locale/sv.po
changeset 0 414e01d06fd5
child 1 e2915a7cbdfa
equal deleted inserted replaced
-1:000000000000 0:414e01d06fd5
    
   1 # TWiki translation for Swedish
    
   2 # This file is distributed under the same license as TWiki itself
    
   3 # Copyright (C) 2005 Peter Thoeny, peter@thoeny.com and TWiki Contributors.
    
   4 # Translators:
    
   5 #  TWiki:Main/ErikAman, 2006-2007.
    
   6 msgid ""
    
   7 msgstr ""
    
   8 "Project-Id-Version: sv\n"
    
   9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
    
  10 "POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
    
  11 "PO-Revision-Date: 2007-12-04 12:58-0300\n"
    
  12 "Last-Translator: Erik Åman <er-biwraf@aman.se>\n"
    
  13 "Language-Team: Swedish <N/A>\n"
    
  14 "MIME-Version: 1.0\n"
    
  15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
    
  16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
    
  17 
    
  18 #. ($days)
    
  19 #: lib/TWiki/Time.pm:290
    
  20 msgid "%*(%1,day) "
    
  21 msgstr "%*(%1,dag) "
    
  22 
    
  23 #. ($hours)
    
  24 #: lib/TWiki/Time.pm:293
    
  25 msgid "%*(%1,hour) "
    
  26 msgstr "%*(%1,timme) "
    
  27 
    
  28 #. ($mins)
    
  29 #: lib/TWiki/Time.pm:296
    
  30 msgid "%*(%1,minute) "
    
  31 msgstr "%*(%1,minut) "
    
  32 
    
  33 #. ($secs)
    
  34 #: lib/TWiki/Time.pm:299
    
  35 msgid "%*(%1,second) "
    
  36 msgstr "%*(%1,sekund) "
    
  37 
    
  38 #: templates/oopsgeneric.tmpl:12
    
  39 #: templates/oopsgeneric.tmpl:14
    
  40 #: templates/oopsgeneric.tmpl:16
    
  41 #: templates/oopsgeneric.tmpl:7
    
  42 msgid "%1"
    
  43 msgstr "%1"
    
  44 
    
  45 #: templates/registernotify.tmpl:3
    
  46 #: templates/registernotifyadmin.tmpl:3
    
  47 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:3
    
  48 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:3
    
  49 msgid "%1 - Registration for %2 (%3)"
    
  50 msgstr "%1 - Registreringsinformation för %2 (%3)"
    
  51 
    
  52 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:68
    
  53 msgid "%1 - complete TWiki documentation, Quick Start to Reference"
    
  54 msgstr "%1 - komplett TWiki-dokumentation, snabbstart till full referensdokumentation"
    
  55 
    
  56 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:70
    
  57 msgid "%1 - just for me"
    
  58 msgstr "%1 - bara för mig"
    
  59 
    
  60 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:67
    
  61 msgid "%1 - starting points on TWiki"
    
  62 msgstr "%1 - kom igång med TWiki"
    
  63 
    
  64 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:69
    
  65 msgid "%1 - try out TWiki on your own"
    
  66 msgstr "%1 - testa TWiki själv"
    
  67 
    
  68 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:66
    
  69 msgid "%1 - view a short introductory presentation on TWiki for beginners"
    
  70 msgstr "%1 - se en kort introduktion om TWiki för nybörjare"
    
  71 
    
  72 #: data/TWiki/WebChanges.txt:2
    
  73 msgid "%1 Recent Changes in %2 Web"
    
  74 msgstr "%1 senaste ändringar på avdelning %2"
    
  75 
    
  76 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:4
    
  77 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:4
    
  78 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:4
    
  79 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:2
    
  80 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:3
    
  81 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:3
    
  82 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:33
    
  83 msgid "%1 Web"
    
  84 msgstr "Avdelning %1"
    
  85 
    
  86 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:3
    
  87 msgid "%1 Web Home"
    
  88 msgstr "Avdelning %1 förstasida"
    
  89 
    
  90 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:84
    
  91 msgid "%1 for changing your email address"
    
  92 msgstr "%1 för att byta din e-postadress"
    
  93 
    
  94 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:83
    
  95 msgid "%1 for changing your password"
    
  96 msgstr "%1 för att byta ditt lösenord"
    
  97 
    
  98 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:47
    
  99 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:37
    
  100 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:85
    
  101 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:38
    
  102 msgid "%1 has a list of other TWiki users"
    
  103 msgstr "%1 är en lista över andra TWiki-användare"
    
  104 
    
  105 #: templates/messages.tmpl:423
    
  106 msgid "%1 has been editing the topic for %2 and the lease is still active for another %3."
    
  107 msgstr "%1 har nu redigerat sidan i %2 och låset är aktivt i ytterligare %3."
    
  108 
    
  109 #: templates/registernotifyadmin.tmpl:10
    
  110 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:10
    
  111 msgid "%1 has been registered with e-mail %2"
    
  112 msgstr "%1 är nu registrerad med e-postadressen %2"
    
  113 
    
  114 #: templates/messages.tmpl:23
    
  115 msgid "%1 home"
    
  116 msgstr "%1 förstasida"
    
  117 
    
  118 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:86
    
  119 msgid "%1 is a list of TWiki user documentation"
    
  120 msgstr "%1 är en lista på TWiki-användardokumentation"
    
  121 
    
  122 #: templates/messages.tmpl:106
    
  123 msgid "%1 is an invalid name for a new web"
    
  124 msgstr "%1 är inte ett tillåtet namn på en ny avdelning"
    
  125 
    
  126 #: templates/login.sudo.tmpl:4
    
  127 #: templates/login.tmpl:6
    
  128 msgid "%1 is currently logged in"
    
  129 msgstr "%1 är inloggad just nu"
    
  130 
    
  131 #: templates/messages.tmpl:404
    
  132 msgid "%1 is currently set to %2"
    
  133 msgstr "%1 är för närvarande satt till %2"
    
  134 
    
  135 #: templates/messages.tmpl:421
    
  136 msgid "%1 is editing %2."
    
  137 msgstr "%1 redigerar %2 just nu."
    
  138 
    
  139 #: templates/messages.tmpl:49
    
  140 msgid "%1 is in at least one group and cannot be removed"
    
  141 msgstr "%1 är medlem av minst en grupp och kan inte tas bort"
    
  142 
    
  143 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:40
    
  144 msgid "%1 is the default topic for deleted attachments."
    
  145 msgstr "%1 är standardsidan för borttagna bifogade filer."
    
  146 
    
  147 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:87
    
  148 msgid "%1 lists all TWiki user tools"
    
  149 msgstr "%1 är en lista på TWiki-användarverktyg"
    
  150 
    
  151 #: templates/messages.tmpl:429
    
  152 msgid "%1 may still be editing %2."
    
  153 msgstr "%1 redigerar eventuellt fortfarande %2."
    
  154 
    
  155 #  "<nop>$fromWeb.<nop>$fromTopic",
    
  156 #  $date,
    
  157 #  $by)
    
  158 #. ("<nop>$toWeb.<nop>$toTopic",                       "<nop>$fromWeb.<nop>$fromTopic",                       $date,                       $by)
    
  159 #: lib/TWiki/Render.pm:200
    
  160 msgid "%1 moved from %2 on %3 by %4"
    
  161 msgstr "%1 flyttades från %2 %3 av %4"
    
  162 
    
  163 #: templates/messages.tmpl:22
    
  164 msgid "%1 to create another web"
    
  165 msgstr "%1 för att skapa en ny avdelning"
    
  166 
    
  167 #: templates/messages.tmpl:21
    
  168 msgid "%1 to customize the web specific preferences"
    
  169 msgstr "%1 för att anpassa inställningar som är specifika för en avdelning"
    
  170 
    
  171 #: templates/messages.tmpl:20
    
  172 msgid "%1 to start working on the new web"
    
  173 msgstr "%1 för att börja arbeta med den nya avdelningen"
    
  174 
    
  175 #: templates/messages.tmpl:489
    
  176 msgid "%1 topic does not exist"
    
  177 msgstr "sidan %1 finns inte"
    
  178 
    
  179 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:11
    
  180 msgid "&Cancel"
    
  181 msgstr "Avbryt (&C)"
    
  182 
    
  183 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:14
    
  184 msgid "&Edit text"
    
  185 msgstr "Redig&era text"
    
  186 
    
  187 #: templates/twiki.tmpl:96
    
  188 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:155
    
  189 msgid "&History"
    
  190 msgstr "&Historik"
    
  191 
    
  192 #: templates/messages.tmpl:262
    
  193 msgid "'%1' is not a valid %2 "
    
  194 msgstr "'%1' är inte en giltig %2 "
    
  195 
    
  196 #: data/TWiki/WebTopicCreator.txt:2
    
  197 msgid "'Create New Topic' page has moved"
    
  198 msgstr "Funktionen 'Skapa ny sida' har flyttats"
    
  199 
    
  200 #: templates/login.tmpl:10
    
  201 msgid "(%1 login)"
    
  202 msgstr "(inloggning %1)"
    
  203 
    
  204 #: templates/rdiff.tmpl:4
    
  205 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:6
    
  206 msgid "(%1 vs. %2)"
    
  207 msgstr "(%1 jämfört med %2)"
    
  208 
    
  209 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:76
    
  210 msgid "(=all= to show all topics)"
    
  211 msgstr "(=all= för att visa alla sidor)"
    
  212 
    
  213 #: data/Sandbox/WebHome.txt:9
    
  214 msgid "(Use a topic name in TWiki.WikiNotation)"
    
  215 msgstr "(Använd ett sidnamn i TWiki.WikiNotation)"
    
  216 
    
  217 #: templates/messages.tmpl:156
    
  218 msgid "(__Suggestion:__ How about uploading your picture to your topic?)"
    
  219 msgstr "(__Förslag:__ Ladda upp en bild av dig själv till din sida?)"
    
  220 
    
  221 #: templates/oopsaccessdenied.tmpl:4
    
  222 msgid "(access denied)"
    
  223 msgstr "(åtkomst nekad)"
    
  224 
    
  225 #: templates/attachnew.tmpl:2
    
  226 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:8
    
  227 msgid "(attach)"
    
  228 msgstr "(bifoga)"
    
  229 
    
  230 #: templates/backlinksweb.tmpl:4
    
  231 msgid "(backlinks in %1 Web)"
    
  232 msgstr "(referenser i avdelning %1)"
    
  233 
    
  234 #: templates/backlinksallwebs.tmpl:4
    
  235 msgid "(backlinks in all Webs)"
    
  236 msgstr "(referenser från alla avdelningar)"
    
  237 
    
  238 #: templates/searchbookview.tmpl:3
    
  239 msgid "(book view)"
    
  240 msgstr "(boklayout)"
    
  241 
    
  242 #: templates/changeform.tmpl:4
    
  243 msgid "(change form)"
    
  244 msgstr "(ändra formulär)"
    
  245 
    
  246 #: templates/oopschangelanguage.tmpl:2
    
  247 #: templates/oopslanguagechanged.tmpl:3
    
  248 msgid "(change language)"
    
  249 msgstr "(byt språk)"
    
  250 
    
  251 #: templates/changes.tmpl:5
    
  252 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/changes.pattern.tmpl:4
    
  253 msgid "(changes)"
    
  254 msgstr "(ändringar)"
    
  255 
    
  256 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:5
    
  257 msgid "(delete attachment)"
    
  258 msgstr "(ta bort bifogad fil)"
    
  259 
    
  260 #: templates/renamedelete.tmpl:4
    
  261 msgid "(delete)"
    
  262 msgstr "(ta bort)"
    
  263 
    
  264 #: templates/editform.tmpl:4
    
  265 #: templates/editform.tmpl:5
    
  266 msgid "(edit form)"
    
  267 msgstr "(redigera formulär)"
    
  268 
    
  269 #: templates/edittext.tmpl:4
    
  270 #: templates/edittext.tmpl:7
    
  271 msgid "(edit text)"
    
  272 msgstr "(redigera text)"
    
  273 
    
  274 #: templates/edit.tmpl:10
    
  275 #: templates/edit.tmpl:4
    
  276 msgid "(edit)"
    
  277 msgstr "(redigera)"
    
  278 
    
  279 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:105
    
  280 msgid "(how you log in) LoginName:"
    
  281 msgstr "(Ditt inloggingsnamn) LoginName:"
    
  282 
    
  283 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:100
    
  284 msgid "(identifies you to others) WikiName:"
    
  285 msgstr "(det namn som syns för andra) WikiName:"
    
  286 
    
  287 #: templates/login.tmpl:4
    
  288 msgid "(login)"
    
  289 msgstr "(logga in)"
    
  290 
    
  291 #: templates/moveattachment.tmpl:4
    
  292 msgid "(move attachment)"
    
  293 msgstr "(flytta bifogad fil)"
    
  294 
    
  295 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:56
    
  296 msgid "(no parent, orphaned topic)"
    
  297 msgstr "(ingen förälder, föräldralös sida)"
    
  298 
    
  299 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1013
    
  300 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1016
    
  301 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1019
    
  302 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1053
    
  303 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1076
    
  304 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:632
    
  305 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:635
    
  306 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:638
    
  307 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:641
    
  308 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:882
    
  309 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:907
    
  310 msgid "(none)"
    
  311 msgstr "(ingen)"
    
  312 
    
  313 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:3
    
  314 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:3
    
  315 msgid "(oops)"
    
  316 msgstr "(varning)"
    
  317 
    
  318 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:274
    
  319 msgid "(optional)"
    
  320 msgstr "(frivilligt)"
    
  321 
    
  322 #: data/TWiki/WebSearch.txt:33
    
  323 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:43
    
  324 msgid "(otherwise search %1 Web only)"
    
  325 msgstr "(annars begränsas sökningen till avdelning %1)"
    
  326 
    
  327 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:35
    
  328 msgid "(raw view)"
    
  329 msgstr "(källtext)"
    
  330 
    
  331 #: templates/oopsmore.tmpl:21
    
  332 #: templates/oopsmore.tmpl:30
    
  333 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:13
    
  334 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:7
    
  335 msgid "(recommended)"
    
  336 msgstr "(rekommenderas)"
    
  337 
    
  338 #: templates/rename.tmpl:4
    
  339 #: templates/renameconfirm.tmpl:4
    
  340 #: templates/renameweb.tmpl:4
    
  341 #: templates/renamewebconfirm.tmpl:4
    
  342 msgid "(rename)"
    
  343 msgstr "(döp om)"
    
  344 
    
  345 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:35
    
  346 msgid "(revision %1)"
    
  347 msgstr "(version %1)"
    
  348 
    
  349 #: templates/oopssaveerr.tmpl:8
    
  350 msgid "(save error)"
    
  351 msgstr "(fel vid försök att spara sidan)"
    
  352 
    
  353 #: templates/searchformat.tmpl:3
    
  354 msgid "(search result)"
    
  355 msgstr "(sökresultat)"
    
  356 
    
  357 #: templates/search.tmpl:7
    
  358 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/search.classic.tmpl:7
    
  359 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/search.pattern.tmpl:5
    
  360 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/search.pattern.tmpl:9
    
  361 msgid "(search results)"
    
  362 msgstr "(sökresultat)"
    
  363 
    
  364 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:59
    
  365 msgid "(semicolon =;= for and)"
    
  366 msgstr "(semikolon =;= betyder och)"
    
  367 
    
  368 #: templates/settings.tmpl:4
    
  369 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:4
    
  370 msgid "(set preferences)"
    
  371 msgstr "(inställningar)"
    
  372 
    
  373 #: templates/messages.tmpl:275
    
  374 msgid "(single character first name)"
    
  375 msgstr "(förnamn med en bokstav)"
    
  376 
    
  377 #: templates/messages.tmpl:274
    
  378 msgid "(single character last name)"
    
  379 msgstr "(efternamn med en bokstav)"
    
  380 
    
  381 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:864
    
  382 msgid "(skipped)"
    
  383 msgstr "(överhoppat)"
    
  384 
    
  385 #: templates/attachagain.tmpl:18
    
  386 msgid "*Change comment:* If you use _Change Properties_ to change a comment, the comment shown in the topic will change, but the comment shown against the attachment history will be the comment when the file was uploaded."
    
  387 msgstr "*Kommentar til ändring:* Om du använder _Ändra inställningar_ för att ändra en kommentar, kommer kommentaren som visas på sidan ändras, men kommentaren i historiken för den bifogade filen kommer att visa de ursprungliga kommentarer från då filen laddades upp första gången."
    
  388 
    
  389 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:8
    
  390 msgid "*Formatting help:*"
    
  391 msgstr "*Hjälp om textformatering*"
    
  392 
    
  393 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:15
    
  394 msgid "*Important:* the information provided in this form will be stored in a database on the TWiki server. This database is accessible to anyone who can access the server through the web (though passwords will be encrypted, and e-mail addresses will be obfusticated to help prevent spamming). Your country, or the country where the server is hosted, may have Data Protection laws governing the maintenance of such databases. If you are in doubt, you should contact %1 for details of the Data Protection Policy of this TWiki server before registering."
    
  395 msgstr "*Viktigt:* Informationen du uppger i detta formulär sparas på TWiki-serveren. Informationen blir tillgänglig alla som kan nå serveren via webben (dit lösenord kryperas dock, och din e-postadress förvanskas för att undvika spam). Dit hemland (eller det land där serveren befinner sig) kan ha data- eller personuppgiftslag, som omfattar denna typ av information. Om du är tveksam kan du kontakta %1 for mer detaljer angående dataskyddsreglerna för denna TWiki-server."
    
  396 
    
  397 #: templates/attachagain.tmpl:19
    
  398 msgid "*Local file:* If you select a different file in _Local file:_, it is this that will be updated or added."
    
  399 msgstr "*Lokal fil:* Om du väljer en fil från din hårddisk (i fältet _Lokal fil_) så kommer denna fil att uppdateras eller läggas till."
    
  400 
    
  401 #: templates/attachagain.tmpl:17
    
  402 msgid "*Properties:* The comment and visibility (i.e. is attachment hidden) can be changed without uploading a file by pressing \"Change Properties only\"; see %1."
    
  403 msgstr "*Egenskaper:* Kommentaren och synligheten (dvs om filen döljs vid sidvisning) kan ändras utan att ladda upp en ny fil, genom att klicka på \"Uppdatera endast egenskaper\"; se %1."
    
  404 
    
  405 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:9
    
  406 msgid "*bold* put word/phrase in asterisks: =<nop>*your phrase*="
    
  407 msgstr "*fet stil* sätt asterisker (stjärnor) kring orden: =<nop>*din text*="
    
  408 
    
  409 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:10
    
  410 msgid "*bullet list* 3 spaces, asterisk, 1 space: =&&nbsp;&&nbsp;&&nbsp;*&&nbsp;your text="
    
  411 msgstr "*punktlista* 3 mellanslag, asterisk, 1 mellanslag: =&&nbsp;&&nbsp;&&nbsp;*&&nbsp;din text="
    
  412 
    
  413 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:14
    
  414 msgid "*external links* =http://yahoo.com= or =[<nop>[http://yahoo.com/][link to Yahoo]]="
    
  415 msgstr "*externa länkar* =http://yahoo.com= eller =[<nop>[http://yahoo.com/][länk till Yahoo]]="
    
  416 
    
  417 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:11
    
  418 msgid "*headings* 3 dashes, 1 to 6 pluses, 1 space: =---++&&nbsp;Your Heading="
    
  419 msgstr "*rubriker* 3 mellanslag, 1 till 6 plustecken, 1 mellanslag: =---++&&nbsp;Din rubrik="
    
  420 
    
  421 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:12
    
  422 msgid "*italic* put word/phrase in underscores: =_<nop>your words_="
    
  423 msgstr "*kursiv* kring ordet eller meningen: =_<nop>detta blir kursivt_="
    
  424 
    
  425 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:15
    
  426 msgid "*monospaced* put word/phrase in equal signs: =<nop>=your words=="
    
  427 msgstr "*skrivmaskinsstil* sätt likhetstecken kring ordet eller meningen: =<nop>=dina ord=="
    
  428 
    
  429 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:16
    
  430 msgid "*paragraphs* separate with blank line"
    
  431 msgstr "*stycken* separeras med en blankrad"
    
  432 
    
  433 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:13
    
  434 msgid "*site links* use topic name: =%1= or =[<nop>[%1][Our homepage]]="
    
  435 msgstr "*länkar inom webbplatsen* använd sidnamnet: =%1= eller =[<nop>[%1][Vår hemsida]]="
    
  436 
    
  437 #: lib/TWiki/I18N/Extract.pm:104
    
  438 msgid "..."
    
  439 msgstr "..."
    
  440 
    
  441 #: templates/oopsmore.tmpl:14
    
  442 msgid "<a href='%1' rel='nofollow'>Edit settings</a> for this topic"
    
  443 msgstr "Ändra <a href='%1' rel='nofollow'>inställningarna</a> for denna sida"
    
  444 
    
  445 #: data/TWiki/WebChanges.txt:8
    
  446 msgid "<a href='%1'>RSS feed</a>, recent changes with <a href='%2'>50</a>, <a href='%3' rel='nofollow'>100</a>, <a href='%4' rel='nofollow'>200</a>, <a href='%5' rel='nofollow'>500</a>, <a href='%6' rel='nofollow'>1000</a> topics, <a href='%7' rel='nofollow'>all changes</a>"
    
  447 msgstr "<a href='%1'>RSS-flöde</a>, senaste ändringar med <a href='%2'>50</a>, <a href='%3' rel='nofollow'>100</a>, <a href='%4' rel='nofollow'>200</a>, <a href='%5' rel='nofollow'>500</a>, <a href='%6' rel='nofollow'>1000</a> sidor, <a href='%7' rel='nofollow'>alla ändringar</a>"
    
  448 
    
  449 #: templates/oopsmore.tmpl:41
    
  450 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:21
    
  451 msgid "<em>in %1 web</em> only"
    
  452 msgstr "<em>i avdelningen %1</em>"
    
  453 
    
  454 #: templates/oopsmore.tmpl:39
    
  455 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:19
    
  456 msgid "<em>in all public webs</em>"
    
  457 msgstr "<em>i alla publika avdelningar</em>"
    
  458 
    
  459 #: templates/messages.tmpl:478
    
  460 msgid "A %1 is divided into webs; each one represents one subject, one area of collaboration. You are trying to %2 in a web that does not exist."
    
  461 msgstr "En %1 är uppdelad i avdelningar som var och en representerar ett ämne, ettsamarbetsområde. Du försöker att %2 i en avdelning som inte finns."
    
  462 
    
  463 #: templates/messages.tmpl:354
    
  464 msgid "A =.txt= extension is appended to some filenames for security reasons"
    
  465 msgstr "Av säkerhetsskäl läggs ändelsen =.txt= till några filnamn"
    
  466 
    
  467 #: templates/messages.tmpl:123
    
  468 msgid "A color starts with a # sign, followed by 6 hexadecimal numbers, e.g. =#FFFF00=."
    
  469 msgstr "En färg börjar med #-tecknet, följt av 6 hexadecimala tal, t ex =#FFFF00=."
    
  470 
    
  471 #. ($data->{Email})
    
  472 #: lib/TWiki/UI/Register.pm:829
    
  473 msgid "A confirmation e-mail has been sent to %1"
    
  474 msgstr "Ett e-postmeddelande med bekräftelse har sänts till %1"
    
  475 
    
  476 #: templates/messages.tmpl:482
    
  477 msgid "A link to a topic located in another web is written like %1. Make sure that the name of the web is not spelt wrongly on the previous page; fix the link if necessary."
    
  478 msgstr "En länk till en sida i en annan avdelning skrivs som %1. Kontrollera att avdelningens namn inte är felstavat på föregående sida och rätta vid behov."
    
  479 
    
  480 #: data/Sandbox/WebHome.txt:25
    
  481 msgid "A more extensive changes list is available via [[%1][Recent Changes]]."
    
  482 msgstr "En mer utförlig lista på ändringar finns på [[%1][Senaste ändringar]]."
    
  483 
    
  484 #: templates/messages.tmpl:452
    
  485 msgid "A new *system-generated* password for your login name %1 (WikiName %2) has been sent to your registered e-mail address. If your e-mail address is no longer valid, please contact %3"
    
  486 msgstr "Ett nytt *systemgenererat* lösenord till dit användarnamn %1 (WikiName %2) har skickats till den registrerade e-postadressen. Om den inte längre är giltig så kontakta %3"
    
  487 
    
  488 #: data/TWiki/WebTemplateTopics.txt:4
    
  489 msgid "A topic template defines the initial content of a newly created topic."
    
  490 msgstr "En sidmall definierar det initiala innehållet på en nyskapad sida."
    
  491 
    
  492 #: templates/oopsaccessdenied.tmpl:6
    
  493 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:5
    
  494 msgid "Access Denied"
    
  495 msgstr "Åtkomst nekad"
    
  496 
    
  497 #: templates/messages.tmpl:460
    
  498 msgid "Access check on %1 failed"
    
  499 msgstr "Åtkomstkontroll till %1 misslyckades"
    
  500 
    
  501 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:52
    
  502 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/preview.pattern.tmpl:14
    
  503 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:19
    
  504 msgid "Access keys"
    
  505 msgstr "Tangentbordsgenvägar"
    
  506 
    
  507 #: templates/attachtables.tmpl:37
    
  508 #: templates/attachtables.tmpl:4
    
  509 #: templates/changeform.tmpl:10
    
  510 msgid "Action"
    
  511 msgstr "Åtgärd"
    
  512 
    
  513 #: templates/messages.tmpl:461
    
  514 msgid "Action %1: %2."
    
  515 msgstr "Åtgärd %1: %2."
    
  516 
    
  517 #: templates/addform.tmpl:1
    
  518 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/addform.classic.tmpl:1
    
  519 msgid "Add form"
    
  520 msgstr "Lägg till formulär"
    
  521 
    
  522 #: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:122
    
  523 msgid "Add row"
    
  524 msgstr "Lägg till rad"
    
  525 
    
  526 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:283
    
  527 msgid "Add your name to the list of users in the %1 topic in the %2 web."
    
  528 msgstr "Lägg till ditt namn på listan över användare på sidan %1 i avdelningen %2."
    
  529 
    
  530 #: templates/messages.tmpl:342
    
  531 msgid "Adding a %1 variable in WebPreferences"
    
  532 msgstr "Lägger till en %1-variabel på WebPreferences"
    
  533 
    
  534 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:24
    
  535 msgid "Admin Maintenance"
    
  536 msgstr "Administrativa ämnen"
    
  537 
    
  538 #: templates/login.sudo.tmpl:3
    
  539 msgid "Admin TWiki User Authentication"
    
  540 msgstr "Autentisering för TWiki-administratör"
    
  541 
    
  542 #: templates/login.tmpl:56
    
  543 msgid "Administrator login"
    
  544 msgstr "Administratörsinloggning"
    
  545 
    
  546 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:3
    
  547 msgid "Advanced Search"
    
  548 msgstr "Avancerad sökning"
    
  549 
    
  550 #: data/TWiki/WebSearch.txt:24
    
  551 msgid "Advanced search"
    
  552 msgstr "Avancerad sökning"
    
  553 
    
  554 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:20
    
  555 msgid "After submitting this form your e-mail will be changed, and you will be returned to this form."
    
  556 msgstr "När du skickar in detta formulär, ändras din e-postadress och du kommer tillbaka till detta formulär."
    
  557 
    
  558 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:12
    
  559 msgid "After submitting this form your password will be changed."
    
  560 msgstr "Ditt lösenord uppdateras när du skickar in detta formulär."
    
  561 
    
  562 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:15
    
  563 msgid "After submitting this form, you will receive an e-mail with your new, *system-generated* password, and a link to a page where you can change it."
    
  564 msgstr "När du skickar in detta formulär kommer du att få e-post med ditt nya *systemgenererade* lösenord, och en länk till en sida för att ändra det."
    
  565 
    
  566 #: data/TWiki/WebSearch.txt:33
    
  567 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:43
    
  568 msgid "All public webs"
    
  569 msgstr "Alla publika avdelningar"
    
  570 
    
  571 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:89
    
  572 msgid "All topics in %1"
    
  573 msgstr "Alla sidor i %1"
    
  574 
    
  575 #: templates/twiki.tmpl:7
    
  576 msgid "Allow non <nop>WikiWord for the new topic name"
    
  577 msgstr "Tillåt ord som inte är <nop>WikiOrd på nya sidor"
    
  578 
    
  579 #: templates/messages.tmpl:256
    
  580 msgid "Alternatively hit back to go back to TWiki.TWikiRegistration and choose a different username."
    
  581 msgstr "Alternativt kan du använda \"Tilbaka\"-knappen i din webbläsare, för att gå tilbake till TWiki.TWikiRegistration och välja ett nytt användarnamn."
    
  582 
    
  583 #: templates/messages.tmpl:243
    
  584 msgid "An e-mail could not be delivered. Please notify your %1 administrator, %2"
    
  585 msgstr "Ett e-postmeddelande kunde inte skickas. Informera din %1-administratör, %2"
    
  586 
    
  587 #: templates/moveattachment.tmpl:30
    
  588 msgid "An error page will be shown if either of the topics are locked by another user."
    
  589 msgstr "En sida med ett felmeddelande kommer att visas om sidan är låst av någon annan."
    
  590 
    
  591 #: templates/messages.tmpl:17
    
  592 msgid "And populated with topics from the base web"
    
  593 msgstr "Och populerad med sidor från basavdelningen."
    
  594 
    
  595 #: templates/changeform.tmpl:27
    
  596 msgid "Any changes you made to the topic before coming to this page are preserved."
    
  597 msgstr "Alla ändringar du gjort innan du kom till denna sida bevaras."
    
  598 
    
  599 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:64
    
  600 msgid "Attach"
    
  601 msgstr "Bifoga fil"
    
  602 
    
  603 #: templates/attachnew.tmpl:4
    
  604 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachnew.pattern.tmpl:4
    
  605 msgid "Attach file to %1"
    
  606 msgstr "Bifoga en fil till sidan %1"
    
  607 
    
  608 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:11
    
  609 msgid "Attach image or document on %1"
    
  610 msgstr "Bifoga bild eller dokument till %1"
    
  611 
    
  612 #: templates/attach.tmpl:17
    
  613 #: templates/attachnew.tmpl:6
    
  614 #: templates/attachnew.tmpl:8
    
  615 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:37
    
  616 msgid "Attach new file"
    
  617 msgstr "Bifoga en ny fil"
    
  618 
    
  619 #: templates/attachtables.tmpl:4
    
  620 msgid "Attachment"
    
  621 msgstr "Bifogad fil"
    
  622 
    
  623 #: templates/messages.tmpl:498
    
  624 msgid "Attachment '%1' does not exist"
    
  625 msgstr "Den bifogade filen '%1' finns inte"
    
  626 
    
  627 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:347
    
  628 msgid "Attachment already exists in new topic"
    
  629 msgstr "Den bifogade filen finns redan på den nya sidan"
    
  630 
    
  631 #: templates/messages.tmpl:62
    
  632 msgid "Attachment delete failed"
    
  633 msgstr "Misslyckades att radera den bifogade filen"
    
  634 
    
  635 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:328
    
  636 msgid "Attachment does not exist"
    
  637 msgstr "Den bifogade filen finns inte"
    
  638 
    
  639 #: templates/messages.tmpl:54
    
  640 msgid "Attachment move failed"
    
  641 msgstr "Flyttning av bifogad fil misslyckades"
    
  642 
    
  643 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachtables.pattern.tmpl:7
    
  644 msgid "Attachments"
    
  645 msgstr "Bifogade filer"
    
  646 
    
  647 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:14
    
  648 msgid "Attachments help"
    
  649 msgstr "Hjälp kring bifogade filer"
    
  650 
    
  651 #: templates/attach.tmpl:7
    
  652 msgid "Attachments of %1"
    
  653 msgstr "Bifogade filer till %1"
    
  654 
    
  655 #: templates/attach.tmpl:47
    
  656 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:58
    
  657 msgid "Attachments will not be shown in topic view page."
    
  658 msgstr "Filen kommer inte att visas när man tittar på sidan."
    
  659 
    
  660 #: templates/oopsaccessdenied.tmpl:5
    
  661 #: templates/oopsattention.tmpl:5
    
  662 #: templates/oopslanguagechanged.tmpl:11
    
  663 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:4
    
  664 #: templates/oopssaveerr.tmpl:10
    
  665 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:4
    
  666 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsattention.classic.tmpl:4
    
  667 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:4
    
  668 msgid "Attention"
    
  669 msgstr "Obs!"
    
  670 
    
  671 #: templates/attachtables.tmpl:26
    
  672 msgid "Attribute"
    
  673 msgstr "Egenskap"
    
  674 
    
  675 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:62
    
  676 msgid "Automated notification of topic changes"
    
  677 msgstr "Automatiserad information om ändringar på sidan"
    
  678 
    
  679 #: data/_default/WebHome.txt:4
    
  680 msgid "Available Information"
    
  681 msgstr "Information i denna avdening:"
    
  682 
    
  683 #: templates/changeform.tmpl:33
    
  684 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/changeform.pattern.tmpl:13
    
  685 msgid "Available form templates"
    
  686 msgstr "Tillgängliga formulärmallar"
    
  687 
    
  688 #: data/TWiki/WebTemplateTopics.txt:6
    
  689 msgid "Available templates in %1 Web:"
    
  690 msgstr "Tillgängliga mallar i avdelning %1:"
    
  691 
    
  692 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:11
    
  693 msgid "Back to topic"
    
  694 msgstr "Tillbaka till sidan"
    
  695 
    
  696 #: templates/oopsmore.tmpl:37
    
  697 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:87
    
  698 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:17
    
  699 msgid "Backlinks"
    
  700 msgstr "Referenser hit"
    
  701 
    
  702 #: templates/backlinksweb.tmpl:7
    
  703 msgid "Backlinks to %1 in %2 Web"
    
  704 msgstr "Referenser till %1 från avdelning %2"
    
  705 
    
  706 #: templates/backlinksallwebs.tmpl:7
    
  707 msgid "Backlinks to %1 in all Webs"
    
  708 msgstr "Referenser till %1 från alla publika avdelningar"
    
  709 
    
  710 #: templates/messages.tmpl:280
    
  711 msgid "Bad password"
    
  712 msgstr "Felaktigt lösenord"
    
  713 
    
  714 #: templates/messages.tmpl:118
    
  715 msgid "Base web %1 is missing or does not exist"
    
  716 msgstr "Bas-avdelningen %1 finns inte"
    
  717 
    
  718 #: data/TWiki/WebSearch.txt:31
    
  719 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:41
    
  720 msgid "Both body and title"
    
  721 msgstr "Både innehåll och titel"
    
  722 
    
  723 #: templates/changeform.tmpl:28
    
  724 msgid "But existing form data will be lost (you can always retrieve this data through the topic history)"
    
  725 msgstr "Men befintligt formulärdata går förlorat (det kan alltid återställas genom sidhistoriken)"
    
  726 
    
  727 #: data/Trash/WebHome.txt:7
    
  728 msgid "By default, viewing the Trash web is restricted to %1. If you would like to allow all users to view the Trash web, remove the =ALLOWWEBVIEW= restriction in WebPreferences."
    
  729 msgstr "Normalt är Trash-avdelningen begränsad till %1. Om du vill ge alla användare tillgång till Trash-avdelningen, så ta bort begränsningen =ALLOWWEBVIEW= i WebPreferences"
    
  730 
    
  731 #: templates/messages.tmpl:44
    
  732 #: templates/messages.tmpl:450
    
  733 msgid "Can't find user %1"
    
  734 msgstr "Hittar inte användaren %1"
    
  735 
    
  736 #: templates/messages.tmpl:451
    
  737 msgid "Can't get an e-mail address for %1 (required for password reset)"
    
  738 msgstr "Hittar inte e-postadressen för %1 (nödvändig för lösenordsnollställning)"
    
  739 
    
  740 #: templates/twiki.tmpl:74
    
  741 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:64
    
  742 #: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:124
    
  743 msgid "Cancel"
    
  744 msgstr "Avbryt"
    
  745 
    
  746 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:46
    
  747 msgid "Cancel editing and discard changes"
    
  748 msgstr "Avbryt redigering utan att spara ändringar"
    
  749 
    
  750 #: templates/messages.tmpl:69
    
  751 msgid "Cannot create %1 because it already exists."
    
  752 msgstr "Kan inte skapa sidan %1 eftersom den redan finns."
    
  753 
    
  754 #: templates/messages.tmpl:114
    
  755 msgid "Cannot create web %1 because it already exists"
    
  756 msgstr "Kan inte skapa avdelningen %1 eftersom den redan finns"
    
  757 
    
  758 #: templates/messages.tmpl:75
    
  759 #: templates/messages.tmpl:81
    
  760 msgid "Cannot rename %1 to %2 because it already exists."
    
  761 msgstr "Kan inte döpa om %1 till %2 eftersom den redan finns"
    
  762 
    
  763 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:58
    
  764 msgid "Case sensitive"
    
  765 msgstr "Skiftlägeskänslig sökning (skillnad på STORA och små bokstäver)"
    
  766 
    
  767 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:33
    
  768 msgid "Categories"
    
  769 msgstr "Kategorier"
    
  770 
    
  771 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:2
    
  772 msgid "Change Password"
    
  773 msgstr "Byt lösenord"
    
  774 
    
  775 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:21
    
  776 msgid "Change comment and properties only"
    
  777 msgstr "Ändra endast egenskaper"
    
  778 
    
  779 #: templates/renamebase.tmpl:15
    
  780 msgid "Change from:"
    
  781 msgstr "Ändra från"
    
  782 
    
  783 #: data/TWiki/LanguageSelector.txt:16
    
  784 #: templates/oopschangelanguage.tmpl:20
    
  785 #: templates/oopschangelanguage.tmpl:4
    
  786 #: templates/oopslanguagechanged.tmpl:5
    
  787 msgid "Change language"
    
  788 msgstr "Byt språk"
    
  789 
    
  790 #: templates/renamewebbase.tmpl:43
    
  791 msgid "Change links in topics that refer to !%1 in any Web:"
    
  792 msgstr "Uppdatera sidor som refererar till !%1 (i alla avdelningar)"
    
  793 
    
  794 #: templates/renamewebbase.tmpl:40
    
  795 msgid "Change links in topics that refer to !%1 in the %2 Web:"
    
  796 msgstr "Uppdatera sidor som refererar till !%1 (bara i %2-avdelningen)"
    
  797 
    
  798 #: templates/renamebase.tmpl:56
    
  799 msgid "Change links in topics that refer to %1 in any Web:"
    
  800 msgstr "Uppdatera sidor som refererar till %1 (i alla avdelningar)"
    
  801 
    
  802 #: templates/renamebase.tmpl:53
    
  803 msgid "Change links in topics that refer to %1 in the %2 Web:"
    
  804 msgstr "Uppdatera sidor som refererar till %1 (bara i %2-avdelningen)"
    
  805 
    
  806 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:30
    
  807 msgid "Change password"
    
  808 msgstr "Byt lösenord"
    
  809 
    
  810 #: templates/attachagain.tmpl:21
    
  811 msgid "Change properties only"
    
  812 msgstr "Ändra endast egenskaper"
    
  813 
    
  814 #: templates/edit.tmpl:7
    
  815 msgid "Change topic"
    
  816 msgstr "Uppdatera sida"
    
  817 
    
  818 #: templates/search.tmpl:18
    
  819 msgid "Changed"
    
  820 msgstr "Ändrat"
    
  821 
    
  822 #: templates/search.tmpl:19
    
  823 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:18
    
  824 msgid "Changed by"
    
  825 msgstr "Ändrat av"
    
  826 
    
  827 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:16
    
  828 msgid "Changed:"
    
  829 msgstr "Ändrat:"
    
  830 
    
  831 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:8
    
  832 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:8
    
  833 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:9
    
  834 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:4
    
  835 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:6
    
  836 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:7
    
  837 msgid "Changes"
    
  838 msgstr "Senaste ändringar"
    
  839 
    
  840 #. ($r2, $r1)
    
  841 #: lib/TWiki/UI/RDiff.pm:483
    
  842 msgid "Changes from r%1 to r%2"
    
  843 msgstr "Ändringar från r%1 till r%2"
    
  844 
    
  845 #: templates/messages.tmpl:402
    
  846 msgid "Check your configuration settings for {TemplateDir} and {TemplatePath}. If that's not the problem, it may be because you have a setting of %1 that is pointing to a template that doesn't exist."
    
  847 msgstr "Kontrollera dina inställningar för {TemplateDir} och {TemplatePath}. Om detta inte är problemet kan det bero på att inställningen på %1 pekar på en mall som inte finns."
    
  848 
    
  849 #: templates/renamebase.tmpl:42
    
  850 #: templates/renamedelete.tmpl:31
    
  851 msgid "Checked topics will be updated to point to the new topic location."
    
  852 msgstr "Markerade sidor uppdateras för att peka på den nya platsen för sidan"
    
  853 
    
  854 #: templates/renameweb.tmpl:29
    
  855 msgid "Checked topics will be updated to point to the new web name."
    
  856 msgstr "Markerade sidor uppdateras för att peka på det nya avdelningsnamnet"
    
  857 
    
  858 #: templates/oopsmore.tmpl:113
    
  859 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:23
    
  860 msgid "Child topics in %1 web"
    
  861 msgstr "Dottersidor i %1-avdelningen"
    
  862 
    
  863 #: templates/changeform.tmpl:7
    
  864 msgid "Choose a new form for %1"
    
  865 msgstr "Välj en ny mall för %1"
    
  866 
    
  867 #: lib/TWiki/Form/Checkbox.pm:39
    
  868 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:34
    
  869 msgid "Clear all"
    
  870 msgstr "Nollställ alla"
    
  871 
    
  872 #: lib/TWiki/Render.pm:183
    
  873 msgid "Click to move topic back to previous location, with option to change references."
    
  874 msgstr "Klicka för att flytta tillbaka sidan till föregående plats, med möjlighet att ändra referenser."
    
  875 
    
  876 #: twikiplugins/TwistyPlugin/data/TWiki/TwistyPlugin.txt:548
    
  877 msgid "Close"
    
  878 msgstr "Stäng"
    
  879 
    
  880 #: templates/messages.tmpl:122
    
  881 msgid "Color %1 has an invalid format"
    
  882 msgstr "Färgen %1 har ogiltigt format"
    
  883 
    
  884 #: templates/attach.tmpl:26
    
  885 #: templates/attachtables.tmpl:37
    
  886 #: templates/attachtables.tmpl:4
    
  887 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:46
    
  888 msgid "Comment"
    
  889 msgstr "Kommentar"
    
  890 
    
  891 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:274
    
  892 msgid "Comments:"
    
  893 msgstr "Kommentarer:"
    
  894 
    
  895 #: templates/oopsmore.tmpl:94
    
  896 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:44
    
  897 msgid "Compare revisions"
    
  898 msgstr "Jämför versioner"
    
  899 
    
  900 #: templates/renameconfirm.tmpl:7
    
  901 #: templates/renamewebconfirm.tmpl:7
    
  902 msgid "Confirm rename or move"
    
  903 msgstr "Bekräfta omdöpning eller flyttning"
    
  904 
    
  905 #: templates/messages.tmpl:31
    
  906 msgid "Confirm your changes using TWiki's [[%1][topic history comparison tool (diff)]]."
    
  907 msgstr "Bekräfta ändringarna med TWikis [[%1][jämförelseverktyg för sidhistorik (diff)]]."
    
  908 
    
  909 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:6
    
  910 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:5
    
  911 msgid "Conflict"
    
  912 msgstr "Konflikt"
    
  913 
    
  914 #: templates/messages.tmpl:463
    
  915 #: templates/messages.tmpl:471
    
  916 #: templates/messages.tmpl:495
    
  917 #: templates/messages.tmpl:501
    
  918 #: templates/messages.tmpl:510
    
  919 msgid "Contact %1 if you have any questions."
    
  920 msgstr "Om du har frågor så kontakta %1."
    
  921 
    
  922 #: templates/messages.tmpl:394
    
  923 msgid "Continue and try to rename web?"
    
  924 msgstr "Fortsätt och försök döpa om avdelningen?"
    
  925 
    
  926 #: data/TWiki/WebTopicCreator.txt:4
    
  927 msgid "Continue to create the new page"
    
  928 msgstr "Fortsätt att skapa den nya sidan"
    
  929 
    
  930 #: data/TWiki/TWikiPreferences.txt:40
    
  931 #: data/TWiki/WebPreferences.txt:33
    
  932 msgid "Copyright &&copy; by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors."
    
  933 msgstr "Copyright &&copy; bidragande författare. Allt innehåll på denna sammarbetsplattform tillhör författarna."
    
  934 
    
  935 #: templates/messages.tmpl:132
    
  936 msgid "Could not create the new web %1"
    
  937 msgstr "Kunde inte skapa den nya avdelningen %1"
    
  938 
    
  939 #: templates/messages.tmpl:400
    
  940 msgid "Could not find template"
    
  941 msgstr "Kunde inte hitta mallen"
    
  942 
    
  943 #: templates/messages.tmpl:455
    
  944 msgid "Could not perform search. Error was: %1"
    
  945 msgstr "Kunde inte utföra sökningen. Felet var: %1"
    
  946 
    
  947 #: templates/messages.tmpl:312
    
  948 msgid "Could not save %1."
    
  949 msgstr "Kunde inte spara %1."
    
  950 
    
  951 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:125
    
  952 msgid "Country:"
    
  953 msgstr "Land:"
    
  954 
    
  955 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:27
    
  956 msgid "Create '%1'"
    
  957 msgstr "Skapa '%1'"
    
  958 
    
  959 #: data/Sandbox/WebHome.txt:18
    
  960 msgid "Create <nop>TestTopic###"
    
  961 msgstr "Skapa <nop>TestTopic###"
    
  962 
    
  963 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:5
    
  964 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:5
    
  965 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:4
    
  966 msgid "Create New Topic"
    
  967 msgstr "Skapa ny sida"
    
  968 
    
  969 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:6
    
  970 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:40
    
  971 msgid "Create New Topic in %1 Web"
    
  972 msgstr "Skapa ny sida i avdelning %1"
    
  973 
    
  974 #: templates/attach.tmpl:39
    
  975 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:56
    
  976 msgid "Create a link to the attached file"
    
  977 msgstr "Skapa en länk till den bifogade filen"
    
  978 
    
  979 #: data/Sandbox/WebHome.txt:16
    
  980 msgid "Create a new auto-numbered test topic:"
    
  981 msgstr "Skapa en ny automatiskt numrerad testsida:"
    
  982 
    
  983 #: data/Sandbox/WebHome.txt:9
    
  984 msgid "Create a new document by name:"
    
  985 msgstr "Skapa ett nytt dokument med namnet:"
    
  986 
    
  987 #: data/Sandbox/WebHome.txt:10
    
  988 msgid "Create by Name"
    
  989 msgstr "Skapa med namn"
    
  990 
    
  991 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:11
    
  992 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:4
    
  993 msgid "Create personal sidebar"
    
  994 msgstr "Skapa en personlig sidomeny"
    
  995 
    
  996 #: templates/messages.tmpl:493
    
  997 msgid "Create the topic"
    
  998 msgstr "Skapa sidan"
    
  999 
    
 1000 #: data/TWiki/TWikiPreferences.txt:314
    
 1001 #: data/TWiki/TWikiPreferences.txt:316
    
 1002 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:60
    
 1003 #: lib/TWiki/Render.pm:89
    
 1004 msgid "Create this topic"
    
 1005 msgstr "Skapa denna sida"
    
 1006 
    
 1007 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:282
    
 1008 msgid "Create your personal %1 topic using your WikiName as topic name, and add the data you submitted to the topic."
    
 1009 msgstr "Skapa din personliga sida (%1) genom att använda ditt [[WikiName][WikiNamn]] som sidnamn och lägg till den information du angivit."
    
 1010 
    
 1011 #: templates/messages.tmpl:341
    
 1012 msgid "Creating a suitable Form Definition topic"
    
 1013 msgstr "Skapar en passande sida till formulär-definition"
    
 1014 
    
 1015 #: templates/renamedelete.tmpl:10
    
 1016 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:9
    
 1017 msgid "Current location:"
    
 1018 msgstr "Nuvarande plats:"
    
 1019 
    
 1020 #: templates/oopsmore.tmpl:51
    
 1021 msgid "Current parent:"
    
 1022 msgstr "Nuvarande förälder:"
    
 1023 
    
 1024 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:23
    
 1025 msgid "Current password"
    
 1026 msgstr "Nuvarande lösenord:"
    
 1027 
    
 1028 #: templates/attachtables.tmpl:37
    
 1029 #: templates/attachtables.tmpl:4
    
 1030 msgid "Date"
    
 1031 msgstr "Datum"
    
 1032 
    
 1033 #: templates/mailresetpassword.tmpl:5
    
 1034 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:5
    
 1035 msgid "Dear %1"
    
 1036 msgstr "Kära %1"
    
 1037 
    
 1038 #: templates/oopsmore.tmpl:98
    
 1039 msgid "Debug"
    
 1040 msgstr "Felsökning"
    
 1041 
    
 1042 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:58
    
 1043 msgid "Default template"
    
 1044 msgstr "Förvald mall"
    
 1045 
    
 1046 #: templates/renamedelete.tmpl:34
    
 1047 #: templates/renamedelete.tmpl:7
    
 1048 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:29
    
 1049 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:25
    
 1050 msgid "Delete"
    
 1051 msgstr "Radera"
    
 1052 
    
 1053 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:28
    
 1054 msgid "Delete attachment"
    
 1055 msgstr "Radera bifogad fil"
    
 1056 
    
 1057 #: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:123
    
 1058 msgid "Delete last row"
    
 1059 msgstr "Radera sista raden"
    
 1060 
    
 1061 #: templates/oopsmore.tmpl:19
    
 1062 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:5
    
 1063 msgid "Delete topic"
    
 1064 msgstr "Radera sida"
    
 1065 
    
 1066 #: templates/oopsmore.tmpl:20
    
 1067 #: templates/oopsmore.tmpl:22
    
 1068 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:6
    
 1069 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:8
    
 1070 msgid "Delete topic..."
    
 1071 msgstr "Radera sida..."
    
 1072 
    
 1073 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:48
    
 1074 msgid "Describe the file so other people know what it is."
    
 1075 msgstr "Beskriv filen så att andra vet vad det är."
    
 1076 
    
 1077 #: lib/TWiki/Form.pm:261
    
 1078 msgid "Details in separate window"
    
 1079 msgstr "Detaljer visas i separat fönster"
    
 1080 
    
 1081 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:11
    
 1082 msgid "Did you spell the %1 correctly?"
    
 1083 msgstr "Stavade du %1 rätt?"
    
 1084 
    
 1085 #: data/TWiki/VarMAKETEXT.txt:19
    
 1086 msgid "Did you want to [[%1][reset %2's password]]?"
    
 1087 msgstr "Ville du [[%1][nollstäla lösenordet för användaren %2]]?"
    
 1088 
    
 1089 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:14
    
 1090 msgid "Difference:"
    
 1091 msgstr "Skillnad:"
    
 1092 
    
 1093 #: templates/preview.tmpl:11
    
 1094 msgid "Do not forget to save your changes"
    
 1095 msgstr "Glöm inte att spara dina ändringar"
    
 1096 
    
 1097 #: templates/attach.tmpl:47
    
 1098 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:58
    
 1099 msgid "Do not show attachment in table"
    
 1100 msgstr "Visa inte i tabellen över bifogade filer"
    
 1101 
    
 1102 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:70
    
 1103 msgid "Do show:"
    
 1104 msgstr "Visa:"
    
 1105 
    
 1106 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:26
    
 1107 msgid "Do you wish to create the topic %1?"
    
 1108 msgstr "Vill skapa sidan %1?"
    
 1109 
    
 1110 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:18
    
 1111 msgid "Do you wish to navigate quickly to a similar topic?"
    
 1112 msgstr "Vill du navigera snabbt till en liknande sida?"
    
 1113 
    
 1114 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:63
    
 1115 msgid "Don't show:"
    
 1116 msgstr "Visa inte:"
    
 1117 
    
 1118 #: templates/messages.tmpl:63
    
 1119 msgid "During deletion of attachment =%1= an error was found. Please notify your %2 administrator."
    
 1120 msgstr "Vid radering av den bifogade filen %1 upptäcktes ett fel. Informera din %2-administratör."
    
 1121 
    
 1122 #: templates/messages.tmpl:55
    
 1123 msgid "During move of attachment %1 to %2 an error was found. Please notify your %3 administrator."
    
 1124 msgstr "Vid flyttning av den bifogade filen %1 till %2 upptäcktes ett fel. Informera din %3-administratör."
    
 1125 
    
 1126 #: templates/messages.tmpl:91
    
 1127 msgid "During rename of topic %1 to %2 an error (%3) was found. Please notify your %4 administrator."
    
 1128 msgstr "Vid omdöpning av sidan %1 till %2 upptäcktes ett fel (%3). Informera din %4-administratör."
    
 1129 
    
 1130 #: templates/messages.tmpl:94
    
 1131 msgid "During rename of web %1 to %2 an error (%3) was found. Please notify your %4 administrator."
    
 1132 msgstr "Vid omdöpning av avdelningen %1 till %2 upptäcktes ett fel (%3). Informera din %4-administratör."
    
 1133 
    
 1134 #: templates/messages.tmpl:371
    
 1135 #: templates/oopssaveerr.tmpl:17
    
 1136 msgid "During save of %1 an error was found by the version control system. Please notify your %2 administrator."
    
 1137 msgstr "Vid försök att spara %1 upptäcktes ett fel i versionskontrollsystemet. Informera din %2-administratör."
    
 1138 
    
 1139 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:109
    
 1140 msgid "E-mail address:"
    
 1141 msgstr "E-postadress:"
    
 1142 
    
 1143 #: templates/messages.tmpl:183
    
 1144 msgid "E-mail changed successfully!"
    
 1145 msgstr "E-postadress ändrad!"
    
 1146 
    
 1147 #: templates/settings.tmpl:27
    
 1148 msgid "Each preference has the syntax"
    
 1149 msgstr "Alla inställningar har syntaxen"
    
 1150 
    
 1151 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:45
    
 1152 msgid "Edit"
    
 1153 msgstr "Redigera"
    
 1154 
    
 1155 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:25
    
 1156 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:27
    
 1157 msgid "Edit Anyway"
    
 1158 msgstr "Redigera ändå"
    
 1159 
    
 1160 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:15
    
 1161 msgid "Edit help"
    
 1162 msgstr "Redigeringshjälp"
    
 1163 
    
 1164 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:5
    
 1165 msgid "Edit personal data"
    
 1166 msgstr "Uppdatera användarinformation"
    
 1167 
    
 1168 #: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:118
    
 1169 msgid "Edit table"
    
 1170 msgstr "Redigera tabell"
    
 1171 
    
 1172 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:10
    
 1173 msgid "Edit text"
    
 1174 msgstr "Redigera text"
    
 1175 
    
 1176 #: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:119
    
 1177 msgid "Edit this table"
    
 1178 msgstr "Redigera denna tabell"
    
 1179 
    
 1180 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:18
    
 1181 msgid "Edit this topic text"
    
 1182 msgstr "Redigera sidan"
    
 1183 
    
 1184 #: templates/oopsmore.tmpl:13
    
 1185 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:60
    
 1186 msgid "Edit topic preference settings"
    
 1187 msgstr "Redigera inställningar för sidan"
    
 1188 
    
 1189 #: templates/messages.tmpl:297
    
 1190 msgid "Either the code is not valid, or you have already confirmed your registration using it."
    
 1191 msgstr "Antingen är koden inte giltig eller så har du redan använt den för att bekräfta din registrering."
    
 1192 
    
 1193 #: templates/messages.tmpl:362
    
 1194 msgid "Either you did not specify a file name, or the file you are trying to upload %1 has no content. You may not upload an empty file."
    
 1195 msgstr "Antingen specificerade du inget filnamn eller så är filen %1 som du försöker ladda upp tom. Det går inte att ladda upp tomma filer."
    
 1196 
    
 1197 #: lib/TWiki/UI/Register.pm:418
    
 1198 #: lib/TWiki/UI/Register.pm:455
    
 1199 msgid "Email has been disabled for this TWiki installation"
    
 1200 msgstr "E-post avstängt för den här TWiki-installationen"
    
 1201 
    
 1202 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:73
    
 1203 msgid "Enlarge edit box"
    
 1204 msgstr "Förstora redigeringsruta"
    
 1205 
    
 1206 #: templates/login.tmpl:7
    
 1207 msgid "Enter a new username and password to change identity"
    
 1208 msgstr "Ange ett nytt användarnamn och lösenord för att byta identitet"
    
 1209 
    
 1210 #: templates/login.sudo.tmpl:18
    
 1211 msgid "Enter the TWiki Administrator user or login as set in %1"
    
 1212 msgstr "Skriv in administratörsanvändarnamn eller inloggning angiven i %1"
    
 1213 
    
 1214 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/login.classic.tmpl:21
    
 1215 msgid "Enter your TWiki.LoginName. (Typically First name and last name, no space, no dots, capitalized, e.g. !JohnSmith, unless you chose otherwise). Visit %TWIKIWEB%.TWikiRegistration if you do not have one."
    
 1216 msgstr "Ange ditt användarnamn (normalt på formen FornamnEfternamn utan mellanslag och punkter men med stora initialbokstäver, t ex !SvenJohansson). Besök %SYSTEMWEB%.TWikiRegistration om du inte har ett användarnamn."
    
 1217 
    
 1218 #: templates/messages.tmpl:233
    
 1219 msgid "Error registering new user"
    
 1220 msgstr "Fel vid registrering av ny användare"
    
 1221 
    
 1222 #: templates/messages.tmpl:224
    
 1223 msgid "Error registering user %1"
    
 1224 msgstr "Fel vid registrering av användaren %1"
    
 1225 
    
 1226 #: templates/messages.tmpl:370
    
 1227 msgid "Error saving topic"
    
 1228 msgstr "Fel vid försök att spara sidan"
    
 1229 
    
 1230 #: templates/login.tmpl:21
    
 1231 msgid "Error: %1"
    
 1232 msgstr "Fel: %1"
    
 1233 
    
 1234 #: templates/messages.tmpl:443
    
 1235 msgid "Error: File attachment at %1,%2 does not exist"
    
 1236 msgstr "Fel: Den bifogade filen på sidan %1, %2, finns inte"
    
 1237 
    
 1238 #: templates/messages.tmpl:445
    
 1239 msgid "Error: Unsupported content type: %1 (Must be =text/html=, =text/plain= or =text/css=)"
    
 1240 msgstr "Fel: Innehållstyp (content type) som inte stöds: %1 (Måste vara =text/html=, =text/plain= eller =text/css=)"
    
 1241 
    
 1242 #: templates/messages.tmpl:444
    
 1243 msgid "Error: Unsupported protocol. (Must be 'http://domain/...')"
    
 1244 msgstr "Fel: Protokoll som inte stöds (måste vara 'http://domain/...')"
    
 1245 
    
 1246 #: templates/messages.tmpl:247
    
 1247 msgid "Errors"
    
 1248 msgstr "Fel"
    
 1249 
    
 1250 #: templates/messages.tmpl:453
    
 1251 msgid "Failed to include URL %1"
    
 1252 msgstr "Kunde inte inkludera URLen %1"
    
 1253 
    
 1254 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:32
    
 1255 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:21
    
 1256 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:26
    
 1257 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:90
    
 1258 msgid "Fields marked %1 are required"
    
 1259 msgstr "Fel markerade med %1 är obligatoriska"
    
 1260 
    
 1261 #: templates/messages.tmpl:347
    
 1262 msgid "File has been uploaded with different name"
    
 1263 msgstr "Filen har laddats upp under annat namn"
    
 1264 
    
 1265 #: templates/oopsmore.tmpl:38
    
 1266 #: templates/oopsmore.tmpl:40
    
 1267 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:18
    
 1268 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:20
    
 1269 msgid "Find topics that link to %1 ..."
    
 1270 msgstr "Hitta sidor som refererar till %1 ..."
    
 1271 
    
 1272 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:281
    
 1273 msgid "Finish creating an account for you, so that you can start editing pages using your WikiName."
    
 1274 msgstr "Slutföra att skapa ditt konto, så att du kan börja redigera sidor med ditt [[WikiName][WikiNamn]]."
    
 1275 
    
 1276 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:93
    
 1277 msgid "First Name:"
    
 1278 msgstr "Förnamn:"
    
 1279 
    
 1280 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:29
    
 1281 msgid "Force new revision"
    
 1282 msgstr "Tvinga fram ny version"
    
 1283 
    
 1284 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:5
    
 1285 msgid "Forgotten your password?"
    
 1286 msgstr "Har du glömt ditt lösenord?"
    
 1287 
    
 1288 #: templates/messages.tmpl:319
    
 1289 msgid "Form Definition %1 missing"
    
 1290 msgstr "Formulärdefinitionen %1 saknas"
    
 1291 
    
 1292 #: templates/messages.tmpl:324
    
 1293 msgid "Form definition missing"
    
 1294 msgstr "Formulärdefinitionen saknas"
    
 1295 
    
 1296 #: templates/renamebase.tmpl:66
    
 1297 msgid "Get help on <a target='ManagingTopics' class='twikiPopUp' href='%1' rel='nofollow'>Renaming and moving topics</a>."
    
 1298 msgstr "Hjälp om <a target='ManagingTopics' class='twikiPopUp' href='%1' rel='nofollow'>att döpa om och flytta sidor</a>. "
    
 1299 
    
 1300 #: templates/renamewebbase.tmpl:50
    
 1301 msgid "Get help on <a target='ManagingWebs' class='twikiPopUp' href='%1' rel='nofollow'>Renaming and moving webs</a>."
    
 1302 msgstr "Hjälp om <a target='ManagingWebs' class='twikiPopUp' href='%1' rel='nofollow'>döpa om och flytta avdelningar</a>. "
    
 1303 
    
 1304 #: templates/settings.tmpl:26
    
 1305 msgid "Get help on <a target='TWikiVariables' class='twikiPopUp' href='%1' rel='nofollow'>Setting topic preferences</a>."
    
 1306 msgstr "Hjälp om <a target='TWikiVariables' class='twikiPopUp' href='%1' rel='nofollow'>att göra inställningar för en sida</a>."
    
 1307 
    
 1308 #: data/TWiki/WebSearch.txt:5
    
 1309 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:5
    
 1310 msgid "Get notified on changes on this search"
    
 1311 msgstr "Bli informerad om ändringar i den här sökningen"
    
 1312 
    
 1313 #: templates/twiki.tmpl:76
    
 1314 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:66
    
 1315 msgid "Go back"
    
 1316 msgstr "Gå tillbaka"
    
 1317 
    
 1318 #: templates/messages.tmpl:316
    
 1319 msgid "Go back in your browser and insert information for all mandatory fields."
    
 1320 msgstr "Gå tillbaka i din webbläsare och fyll i alla obligatoriska fält."
    
 1321 
    
 1322 #: templates/messages.tmpl:377
    
 1323 #: templates/oopssaveerr.tmpl:21
    
 1324 msgid "Go back in your browser and save your changes locally."
    
 1325 msgstr "Gå tillbaka i din webbläsare och spara dina ändringar lokalt."
    
 1326 
    
 1327 #: templates/messages.tmpl:271
    
 1328 msgid "Good examples:"
    
 1329 msgstr "Bra exempel:"
    
 1330 
    
 1331 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:6
    
 1332 msgid "Groups"
    
 1333 msgstr "Grupper"
    
 1334 
    
 1335 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:3
    
 1336 msgid "Hello %1"
    
 1337 msgstr "Hej %1"
    
 1338 
    
 1339 #: templates/twiki.tmpl:100
    
 1340 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:9
    
 1341 msgid "Hello %1!"
    
 1342 msgstr "Hej %1!"
    
 1343 
    
 1344 #: data/TWiki/WebSearch.txt:24
    
 1345 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:32
    
 1346 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:38
    
 1347 msgid "Help"
    
 1348 msgstr "Hjälp"
    
 1349 
    
 1350 #: templates/attach.tmpl:45
    
 1351 msgid "Hide file"
    
 1352 msgstr "Göm fil"
    
 1353 
    
 1354 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:38
    
 1355 msgid "Hide help"
    
 1356 msgstr "Göm hjälp"
    
 1357 
    
 1358 #: templates/messages.tmpl:109
    
 1359 msgid "Hierarchical Webs is currently disabled, you cannot create Nested webs."
    
 1360 msgstr "Du kan inte skapa en avdelning i en annan avdelning eftersom möjligheten till hierarkiska avdelningar för närvarande är avstängd."
    
 1361 
    
 1362 #: templates/registernotify.tmpl:16
    
 1363 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:16
    
 1364 msgid "How about attaching your photo?"
    
 1365 msgstr "Vad sägs om att bifoga ett fot av dig själv?"
    
 1366 
    
 1367 #: templates/registerconfirm.tmpl:4
    
 1368 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:4
    
 1369 msgid "How to activate your %1 registration"
    
 1370 msgstr "Hur du aktiverar din %1 registrering"
    
 1371 
    
 1372 #: templates/messages.tmpl:349
    
 1373 msgid "However, the filename has been changed from %1 to %2. Please make a note of it."
    
 1374 msgstr "Filnamnet ändrades dock från %1 till %2. _Observera detta_."
    
 1375 
    
 1376 #: templates/login.tmpl:48
    
 1377 msgid "I forgot my password"
    
 1378 msgstr "Jag har glömt mitt lösenord"
    
 1379 
    
 1380 #: data/TWiki/TWikiPreferences.txt:40
    
 1381 #: data/TWiki/WebPreferences.txt:33
    
 1382 msgid "Ideas, requests, problems regarding %1? <a href='%2'>Send feedback</a>"
    
 1383 msgstr "Idéer, förslag eller problem med %1? <a href='%2'>Skicka återkoppling</a>"
    
 1384 
    
 1385 #: templates/messages.tmpl:333
    
 1386 msgid "If this line isn't present see _upgrade_ section below"
    
 1387 msgstr "Om denna linje inte syns, se _uppgraderingsavsnittet_ nedanför"
    
 1388 
    
 1389 #: templates/messages.tmpl:327
    
 1390 msgid "If this topic is missing create it, otherwise check it for errors."
    
 1391 msgstr "Skapa sidan om den inte finns, eller kontrollera det finns fel på den."
    
 1392 
    
 1393 #: data/TWiki/WebSearch.txt:43
    
 1394 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:86
    
 1395 msgid "If you already know the name of the topic, enter the name of the topic into the [[%1][Jump box]] at the top"
    
 1396 msgstr "Om du redan vet namnet på sidan så mata in namnet i [[%1][Hoppfältet]] (överst på sidan)"
    
 1397 
    
 1398 #: templates/messages.tmpl:414
    
 1399 msgid "If you are developing a <nop>TWikiApplication, see %1 for a description of the correct parameters."
    
 1400 msgstr "Om du utvecklar en <nop>TWikiApplikation, se %1 för beskrivning av korrekta parametrar."
    
 1401 
    
 1402 #: templates/messages.tmpl:480
    
 1403 msgid "If you came here by clicking on a question mark link"
    
 1404 msgstr "Om du kom hit genom att klicka på en frågetecken-länk"
    
 1405 
    
 1406 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:40
    
 1407 msgid "If you enter a different name, make sure the topic does exist."
    
 1408 msgstr "Om du matar in ett annat namn, se till att det inte redan finns."
    
 1409 
    
 1410 #: templates/registerconfirm.tmpl:14
    
 1411 #: templates/registernotify.tmpl:23
    
 1412 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:14
    
 1413 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:23
    
 1414 msgid "If you got this e-mail by mistake: Somebody (%1) registered at the %2 site using your mail address %3. Contact %4 if this is in error."
    
 1415 msgstr "Om du fått detta brev av misstag: En person (%1) har försökt registrera sig på '%2' med din e-postadress, %3. Kontakta %4 om detta är fel."
    
 1416 
    
 1417 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:301
    
 1418 msgid "If you have any questions about registration, send an e-mail to %1."
    
 1419 msgstr "Eventuella frågor om registreringen skickas till %1."
    
 1420 
    
 1421 #: templates/login.tmpl:58
    
 1422 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:46
    
 1423 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:36
    
 1424 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:39
    
 1425 msgid "If you have any questions, please contact %1"
    
 1426 msgstr "Kontakta %1 om du har frågor"
    
 1427 
    
 1428 #: data/TWiki/VarMAKETEXT.txt:16
    
 1429 #: templates/mailresetpassword.tmpl:14
    
 1430 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:14
    
 1431 msgid "If you have any questions, please contact %1."
    
 1432 msgstr "Kontakta %1 om du har frågor."
    
 1433 
    
 1434 #: templates/registernotify.tmpl:25
    
 1435 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:25
    
 1436 msgid "If you haven't set a password yet or you want to reset it, go to: %1"
    
 1437 msgstr "Om du inte valt ett lösenord ännu eller vill nollställa det så gå till: %1"
    
 1438 
    
 1439 #: templates/messages.tmpl:412
    
 1440 msgid "If you received a link to this topic in an e-mail or just want to look at the topic, [[%1][cancel save]] to go to %2."
    
 1441 msgstr "Om du mottog en länk till denna sida per e-post eller bara vill titta på sidan så [[%1][avbryt sparandet]] och gå till %2."
    
 1442 
    
 1443 #: templates/messages.tmpl:492
    
 1444 msgid "If you want to create the topic"
    
 1445 msgstr "Om du vill skapa sidan"
    
 1446 
    
 1447 #: templates/messages.tmpl:485
    
 1448 msgid "If you would like to create this web"
    
 1449 msgstr "Om du vill skapa denna avdelning"
    
 1450 
    
 1451 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:13
    
 1452 msgid "If your old e-mail addresses are all invalid (you can't receive mail there any more) and you have forgotten your password, please contact %1 for help."
    
 1453 msgstr "Om alla dina gamla e-postadresser blivit ogiltiga (du kan inte längre ta emot e-post på dem) och du glömt ditt lösenord så kontakta %1."
    
 1454 
    
 1455 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:11
    
 1456 msgid "If your user topic is not protected from changes by other people, and you don't register an e-mail address using this form, then your user account could be hijacked by someone else."
    
 1457 msgstr "Om din personliga sida har skyddats från ändringar av andra användare och du inte registrerar en e-postadress i detta formulär, så kan ditt konto kapas av någon annan."
    
 1458 
    
 1459 #: templates/attach.tmpl:39
    
 1460 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:56
    
 1461 msgid "Images will be displayed, for other attachments a link will be created."
    
 1462 msgstr "Bilder visas direkt på sidan. För andra bifogade filer skapas en länk."
    
 1463 
    
 1464 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:53
    
 1465 msgid "In reversed order"
    
 1466 msgstr "I omvänd ordning"
    
 1467 
    
 1468 #: templates/messages.tmpl:352
    
 1469 msgid "In some cases, TWiki changes the name of the uploaded file to make it safe and accessible across all platforms:"
    
 1470 msgstr "I vissa fall ändrar TWiki namnet på en uppladdad fil för att göra den säker och tillgänglig på alla plattformar:"
    
 1471 
    
 1472 #: templates/messages.tmpl:261
    
 1473 #: templates/messages.tmpl:268
    
 1474 msgid "Incorrect %1"
    
 1475 msgstr "Felaktigt %1"
    
 1476 
    
 1477 #: templates/messages.tmpl:271
    
 1478 msgid "Incorrect %1.WikiNames:"
    
 1479 msgstr "Felaktigt %1.WikiNames:"
    
 1480 
    
 1481 #: templates/messages.tmpl:97
    
 1482 msgid "Incorrect Password"
    
 1483 msgstr "Felaktigt lösenord"
    
 1484 
    
 1485 #: templates/messages.tmpl:410
    
 1486 msgid "Incorrect parameters to the =%1= script"
    
 1487 msgstr "Felaktiga parametrar till skriptet =%1="
    
 1488 
    
 1489 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:6
    
 1490 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:6
    
 1491 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:7
    
 1492 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:5
    
 1493 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:4
    
 1494 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:5
    
 1495 msgid "Index"
    
 1496 msgstr "Alla sidor"
    
 1497 
    
 1498 #: templates/messages.tmpl:235
    
 1499 msgid "Internal error when sending email to %1."
    
 1500 msgstr "Internt fel vid försök att skicka e-post till %1."
    
 1501 
    
 1502 #: templates/messages.tmpl:356
    
 1503 msgid "International (8-bit) characters are removed (replaced by US-ASCII equivalents for Latin-1)"
    
 1504 msgstr "Internationella (8-bitars) tecken tas bort (ersätts med motsvarigheter i US-ASCII för Latin-1"
    
 1505 
    
 1506 #: templates/messages.tmpl:294
    
 1507 msgid "Invalid Activation Code"
    
 1508 msgstr "Felaktig aktiveringskod"
    
 1509 
    
 1510 #: templates/messages.tmpl:286
    
 1511 msgid "Invalid e-mail address"
    
 1512 msgstr "Ogiltig e-postadress"
    
 1513 
    
 1514 #: templates/messages.tmpl:425
    
 1515 msgid "It is probably OK to go ahead and edit - unless you intend to change data in a form attached to the topic. If %1 actually _does_ save the topic while you are editing, your changes will be merged, and nothing will be lost. Form data cannot easily be merged though, so in this case you are recommended to check with %1 first."
    
 1516 msgstr "Normalt går det bra att fortsätta ändra - om du inte vill ändra data i ett formulär kopplat till sidan. Om %1 verkligen sparar sidan medan du redigerar, så kommer era ändringar att slås samman och inget gå förlorat. Formulärdata kan dock inte slås samman på enkelt sätt så kolla med %1 först i detta fall."
    
 1517 
    
 1518 #: templates/twiki.tmpl:9
    
 1519 msgid "It's usually best to choose a <a target='WikiWord' class='twikiPopUp' href='%1' rel='nofollow'>WikiWord</a> for the new topic name, otherwise automatic linking may not work. Characters not allowed in topic names, such as spaces will automatically be removed."
    
 1520 msgstr "Du bör använda ett <a target='WikiWord' class='twikiPopUp' href='%1' rel='nofollow'>WikiOrd</a> som sidnamn, annars fungerar inte automatisk länkning. Tecken som inte är tillåtna, t ex mellanslag tas automatiskt bort."
    
 1521 
    
 1522 #: templates/renameweb.tmpl:17
    
 1523 msgid "It's usually best to choose a short name for the new web, as it is easier to link to them later on. Characters not allowed in web names, such as spaces will automatically be removed."
    
 1524 msgstr "Du bör välja ett kort namn på den nya avdelningen för att göra den lättare att länka till. Tecken som inte är tillåtna, t ex mellanslag tas automatiskt bort."
    
 1525 
    
 1526 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarSearch.txt:2
    
 1527 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebTopBar.txt:7
    
 1528 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:36
    
 1529 msgid "Jump"
    
 1530 msgstr "Hoppa"
    
 1531 
    
 1532 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:97
    
 1533 msgid "Last Name:"
    
 1534 msgstr "Efternamn:"
    
 1535 
    
 1536 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:51
    
 1537 msgid "Last editor"
    
 1538 msgstr "Senast ändrat av"
    
 1539 
    
 1540 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:50
    
 1541 msgid "Last modified time"
    
 1542 msgstr "Senast ändrad"
    
 1543 
    
 1544 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:75
    
 1545 msgid "Limit results to:"
    
 1546 msgstr "Begränsa resultatet till:"
    
 1547 
    
 1548 #. ($left)
    
 1549 #. ($right)
    
 1550 #: lib/TWiki/UI/RDiff.pm:158
    
 1551 #: lib/TWiki/UI/RDiff.pm:160
    
 1552 msgid "Line: %1"
    
 1553 msgstr "Rad: %1"
    
 1554 
    
 1555 #. ($left,$right)
    
 1556 #: lib/TWiki/UI/RDiff.pm:299
    
 1557 msgid "Line: %1 to %2"
    
 1558 msgstr "Rad: %1 till %2"
    
 1559 
    
 1560 #: templates/attach.tmpl:37
    
 1561 msgid "Link"
    
 1562 msgstr "Länk"
    
 1563 
    
 1564 #: data/TWiki/WebSearch.txt:44
    
 1565 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:87
    
 1566 msgid "List all topics in the %1 web in alphabetical order"
    
 1567 msgstr "Visa alla sidor i avdelning %1 i alfabetisk ordning"
    
 1568 
    
 1569 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:23
    
 1570 msgid "List more similar topic in this web"
    
 1571 msgstr "Liknande sidor i denna avdelning"
    
 1572 
    
 1573 #: data/TWiki/WebSearch.txt:45
    
 1574 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:88
    
 1575 msgid "List topics that start with the letter:"
    
 1576 msgstr "Visa alla sidor som börjar med bokstaven: "
    
 1577 
    
 1578 #: data/Main/TWikiPreferences.txt:2
    
 1579 msgid "Local customisations of site-wide preferences"
    
 1580 msgstr "Lokala anpassningar av inställningar som gäller hela webbplatsen"
    
 1581 
    
 1582 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:6
    
 1583 msgid "Log In"
    
 1584 msgstr "Logga in"
    
 1585 
    
 1586 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:7
    
 1587 msgid "Log Out"
    
 1588 msgstr "Logga ut"
    
 1589 
    
 1590 #: templates/messages.tmpl:465
    
 1591 msgid "Log in as [[%SCRIPTURL{login}%?sudo=sudo][internal admin]] if you need to quickly fix something"
    
 1592 msgstr "Logga in som [[%SCRIPTURL{login}%?sudo=sudo][intern administratör]] om du behöver fixa något snabbt"
    
 1593 
    
 1594 #: templates/mailresetpassword.tmpl:9
    
 1595 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:9
    
 1596 msgid "Login name %1"
    
 1597 msgstr "Användarnamn %1"
    
 1598 
    
 1599 #: templates/login.tmpl:54
    
 1600 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinElements.txt:193
    
 1601 msgid "Logon"
    
 1602 msgstr "Logga in"
    
 1603 
    
 1604 #: templates/messages.tmpl:245
    
 1605 msgid "Mail to"
    
 1606 msgstr "Skicka e-post till"
    
 1607 
    
 1608 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:57
    
 1609 msgid "Make search:"
    
 1610 msgstr "Gör sökning:"
    
 1611 
    
 1612 #: templates/messages.tmpl:212
    
 1613 msgid "Missing Fields"
    
 1614 msgstr "Fält som saknas"
    
 1615 
    
 1616 #: templates/messages.tmpl:36
    
 1617 msgid "Missing action command"
    
 1618 msgstr "Tangentbordskommandon som saknas"
    
 1619 
    
 1620 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:39
    
 1621 msgid "Modify search"
    
 1622 msgstr "Anpassa sökning"
    
 1623 
    
 1624 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:17
    
 1625 msgid "More formatting help"
    
 1626 msgstr "Mer formateringshjälp"
    
 1627 
    
 1628 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:74
    
 1629 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:29
    
 1630 msgid "More topic actions..."
    
 1631 msgstr "Fler möjligheter med denna sida..."
    
 1632 
    
 1633 #: twikiplugins/TwistyPlugin/data/TWiki/TwistyPlugin.txt:546
    
 1634 msgid "More..."
    
 1635 msgstr "Mer..."
    
 1636 
    
 1637 #: templates/moveattachment.tmpl:36
    
 1638 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:29
    
 1639 msgid "Move"
    
 1640 msgstr "Flytta"
    
 1641 
    
 1642 #: templates/moveattachment.tmpl:10
    
 1643 msgid "Move attachment"
    
 1644 msgstr "Flytta bifogad fil"
    
 1645 
    
 1646 #: templates/moveattachment.tmpl:22
    
 1647 msgid "Move attachment to web:"
    
 1648 msgstr "Flytta bifogad fil till avdelning:"
    
 1649 
    
 1650 #: templates/moveattachment.tmpl:7
    
 1651 msgid "Move file attachment"
    
 1652 msgstr "Flytta bifogad fil"
    
 1653 
    
 1654 #: templates/attachagain.tmpl:21
    
 1655 msgid "Move or delete attachment"
    
 1656 msgstr "Flytta eller radera bifogad fil"
    
 1657 
    
 1658 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:21
    
 1659 msgid "Move to web:"
    
 1660 msgstr "Flytta till avdelning:"
    
 1661 
    
 1662 #: templates/renamedelete.tmpl:16
    
 1663 msgid "Move topic to web:"
    
 1664 msgstr "Flytta sida till avdelning:"
    
 1665 
    
 1666 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1026
    
 1667 msgid "Move/Rename"
    
 1668 msgstr "Flytta/Döp om"
    
 1669 
    
 1670 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:64
    
 1671 msgid "My Links"
    
 1672 msgstr "Mina länkar"
    
 1673 
    
 1674 #: lib/TWiki/Search.pm:857
    
 1675 msgid "NEW"
    
 1676 msgstr "NY"
    
 1677 
    
 1678 #: templates/messages.tmpl:103
    
 1679 msgid "Name of new web is missing"
    
 1680 msgstr "Namnet på den nya avdelningen saknas"
    
 1681 
    
 1682 #: templates/messages.tmpl:145
    
 1683 msgid "New User Registration disabled"
    
 1684 msgstr "Registrering av nya användare avstängd"
    
 1685 
    
 1686 #: templates/messages.tmpl:136
    
 1687 msgid "New User Registration not supported"
    
 1688 msgstr "Registrering av nya användare stöds inte"
    
 1689 
    
 1690 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:35
    
 1691 msgid "New e-mails (space-separated list)"
    
 1692 msgstr "Nya e-postaddresser (avgränasde med mellanslag)"
    
 1693 
    
 1694 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:73
    
 1695 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:9
    
 1696 msgid "New or changed topics in %1, since %2:"
    
 1697 msgstr "Nya eller ändrade sidor i avdelningen %1, sedan %2:"
    
 1698 
    
 1699 #: templates/renamewebbase.tmpl:10
    
 1700 msgid "New parent web:"
    
 1701 msgstr "ny föräldraavdelning:"
    
 1702 
    
 1703 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:24
    
 1704 msgid "New password"
    
 1705 msgstr "Nytt lösenord"
    
 1706 
    
 1707 #: templates/messages.tmpl:87
    
 1708 msgid "New topic name %1 is not a %2"
    
 1709 msgstr "Det nya sidnamnet %1 är inte ett %2"
    
 1710 
    
 1711 #: templates/renamewebbase.tmpl:7
    
 1712 msgid "New web name:"
    
 1713 msgstr "Nytt namn på avdelningen:"
    
 1714 
    
 1715 #: templates/oopsmore.tmpl:97
    
 1716 msgid "Newer revision:"
    
 1717 msgstr "Ny version"
    
 1718 
    
 1719 #: templates/oopsmore.tmpl:114
    
 1720 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:24
    
 1721 msgid "No child topics"
    
 1722 msgstr "Inga dottersidor"
    
 1723 
    
 1724 #: templates/messages.tmpl:442
    
 1725 msgid "No permission to view %1"
    
 1726 msgstr "Inga rättigheter att se %1"
    
 1727 
    
 1728 #: templates/oopsmore.tmpl:109
    
 1729 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:57
    
 1730 msgid "No previous revision exists."
    
 1731 msgstr "Ingen tidigare version finns."
    
 1732 
    
 1733 #: templates/messages.tmpl:205
    
 1734 msgid "No users to reset passwords for."
    
 1735 msgstr "Inga användare att nollställa lösenord för."
    
 1736 
    
 1737 #: templates/renamedelete.tmpl:31
    
 1738 msgid "Not recommended when deleting a topic."
    
 1739 msgstr "Rekommenderas inte när man raderar en sida."
    
 1740 
    
 1741 #: templates/moveattachment.tmpl:31
    
 1742 msgid "Note that any URLs that refer to the attachment will be broken after this move."
    
 1743 msgstr "Observera att länkar som refererar direkt till den bifogade filen (t ex från externa sidor) inte kommer att fungera efter flytten."
    
 1744 
    
 1745 #: templates/messages.tmpl:299
    
 1746 #: templates/messages.tmpl:351
    
 1747 #: templates/registerconfirm.tmpl:13
    
 1748 #: templates/registernotify.tmpl:22
    
 1749 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:13
    
 1750 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:22
    
 1751 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:13
    
 1752 msgid "Note:"
    
 1753 msgstr "Observera:"
    
 1754 
    
 1755 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:2
    
 1756 msgid "Note: This topic does not exist"
    
 1757 msgstr "Obs: Denna sida finns inte"
    
 1758 
    
 1759 #: data/TWiki/VarMAKETEXT.txt:13
    
 1760 msgid "Notes:"
    
 1761 msgstr "Observera:"
    
 1762 
    
 1763 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:9
    
 1764 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:9
    
 1765 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:10
    
 1766 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:8
    
 1767 msgid "Notifications"
    
 1768 msgstr "Meddelanden"
    
 1769 
    
 1770 #: templates/search.text.tmpl:15
    
 1771 #: templates/searchformat.tmpl:10
    
 1772 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:5
    
 1773 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:38
    
 1774 msgid "Number of topics:"
    
 1775 msgstr "Antal sidor:"
    
 1776 
    
 1777 #: templates/messages.tmpl:173
    
 1778 #: templates/messages.tmpl:180
    
 1779 #: templates/oopsaccessdenied.tmpl:7
    
 1780 #: templates/oopssaveerr.tmpl:14
    
 1781 #: templates/twiki.tmpl:75
    
 1782 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:6
    
 1783 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:65
    
 1784 msgid "OK"
    
 1785 msgstr "OK"
    
 1786 
    
 1787 #: templates/oopsmore.tmpl:97
    
 1788 msgid "Older revision:"
    
 1789 msgstr "Tidligere version:"
    
 1790 
    
 1791 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:289
    
 1792 msgid "Once registered you can login using your %1 and password."
    
 1793 msgstr "När du registrerat dig kan du logga in med ditt %1 och lösenord."
    
 1794 
    
 1795 #: templates/messages.tmpl:469
    
 1796 msgid "Only members of the %1 are allowed to perform this action."
    
 1797 msgstr "Bara medlemmar av %1 får göra detta."
    
 1798 
    
 1799 #: templates/login.tmpl:8
    
 1800 msgid "Oops: we could not recognize you. Try again or %1."
    
 1801 msgstr "Hoppsan: vi kommer inte ihåg vem du är. Försök igen eller %1."
    
 1802 
    
 1803 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/preview.classic.tmpl:10
    
 1804 msgid "Opens page in new window"
    
 1805 msgstr "Öppnas i ett nytt fönster"
    
 1806 
    
 1807 #: templates/renamedelete.tmpl:19
    
 1808 msgid "Optionally change topic name:"
    
 1809 msgstr "Nytt namn på sidan (frivilligt):"
    
 1810 
    
 1811 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:32
    
 1812 msgid "Optionally enter a different topic name:"
    
 1813 msgstr "Mata in ett nytt sidnamn (frivilligt):"
    
 1814 
    
 1815 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:122
    
 1816 msgid "Organisation URL:"
    
 1817 msgstr "Organisationens <br />hemsida:"
    
 1818 
    
 1819 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:119
    
 1820 msgid "Organisation name:"
    
 1821 msgstr "Organisationsnamn:"
    
 1822 
    
 1823 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:269
    
 1824 msgid "Other Country"
    
 1825 msgstr "Annat land"
    
 1826 
    
 1827 #: data/TWiki/WebSearch.txt:42
    
 1828 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:85
    
 1829 msgid "Other search options:"
    
 1830 msgstr "Ytterligare sökmöjligheter:"
    
 1831 
    
 1832 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:5
    
 1833 msgid "Otherwise, use this form to get a new one e-mailed to you."
    
 1834 msgstr "Annars kan du använda detta formulär för att få ett nytt lösenord per e-post."
    
 1835 
    
 1836 #: templates/login.tmpl:45
    
 1837 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinElements.txt:188
    
 1838 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:41
    
 1839 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:34
    
 1840 msgid "Password"
    
 1841 msgstr "Lösenord"
    
 1842 
    
 1843 #: templates/messages.tmpl:166
    
 1844 msgid "Password changed successfully!"
    
 1845 msgstr "Lösenordet har uppdaterats!"
    
 1846 
    
 1847 #: templates/messages.tmpl:176
    
 1848 msgid "Password could not be changed"
    
 1849 msgstr "Lösenordet kunde inte ändras"
    
 1850 
    
 1851 #: templates/messages.tmpl:204
    
 1852 #: templates/messages.tmpl:208
    
 1853 msgid "Password reset failed"
    
 1854 msgstr "Misslyckades att nollställa lösenord"
    
 1855 
    
 1856 #: templates/messages.tmpl:218
    
 1857 msgid "Passwords do not match"
    
 1858 msgstr "Lösenorden är inte samma"
    
 1859 
    
 1860 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:60
    
 1861 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:74
    
 1862 msgid "Personal Preferences"
    
 1863 msgstr "Personliga inställningar"
    
 1864 
    
 1865 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:56
    
 1866 #: templates/oopsmore.tmpl:55
    
 1867 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:30
    
 1868 msgid "Pick from a list"
    
 1869 msgstr "Välj från lista"
    
 1870 
    
 1871 #: templates/messages.tmpl:125
    
 1872 msgid "Pick one of the %1."
    
 1873 msgstr "Välj en av %1."
    
 1874 
    
 1875 #: data/Trash/TrashAttachment.txt:3
    
 1876 msgid "Placeholder for trashed attachments"
    
 1877 msgstr "Sida för raderade dokument"
    
 1878 
    
 1879 #: templates/messages.tmpl:258
    
 1880 #: templates/messages.tmpl:308
    
 1881 msgid "Please contact %1 if you have any questions."
    
 1882 msgstr "Kontakta %1 om du har frågor."
    
 1883 
    
 1884 #: templates/messages.tmpl:140
    
 1885 #: templates/messages.tmpl:149
    
 1886 #: templates/messages.tmpl:228
    
 1887 #: templates/messages.tmpl:237
    
 1888 msgid "Please contact %1."
    
 1889 msgstr "Kontakta %1."
    
 1890 
    
 1891 #: templates/login.sudo.tmpl:7
    
 1892 msgid "Please enter the TWiki admin password"
    
 1893 msgstr "Ange administratörsanvändarnamn och lösenord"
    
 1894 
    
 1895 #: templates/login.tmpl:12
    
 1896 msgid "Please enter your username and password"
    
 1897 msgstr "Ange användarnamn och lösenord"
    
 1898 
    
 1899 #: templates/messages.tmpl:71
    
 1900 #: templates/messages.tmpl:77
    
 1901 #: templates/messages.tmpl:83
    
 1902 msgid "Please go _back_ in your browser and try a new name."
    
 1903 msgstr "Gå _bakåt_ i webbläsaren och välj ett nytt namn."
    
 1904 
    
 1905 #: templates/messages.tmpl:363
    
 1906 msgid "Please go back in your browser and check again."
    
 1907 msgstr "Gå tillbaka i webbläsaren och försök igen."
    
 1908 
    
 1909 #: templates/messages.tmpl:88
    
 1910 msgid "Please go back in your browser and choose a topic name that is a %1.WikiWord or check the allow non-Wiki Word box"
    
 1911 msgstr "Gå bakåt i webbläsaren och välj ett sidnamn som är ett %1.WikiWord eller kryssa för att tillåta icke-<nop>WikiOrd"
    
 1912 
    
 1913 #: templates/messages.tmpl:100
    
 1914 #: templates/messages.tmpl:104
    
 1915 #: templates/messages.tmpl:111
    
 1916 #: templates/messages.tmpl:115
    
 1917 #: templates/messages.tmpl:119
    
 1918 #: templates/messages.tmpl:129
    
 1919 #: templates/messages.tmpl:215
    
 1920 #: templates/messages.tmpl:221
    
 1921 #: templates/messages.tmpl:265
    
 1922 #: templates/messages.tmpl:277
    
 1923 #: templates/messages.tmpl:283
    
 1924 #: templates/messages.tmpl:291
    
 1925 #: templates/messages.tmpl:37
    
 1926 #: templates/messages.tmpl:41
    
 1927 #: templates/messages.tmpl:59
    
 1928 msgid "Please go back in your browser and try again."
    
 1929 msgstr "Gå tillbaka i webbläsaren och försök igen."
    
 1930 
    
 1931 #: templates/messages.tmpl:45
    
 1932 msgid "Please make sure you spelled the %1 correctly and try again. If you get stuck, please mail %2."
    
 1933 msgstr "Kontrollera att du stavat %1 korrekt och försökg igen. Om du skör fast så skicka e-post till %2."
    
 1934 
    
 1935 #: templates/mailresetpassword.tmpl:12
    
 1936 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:12
    
 1937 msgid "Please visit %1 to change your password to something more memorable for you."
    
 1938 msgstr "Gå till sidan %1 för att byta till ett lösenord som är lättare att komma ihåg."
    
 1939 
    
 1940 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:12
    
 1941 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:12
    
 1942 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:13
    
 1943 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:11
    
 1944 msgid "Preferences"
    
 1945 msgstr "Inställningar"
    
 1946 
    
 1947 #: templates/settings.tmpl:7
    
 1948 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:7
    
 1949 msgid "Preferences for"
    
 1950 msgstr "Inställningar för"
    
 1951 
    
 1952 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:54
    
 1953 msgid "Properties"
    
 1954 msgstr "Egenskaper"
    
 1955 
    
 1956 #: data/Main/TWikiPreferences.txt:7
    
 1957 msgid "Quick edit of existing preferences (edit the topic text to set new preferences)"
    
 1958 msgstr "Snabbredigering av befintliga inställningar (redigera sidans text för att göra nya inställningar)"
    
 1959 
    
 1960 #: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:121
    
 1961 msgid "Quiet save"
    
 1962 msgstr "Spara i tysthet"
    
 1963 
    
 1964 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:10
    
 1965 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:10
    
 1966 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:11
    
 1967 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:9
    
 1968 msgid "RSS Feed"
    
 1969 msgstr "RSS-flöde"
    
 1970 
    
 1971 #: templates/registernotify.tmpl:10
    
 1972 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:10
    
 1973 msgid "Read %1 to get a quick overview of this collaboration platform. To learn more, study the TWikiTutorial, which is accessible from the same link."
    
 1974 msgstr "Läs %1 för en överblick om sammarbetsplattformen. För djupare insikt kan du läsa TWikiTutorial som kan nås från samma länk."
    
 1975 
    
 1976 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:29
    
 1977 msgid "Read new revision help text in new window"
    
 1978 msgstr "Läs hjälpen om ny version i nytt fönster"
    
 1979 
    
 1980 #: twikiplugins/TipsContrib/data/TWiki/TWikiTipsOfTheDayInclude.txt:12
    
 1981 msgid "Read on"
    
 1982 msgstr "Läs mer"
    
 1983 
    
 1984 #: data/Sandbox/WebHome.txt:21
    
 1985 #: data/TWiki/WebSearch.txt:46
    
 1986 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:90
    
 1987 msgid "Recently changed topics"
    
 1988 msgstr "Senast ändrade sidor"
    
 1989 
    
 1990 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1025
    
 1991 msgid "Refresh"
    
 1992 msgstr "Uppdatera"
    
 1993 
    
 1994 #: templates/twiki.tmpl:100
    
 1995 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:9
    
 1996 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:3
    
 1997 msgid "Register"
    
 1998 msgstr "Registrera dig"
    
 1999 
    
 2000 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:13
    
 2001 msgid "Registered users can [[%1][change]] and [[%2][reset]] their passwords."
    
 2002 msgstr "Registrerade användare kan [[%1][byta]] och [[%2][nollställa]] sina lösenord."
    
 2003 
    
 2004 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:2
    
 2005 msgid "Registration"
    
 2006 msgstr "Registrering"
    
 2007 
    
 2008 #: templates/messages.tmpl:297
    
 2009 msgid "Registration codes can only be used once."
    
 2010 msgstr "Registreringskoder kan bara användas en gång."
    
 2011 
    
 2012 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:59
    
 2013 msgid "Regular expression search"
    
 2014 msgstr "Sök med reguljära uttryck"
    
 2015 
    
 2016 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:81
    
 2017 msgid "Related Topics"
    
 2018 msgstr "Relaterade sidor"
    
 2019 
    
 2020 #: data/Sandbox/WebNotify.txt:10
    
 2021 #: data/Trash/WebNotify.txt:9
    
 2022 #: data/_default/WebNotify.txt:8
    
 2023 #: templates/messages.tmpl:467
    
 2024 #: templates/messages.tmpl:474
    
 2025 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/Main/TWikiGroupTemplate.txt:10
    
 2026 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:52
    
 2027 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:42
    
 2028 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:43
    
 2029 msgid "Related topics:"
    
 2030 msgstr "Relaterade sidor:"
    
 2031 
    
 2032 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/login.classic.tmpl:10
    
 2033 msgid "Remember me"
    
 2034 msgstr "Kom ihåg mig"
    
 2035 
    
 2036 #: templates/login.tmpl:50
    
 2037 msgid "Remember me on this computer"
    
 2038 msgstr "Kom ihåg mig på denna dator"
    
 2039 
    
 2040 #: templates/messages.tmpl:185
    
 2041 msgid "Remember to update your user topic if you want your e-mail change to be reflected there as well."
    
 2042 msgstr "Kom ihåg att uppdatera din personliga sida om du vill att din ändrade e-postadress ska synas där också."
    
 2043 
    
 2044 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:5
    
 2045 msgid "Remember your password?"
    
 2046 msgstr "Kommer du ihåg ditt lösenord?"
    
 2047 
    
 2048 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:11
    
 2049 msgid "Remember, a %1 is case sensitive."
    
 2050 msgstr "Kom ihåg att stora och små bokstäver har betydelse i %1."
    
 2051 
    
 2052 #: templates/messages.tmpl:51
    
 2053 msgid "Remove the user from the group(s) %1 first."
    
 2054 msgstr "Ta bort användaren från gruppen/grupperna %1 först."
    
 2055 
    
 2056 #: templates/rename.tmpl:7
    
 2057 #: templates/renameweb.tmpl:7
    
 2058 msgid "Rename"
    
 2059 msgstr "Döp om"
    
 2060 
    
 2061 #: templates/messages.tmpl:74
    
 2062 #: templates/messages.tmpl:80
    
 2063 msgid "Rename failed"
    
 2064 msgstr "Omdöpningen misslyckades"
    
 2065 
    
 2066 #: templates/oopsmore.tmpl:28
    
 2067 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:11
    
 2068 msgid "Rename or move topic"
    
 2069 msgstr "Döp om eller flytta sida"
    
 2070 
    
 2071 #: data/TWiki/RenameWeb.txt:1
    
 2072 msgid "Rename, move or delete this web:"
    
 2073 msgstr "Döp om, flytta eller radera denna avdelning:"
    
 2074 
    
 2075 #: templates/rename.tmpl:20
    
 2076 #: templates/renameconfirm.tmpl:29
    
 2077 #: templates/renameweb.tmpl:33
    
 2078 msgid "Rename/Move"
    
 2079 msgstr "Döp om/flytta"
    
 2080 
    
 2081 #: templates/oopsmore.tmpl:29
    
 2082 #: templates/oopsmore.tmpl:31
    
 2083 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:12
    
 2084 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:14
    
 2085 msgid "Rename/move topic..."
    
 2086 msgstr "Döp om/flytta sida..."
    
 2087 
    
 2088 #: data/TWiki/RenameWeb.txt:2
    
 2089 msgid "Rename/move/delete web..."
    
 2090 msgstr "Döp om/flytta denan avdelning"
    
 2091 
    
 2092 #: templates/form.tmpl:1
    
 2093 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/form.classic.tmpl:1
    
 2094 msgid "Replace form..."
    
 2095 msgstr "Ersätt formulär..."
    
 2096 
    
 2097 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:3
    
 2098 msgid "Reset Password"
    
 2099 msgstr "Nollställ lösenord"
    
 2100 
    
 2101 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:32
    
 2102 msgid "Reset password"
    
 2103 msgstr "Nollställ lösenord"
    
 2104 
    
 2105 #: templates/oopsmore.tmpl:106
    
 2106 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:53
    
 2107 msgid "Restore"
    
 2108 msgstr "Återställ"
    
 2109 
    
 2110 #: templates/oopsmore.tmpl:101
    
 2111 msgid "Restore topic"
    
 2112 msgstr "Återställ sida"
    
 2113 
    
 2114 #: templates/oopsmore.tmpl:103
    
 2115 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:51
    
 2116 msgid "Restore topic to revision:"
    
 2117 msgstr "Återställ sidan till version:"
    
 2118 
    
 2119 #: templates/oopsmore.tmpl:106
    
 2120 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:53
    
 2121 msgid "Restore topic to this revision"
    
 2122 msgstr "Återställ sidan till denna version"
    
 2123 
    
 2124 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:12
    
 2125 msgid "Results from %1 web"
    
 2126 msgstr "Sökresultat från avdelning %1"
    
 2127 
    
 2128 #: templates/messages.tmpl:189
    
 2129 msgid "Return to %1."
    
 2130 msgstr "Åter till %1."
    
 2131 
    
 2132 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:25
    
 2133 msgid "Retype new password"
    
 2134 msgstr "Skriv det nya lösenordet igen"
    
 2135 
    
 2136 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:115
    
 2137 msgid "Retype password:"
    
 2138 msgstr "Skriv lösenordet igen:"
    
 2139 
    
 2140 #: templates/messages.tmpl:27
    
 2141 msgid "Rev %1 was saved by %2, while you were still editing."
    
 2142 msgstr "Version %1 sparades av %2 medan du redigerade."
    
 2143 
    
 2144 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:44
    
 2145 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:76
    
 2146 msgid "Review recent changes in:"
    
 2147 msgstr "Senast ändrade sidor"
    
 2148 
    
 2149 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:19
    
 2150 msgid "Revision"
    
 2151 msgstr "Version"
    
 2152 
    
 2153 #: templates/oopsmore.tmpl:87
    
 2154 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:56
    
 2155 msgid "Revisions"
    
 2156 msgstr "Versioner"
    
 2157 
    
 2158 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:19
    
 2159 msgid "S = Save, C = Cancel"
    
 2160 msgstr "S = Spara, C = Avbryt"
    
 2161 
    
 2162 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/preview.pattern.tmpl:14
    
 2163 msgid "S = Save, Q = Quiet save, K = Save and Continue, D = Discard"
    
 2164 msgstr "S = Spara, Q = Spara i tysthet, K = Spara och fortsätt, D = Ångra ändringar"
    
 2165 
    
 2166 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:52
    
 2167 msgid "S = Save, Q = Quiet save, K = Save and Continue, P = Preview, C = Cancel"
    
 2168 msgstr "S = Spara, Q = Spara i tysthet, K = Spara och fortsätt, P = Förhandsgranska, C = Avbryt"
    
 2169 
    
 2170 #: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:120
    
 2171 msgid "Save table"
    
 2172 msgstr "Spara tabell"
    
 2173 
    
 2174 #: templates/registernotifyadmin.tmpl:16
    
 2175 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:16
    
 2176 msgid "Saved to:"
    
 2177 msgstr "Sparat i:"
    
 2178 
    
 2179 #: data/TWiki/WebSearch.txt:24
    
 2180 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:32
    
 2181 #: data/_default/WebHome.txt:11
    
 2182 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:7
    
 2183 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:7
    
 2184 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:8
    
 2185 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:6
    
 2186 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarSearch.txt:3
    
 2187 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebTopBar.txt:9
    
 2188 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:5
    
 2189 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:6
    
 2190 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:37
    
 2191 msgid "Search"
    
 2192 msgstr "Sök"
    
 2193 
    
 2194 #: templates/backlinksallwebs.tmpl:7
    
 2195 msgid "Search %1 Web only"
    
 2196 msgstr "Sök bara i avdelning %1"
    
 2197 
    
 2198 #: templates/backlinksweb.tmpl:7
    
 2199 msgid "Search all webs"
    
 2200 msgstr "Sök i alla avdelningar"
    
 2201 
    
 2202 #: templates/backlinksallwebs.tmpl:7
    
 2203 #: templates/backlinksweb.tmpl:7
    
 2204 #: templates/oopsmore.tmpl:38
    
 2205 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:18
    
 2206 msgid "Search all webs for topics that link to here"
    
 2207 msgstr "Sök i alla avdelningar efter sidor som länkar till denna"
    
 2208 
    
 2209 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:24
    
 2210 msgid "Search similar topics in all public webs"
    
 2211 msgstr "Sök efter liknande sidor i alla publika avdelninagr"
    
 2212 
    
 2213 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:64
    
 2214 msgid "Search string"
    
 2215 msgstr "Söksträng"
    
 2216 
    
 2217 #: templates/oopsmore.tmpl:40
    
 2218 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:20
    
 2219 msgid "Search the %1 Web for topics that link to here"
    
 2220 msgstr "Sök i avdelning %1 efter sidor som länkar till denna"
    
 2221 
    
 2222 #: data/TWiki/WebSearch.txt:29
    
 2223 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:37
    
 2224 msgid "Search where:"
    
 2225 msgstr "Sök var:"
    
 2226 
    
 2227 #: templates/search.tmpl:33
    
 2228 #: templates/searchformat.tmpl:9
    
 2229 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:1
    
 2230 msgid "Searched:"
    
 2231 msgstr "Sök efter:"
    
 2232 
    
 2233 #: data/Trash/WebHome.txt:5
    
 2234 msgid "Security Note:"
    
 2235 msgstr "Säkerhetsinformation:"
    
 2236 
    
 2237 #: templates/messages.tmpl:47
    
 2238 msgid "See %1 for a list of existing users or register as new user in %2."
    
 2239 msgstr "Se lista över alla befintliga användare på %1 eller registrera dig som ny användare på %2."
    
 2240 
    
 2241 #: templates/messages.tmpl:320
    
 2242 msgid "See %1 for information about Form Definitions."
    
 2243 msgstr "Se %1 för information om formulärdefinitioner."
    
 2244 
    
 2245 #: data/TWiki/WebIndex.txt:4
    
 2246 msgid "See also the faster %1"
    
 2247 msgstr "Se också den snabbare %1."
    
 2248 
    
 2249 #: data/TWiki/WebTopicList.txt:4
    
 2250 msgid "See also the verbose %1."
    
 2251 msgstr "Se också den utförligare %1."
    
 2252 
    
 2253 #: data/TWiki/RenameWeb.txt:3
    
 2254 #: data/TWiki/WebChanges.txt:6
    
 2255 msgid "See also:"
    
 2256 msgstr "Se också:"
    
 2257 
    
 2258 #: templates/edit.tmpl:58
    
 2259 msgid "See below for help in editing this page."
    
 2260 msgstr "Se nedan för hjälp om att redigera denna sida."
    
 2261 
    
 2262 #: templates/changeform.tmpl:13
    
 2263 msgid "Select"
    
 2264 msgstr "Välj"
    
 2265 
    
 2266 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:25
    
 2267 msgid "Select a new local file to update attachment"
    
 2268 msgstr "Välj en ny lokal fil för att uppdatera den bifogade filen."
    
 2269 
    
 2270 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:34
    
 2271 msgid "Select all"
    
 2272 msgstr "Välj alla"
    
 2273 
    
 2274 #: templates/oopsmore.tmpl:54
    
 2275 msgid "Select topic parent:"
    
 2276 msgstr "Välj sidans förälder:"
    
 2277 
    
 2278 #: templates/edit.tmpl:47
    
 2279 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:70
    
 2280 msgid "Select, copy and paste your signature text to the bottom of your entry"
    
 2281 msgstr "Välj texten i fältet och kopiera din signatur till botten av ditt inlägg"
    
 2282 
    
 2283 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:284
    
 2284 msgid "Send you a confirmation of your registration by e-mail."
    
 2285 msgstr "Sänd bekräftelse per e-post om din registrering."
    
 2286 
    
 2287 #: templates/oopsmore.tmpl:98
    
 2288 msgid "Sequential"
    
 2289 msgstr "Sekvensiell"
    
 2290 
    
 2291 #: lib/TWiki/Form/Checkbox.pm:34
    
 2292 msgid "Set all"
    
 2293 msgstr "Välj alla"
    
 2294 
    
 2295 #: templates/oopsmore.tmpl:58
    
 2296 msgid "Set new parent"
    
 2297 msgstr "Välj ny förälder"
    
 2298 
    
 2299 #: templates/oopsmore.tmpl:47
    
 2300 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:28
    
 2301 msgid "Set new topic parent"
    
 2302 msgstr "Välj ny förälder till sidan"
    
 2303 
    
 2304 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:11
    
 2305 msgid "Show help"
    
 2306 msgstr "Visa hjälp"
    
 2307 
    
 2308 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:78
    
 2309 msgid "Show tool-tip topic info on mouse-over of %1 links, on or off:"
    
 2310 msgstr "Visa hjälpinformation när du för musen över %1-länkar, på eller av.)"
    
 2311 
    
 2312 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:73
    
 2313 msgid "Shrink edit box"
    
 2314 msgstr "Minska redigeringsrutan"
    
 2315 
    
 2316 #: templates/oopsmore.tmpl:98
    
 2317 msgid "Side by side"
    
 2318 msgstr "Sida vid sida"
    
 2319 
    
 2320 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:21
    
 2321 msgid "Similar topics in this web (if any):"
    
 2322 msgstr "Liknande sidor i denna avdelning (om det finns):"
    
 2323 
    
 2324 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:32
    
 2325 msgid "Simple search"
    
 2326 msgstr "Enkel sökning"
    
 2327 
    
 2328 #: data/Main/TWikiPreferences.txt:4
    
 2329 msgid "Site-level preferences are located in %1, however this %2 prefs topic has override priority and should be used for local customisations. This allows for easier upgrades as you don't need to worry about the shipped preferences clobbering yours. It's easier to keep a handle on if you only copy over the settings you actually change."
    
 2330 msgstr "Inställningar för hela webbplatsen finns på %1, men denna inställningssida för %2 har högre prioritet och bör användas för lokala anpassningar. Det gör uppgraderingar enklare eftersom du inte behöver oroa dig för att inställningar som ingår i installationen påverkar dina. Det blir lättare att hålla reda på inställningarna om du bara kopierar över dem som du ändrar."
    
 2331 
    
 2332 #: templates/attachtables.tmpl:4
    
 2333 msgid "Size"
    
 2334 msgstr "Storlek"
    
 2335 
    
 2336 #: templates/registernotify.tmpl:15
    
 2337 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:15
    
 2338 msgid "Some add schedule information and vacation notice."
    
 2339 msgstr "Vissa lägger till schema- eller semesterinformation."
    
 2340 
    
 2341 #: templates/messages.tmpl:355
    
 2342 msgid "Some characters such as =&#126;=, =$=, =@=, =%= are removed"
    
 2343 msgstr "Några tecken, såsom =&#126;=, =$=, =@= och =%= tas bort"
    
 2344 
    
 2345 #: templates/messages.tmpl:300
    
 2346 msgid "Some mail tools have an error that causes them to send the same request twice when you click on a link. It you did this, it is possible that you actually *have* registered successfully."
    
 2347 msgstr "Vissa e-postprogram har ett fel som gör att de sänder samma förfrågan två gånger när du klickar på en länk. Det är därför möjligt att du faktisk *har lyckats* registrera dig."
    
 2348 
    
 2349 #: templates/registernotify.tmpl:14
    
 2350 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:14
    
 2351 msgid "Some people turn it into a personal portal with favorite links, what they work on, what help they'd like, etc."
    
 2352 msgstr "Vissa använder det till en personlig portal med favoritlänkar, vad de arbetar med, vad de vill hjälpa till med etc."
    
 2353 
    
 2354 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:5
    
 2355 msgid "Sorry, Registration has been temporarily disabled"
    
 2356 msgstr "Tyvärr, registreringen är tillfälligt avstängd"
    
 2357 
    
 2358 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/BulkRegistration.txt:60
    
 2359 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/BulkResetPassword.txt:17
    
 2360 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:21
    
 2361 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:13
    
 2362 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:16
    
 2363 msgid "Sorry, the password system is currently read only, please contact %1"
    
 2364 msgstr "Tyvärr, det går för närvarande inte att skriva information till lösenordssystemet. Kontakta %1"
    
 2365 
    
 2366 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:47
    
 2367 msgid "Sort results by:"
    
 2368 msgstr "Sortera resultat efter:"
    
 2369 
    
 2370 #: templates/messages.tmpl:353
    
 2371 msgid "Spaces are replaced by underscores"
    
 2372 msgstr "Mellanrum ersätts med understreck"
    
 2373 
    
 2374 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:11
    
 2375 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:11
    
 2376 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:12
    
 2377 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:10
    
 2378 msgid "Statistics"
    
 2379 msgstr "Statistik"
    
 2380 
    
 2381 #: templates/messages.tmpl:199
    
 2382 #: templates/messages.tmpl:305
    
 2383 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:295
    
 2384 msgid "Submit"
    
 2385 msgstr "Skicka"
    
 2386 
    
 2387 #: templates/registernotify.tmpl:18
    
 2388 #: templates/registernotifyadmin.tmpl:12
    
 2389 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:18
    
 2390 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:12
    
 2391 msgid "Submitted content:"
    
 2392 msgstr "Inskickat innehåll:"
    
 2393 
    
 2394 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:47
    
 2395 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:79
    
 2396 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/newsletter.tmpl:20
    
 2397 msgid "Subscribe / Unsubscribe in:"
    
 2398 msgstr "Prenumerera / avprenumerera i:"
    
 2399 
    
 2400 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:65
    
 2401 msgid "Summaries"
    
 2402 msgstr "Sammanställningar"
    
 2403 
    
 2404 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:73
    
 2405 msgid "Switch to monotype or propotional font"
    
 2406 msgstr "Ändra till typsnitt med fast eller proportionell bredd"
    
 2407 
    
 2408 #: data/TWiki/WebSearch.txt:25
    
 2409 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:33
    
 2410 msgid "TIP: to search for all topics that contain =\"SOAP\"=, =\"WSDL\"=, a literal =\"web service\"=, but not =\"shampoo\"=, write:"
    
 2411 msgstr "TIPS: För att söka efter sidor, som innehåller =\"SOAP\"=, =\"WSDL\"= och strängen =\"web service\"= men inte =\"shampoo\"=, skriv följande:"
    
 2412 
    
 2413 #: templates/login.tmpl:3
    
 2414 msgid "TWiki User Authentication"
    
 2415 msgstr "TWiki användarautentisering"
    
 2416 
    
 2417 #: templates/mailresetpassword.tmpl:3
    
 2418 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:3
    
 2419 msgid "TWiki password reset for %1"
    
 2420 msgstr "TWiki-lösenord nollställt för %1"
    
 2421 
    
 2422 #: templates/oopschangelanguage.tmpl:12
    
 2423 msgid "TWiki's user interface is available in several languages. If you want to change the language for this session, choose one of the following and hit \"Change language\". Otherwise, follow the \"Cancel\" link on the bottom of the page to return to the previous topic."
    
 2424 msgstr "TWikis användargränssnitt finns på flera språk. Om du vill byta till ett nytt språk för denna session så välj ett av de följande och klicka \"Byt språk\". Alternativt, följ \"Avbryt\"-länken i botten av sidan och återvänd till föregående sida."
    
 2425 
    
 2426 #: data/Sandbox/WebHome.txt:6
    
 2427 msgid "Test Topics"
    
 2428 msgstr "Testsidor"
    
 2429 
    
 2430 #: data/TWiki/WebSearch.txt:31
    
 2431 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:39
    
 2432 msgid "Text body"
    
 2433 msgstr "Innehåll"
    
 2434 
    
 2435 #: templates/messages.tmpl:154
    
 2436 #: templates/messages.tmpl:192
    
 2437 msgid "Thank you for registering"
    
 2438 msgstr "Tack för att du registrerade dig"
    
 2439 
    
 2440 #: templates/registernotify.tmpl:8
    
 2441 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:8
    
 2442 msgid "Thank you for registering in the %1 collaboration platform. Please save this e-mail for future reference."
    
 2443 msgstr "Tack för att du registrerade dig på samarbetsplattformen '%1'. Spara detta brev för framtida referens."
    
 2444 
    
 2445 #: templates/registerconfirm.tmpl:9
    
 2446 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:9
    
 2447 msgid "Thank you for registering in the %1 collaboration platform. Your verification code is %2."
    
 2448 msgstr "Tack för att du registrerade dig på samarbetsplattformen '%1'. Din aktiveringskod är '%2'."
    
 2449 
    
 2450 #: templates/messages.tmpl:504
    
 2451 msgid "That user has already been activated "
    
 2452 msgstr "Användaren har redan aktiverats"
    
 2453 
    
 2454 #: templates/messages.tmpl:269
    
 2455 msgid "The %1 field must be your first and last name in %2, e.g. your capitalized first and last name with spaces removed."
    
 2456 msgstr "Fältet %1 måste vara ditt förnamn och ditt efternamn i %2, t ex ditt för- och efternamn sammansatt utan mellanslag, men med stor bokstav i efternamnet."
    
 2457 
    
 2458 #: templates/messages.tmpl:263
    
 2459 msgid "The %1 field must match the {LoginNameFilterIn} filter for this site"
    
 2460 msgstr "Fältet %1 måste stämma med filtret {LoginNameFilterIn} för webbplatsen"
    
 2461 
    
 2462 #: templates/messages.tmpl:68
    
 2463 msgid "The %1 topic already exists"
    
 2464 msgstr "Sidan %1 finns redan"
    
 2465 
    
 2466 #: templates/messages.tmpl:477
    
 2467 msgid "The %1 web does not exist"
    
 2468 msgstr "Avdelningen %1 finns inte"
    
 2469 
    
 2470 #: data/Sandbox/WebHome.txt:4
    
 2471 msgid "The %1 web is the sandbox you can use for testing. Everybody is welcome to add or delete some stuff. It is recommended to walk through the %2 to get a jumpstart on the %3 tool. A good rule of thumb is to add at the end of the page and sign and date it with your %4."
    
 2472 msgstr "Avdelningen %1 är en s k sandlåda som kan användas för tester. Alla kan lägga till och ta bort saker. Du bör gå igenom %2 för att komma igång med verktyget %3. En tumregel är att lägga till på slutet av sidan och signera och datera med ditt %4."
    
 2473 
    
 2474 #: data/Sandbox/WebRss.txt:5
    
 2475 #: data/Trash/WebRss.txt:5
    
 2476 #: data/_default/WebAtom.txt:3
    
 2477 #: data/_default/WebRss.txt:5
    
 2478 msgid "The %1 web of TWiki. TWiki is a Web-Based Collaboration Platform for the Enterprise."
    
 2479 msgstr "Avdelningen %1 på TWiki. TWiki är en webbaserad samarbetsplattform för företag."
    
 2480 
    
 2481 #: templates/messages.tmpl:147
    
 2482 msgid "The Administrator has disabled new user registration."
    
 2483 msgstr "Administratören har stängt av registrering av nya användare."
    
 2484 
    
 2485 #: templates/messages.tmpl:295
    
 2486 msgid "The activation code %1 is invalid."
    
 2487 msgstr "Aktiveringskoden %1 är ogiltig."
    
 2488 
    
 2489 #: templates/moveattachment.tmpl:29
    
 2490 msgid "The attachment and any history will be moved to the new topic."
    
 2491 msgstr "Den bifogade filen och eventuell historia flyttas till den nya sidan."
    
 2492 
    
 2493 #: templates/messages.tmpl:433
    
 2494 msgid "The chances are good that %1 has simply navigated away from the edit page without saving."
    
 2495 msgstr "Förmodligen navigerade %1 helt enkelt bort från redigeringssidan utan att spara."
    
 2496 
    
 2497 #: templates/renamebase.tmpl:70
    
 2498 msgid "The checkmarked topics will be updated (another form will appear which will _eventually_ allow you to rename any topics that were locked)"
    
 2499 msgstr "De markerade sidorna kommer att uppdateras (ett annat formulär kommer att visas där du slutligen kommer att kunna döpa om låsta ämnen)"
    
 2500 
    
 2501 #: templates/messages.tmpl:287
    
 2502 msgid "The e-mail address for this account is not valid."
    
 2503 msgstr "E-postadressen för detta användarnamn är inte giltigt."
    
 2504 
    
 2505 #: templates/messages.tmpl:449
    
 2506 msgid "The entry for user %1 was missing in the password system."
    
 2507 msgstr "Posten för användarnamnet %1 fanns inte i lösenordsystemet."
    
 2508 
    
 2509 #: templates/messages.tmpl:348
    
 2510 msgid "The file has been uploaded and attached properly to the %1 topic."
    
 2511 msgstr "Filen laddades upp och bifogades till %1-sidan."
    
 2512 
    
 2513 #: templates/messages.tmpl:384
    
 2514 msgid "The following topics are locked for edit, and cannot be moved:"
    
 2515 msgstr "Följande sidor är låsta eftersom de redigeras och kan inte flyttas:"
    
 2516 
    
 2517 #: templates/messages.tmpl:390
    
 2518 msgid "The following topics refer to topics in this web, but are being edited:"
    
 2519 msgstr "Följande sidor refererar till sidor på denna avdelning med håller på att redigeras:"
    
 2520 
    
 2521 #: templates/messages.tmpl:387
    
 2522 msgid "The following topics refer to topics in this web, but you are denied access to them:"
    
 2523 msgstr "Följande sidor refererar till sidor i denna avdelning, men du hat inte tillträde till dem:"
    
 2524 
    
 2525 #: templates/messages.tmpl:326
    
 2526 msgid "The form should be defined in the topic %1"
    
 2527 msgstr "Formuläret skall definieras på sidan %1"
    
 2528 
    
 2529 #: templates/messages.tmpl:431
    
 2530 msgid "The lease on this topic expired %1 ago."
    
 2531 msgstr "Låset på denna sida gick ut för %1 sedan."
    
 2532 
    
 2533 #: templates/moveattachment.tmpl:16
    
 2534 msgid "The new topic chosen must already exist."
    
 2535 msgstr "Det nya sidnamnet måste redan finnas."
    
 2536 
    
 2537 #: templates/messages.tmpl:16
    
 2538 msgid "The new web has been created"
    
 2539 msgstr "Den nya avdelningen har skapats"
    
 2540 
    
 2541 #: templates/messages.tmpl:98
    
 2542 msgid "The password you entered in the *old password* field is incorrect."
    
 2543 msgstr "Lösenordet som du matade in i *Gammalt lösenord*-fältet är fel."
    
 2544 
    
 2545 #: templates/messages.tmpl:314
    
 2546 msgid "The required field %1 was not filled in."
    
 2547 msgstr "Det obligatoriska fältet %1 är inte ifyllt."
    
 2548 
    
 2549 #: templates/messages.tmpl:138
    
 2550 msgid "The selected User System does not support new user registration."
    
 2551 msgstr "Det valda användarsystemet stöder inte registrering av nya användare."
    
 2552 
    
 2553 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:4
    
 2554 msgid "The topic %1 you are trying to access does not exist, yet."
    
 2555 msgstr "Sidan %1 som du försöker komma åt finns inte ännu."
    
 2556 
    
 2557 #: templates/messages.tmpl:329
    
 2558 msgid "The topic is in an old format"
    
 2559 msgstr "Sidan är i ett gammalt format"
    
 2560 
    
 2561 #: templates/messages.tmpl:219
    
 2562 msgid "The two passwords you entered do not match."
    
 2563 msgstr "De två lösenorden du matade in är olika."
    
 2564 
    
 2565 #: templates/messages.tmpl:506
    
 2566 msgid "The user %1 has already been activated, and should be able to log in."
    
 2567 msgstr "Användaren %1 har redan aktiverats och ska kunna logga in."
    
 2568 
    
 2569 #: templates/messages.tmpl:380
    
 2570 msgid "There are problems with renaming this web:"
    
 2571 msgstr "Det finns problem med att döpa om denna avdelning:"
    
 2572 
    
 2573 #: templates/messages.tmpl:226
    
 2574 msgid "There has been a problem adding your user id to the Password system."
    
 2575 msgstr "Det uppstod problem med att lägga in ditt användarnamn i lösenordsystemet."
    
 2576 
    
 2577 #: templates/messages.tmpl:332
    
 2578 msgid "There should be a line that includes %1, look for %2 (or %3)"
    
 2579 msgstr "Det bör finnas en rad som innehåller %1, se efter %2 (eller %3)"
    
 2580 
    
 2581 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:6
    
 2582 msgid "This TWiki does _not_ support new User Registration"
    
 2583 msgstr "Denna TWiki stöder _inte_ registrering av nya användare"
    
 2584 
    
 2585 #: templates/messages.tmpl:339
    
 2586 msgid "This can be automatically upgraded by:"
    
 2587 msgstr "Detta kan automatiskt uppdateras genom att:"
    
 2588 
    
 2589 #: templates/messages.tmpl:322
    
 2590 msgid "This could be for several reasons:"
    
 2591 msgstr "Detta kan ha flera orsaker:"
    
 2592 
    
 2593 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:5
    
 2594 msgid "This form is used to change your registered e-mail addresses. Your registered e-mails are used by TWiki for sending you e-mails, include notifications of password changes. The addresses you register via this form are kept secret and will *not* be published anywhere on this site."
    
 2595 msgstr "Detta formulär används till att ändra dina registrerade e-postadresser. Dina registrerade e-postadresser används av TWiki för att skicka e-post till dig, t ex för att nollställa lösenord. Adresser som du registrerar med detta hålls hemliga och kommer inte att publiceras på webbplatsen."
    
 2596 
    
 2597 #: data/Sandbox/WebNotify.txt:4
    
 2598 #: data/Trash/WebNotify.txt:3
    
 2599 #: data/_default/WebNotify.txt:2
    
 2600 msgid "This is a subscription service to be automatically notified by e-mail when topics change in this %1 web. This is a convenient service, so you do not have to come back and check all the time if something has changed. To subscribe, please add a bullet with your %2 in alphabetical order to this list:"
    
 2601 msgstr "Detta är en prenumerationstjänst för att automatiskt få information per e-post när sidor ändras här på avdelningen %1, så att du inte behöver titta efter om något ändrats. Lägg till en punkt med din %2 i alfabetisk ordning i denna lista:"
    
 2602 
    
 2603 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:7
    
 2604 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:71
    
 2605 msgid "This is an automated e-mail from %1."
    
 2606 msgstr "Detta är ett automatgenererat meddelande från %1."
    
 2607 
    
 2608 #: templates/registernotifyadmin.tmpl:8
    
 2609 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:8
    
 2610 msgid "This is an automated e-mail notification of user registration in %1."
    
 2611 msgstr "Detta är ett automatgenerarat meddelande om registrering i %1."
    
 2612 
    
 2613 #: data/Trash/WebHome.txt:2
    
 2614 msgid "This is the Trash. Here you can undelete topics; deleted attachments are in TrashAttachment."
    
 2615 msgstr "Detta är papperskorgen (avdelningen Trash). Raderade bilagor finns på sidan TrashAttachment."
    
 2616 
    
 2617 #: templates/renamedelete.tmpl:25
    
 2618 msgid "This name has been chosen so it doesn't conflict with any other topics already in the %1 web."
    
 2619 msgstr "Detta namn har valts så att det inte kolliderar med andra namn i avdelning %1."
    
 2620 
    
 2621 #: templates/messages.tmpl:337
    
 2622 msgid "This requires the form definition to be present."
    
 2623 msgstr "Detta kräver att formulärdeminition finns."
    
 2624 
    
 2625 #: templates/messages.tmpl:281
    
 2626 msgid "This site requires at least %1 character passwords"
    
 2627 msgstr "På denna webbplats måste lösenord vara minst %1 tecken långa"
    
 2628 
    
 2629 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:19
    
 2630 msgid "This topic has moved to %1."
    
 2631 msgstr "Sidan har flyttats till %1."
    
 2632 
    
 2633 #: data/TWiki/WebTopicNonWikiTemplate.txt:6
    
 2634 msgid "This topic name is not recommended because it will not be linked automatically. See %1 for details"
    
 2635 msgstr "Sidnamnet rekommenderas inte eftersom det inte länkas automatiskt. Se %1 för mer information."
    
 2636 
    
 2637 #: templates/viewprint.tmpl:13
    
 2638 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/viewprint.classic.tmpl:11
    
 2639 msgid "This topic:"
    
 2640 msgstr "Denna sida:"
    
 2641 
    
 2642 #: templates/messages.tmpl:29
    
 2643 msgid "Those changes have been merged with yours to create Rev %1. Text fields will have been merged, but other data such as form fields may have overwritten the other users changes. Please inspect the topic to make sure it is OK, especially if you made any changes to form fields."
    
 2644 msgstr "Dessa ändringar slogs samman med dina för att skapa version %1. Textfält slogs samman, men annan data som formulärfält kan ha skrivits över. Kontrollera att sidan är korrekt, speciellt om du ändrade formulärfält."
    
 2645 
    
 2646 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:5
    
 2647 msgid "To edit pages on this TWikiSite, you must have a registered user name and password."
    
 2648 msgstr "För att redigera sidorna på denna TWikiSite, krävs användarnamn och lösenord."
    
 2649 
    
 2650 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:20
    
 2651 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:22
    
 2652 msgid "To edit the topic anyway, click "
    
 2653 msgstr "För att ändå redigera sidan, klicka "
    
 2654 
    
 2655 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:84
    
 2656 msgid "To register as a new user, simply fill out this form:"
    
 2657 msgstr "Fyll i detta formulär för att registrera dig som användare:"
    
 2658 
    
 2659 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:16
    
 2660 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:18
    
 2661 msgid "To see if %1 has finished editing yet, click "
    
 2662 msgstr "För att se om %1 har avslutat redigeringen, klicka "
    
 2663 
    
 2664 #: templates/renamebase.tmpl:29
    
 2665 #: templates/renameconfirm.tmpl:14
    
 2666 msgid "To topic:"
    
 2667 msgstr "Till sidan:"
    
 2668 
    
 2669 #: templates/renamebase.tmpl:22
    
 2670 #: templates/renameconfirm.tmpl:10
    
 2671 msgid "To web:"
    
 2672 msgstr "Till avdelning:"
    
 2673 
    
 2674 #: templates/messages.tmpl:311
    
 2675 msgid "Topic Save Error"
    
 2676 msgstr "Fel vid försök att spara sidan"
    
 2677 
    
 2678 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachtables.pattern.tmpl:15
    
 2679 msgid "Topic attachments"
    
 2680 msgstr "Filer bifogade till sidan"
    
 2681 
    
 2682 #: templates/messages.tmpl:335
    
 2683 msgid "Topic can not be upgraded from old style category table"
    
 2684 msgstr "Sidan kan inte uppdateras från den gamla kategoritabellstilen"
    
 2685 
    
 2686 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:49
    
 2687 msgid "Topic name"
    
 2688 msgstr "Sidnamn"
    
 2689 
    
 2690 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:29
    
 2691 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:44
    
 2692 msgid "Topic name:"
    
 2693 msgstr "Sidnamn:"
    
 2694 
    
 2695 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:34
    
 2696 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:51
    
 2697 msgid "Topic parent:"
    
 2698 msgstr "Sidans förälder:"
    
 2699 
    
 2700 #: templates/viewprint.tmpl:14
    
 2701 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/viewprint.classic.tmpl:12
    
 2702 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:19
    
 2703 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:37
    
 2704 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:62
    
 2705 msgid "Topic revision:"
    
 2706 msgstr "Version av sidan:"
    
 2707 
    
 2708 #: templates/oopssaveerr.tmpl:12
    
 2709 msgid "Topic save error"
    
 2710 msgstr "Fel vid försök att spara sidan"
    
 2711 
    
 2712 #: data/TWiki/WebTemplateTopics.txt:2
    
 2713 msgid "Topic templates in %1 Web"
    
 2714 msgstr "Sidmallar i avdelning %1"
    
 2715 
    
 2716 #: data/TWiki/WebSearch.txt:31
    
 2717 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:40
    
 2718 msgid "Topic title"
    
 2719 msgstr "Sidnamn"
    
 2720 
    
 2721 #: templates/messages.tmpl:26
    
 2722 msgid "Topic was merged"
    
 2723 msgstr "Sidan blev sammanslagen"
    
 2724 
    
 2725 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:25
    
 2726 msgid "Topic will be named: "
    
 2727 msgstr "Sidan kommer att få namnet:"
    
 2728 
    
 2729 #: templates/search.tmpl:17
    
 2730 msgid "Topics in %1 web"
    
 2731 msgstr "Sidor i avdelning %1"
    
 2732 
    
 2733 #: templates/search.text.tmpl:4
    
 2734 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:14
    
 2735 msgid "Topics in %1 web:"
    
 2736 msgstr "Sidor i avdelning %1:"
    
 2737 
    
 2738 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:76
    
 2739 msgid "Topics per web"
    
 2740 msgstr "Sidor per avdelning"
    
 2741 
    
 2742 #: templates/renamewebbase.tmpl:29
    
 2743 msgid "Topics which are currently being edited by other users in the %1 Web:"
    
 2744 msgstr "Sidor som just nu redigeras av andra i avdelning %1:"
    
 2745 
    
 2746 #: templates/renamewebbase.tmpl:32
    
 2747 msgid "Topics which refer to this web and are are currently being edited by other users:"
    
 2748 msgstr "Sidor, som refererar till denna avdelning, och som nu redigeras av andra användare:"
    
 2749 
    
 2750 #: templates/renamewebbase.tmpl:35
    
 2751 msgid "Topics which refer to this web that you do not have permission to change:"
    
 2752 msgstr "Sidor som refererar till denna avdelning och som du inte har rätt att ändra:"
    
 2753 
    
 2754 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:66
    
 2755 msgid "Total matches"
    
 2756 msgstr "Antal träffar"
    
 2757 
    
 2758 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:17
    
 2759 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:19
    
 2760 msgid "Try Again"
    
 2761 msgstr "Försök igen"
    
 2762 
    
 2763 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:76
    
 2764 msgid "Uncomment preferences variables to activate them (remove the #-sign). Help and details on preferences variables are available in %1."
    
 2765 msgstr "Ta bort #-tecknet framför inställningsvariabler för att aktivera dem. Hjälp och detaljer om inställningsvariabler finns på %1."
    
 2766 
    
 2767 #: templates/login.sudo.tmpl:5
    
 2768 msgid "Unrecognised user and/or password"
    
 2769 msgstr "Okänt användarnamn och/eller lösenord"
    
 2770 
    
 2771 #: templates/messages.tmpl:40
    
 2772 msgid "Unrecognized action command %1"
    
 2773 msgstr "Okänt tangentbordskommando %1"
    
 2774 
    
 2775 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:9
    
 2776 msgid "Update attachment %1 on %2"
    
 2777 msgstr "Uppdatera den bifogade filen %1 på sidan %2"
    
 2778 
    
 2779 #: templates/renamebase.tmpl:49
    
 2780 #: templates/renamewebbase.tmpl:27
    
 2781 msgid "Update links"
    
 2782 msgstr "Uppdatera referenser"
    
 2783 
    
 2784 #: templates/attachagain.tmpl:21
    
 2785 #: templates/attachnew.tmpl:9
    
 2786 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:33
    
 2787 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachnew.pattern.tmpl:7
    
 2788 msgid "Upload file"
    
 2789 msgstr "Ladda upp fil"
    
 2790 
    
 2791 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:39
    
 2792 msgid "Upload up to %1 KB."
    
 2793 msgstr "Ladda upp upp till %1 KB."
    
 2794 
    
 2795 #: templates/messages.tmpl:367
    
 2796 msgid "Uploaded file %1 exceeds limit of %2 KB"
    
 2797 msgstr "Den uppladdade filen %1 överskrider gränsen på %2 kB"
    
 2798 
    
 2799 #: templates/messages.tmpl:366
    
 2800 msgid "Uploaded file is too big"
    
 2801 msgstr "Den uppladdade filen är för stor"
    
 2802 
    
 2803 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:5
    
 2804 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:5
    
 2805 msgid "Use %1 instead."
    
 2806 msgstr "Använd %1 istället."
    
 2807 
    
 2808 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:39
    
 2809 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:58
    
 2810 msgid "Use template:"
    
 2811 msgstr "Använd mall:"
    
 2812 
    
 2813 #: templates/messages.tmpl:10
    
 2814 msgid "User Account %1 Deleted"
    
 2815 msgstr "Användarnamn %1 raderat"
    
 2816 
    
 2817 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:15
    
 2818 msgid "User Reference"
    
 2819 msgstr "Användarhjälp"
    
 2820 
    
 2821 #: templates/login.tmpl:33
    
 2822 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinElements.txt:182
    
 2823 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:32
    
 2824 msgid "Username"
    
 2825 msgstr "Användarnamn"
    
 2826 
    
 2827 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:5
    
 2828 msgid "Users"
    
 2829 msgstr "Användare"
    
 2830 
    
 2831 #: templates/messages.tmpl:163
    
 2832 msgid "Users with automatically generated passwords should proceed immediately to [[%1][change password]] to change their password to something memorable."
    
 2833 msgstr "Användare med automatgenerarade lösenord skall [[%1][uppdatera sina lösenord]] till ett som är lätt att komma ihåg."
    
 2834 
    
 2835 #: templates/attachtables.tmpl:37
    
 2836 msgid "Version"
    
 2837 msgstr "Version"
    
 2838 
    
 2839 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:15
    
 2840 msgid "Version history"
    
 2841 msgstr "Versionshistorik"
    
 2842 
    
 2843 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:13
    
 2844 msgid "Version history of %1"
    
 2845 msgstr "Versionshistorik för %1"
    
 2846 
    
 2847 #: templates/oopsmore.tmpl:92
    
 2848 msgid "View"
    
 2849 msgstr "visa"
    
 2850 
    
 2851 #: templates/oopsmore.tmpl:99
    
 2852 msgid "View difference"
    
 2853 msgstr "Visa skillnad"
    
 2854 
    
 2855 #: templates/oopsmore.tmpl:89
    
 2856 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:37
    
 2857 msgid "View previous topic revision"
    
 2858 msgstr "Visa en tidigare version af sidan"
    
 2859 
    
 2860 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:28
    
 2861 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:33
    
 2862 msgid "View raw text without formatting"
    
 2863 msgstr "Visa källtext utan formatering"
    
 2864 
    
 2865 #: templates/oopsmore.tmpl:91
    
 2866 msgid "View revision:"
    
 2867 msgstr "Visa version:"
    
 2868 
    
 2869 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:58
    
 2870 msgid "View templates"
    
 2871 msgstr "Visa mallar"
    
 2872 
    
 2873 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:28
    
 2874 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:33
    
 2875 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:10
    
 2876 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:29
    
 2877 msgid "View topic"
    
 2878 msgstr "Visa sida"
    
 2879 
    
 2880 #: templates/twiki.tmpl:96
    
 2881 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:155
    
 2882 msgid "View total topic history"
    
 2883 msgstr "Visa komplett historik för sidan"
    
 2884 
    
 2885 #: data/TWiki/WebTopicNonWikiTemplate.txt:6
    
 2886 msgid "WARNING:"
    
 2887 msgstr "VARNING:"
    
 2888 
    
 2889 #: templates/messages.tmpl:447
    
 2890 msgid "Warning: Can't INCLUDE %1 repeatedly, topic is already included. %2"
    
 2891 msgstr "Varning: Kan inte INKLUDERA sidan %1 rekursivt, sidan är redan inkluderad. %2"
    
 2892 
    
 2893 #: templates/messages.tmpl:446
    
 2894 msgid "Warning: Can't find topic %1.%2"
    
 2895 msgstr "Varning: Kan inte hitta sidan %1.%2"
    
 2896 
    
 2897 #: lib/TWiki/UI/Register.pm:826
    
 2898 msgid "Warning: Could not send confirmation email"
    
 2899 msgstr "Varning: Kunde inte skicka bekräftelse med e-post"
    
 2900 
    
 2901 #: lib/TWiki/UI/Register.pm:833
    
 2902 msgid "Warning: Could not send confirmation email, email has been disabled"
    
 2903 msgstr "Varning: Kunde inte skicka bekräftelse med e-post eftersom e-postfunktionen är avstängd"
    
 2904 
    
 2905 #: templates/messages.tmpl:454
    
 2906 msgid "Warning: This site does not allow %<nop>INCLUDE% of URLs"
    
 2907 msgstr "Varning: Denna webbplats tillåter inte %<nop>INCLUDE% för att inkludera URLer"
    
 2908 
    
 2909 #: data/TWiki/WebSearch.txt:3
    
 2910 msgid "Web Search"
    
 2911 msgstr "Sökning inom avdelning"
    
 2912 
    
 2913 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:8
    
 2914 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarWebsList.txt:2
    
 2915 msgid "Webs"
    
 2916 msgstr "Avdelningar"
    
 2917 
    
 2918 #: data/Sandbox/WebHome.txt:2
    
 2919 #: data/_default/WebHome.txt:2
    
 2920 msgid "Welcome to the %1 web"
    
 2921 msgstr "Välkommen till avdelning %1"
    
 2922 
    
 2923 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:280
    
 2924 msgid "When %1 receives the form, it will mail an account activation code to the e-mail address you gave above. Enter that activation code in the following screen, or follow the link in the e-mail, to activate your account. Once your account is activated, %1 will:"
    
 2925 msgstr "När %1 tar emot formuläret, skickas en aktiveringskod till den e-postaderss som du uppgivit ovan. Mata in koden på följande skärmbild eller följ länken i e-postmeddelandet för att aktivera ditt konto. När kontot är aktiverat, kommer %1 att:"
    
 2926 
    
 2927 #: templates/attachtables.tmpl:37
    
 2928 #: templates/attachtables.tmpl:4
    
 2929 msgid "Who"
    
 2930 msgstr "Vem"
    
 2931 
    
 2932 #: templates/messages.tmpl:19
    
 2933 msgid "Would you like to go to:"
    
 2934 msgstr "Vill du gå til:"
    
 2935 
    
 2936 #: templates/messages.tmpl:251
    
 2937 msgid "You are already registered"
    
 2938 msgstr "Du är redan registrerad"
    
 2939 
    
 2940 #: templates/messages.tmpl:157
    
 2941 msgid "You are also listed in the %1 topic"
    
 2942 msgstr "Du är också listad på sidan %1"
    
 2943 
    
 2944 #: templates/messages.tmpl:381
    
 2945 msgid "You are denied access to the following topics in the web:"
    
 2946 msgstr "Du har inte tillgång till följande sidor på denna avdelning:"
    
 2947 
    
 2948 #: templates/messages.tmpl:435
    
 2949 msgid "You are encouraged to go ahead and edit - unless you intend to change data in a form attached to the topic. If %1 actually _does_ save while you are editing, your changes will be merged, and nothing will be lost. Form data cannot easily be merged though, so in this case you are recommended to check with %1 first."
    
 2950 msgstr "Du rekommenderas att redigera - om du inte tänker redigera data i formulär kopplade till sidan. Om %1 verkligen sparar medan du redigera, kommer ändringarna att slås samman och inget gå förlorat. Formulärdata kan inte slås samman på enkelt sätt så i detta fall rekommenderas du att kolla med %1 först."
    
 2951 
    
 2952 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:29
    
 2953 msgid "You are here:"
    
 2954 msgstr "Du är här:"
    
 2955 
    
 2956 #: templates/messages.tmpl:107
    
 2957 msgid "You are recommended to choose short names, preferably less than 10 characters, starting with an upper-case alphabetic character and using only alphanumeric characters. If you want to create a template web (a web just used as a base to create new webs) choose a name that starts with an underscore and has only alphanumeric characters."
    
 2958 msgstr "Du bör välja ett kort namn, helst kortare än 10 tecken, böja med en versal och använda enbart alfanumeriska tecken. Om du skapar en mall-avdelning (som bara används för att skapa andra avdelningar) så välj ett namn som börjar med understreck och har bara alfanumeriska tecken."
    
 2959 
    
 2960 #: templates/messages.tmpl:490
    
 2961 msgid "You are trying to %1 a topic that does not exist."
    
 2962 msgstr "Du försöker utföra %1 på en sida som inte existerar."
    
 2963 
    
 2964 #: templates/messages.tmpl:499
    
 2965 msgid "You are trying to %1 an attachment that does not exist."
    
 2966 msgstr "Du försöker utföra %1 på en bifogad fil som inte existerar."
    
 2967 
    
 2968 #: templates/messages.tmpl:486
    
 2969 msgid "You can [[%1][create a new web]] if you have permission. Contact %2 if you have any questions."
    
 2970 msgstr "Du kan [[%1][skapa en ny avdelning]] om du har rättigheter för det. Kontakta %2 om du har frågor."
    
 2971 
    
 2972 #: templates/messages.tmpl:127
    
 2973 msgid "You can also use the names of the standard HTML colors (black, silver, gray, white, maroon, red, purple, fuchsia, green, lime, olive, yellow, navy, blue, teal, or aqua)"
    
 2974 msgstr "Du kan också använda namnen på HTML-standardfärgerna (black, silver, gray, white, maroon, red, purple, fuchsia, green, lime, olive, yellow, navy, blue, teal, eller aqua)"
    
 2975 
    
 2976 #: templates/registernotify.tmpl:24
    
 2977 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:24
    
 2978 msgid "You can change your password at via %1"
    
 2979 msgstr "Du kan byta lösenord via %1"
    
 2980 
    
 2981 #: templates/renameweb.tmpl:21
    
 2982 msgid "You can give this web a different name."
    
 2983 msgstr "Du kan ge denna avdelning ett nytt namn."
    
 2984 
    
 2985 #: templates/oopschangelanguage.tmpl:7
    
 2986 msgid "You can set your favorite language permanently by setting the %1 variable in your user topic."
    
 2987 msgstr "Du kan ange ditt favoritspråk permanent genom att sätta %1-variablen på din personliga sida."
    
 2988 
    
 2989 #: templates/messages.tmpl:252
    
 2990 msgid "You cannot register twice, the name %1 is already registered."
    
 2991 msgstr "Du kan inte registrera dig två gånger. Namnet %1 är redan registrerat."
    
 2992 
    
 2993 #: templates/messages.tmpl:142
    
 2994 #: templates/messages.tmpl:151
    
 2995 #: templates/messages.tmpl:230
    
 2996 #: templates/messages.tmpl:239
    
 2997 msgid "You have *not* been registered."
    
 2998 msgstr "Du har *inte* blivit registrerad"
    
 2999 
    
 3000 #: templates/messages.tmpl:357
    
 3001 msgid "You may be able to get your TWiki administrator to change the settings if they are inappropriate for your environment."
    
 3002 msgstr "Du kan be din TWiki-administratör att ändra inställningarna om de inte passar din miljö."
    
 3003 
    
 3004 #: templates/messages.tmpl:508
    
 3005 msgid "You may have clicked a registration verification link that you had already visited."
    
 3006 msgstr "Du kan ha klickat på en verifieringslänk som du besökt förut."
    
 3007 
    
 3008 #: templates/messages.tmpl:170
    
 3009 msgid "You may need to close your browser to make this change take effect."
    
 3010 msgstr "Du kan behöva stänga din webbläsare för att ändringarna ska träda i kraft."
    
 3011 
    
 3012 #: templates/registerconfirm.tmpl:11
    
 3013 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:11
    
 3014 msgid "You now need to verify your e-mail address. You can do so by entering %1 in the form presented to you when this e-mail was sent, or by visiting %2"
    
 3015 msgstr "Ny måste du verifiera din e-postadress. Du kan göra så genom att mata in %1 i formuläret som presenterades när e-postmeddelandet sändes eller genom att besöka %2."
    
 3016 
    
 3017 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:7
    
 3018 msgid "You really ought to register a valid e-mail address. If TWiki can't find a registered e-mail for you in the secret database, it will look in your user topic for a line like this:"
    
 3019 msgstr "Du bör registrera en giltig e-postadress. Om TWiki inte kan hitta en registrerad e-postadress i databasen, kommer din personliga sida att låsas med en sådan här linje:"
    
 3020 
    
 3021 #: templates/oopsmore.tmpl:106
    
 3022 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:53
    
 3023 msgid "You will be able to review the topic before saving it to a new revision"
    
 3024 msgstr "Du kommer att kunna granska sidan innan du sparar den till en ny version"
    
 3025 
    
 3026 #: templates/messages.tmpl:344
    
 3027 msgid "You will probably have to ask your administrator, %1, to do this."
    
 3028 msgstr "Du måste förmodligen fråga din administratör, %1, för att göra detta."
    
 3029 
    
 3030 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:33
    
 3031 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:22
    
 3032 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:27
    
 3033 msgid "Your %1.LoginName"
    
 3034 msgstr "Ditt %1.LoginName"
    
 3035 
    
 3036 #: templates/messages.tmpl:194
    
 3037 msgid "Your activation code has been sent to %1. Either click on the link in your e-mail or enter the code in the box below to activate your membership. (This code is of the form \"YourName.xxxxxxxxxx\")"
    
 3038 msgstr "Din aktiveringskod sändes till %1. Du måste antingen klicka på länken i e-postmeddelandet eller mata in koden nedan för att aktivera ditt medlemskap.(Koden har formen \"DitNamn.xxxxxxxxxx\")"
    
 3039 
    
 3040 #: templates/oopslanguagechanged.tmpl:14
    
 3041 msgid "Your language will be changed to %1 from the next screen. You will be redirected to there right now. If you aren't, [[%2][click to proceed]]."
    
 3042 msgstr "Språket byts till %1 från nästa skärmbild. Du blir nu omdirigerad. Klicka annars [[%2][här]] för att fortsätta."
    
 3043 
    
 3044 #: templates/mailresetpassword.tmpl:10
    
 3045 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:10
    
 3046 msgid "Your password has been changed to %1."
    
 3047 msgstr "Ditt lösenord ändrades till %1."
    
 3048 
    
 3049 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:114
    
 3050 msgid "Your password:"
    
 3051 msgstr "Ditt lösenord:"
    
 3052 
    
 3053 #: templates/registernotify.tmpl:12
    
 3054 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:12
    
 3055 msgid "Your personal %1 topic is located at %2. You can customize it as you like:"
    
 3056 msgstr "Din personliga sida, %1, finns på %2. Du är välkommen att anpassa den efter dina egna behov:"
    
 3057 
    
 3058 #: templates/messages.tmpl:155
    
 3059 msgid "Your personal TWiki topic %1 has been created"
    
 3060 msgstr "Din personliga TWiki-sida %1 har skapats"
    
 3061 
    
 3062 #: templates/messages.tmpl:187
    
 3063 msgid "Your registered e-mail address(es) are updated to: %1."
    
 3064 msgstr "Din(a) registrerede e-postadress(er) ändrades till: %1"
    
 3065 
    
 3066 #: templates/edit.tmpl:47
    
 3067 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:70
    
 3068 msgid "Your signature to copy/paste:"
    
 3069 msgstr "Din signatur (att kopiera och klistra in)"
    
 3070 
    
 3071 #: templates/messages.tmpl:178
    
 3072 msgid "Your system may not support changing passwords through TWiki. Check with your TWiki administrator."
    
 3073 msgstr "Systemet kanske inte stöder att ändra lösenord via TWiki. Fråga din TWiki-administratör."
    
 3074 
    
 3075 #: templates/messages.tmpl:11
    
 3076 msgid "Your user name has been removed from the Authentication System."
    
 3077 msgstr "Ditt användarnamn har tagits bort från autentiseringssystemet."
    
 3078 
    
 3079 #: templates/messages.tmpl:13
    
 3080 msgid "Your user topic has not been renamed. Please e-mail %1 to request this."
    
 3081 msgstr "Din personliga sida har inte tagits bort. Skicka e-post till %1 för att få det gjort."
    
 3082 
    
 3083 #: templates/messages.tmpl:331
    
 3084 msgid "[[%1][Debug topic text]]."
    
 3085 msgstr "[[%1][Felsök sidtext]]."
    
 3086 
    
 3087 #: templates/settings.tmpl:28
    
 3088 msgid "[multiple of 3 spaces] * [space] Set [space] VARIABLENAME [space] = [value]"
    
 3089 msgstr "[multipel av 3 mellanslag] * [mellanslag] Set [mellanslag] VARIABELNAVN [mellanslag] = [värde]"
    
 3090 
    
 3091 # please enter the name of your language here (written in the native language):
    
 3092 #: lib/TWiki/I18N.pm:292
    
 3093 msgid "_language_name"
    
 3094 msgstr "Svenska"
    
 3095 
    
 3096 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:71
    
 3097 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:89
    
 3098 msgid "about !BookView"
    
 3099 msgstr "om !BookView"
    
 3100 
    
 3101 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:59
    
 3102 msgid "about regular expression search"
    
 3103 msgstr "om sökning med regiljära uttryck"
    
 3104 
    
 3105 #: lib/TWiki/Access.pm:188
    
 3106 msgid "access denied on root"
    
 3107 msgstr "åtkomst till rot nekad"
    
 3108 
    
 3109 #: lib/TWiki/Access.pm:135
    
 3110 msgid "access denied on topic"
    
 3111 msgstr "åtkomst till sidan nekad"
    
 3112 
    
 3113 #: lib/TWiki/Access.pm:164
    
 3114 msgid "access denied on web"
    
 3115 msgstr "åtkomst till avdelningen nekad"
    
 3116 
    
 3117 #: lib/TWiki/Access.pm:197
    
 3118 msgid "access not allowed on root"
    
 3119 msgstr "ingen åtkomst till rot"
    
 3120 
    
 3121 #: lib/TWiki/Access.pm:152
    
 3122 msgid "access not allowed on topic"
    
 3123 msgstr "ingen åtkomst till sidan"
    
 3124 
    
 3125 #: lib/TWiki/Access.pm:176
    
 3126 msgid "access not allowed on web"
    
 3127 msgstr "ingen åtkomst till avdelningen"
    
 3128 
    
 3129 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:11
    
 3130 msgid "accesskey='c'"
    
 3131 msgstr "accesskey='c'"
    
 3132 
    
 3133 #: data/_default/WebHome.txt:11
    
 3134 msgid "advanced search"
    
 3135 msgstr "avancerad sökning"
    
 3136 
    
 3137 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:17
    
 3138 msgid "and"
    
 3139 msgstr "och"
    
 3140 
    
 3141 #: templates/attachtables.tmpl:12
    
 3142 msgid "change, update, previous revisions, move, delete..."
    
 3143 msgstr "ändra, uppdatera, tidigare versioner, flytta, radera..."
    
 3144 
    
 3145 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:34
    
 3146 msgid "checkboxes of referenced topics"
    
 3147 msgstr "kryssrutor för sidor med referenser"
    
 3148 
    
 3149 #: templates/messages.tmpl:406
    
 3150 msgid "don't forget to check your Topic Settings"
    
 3151 msgstr "glöm inte att kontrollera dina sidinställningar"
    
 3152 
    
 3153 #: templates/messages.tmpl:213
    
 3154 msgid "fields are required."
    
 3155 msgstr "fälten är obligatoriska"
    
 3156 
    
 3157 #: templates/attach.tmpl:5
    
 3158 msgid "has more information about attaching files."
    
 3159 msgstr "har mer information om att bifoga filer."
    
 3160 
    
 3161 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:26
    
 3162 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:29
    
 3163 msgid "help"
    
 3164 msgstr "hjälp"
    
 3165 
    
 3166 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:17
    
 3167 msgid "hints on good style"
    
 3168 msgstr "tips på god stil i e-samarbetet"
    
 3169 
    
 3170 #: templates/oopsmore.tmpl:92
    
 3171 msgid "in raw text format"
    
 3172 msgstr "i källtext-format"
    
 3173 
    
 3174 #: templates/form.tmpl:3
    
 3175 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/form.classic.tmpl:3
    
 3176 msgid "indicates mandatory fields"
    
 3177 msgstr "anger obligatoriska fält"
    
 3178 
    
 3179 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:15
    
 3180 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:9
    
 3181 msgid "looking for references in _%1 web_ only"
    
 3182 msgstr "letar efter referenser (bara i _avdelning <nop/>%1_)"
    
 3183 
    
 3184 #: data/TWiki/RenameWeb.txt:3
    
 3185 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:13
    
 3186 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:7
    
 3187 msgid "looking for references in _all public webs_"
    
 3188 msgstr "letar efter referenser (i _alla publika avdelningar_)"
    
 3189 
    
 3190 #: templates/attachtables.tmpl:12
    
 3191 msgid "manage"
    
 3192 msgstr "uppdatera"
    
 3193 
    
 3194 #: data/Trash/WebHome.txt:10
    
 3195 msgid "more..."
    
 3196 msgstr "mer..."
    
 3197 
    
 3198 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:16
    
 3199 msgid "now %1"
    
 3200 msgstr "nu %1"
    
 3201 
    
 3202 #: templates/changeform.tmpl:13
    
 3203 #: templates/moveattachment.tmpl:36
    
 3204 #: templates/preview.tmpl:18
    
 3205 #: templates/rename.tmpl:20
    
 3206 #: templates/renameconfirm.tmpl:29
    
 3207 #: templates/renamedelete.tmpl:34
    
 3208 #: templates/renameweb.tmpl:33
    
 3209 #: templates/renamewebconfirm.tmpl:16
    
 3210 #: templates/twiki.tmpl:100
    
 3211 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:9
    
 3212 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:3
    
 3213 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:29
    
 3214 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:33
    
 3215 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachnew.pattern.tmpl:7
    
 3216 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:35
    
 3217 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/preview.pattern.tmpl:10
    
 3218 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:25
    
 3219 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:16
    
 3220 msgid "or"
    
 3221 msgstr "eller"
    
 3222 
    
 3223 #: templates/preview.tmpl:13
    
 3224 #: templates/preview.tmpl:9
    
 3225 msgid "preview"
    
 3226 msgstr "förhandsgranska"
    
 3227 
    
 3228 #: lib/TWiki/Render.pm:193
    
 3229 msgid "put it back"
    
 3230 msgstr "flytta tillbaka sidan"
    
 3231 
    
 3232 #: data/TWiki/WebChanges.txt:2
    
 3233 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:12
    
 3234 msgid "retrieved at %1"
    
 3235 msgstr "hämtades %1"
    
 3236 
    
 3237 #: templates/oopsmore.tmpl:23
    
 3238 #: templates/oopsmore.tmpl:32
    
 3239 msgid "scans links in _%1 web_ only"
    
 3240 msgstr "letar efter referenser enbart i _avdelning <nop/>%1_"
    
 3241 
    
 3242 #: templates/oopsmore.tmpl:21
    
 3243 #: templates/oopsmore.tmpl:30
    
 3244 msgid "scans links in _all public webs_"
    
 3245 msgstr "letar efter referenser i _alla publika avdelningar_"
    
 3246 
    
 3247 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:14
    
 3248 msgid "title='Attach an image or document to this topic' accesskey='a'>&Attach"
    
 3249 msgstr "title='Bifoga en bild eller ett dokument till denna sida accesskey='a'>Bifog&a"
    
 3250 
    
 3251 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:4
    
 3252 msgid "title='Create new topic' accesskey='c'>&Create"
    
 3253 msgstr "title='Skapa ny sida' accesskey='c'>Skapa (&C)"
    
 3254 
    
 3255 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:17
    
 3256 msgid "title='Delete or rename this topic; set parent topic; view and compare revisions' accesskey='m'>&More topic actions"
    
 3257 msgstr "title='Radera eller döp om denna sida; sätt föräldrasida; se och jämför versioner' accesskey='m'>Fler val för denna sida (&M)"
    
 3258 
    
 3259 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:7
    
 3260 msgid "title='Edit this topic text' accesskey='e'>&Edit"
    
 3261 msgstr "title='Redigera denna sida' accesskey='e'>Redig&era"
    
 3262 
    
 3263 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:21
    
 3264 msgid "title='Printable version of this topic' accesskey='p'>&Print version"
    
 3265 msgstr "title='Utskriftsvänlig version av denna sida' accesskey='p'>Utskriftsvänlig (&P)"
    
 3266 
    
 3267 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:9
    
 3268 msgid "title='Raw Edit this topic text' accesskey='w'>Ra&w edit"
    
 3269 msgstr "title='Redigera källtext för denna sida' accesskey='w'>Redigera källtext (&W)"
    
 3270 
    
 3271 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:28
    
 3272 msgid "title='Search all webs for topics that link to here' accesskey='l'>A&ll Webs"
    
 3273 msgstr "title='Sök i alla avdelningar efter sidor som länkar till denna' accesskey='l'>A&lla Avdelningar"
    
 3274 
    
 3275 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:30
    
 3276 msgid "title='Search the %1 Web for topics that link to here' accesskey='b'>&Backlinks"
    
 3277 msgstr "title='Sök i avdelning %1 efter sidor som länkar hit' accesskey='b'>Referenser hit (&B)"
    
 3278 
    
 3279 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:26
    
 3280 msgid "title='Search the %1 Web for topics that link to here' accesskey='b'>We&b"
    
 3281 msgstr "title='Sök i avdelning %1 efter sidor som länkar hit' accesskey='b'>Avdelning (&B)"
    
 3282 
    
 3283 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:38
    
 3284 msgid "title='View raw text without formatting' accesskey='r'>&Raw View"
    
 3285 msgstr "title='Visa källtext utan formatering' accesskey='r'>Källtext (&R)"
    
 3286 
    
 3287 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:11
    
 3288 msgid "title='View topic' accesskey='v'>&View topic"
    
 3289 msgstr "title='Visa sida' accesskey='v'>&Visa sida"
    
 3290 
    
 3291 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:33
    
 3292 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:35
    
 3293 msgid "title='View total topic history' accesskey='h'>&History"
    
 3294 msgstr "title='Visa komplett historik för sidan' accesskey='h'>&Historik"
    
 3295 
    
 3296 #: lib/TWiki.pm:3942
    
 3297 msgid "user list truncated"
    
 3298 msgstr "användarlistan avkortad"
    
 3299 
    
 3300 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:46
    
 3301 msgid "value='Cancel' accesskey='c'"
    
 3302 msgstr "value='Avbryt' accesskey='c'"
    
 3303 
    
 3304 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/preview.pattern.tmpl:12
    
 3305 msgid "value='Discard' accesskey='d'"
    
 3306 msgstr "value='Ångra ändringar' accesskey='d'"
    
 3307 
    
 3308 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:44
    
 3309 msgid "value='Preview' accesskey='p'"
    
 3310 msgstr "value='Förhandsgranska' accesskey='p'"
    
 3311 
    
 3312 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:40
    
 3313 msgid "value='Quiet save' accesskey='q'"
    
 3314 msgstr "value='Spara i tysthet' accesskey='q'"
    
 3315 
    
 3316 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:42
    
 3317 msgid "value='Save and Continue' accesskey='k'"
    
 3318 msgstr "value='Spara och fortsätt' accesskey='k'"
    
 3319 
    
 3320 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:38
    
 3321 msgid "value='Save' accesskey='s'"
    
 3322 msgstr "value='Spara' accesskey='s'"
    
 3323 
    
 3324 #: templates/attachtables.tmpl:42
    
 3325 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/attachtables.classic.tmpl:42
    
 3326 msgid "view"
    
 3327 msgstr "visa"
    
 3328 
    
 3329 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:22
    
 3330 msgid "you *must* have at least one valid registered e-mail to be able to reset your password. If none of your registered e-mail addresses is valid, and you have forgotten your password, contact %1."
    
 3331 msgstr "du *måste* ha minst en registrerad e-postadress för att kunna nollställa ditt lösenord. Om ingen av dina registrerade e-postadresser är giltig och du glömt ditt lösenord så kontakta %1."
    
 3332 
    
 3333 
    
 3334 #: templates/oopsmore.tmpl:3
    
 3335 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/oopsmore.pattern.tmpl:12
    
 3336 msgid "(more)"
    
 3337 msgstr "(mer)"
    
 3338 
    
 3339 #: templates/oopsmore.tmpl:7
    
 3340 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/oopsmore.pattern.tmpl:18
    
 3341 msgid "More Actions on Topic %1"
    
 3342 msgstr "Fler möjligheter för sidan %1"
    
 3343 
    
 3344 #, fuzzy
    
 3345 #~ msgid ""
    
 3346 #~ "It's usually best to choose a <a target='WikiWord' onclick=\"launchWindow"
    
 3347 #~ "('%1','WikiWord'); return false;\" href='%2' rel='nofollow'>WikiWord</a> "
    
 3348 #~ "for the new topic name, otherwise automatic linking may not work. "
    
 3349 #~ "Characters not allowed in topic names, such as spaces will automatically "
    
 3350 #~ "be removed."
    
 3351 #~ msgstr ""
    
 3352 #~ "Du bör använda ett <a target='WikiWord' onclick=\"return launchWindow('%"
    
 3353 #~ "1','WikiWord')\" href='%1' rel='nofollow'>WikiOrd</a> som sidnamn, annars "
    
 3354 #~ "fungerar inte automatisk länkning. Tecken som inte är tillåtna, t ex "
    
 3355 #~ "mellanslag tas automatiskt bort."
    
 3356 #~ msgid "You can see the differences [[%1][here]]."
    
 3357 #~ msgstr "Du kan se skillnaderna [[%1][här]]."
    
 3358 
    
 3359 #, fuzzy
    
 3360 #~ msgid "or [[%1][log in as administrator]]"
    
 3361 #~ msgstr "Information till administratören"
    
 3362 
    
 3363 #, fuzzy
    
 3364 #~ msgid "or %1"
    
 3365 #~ msgstr "nu %1"
    
 3366 #~ msgid "&WYSIWYG"
    
 3367 #~ msgstr "&WYSIWYG"
    
 3368 #~ msgid ""
    
 3369 #~ "Please see <a target='TWikiVariables' onclick=\"return launchWindow('%"
    
 3370 #~ "1','FileAttachment')\" href='' rel='nofollow'>FileAttachment</a> for more "
    
 3371 #~ "information about attaching files."
    
 3372 #~ msgstr ""
    
 3373 #~ "Se <a target='TWikiVariables' onclick=\"return launchWindow('%"
    
 3374 #~ "1','FileAttachment')\" href='' rel='nofollow'>FileAttachment</a> för mer "
    
 3375 #~ "information om att bifoga filer."
    
 3376 
    
 3377 #, fuzzy
    
 3378 #~ msgid "Sudo TWiki User Authentication"
    
 3379 #~ msgstr "TWiki användarautentisering"
    
 3380 #~ msgid "WYSIWYG"
    
 3381 #~ msgstr "WYSIWYG"
    
 3382 #~ msgid "title='Create this topic' accesskey='w'>Create (&WYSIWYG)"
    
 3383 #~ msgstr "title='Skapa denna sida' accesskey='w'>Skapa (&WYSIWYG)"
    
 3384 #~ msgid "title='Edit this topic text' accesskey='w'>&WYSIWYG"
    
 3385 #~ msgstr "title='Redigera denna sida' accesskey='w'>&WYSIWYG"
    
 3386 #~ msgid "value='Checkpoint' accesskey='k'"
    
 3387 #~ msgstr "value='Spara och fortsätt redigera' accesskey='k'"
    
 3388 #~ msgid "%1 has a list of other TWiki users."
    
 3389 #~ msgstr "%1 är en lista över andra TWiki-användare."
    
 3390 #~ msgid "Click here"
    
 3391 #~ msgstr "Klicka här"
    
 3392 #~ msgid ""
    
 3393 #~ "During save of file %1 an error was found by the version control system. "
    
 3394 #~ "Please notify your %2 administrator."
    
 3395 #~ msgstr ""
    
 3396 #~ "Vid försök att spara %1 upptäcktes ett fel i versionskontrollsystemet. "
    
 3397 #~ "Informera din %2-administratör."
    
 3398 #~ msgid "Hello %1!</strong>"
    
 3399 #~ msgstr "Hej %1!</strong>"
    
 3400 #~ msgid ""
    
 3401 #~ "Once you have created the topic, consider adding links in related topics "
    
 3402 #~ "to the new topic so that there are more ways people can discover it."
    
 3403 #~ msgstr ""
    
 3404 #~ "När du skapat en sida är det lämpligt att skapa länkar från relaterade "
    
 3405 #~ "sidor till den nya sidan så att andra hittar den."
    
 3406 #~ msgid "See %1 for more information."
    
 3407 #~ msgstr "Se %1 för mer information"
    
 3408 #~ msgid ""
    
 3409 #~ "This form applies only if TWiki uses a {PasswordManager} that supports "
    
 3410 #~ "changing passwords. Otherwise replace this topic with a note describing "
    
 3411 #~ "how to change the password in your organization."
    
 3412 #~ msgstr ""
    
 3413 #~ "Detta formulär gäller endast om TWiki använder en {PasswordManager} som "
    
 3414 #~ "stöder att byta lösenord. Om detta inte är fallet så ersätt detta ämne "
    
 3415 #~ "med ett meddelande om hur man byter lösenord i din organisation."
    
 3416 #~ msgid ""
    
 3417 #~ "*Bug:* Internet Explorer 4.0 or earlier: If you get an \"Internal Server "
    
 3418 #~ "Error\" message when you upload a file, you need to try again. It should "
    
 3419 #~ "work the second time."
    
 3420 #~ msgstr ""
    
 3421 #~ "*Fel*: Internet Explorer 4.0 eller tidligare: Om du får felmeddelandet "
    
 3422 #~ "\"Internal Server Error\" så försök en gång till. Andra gången ska det "
    
 3423 #~ "fungera."
    
 3424 #~ msgid ""
    
 3425 #~ "<a target='ManagingWebs' onclick=\"return launchWindow('%"
    
 3426 #~ "1','ManagingWebs')\" href='%2' rel='nofollow'>Get help on managing webs</"
    
 3427 #~ "a>"
    
 3428 #~ msgstr ""
    
 3429 #~ "<a target='ManagingWebs' onclick=\"return launchWindow('%"
    
 3430 #~ "1','ManagingWebs')\" href='%2' rel='nofollow'>Hjälp om hantering av "
    
 3431 #~ "avdelningar</a>"
    
 3432 #~ msgid ""
    
 3433 #~ "<span class='twikiAlert'><b>Do not forget</b></span> to save your changes."
    
 3434 #~ msgstr ""
    
 3435 #~ "<span class='twikiAlert'><b>Glöm inte</b></span> att spara dina ändringar."
    
 3436 #~ msgid "Added"
    
 3437 #~ msgstr "Tillagt"
    
 3438 #~ msgid "Deleted"
    
 3439 #~ msgstr "Borttaget"
    
 3440 #~ msgid "Existing form data will be lost! (still available in old version)"
    
 3441 #~ msgstr ""
    
 3442 #~ "Existerande formulärdata kommer att förloras (men finnas tillgängliga i "
    
 3443 #~ "gamla versioner)"
    
 3444 #~ msgid "Hide attachments"
    
 3445 #~ msgstr "Göm bifogade filer"
    
 3446 #~ msgid "History:"
    
 3447 #~ msgstr "Historik:"
    
 3448 #~ msgid "Language Changed"
    
 3449 #~ msgstr "Språk ändrat"
    
 3450 #~ msgid "Not recommended when deleting a web."
    
 3451 #~ msgstr "Rekommenderas inte när man raderar en avdelning."
    
 3452 #~ msgid "Notices:"
    
 3453 #~ msgstr "Att observera:"
    
 3454 #~ msgid "Preview"
    
 3455 #~ msgstr "Förhandsgranska"
    
 3456 #~ msgid "Revision:"
    
 3457 #~ msgstr "Version:"
    
 3458 #~ msgid "Save"
    
 3459 #~ msgstr "Spara"
    
 3460 #~ msgid "Show attachments"
    
 3461 #~ msgstr "Visa bifogade filer"
    
 3462 #~ msgid ""
    
 3463 #~ "Step 2: Continue to <input type='submit' class='twikiButton' "
    
 3464 #~ "value='Edit' /> and save %1 to activate the new parent"
    
 3465 #~ msgstr ""
    
 3466 #~ "Steg 2: Välj <input type='submit' class='twikiSubmit' value='Redigera' /> "
    
 3467 #~ "och spara %1 för att aktivera den nya föräldern."
    
 3468 #~ msgid "Subwebs must be enabled."
    
 3469 #~ msgstr "Underavdelningar måste vara aktiverade."
    
 3470 #~ msgid "The checkmarked topics will be updated."
    
 3471 #~ msgstr "De markerade sidorna kommer att uppdateras"
    
 3472 #~ msgid "There is no size limit for uploaded files."
    
 3473 #~ msgstr "Det finns ingen begränsning i storleken på uppladdade filer."
    
 3474 #~ msgid "To *cancel* and discard any changes: Press the [Discard] button."
    
 3475 #~ msgstr ""
    
 3476 #~ "För att *avbryta* och ångra ändringar: Klicka på knappen [Ta bort "
    
 3477 #~ "ändringar]."
    
 3478 #~ msgid "To *save* changes: Press the [Save Changes] button."
    
 3479 #~ msgstr "För att *spara* ändringarna: Klicka på knappen [Spara ändringar]."
    
 3480 #~ msgid ""
    
 3481 #~ "To delete this web: move this web to the Trash web by renaming it to %1."
    
 3482 #~ msgstr ""
    
 3483 #~ "Flytta denna avdelning till avdelning Trash för att radera den (döp om "
    
 3484 #~ "den till %1)."
    
 3485 #~ msgid "To edit the topic anyway, hit 'Edit Anyway'."
    
 3486 #~ msgstr "För att ändå fortsätta redigera sidan, klicka på 'Redigera ändå'."
    
 3487 #~ msgid "To make *more changes*: Go back in your browser."
    
 3488 #~ msgstr "För att göra *fler ändringar*: Använd bakåt-knappen i webbläsaren."
    
 3489 #~ msgid "To see if %1 has finished editing yet, click 'Try Again'."
    
 3490 #~ msgstr "För att se om %1 är färdiga med redigeringen, klicka 'Försök igen'."
    
 3491 #~ msgid "Unchanged"
    
 3492 #~ msgstr "Oförändrad"
    
 3493 #~ msgid "Unrecognized user and/or password"
    
 3494 #~ msgstr "Okänt användarnamn och/eller lösenord"
    
 3495 #~ msgid "Use monospace font"
    
 3496 #~ msgstr "Använd ett skrivmaskinsteckensnitt"
    
 3497 #~ msgid "Use proportional spaced font"
    
 3498 #~ msgstr "Använd ett proportionellt teckensnitt"
    
 3499 #~ msgid "You can move the topic to a different web."
    
 3500 #~ msgstr "Du kan flytta sidan till en annan avdelning"
    
 3501 #~ msgid "You can review your changes in your personal TWiki topic %1"
    
 3502 #~ msgstr "Du kan kontrollera dina ändringar på din personliga sida, %1"
    
 3503 #~ msgid "none (remove topic parent)"
    
 3504 #~ msgstr "ingen (ta bort sidans förälder)"
    
 3505 #~ msgid "to edit the topic anyway."
    
 3506 #~ msgstr "för att ändå redigera sidan."
    
 3507 #~ msgid "to see if %1 has finished editing yet."
    
 3508 #~ msgstr "för att se om %1 är färdig med redigeringen."
    
 3509 #~ msgid "New Group"
    
 3510 #~ msgstr "Ny grupp"
    
 3511 #~ msgid "\"%1\" is an invalid name for a new web."
    
 3512 #~ msgstr "\"%1\" är inte ett tillåtet namn på en ny avdelning."
    
 3513 #~ msgid "\"%1\" topic does not exist"
    
 3514 #~ msgstr "sidan \"%1\" finns inte"
    
 3515 #~ msgid "%1 - Automated notification of topic changes"
    
 3516 #~ msgstr "%1 - Automatiserad information om ändringar på sidan"
    
 3517 #~ msgid "%1 has no permission to %2 *%3*."
    
 3518 #~ msgstr "%1 har inte rättighet att %2 *%3*"
    
 3519 #~ msgid "%1 has no permission to change topic [[%2]]."
    
 3520 #~ msgstr "%1 har inte rättighet att ändra sidan [[%2]]."
    
 3521 #~ msgid "%1 has no permission to create a new <nop><b>%2 Web</b>."
    
 3522 #~ msgstr "%1 har inte rättighet att skapa en ny <nop><b>%2-avdelning</b>."
    
 3523 #~ msgid "%1 has no permission to rename topic [[%2]]."
    
 3524 #~ msgstr "%1 har inte rättighet att döpa om sidan [[%2]]."
    
 3525 #~ msgid "%1 has no permission to view topic [[%2]]."
    
 3526 #~ msgstr "%1 har inte rättighet att se sidan [[%2]]"
    
 3527 #~ msgid "%1 has no permission to vote on topic [[%2]]."
    
 3528 #~ msgstr "%1 har inte rättighet att rösta om sidan [[%2]]"
    
 3529 #~ msgid "%1 web:"
    
 3530 #~ msgstr "Avdelning %1:"
    
 3531 #~ msgid "%1's sidebar"
    
 3532 #~ msgstr "%1s sidomeny"
    
 3533 #~ msgid "(don't forget to check your Topic Settings)"
    
 3534 #~ msgstr "(glöm inte att kontrollera dina inställningar för sida)"
    
 3535 #~ msgid ""
    
 3536 #~ "*Move attachment*: An attachment can be deleted by moving it to the Trash."
    
 3537 #~ "TrashAttachment."
    
 3538 #~ msgstr ""
    
 3539 #~ "*Flytta bifogad fil*: En bifogad fil kan raderas genom att flytta den "
    
 3540 #~ "till papperskorgen. TrashAttachment."
    
 3541 #~ msgid ""
    
 3542 #~ "*Properties*: Click on _manage_ of an existing attachment to change its "
    
 3543 #~ "properties."
    
 3544 #~ msgstr ""
    
 3545 #~ "*Egenskaper*: Klicka på _uppdatera_ för en befintlig bifogad fil för att "
    
 3546 #~ "ändra dess egenskaper."
    
 3547 #~ msgid "*Tip:* More options in WebSearch"
    
 3548 #~ msgstr "*Tips:* Fler valmöjligheter i WebSearch"
    
 3549 #~ msgid "... don't know, it just happended."
    
 3550 #~ msgstr "... vet ej, det bara hände."
    
 3551 #~ msgid "... for user %1."
    
 3552 #~ msgstr "... för användaren %1"
    
 3553 #~ msgid "1. Form definition missing"
    
 3554 #~ msgstr "1. Formulärdefinitionen saknas"
    
 3555 #~ msgid "2. Topic can not be upgraded from old style category table"
    
 3556 #~ msgstr "2. Sidan kan inte uppdateras från den gamla kategoritabellstilen"
    
 3557 #~ msgid "<a href='%1' title='%2'>Create</a> your personalized sidebar."
    
 3558 #~ msgstr "<a href='%1' title='%2'>Skapa</a> din personliga sidomeny."
    
 3559 #~ msgid ""
    
 3560 #~ "A color starts with the number sign, followed by 6 hexadecimal numbers, e."
    
 3561 #~ "g. yellow is =#FFFF00=."
    
 3562 #~ msgstr ""
    
 3563 #~ "En färg börjar med #-tecknet, följt av 6 hexadecimala tal, t ex =#FFFF00=."
    
 3564 #~ "gult is =#FFFF00=."
    
 3565 #~ msgid "Abandon your changes and exit"
    
 3566 #~ msgstr "Överge dina ändringar och avsluta"
    
 3567 #~ msgid "Abandon your changes but continue editing"
    
 3568 #~ msgstr "Överge dina ändringar men fortsätt redigera"
    
 3569 #~ msgid "About Topics"
    
 3570 #~ msgstr "Om-sidor"
    
 3571 #~ msgid "Add a new form to <nop>%1"
    
 3572 #~ msgstr "Lägg till ett nytt formulär till <nop>%1"
    
 3573 #~ msgid "Adding a =WEBFORMS= variable in WebPreferences"
    
 3574 #~ msgstr "Lägger till en =WEBFORMS=-variabel på WebPreferences"
    
 3575 #~ msgid "Align left"
    
 3576 #~ msgstr "Vänsterjustera"
    
 3577 #~ msgid "Align right"
    
 3578 #~ msgstr "Högerjustera"
    
 3579 #~ msgid "Allow non <nop>WikiWord for the new topic name."
    
 3580 #~ msgstr "Tillåt ord som inte är <nop>WikiOrd på nya sidor."
    
 3581 #~ msgid ""
    
 3582 #~ "Alternatively go <a href=\"javascript:history.back()\">back</a> in your "
    
 3583 #~ "browser and choose a different username."
    
 3584 #~ msgstr ""
    
 3585 #~ "Gå alternativt <a href=\"javascript:history.back()\">bakåt</a> i din "
    
 3586 #~ "webbläsare och välj ett annat användarnamn."
    
 3587 #~ msgid "An e-mail could not be delivered."
    
 3588 #~ msgstr "Ett e-postmeddelande kunde inte skickas."
    
 3589 #~ msgid "An email address is required before a password can be reset."
    
 3590 #~ msgstr "En e-postadress krävs för nollställning av lösenord."
    
 3591 #~ msgid "Attach image or document to this topic"
    
 3592 #~ msgstr "Bifoga en bild eller ett dokument till denna sida"
    
 3593 #~ msgid "Attachment move error"
    
 3594 #~ msgstr "Fel vid flyttning av bifogad fil"
    
 3595 #~ msgid "Base web:"
    
 3596 #~ msgstr "Basavdelning:"
    
 3597 #~ msgid "Bold text"
    
 3598 #~ msgstr "Fet text"
    
 3599 #~ msgid "Border Off"
    
 3600 #~ msgstr "Ram av"
    
 3601 #~ msgid "Border On"
    
 3602 #~ msgstr "Ram på"
    
 3603 #~ msgid "Both sidebars"
    
 3604 #~ msgstr "Båda sidomenyerna"
    
 3605 #~ msgid "Can not rename to %1 as this already exists!"
    
 3606 #~ msgstr "Kan inte döpa om till %1 eftersom den redan finns"
    
 3607 #~ msgid "Can't find the username <b>%1</b>"
    
 3608 #~ msgstr "Hittar inte användaren <b>%1</b>"
    
 3609 #~ msgid "Can't find user \"%1\"."
    
 3610 #~ msgstr "Hittar inte användaren \"%1\"."
    
 3611 #~ msgid "Can't get an email address for %1"
    
 3612 #~ msgstr "Hittar inte e-postadressen för %1"
    
 3613 #~ msgid "Cancel and abandon changes"
    
 3614 #~ msgstr "Avbryt och överge ändringar"
    
 3615 #~ msgid "Center align"
    
 3616 #~ msgstr "Centrera"
    
 3617 #~ msgid "Center text"
    
 3618 #~ msgstr "(centrera text)"
    
 3619 #~ msgid "Change Access Denied"
    
 3620 #~ msgstr "Åtkomst för att ändra nekad"
    
 3621 #~ msgid "Change form"
    
 3622 #~ msgstr "Ändra formulär"
    
 3623 #~ msgid "Change links in topics that refer to %1 in the %1 Web:"
    
 3624 #~ msgstr "Uppdatera sidor som refererar till %1 (bara i %1-avdelningen)"
    
 3625 #~ msgid "Change links in topics that refer to %1.%2 in any Web:"
    
 3626 #~ msgstr "Uppdatera sidor som refererar till %1.%2 (i alla avdelningar)"
    
 3627 #~ msgid "Change references"
    
 3628 #~ msgstr "Ändra hänvisningar"
    
 3629 #~ msgid "Change the current form of <nop>%1"
    
 3630 #~ msgstr "Ändra nuvarande formulär för <nop>%1"
    
 3631 #~ msgid ""
    
 3632 #~ "Characters not allowed in topic names, such as spaces will automatically "
    
 3633 #~ "be removed."
    
 3634 #~ msgstr ""
    
 3635 #~ "Tecken såsom mellanslag som inte tillåts i sidnamn kommer automatiskt att "
    
 3636 #~ "tas bort."
    
 3637 #~ msgid ""
    
 3638 #~ "Chose a topic name that is a %1 or check the allow non-Wiki Word box."
    
 3639 #~ msgstr ""
    
 3640 #~ "Välj ett sidnamn som är ett %1 eller kryssa för att tillåta icke-"
    
 3641 #~ "<nop>WikiOrd"
    
 3642 #~ msgid "Clear"
    
 3643 #~ msgstr "Nollställ"
    
 3644 #~ msgid "Comment:"
    
 3645 #~ msgstr "Kommentar:"
    
 3646 #~ msgid "Compare Revisions of %1"
    
 3647 #~ msgstr "Jämför versioner av %1"
    
 3648 #~ msgid "Continue editing"
    
 3649 #~ msgstr "Fortsätt redigera"
    
 3650 #~ msgid "Could not find template =%1="
    
 3651 #~ msgstr "Kunde inte hitta mallen =%1="
    
 3652 #~ msgid "Create New Web"
    
 3653 #~ msgstr "Skapa ny avdelning"
    
 3654 #~ msgid "Create Web Access Denied"
    
 3655 #~ msgstr "Åtkomst nekad för att skapa ny avdelning"
    
 3656 #~ msgid "Create a link to the attached file at the end of the topic."
    
 3657 #~ msgstr "Skapa en länk till den bifogade filen i slutet av sidan."
    
 3658 #~ msgid "Creates a new topic revision when saving"
    
 3659 #~ msgstr "Skapar en ny version av sidan när du sparar"
    
 3660 #~ msgid "Currently being edited:"
    
 3661 #~ msgstr "Redigeras nu:"
    
 3662 #~ msgid "Deleting Attachments"
    
 3663 #~ msgstr "Radera bifogade filer"
    
 3664 #~ msgid "Deleting Topics"
    
 3665 #~ msgstr "Radera sidor"
    
 3666 #~ msgid ""
    
 3667 #~ "Did you type in your login name and password correctly? Remember, both "
    
 3668 #~ "are case sensitive."
    
 3669 #~ msgstr ""
    
 3670 #~ "Skrev du användarnamn och lösenord korrekt? Kom ihåg att skilja på stora "
    
 3671 #~ "och små bokstäver i båda."
    
 3672 #~ msgid "Diffs"
    
 3673 #~ msgstr "Skillnader"
    
 3674 #~ msgid "Documentation"
    
 3675 #~ msgstr "Dokumentation:"
    
 3676 #~ msgid "Done"
    
 3677 #~ msgstr "Klar"
    
 3678 #~ msgid "During deletion of attachment =%1= an error was found."
    
 3679 #~ msgstr "Vid radering av den bifogade filen =%1= upptäcktes ett fel."
    
 3680 #~ msgid "During rename of topic %1 to %2 an error (%3) was found."
    
 3681 #~ msgstr "Vid omdöpning av sidan %1 till %2 upptäcktes ett fel (%3)."
    
 3682 #~ msgid "During rename of topic %1 to %2 an error was found."
    
 3683 #~ msgstr "Vid omdöpning av sidan %1 till %2 upptäcktes ett fel."
    
 3684 #~ msgid "During rename of web %1 to %2 an error (%3) was found."
    
 3685 #~ msgstr "Vid omdöpning av sidan %1 till %2 upptäcktes ett fel (%3)."
    
 3686 #~ msgid "During save of %1 an error was found by the version control system."
    
 3687 #~ msgstr ""
    
 3688 #~ "Vid försök att spara %1 upptäcktes ett fel i versionskontrollsystemet."
    
 3689 #~ msgid ""
    
 3690 #~ "During save of file %1 an error was found by the version control system."
    
 3691 #~ msgstr ""
    
 3692 #~ "Vid försök att spara %1 upptäcktes ett fel i versionskontrollsystemet."
    
 3693 #~ msgid "Edit preference settings for %1"
    
 3694 #~ msgstr "Redigera inställningar för sidan %1"
    
 3695 #~ msgid "Either you need to register or the authentication failed"
    
 3696 #~ msgstr ""
    
 3697 #~ "Antingen behöver du registrera dig eller så misslyckades autentiseringen"
    
 3698 #~ msgid "Embed image"
    
 3699 #~ msgstr "Infoga bild"
    
 3700 #~ msgid "Error message"
    
 3701 #~ msgstr "Felmeddelande"
    
 3702 #~ msgid "Error: %1 <span class=\"twikiAlert\">%2</span>"
    
 3703 #~ msgstr "Fel: %1 <span class=\"twikiAlert\">%2</span>"
    
 3704 #~ msgid "Error: Cannot create this web because it already exists"
    
 3705 #~ msgstr "Fel: Kan inte skapa denna avdelning eftersom den redan finns"
    
 3706 #~ msgid "Error: Could not copy topics to the new web"
    
 3707 #~ msgstr "Fel: Kunde inte kopiera sidor till den nya avdelningen"
    
 3708 #~ msgid "Error: Could not create the new web"
    
 3709 #~ msgstr "Fel: Kunde inte skapa den nya avdelningen"
    
 3710 #~ msgid "Error: Could not update the <nop>WebPreferences"
    
 3711 #~ msgstr "Fel: Kunde inte uppdatera <nop>WebPreferences"
    
 3712 #~ msgid "Error: Invalid name of new web"
    
 3713 #~ msgstr "Fel: Otillåtet namn på ny avdelning"
    
 3714 #~ msgid "Error: Name of base web is missing or does not exist"
    
 3715 #~ msgstr "Fel: Namnet på bas-avdelningen finns inte"
    
 3716 #~ msgid "Error: Name of new web is missing"
    
 3717 #~ msgstr "Fel: Namnet på den nya avdelningen saknas"
    
 3718 #~ msgid "Error: Web color is missing or has an invalid format"
    
 3719 #~ msgstr "Fel: Färgen saknas eller har ogiltigt format"
    
 3720 #~ msgid "Existing Web:"
    
 3721 #~ msgstr "Befintlig avdelning:"
    
 3722 #~ msgid "Existing attachments for <nop>%1"
    
 3723 #~ msgstr "Befintliga bifogade filer på <nop>%1"
    
 3724 #~ msgid "Explanation"
    
 3725 #~ msgstr "Förklaring"
    
 3726 #~ msgid "External"
    
 3727 #~ msgstr "Extern"
    
 3728 #~ msgid "External link"
    
 3729 #~ msgstr "Extern länk"
    
 3730 #~ msgid "FAQs"
    
 3731 #~ msgstr "Frågor och svar"
    
 3732 #~ msgid ""
    
 3733 #~ "Fields with a =<span class=\"twikiAlert\">**</span>= mark are required."
    
 3734 #~ msgstr ""
    
 3735 #~ "Fält markerade =<span class=\"twikiAlert\">**</span>= är obligatoriska."
    
 3736 #~ msgid "File Attachment"
    
 3737 #~ msgstr "Bifogad filer"
    
 3738 #~ msgid "File Attachments"
    
 3739 #~ msgstr "Bifogade filer"
    
 3740 #~ msgid "Find"
    
 3741 #~ msgstr "Hitta"
    
 3742 #~ msgid "Form based input"
    
 3743 #~ msgstr "Formulärbaserad inmatning"
    
 3744 #~ msgid "Formatted Search"
    
 3745 #~ msgstr "Formaterad sökning"
    
 3746 #~ msgid "Found <span>%1</span> topics."
    
 3747 #~ msgstr "Hittade <span>%1</span> sidor"
    
 3748 #~ msgid "From"
    
 3749 #~ msgstr "Från"
    
 3750 #~ msgid "From:"
    
 3751 #~ msgstr "Från:"
    
 3752 #~ msgid "Get a fresh page of the topic %1"
    
 3753 #~ msgstr "Gör en ny sida på %1"
    
 3754 #~ msgid ""
    
 3755 #~ "Get help on <a href=\"%1\" target=\"_blank\">Renaming and moving topics</"
    
 3756 #~ "a>."
    
 3757 #~ msgstr ""
    
 3758 #~ "Hjälp om att <a href=\"%1\" target=\"_blank\">ta bort och flytta sidor</"
    
 3759 #~ "a>."
    
 3760 #~ msgid ""
    
 3761 #~ "Go <a href=\"javascript:history.back()\">back</a> in your browser and "
    
 3762 #~ "save your changes locally."
    
 3763 #~ msgstr ""
    
 3764 #~ "Gå <a href=\"javascript:history.back()\">bakåt</a> i din webbläsare och "
    
 3765 #~ "spara dina ändringar lokalt."
    
 3766 #~ msgid "Good Style"
    
 3767 #~ msgstr "God stil"
    
 3768 #~ msgid "GoodStyle"
    
 3769 #~ msgstr "GoodStyle"
    
 3770 #~ msgid "Hide attachment in normal topic view."
    
 3771 #~ msgstr "Filen kommer inte att visas när man tittar på sidan."
    
 3772 #~ msgid "Hiding Attachments"
    
 3773 #~ msgstr "Gömma bifogade filer"
    
 3774 #~ msgid "Horizontal size of text edit box:"
    
 3775 #~ msgstr "Bredd på textredigeringsfält:"
    
 3776 #~ msgid "If unsure, click 'Cancel'."
    
 3777 #~ msgstr "Klicka på 'Avbryt' om du är osäker."
    
 3778 #~ msgid "If you expected to be logged in at this point:"
    
 3779 #~ msgstr "Om du trodde att du var inloggad nu:"
    
 3780 #~ msgid "If you intend to do a full text search:"
    
 3781 #~ msgstr "Om du avsåg att göra en fulltextsökning:"
    
 3782 #~ msgid "If you want to create the topic then [[%1][click here]]."
    
 3783 #~ msgstr "[[%1][Klicka här]] om du vill skapa sidan."
    
 3784 #~ msgid "Ignore wiki formatting"
    
 3785 #~ msgstr "Ignorera wiki-formatering"
    
 3786 #~ msgid "Improper use of the \"<code>save</code>\" script"
    
 3787 #~ msgstr "Felaktigt användande av manuset \"<code>save</code>\""
    
 3788 #~ msgid "Including"
    
 3789 #~ msgstr "Inkluderande"
    
 3790 #~ msgid "Incorrect <nop>WikiName"
    
 3791 #~ msgstr "Felaktigt <nop>WikiName"
    
 3792 #~ msgid "Incorrect format of submitted data: <b>%1</b>"
    
 3793 #~ msgstr "Felaktigt format på inskickat data: <b>%1</b>"
    
 3794 #~ msgid "Internal link"
    
 3795 #~ msgstr "Intern länk"
    
 3796 #~ msgid "Italic text"
    
 3797 #~ msgstr "Kursiv text"
    
 3798 #~ msgid "Justify text"
    
 3799 #~ msgstr "Marginaljustera text"
    
 3800 #~ msgid "Level 1 headline"
    
 3801 #~ msgstr "Rubriknivå 1"
    
 3802 #~ msgid "Level 2 headline"
    
 3803 #~ msgstr "Rubriknivå 2"
    
 3804 #~ msgid "Level 3 headline"
    
 3805 #~ msgstr "Rubriknivå 3"
    
 3806 #~ msgid "Level 4 headline"
    
 3807 #~ msgstr "Rubriknivå 4"
    
 3808 #~ msgid "Linking to Attachments"
    
 3809 #~ msgstr "Länka till bifogade filer"
    
 3810 #~ msgid "Links"
    
 3811 #~ msgstr "Länkar"
    
 3812 #~ msgid "Local file:"
    
 3813 #~ msgstr "Lokal fil:"
    
 3814 #~ msgid "Locked Topics"
    
 3815 #~ msgstr "Låsta sidor"
    
 3816 #~ msgid "Login to %1"
    
 3817 #~ msgstr "Logga in till %1"
    
 3818 #~ msgid "Logout"
    
 3819 #~ msgstr "Logga ut"
    
 3820 #~ msgid "Logout of %1"
    
 3821 #~ msgstr "Logga ut från %1"
    
 3822 #~ msgid "Mail Error"
    
 3823 #~ msgstr "E-postfel"
    
 3824 #~ msgid "Managing Topics"
    
 3825 #~ msgstr "Administration av sidor"
    
 3826 #~ msgid "Managing Webs"
    
 3827 #~ msgstr "Administration av avdelningar"
    
 3828 #~ msgid "Mathematical formula (<nop>LaTeX)"
    
 3829 #~ msgstr "Matematisk formel (<nop>LaTeX)"
    
 3830 #~ msgid "Minor changes"
    
 3831 #~ msgstr "Små ändringar"
    
 3832 #~ msgid "Missing Fields =<span class=\"twikiAlert\">**</span>="
    
 3833 #~ msgstr ""
    
 3834 #~ "De obligatoriska fälten =<span class=\"twikiAlert\">**</span>= saknas"
    
 3835 #~ msgid "More"
    
 3836 #~ msgstr "Mer"
    
 3837 #~ msgid "More topic actions"
    
 3838 #~ msgstr "Fler möjligheter med denna sida"
    
 3839 #~ msgid "Move or Delete File \"%1\""
    
 3840 #~ msgstr "Flytta eller radera filen \"%1\""
    
 3841 #~ msgid "Move or rename this topic"
    
 3842 #~ msgstr "Flytta eller döp om denna sida"
    
 3843 #~ msgid "Move topic error"
    
 3844 #~ msgstr "Fel vid flytt av sida"
    
 3845 #~ msgid "Moving Attachments"
    
 3846 #~ msgstr "Flytta bifogade filer"
    
 3847 #~ msgid "MySideBar"
    
 3848 #~ msgstr "MySideBar"
    
 3849 #~ msgid "MySidebar"
    
 3850 #~ msgstr "MySidebar"
    
 3851 #~ msgid "Navigation"
    
 3852 #~ msgstr "Navigering"
    
 3853 #~ msgid "New"
    
 3854 #~ msgstr "Ny"
    
 3855 #~ msgid "New or changed topics in the %1 web, since %2 GMT:"
    
 3856 #~ msgstr "Nya eller ändrade sidor i avdelningen %1, sedan %2 GMT:"
    
 3857 #~ msgid "New topic name is not a <nop>WikiWord"
    
 3858 #~ msgstr "Det nya sidnamnet är inte ett <nop>WikiOrd"
    
 3859 #~ msgid "Newer revision"
    
 3860 #~ msgstr "Ny version"
    
 3861 #~ msgid "No permission:"
    
 3862 #~ msgstr "Inga rättigheter:"
    
 3863 #~ msgid "Note, that this will _break_ the lock"
    
 3864 #~ msgstr "Observera att detta _avlägsnar_ låset"
    
 3865 #~ msgid ""
    
 3866 #~ "Note: The new web has been created successfully and populated with topics "
    
 3867 #~ "from the base web"
    
 3868 #~ msgstr ""
    
 3869 #~ "Obs: Den nya avdelningen skapades och populerades med sidor från "
    
 3870 #~ "basavdelningen."
    
 3871 #~ msgid "Notes"
    
 3872 #~ msgstr "Observera"
    
 3873 #~ msgid "Nothing found. Try again!"
    
 3874 #~ msgstr "Inget hittades. Försök igen!"
    
 3875 #~ msgid "Number of topics: <span>%1</span>"
    
 3876 #~ msgstr "Antal sidor: <span>%1</span>"
    
 3877 #~ msgid "Older revision"
    
 3878 #~ msgstr "Tidligere version"
    
 3879 #~ msgid "Parent"
    
 3880 #~ msgstr "Förälder"
    
 3881 #~ msgid "Parrent web"
    
 3882 #~ msgstr "Föräldraavdelning"
    
 3883 #~ msgid "Password Format Error"
    
 3884 #~ msgstr "Felaktigt lösenordsformat"
    
 3885 #~ msgid "Please ask your %1 administrator %2, to do this."
    
 3886 #~ msgstr "Be din %1-administratör %2 att göra detta."
    
 3887 #~ msgid "Please check out the WebPreferences or try again."
    
 3888 #~ msgstr "Kontrollera WebPreferences eller försök igen."
    
 3889 #~ msgid ""
    
 3890 #~ "Please chose a topic name that is a %1 or check the _Allow non-Wiki Word_ "
    
 3891 #~ "&nbsp;box."
    
 3892 #~ msgstr ""
    
 3893 #~ "Välj ett sidnamn som är ett %1 eller kryssa för att tillåta icke-"
    
 3894 #~ "<nop>WikiOrd."
    
 3895 #~ msgid "Please copy this information into a friendly e-mail to %1"
    
 3896 #~ msgstr ""
    
 3897 #~ "Kopiera denna information och skicka den som ett vänligt meddelande till %"
    
 3898 #~ "1"
    
 3899 #~ msgid "Please email %1 to request this."
    
 3900 #~ msgstr "Skicka e-post till %1 för att ansöka om detta."
    
 3901 #~ msgid ""
    
 3902 #~ "Please go <a href=\"javascript:history.back()\">back</a> in your browser "
    
 3903 #~ "and try again."
    
 3904 #~ msgstr ""
    
 3905 #~ "Gå <a href=\"javascript:history.back()\">bakåt</a> i webbläsaren och "
    
 3906 #~ "försök igen."
    
 3907 #~ msgid "Please notify your %1"
    
 3908 #~ msgstr "Informera din %1"
    
 3909 #~ msgid "Please notify your %1 administrator %2"
    
 3910 #~ msgstr "Informera din %1-administratör %2"
    
 3911 #~ msgid "Please notify your %1 administrator %2."
    
 3912 #~ msgstr "Informera din %1-administratör %2"
    
 3913 #~ msgid "Please notify your %1 administrator and explain how to reproduce it:"
    
 3914 #~ msgstr ""
    
 3915 #~ "Informera din %1-administratör och förklara hur man återskapar detta:"
    
 3916 #~ msgid "Please notify your %1 webmaster %2."
    
 3917 #~ msgstr "Informera din %1-webmaster %2."
    
 3918 #~ msgid "Please try again."
    
 3919 #~ msgstr "Försök igen."
    
 3920 #~ msgid "Plugins"
    
 3921 #~ msgstr "Insticksfunktioner"
    
 3922 #~ msgid "Possibly caused by improper use of the =manage= script."
    
 3923 #~ msgstr "Möjligen orsakat av felaktigt användande av manuset =manage=."
    
 3924 #~ msgid "Preference Settings for %1:"
    
 3925 #~ msgstr "Inställningar för %1:"
    
 3926 #~ msgid "Preview your changes"
    
 3927 #~ msgstr "Förhandsgranska dina ändringar"
    
 3928 #~ msgid "Print"
    
 3929 #~ msgstr "Skriv ut"
    
 3930 #~ msgid "Print this page"
    
 3931 #~ msgstr "Skriv ut denna sida"
    
 3932 #~ msgid "Problems could arise for two reasons:"
    
 3933 #~ msgstr "Problemen kan ha flera orsaker:"
    
 3934 #~ msgid "Raw"
    
 3935 #~ msgstr "Källtext"
    
 3936 #~ msgid "Reference Manual"
    
 3937 #~ msgstr "Referensmanual"
    
 3938 #~ msgid "Referring topics currently being edited:"
    
 3939 #~ msgstr "Sidor med hänvisning som redigeras nu:"
    
 3940 #~ msgid "Register on %1"
    
 3941 #~ msgstr "Registrera dig på %1"
    
 3942 #~ msgid "Rename Access Denied"
    
 3943 #~ msgstr "Åtkomst nekad för att döpa om"
    
 3944 #~ msgid "Rename Web"
    
 3945 #~ msgstr "Döp om avdelning"
    
 3946 #~ msgid "Rename anyway"
    
 3947 #~ msgstr "Döp om ändå"
    
 3948 #~ msgid "Request to reset your TWiki password"
    
 3949 #~ msgstr "Begär nollställning av dirr TWiki-lösenord"
    
 3950 #~ msgid "Reset"
    
 3951 #~ msgstr "Nollställ"
    
 3952 #~ msgid "Reset to defaults"
    
 3953 #~ msgstr "Återgå till ursprungsvärden"
    
 3954 #~ msgid "Save and continue editing"
    
 3955 #~ msgstr "Spara och fortsätt redigera"
    
 3956 #~ msgid "Save and exit"
    
 3957 #~ msgstr "Spara och avsluta"
    
 3958 #~ msgid "Searchbox in pos. 1"
    
 3959 #~ msgstr "Sökruta på pos. 1"
    
 3960 #~ msgid "Searchbox in pos. 2"
    
 3961 #~ msgstr "Sökruta på pos. 2"
    
 3962 #~ msgid "Searchbox in pos. 3"
    
 3963 #~ msgstr "Sökruta på pos. 3"
    
 3964 #~ msgid "Searchbox in topbar"