"
colas@0
  236
msgstr "(odwołania we wszystkich działach)"
colas@0
  237
colas@0
  238
#: templates/searchbookview.tmpl:3
colas@0
  239
#, fuzzy
colas@0
  240
msgid "(book view)"
colas@0
  241
msgstr "Kod źródłowy"
colas@0
  242
colas@0
  243
#: templates/changeform.tmpl:4
colas@0
  244
msgid "(change form)"
colas@0
  245
msgstr "(zmień formularz)"
colas@0
  246
colas@0
  247
#: templates/oopschangelanguage.tmpl:2 templates/oopslanguagechanged.tmpl:3
colas@0
  248
msgid "(change language)"
colas@0
  249
msgstr "(zmień język)"
colas@0
  250
colas@0
  251
#: templates/changes.tmpl:5
colas@0
  252
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/changes.pattern.tmpl:4
colas@0
  253
msgid "(changes)"
colas@0
  254
msgstr "(zmiany)"
colas@0
  255
colas@0
  256
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:5
colas@0
  257
msgid "(delete attachment)"
colas@0
  258
msgstr "(usuń załącznik)"
colas@0
  259
colas@0
  260
#: templates/renamedelete.tmpl:4
colas@0
  261
msgid "(delete)"
colas@0
  262
msgstr "(usuń)"
colas@0
  263
colas@0
  264
#: templates/editform.tmpl:4 templates/editform.tmpl:5
colas@0
  265
msgid "(edit form)"
colas@0
  266
msgstr "(edycja formularza)"
colas@0
  267
colas@0
  268
#: templates/edittext.tmpl:4 templates/edittext.tmpl:7
colas@0
  269
msgid "(edit text)"
colas@0
  270
msgstr "(edycja tekstu)"
colas@0
  271
colas@0
  272
#: templates/edit.tmpl:10 templates/edit.tmpl:4
colas@0
  273
msgid "(edit)"
colas@0
  274
msgstr "(edycja)"
colas@0
  275
colas@0
  276
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:105
colas@0
  277
msgid "(how you log in) LoginName:"
colas@0
  278
msgstr "(nazwa konta użytkownika) NazwaKonta:"
colas@0
  279
colas@0
  280
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:100
colas@0
  281
msgid "(identifies you to others) WikiName:"
colas@0
  282
msgstr "(służy do identyfikacji) WikiName"
colas@0
  283
colas@0
  284
#: templates/login.tmpl:4
colas@0
  285
#, fuzzy
colas@0
  286
msgid "(login)"
colas@0
  287
msgstr "Zaloguj"
colas@0
  288
colas@0
  289
#: templates/oopsmore.tmpl:3
colas@0
  290
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/oopsmore.pattern.tmpl:12
colas@0
  291
msgid "(more)"
colas@0
  292
msgstr "(więcej)"
colas@0
  293
colas@0
  294
#: templates/moveattachment.tmpl:4
colas@0
  295
msgid "(move attachment)"
colas@0
  296
msgstr "(przenieś załącznik)"
colas@0
  297
colas@0
  298
#: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:56
colas@0
  299
msgid "(no parent, orphaned topic)"
colas@0
  300
msgstr "(sierota-brak strony nadrzędnej)"
colas@0
  301
colas@0
  302
#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1013 lib/TWiki/UI/Manage.pm:1016
colas@0
  303
#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1019 lib/TWiki/UI/Manage.pm:1053
colas@0
  304
#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1076 lib/TWiki/UI/Manage.pm:632
colas@0
  305
#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:635 lib/TWiki/UI/Manage.pm:638
colas@0
  306
#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:641 lib/TWiki/UI/Manage.pm:882
colas@0
  307
#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:907
colas@0
  308
msgid "(none)"
colas@0
  309
msgstr "(brak)"
colas@0
  310
colas@0
  311
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:3
colas@0
  312
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:3
colas@0
  313
msgid "(oops)"
colas@0
  314
msgstr "(oops)"
colas@0
  315
colas@0
  316
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:274
colas@0
  317
msgid "(optional)"
colas@0
  318
msgstr "(opcjonalnie)"
colas@0
  319
colas@0
  320
#: data/TWiki/WebSearch.txt:33 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:43
colas@0
  321
msgid "(otherwise search %1 Web only)"
colas@0
  322
msgstr "(w przeciwnym razie wyszukaj tylko w dziale %1)"
colas@0
  323
colas@0
  324
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:41
colas@0
  325
#, fuzzy
colas@0
  326
msgid "(raw view)"
colas@0
  327
msgstr "Kod źródłowy"
colas@0
  328
colas@0
  329
#: templates/oopsmore.tmpl:21 templates/oopsmore.tmpl:30
colas@0
  330
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:13
colas@0
  331
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:7
colas@0
  332
msgid "(recommended)"
colas@0
  333
msgstr "(zalecane)"
colas@0
  334
colas@0
  335
#: templates/rename.tmpl:4 templates/renameconfirm.tmpl:4
colas@0
  336
#: templates/renameweb.tmpl:4 templates/renamewebconfirm.tmpl:4
colas@0
  337
msgid "(rename)"
colas@0
  338
msgstr "(zmień nazwę)"
colas@0
  339
colas@0
  340
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:41
colas@0
  341
#, fuzzy
colas@0
  342
msgid "(revision %1)"
colas@0
  343
msgstr "Zmiana"
colas@0
  344
colas@0
  345
#: templates/oopssaveerr.tmpl:8
colas@0
  346
#, fuzzy
colas@0
  347
msgid "(save error)"
colas@0
  348
msgstr "Błąd zapisu strony"
colas@0
  349
colas@0
  350
#: templates/searchformat.tmpl:3
colas@0
  351
#, fuzzy
colas@0
  352
msgid "(search result)"
colas@0
  353
msgstr "(wyniki wyszukiwania)"
colas@0
  354
colas@0
  355
#: templates/search.tmpl:7
colas@0
  356
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/search.classic.tmpl:7
colas@0
  357
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/search.pattern.tmpl:5
colas@0
  358
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/search.pattern.tmpl:9
colas@0
  359
msgid "(search results)"
colas@0
  360
msgstr "(wyniki wyszukiwania)"
colas@0
  361
colas@0
  362
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:59
colas@0
  363
msgid "(semicolon =;= for and)"
colas@0
  364
msgstr "(średnik =;= dla AND);"
colas@0
  365
colas@0
  366
#: templates/settings.tmpl:4
colas@0
  367
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:4
colas@0
  368
msgid "(set preferences)"
colas@0
  369
msgstr "(ustawienia)"
colas@0
  370
colas@0
  371
#: templates/messages.tmpl:275
colas@0
  372
msgid "(single character first name)"
colas@0
  373
msgstr "(imię jednoznakowe)"
colas@0
  374
colas@0
  375
#: templates/messages.tmpl:274
colas@0
  376
msgid "(single character last name)"
colas@0
  377
msgstr "(nazwisko jednoznakowe)"
colas@0
  378
colas@0
  379
#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:864
colas@0
  380
msgid "(skipped)"
colas@0
  381
msgstr "(pominięto)"
colas@0
  382
colas@0
  383
#: templates/attachagain.tmpl:18
colas@0
  384
msgid ""
colas@0
  385
"*Change comment:* If you use _Change Properties_ to change a comment, the "
colas@0
  386
"comment shown in the topic will change, but the comment shown against the "
colas@0
  387
"attachment history will be the comment when the file was uploaded."
colas@0
  388
msgstr ""
colas@0
  389
"*Zmiana komentarza:* Zmiana komentarza dokonana na skutek kliknięcia _Zmiana "
colas@0
  390
"właściwości_ dotyczyć będzie tylko komentarza wyświetlanego na stronie. W "
colas@0
  391
"historii załączników wciąż wyświetlany będzie taki komentarz, jaki podano w "
colas@0
  392
"momencie tworzenia załącznika."
colas@0
  393
colas@0
  394
#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:8
colas@0
  395
msgid "*Formatting help:*"
colas@0
  396
msgstr "*Pomoc do zasad formatowania:*"
colas@0
  397
colas@0
  398
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:15
colas@0
  399
msgid ""
colas@0
  400
"*Important:* the information provided in this form will be stored in a "
colas@0
  401
"database on the TWiki server. This database is accessible to anyone who can "
colas@0
  402
"access the server through the web (though passwords will be encrypted, and e-"
colas@0
  403
"mail addresses will be obfusticated to help prevent spamming). Your country, "
colas@0
  404
"or the country where the server is hosted, may have Data Protection laws "
colas@0
  405
"governing the maintenance of such databases. If you are in doubt, you should "
colas@0
  406
"contact %1 for details of the Data Protection Policy of this TWiki server "
colas@0
  407
"before registering."
colas@0
  408
msgstr ""
colas@0
  409
"*Uwaga:* informacje podane w formularzu zostaną zapisane w bazie danych i "
colas@0
  410
"będą widoczne dla wszystkich korzystających z TWiki. Nie dotyczy to hasła "
colas@0
  411
"oraz adresu email, które zostaną zabezpieczone przez zaszyfrowanie. "
colas@0
  412
"Dodatkowo przed dostępem osób niepowołanych może zostać zabezpieczony kraj "
colas@0
  413
"pochodzenia. Skontaktuj się z administratorem: %1 w razie pytań i/lub "
colas@0
  414
"zastrzeżeń dotyczących zabezpieczenia danych osobowych w TWiki."
colas@0
  415
colas@0
  416
#: templates/attachagain.tmpl:19
colas@0
  417
msgid ""
colas@0
  418
"*Local file:* If you select a different file in _Local file:_, it is this "
colas@0
  419
"that will be updated or added."
colas@0
  420
msgstr ""
colas@0
  421
"*Plik lokalny:* Po wybraniu innego pliku w polu _Plik lokalny:_, zostanie on "
colas@0
  422
"załadowany lub dodany."
colas@0
  423
colas@0
  424
#: templates/attachagain.tmpl:17
colas@0
  425
#, fuzzy
colas@0
  426
msgid ""
colas@0
  427
"*Properties:* The comment and visibility (i.e. is attachment hidden) can be "
colas@0
  428
"changed without uploading a file by pressing \"Change Properties only\"; see "
colas@0
  429
"%1."
colas@0
  430
msgstr ""
colas@0
  431
"*Właściwości:* Komentarz oraz wyświetlanie załącznika w tabeli załączników "
colas@0
  432
"mogą zostać zmienione bez ponownego ładowania pliku. Należy w tym celu "
colas@0
  433
"kliknąć \"Zmień tylko komentarz i właściwości\"; więcej: <a target="
colas@0
  434
"\"HiddenAttachment\" onclick=\"return launchWindow('%1','HiddenAttachment')"
colas@0
  435
"\" href=\"%2\" rel='nofollow'>HiddenAttachment</a>."
colas@0
  436
colas@0
  437
#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:9
colas@0
  438
msgid "*bold* put word/phrase in asterisks: =<nop>*your phrase*="
colas@0
  439
msgstr "*pogrubiony* - tekst między gwiazdkami: =<nop>*tekst pogrubiony*="
colas@0
  440
colas@0
  441
#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:10
colas@0
  442
msgid ""
colas@0
  443
"*bullet list* 3 spaces, asterisk, 1 space: =&&nbsp;&&nbsp;&&nbsp;*&&nbsp;"
colas@0
  444
"your text="
colas@0
  445
msgstr ""
colas@0
  446
"*lista wyliczeniowa* 3 spacje, gwiazdka, 1 spacja: =&&nbsp;&&nbsp;&&nbsp;"
colas@0
  447
"*&&nbsp; pozycja listy="
colas@0
  448
colas@0
  449
#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:14
colas@0
  450
#, fuzzy
colas@0
  451
msgid ""
colas@0
  452
"*external links* =http://yahoo.com= or =[<nop>[http://yahoo.com/][link to "
colas@0
  453
"Yahoo]]="
colas@0
  454
msgstr ""
colas@0
  455
"*skrót* należy podać nazwę strony w formacie WikiWord lub adres URL: =%1=, "
colas@0
  456
"=http://yahoo.com= lub =[<nop> [http://yahoo.com/][skrót do Yahoo]]="
colas@0
  457
colas@0
  458
#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:11
colas@0
  459
msgid "*headings* 3 dashes, 1 to 6 pluses, 1 space: =---++&&nbsp;Your Heading="
colas@0
  460
msgstr ""
colas@0
  461
"*nagłówek* 3 znaki minus, 1 do 6 znaków plus, 1 spacja: =---++&&nbsp;tekst "
colas@0
  462
"nagłówka="
colas@0
  463
colas@0
  464
#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:12
colas@0
  465
msgid "*italic* put word/phrase in underscores: =_<nop>your words_="
colas@0
  466
msgstr ""
colas@0
  467
"*pochylony* tekst między znakami podkreślenia: =_<nop>tekst pochylony_="
colas@0
  468
colas@0
  469
#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:15
colas@0
  470
msgid "*monospaced* put word/phrase in equal signs: =<nop>=your words=="
colas@0
  471
msgstr ""
colas@0
  472
"*tekst o stałej szerokości znaków* tekst między znakami równości: '=': "
colas@0
  473
"=<nop>=tekst o stałej szerokości znaków=="
colas@0
  474
colas@0
  475
#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:16
colas@0
  476
msgid "*paragraphs* separate with blank line"
colas@0
  477
msgstr "*akapit* są oddzielane znakiem przynajmniej jednej pustej linii"
colas@0
  478
colas@0
  479
#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:13
colas@0
  480
msgid "*site links* use topic name: =%1= or =[<nop>[%1][Our homepage]]="
colas@0
  481
msgstr ""
colas@0
  482
colas@0
  483
#: lib/TWiki/I18N/Extract.pm:104
colas@0
  484
msgid "..."
colas@0
  485
msgstr "..."
colas@0
  486
colas@0
  487
#: templates/oopsmore.tmpl:14
colas@0
  488
msgid "<a href='%1' rel='nofollow'>Edit settings</a> for this topic"
colas@0
  489
msgstr "<a href='%1' rel='nofollow'>Edycja ustawień</a> bieżącej strony"
colas@0
  490
colas@0
  491
#: data/TWiki/WebChanges.txt:8
colas@0
  492
msgid ""
colas@0
  493
"<a href='%1'>RSS feed</a>, recent changes with <a href='%2'>50</a>, <a "
colas@0
  494
"href='%3' rel='nofollow'>100</a>, <a href='%4' rel='nofollow'>200</a>, <a "
colas@0
  495
"href='%5' rel='nofollow'>500</a>, <a href='%6' rel='nofollow'>1000</a> "
colas@0
  496
"topics, <a href='%7' rel='nofollow'>all changes</a>"
colas@0
  497
msgstr ""
colas@0
  498
"<a href='%1'>RSS</a>, ostatnie zmiany: <a href='%2'>50</a>, <a href='%3' "
colas@0
  499
"rel='nofollow'>100</a>, <a href='%4' rel='nofollow'>200</a>, <a href='%5' "
colas@0
  500
"rel='nofollow'>500</a>, <a href='%6' rel='nofollow'>1000</a> stron, <a "
colas@0
  501
"href='%7' rel='nofollow'>wszystkie zmiany</a>"
colas@0
  502
colas@0
  503
#: templates/oopsmore.tmpl:41
colas@0
  504
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:21
colas@0
  505
msgid "<em>in %1 web</em> only"
colas@0
  506
msgstr "tylko w <em>dziale %1</em>"
colas@0
  507
colas@0
  508
#: templates/oopsmore.tmpl:39
colas@0
  509
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:19
colas@0
  510
msgid "<em>in all public webs</em>"
colas@0
  511
msgstr "<em>we wszystkich działach</em>"
colas@0
  512
colas@0
  513
#: templates/messages.tmpl:478
colas@0
  514
msgid ""
colas@0
  515
"A %1 is divided into webs; each one represents one subject, one area of "
colas@0
  516
"collaboration. You are trying to %2 in a web that does not exist."
colas@0
  517
msgstr ""
colas@0
  518
"%1 jest podzielone na działy, z których każdy przedstawia oddzielny obszar "
colas@0
  519
"współpracy. Próbujesz wykonać operację %2 w dziale, który nie istnieje."
colas@0
  520
colas@0
  521
#: templates/messages.tmpl:354
colas@0
  522
msgid "A =.txt= extension is appended to some filenames for security reasons"
colas@0
  523
msgstr ""
colas@0
  524
"Ze względów bezpieczeństwa do niektórych nazw plików jest dodawane "
colas@0
  525
"rozszerzenie <code>.txt</code>"
colas@0
  526
colas@0
  527
#: templates/messages.tmpl:123
colas@0
  528
msgid ""
colas@0
  529
"A color starts with a # sign, followed by 6 hexadecimal numbers, e.g. "
colas@0
  530
"=#FFFF00=."
colas@0
  531
msgstr ""
colas@0
  532
"Oznaczenie koloru zaczyna się od znaku #, po którym następuje sześć cyfr "
colas@0
  533
"heksadecymalnych, np.: =#FFFF00=."
colas@0
  534
colas@0
  535
#. ($data->{Email})
colas@0
  536
#: lib/TWiki/UI/Register.pm:829
colas@0
  537
msgid "A confirmation e-mail has been sent to %1"
colas@0
  538
msgstr "Do użytkownika %1 wysłano list z potwierdzeniem"
colas@0
  539
colas@0
  540
#: templates/messages.tmpl:482
colas@0
  541
msgid ""
colas@0
  542
"A link to a topic located in another web is written like %1. Make sure that "
colas@0
  543
"the name of the web is not spelt wrongly on the previous page; fix the link "
colas@0
  544
"if necessary."
colas@0
  545
msgstr ""
colas@0
  546
"Odwołanie do strony umieszczonej w innym dziale jest tworzone jako: %1."
colas@0
  547
"Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś nazwę działu lub popraw odwołanie."
colas@0
  548
colas@0
  549
#: data/Sandbox/WebHome.txt:25
colas@0
  550
msgid "A more extensive changes list is available via [[%1][Recent Changes]]."
colas@0
  551
msgstr "Szczegółowa lista zmian jest dostępna na stronie [[%1][Zmiany]]."
colas@0
  552
colas@0
  553
#: templates/messages.tmpl:452
colas@0
  554
msgid ""
colas@0
  555
"A new *system-generated* password for your login name %1 (WikiName %2) has "
colas@0
  556
"been sent to your registered e-mail address. If your e-mail address is no "
colas@0
  557
"longer valid, please contact %3"
colas@0
  558
msgstr ""
colas@0
  559
"Nowe, wygenerowane automatycznie hasło dla użytkownika: %1 (WikiName %2) "
colas@0
  560
"zostało przesłane na adres email podany przy rejestracji. Skontaktuj się z %"
colas@0
  561
"2, jeśli ten adres nie jest poprawny."
colas@0
  562
colas@0
  563
#: data/TWiki/WebTemplateTopics.txt:4
colas@0
  564
msgid "A topic template defines the initial content of a newly created topic."
colas@0
  565
msgstr ""
colas@0
  566
colas@0
  567
#: templates/oopsaccessdenied.tmpl:6
colas@0
  568
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:5
colas@0
  569
msgid "Access Denied"
colas@0
  570
msgstr "Dostęp zabroniony"
colas@0
  571
colas@0
  572
#: templates/messages.tmpl:460
colas@0
  573
msgid "Access check on %1 failed"
colas@0
  574
msgstr "Sprawdzenie dostępu dla %1 nie powiodło się"
colas@0
  575
colas@0
  576
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:50
colas@0
  577
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/preview.pattern.tmpl:14
colas@0
  578
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:19
colas@0
  579
msgid "Access keys"
colas@0
  580
msgstr "Klawisze skrótów"
colas@0
  581
colas@0
  582
#: templates/attachtables.tmpl:37 templates/attachtables.tmpl:4
colas@0
  583
#: templates/changeform.tmpl:10
colas@0
  584
msgid "Action"
colas@0
  585
msgstr "Akcja"
colas@0
  586
colas@0
  587
#: templates/messages.tmpl:461
colas@0
  588
msgid "Action %1: %2."
colas@0
  589
msgstr "Operacja %1: %2."
colas@0
  590
colas@0
  591
#: templates/addform.tmpl:1
colas@0
  592
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/addform.classic.tmpl:1
colas@0
  593
msgid "Add form"
colas@0
  594
msgstr "Dodaj formularz"
colas@0
  595
colas@0
  596
#: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:161
colas@0
  597
#, fuzzy
colas@0
  598
msgid "Add row"
colas@0
  599
msgstr "Dodaj formularz"
colas@0
  600
colas@0
  601
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:283
colas@0
  602
msgid "Add your name to the list of users in the %1 topic in the %2 web."
colas@0
  603
msgstr "Je naam toevoegen aan de lijst van gebruikers in pagina %1 in %2 web."
colas@0
  604
colas@0
  605
#: templates/messages.tmpl:342
colas@0
  606
msgid "Adding a %1 variable in WebPreferences"
colas@0
  607
msgstr "Dodano zmienną %1 w ustawieniach na stronie WebPreferences"
colas@0
  608
colas@0
  609
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:24
colas@0
  610
msgid "Admin Maintenance"
colas@0
  611
msgstr "Administracja"
colas@0
  612
colas@0
  613
#: templates/login.sudo.tmpl:3
colas@0
  614
msgid "Admin TWiki User Authentication"
colas@0
  615
msgstr ""
colas@0
  616
colas@0
  617
#: templates/login.tmpl:56
colas@0
  618
#, fuzzy
colas@0
  619
msgid "Administrator login"
colas@0
  620
msgstr "Błąd zarządzania"
colas@0
  621
colas@0
  622
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:3
colas@0
  623
msgid "Advanced Search"
colas@0
  624
msgstr "Wyszukiwanie zaawansowane"
colas@0
  625
colas@0
  626
#: data/TWiki/WebSearch.txt:24
colas@0
  627
msgid "Advanced search"
colas@0
  628
msgstr "Wyszukiwanie zaawansowane"
colas@0
  629
colas@0
  630
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:20
colas@0
  631
msgid ""
colas@0
  632
"After submitting this form your e-mail will be changed, and you will be "
colas@0
  633
"returned to this form."
colas@0
  634
msgstr ""
colas@0
  635
"Po przesłaniu formularza adres email zostanie zmieniony i nastąpi powrót do "
colas@0
  636
"bieżącej strony."
colas@0
  637
colas@0
  638
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:12
colas@0
  639
msgid "After submitting this form your password will be changed."
colas@0
  640
msgstr "Po przesłaniu formularza hasło zostanie zmienione."
colas@0
  641
colas@0
  642
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:15
colas@0
  643
msgid ""
colas@0
  644
"After submitting this form, you will receive an e-mail with your new, "
colas@0
  645
"*system-generated* password, and a link to a page where you can change it."
colas@0
  646
msgstr ""
colas@0
  647
"Po przesłaniu formularza, otrzymasz list zawierający nowe, wygenerowane "
colas@0
  648
"*automatycznie* hasło oraz skrót do strony, za pomocą której będzie można je "
colas@0
  649
"zmienić."
colas@0
  650
colas@0
  651
#: data/TWiki/WebSearch.txt:33 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:43
colas@0
  652
msgid "All public webs"
colas@0
  653
msgstr "we wszystkich działach"
colas@0
  654
colas@0
  655
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:89
colas@0
  656
msgid "All topics in %1"
colas@0
  657
msgstr "Wszystkie strony w dziale: %1"
colas@0
  658
colas@0
  659
#: templates/twiki.tmpl:7
colas@0
  660
msgid "Allow non <nop>WikiWord for the new topic name"
colas@0
  661
msgstr ""
colas@0
  662
"Zezwolenie na tworzenie stron o nazwach nie będących w formacie <nop>WikiWord"
colas@0
  663
colas@0
  664
#: templates/messages.tmpl:256
colas@0
  665
msgid ""
colas@0
  666
"Alternatively hit back to go back to TWiki.TWikiRegistration and choose a "
colas@0
  667
"different username."
colas@0
  668
msgstr ""
colas@0
  669
"Można także wrócić na stronę TWiki.TWikiRegistration i podać inną nazwę "
colas@0
  670
"konta użytkownika."
colas@0
  671
colas@0
  672
#: templates/messages.tmpl:243
colas@0
  673
msgid ""
colas@0
  674
"An e-mail could not be delivered. Please notify your %1 administrator, %2"
colas@0
  675
msgstr "Nie można dostarczyć poczty. Powiadom administratora: %2."
colas@0
  676
colas@0
  677
#: templates/moveattachment.tmpl:30
colas@0
  678
msgid ""
colas@0
  679
"An error page will be shown if either of the topics are locked by another "
colas@0
  680
"user."
colas@0
  681
msgstr ""
colas@0
  682
"Jeśli jakaś strona jest zablokowana przez innego użytkownika, to zostanie "
colas@0
  683
"wyświetlony komunikat o błędzie."
colas@0
  684
colas@0
  685
#: templates/messages.tmpl:17
colas@0
  686
msgid "And populated with topics from the base web"
colas@0
  687
msgstr "Oraz rozmieszczone na stronach działu bazowego"
colas@0
  688
colas@0
  689
#: templates/changeform.tmpl:27
colas@0
  690
#, fuzzy
colas@0
  691
msgid ""
colas@0
  692
"Any changes you made to the topic before coming to this page are preserved."
colas@0
  693
msgstr "Wykonywanie zmian przed przejściem na tę stronę jest zabronione."
colas@0
  694
colas@0
  695
#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:66
colas@0
  696
msgid "Attach"
colas@0
  697
msgstr "&Załączniki"
colas@0
  698
colas@0
  699
#: templates/attachnew.tmpl:4
colas@0
  700
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachnew.pattern.tmpl:4
colas@0
  701
msgid "Attach file to %1"
colas@0
  702
msgstr "Utwórz załącznik do strony %1"
colas@0
  703
colas@0
  704
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:11
colas@0
  705
msgid "Attach image or document on %1"
colas@0
  706
msgstr "Utwórz załącznik do strony %1"
colas@0
  707
colas@0
  708
#: templates/attach.tmpl:17 templates/attachnew.tmpl:6
colas@0
  709
#: templates/attachnew.tmpl:8
colas@0
  710
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:37
colas@0
  711
msgid "Attach new file"
colas@0
  712
msgstr "Utwórz nowy załącznik"
colas@0
  713
colas@0
  714
#: templates/attachtables.tmpl:4
colas@0
  715
msgid "Attachment"
colas@0
  716
msgstr "Załącznik"
colas@0
  717
colas@0
  718
#: templates/messages.tmpl:498
colas@0
  719
msgid "Attachment '%1' does not exist"
colas@0
  720
msgstr "Załącznik '%1' nie istnieje"
colas@0
  721
colas@0
  722
#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:347
colas@0
  723
msgid "Attachment already exists in new topic"
colas@0
  724
msgstr "Załącznik już istnieje na nowej stronie"
colas@0
  725
colas@0
  726
#: templates/messages.tmpl:62
colas@0
  727
msgid "Attachment delete failed"
colas@0
  728
msgstr "Usunięcie załącznika nie powiodło się"
colas@0
  729
colas@0
  730
#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:328
colas@0
  731
msgid "Attachment does not exist"
colas@0
  732
msgstr "Załącznik nie istnieje"
colas@0
  733
colas@0
  734
#: templates/messages.tmpl:54
colas@0
  735
msgid "Attachment move failed"
colas@0
  736
msgstr "Przeniesienie załącznika nie powiodło się"
colas@0
  737
colas@0
  738
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachtables.pattern.tmpl:7
colas@0
  739
msgid "Attachments"
colas@0
  740
msgstr "Załączniki"
colas@0
  741
colas@0
  742
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:14
colas@0
  743
#, fuzzy
colas@0
  744
msgid "Attachments help"
colas@0
  745
msgstr "Załączniki"
colas@0
  746
colas@0
  747
#: templates/attach.tmpl:7
colas@0
  748
#, fuzzy
colas@0
  749
msgid "Attachments of %1"
colas@0
  750
msgstr "Inne załączniki do %1"
colas@0
  751
colas@0
  752
#: templates/attach.tmpl:47
colas@0
  753
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:58
colas@0
  754
msgid "Attachments will not be shown in topic view page."
colas@0
  755
msgstr "(załącznik nie będzie wyświetlany w tabeli załączników)."
colas@0
  756
colas@0
  757
#: templates/oopsaccessdenied.tmpl:5 templates/oopsattention.tmpl:5
colas@0
  758
#: templates/oopslanguagechanged.tmpl:11 templates/oopsleaseconflict.tmpl:4
colas@0
  759
#: templates/oopssaveerr.tmpl:10
colas@0
  760
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:4
colas@0
  761
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsattention.classic.tmpl:4
colas@0
  762
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:4
colas@0
  763
msgid "Attention"
colas@0
  764
msgstr "Uwaga"
colas@0
  765
colas@0
  766
#: templates/attachtables.tmpl:26
colas@0
  767
msgid "Attribute"
colas@0
  768
msgstr "Atrybut"
colas@0
  769
colas@0
  770
#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:62
colas@0
  771
msgid "Automated notification of topic changes"
colas@0
  772
msgstr "Automatyczne powiadamianie o zmianach na stronie"
colas@0
  773
colas@0
  774
#: data/_default/WebHome.txt:4
colas@0
  775
msgid "Available Information"
colas@0
  776
msgstr "Informacje:"
colas@0
  777
colas@0
  778
#: templates/changeform.tmpl:33
colas@0
  779
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/changeform.pattern.tmpl:13
colas@0
  780
#, fuzzy
colas@0
  781
msgid "Available form templates"
colas@0
  782
msgstr "Dopuszczalne szablony formularzy"
colas@0
  783
colas@0
  784
#: data/TWiki/WebTemplateTopics.txt:6
colas@0
  785
#, fuzzy
colas@0
  786
msgid "Available templates in %1 Web:"
colas@0
  787
msgstr "Dopuszczalne szablony formularzy"
colas@0
  788
colas@0
  789
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:11
colas@0
  790
msgid "Back to topic"
colas@0
  791
msgstr "Wróć do:"
colas@0
  792
colas@0
  793
#: templates/oopsmore.tmpl:37 templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:89
colas@0
  794
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:17
colas@0
  795
msgid "Backlinks"
colas@0
  796
msgstr "Odwołania"
colas@0
  797
colas@0
  798
#: templates/backlinksweb.tmpl:7
colas@0
  799
msgid "Backlinks to %1 in %2 Web"
colas@0
  800
msgstr "Odwołania do %1 w dziale %2"
colas@0
  801
colas@0
  802
#: templates/backlinksallwebs.tmpl:7
colas@0
  803
msgid "Backlinks to %1 in all Webs"
colas@0
  804
msgstr "Odwołania do %1 we wszystkich działach"
colas@0
  805
colas@0
  806
#: templates/messages.tmpl:280
colas@0
  807
msgid "Bad password"
colas@0
  808
msgstr "Błędne hasło"
colas@0
  809
colas@0
  810
#: templates/messages.tmpl:118
colas@0
  811
msgid "Base web %1 is missing or does not exist"
colas@0
  812
msgstr "Strona nadrzędna %1 nie została podana lub nie istnieje"
colas@0
  813
colas@0
  814
#: data/TWiki/WebSearch.txt:31 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:41
colas@0
  815
msgid "Both body and title"
colas@0
  816
msgstr "w zawartości i w tytule strony"
colas@0
  817
colas@0
  818
#: templates/changeform.tmpl:28
colas@0
  819
msgid ""
colas@0
  820
"But existing form data will be lost (you can always retrieve this data "
colas@0
  821
"through the topic history)"
colas@0
  822
msgstr ""
colas@0
  823
colas@0
  824
#: data/Trash/WebHome.txt:7
colas@0
  825
msgid ""
colas@0
  826
"By default, viewing the Trash web is restricted to %1. If you would like to "
colas@0
  827
"allow all users to view the Trash web, remove the =ALLOWWEBVIEW= restriction "
colas@0
  828
"in WebPreferences."
colas@0
  829
msgstr ""
colas@0
  830
"Aby wszyscy użytkownicy mogli przeglądać dział Trash, należy usunąć "
colas@0
  831
"komentarz przy zmiennej =ALLOWWEBVIEW= na stronie WebPreferences. "
colas@0
  832
"Standardowo ten dział może przeglądać tylko użytkownik: %1. "
colas@0
  833
colas@0
  834
#: templates/messages.tmpl:44 templates/messages.tmpl:450
colas@0
  835
msgid "Can't find user %1"
colas@0
  836
msgstr "Nie można odnaleźć użytkownika: %1"
colas@0
  837
colas@0
  838
#: templates/messages.tmpl:451
colas@0
  839
msgid "Can't get an e-mail address for %1 (required for password reset)"
colas@0
  840
msgstr "Brak adresu email użytkownika %1 (wymagany do zresetowania hasła)"
colas@0
  841
colas@0
  842
#: templates/twiki.tmpl:74
colas@0
  843
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:64
colas@0
  844
#: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:163
colas@0
  845
msgid "Cancel"
colas@0
  846
msgstr "Rezygnacja"
colas@0
  847
colas@0
  848
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:44
colas@0
  849
msgid "Cancel editing and discard changes"
colas@0
  850
msgstr "Rezygnacja z edycji - porzuć zmiany"
colas@0
  851
colas@0
  852
#: templates/messages.tmpl:69
colas@0
  853
msgid "Cannot create %1 because it already exists."
colas@0
  854
msgstr "Nie można utworzyć strony %1, gdyż taka już istnieje."
colas@0
  855
colas@0
  856
#: templates/messages.tmpl:114
colas@0
  857
msgid "Cannot create web %1 because it already exists"
colas@0
  858
msgstr "Nie można utworzyć działu %1, gdyż taki już istnieje"
colas@0
  859
colas@0
  860
#: templates/messages.tmpl:75 templates/messages.tmpl:81
colas@0
  861
msgid "Cannot rename %1 to %2 because it already exists."
colas@0
  862
msgstr "Nie można zmienić nazwy z %1 na %2, gdyż taka już istnieje."
colas@0
  863
colas@0
  864
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:58
colas@0
  865
msgid "Case sensitive"
colas@0
  866
msgstr "uwzględnij wielkość liter"
colas@0
  867
colas@0
  868
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:33
colas@0
  869
msgid "Categories"
colas@0
  870
msgstr "Kategorie"
colas@0
  871
colas@0
  872
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:2
colas@0
  873
msgid "Change Password"
colas@0
  874
msgstr "Zmień hasło"
colas@0
  875
colas@0
  876
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:21
colas@0
  877
msgid "Change comment and properties only"
colas@0
  878
msgstr "Zmień tylko komentarz i właściwości"
colas@0
  879
colas@0
  880
#: templates/renamebase.tmpl:15
colas@0
  881
msgid "Change from:"
colas@0
  882
msgstr "Poprzednia nazwa:"
colas@0
  883
colas@0
  884
#: data/TWiki/LanguageSelector.txt:16 templates/oopschangelanguage.tmpl:20
colas@0
  885
#: templates/oopschangelanguage.tmpl:4 templates/oopslanguagechanged.tmpl:5
colas@0
  886
msgid "Change language"
colas@0
  887
msgstr "Zmień język"
colas@0
  888
colas@0
  889
#: templates/renamewebbase.tmpl:43
colas@0
  890
msgid "Change links in topics that refer to !%1 in any Web:"
colas@0
  891
msgstr "Zmień skróty na stronach z odwołaniami do !%1 w każdym dziale:"
colas@0
  892
colas@0
  893
#: templates/renamewebbase.tmpl:40
colas@0
  894
msgid "Change links in topics that refer to !%1 in the %2 Web:"
colas@0
  895
msgstr "Zmień skróty na stronach z odwołaniami do !%1 tylko w dziale: %2:"
colas@0
  896
colas@0
  897
#: templates/renamebase.tmpl:56
colas@0
  898
msgid "Change links in topics that refer to %1 in any Web:"
colas@0
  899
msgstr ""
colas@0
  900
"Uaktualnij skróty, które odwołują się do strony %1 we wszystkich działach:"
colas@0
  901
colas@0
  902
#: templates/renamebase.tmpl:53
colas@0
  903
msgid "Change links in topics that refer to %1 in the %2 Web:"
colas@0
  904
msgstr "Uaktualnij skróty, które odwołują się do strony %1 tylko w dziale %2"
colas@0
  905
colas@0
  906
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:30
colas@0
  907
msgid "Change password"
colas@0
  908
msgstr "Zmień hasło"
colas@0
  909
colas@0
  910
#: templates/attachagain.tmpl:21
colas@0
  911
#, fuzzy
colas@0
  912
msgid "Change properties only"
colas@0
  913
msgstr "Zmień właściwości"
colas@0
  914
colas@0
  915
#: templates/edit.tmpl:7
colas@0
  916
msgid "Change topic"
colas@0
  917
msgstr "Zmień stronę"
colas@0
  918
colas@0
  919
#: templates/search.tmpl:18
colas@0
  920
msgid "Changed"
colas@0
  921
msgstr "Zmienione"
colas@0
  922
colas@0
  923
#: templates/search.tmpl:19
colas@0
  924
#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:18
colas@0
  925
msgid "Changed by"
colas@0
  926
msgstr "Zmieniony przez:"
colas@0
  927
colas@0
  928
#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:16
colas@0
  929
msgid "Changed:"
colas@0
  930
msgstr "Zmienione:"
colas@0
  931
colas@0
  932
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:8
colas@0
  933
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:8
colas@0
  934
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:9
colas@0
  935
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:4
colas@0
  936
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:6
colas@0
  937
#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:7
colas@0
  938
msgid "Changes"
colas@0
  939
msgstr "Zmiany"
colas@0
  940
colas@0
  941
#. ($r2, $r1)
colas@0
  942
#: lib/TWiki/UI/RDiff.pm:483
colas@0
  943
msgid "Changes from r%1 to r%2"
colas@0
  944
msgstr "Zmiany w wersji r%2 w porównaniu do r%1"
colas@0
  945
colas@0
  946
#: templates/messages.tmpl:402
colas@0
  947
#, fuzzy
colas@0
  948
msgid ""
colas@0
  949
"Check your configuration settings for {TemplateDir} and {TemplatePath}. If "
colas@0
  950
"that's not the problem, it may be because you have a setting of %1 that is "
colas@0
  951
"pointing to a template that doesn't exist."
colas@0
  952
msgstr ""
colas@0
  953
"Sprawdź ustawienia dla {TemplateDir}. Jeśli nie to jest źródłem problemu, to "
colas@0
  954
"być może ustawione jest %1, które odwołuje się do nieistniejącego szablonu."
colas@0
  955
colas@0
  956
#: templates/renamebase.tmpl:42 templates/renamedelete.tmpl:31
colas@0
  957
msgid "Checked topics will be updated to point to the new topic location."
colas@0
  958
msgstr ""
colas@0
  959
"Skróty na zaznaczonych stronach zostaną zaktualizowane tak, aby wskazywały "
colas@0
  960
"na nowe położenie strony."
colas@0
  961
colas@0
  962
#: templates/renameweb.tmpl:29
colas@0
  963
msgid "Checked topics will be updated to point to the new web name."
colas@0
  964
msgstr ""
colas@0
  965
"Skróty na zaznaczonych stronach zostaną zaktualizowane tak, aby wskazywały "
colas@0
  966
"na nową nazwę działu."
colas@0
  967
colas@0
  968
#: templates/oopsmore.tmpl:113
colas@0
  969
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:23
colas@0
  970
msgid "Child topics in %1 web"
colas@0
  971
msgstr "Strony podrzędne w dziale %1"
colas@0
  972
colas@0
  973
#: templates/changeform.tmpl:7
colas@0
  974
msgid "Choose a new form for %1"
colas@0
  975
msgstr "Wybierz nowy szablon formularza dla strony %1"
colas@0
  976
colas@0
  977
#: lib/TWiki/Form/Checkbox.pm:39
colas@0
  978
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:34
colas@0
  979
msgid "Clear all"
colas@0
  980
msgstr "Wyczyść wszystkie"
colas@0
  981
colas@0
  982
#: lib/TWiki/Render.pm:183
colas@0
  983
msgid ""
colas@0
  984
"Click to move topic back to previous location, with option to change "
colas@0
  985
"references."
colas@0
  986
msgstr ""
colas@0
  987
"Kliknij, aby cofnąć stronę do poprzedniego położenia oraz ewentualnie "
colas@0
  988
"uaktualnić odwołania."
colas@0
  989
colas@0
  990
#: twikiplugins/TwistyPlugin/data/TWiki/TwistyPlugin.txt:548
colas@0
  991
msgid "Close"
colas@0
  992
msgstr "Zamknij"
colas@0
  993
colas@0
  994
#: templates/messages.tmpl:122
colas@0
  995
msgid "Color %1 has an invalid format"
colas@0
  996
msgstr "Format zapisu koloru %1 jest nieprawidłowy"
colas@0
  997
colas@0
  998
#: templates/attach.tmpl:26 templates/attachtables.tmpl:37
colas@0
  999
#: templates/attachtables.tmpl:4
colas@0
 1000
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:46
colas@0
 1001
msgid "Comment"
colas@0
 1002
msgstr "Komentarz"
colas@0
 1003
colas@0
 1004
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:274
colas@0
 1005
msgid "Comments:"
colas@0
 1006
msgstr "Komentarze:"
colas@0
 1007
colas@0
 1008
#: templates/oopsmore.tmpl:94
colas@0
 1009
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:44
colas@0
 1010
msgid "Compare revisions"
colas@0
 1011
msgstr "Porównaj zmiany"
colas@0
 1012
colas@0
 1013
#: templates/renameconfirm.tmpl:7 templates/renamewebconfirm.tmpl:7
colas@0
 1014
msgid "Confirm rename or move"
colas@0
 1015
msgstr "Potwierdź zmianę nazwy lub przesunięcie"
colas@0
 1016
colas@0
 1017
#: templates/messages.tmpl:31
colas@0
 1018
msgid ""
colas@0
 1019
"Confirm your changes using TWiki's [[%1][topic history comparison tool "
colas@0
 1020
"(diff)]]."
colas@0
 1021
msgstr ""
colas@0
 1022
colas@0
 1023
#: templates/oopsleaseconflict.tmpl:6
colas@0
 1024
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:5
colas@0
 1025
msgid "Conflict"
colas@0
 1026
msgstr "Konflikt"
colas@0
 1027
colas@0
 1028
#: templates/messages.tmpl:463 templates/messages.tmpl:471
colas@0
 1029
#: templates/messages.tmpl:495 templates/messages.tmpl:501
colas@0
 1030
#: templates/messages.tmpl:510
colas@0
 1031
msgid "Contact %1 if you have any questions."
colas@0
 1032
msgstr "Pytania można kierować do: %1."
colas@0
 1033
colas@0
 1034
#: templates/messages.tmpl:394
colas@0
 1035
msgid "Continue and try to rename web?"
colas@0
 1036
msgstr "Czy kontynuować i spróbować zmienić nazwę działu?"
colas@0
 1037
colas@0
 1038
#: data/TWiki/WebTopicCreator.txt:4
colas@0
 1039
#, fuzzy
colas@0
 1040
msgid "Continue to create the new page"
colas@0
 1041
msgstr "Nie można utworzyć nowego działu: %1"
colas@0
 1042
colas@0
 1043
#: data/TWiki/TWikiPreferences.txt:40 data/TWiki/WebPreferences.txt:33
colas@0
 1044
msgid ""
colas@0
 1045
"Copyright &&copy; by the contributing authors. All material on this "
colas@0
 1046
"collaboration platform is the property of the contributing authors."
colas@0
 1047
msgstr ""
colas@0
 1048
"Copyright &&copy;. Zawartość tej strony jest własnością osób "
colas@0
 1049
"współpracujących."
colas@0
 1050
colas@0
 1051
#: templates/messages.tmpl:132
colas@0
 1052
msgid "Could not create the new web %1"
colas@0
 1053
msgstr "Nie można utworzyć nowego działu: %1"
colas@0
 1054
colas@0
 1055
#: templates/messages.tmpl:400
colas@0
 1056
msgid "Could not find template"
colas@0
 1057
msgstr "Nie można odnaleźć szablonu"
colas@0
 1058
colas@0
 1059
#: templates/messages.tmpl:455
colas@0
 1060
msgid "Could not perform search. Error was: %1"
colas@0
 1061
msgstr ""
colas@0
 1062
colas@0
 1063
#: templates/messages.tmpl:312
colas@0
 1064
msgid "Could not save %1."
colas@0
 1065
msgstr "Nie można zapisać strony: %1."
colas@0
 1066
colas@0
 1067
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:125
colas@0
 1068
msgid "Country:"
colas@0
 1069
msgstr "Państwo:"
colas@0
 1070
colas@0
 1071
#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:27
colas@0
 1072
msgid "Create '%1'"
colas@0
 1073
msgstr "Utwórz '%1'"
colas@0
 1074
colas@0
 1075
#: data/Sandbox/WebHome.txt:18
colas@0
 1076
msgid "Create <nop>TestTopic###"
colas@0
 1077
msgstr "Utwórz: <nop>StronaTestowa###"
colas@0
 1078
colas@0
 1079
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:5
colas@0
 1080
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:5
colas@0
 1081
#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:4
colas@0
 1082
msgid "Create New Topic"
colas@0
 1083
msgstr "Utwórz nową stronę"
colas@0
 1084
colas@0
 1085
#: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:6
colas@0
 1086
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:40
colas@0
 1087
msgid "Create New Topic in %1 Web"
colas@0
 1088
msgstr "Utwórz nową stronę w dziale: %1"
colas@0
 1089
colas@0
 1090
#: templates/attach.tmpl:39
colas@0
 1091
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:56
colas@0
 1092
msgid "Create a link to the attached file"
colas@0
 1093
msgstr "Utwórz skrót do załącznika"
colas@0
 1094
colas@0
 1095
#: data/Sandbox/WebHome.txt:16
colas@0
 1096
msgid "Create a new auto-numbered test topic:"
colas@0
 1097
msgstr "Utwórz nową, automatycznie numerowaną stronę testową:"
colas@0
 1098
colas@0
 1099
#: data/Sandbox/WebHome.txt:9
colas@0
 1100
msgid "Create a new document by name:"
colas@0
 1101
msgstr "Utwórz nowy dokument o nazwie:"
colas@0
 1102
colas@0
 1103
#: data/Sandbox/WebHome.txt:10
colas@0
 1104
msgid "Create by Name"
colas@0
 1105
msgstr "Utwórz stronę o nazwie:"
colas@0
 1106
colas@0
 1107
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:11
colas@0
 1108
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:4
colas@0
 1109
msgid "Create personal sidebar"
colas@0
 1110
msgstr "Utwórz własny pasek boczny"
colas@0
 1111
colas@0
 1112
#: templates/messages.tmpl:493
colas@0
 1113
#, fuzzy
colas@0
 1114
msgid "Create the topic"
colas@0
 1115
msgstr "Utwórz tę stronę"
colas@0
 1116
colas@0
 1117
#: data/TWiki/TWikiPreferences.txt:314 data/TWiki/TWikiPreferences.txt:316
colas@0
 1118
#: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:60 lib/TWiki/Render.pm:89
colas@0
 1119
msgid "Create this topic"
colas@0
 1120
msgstr "Utwórz tę stronę"
colas@0
 1121
colas@0
 1122
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:282
colas@0
 1123
msgid ""
colas@0
 1124
"Create your personal %1 topic using your WikiName as topic name, and add the "
colas@0
 1125
"data you submitted to the topic."
colas@0
 1126
msgstr ""
colas@0
 1127
"Utwórz swoją stronę domową: %1. Jako nazwę strony podaj nazwę konta "
colas@0
 1128
"użytkownika w formacie [[WikiName][WikWord]]. Na stronie możesz zamieścić "
colas@0
 1129
"dane osobowe i inne informacje o sobie."
colas@0
 1130
colas@0
 1131
#: templates/messages.tmpl:341
colas@0
 1132
msgid "Creating a suitable Form Definition topic"
colas@0
 1133
msgstr "Tworzenie właściwej strony definicji formularza"
colas@0
 1134
colas@0
 1135
#: templates/renamedelete.tmpl:10
colas@0
 1136
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:9
colas@0
 1137
msgid "Current location:"
colas@0
 1138
msgstr "Bieżące położenie:"
colas@0
 1139
colas@0
 1140
#: templates/oopsmore.tmpl:51
colas@0
 1141
msgid "Current parent:"
colas@0
 1142
msgstr "Bieżąca strona nadrzędna:"
colas@0
 1143
colas@0
 1144
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:23
colas@0
 1145
msgid "Current password"
colas@0
 1146
msgstr "Bieżące hasło"
colas@0
 1147
colas@0
 1148
#: templates/attachtables.tmpl:37 templates/attachtables.tmpl:4
colas@0
 1149
msgid "Date"
colas@0
 1150
msgstr "Data"
colas@0
 1151
colas@0
 1152
#: templates/mailresetpassword.tmpl:5
colas@0
 1153
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:5
colas@0
 1154
msgid "Dear %1"
colas@0
 1155
msgstr "Drogi %1!"
colas@0
 1156
colas@0
 1157
#: templates/oopsmore.tmpl:98
colas@0
 1158
msgid "Debug"
colas@0
 1159
msgstr "Wyświetl błędy"
colas@0
 1160
colas@0
 1161
#: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:58
colas@0
 1162
msgid "Default template"
colas@0
 1163
msgstr "Szablon domyślny"
colas@0
 1164
colas@0
 1165
#: templates/renamedelete.tmpl:34 templates/renamedelete.tmpl:7
colas@0
 1166
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:29
colas@0
 1167
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:25
colas@0
 1168
msgid "Delete"
colas@0
 1169
msgstr "Usuń"
colas@0
 1170
colas@0
 1171
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:28
colas@0
 1172
msgid "Delete attachment"
colas@0
 1173
msgstr "Usuń załącznik"
colas@0
 1174
colas@0
 1175
#: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:162
colas@0
 1176
#, fuzzy
colas@0
 1177
msgid "Delete last row"
colas@0
 1178
msgstr "Usuń stronę"
colas@0
 1179
colas@0
 1180
#: templates/oopsmore.tmpl:19
colas@0
 1181
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:5
colas@0
 1182
msgid "Delete topic"
colas@0
 1183
msgstr "Usuń stronę"
colas@0
 1184
colas@0
 1185
#: templates/oopsmore.tmpl:20 templates/oopsmore.tmpl:22
colas@0
 1186
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:6
colas@0
 1187
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:8
colas@0
 1188
msgid "Delete topic..."
colas@0
 1189
msgstr "Usuń stronę..."
colas@0
 1190
colas@0
 1191
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:48
colas@0
 1192
msgid "Describe the file so other people know what it is."
colas@0
 1193
msgstr "Tekst komentarza do załącznika"
colas@0
 1194
colas@0
 1195
#: lib/TWiki/Form.pm:261
colas@0
 1196
#, fuzzy
colas@0
 1197
msgid "Details in separate window"
colas@0
 1198
msgstr "Kliknij, aby wyświetlić szczegóły w nowym oknie"
colas@0
 1199
colas@0
 1200
#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:11
colas@0
 1201
msgid "Did you spell the %1 correctly?"
colas@0
 1202
msgstr "%1 - sprawdź pisownię."
colas@0
 1203
colas@0
 1204
#: data/TWiki/VarMAKETEXT.txt:19
colas@0
 1205
msgid "Did you want to [[%1][reset %2's password]]?"
colas@0
 1206
msgstr "Czy chcesz [[%1][zresetować hasło użytkownika: %2]]?"
colas@0
 1207
colas@0
 1208
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:14
colas@0
 1209
msgid "Difference:"
colas@0
 1210
msgstr "Różnice:"
colas@0
 1211
colas@0
 1212
#: templates/preview.tmpl:11
colas@0
 1213
#, fuzzy
colas@0
 1214
msgid "Do not forget to save your changes"
colas@0
 1215
msgstr "nie zapomnij sprawdzić ustawienia strony (Topis Settings)"
colas@0
 1216
colas@0
 1217
#: templates/attach.tmpl:47
colas@0
 1218
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:58
colas@0
 1219
msgid "Do not show attachment in table"
colas@0
 1220
msgstr "Nie wyświetlaj załącznika w tabeli załączników"
colas@0
 1221
colas@0
 1222
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:70
colas@0
 1223
msgid "Do show:"
colas@0
 1224
msgstr "Wyświetl:"
colas@0
 1225
colas@0
 1226
#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:26
colas@0
 1227
msgid "Do you wish to create the topic %1?"
colas@0
 1228
msgstr "Czy chcesz utworzyć stronę %1?"
colas@0
 1229
colas@0
 1230
#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:18
colas@0
 1231
msgid "Do you wish to navigate quickly to a similar topic?"
colas@0
 1232
msgstr "Czy chcesz szybko przejść na podobną stronę?"
colas@0
 1233
colas@0
 1234
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:63
colas@0
 1235
msgid "Don't show:"
colas@0
 1236
msgstr "Nie wyświetlaj:"
colas@0
 1237
colas@0
 1238
#: templates/messages.tmpl:63
colas@0
 1239
msgid ""
colas@0
 1240
"During deletion of attachment =%1= an error was found. Please notify your %2 "
colas@0
 1241
"administrator."
colas@0
 1242
msgstr ""
colas@0
 1243
"Wystąpił błąd przy usuwaniu załącznika =%1=. Powiadom administratora %2. "
colas@0
 1244
colas@0
 1245
#: templates/messages.tmpl:55
colas@0
 1246
msgid ""
colas@0
 1247
"During move of attachment %1 to %2 an error was found. Please notify your %3 "
colas@0
 1248
"administrator."
colas@0
 1249
msgstr ""
colas@0
 1250
"Wystąpił błąd przy przenoszeniu załącznika %1 do %2. Powiadom administratora "
colas@0
 1251
"%3."
colas@0
 1252
colas@0
 1253
#: templates/messages.tmpl:91
colas@0
 1254
msgid ""
colas@0
 1255
"During rename of topic %1 to %2 an error (%3) was found. Please notify your %"
colas@0
 1256
"4 administrator."
colas@0
 1257
msgstr ""
colas@0
 1258
"Wystąpił błąd (%3) przy zmianie nazwy strony z %1 na %2. Powiadom "
colas@0
 1259
"administratora %4."
colas@0
 1260
colas@0
 1261
#: templates/messages.tmpl:94
colas@0
 1262
msgid ""
colas@0
 1263
"During rename of web %1 to %2 an error (%3) was found. Please notify your %4 "
colas@0
 1264
"administrator."
colas@0
 1265
msgstr ""
colas@0
 1266
"Wystąpił błąd (%3) przy zmianie nazwy działu z %1 na %2. Powiadom "
colas@0
 1267
"administratora %4."
colas@0
 1268
colas@0
 1269
#: templates/messages.tmpl:371 templates/oopssaveerr.tmpl:17
colas@0
 1270
msgid ""
colas@0
 1271
"During save of %1 an error was found by the version control system. Please "
colas@0
 1272
"notify your %2 administrator."
colas@0
 1273
msgstr ""
colas@0
 1274
"Podczas zapisywania strony %1 wystąpił błąd w systemie kontroli wersji. "
colas@0
 1275
"Powiadom administratora %2."
colas@0
 1276
colas@0
 1277
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:109
colas@0
 1278
msgid "E-mail address:"
colas@0
 1279
msgstr "Adres email:"
colas@0
 1280
colas@0
 1281
#: templates/messages.tmpl:183
colas@0
 1282
msgid "E-mail changed successfully!"
colas@0
 1283
msgstr "Adres email został zmieniony!"
colas@0
 1284
colas@0
 1285
#: templates/settings.tmpl:27
colas@0
 1286
msgid "Each preference has the syntax"
colas@0
 1287
msgstr "Składnia ustawień jest następująca:"
colas@0
 1288
colas@0
 1289
#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:45
colas@0
 1290
msgid "Edit"
colas@0
 1291
msgstr "Edycja"
colas@0
 1292
colas@0
 1293
#: templates/oopsleaseconflict.tmpl:25
colas@0
 1294
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:27
colas@0
 1295
msgid "Edit Anyway"
colas@0
 1296
msgstr "Edycja mimo wszystko"
colas@0
 1297
colas@0
 1298
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:13
colas@0
 1299
#, fuzzy
colas@0
 1300
msgid "Edit help"
colas@0
 1301
msgstr "Edycja tekstu"
colas@0
 1302
colas@0
 1303
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:5
colas@0
 1304
msgid "Edit personal data"
colas@0
 1305
msgstr "Edycja danych osobistych"
colas@0
 1306
colas@0
 1307
#: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:157
colas@0
 1308
#, fuzzy
colas@0
 1309
msgid "Edit table"
colas@0
 1310
msgstr "Edycja tekstu"
colas@0
 1311
colas@0
 1312
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:10
colas@0
 1313
msgid "Edit text"
colas@0
 1314
msgstr "Edycja tekstu"
colas@0
 1315
colas@0
 1316
#: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:158
colas@0
 1317
#, fuzzy
colas@0
 1318
msgid "Edit this table"
colas@0
 1319
msgstr "Edycja strony"
colas@0
 1320
colas@0
 1321
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:18
colas@0
 1322
msgid "Edit this topic text"
colas@0
 1323
msgstr "Edycja strony"
colas@0
 1324
colas@0
 1325
#: templates/oopsmore.tmpl:13
colas@0
 1326
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:60
colas@0
 1327
msgid "Edit topic preference settings"
colas@0
 1328
msgstr "Edycja ustawień strony"
colas@0
 1329
colas@0
 1330
#: templates/messages.tmpl:297
colas@0
 1331
msgid ""
colas@0
 1332
"Either the code is not valid, or you have already confirmed your "
colas@0
 1333
"registration using it."
colas@0
 1334
msgstr ""
colas@0
 1335
"Kod rejestracyjny jest niepoprawny lub został już wykorzystany do "
colas@0
 1336
"rejestracji konta."
colas@0
 1337
colas@0
 1338
#: templates/messages.tmpl:362
colas@0
 1339
msgid ""
colas@0
 1340
"Either you did not specify a file name, or the file you are trying to upload "
colas@0
 1341
"%1 has no content. You may not upload an empty file."
colas@0
 1342
msgstr ""
colas@0
 1343
"Nie podano nazwy ładowanego pliku lub plik o podanej nazwie (%1) jest pusty. "
colas@0
 1344
"Nie można załadować pustego pliku."
colas@0
 1345
colas@0
 1346
#: lib/TWiki/UI/Register.pm:418 lib/TWiki/UI/Register.pm:455
colas@0
 1347
msgid "Email has been disabled for this TWiki installation"
colas@0
 1348
msgstr ""
colas@0
 1349
colas@0
 1350
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:78
colas@0
 1351
msgid "Enlarge edit box"
colas@0
 1352
msgstr "Powiększ okienko edycyjne"
colas@0
 1353
colas@0
 1354
#: templates/login.tmpl:7
colas@0
 1355
#, fuzzy
colas@0
 1356
msgid "Enter a new username and password to change identity"
colas@0
 1357
msgstr "Podaj nową nazwę konta użytkownika i hasło:"
colas@0
 1358
colas@0
 1359
#: templates/login.sudo.tmpl:18
colas@0
 1360
msgid "Enter the TWiki Administrator user or login as set in %1"
colas@0
 1361
msgstr ""
colas@0
 1362
colas@0
 1363
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/login.classic.tmpl:21
colas@0
 1364
#, fuzzy
colas@0
 1365
msgid ""
colas@0
 1366
"Enter your TWiki.LoginName. (Typically First name and last name, no space, "
colas@0
 1367
"no dots, capitalized, e.g. !JohnSmith, unless you chose otherwise). Visit %"
colas@0
 1368
"TWIKIWEB%.TWikiRegistration if you do not have one."
colas@0
 1369
msgstr ""
colas@0
 1370
"Wprowadź nazwę swojego konta w formacie TWiki.LoginName. Zwykle nazwa konta "
colas@0
 1371
"ma postać: ImieNazwisko - bez spacji i kropek. Imię i nazwisko są pisane "
colas@0
 1372
"wielką literą, np. JanKowalski. Jeśli jeszcze nie masz konta, to przejdź na "
colas@0
 1373
"stronę %TWIKIWEB%.TWikiRegistration"
colas@0
 1374
colas@0
 1375
#: templates/messages.tmpl:233
colas@0
 1376
msgid "Error registering new user"
colas@0
 1377
msgstr "Błąd rejestracji nowego użytkownika"
colas@0
 1378
colas@0
 1379
#: templates/messages.tmpl:224
colas@0
 1380
msgid "Error registering user %1"
colas@0
 1381
msgstr "Błąd rejestracji użytkownika: %1"
colas@0
 1382
colas@0
 1383
#: templates/messages.tmpl:370
colas@0
 1384
msgid "Error saving topic"
colas@0
 1385
msgstr "Błąd zapisu strony"
colas@0
 1386
colas@0
 1387
#: templates/login.tmpl:21
colas@0
 1388
#, fuzzy
colas@0
 1389
msgid "Error: %1"
colas@0
 1390
msgstr "Błąd:"
colas@0
 1391
colas@0
 1392
#: templates/messages.tmpl:443
colas@0
 1393
msgid "Error: File attachment at %1,%2 does not exist"
colas@0
 1394
msgstr "Błąd: załącznik w %1,%2 nie istnieje"
colas@0
 1395
colas@0
 1396
#: templates/messages.tmpl:445
colas@0
 1397
msgid ""
colas@0
 1398
"Error: Unsupported content type: %1 (Must be =text/html=, =text/plain= or "
colas@0
 1399
"=text/css=)"
colas@0
 1400
msgstr ""
colas@0
 1401
"Błąd: nieprawidłowa zawartość strony: %1 (powinno być: =text/html=, =text/"
colas@0
 1402
"plain= lub =text/css=)"
colas@0
 1403
colas@0
 1404
#: templates/messages.tmpl:444
colas@0
 1405
msgid "Error: Unsupported protocol. (Must be 'http://domain/...')"
colas@0
 1406
msgstr "Błąd: nieprawidłowy protokół (powinno być: 'http://domena/...')"
colas@0
 1407
colas@0
 1408
#: templates/messages.tmpl:247
colas@0
 1409
msgid "Errors"
colas@0
 1410
msgstr "Błędy"
colas@0
 1411
colas@0
 1412
#: templates/messages.tmpl:453
colas@0
 1413
msgid "Failed to include URL %1"
colas@0
 1414
msgstr "Nie udało się dołączyć następującego adresu URL: %1"
colas@0
 1415
colas@0
 1416
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:32
colas@0
 1417
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:21
colas@0
 1418
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:26
colas@0
 1419
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:90
colas@0
 1420
msgid "Fields marked %1 are required"
colas@0
 1421
msgstr "Pola oznaczone za pomocą %1 są wymagane"
colas@0
 1422
colas@0
 1423
#: templates/messages.tmpl:347
colas@0
 1424
msgid "File has been uploaded with different name"
colas@0
 1425
msgstr "Plik załadowano i zapisano pod inną nazwą"
colas@0
 1426
colas@0
 1427
#: templates/oopsmore.tmpl:38 templates/oopsmore.tmpl:40
colas@0
 1428
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:18
colas@0
 1429
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:20
colas@0
 1430
msgid "Find topics that link to %1 ..."
colas@0
 1431
msgstr "Wyszukaj strony z odwołaniami do %1 ..."
colas@0
 1432
colas@0
 1433
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:281
colas@0
 1434
msgid ""
colas@0
 1435
"Finish creating an account for you, so that you can start editing pages "
colas@0
 1436
"using your WikiName."
colas@0
 1437
msgstr ""
colas@0
 1438
"Zakończono tworzenie konta użytkownika. Możesz teraz edytować strony TWiki "
colas@0
 1439
"podając przy logowaniu nazwę konta."
colas@0
 1440
colas@0
 1441
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:93
colas@0
 1442
msgid "First Name:"
colas@0
 1443
msgstr "Imię:"
colas@0
 1444
colas@0
 1445
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:27
colas@0
 1446
msgid "Force new revision"
colas@0
 1447
msgstr "Wymuś nową zmianę"
colas@0
 1448
colas@0
 1449
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:5
colas@0
 1450
msgid "Forgotten your password?"
colas@0
 1451
msgstr "Zapomniałeś hasło?"
colas@0
 1452
colas@0
 1453
#: templates/messages.tmpl:319
colas@0
 1454
msgid "Form Definition %1 missing"
colas@0
 1455
msgstr "Nie podano definicji formularza: %1"
colas@0
 1456
colas@0
 1457
#: templates/messages.tmpl:324
colas@0
 1458
msgid "Form definition missing"
colas@0
 1459
msgstr "Nie podano definicji formularza"
colas@0
 1460
colas@0
 1461
#: templates/renamebase.tmpl:66
colas@0
 1462
#, fuzzy
colas@0
 1463
msgid ""
colas@0
 1464
"Get help on <a target='ManagingTopics' class='twikiPopUp' href='%1' "
colas@0
 1465
"rel='nofollow'>Renaming and moving topics</a>."
colas@0
 1466
msgstr ""
colas@0
 1467
"Pomoc: <a target='ManagingTopics' onclick=\"return launchWindow('%"
colas@0
 1468
"1','ManagingTopics')\" href=\"%2\" rel='nofollow'>Zmiana nazwy i "
colas@0
 1469
"przenoszenie stron</a>."
colas@0
 1470
colas@0
 1471
#: templates/renamewebbase.tmpl:50
colas@0
 1472
#, fuzzy
colas@0
 1473
msgid ""
colas@0
 1474
"Get help on <a target='ManagingWebs' class='twikiPopUp' href='%1' "
colas@0
 1475
"rel='nofollow'>Renaming and moving webs</a>."
colas@0
 1476
msgstr ""
colas@0
 1477
"Pomoc: <a target='ManagingTopics' onclick=\"return launchWindow('%"
colas@0
 1478
"1','ManagingTopics')\" href=\"%2\" rel='nofollow'>Zmiana nazwy i "
colas@0
 1479
"przenoszenie stron</a>."
colas@0
 1480
colas@0
 1481
#: templates/settings.tmpl:26
colas@0
 1482
#, fuzzy
colas@0
 1483
msgid ""
colas@0
 1484
"Get help on <a target='TWikiVariables' class='twikiPopUp' href='%1' "
colas@0
 1485
"rel='nofollow'>Setting topic preferences</a>."
colas@0
 1486
msgstr ""
colas@0
 1487
"Pomoc: <a target='TWikiVariables' onclick=\"return launchWindow('%"
colas@0
 1488
"1','TWikiVariables')\" href='%2' rel='nofollow'>Ustawienia strony</a>."
colas@0
 1489
colas@0
 1490
#: data/TWiki/WebSearch.txt:5 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:5
colas@0
 1491
msgid "Get notified on changes on this search"
colas@0
 1492
msgstr ""
colas@0
 1493
colas@0
 1494
#: templates/twiki.tmpl:76
colas@0
 1495
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:66
colas@0
 1496
msgid "Go back"
colas@0
 1497
msgstr "Powrót"
colas@0
 1498
colas@0
 1499
#: templates/messages.tmpl:316
colas@0
 1500
msgid ""
colas@0
 1501
"Go back in your browser and insert information for all mandatory fields."
colas@0
 1502
msgstr "Kliknij Wstecz i wypełnij wymagane pola."
colas@0
 1503
colas@0
 1504
#: templates/messages.tmpl:377 templates/oopssaveerr.tmpl:21
colas@0
 1505
msgid "Go back in your browser and save your changes locally."
colas@0
 1506
msgstr "Kliknij Wstecz i zapisz zmiany lokalnie."
colas@0
 1507
colas@0
 1508
#: templates/messages.tmpl:271
colas@0
 1509
msgid "Good examples:"
colas@0
 1510
msgstr "Dobre przykłady:"
colas@0
 1511
colas@0
 1512
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:6
colas@0
 1513
msgid "Groups"
colas@0
 1514
msgstr "Grupy"
colas@0
 1515
colas@0
 1516
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:3
colas@0
 1517
msgid "Hello %1"
colas@0
 1518
msgstr "Witaj %1"
colas@0
 1519
colas@0
 1520
#: templates/twiki.tmpl:100
colas@0
 1521
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:9
colas@0
 1522
#, fuzzy
colas@0
 1523
msgid "Hello %1!"
colas@0
 1524
msgstr "Witaj %1"
colas@0
 1525
colas@0
 1526
#: data/TWiki/WebSearch.txt:24 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:32
colas@0
 1527
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:38
colas@0
 1528
msgid "Help"
colas@0
 1529
msgstr "Pomoc"
colas@0
 1530
colas@0
 1531
#: templates/attach.tmpl:45
colas@0
 1532
#, fuzzy
colas@0
 1533
msgid "Hide file"
colas@0
 1534
msgstr "Ukryj plik:"
colas@0
 1535
colas@0
 1536
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:38
colas@0
 1537
msgid "Hide help"
colas@0
 1538
msgstr "Ukryj pomoc"
colas@0
 1539
colas@0
 1540
#: templates/messages.tmpl:109
colas@0
 1541
msgid "Hierarchical Webs is currently disabled, you cannot create Nested webs."
colas@0
 1542
msgstr ""
colas@0
 1543
colas@0
 1544
#: templates/registernotify.tmpl:16
colas@0
 1545
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:16
colas@0
 1546
msgid "How about attaching your photo?"
colas@0
 1547
msgstr "A może zamieścisz swoją fotografię?"
colas@0
 1548
colas@0
 1549
#: templates/registerconfirm.tmpl:4
colas@0
 1550
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:4
colas@0
 1551
msgid "How to activate your %1 registration"
colas@0
 1552
msgstr "Jak aktywować konto: %1?"
colas@0
 1553
colas@0
 1554
#: templates/messages.tmpl:349
colas@0
 1555
msgid ""
colas@0
 1556
"However, the filename has been changed from %1 to %2. Please make a note of "
colas@0
 1557
"it."
colas@0
 1558
msgstr "Uwaga: nazwa pliku została zmieniona z %1 na %2."
colas@0
 1559
colas@0
 1560
#: templates/login.tmpl:48
colas@0
 1561
msgid "I forgot my password"
colas@0
 1562
msgstr "Zapomniałem hasło"
colas@0
 1563
colas@0
 1564
#: data/TWiki/TWikiPreferences.txt:40 data/TWiki/WebPreferences.txt:33
colas@0
 1565
msgid "Ideas, requests, problems regarding %1? <a href='%2'>Send feedback</a>"
colas@0
 1566
msgstr "<a href='%2'>Wyślij</a> pomysły, pytania, problemy dotyczące %1"
colas@0
 1567
colas@0
 1568
#: templates/messages.tmpl:333
colas@0
 1569
msgid "If this line isn't present see _upgrade_ section below"
colas@0
 1570
msgstr "Jeśli brakuje tej linii, to zobacz niżej, w sekcji _aktualizacja_"
colas@0
 1571
colas@0
 1572
#: templates/messages.tmpl:327
colas@0
 1573
msgid "If this topic is missing create it, otherwise check it for errors."
colas@0
 1574
msgstr ""
colas@0
 1575
"Jeśli podana strona nie istnieje, należy ją utworzyć. W przeciwnym razie "
colas@0
 1576
"należy poprawić błędy."
colas@0
 1577
colas@0
 1578
#: data/TWiki/WebSearch.txt:43 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:86
colas@0
 1579
msgid ""
colas@0
 1580
"If you already know the name of the topic, enter the name of the topic into "
colas@0
 1581
"the [[%1][Jump box]] at the top"
colas@0
 1582
msgstr ""
colas@0
 1583
"Jeśli znasz nazwę strony, to wpisz ją w pole [[%1][Skocz do]] na górze strony"
colas@0
 1584
colas@0
 1585
#: templates/messages.tmpl:414
colas@0
 1586
msgid ""
colas@0
 1587
"If you are developing a <nop>TWikiApplication, see %1 for a description of "
colas@0
 1588
"the correct parameters."
colas@0
 1589
msgstr ""
colas@0
 1590
"Jeśli tworzysz [[TWikiApplication][aplikację TWiki]], to zajrzyj na stronę %"
colas@0
 1591
"1, na której podano opis dozwolonych parametrów."
colas@0
 1592
colas@0
 1593
#: templates/messages.tmpl:480
colas@0
 1594
msgid "If you came here by clicking on a question mark link"
colas@0
 1595
msgstr "Jeśli znalazłeś się tu, klikając znak zapytania"
colas@0
 1596
colas@0
 1597
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:40
colas@0
 1598
msgid "If you enter a different name, make sure the topic does exist."
colas@0
 1599
msgstr "Jeśli podałeś inną nazwę, to sprawdź, czy taka strona istnieje."
colas@0
 1600
colas@0
 1601
#: templates/registerconfirm.tmpl:14 templates/registernotify.tmpl:23
colas@0
 1602
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:14
colas@0
 1603
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:23
colas@0
 1604
msgid ""
colas@0
 1605
"If you got this e-mail by mistake: Somebody (%1) registered at the %2 site "
colas@0
 1606
"using your mail address %3. Contact %4 if this is in error."
colas@0
 1607
msgstr ""
colas@0
 1608
"Jeśli nie oczekiwałeś tego listu, to oznacza to, że ktoś (%1) przy "
colas@0
 1609
"dokonywaniu rejestracji na stronie %2, podał Twój adres email: %3. Powiadom "
colas@0
 1610
"administratora: %4."
colas@0
 1611
colas@0
 1612
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:301
colas@0
 1613
msgid "If you have any questions about registration, send an e-mail to %1."
colas@0
 1614
msgstr "Pytania dotyczące rejestracji należy kierować do: %1."
colas@0
 1615
colas@0
 1616
#: templates/login.tmpl:58
colas@0
 1617
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:46
colas@0
 1618
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:36
colas@0
 1619
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:39
colas@0
 1620
#, fuzzy
colas@0
 1621
msgid "If you have any questions, please contact %1"
colas@0
 1622
msgstr "W razie problemów, skontaktuj się z: %1."
colas@0
 1623
colas@0
 1624
#: data/TWiki/VarMAKETEXT.txt:16 templates/mailresetpassword.tmpl:14
colas@0
 1625
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:14
colas@0
 1626
msgid "If you have any questions, please contact %1."
colas@0
 1627
msgstr "W razie problemów, skontaktuj się z: %1."
colas@0
 1628
colas@0
 1629
#: templates/registernotify.tmpl:25
colas@0
 1630
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:25
colas@0
 1631
msgid "If you haven't set a password yet or you want to reset it, go to: %1"
colas@0
 1632
msgstr ""
colas@0
 1633
"Jeśli jeszcze nie podałeś hasła lub chcesz je zresetować, to przejdź na "
colas@0
 1634
"stronę: %1"
colas@0
 1635
colas@0
 1636
#: templates/messages.tmpl:412
colas@0
 1637
msgid ""
colas@0
 1638
"If you received a link to this topic in an e-mail or just want to look at "
colas@0
 1639
"the topic, [[%1][cancel save]] to go to %2."
colas@0
 1640
msgstr ""
colas@0
 1641
"Jeśli otrzymałeś skrót do tej strony w poczcie elektronicznej lub jeśli "
colas@0
 1642
"chcesz obejrzeć tę stronę, to kliknij [[%1][Nie zapisuj]], aby przejść do %2."
colas@0
 1643
colas@0
 1644
#: templates/messages.tmpl:492
colas@0
 1645
msgid "If you want to create the topic"
colas@0
 1646
msgstr "Aby utworzyć stronę:"
colas@0
 1647
colas@0
 1648
#: templates/messages.tmpl:485
colas@0
 1649
msgid "If you would like to create this web"
colas@0
 1650
msgstr "Aby utworzyć dział:"
colas@0
 1651
colas@0
 1652
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:13
colas@0
 1653
msgid ""
colas@0
 1654
"If your old e-mail addresses are all invalid (you can't receive mail there "
colas@0
 1655
"any more) and you have forgotten your password, please contact %1 for help."
colas@0
 1656
msgstr ""
colas@0
 1657
"Jeśli wszystkie twoje adresy email są niepoprawne i jeśli zapomniałeś hasło, "
colas@0
 1658
"to skontaktuj się z administratorem: %1."
colas@0
 1659
colas@0
 1660
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:11
colas@0
 1661
msgid ""
colas@0
 1662
"If your user topic is not protected from changes by other people, and you "
colas@0
 1663
"don't register an e-mail address using this form, then your user account "
colas@0
 1664
"could be hijacked by someone else."
colas@0
 1665
msgstr ""
colas@0
 1666
"Jeśli nie zabezpieczyłeś swojej strony domowej przed dostępem osób "
colas@0
 1667
"niepowołanych i jeśli przy rejestracji nie podałeś adresu email, to Twoje "
colas@0
 1668
"konto może zostać zmienione przez innego użytkownika."
colas@0
 1669
colas@0
 1670
#: templates/attach.tmpl:39
colas@0
 1671
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:56
colas@0
 1672
msgid "Images will be displayed, for other attachments a link will be created."
colas@0
 1673
msgstr ""
colas@0
 1674
"(plik graficzny zostanie wyświetlony, do innego załącznika zostanie "
colas@0
 1675
"utworzony skrót)."
colas@0
 1676
colas@0
 1677
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:53
colas@0
 1678
msgid "In reversed order"
colas@0
 1679
msgstr "w odwrotnej kolejności"
colas@0
 1680
colas@0
 1681
#: templates/messages.tmpl:352
colas@0
 1682
msgid ""
colas@0
 1683
"In some cases, TWiki changes the name of the uploaded file to make it safe "
colas@0
 1684
"and accessible across all platforms:"
colas@0
 1685
msgstr ""
colas@0
 1686
"W pewnych przypadkach TWiki może zmienić nazwę ładowanego pliku (ze względów "
colas@0
 1687
"bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia przenośności)."
colas@0
 1688
colas@0
 1689
#: templates/messages.tmpl:261 templates/messages.tmpl:268
colas@0
 1690
msgid "Incorrect %1"
colas@0
 1691
msgstr "Nieprawidłowy: %1"
colas@0
 1692
colas@0
 1693
#: templates/messages.tmpl:271
colas@0
 1694
msgid "Incorrect %1.WikiNames:"
colas@0
 1695
msgstr "Nieprawidłowe [[%1.WikiNames][WikiName]]:"
colas@0
 1696
colas@0
 1697
#: templates/messages.tmpl:97
colas@0
 1698
msgid "Incorrect Password"
colas@0
 1699
msgstr "Błędne hasło"
colas@0
 1700
colas@0
 1701
#: templates/messages.tmpl:410
colas@0
 1702
msgid "Incorrect parameters to the =%1= script"
colas@0
 1703
msgstr "Błędne parametry wywołania skryptu: =%1="
colas@0
 1704
colas@0
 1705
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:6
colas@0
 1706
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:6
colas@0
 1707
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:7
colas@0
 1708
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:5
colas@0
 1709
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:4
colas@0
 1710
#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:5
colas@0
 1711
msgid "Index"
colas@0
 1712
msgstr "Lista stron"
colas@0
 1713
colas@0
 1714
#: templates/messages.tmpl:235
colas@0
 1715
msgid "Internal error when sending email to %1."
colas@0
 1716
msgstr "Wystąpił błąd przy wysyłaniu poczty do %1."
colas@0
 1717
colas@0
 1718
#: templates/messages.tmpl:356
colas@0
 1719
msgid ""
colas@0
 1720
"International (8-bit) characters are removed (replaced by US-ASCII "
colas@0
 1721
"equivalents for Latin-1)"
colas@0
 1722
msgstr ""
colas@0
 1723
"Znaki międzynarodowe (8-bitowe) zostały usunięte (zastąpione przez "
colas@0
 1724
"odpowiedniki US-ASCII ze strony kodowej Latin-1)"
colas@0
 1725
colas@0
 1726
#: templates/messages.tmpl:294
colas@0
 1727
msgid "Invalid Activation Code"
colas@0
 1728
msgstr "Błędny kod aktywacyjny"
colas@0
 1729
colas@0
 1730
#: templates/messages.tmpl:286
colas@0
 1731
msgid "Invalid e-mail address"
colas@0
 1732
msgstr "Błędny adres email"
colas@0
 1733
colas@0
 1734
#: templates/messages.tmpl:425
colas@0
 1735
msgid ""
colas@0
 1736
"It is probably OK to go ahead and edit - unless you intend to change data in "
colas@0
 1737
"a form attached to the topic. If %1 actually _does_ save the topic while you "
colas@0
 1738
"are editing, your changes will be merged, and nothing will be lost. Form "
colas@0
 1739
"data cannot easily be merged though, so in this case you are recommended to "
colas@0
 1740
"check with %1 first."
colas@0
 1741
msgstr ""
colas@0
 1742
"Można kontynuować edycję o ile nie zostały zmienione dane formularza "
colas@0
 1743
"dołączonego do strony. Jeżeli użytkownik %1 rzeczywiście _zapisał zmiany_, "
colas@0
 1744
"to wprowadzone dane (z wyjątkiem danych formularza) nie zostaną utracone. "
colas@0
 1745
"Dane formularza mogą zostać zapisane przez użytkownika %1, ale należy się z "
colas@0
 1746
"nim w tym celu skontaktować."
colas@0
 1747
colas@0
 1748
#: templates/twiki.tmpl:9
colas@0
 1749
#, fuzzy
colas@0
 1750
msgid ""
colas@0
 1751
"It's usually best to choose a <a target='WikiWord' class='twikiPopUp' href='%"
colas@0
 1752
"1' rel='nofollow'>WikiWord</a> for the new topic name, otherwise automatic "
colas@0
 1753
"linking may not work. Characters not allowed in topic names, such as spaces "
colas@0
 1754
"will automatically be removed."
colas@0
 1755
msgstr ""
colas@0
 1756
"Lepiej jest podać nazwę strony w formacie <a target='WikiWord' onclick="
colas@0
 1757
"\"return launchWindow('%1','WikiWord')\" href='%1' rel='nofollow'>WikiWord</"
colas@0
 1758
"a>, gdyż w przeciwnym razie nie będzie działał mechanizm automatycznego "
colas@0
 1759
"tworzenia odwołań. Znaki niedozwolone w nazwie strony takie, jak spacje "
colas@0
 1760
"zostaną automatycznie usunięte."
colas@0
 1761
colas@0
 1762
#: templates/renameweb.tmpl:17
colas@0
 1763
msgid ""
colas@0
 1764
"It's usually best to choose a short name for the new web, as it is easier to "
colas@0
 1765
"link to them later on. Characters not allowed in web names, such as spaces "
colas@0
 1766
"will automatically be removed."
colas@0
 1767
msgstr ""
colas@0
 1768
"Lepiej jest wybrać krótką nazwę działu, bo łatwiej jest z niej korzystać. "
colas@0
 1769
"Znaki niedozwolone w nazwie działu takie, jak spacje zostaną automatycznie "
colas@0
 1770
"usunięte."
colas@0
 1771
colas@0
 1772
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarSearch.txt:2
colas@0
 1773
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebTopBar.txt:7
colas@0
 1774
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:36
colas@0
 1775
msgid "Jump"
colas@0
 1776
msgstr "Skocz do"
colas@0
 1777
colas@0
 1778
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:97
colas@0
 1779
msgid "Last Name:"
colas@0
 1780
msgstr "Nazwisko:"
colas@0
 1781
colas@0
 1782
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:51
colas@0
 1783
msgid "Last editor"
colas@0
 1784
msgstr "użytkownika, który dokonał ostatniej zmiany"
colas@0
 1785
colas@0
 1786
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:50
colas@0
 1787
msgid "Last modified time"
colas@0
 1788
msgstr "czasu ostatniej edycji"
colas@0
 1789
colas@0
 1790
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:75
colas@0
 1791
msgid "Limit results to:"
colas@0
 1792
msgstr "Ogranicz wyniki do:"
colas@0
 1793
colas@0
 1794
#. ($left)
colas@0
 1795
#. ($right)
colas@0
 1796
#: lib/TWiki/UI/RDiff.pm:158 lib/TWiki/UI/RDiff.pm:160
colas@0
 1797
msgid "Line: %1"
colas@0
 1798
msgstr "Linia: %1"
colas@0
 1799
colas@0
 1800
#. ($left,$right)
colas@0
 1801
#: lib/TWiki/UI/RDiff.pm:299
colas@0
 1802
msgid "Line: %1 to %2"
colas@0
 1803
msgstr "Linie: %1 do %2"
colas@0
 1804
colas@0
 1805
#: templates/attach.tmpl:37
colas@0
 1806
#, fuzzy
colas@0
 1807
msgid "Link"
colas@0
 1808
msgstr "Skrót:"
colas@0
 1809
colas@0
 1810
#: data/TWiki/WebSearch.txt:44 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:87
colas@0
 1811
msgid "List all topics in the %1 web in alphabetical order"
colas@0
 1812
msgstr "Utwórz alfabetyczną listę stron w dziale: %1"
colas@0
 1813
colas@0
 1814
#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:23
colas@0
 1815
msgid "List more similar topic in this web"
colas@0
 1816
msgstr "Wyświetl listę podobnych stron w tym dziale"
colas@0
 1817
colas@0
 1818
#: data/TWiki/WebSearch.txt:45 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:88
colas@0
 1819
msgid "List topics that start with the letter:"
colas@0
 1820
msgstr "Utwórz listę stron, których nazwa zaczyna się na literę:"
colas@0
 1821
colas@0
 1822
#: data/Main/TWikiPreferences.txt:2
colas@0
 1823
#, fuzzy
colas@0
 1824
msgid "Local customisations of site-wide preferences"
colas@0
 1825
msgstr "%1 w celu skonfigurowania działu"
colas@0
 1826
colas@0
 1827
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:6
colas@0
 1828
msgid "Log In"
colas@0
 1829
msgstr "Zaloguj"
colas@0
 1830
colas@0
 1831
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:7
colas@0
 1832
msgid "Log Out"
colas@0
 1833
msgstr "Wyloguj"
colas@0
 1834
colas@0
 1835
#: templates/messages.tmpl:465
colas@0
 1836
msgid ""
colas@0
 1837
"Log in as [[%SCRIPTURL{login}%?sudo=sudo][internal admin]] if you need to "
colas@0
 1838
"quickly fix something"
colas@0
 1839
msgstr ""
colas@0
 1840
colas@0
 1841
#: templates/mailresetpassword.tmpl:9
colas@0
 1842
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:9
colas@0
 1843
msgid "Login name %1"
colas@0
 1844
msgstr "Nazwa konta użytkownika %1"
colas@0
 1845
colas@0
 1846
#: templates/login.tmpl:54
colas@0
 1847
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinElements.txt:193
colas@0
 1848
msgid "Logon"
colas@0
 1849
msgstr "Zaloguj"
colas@0
 1850
colas@0
 1851
#: templates/messages.tmpl:245
colas@0
 1852
msgid "Mail to"
colas@0
 1853
msgstr "Adres pocztowy:"
colas@0
 1854
colas@0
 1855
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:57
colas@0
 1856
msgid "Make search:"
colas@0
 1857
msgstr "Wyszukaj:"
colas@0
 1858
colas@0
 1859
#: templates/messages.tmpl:212
colas@0
 1860
msgid "Missing Fields"
colas@0
 1861
msgstr "Nie wypełniono pól"
colas@0
 1862
colas@0
 1863
#: templates/messages.tmpl:36
colas@0
 1864
msgid "Missing action command"
colas@0
 1865
msgstr "Nie podano polecenia"
colas@0
 1866
colas@0
 1867
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:39
colas@0
 1868
msgid "Modify search"
colas@0
 1869
msgstr "Zmień"
colas@0
 1870
colas@0
 1871
#: templates/oopsmore.tmpl:7
colas@0
 1872
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/oopsmore.pattern.tmpl:18
colas@0
 1873
msgid "More Actions on Topic %1"
colas@0
 1874
msgstr "Inne operacje dla strony %1"
colas@0
 1875
colas@0
 1876
#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:17
colas@0
 1877
msgid "More formatting help"
colas@0
 1878
msgstr "Pomoc do formatowania"
colas@0
 1879
colas@0
 1880
#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:76
colas@0
 1881
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:29
colas@0
 1882
msgid "More topic actions..."
colas@0
 1883
msgstr "Inne operacje..."
colas@0
 1884
colas@0
 1885
#: twikiplugins/TwistyPlugin/data/TWiki/TwistyPlugin.txt:546
colas@0
 1886
msgid "More..."
colas@0
 1887
msgstr "Więcej..."
colas@0
 1888
colas@0
 1889
#: templates/moveattachment.tmpl:36
colas@0
 1890
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:29
colas@0
 1891
msgid "Move"
colas@0
 1892
msgstr "Przenieś"
colas@0
 1893
colas@0
 1894
#: templates/moveattachment.tmpl:10
colas@0
 1895
msgid "Move attachment"
colas@0
 1896
msgstr "Przenieś załącznik"
colas@0
 1897
colas@0
 1898
#: templates/moveattachment.tmpl:22
colas@0
 1899
msgid "Move attachment to web:"
colas@0
 1900
msgstr "Przenieś załącznik do działu:"
colas@0
 1901
colas@0
 1902
#: templates/moveattachment.tmpl:7
colas@0
 1903
msgid "Move file attachment"
colas@0
 1904
msgstr "Przenieś załącznik"
colas@0
 1905
colas@0
 1906
#: templates/attachagain.tmpl:21
colas@0
 1907
#, fuzzy
colas@0
 1908
msgid "Move or delete attachment"
colas@0
 1909
msgstr "Przenieś załącznik"
colas@0
 1910
colas@0
 1911
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:21
colas@0
 1912
msgid "Move to web:"
colas@0
 1913
msgstr "Przenieś załącznik do działu:"
colas@0
 1914
colas@0
 1915
#: templates/renamedelete.tmpl:16
colas@0
 1916
msgid "Move topic to web:"
colas@0
 1917
msgstr "Przenieś stronę do działu:"
colas@0
 1918
colas@0
 1919
#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1026
colas@0
 1920
#, fuzzy
colas@0
 1921
msgid "Move/Rename"
colas@0
 1922
msgstr "Zmień nazwę"
colas@0
 1923
colas@0
 1924
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:64
colas@0
 1925
msgid "My Links"
colas@0
 1926
msgstr "Moje skróty"
colas@0
 1927
colas@0
 1928
#: lib/TWiki/Search.pm:857
colas@0
 1929
msgid "NEW"
colas@0
 1930
msgstr "NOWA"
colas@0
 1931
colas@0
 1932
#: templates/messages.tmpl:103
colas@0
 1933
msgid "Name of new web is missing"
colas@0
 1934
msgstr "Nie podano nazwy działu"
colas@0
 1935
colas@0
 1936
#: templates/messages.tmpl:145
colas@0
 1937
msgid "New User Registration disabled"
colas@0
 1938
msgstr ""
colas@0
 1939
colas@0
 1940
#: templates/messages.tmpl:136
colas@0
 1941
msgid "New User Registration not supported"
colas@0
 1942
msgstr ""
colas@0
 1943
colas@0
 1944
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:35
colas@0
 1945
msgid "New e-mails (space-separated list)"
colas@0
 1946
msgstr "Nowe adresy email (oddzielone spacjami)"
colas@0
 1947
colas@0
 1948
#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:73
colas@0
 1949
#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:9
colas@0
 1950
msgid "New or changed topics in %1, since %2:"
colas@0
 1951
msgstr "Nowe lub zmienione strony w dziale: %1, od dnia %2:"
colas@0
 1952
colas@0
 1953
#: templates/renamewebbase.tmpl:10
colas@0
 1954
msgid "New parent web:"
colas@0
 1955
msgstr "Nowy dział nadrzędny:"
colas@0
 1956
colas@0
 1957
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:24
colas@0
 1958
msgid "New password"
colas@0
 1959
msgstr "Nowe hasło"
colas@0
 1960
colas@0
 1961
#: templates/messages.tmpl:87
colas@0
 1962
msgid "New topic name %1 is not a %2"
colas@0
 1963
msgstr "Nowa nazwa strony %1 to nie %2"
colas@0
 1964
colas@0
 1965
#: templates/renamewebbase.tmpl:7
colas@0
 1966
msgid "New web name:"
colas@0
 1967
msgstr "Nowa nazwa działu:"
colas@0
 1968
colas@0
 1969
#: templates/oopsmore.tmpl:97
colas@0
 1970
msgid "Newer revision:"
colas@0
 1971
msgstr "Zmiana:"
colas@0
 1972
colas@0
 1973
#: templates/oopsmore.tmpl:114
colas@0
 1974
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:24
colas@0
 1975
msgid "No child topics"
colas@0
 1976
msgstr "Brak stron podrzędnych"
colas@0
 1977
colas@0
 1978
#: templates/messages.tmpl:442
colas@0
 1979
msgid "No permission to view %1"
colas@0
 1980
msgstr "Brak uprawnień do wyświetlenia %1"
colas@0
 1981
colas@0
 1982
#: templates/oopsmore.tmpl:109
colas@0
 1983
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:57
colas@0
 1984
#, fuzzy
colas@0
 1985
msgid "No previous revision exists."
colas@0
 1986
msgstr "Wyświetl kolejną zmianę na stronie"
colas@0
 1987
colas@0
 1988
#: templates/messages.tmpl:205
colas@0
 1989
msgid "No users to reset passwords for."
colas@0
 1990
msgstr "Nie podano nazwy konta użytkownika przy resetowaniu hasła."
colas@0
 1991
colas@0
 1992
#: templates/renamedelete.tmpl:31
colas@0
 1993
msgid "Not recommended when deleting a topic."
colas@0
 1994
msgstr "Nie zalecane przy usuwaniu strony."
colas@0
 1995
colas@0
 1996
#: templates/moveattachment.tmpl:31
colas@0
 1997
msgid ""
colas@0
 1998
"Note that any URLs that refer to the attachment will be broken after this "
colas@0
 1999
"move."
colas@0
 2000
msgstr ""
colas@0
 2001
"Wszelkie odwołania do załącznika znajdujące się na innych stronach zostaną "
colas@0
 2002
"uszkodzone."
colas@0
 2003
colas@0
 2004
#: templates/messages.tmpl:299 templates/messages.tmpl:351
colas@0
 2005
#: templates/registerconfirm.tmpl:13 templates/registernotify.tmpl:22
colas@0
 2006
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:13
colas@0
 2007
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:22
colas@0
 2008
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:13
colas@0
 2009
msgid "Note:"
colas@0
 2010
msgstr "Uwaga:"
colas@0
 2011
colas@0
 2012
#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:2
colas@0
 2013
msgid "Note: This topic does not exist"
colas@0
 2014
msgstr "Uwaga: podana strona nie istnieje"
colas@0
 2015
colas@0
 2016
#: data/TWiki/VarMAKETEXT.txt:13
colas@0
 2017
msgid "Notes:"
colas@0
 2018
msgstr "Uwagi:"
colas@0
 2019
colas@0
 2020
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:9
colas@0
 2021
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:9
colas@0
 2022
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:10
colas@0
 2023
#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:8
colas@0
 2024
msgid "Notifications"
colas@0
 2025
msgstr "Powiadomienia"
colas@0
 2026
colas@0
 2027
#: templates/search.text.tmpl:15 templates/searchformat.tmpl:10
colas@0
 2028
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:5
colas@0
 2029
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:38
colas@0
 2030
msgid "Number of topics:"
colas@0
 2031
msgstr "Liczba stron:"
colas@0
 2032
colas@0
 2033
#: templates/messages.tmpl:173 templates/messages.tmpl:180
colas@0
 2034
#: templates/oopsaccessdenied.tmpl:7 templates/oopssaveerr.tmpl:14
colas@0
 2035
#: templates/twiki.tmpl:75
colas@0
 2036
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:6
colas@0
 2037
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:65
colas@0
 2038
msgid "OK"
colas@0
 2039
msgstr "OK"
colas@0
 2040
colas@0
 2041
#: templates/oopsmore.tmpl:97
colas@0
 2042
msgid "Older revision:"
colas@0
 2043
msgstr "Wersja:"
colas@0
 2044
colas@0
 2045
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:289
colas@0
 2046
msgid "Once registered you can login using your %1 and password."
colas@0
 2047
msgstr ""
colas@0
 2048
"Po zarejestrowaniu i utworzeniu konta użytkownika można się logować do TWiki."
colas@0
 2049
colas@0
 2050
#: templates/messages.tmpl:469
colas@0
 2051
msgid "Only members of the %1 are allowed to perform this action."
colas@0
 2052
msgstr "Tę operację mogą wykonać tylko członkowie grupy: %1."
colas@0
 2053
colas@0
 2054
#: templates/login.tmpl:8
colas@0
 2055
msgid "Oops: we could not recognize you. Try again or %1."
colas@0
 2056
msgstr ""
colas@0
 2057
colas@0
 2058
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/preview.classic.tmpl:10
colas@0
 2059
msgid "Opens page in new window"
colas@0
 2060
msgstr "Otwiera stronę w nowym oknie"
colas@0
 2061
colas@0
 2062
#: templates/renamedelete.tmpl:19
colas@0
 2063
msgid "Optionally change topic name:"
colas@0
 2064
msgstr "Dodatkowo zmień nazwę strony:"
colas@0
 2065
colas@0
 2066
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:32
colas@0
 2067
msgid "Optionally enter a different topic name:"
colas@0
 2068
msgstr "Można podać nazwę innej strony:"
colas@0
 2069
colas@0
 2070
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:122
colas@0
 2071
msgid "Organisation URL:"
colas@0
 2072
msgstr "Adres URL organizacji:"
colas@0
 2073
colas@0
 2074
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:119
colas@0
 2075
msgid "Organisation name:"
colas@0
 2076
msgstr "Nazwa organizacji:"
colas@0
 2077
colas@0
 2078
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:269
colas@0
 2079
msgid "Other Country"
colas@0
 2080
msgstr "Inny kraj"
colas@0
 2081
colas@0
 2082
#: data/TWiki/WebSearch.txt:42 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:85
colas@0
 2083
msgid "Other search options:"
colas@0
 2084
msgstr "Inne opcje:"
colas@0
 2085
colas@0
 2086
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:5
colas@0
 2087
msgid "Otherwise, use this form to get a new one e-mailed to you."
colas@0
 2088
msgstr ""
colas@0
 2089
"W przeciwnym razie wypełnij ten formularz, aby nowe hasło zostało wysłane "
colas@0
 2090
"pocztą elektroniczną."
colas@0
 2091
colas@0
 2092
#: templates/login.tmpl:45
colas@0
 2093
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinElements.txt:188
colas@0
 2094
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:41
colas@0
 2095
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:34
colas@0
 2096
msgid "Password"
colas@0
 2097
msgstr "Hasło"
colas@0
 2098
colas@0
 2099
#: templates/messages.tmpl:166
colas@0
 2100
msgid "Password changed successfully!"
colas@0
 2101
msgstr "Hasło zostało zmienione!"
colas@0
 2102
colas@0
 2103
#: templates/messages.tmpl:176
colas@0
 2104
msgid "Password could not be changed"
colas@0
 2105
msgstr "Hasło nie może zostać zmienione"
colas@0
 2106
colas@0
 2107
#: templates/messages.tmpl:204 templates/messages.tmpl:208
colas@0
 2108
msgid "Password reset failed"
colas@0
 2109
msgstr "Resetowanie hasła nie powiodło się"
colas@0
 2110
colas@0
 2111
#: templates/messages.tmpl:218
colas@0
 2112
msgid "Passwords do not match"
colas@0
 2113
msgstr "Niezgodność haseł"
colas@0
 2114
colas@0
 2115
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:60
colas@0
 2116
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:74
colas@0
 2117
msgid "Personal Preferences"
colas@0
 2118
msgstr "Ustawienia osobiste"
colas@0
 2119
colas@0
 2120
#: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:56 templates/oopsmore.tmpl:55
colas@0
 2121
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:30
colas@0
 2122
msgid "Pick from a list"
colas@0
 2123
msgstr ""
colas@0
 2124
colas@0
 2125
#: templates/messages.tmpl:125
colas@0
 2126
msgid "Pick one of the %1."
colas@0
 2127
msgstr "Wybierz spośród: %1."
colas@0
 2128
colas@0
 2129
#: data/Trash/TrashAttachment.txt:3
colas@0
 2130
msgid "Placeholder for trashed attachments"
colas@0
 2131
msgstr "Miejsce na usunięte załączniki"
colas@0
 2132
colas@0
 2133
#: templates/messages.tmpl:258 templates/messages.tmpl:308
colas@0
 2134
msgid "Please contact %1 if you have any questions."
colas@0
 2135
msgstr "Pytania należy kierować do: %1."
colas@0
 2136
colas@0
 2137
#: templates/messages.tmpl:140 templates/messages.tmpl:149
colas@0
 2138
#: templates/messages.tmpl:228 templates/messages.tmpl:237
colas@0
 2139
msgid "Please contact %1."
colas@0
 2140
msgstr "Powiadom administratora: %1"
colas@0
 2141
colas@0
 2142
#: templates/login.sudo.tmpl:7
colas@0
 2143
#, fuzzy
colas@0
 2144
msgid "Please enter the TWiki admin password"
colas@0
 2145
msgstr "Podaj nazwę konta użytkownika i hasło:"
colas@0
 2146
colas@0
 2147
#: templates/login.tmpl:12
colas@0
 2148
#, fuzzy
colas@0
 2149
msgid "Please enter your username and password"
colas@0
 2150
msgstr "Podaj nazwę konta użytkownika i hasło:"
colas@0
 2151
colas@0
 2152
#: templates/messages.tmpl:71 templates/messages.tmpl:77
colas@0
 2153
#: templates/messages.tmpl:83
colas@0
 2154
msgid "Please go _back_ in your browser and try a new name."
colas@0
 2155
msgstr "Kliknij Wstecz i podaj inną nazwę."
colas@0
 2156
colas@0
 2157
#: templates/messages.tmpl:363
colas@0
 2158
msgid "Please go back in your browser and check again."
colas@0
 2159
msgstr "Kliknij Wstecz i spróbuj ponownie."
colas@0
 2160
colas@0
 2161
#: templates/messages.tmpl:88
colas@0
 2162
msgid ""
colas@0
 2163
"Please go back in your browser and choose a topic name that is a %1.WikiWord "
colas@0
 2164
"or check the allow non-Wiki Word box"
colas@0
 2165
msgstr ""
colas@0
 2166
"Kliknij Wstecz i podaj nazwę strony w formacie %1.WikiWord lub zaznacz pole "
colas@0
 2167
"wyboru zezwalające na tworzenie nazw nie będących w formacie <nop>WikiWord"
colas@0
 2168
colas@0
 2169
#: templates/messages.tmpl:100 templates/messages.tmpl:104
colas@0
 2170
#: templates/messages.tmpl:111 templates/messages.tmpl:115
colas@0
 2171
#: templates/messages.tmpl:119 templates/messages.tmpl:129
colas@0
 2172
#: templates/messages.tmpl:215 templates/messages.tmpl:221
colas@0
 2173
#: templates/messages.tmpl:265 templates/messages.tmpl:277
colas@0
 2174
#: templates/messages.tmpl:283 templates/messages.tmpl:291
colas@0
 2175
#: templates/messages.tmpl:37 templates/messages.tmpl:41
colas@0
 2176
#: templates/messages.tmpl:59
colas@0
 2177
msgid "Please go back in your browser and try again."
colas@0
 2178
msgstr "Kliknij Wstecz i spróbuj ponownie."
colas@0
 2179
colas@0
 2180
#: templates/messages.tmpl:45
colas@0
 2181
msgid ""
colas@0
 2182
"Please make sure you spelled the %1 correctly and try again. If you get "
colas@0
 2183
"stuck, please mail %2."
colas@0
 2184
msgstr ""
colas@0
 2185
"Sprawdź pisownię %1 i spróbuj ponownie. W razie dalszych problemów "
colas@0
 2186
"skontaktuj się z %2."
colas@0
 2187
colas@0
 2188
#: templates/mailresetpassword.tmpl:12
colas@0
 2189
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:12
colas@0
 2190
msgid ""
colas@0
 2191
"Please visit %1 to change your password to something more memorable for you."
colas@0
 2192
msgstr "Przejdź na stronę %1, aby zmienić hasło na łatwiejsze do zapamiętania."
colas@0
 2193
colas@0
 2194
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:12
colas@0
 2195
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:12
colas@0
 2196
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:13
colas@0
 2197
#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:11
colas@0
 2198
msgid "Preferences"
colas@0
 2199
msgstr "Preferencje"
colas@0
 2200
colas@0
 2201
#: templates/settings.tmpl:7
colas@0
 2202
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:7
colas@0
 2203
msgid "Preferences for"
colas@0
 2204
msgstr "Preferencje dla:"
colas@0
 2205
colas@0
 2206
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:54
colas@0
 2207
msgid "Properties"
colas@0
 2208
msgstr "Właściwości"
colas@0
 2209
colas@0
 2210
#: data/Main/TWikiPreferences.txt:7
colas@0
 2211
msgid ""
colas@0
 2212
"Quick edit of existing preferences (edit the topic text to set new "
colas@0
 2213
"preferences)"
colas@0
 2214
msgstr ""
colas@0
 2215
colas@0
 2216
#: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:160
colas@0
 2217
msgid "Quiet save"
colas@0
 2218
msgstr ""
colas@0
 2219
colas@0
 2220
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:10
colas@0
 2221
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:10
colas@0
 2222
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:11
colas@0
 2223
#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:9
colas@0
 2224
msgid "RSS Feed"
colas@0
 2225
msgstr ""
colas@0
 2226
colas@0
 2227
#: templates/registernotify.tmpl:10
colas@0
 2228
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:10
colas@0
 2229
msgid ""
colas@0
 2230
"Read %1 to get a quick overview of this collaboration platform. To learn "
colas@0
 2231
"more, study the TWikiTutorial, which is accessible from the same link."
colas@0
 2232
msgstr ""
colas@0
 2233
"Przejdź na stronę %1 w celu zapoznania się z platformą TWiki. Więcej "
colas@0
 2234
"informacji jest dostępnych na stronie TWikiTutorial."
colas@0
 2235
colas@0
 2236
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:27
colas@0
 2237
msgid "Read new revision help text in new window"
colas@0
 2238
msgstr "Otwórz pomoc do nowej wersji w nowym oknie"
colas@0
 2239
colas@0
 2240
#: twikiplugins/TipsContrib/data/TWiki/TWikiTipsOfTheDayInclude.txt:12
colas@0
 2241
msgid "Read on"
colas@0
 2242
msgstr "Przeczytaj"
colas@0
 2243
colas@0
 2244
#: data/Sandbox/WebHome.txt:21 data/TWiki/WebSearch.txt:46
colas@0
 2245
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:90
colas@0
 2246
msgid "Recently changed topics"
colas@0
 2247
msgstr "Strony zmieniane ostatnio"
colas@0
 2248
colas@0
 2249
#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1025
colas@0
 2250
msgid "Refresh"
colas@0
 2251
msgstr "Odśwież"
colas@0
 2252
colas@0
 2253
#: templates/twiki.tmpl:100
colas@0
 2254
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:9
colas@0
 2255
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:3
colas@0
 2256
msgid "Register"
colas@0
 2257
msgstr "Zarejestruj się"
colas@0
 2258
colas@0
 2259
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:13
colas@0
 2260
msgid "Registered users can [[%1][change]] and [[%2][reset]] their passwords."
colas@0
 2261
msgstr ""
colas@0
 2262
"Zarejestrowani użytkownicy mogą [[%1][zmieniać]] oraz [[%2][resetować]] "
colas@0
 2263
"hasło."
colas@0
 2264
colas@0
 2265
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:2
colas@0
 2266
msgid "Registration"
colas@0
 2267
msgstr "Rejestracja"
colas@0
 2268
colas@0
 2269
#: templates/messages.tmpl:297
colas@0
 2270
msgid "Registration codes can only be used once."
colas@0
 2271
msgstr "Kody rejestracyjne mogą zostać użyte tylko raz."
colas@0
 2272
colas@0
 2273
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:59
colas@0
 2274
msgid "Regular expression search"
colas@0
 2275
msgstr "uwzględnij wyrażenia regularne"
colas@0
 2276
colas@0
 2277
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:81
colas@0
 2278
msgid "Related Topics"
colas@0
 2279
msgstr "Zobacz także:"
colas@0
 2280
colas@0
 2281
#: data/Sandbox/WebNotify.txt:10 data/Trash/WebNotify.txt:9
colas@0
 2282
#: data/_default/WebNotify.txt:8 templates/messages.tmpl:467
colas@0
 2283
#: templates/messages.tmpl:474
colas@0
 2284
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/Main/TWikiGroupTemplate.txt:10
colas@0
 2285
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:52
colas@0
 2286
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:42
colas@0
 2287
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:43
colas@0
 2288
msgid "Related topics:"
colas@0
 2289
msgstr "Zobacz także:"
colas@0
 2290
colas@0
 2291
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/login.classic.tmpl:10
colas@0
 2292
msgid "Remember me"
colas@0
 2293
msgstr ""
colas@0
 2294
colas@0
 2295
#: templates/login.tmpl:50
colas@0
 2296
msgid "Remember me on this computer"
colas@0
 2297
msgstr ""
colas@0
 2298
colas@0
 2299
#: templates/messages.tmpl:185
colas@0
 2300
msgid ""
colas@0
 2301
"Remember to update your user topic if you want your e-mail change to be "
colas@0
 2302
"reflected there as well."
colas@0
 2303
msgstr "Uaktualnij adres email na swojej stronie domowej."
colas@0
 2304
colas@0
 2305
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:5
colas@0
 2306
msgid "Remember your password?"
colas@0
 2307
msgstr "Czy pamiętasz swoje hasło?"
colas@0
 2308
colas@0
 2309
#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:11
colas@0
 2310
msgid "Remember, a %1 is case sensitive."
colas@0
 2311
msgstr "Uwaga: %1 - wielkość liter ma znaczenie."
colas@0
 2312
colas@0
 2313
#: templates/messages.tmpl:51
colas@0
 2314
msgid "Remove the user from the group(s) %1 first."
colas@0
 2315
msgstr "Najpierw usuń użytkownika z grupy: %1."
colas@0
 2316
colas@0
 2317
#: templates/rename.tmpl:7 templates/renameweb.tmpl:7
colas@0
 2318
msgid "Rename"
colas@0
 2319
msgstr "Zmień nazwę"
colas@0
 2320
colas@0
 2321
#: templates/messages.tmpl:74 templates/messages.tmpl:80
colas@0
 2322
msgid "Rename failed"
colas@0
 2323
msgstr "Zmiana nazwy nie powiodła się"
colas@0
 2324
colas@0
 2325
#: templates/oopsmore.tmpl:28
colas@0
 2326
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:11
colas@0
 2327
msgid "Rename or move topic"
colas@0
 2328
msgstr "Zmień nazwę lub przenieś stronę"
colas@0
 2329
colas@0
 2330
#: data/TWiki/RenameWeb.txt:1
colas@0
 2331
msgid "Rename, move or delete this web:"
colas@0
 2332
msgstr "Zmień nazwę, przenieś lub usuń dział:"
colas@0
 2333
colas@0
 2334
#: templates/rename.tmpl:20 templates/renameconfirm.tmpl:29
colas@0
 2335
#: templates/renameweb.tmpl:33
colas@0
 2336
msgid "Rename/Move"
colas@0
 2337
msgstr "Zmień nazwę/przenieś"
colas@0
 2338
colas@0
 2339
#: templates/oopsmore.tmpl:29 templates/oopsmore.tmpl:31
colas@0
 2340
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:12
colas@0
 2341
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:14
colas@0
 2342
msgid "Rename/move topic..."
colas@0
 2343
msgstr "Zmień nazwę/przenieś stronę..."
colas@0
 2344
colas@0
 2345
#: data/TWiki/RenameWeb.txt:2
colas@0
 2346
msgid "Rename/move/delete web..."
colas@0
 2347
msgstr "Zmień nazwę/przenieś/usuń dział..."
colas@0
 2348
colas@0
 2349
#: templates/form.tmpl:1
colas@0
 2350
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/form.classic.tmpl:1
colas@0
 2351
msgid "Replace form..."
colas@0
 2352
msgstr "Zmień formularz..."
colas@0
 2353
colas@0
 2354
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:3
colas@0
 2355
msgid "Reset Password"
colas@0
 2356
msgstr "Resetowanie hasła"
colas@0
 2357
colas@0
 2358
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:32
colas@0
 2359
msgid "Reset password"
colas@0
 2360
msgstr "Zresetuj hasło"
colas@0
 2361
colas@0
 2362
#: templates/oopsmore.tmpl:106
colas@0
 2363
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:53
colas@0
 2364
#, fuzzy
colas@0
 2365
msgid "Restore"
colas@0
 2366
msgstr "Zarejestruj się"
colas@0
 2367
colas@0
 2368
#: templates/oopsmore.tmpl:101
colas@0
 2369
#, fuzzy
colas@0
 2370
msgid "Restore topic"
colas@0
 2371
msgstr "Usuń stronę"
colas@0
 2372
colas@0
 2373
#: templates/oopsmore.tmpl:103
colas@0
 2374
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:51
colas@0
 2375
#, fuzzy
colas@0
 2376
msgid "Restore topic to revision:"
colas@0
 2377
msgstr "Wyświetl kolejną zmianę na stronie"
colas@0
 2378
colas@0
 2379
#: templates/oopsmore.tmpl:106
colas@0
 2380
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:53
colas@0
 2381
#, fuzzy
colas@0
 2382
msgid "Restore topic to this revision"
colas@0
 2383
msgstr "Wyświetl kolejną zmianę na stronie"
colas@0
 2384
colas@0
 2385
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:12
colas@0
 2386
msgid "Results from %1 web"
colas@0
 2387
msgstr "Wyniki w dziale: %1"
colas@0
 2388
colas@0
 2389
#: templates/messages.tmpl:189
colas@0
 2390
msgid "Return to %1."
colas@0
 2391
msgstr "Powrót do: %1."
colas@0
 2392
colas@0
 2393
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:25
colas@0
 2394
msgid "Retype new password"
colas@0
 2395
msgstr "Wpisz hasło ponownie"
colas@0
 2396
colas@0
 2397
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:115
colas@0
 2398
msgid "Retype password:"
colas@0
 2399
msgstr "Wpisz hasło ponownie:"
colas@0
 2400
colas@0
 2401
#: templates/messages.tmpl:27
colas@0
 2402
msgid "Rev %1 was saved by %2, while you were still editing."
colas@0
 2403
msgstr "Zmiana %1 została w trakcie Twojej pracy zapisana przez %2."
colas@0
 2404
colas@0
 2405
#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:44
colas@0
 2406
#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:76
colas@0
 2407
msgid "Review recent changes in:"
colas@0
 2408
msgstr "Wyświetl ostatnie zmiany w:"
colas@0
 2409
colas@0
 2410
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:19
colas@0
 2411
msgid "Revision"
colas@0
 2412
msgstr "Zmiana"
colas@0
 2413
colas@0
 2414
#: templates/oopsmore.tmpl:87
colas@0
 2415
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:56
colas@0
 2416
#, fuzzy
colas@0
 2417
msgid "Revisions"
colas@0
 2418
msgstr "Zmiana"
colas@0
 2419
colas@0
 2420
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:19
colas@0
 2421
msgid "S = Save, C = Cancel"
colas@0
 2422
msgstr ""
colas@0
 2423
colas@0
 2424
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/preview.pattern.tmpl:14
colas@0
 2425
#, fuzzy
colas@0
 2426
msgid "S = Save, Q = Quiet save, K = Save and Continue, D = Discard"
colas@0
 2427
msgstr ""
colas@0
 2428
"Z = Zapisz, B = Zapisz bez powiadamiania, E = Zapisz i edytuj, R = Rezygnacja"
colas@0
 2429
colas@0
 2430
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:50
colas@0
 2431
#, fuzzy
colas@0
 2432
msgid ""
colas@0
 2433
"S = Save, Q = Quiet save, K = Save and Continue, P = Preview, C = Cancel"
colas@0
 2434
msgstr ""
colas@0
 2435
"Z = Zapisz, B = Zapisz bez powiadamiania, E = Zapisz i edytuj, P = Podgląd, "
colas@0
 2436
"R = Rezygnacja"
colas@0
 2437
colas@0
 2438
#: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:159
colas@0
 2439
#, fuzzy
colas@0
 2440
msgid "Save table"
colas@0
 2441
msgstr "Zapisz jako:"
colas@0
 2442
colas@0
 2443
#: templates/registernotifyadmin.tmpl:16
colas@0
 2444
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:16
colas@0
 2445
msgid "Saved to:"
colas@0
 2446
msgstr "Zapisz jako:"
colas@0
 2447
colas@0
 2448
#: data/TWiki/WebSearch.txt:24 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:32
colas@0
 2449
#: data/_default/WebHome.txt:11
colas@0
 2450
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:7
colas@0
 2451
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:7
colas@0
 2452
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:8
colas@0
 2453
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:6
colas@0
 2454
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarSearch.txt:3
colas@0
 2455
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebTopBar.txt:9
colas@0
 2456
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:5
colas@0
 2457
#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:6
colas@0
 2458
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:37
colas@0
 2459
msgid "Search"
colas@0
 2460
msgstr "Wyszukaj"
colas@0
 2461
colas@0
 2462
#: templates/backlinksallwebs.tmpl:7
colas@0
 2463
#, fuzzy
colas@0
 2464
msgid "Search %1 Web only"
colas@0
 2465
msgstr "Wyszukaj tylko w &dziale: %1"
colas@0
 2466
colas@0
 2467
#: templates/backlinksweb.tmpl:7
colas@0
 2468
#, fuzzy
colas@0
 2469
msgid "Search all webs"
colas@0
 2470
msgstr "Wyszukaj we &wszystkich działach"
colas@0
 2471
colas@0
 2472
#: templates/backlinksallwebs.tmpl:7 templates/backlinksweb.tmpl:7
colas@0
 2473
#: templates/oopsmore.tmpl:38
colas@0
 2474
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:18
colas@0
 2475
msgid "Search all webs for topics that link to here"
colas@0
 2476
msgstr "Wyszukaj wszystkie strony z odwołaniami do bieżącej strony"
colas@0
 2477
colas@0
 2478
#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:24
colas@0
 2479
msgid "Search similar topics in all public webs"
colas@0
 2480
msgstr "Wyszukaj podobne strony we wszystkich działach publicznych"
colas@0
 2481
colas@0
 2482
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:64
colas@0
 2483
msgid "Search string"
colas@0
 2484
msgstr "wyszukanego tekstu"
colas@0
 2485
colas@0
 2486
#: templates/oopsmore.tmpl:40
colas@0
 2487
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:20
colas@0
 2488
msgid "Search the %1 Web for topics that link to here"
colas@0
 2489
msgstr "Wyszukaj strony w dziale %1 z odwołaniami do bieżącej strony"
colas@0
 2490
colas@0
 2491
#: data/TWiki/WebSearch.txt:29 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:37
colas@0
 2492
msgid "Search where:"
colas@0
 2493
msgstr "Wyszukaj:"
colas@0
 2494
colas@0
 2495
#: templates/search.tmpl:33 templates/searchformat.tmpl:9
colas@0
 2496
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:1
colas@0
 2497
msgid "Searched:"
colas@0
 2498
msgstr "Wyszukano:"
colas@0
 2499
colas@0
 2500
#: data/Trash/WebHome.txt:5
colas@0
 2501
msgid "Security Note:"
colas@0
 2502
msgstr "Uwaga:"
colas@0
 2503
colas@0
 2504
#: templates/messages.tmpl:47
colas@0
 2505
msgid "See %1 for a list of existing users or register as new user in %2."
colas@0
 2506
msgstr ""
colas@0
 2507
"Przejdź na stronę %1, zawierającą listę kont użytkowników lub zarejestruj "
colas@0
 2508
"się na stronie %2."
colas@0
 2509
colas@0
 2510
#: templates/messages.tmpl:320
colas@0
 2511
msgid "See %1 for information about Form Definitions."
colas@0
 2512
msgstr "Przejdź na stronę %1, zawierającą definicje formularzy."
colas@0
 2513
colas@0
 2514
#: data/TWiki/WebIndex.txt:4
colas@0
 2515
msgid "See also the faster %1"
colas@0
 2516
msgstr "Zobacz także: %1"
colas@0
 2517
colas@0
 2518
#: data/TWiki/WebTopicList.txt:4
colas@0
 2519
msgid "See also the verbose %1."
colas@0
 2520
msgstr "Zobacz także: %1."
colas@0
 2521
colas@0
 2522
#: data/TWiki/RenameWeb.txt:3 data/TWiki/WebChanges.txt:6
colas@0
 2523
msgid "See also:"
colas@0
 2524
msgstr "Zobacz także:"
colas@0
 2525
colas@0
 2526
#: templates/edit.tmpl:59
colas@0
 2527
msgid "See below for help in editing this page."
colas@0
 2528
msgstr ""
colas@0
 2529
colas@0
 2530
#: templates/changeform.tmpl:13
colas@0
 2531
msgid "Select"
colas@0
 2532
msgstr "Zaznacz"
colas@0
 2533
colas@0
 2534
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:25
colas@0
 2535
msgid "Select a new local file to update attachment"
colas@0
 2536
msgstr "Wybierz inny plik lokalny w celu zaktualizowania załącznika"
colas@0
 2537
colas@0
 2538
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:34
colas@0
 2539
msgid "Select all"
colas@0
 2540
msgstr "Zaznacz wszystkie"
colas@0
 2541
colas@0
 2542
#: templates/oopsmore.tmpl:54
colas@0
 2543
#, fuzzy
colas@0
 2544
msgid "Select topic parent:"
colas@0
 2545
msgstr "Krok 1: wybierz stronę nadrzędną"
colas@0
 2546
colas@0
 2547
#: templates/edit.tmpl:48
colas@0
 2548
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:68
colas@0
 2549
msgid "Select, copy and paste your signature text to the bottom of your entry"
colas@0
 2550
msgstr ""
colas@0
 2551
"Pod wpisem zamieść swój podpis, który poniżej możesz zaznaczyć, skopiować i "
colas@0
 2552
"wkleić"
colas@0
 2553
colas@0
 2554
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:284
colas@0
 2555
msgid "Send you a confirmation of your registration by e-mail."
colas@0
 2556
msgstr "Zostanie wysłany list z potwierdzeniem twojej rejestracji."
colas@0
 2557
colas@0
 2558
#: templates/oopsmore.tmpl:98
colas@0
 2559
msgid "Sequential"
colas@0
 2560
msgstr "Sekwencyjnie"
colas@0
 2561
colas@0
 2562
#: lib/TWiki/Form/Checkbox.pm:34
colas@0
 2563
msgid "Set all"
colas@0
 2564
msgstr "Ustaw wszystko"
colas@0
 2565
colas@0
 2566
#: templates/oopsmore.tmpl:58
colas@0
 2567
#, fuzzy
colas@0
 2568
msgid "Set new parent"
colas@0
 2569
msgstr "Ustaw nową stronę nadrzędną"
colas@0
 2570
colas@0
 2571
#: templates/oopsmore.tmpl:47
colas@0
 2572
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:28
colas@0
 2573
msgid "Set new topic parent"
colas@0
 2574
msgstr "Ustaw nową stronę nadrzędną"
colas@0
 2575
colas@0
 2576
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:11
colas@0
 2577
msgid "Show help"
colas@0
 2578
msgstr "Pomoc"
colas@0
 2579
colas@0
 2580
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:78
colas@0
 2581
msgid "Show tool-tip topic info on mouse-over of %1 links, on or off:"
colas@0
 2582
msgstr "Włącz wyświetlanie podpowiedzi dla skrótów %1:"
colas@0
 2583
colas@0
 2584
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:78
colas@0
 2585
msgid "Shrink edit box"
colas@0
 2586
msgstr "Zmniejsz okienko edycyjne"
colas@0
 2587
colas@0
 2588
#: templates/oopsmore.tmpl:98
colas@0
 2589
msgid "Side by side"
colas@0
 2590
msgstr "Obok siebie"
colas@0
 2591
colas@0
 2592
#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:21
colas@0
 2593
msgid "Similar topics in this web (if any):"
colas@0
 2594
msgstr "Podobne strony w tym dziale (o ile istnieją):"
colas@0
 2595
colas@0
 2596
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:32
colas@0
 2597
msgid "Simple search"
colas@0
 2598
msgstr "Wyszukiwanie proste"
colas@0
 2599
colas@0
 2600
#: data/Main/TWikiPreferences.txt:4
colas@0
 2601
msgid ""
colas@0
 2602
"Site-level preferences are located in %1, however this %2 prefs topic has "
colas@0
 2603
"override priority and should be used for local customisations. This allows "
colas@0
 2604
"for easier upgrades as you don't need to worry about the shipped preferences "
colas@0
 2605
"clobbering yours. It's easier to keep a handle on if you only copy over the "
colas@0
 2606
"settings you actually change."
colas@0
 2607
msgstr ""
colas@0
 2608
colas@0
 2609
#: templates/attachtables.tmpl:4
colas@0
 2610
msgid "Size"
colas@0
 2611
msgstr "Rozmiar"
colas@0
 2612
colas@0
 2613
#: templates/registernotify.tmpl:15
colas@0
 2614
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:15
colas@0
 2615
msgid "Some add schedule information and vacation notice."
colas@0
 2616
msgstr ""
colas@0
 2617
"Można podać także informacje o rozkładzie zajęć oraz terminach przerw "
colas@0
 2618
"urlopowych."
colas@0
 2619
colas@0
 2620
#: templates/messages.tmpl:355
colas@0
 2621
msgid "Some characters such as =&#126;=, =$=, =@=, =%= are removed"
colas@0
 2622
msgstr "Pewne znaki takie, jak =&#126;=, =$=, =@=, =%= zostały usunięte"
colas@0
 2623
colas@0
 2624
#: templates/messages.tmpl:300
colas@0
 2625
msgid ""
colas@0
 2626
"Some mail tools have an error that causes them to send the same request "
colas@0
 2627
"twice when you click on a link. It you did this, it is possible that you "
colas@0
 2628
"actually *have* registered successfully."
colas@0
 2629
msgstr ""
colas@0
 2630
"Niektóre programy pocztowe działają błędnie i po kliknięciu danego skrótu "
colas@0
 2631
"wysyłają powiadomienie dwukrotnie. Jeśli tak się stało, to znaczy, że "
colas@0
 2632
"rejestracja przebiegła pomyślnie i twoje konto *jest* zarejestrowane."
colas@0
 2633
colas@0
 2634
#: templates/registernotify.tmpl:14
colas@0
 2635
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:14
colas@0
 2636
msgid ""
colas@0
 2637
"Some people turn it into a personal portal with favorite links, what they "
colas@0
 2638
"work on, what help they'd like, etc."
colas@0
 2639
msgstr ""
colas@0
 2640
"Niektórzy zmieniają ją w stronę domową zawierającą ulubione skróty, "
colas@0
 2641
"informacje o realizowanych projektach, prośbę o pomoc itd."
colas@0
 2642
colas@0
 2643
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:5
colas@0
 2644
msgid "Sorry, Registration has been temporarily disabled"
colas@0
 2645
msgstr ""
colas@0
 2646
colas@0
 2647
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/BulkRegistration.txt:60
colas@0
 2648
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/BulkResetPassword.txt:17
colas@0
 2649
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:21
colas@0
 2650
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:13
colas@0
 2651
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:16
colas@0
 2652
msgid "Sorry, the password system is currently read only, please contact %1"
colas@0
 2653
msgstr ""
colas@0
 2654
colas@0
 2655
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:47
colas@0
 2656
msgid "Sort results by:"
colas@0
 2657
msgstr "Posortuj wyniki według:"
colas@0
 2658
colas@0
 2659
#: templates/messages.tmpl:353
colas@0
 2660
msgid "Spaces are replaced by underscores"
colas@0
 2661
msgstr "Spacje zostały zastąpione podkreśleniami"
colas@0
 2662
colas@0
 2663
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:11
colas@0
 2664
#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:11
colas@0
 2665
#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:12
colas@0
 2666
#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:10
colas@0
 2667
msgid "Statistics"
colas@0
 2668
msgstr "Statystyki"
colas@0
 2669
colas@0
 2670
#: templates/messages.tmpl:199 templates/messages.tmpl:305
colas@0
 2671
#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:295
colas@0
 2672
msgid "Submit"
colas@0
 2673
msgstr "Prześlij"
colas@0
 2674
colas@0
 2675
#: templates/registernotify.tmpl:18 templates/registernotifyadmin.tmpl:12
colas@0
 2676
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:18
colas@0
 2677
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:12
colas@0
 2678
msgid "Submitted content:"
colas@0
 2679
msgstr "Przesłana zawartość:"
colas@0
 2680
colas@0
 2681
#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:47
colas@0
 2682
#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:79
colas@0
 2683
#: twikiplugins/MailerContrib/templates/newsletter.tmpl:20
colas@0
 2684
msgid "Subscribe / Unsubscribe in:"
colas@0
 2685
msgstr "Subskrybuj/nie subskrybuj:"
colas@0
 2686
colas@0
 2687
#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:65
colas@0
 2688
msgid "Summaries"
colas@0
 2689
msgstr "podsumowań"
colas@0
 2690
colas@0
 2691
#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:78
colas@0
 2692
msgid "Switch to monotype or propotional font"
colas@0
 2693
msgstr ""
colas@0
 2694
colas@0
 2695
#: data/TWiki/WebSearch.txt:25 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:33
colas@0
 2696
msgid ""
colas@0
 2697
"TIP: to search for all topics that contain =\"SOAP\"=, =\"WSDL\"=, a literal "
colas@0
 2698
"=\"web service\"=, but not =\"shampoo\"=, write:"
colas@0
 2699
msgstr ""
colas@0
 2700
"Wskazówka: aby wyszukać wszystkie strony zawierające =\"SOAP\"=, =\"WSDL\"=, "
colas@0
 2701
"oraz dosłowne: =\"web service\"=, ale nie =\"shampoo\"=, wpisz:"
colas@0
 2702
colas@0
 2703
#: templates/login.tmpl:3
colas@0
 2704
msgid "TWiki User Authentication"
colas@0
 2705
msgstr ""
colas@0
 2706
colas@0
 2707
#: templates/mailresetpassword.tmpl:3
colas@0
 2708
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:3
colas@0
 2709
msgid "TWiki password reset for %1"
colas@0
 2710
msgstr "Zresetowano hasło użytkownika: %1"
colas@0
 2711
colas@0
 2712
#: templates/oopschangelanguage.tmpl:12
colas@0
 2713
msgid ""
colas@0
 2714
"TWiki's user interface is available in several languages. If you want to "
colas@0
 2715
"change the language for this session, choose one of the following and hit "
colas@0
 2716
"\"Change language\". Otherwise, follow the \"Cancel\" link on the bottom of "
colas@0
 2717
"the page to return to the previous topic."
colas@0
 2718
msgstr ""
colas@0
 2719
"Z TWiki można korzystać w kilku językach. Jeśli chcesz zmienić język tej "
colas@0
 2720
"sesji TWiki, wybierz jedną z poniższych opcji i kliknij \"Zmień język\". W "
colas@0
 2721
"przeciwnym razie kliknij przycisk \"Rezygnacja\" umieszczony na dole strony."
colas@0
 2722
colas@0
 2723
#: data/Sandbox/WebHome.txt:6
colas@0
 2724
msgid "Test Topics"
colas@0
 2725
msgstr "Strony testowe"
colas@0
 2726
colas@0
 2727
#: data/TWiki/WebSearch.txt:31 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:39
colas@0
 2728
msgid "Text body"
colas@0
 2729
msgstr "w zawartości"
colas@0
 2730
colas@0
 2731
#: templates/messages.tmpl:154 templates/messages.tmpl:192
colas@0
 2732
msgid "Thank you for registering"
colas@0
 2733
msgstr "Dziękujemy za zarejestrowanie się"
colas@0
 2734
colas@0
 2735
#: templates/registernotify.tmpl:8
colas@0
 2736
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:8
colas@0
 2737
msgid ""
colas@0
 2738
"Thank you for registering in the %1 collaboration platform. Please save this "
colas@0
 2739
"e-mail for future reference."
colas@0
 2740
msgstr "Dziękujemy za zarejestrowanie się w %1. Prosimy zachować ten list."
colas@0
 2741
colas@0
 2742
#: templates/registerconfirm.tmpl:9
colas@0
 2743
#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:9
colas@0
 2744
msgid ""
colas@0
 2745
"Thank you for registering in the %1 collaboration platform. Your "
colas@0
 2746
"verification code is %2."
colas@0
 2747
msgstr ""
colas@0
 2748
"Dziękujemy za zarejestrowanie się w %1. Kod dostępu jest następujący: %2."
colas@0
 2749
colas@0
 2750
#: templates/messages.tmpl:504
colas@0
 2751
msgid "That user has already been activated "
colas@0
 2752
msgstr ""
colas@0
 2753
colas@0
 2754
#: templates/messages.tmpl:269
colas@0
 2755
msgid ""
colas@0
 2756
"The %1 field must be your first and last name in %2, e.g. your capitalized "
colas@0
 2757
"first and last name with spaces removed."
colas@0
 2758
msgstr ""
colas@0
 2759
"W pole %1 należy wpisać imię i nazwisko w formacie WikiWord bez żadnych "
colas@0
 2760
"spacji."
colas@0
 2761
colas@0
 2762
#: templates/messages.tmpl:263
colas@0
 2763
msgid "The %1 field must match the {LoginNameFilterIn} filter for this site"
colas@0
 2764
msgstr "Format pola %1 musi się zgadzać z formatem filtru {LoginNameFilterIn}"
colas@0
 2765
colas@0
 2766
#: templates/messages.tmpl:68
colas@0
 2767
msgid "The %1 topic already exists"
colas@0
 2768
msgstr "Strona o nazwie %1 już istnieje"
colas@0
 2769
colas@0
 2770
#: templates/messages.tmpl:477
colas@0
 2771
msgid "The %1 web does not exist"
colas@0
 2772
msgstr "Dział %1 nie istnieje"
colas@0
 2773
colas@0
 2774
#: data/Sandbox/WebHome.txt:4
colas@0
 2775
msgid ""
colas@0
 2776
"The %1 web is the sandbox you can use for testing. Everybody is welcome to "
colas@0
 2777
"add or delete some stuff. It is recommended to walk through the %2 to get a "
colas@0
 2778
"jumpstart on the %3 tool. A good rule of thumb is to add at the end of the "
colas@0
 2779
"page and sign and date it with your %4."
colas@0
 2780
msgstr ""
colas@0
 2781
"Dział %1 to taka \"piaskownica\". Każdy może tu coś dopisać lub usunąć i "
colas@0
 2782
"przetestować działanie TWiki. Zajrzyj na stronę %2, aby rozpocząć pracę z %"
colas@0
 2783
"3. Na początek możesz coś dopisać na końcu tej strony, wstawić bieżącą datę "
colas@0
 2784
"i swój podpis: %4."
colas@0
 2785
colas@0
 2786
#: data/Sandbox/WebRss.txt:5 data/Trash/WebRss.txt:5
colas@0
 2787
#: data/_default/WebAtom.txt:3 data/_default/WebRss.txt:5
colas@0
 2788
msgid ""
colas@0
 2789
"The %1 web of TWiki. TWiki is a Web-Based Collaboration Platform for the "