locale/pl.po
changeset 0 414e01d06fd5
child 1 e2915a7cbdfa
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/locale/pl.po	Sat Jan 26 15:50:53 2008 +0100
   1.3 @@ -0,0 +1,5294 @@
   1.4 +# TWiki translation for Polish
   1.5 +# This file is distributed under the same license as TWiki itself
   1.6 +# Copyright (C) 2005 Peter Thoeny, peter@thoeny.com and TWiki Contributors.
   1.7 +# Translators:
   1.8 +#  TWiki:Main/ZbigniewKulesza, 2006. 
   1.9 +msgid ""
  1.10 +msgstr ""
  1.11 +"Project-Id-Version: TWiki $Id\n"
  1.12 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1.13 +"POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
  1.14 +"PO-Revision-Date: 2007-12-04 12:23-0300\n"
  1.15 +"Last-Translator: Zbigniew Kulesza <kuleszbi@pb.bialystok.pl>\n"
  1.16 +"Language-Team: Polish <kuleszbi@@pb.bialystok.pl>\n"
  1.17 +"MIME-Version: 1.0\n"
  1.18 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1.19 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1.20 +
  1.21 +#. ($days)
  1.22 +#: lib/TWiki/Time.pm:290
  1.23 +msgid "%*(%1,day) "
  1.24 +msgstr "%*(%1,dzień) "
  1.25 +
  1.26 +#. ($hours)
  1.27 +#: lib/TWiki/Time.pm:293
  1.28 +msgid "%*(%1,hour) "
  1.29 +msgstr "%*(%1,godzina) "
  1.30 +
  1.31 +#. ($mins)
  1.32 +#: lib/TWiki/Time.pm:296
  1.33 +msgid "%*(%1,minute) "
  1.34 +msgstr "%*(%1,minuta) "
  1.35 +
  1.36 +#. ($secs)
  1.37 +#: lib/TWiki/Time.pm:299
  1.38 +msgid "%*(%1,second) "
  1.39 +msgstr "%*(%1,sekunda)"
  1.40 +
  1.41 +#: templates/oopsgeneric.tmpl:12 templates/oopsgeneric.tmpl:14
  1.42 +#: templates/oopsgeneric.tmpl:16 templates/oopsgeneric.tmpl:7
  1.43 +msgid "%1"
  1.44 +msgstr ""
  1.45 +
  1.46 +#: templates/registernotify.tmpl:3 templates/registernotifyadmin.tmpl:3
  1.47 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:3
  1.48 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:3
  1.49 +msgid "%1 - Registration for %2 (%3)"
  1.50 +msgstr "Rejestracja: %2 (%3)"
  1.51 +
  1.52 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:68
  1.53 +msgid "%1 - complete TWiki documentation, Quick Start to Reference"
  1.54 +msgstr "%1 - dokumentacja do TWiki"
  1.55 +
  1.56 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:70
  1.57 +msgid "%1 - just for me"
  1.58 +msgstr "%1 - właśnie dla mnie"
  1.59 +
  1.60 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:67
  1.61 +msgid "%1 - starting points on TWiki"
  1.62 +msgstr "%1 - od tego możesz zacząć przygodę z TWiki"
  1.63 +
  1.64 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:69
  1.65 +msgid "%1 - try out TWiki on your own"
  1.66 +msgstr "%1 - wypróbuj TWiki"
  1.67 +
  1.68 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:66
  1.69 +msgid "%1 - view a short introductory presentation on TWiki for beginners"
  1.70 +msgstr "%1 - wprowadzenie dla początkujących"
  1.71 +
  1.72 +#: data/TWiki/WebChanges.txt:2
  1.73 +msgid "%1 Recent Changes in %2 Web"
  1.74 +msgstr "Wyświetl %1 zmian(y) w dziale %2:"
  1.75 +
  1.76 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:4
  1.77 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:4
  1.78 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:4
  1.79 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:2
  1.80 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:3
  1.81 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:3
  1.82 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:39
  1.83 +msgid "%1 Web"
  1.84 +msgstr "Dział %1"
  1.85 +
  1.86 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:3
  1.87 +msgid "%1 Web Home"
  1.88 +msgstr "Strona domowa działu: %1"
  1.89 +
  1.90 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:84
  1.91 +msgid "%1 for changing your email address"
  1.92 +msgstr "%1 aby zmienić adres email"
  1.93 +
  1.94 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:83
  1.95 +msgid "%1 for changing your password"
  1.96 +msgstr "%1 aby zmienić hasło"
  1.97 +
  1.98 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:47
  1.99 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:37
  1.100 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:85
  1.101 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:38
  1.102 +msgid "%1 has a list of other TWiki users"
  1.103 +msgstr "%1 lista kont użytkowników TWiki"
  1.104 +
  1.105 +#: templates/messages.tmpl:423
  1.106 +msgid ""
  1.107 +"%1 has been editing the topic for %2 and the lease is still active for "
  1.108 +"another %3."
  1.109 +msgstr ""
  1.110 +"Użytkownik %1 prowadził edycję strony przez %2 i blokada będzie wciąż "
  1.111 +"aktywna przez kolejne %3."
  1.112 +
  1.113 +#: templates/registernotifyadmin.tmpl:10
  1.114 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:10
  1.115 +msgid "%1 has been registered with e-mail %2"
  1.116 +msgstr "Użytkownik %1 został zarejestrowany z adresem email: %2"
  1.117 +
  1.118 +#: templates/messages.tmpl:23
  1.119 +msgid "%1 home"
  1.120 +msgstr "strona domowa %1"
  1.121 +
  1.122 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:86
  1.123 +msgid "%1 is a list of TWiki user documentation"
  1.124 +msgstr "%1 dokumentacja do TWiki"
  1.125 +
  1.126 +#: templates/messages.tmpl:106
  1.127 +msgid "%1 is an invalid name for a new web"
  1.128 +msgstr "%1 jest niepoprawną nazwą nowego działu"
  1.129 +
  1.130 +#: templates/login.sudo.tmpl:4 templates/login.tmpl:6
  1.131 +msgid "%1 is currently logged in"
  1.132 +msgstr "Użytkownik %1 jest już zalogowany"
  1.133 +
  1.134 +#: templates/messages.tmpl:404
  1.135 +msgid "%1 is currently set to %2"
  1.136 +msgstr "%1 jest obecnie ustawione na %2"
  1.137 +
  1.138 +#: templates/messages.tmpl:421
  1.139 +msgid "%1 is editing %2."
  1.140 +msgstr "%1 jest w trakcie edycji %2."
  1.141 +
  1.142 +#: templates/messages.tmpl:49
  1.143 +msgid "%1 is in at least one group and cannot be removed"
  1.144 +msgstr "%1 jest w co najmniej jednej grupie i nie może zostać usunięty"
  1.145 +
  1.146 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:40
  1.147 +msgid "%1 is the default topic for deleted attachments."
  1.148 +msgstr "%1 jest domyślną stroną zawierającą usunięte załączniki."
  1.149 +
  1.150 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:87
  1.151 +msgid "%1 lists all TWiki user tools"
  1.152 +msgstr "%1 narzędzia użytkownika TWiki"
  1.153 +
  1.154 +#: templates/messages.tmpl:429
  1.155 +msgid "%1 may still be editing %2."
  1.156 +msgstr "%1 prawdopodobnie wciąż jest w trakcie edycji %2."
  1.157 +
  1.158 +#. ("<nop>$toWeb.<nop>$toTopic",                       "<nop>$fromWeb.<nop>$fromTopic",                       $date,                       $by)
  1.159 +#: lib/TWiki/Render.pm:200
  1.160 +msgid "%1 moved from %2 on %3 by %4"
  1.161 +msgstr "%1 została przeniesiona z %2 do %3 przez %4"
  1.162 +
  1.163 +#: templates/messages.tmpl:22
  1.164 +msgid "%1 to create another web"
  1.165 +msgstr "%1 w celu utworzenia innego działu"
  1.166 +
  1.167 +#: templates/messages.tmpl:21
  1.168 +msgid "%1 to customize the web specific preferences"
  1.169 +msgstr "%1 w celu skonfigurowania działu"
  1.170 +
  1.171 +#: templates/messages.tmpl:20
  1.172 +msgid "%1 to start working on the new web"
  1.173 +msgstr "%1 w celu rozpoczęcia pracy w nowym dziale"
  1.174 +
  1.175 +#: templates/messages.tmpl:489
  1.176 +msgid "%1 topic does not exist"
  1.177 +msgstr "strona %1 nie istnieje"
  1.178 +
  1.179 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:11
  1.180 +msgid "&Cancel"
  1.181 +msgstr "&Rezygnacja"
  1.182 +
  1.183 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:14
  1.184 +msgid "&Edit text"
  1.185 +msgstr "&Edycja tekstu"
  1.186 +
  1.187 +#: templates/twiki.tmpl:96
  1.188 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:155
  1.189 +msgid "&History"
  1.190 +msgstr "&Wersje"
  1.191 +
  1.192 +#: templates/messages.tmpl:262
  1.193 +msgid "'%1' is not a valid %2 "
  1.194 +msgstr "'%1' nie jest poprawną nazwą w formacie %2 "
  1.195 +
  1.196 +#: data/TWiki/WebTopicCreator.txt:2
  1.197 +#, fuzzy
  1.198 +msgid "'Create New Topic' page has moved"
  1.199 +msgstr "Utwórz nową stronę w dziale: %1"
  1.200 +
  1.201 +#: templates/login.tmpl:10
  1.202 +msgid "(%1 login)"
  1.203 +msgstr ""
  1.204 +
  1.205 +#: templates/rdiff.tmpl:4
  1.206 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:6
  1.207 +msgid "(%1 vs. %2)"
  1.208 +msgstr "(%1 vs. %2)"
  1.209 +
  1.210 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:76
  1.211 +msgid "(=all= to show all topics)"
  1.212 +msgstr "(wpisz =all=, aby wyświetlić wyniki dla wszystkich stron)"
  1.213 +
  1.214 +#: data/Sandbox/WebHome.txt:9
  1.215 +msgid "(Use a topic name in TWiki.WikiNotation)"
  1.216 +msgstr ""
  1.217 +"(wpisz nazwę nowej strony w formacie [[%TWIKIWEB%.WikiNotation][WikiWord]])"
  1.218 +
  1.219 +#: templates/messages.tmpl:156
  1.220 +msgid "(__Suggestion:__ How about uploading your picture to your topic?)"
  1.221 +msgstr "(__Propozycja:__ A może zechcesz zamieścić swoją fotografię?)"
  1.222 +
  1.223 +#: templates/oopsaccessdenied.tmpl:4
  1.224 +#, fuzzy
  1.225 +msgid "(access denied)"
  1.226 +msgstr "Dostęp zabroniony"
  1.227 +
  1.228 +#: templates/attachnew.tmpl:2
  1.229 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:8
  1.230 +msgid "(attach)"
  1.231 +msgstr "(utwórz załącznik)"
  1.232 +
  1.233 +#: templates/backlinksweb.tmpl:4
  1.234 +msgid "(backlinks in %1 Web)"
  1.235 +msgstr "(odwołania w dziale %1)"
  1.236 +
  1.237 +#: templates/backlinksallwebs.tmpl:4
  1.238 +msgid "(backlinks in all Webs)"
  1.239 +msgstr "(odwołania we wszystkich działach)"
  1.240 +
  1.241 +#: templates/searchbookview.tmpl:3
  1.242 +#, fuzzy
  1.243 +msgid "(book view)"
  1.244 +msgstr "Kod źródłowy"
  1.245 +
  1.246 +#: templates/changeform.tmpl:4
  1.247 +msgid "(change form)"
  1.248 +msgstr "(zmień formularz)"
  1.249 +
  1.250 +#: templates/oopschangelanguage.tmpl:2 templates/oopslanguagechanged.tmpl:3
  1.251 +msgid "(change language)"
  1.252 +msgstr "(zmień język)"
  1.253 +
  1.254 +#: templates/changes.tmpl:5
  1.255 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/changes.pattern.tmpl:4
  1.256 +msgid "(changes)"
  1.257 +msgstr "(zmiany)"
  1.258 +
  1.259 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:5
  1.260 +msgid "(delete attachment)"
  1.261 +msgstr "(usuń załącznik)"
  1.262 +
  1.263 +#: templates/renamedelete.tmpl:4
  1.264 +msgid "(delete)"
  1.265 +msgstr "(usuń)"
  1.266 +
  1.267 +#: templates/editform.tmpl:4 templates/editform.tmpl:5
  1.268 +msgid "(edit form)"
  1.269 +msgstr "(edycja formularza)"
  1.270 +
  1.271 +#: templates/edittext.tmpl:4 templates/edittext.tmpl:7
  1.272 +msgid "(edit text)"
  1.273 +msgstr "(edycja tekstu)"
  1.274 +
  1.275 +#: templates/edit.tmpl:10 templates/edit.tmpl:4
  1.276 +msgid "(edit)"
  1.277 +msgstr "(edycja)"
  1.278 +
  1.279 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:105
  1.280 +msgid "(how you log in) LoginName:"
  1.281 +msgstr "(nazwa konta użytkownika) NazwaKonta:"
  1.282 +
  1.283 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:100
  1.284 +msgid "(identifies you to others) WikiName:"
  1.285 +msgstr "(służy do identyfikacji) WikiName"
  1.286 +
  1.287 +#: templates/login.tmpl:4
  1.288 +#, fuzzy
  1.289 +msgid "(login)"
  1.290 +msgstr "Zaloguj"
  1.291 +
  1.292 +#: templates/oopsmore.tmpl:3
  1.293 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/oopsmore.pattern.tmpl:12
  1.294 +msgid "(more)"
  1.295 +msgstr "(więcej)"
  1.296 +
  1.297 +#: templates/moveattachment.tmpl:4
  1.298 +msgid "(move attachment)"
  1.299 +msgstr "(przenieś załącznik)"
  1.300 +
  1.301 +#: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:56
  1.302 +msgid "(no parent, orphaned topic)"
  1.303 +msgstr "(sierota-brak strony nadrzędnej)"
  1.304 +
  1.305 +#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1013 lib/TWiki/UI/Manage.pm:1016
  1.306 +#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1019 lib/TWiki/UI/Manage.pm:1053
  1.307 +#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1076 lib/TWiki/UI/Manage.pm:632
  1.308 +#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:635 lib/TWiki/UI/Manage.pm:638
  1.309 +#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:641 lib/TWiki/UI/Manage.pm:882
  1.310 +#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:907
  1.311 +msgid "(none)"
  1.312 +msgstr "(brak)"
  1.313 +
  1.314 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:3
  1.315 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:3
  1.316 +msgid "(oops)"
  1.317 +msgstr "(oops)"
  1.318 +
  1.319 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:274
  1.320 +msgid "(optional)"
  1.321 +msgstr "(opcjonalnie)"
  1.322 +
  1.323 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:33 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:43
  1.324 +msgid "(otherwise search %1 Web only)"
  1.325 +msgstr "(w przeciwnym razie wyszukaj tylko w dziale %1)"
  1.326 +
  1.327 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:41
  1.328 +#, fuzzy
  1.329 +msgid "(raw view)"
  1.330 +msgstr "Kod źródłowy"
  1.331 +
  1.332 +#: templates/oopsmore.tmpl:21 templates/oopsmore.tmpl:30
  1.333 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:13
  1.334 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:7
  1.335 +msgid "(recommended)"
  1.336 +msgstr "(zalecane)"
  1.337 +
  1.338 +#: templates/rename.tmpl:4 templates/renameconfirm.tmpl:4
  1.339 +#: templates/renameweb.tmpl:4 templates/renamewebconfirm.tmpl:4
  1.340 +msgid "(rename)"
  1.341 +msgstr "(zmień nazwę)"
  1.342 +
  1.343 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:41
  1.344 +#, fuzzy
  1.345 +msgid "(revision %1)"
  1.346 +msgstr "Zmiana"
  1.347 +
  1.348 +#: templates/oopssaveerr.tmpl:8
  1.349 +#, fuzzy
  1.350 +msgid "(save error)"
  1.351 +msgstr "Błąd zapisu strony"
  1.352 +
  1.353 +#: templates/searchformat.tmpl:3
  1.354 +#, fuzzy
  1.355 +msgid "(search result)"
  1.356 +msgstr "(wyniki wyszukiwania)"
  1.357 +
  1.358 +#: templates/search.tmpl:7
  1.359 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/search.classic.tmpl:7
  1.360 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/search.pattern.tmpl:5
  1.361 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/search.pattern.tmpl:9
  1.362 +msgid "(search results)"
  1.363 +msgstr "(wyniki wyszukiwania)"
  1.364 +
  1.365 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:59
  1.366 +msgid "(semicolon =;= for and)"
  1.367 +msgstr "(średnik =;= dla AND);"
  1.368 +
  1.369 +#: templates/settings.tmpl:4
  1.370 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:4
  1.371 +msgid "(set preferences)"
  1.372 +msgstr "(ustawienia)"
  1.373 +
  1.374 +#: templates/messages.tmpl:275
  1.375 +msgid "(single character first name)"
  1.376 +msgstr "(imię jednoznakowe)"
  1.377 +
  1.378 +#: templates/messages.tmpl:274
  1.379 +msgid "(single character last name)"
  1.380 +msgstr "(nazwisko jednoznakowe)"
  1.381 +
  1.382 +#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:864
  1.383 +msgid "(skipped)"
  1.384 +msgstr "(pominięto)"
  1.385 +
  1.386 +#: templates/attachagain.tmpl:18
  1.387 +msgid ""
  1.388 +"*Change comment:* If you use _Change Properties_ to change a comment, the "
  1.389 +"comment shown in the topic will change, but the comment shown against the "
  1.390 +"attachment history will be the comment when the file was uploaded."
  1.391 +msgstr ""
  1.392 +"*Zmiana komentarza:* Zmiana komentarza dokonana na skutek kliknięcia _Zmiana "
  1.393 +"właściwości_ dotyczyć będzie tylko komentarza wyświetlanego na stronie. W "
  1.394 +"historii załączników wciąż wyświetlany będzie taki komentarz, jaki podano w "
  1.395 +"momencie tworzenia załącznika."
  1.396 +
  1.397 +#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:8
  1.398 +msgid "*Formatting help:*"
  1.399 +msgstr "*Pomoc do zasad formatowania:*"
  1.400 +
  1.401 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:15
  1.402 +msgid ""
  1.403 +"*Important:* the information provided in this form will be stored in a "
  1.404 +"database on the TWiki server. This database is accessible to anyone who can "
  1.405 +"access the server through the web (though passwords will be encrypted, and e-"
  1.406 +"mail addresses will be obfusticated to help prevent spamming). Your country, "
  1.407 +"or the country where the server is hosted, may have Data Protection laws "
  1.408 +"governing the maintenance of such databases. If you are in doubt, you should "
  1.409 +"contact %1 for details of the Data Protection Policy of this TWiki server "
  1.410 +"before registering."
  1.411 +msgstr ""
  1.412 +"*Uwaga:* informacje podane w formularzu zostaną zapisane w bazie danych i "
  1.413 +"będą widoczne dla wszystkich korzystających z TWiki. Nie dotyczy to hasła "
  1.414 +"oraz adresu email, które zostaną zabezpieczone przez zaszyfrowanie. "
  1.415 +"Dodatkowo przed dostępem osób niepowołanych może zostać zabezpieczony kraj "
  1.416 +"pochodzenia. Skontaktuj się z administratorem: %1 w razie pytań i/lub "
  1.417 +"zastrzeżeń dotyczących zabezpieczenia danych osobowych w TWiki."
  1.418 +
  1.419 +#: templates/attachagain.tmpl:19
  1.420 +msgid ""
  1.421 +"*Local file:* If you select a different file in _Local file:_, it is this "
  1.422 +"that will be updated or added."
  1.423 +msgstr ""
  1.424 +"*Plik lokalny:* Po wybraniu innego pliku w polu _Plik lokalny:_, zostanie on "
  1.425 +"załadowany lub dodany."
  1.426 +
  1.427 +#: templates/attachagain.tmpl:17
  1.428 +#, fuzzy
  1.429 +msgid ""
  1.430 +"*Properties:* The comment and visibility (i.e. is attachment hidden) can be "
  1.431 +"changed without uploading a file by pressing \"Change Properties only\"; see "
  1.432 +"%1."
  1.433 +msgstr ""
  1.434 +"*Właściwości:* Komentarz oraz wyświetlanie załącznika w tabeli załączników "
  1.435 +"mogą zostać zmienione bez ponownego ładowania pliku. Należy w tym celu "
  1.436 +"kliknąć \"Zmień tylko komentarz i właściwości\"; więcej: <a target="
  1.437 +"\"HiddenAttachment\" onclick=\"return launchWindow('%1','HiddenAttachment')"
  1.438 +"\" href=\"%2\" rel='nofollow'>HiddenAttachment</a>."
  1.439 +
  1.440 +#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:9
  1.441 +msgid "*bold* put word/phrase in asterisks: =<nop>*your phrase*="
  1.442 +msgstr "*pogrubiony* - tekst między gwiazdkami: =<nop>*tekst pogrubiony*="
  1.443 +
  1.444 +#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:10
  1.445 +msgid ""
  1.446 +"*bullet list* 3 spaces, asterisk, 1 space: =&&nbsp;&&nbsp;&&nbsp;*&&nbsp;"
  1.447 +"your text="
  1.448 +msgstr ""
  1.449 +"*lista wyliczeniowa* 3 spacje, gwiazdka, 1 spacja: =&&nbsp;&&nbsp;&&nbsp;"
  1.450 +"*&&nbsp; pozycja listy="
  1.451 +
  1.452 +#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:14
  1.453 +#, fuzzy
  1.454 +msgid ""
  1.455 +"*external links* =http://yahoo.com= or =[<nop>[http://yahoo.com/][link to "
  1.456 +"Yahoo]]="
  1.457 +msgstr ""
  1.458 +"*skrót* należy podać nazwę strony w formacie WikiWord lub adres URL: =%1=, "
  1.459 +"=http://yahoo.com= lub =[<nop> [http://yahoo.com/][skrót do Yahoo]]="
  1.460 +
  1.461 +#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:11
  1.462 +msgid "*headings* 3 dashes, 1 to 6 pluses, 1 space: =---++&&nbsp;Your Heading="
  1.463 +msgstr ""
  1.464 +"*nagłówek* 3 znaki minus, 1 do 6 znaków plus, 1 spacja: =---++&&nbsp;tekst "
  1.465 +"nagłówka="
  1.466 +
  1.467 +#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:12
  1.468 +msgid "*italic* put word/phrase in underscores: =_<nop>your words_="
  1.469 +msgstr ""
  1.470 +"*pochylony* tekst między znakami podkreślenia: =_<nop>tekst pochylony_="
  1.471 +
  1.472 +#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:15
  1.473 +msgid "*monospaced* put word/phrase in equal signs: =<nop>=your words=="
  1.474 +msgstr ""
  1.475 +"*tekst o stałej szerokości znaków* tekst między znakami równości: '=': "
  1.476 +"=<nop>=tekst o stałej szerokości znaków=="
  1.477 +
  1.478 +#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:16
  1.479 +msgid "*paragraphs* separate with blank line"
  1.480 +msgstr "*akapit* są oddzielane znakiem przynajmniej jednej pustej linii"
  1.481 +
  1.482 +#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:13
  1.483 +msgid "*site links* use topic name: =%1= or =[<nop>[%1][Our homepage]]="
  1.484 +msgstr ""
  1.485 +
  1.486 +#: lib/TWiki/I18N/Extract.pm:104
  1.487 +msgid "..."
  1.488 +msgstr "..."
  1.489 +
  1.490 +#: templates/oopsmore.tmpl:14
  1.491 +msgid "<a href='%1' rel='nofollow'>Edit settings</a> for this topic"
  1.492 +msgstr "<a href='%1' rel='nofollow'>Edycja ustawień</a> bieżącej strony"
  1.493 +
  1.494 +#: data/TWiki/WebChanges.txt:8
  1.495 +msgid ""
  1.496 +"<a href='%1'>RSS feed</a>, recent changes with <a href='%2'>50</a>, <a "
  1.497 +"href='%3' rel='nofollow'>100</a>, <a href='%4' rel='nofollow'>200</a>, <a "
  1.498 +"href='%5' rel='nofollow'>500</a>, <a href='%6' rel='nofollow'>1000</a> "
  1.499 +"topics, <a href='%7' rel='nofollow'>all changes</a>"
  1.500 +msgstr ""
  1.501 +"<a href='%1'>RSS</a>, ostatnie zmiany: <a href='%2'>50</a>, <a href='%3' "
  1.502 +"rel='nofollow'>100</a>, <a href='%4' rel='nofollow'>200</a>, <a href='%5' "
  1.503 +"rel='nofollow'>500</a>, <a href='%6' rel='nofollow'>1000</a> stron, <a "
  1.504 +"href='%7' rel='nofollow'>wszystkie zmiany</a>"
  1.505 +
  1.506 +#: templates/oopsmore.tmpl:41
  1.507 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:21
  1.508 +msgid "<em>in %1 web</em> only"
  1.509 +msgstr "tylko w <em>dziale %1</em>"
  1.510 +
  1.511 +#: templates/oopsmore.tmpl:39
  1.512 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:19
  1.513 +msgid "<em>in all public webs</em>"
  1.514 +msgstr "<em>we wszystkich działach</em>"
  1.515 +
  1.516 +#: templates/messages.tmpl:478
  1.517 +msgid ""
  1.518 +"A %1 is divided into webs; each one represents one subject, one area of "
  1.519 +"collaboration. You are trying to %2 in a web that does not exist."
  1.520 +msgstr ""
  1.521 +"%1 jest podzielone na działy, z których każdy przedstawia oddzielny obszar "
  1.522 +"współpracy. Próbujesz wykonać operację %2 w dziale, który nie istnieje."
  1.523 +
  1.524 +#: templates/messages.tmpl:354
  1.525 +msgid "A =.txt= extension is appended to some filenames for security reasons"
  1.526 +msgstr ""
  1.527 +"Ze względów bezpieczeństwa do niektórych nazw plików jest dodawane "
  1.528 +"rozszerzenie <code>.txt</code>"
  1.529 +
  1.530 +#: templates/messages.tmpl:123
  1.531 +msgid ""
  1.532 +"A color starts with a # sign, followed by 6 hexadecimal numbers, e.g. "
  1.533 +"=#FFFF00=."
  1.534 +msgstr ""
  1.535 +"Oznaczenie koloru zaczyna się od znaku #, po którym następuje sześć cyfr "
  1.536 +"heksadecymalnych, np.: =#FFFF00=."
  1.537 +
  1.538 +#. ($data->{Email})
  1.539 +#: lib/TWiki/UI/Register.pm:829
  1.540 +msgid "A confirmation e-mail has been sent to %1"
  1.541 +msgstr "Do użytkownika %1 wysłano list z potwierdzeniem"
  1.542 +
  1.543 +#: templates/messages.tmpl:482
  1.544 +msgid ""
  1.545 +"A link to a topic located in another web is written like %1. Make sure that "
  1.546 +"the name of the web is not spelt wrongly on the previous page; fix the link "
  1.547 +"if necessary."
  1.548 +msgstr ""
  1.549 +"Odwołanie do strony umieszczonej w innym dziale jest tworzone jako: %1."
  1.550 +"Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś nazwę działu lub popraw odwołanie."
  1.551 +
  1.552 +#: data/Sandbox/WebHome.txt:25
  1.553 +msgid "A more extensive changes list is available via [[%1][Recent Changes]]."
  1.554 +msgstr "Szczegółowa lista zmian jest dostępna na stronie [[%1][Zmiany]]."
  1.555 +
  1.556 +#: templates/messages.tmpl:452
  1.557 +msgid ""
  1.558 +"A new *system-generated* password for your login name %1 (WikiName %2) has "
  1.559 +"been sent to your registered e-mail address. If your e-mail address is no "
  1.560 +"longer valid, please contact %3"
  1.561 +msgstr ""
  1.562 +"Nowe, wygenerowane automatycznie hasło dla użytkownika: %1 (WikiName %2) "
  1.563 +"zostało przesłane na adres email podany przy rejestracji. Skontaktuj się z %"
  1.564 +"2, jeśli ten adres nie jest poprawny."
  1.565 +
  1.566 +#: data/TWiki/WebTemplateTopics.txt:4
  1.567 +msgid "A topic template defines the initial content of a newly created topic."
  1.568 +msgstr ""
  1.569 +
  1.570 +#: templates/oopsaccessdenied.tmpl:6
  1.571 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:5
  1.572 +msgid "Access Denied"
  1.573 +msgstr "Dostęp zabroniony"
  1.574 +
  1.575 +#: templates/messages.tmpl:460
  1.576 +msgid "Access check on %1 failed"
  1.577 +msgstr "Sprawdzenie dostępu dla %1 nie powiodło się"
  1.578 +
  1.579 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:50
  1.580 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/preview.pattern.tmpl:14
  1.581 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:19
  1.582 +msgid "Access keys"
  1.583 +msgstr "Klawisze skrótów"
  1.584 +
  1.585 +#: templates/attachtables.tmpl:37 templates/attachtables.tmpl:4
  1.586 +#: templates/changeform.tmpl:10
  1.587 +msgid "Action"
  1.588 +msgstr "Akcja"
  1.589 +
  1.590 +#: templates/messages.tmpl:461
  1.591 +msgid "Action %1: %2."
  1.592 +msgstr "Operacja %1: %2."
  1.593 +
  1.594 +#: templates/addform.tmpl:1
  1.595 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/addform.classic.tmpl:1
  1.596 +msgid "Add form"
  1.597 +msgstr "Dodaj formularz"
  1.598 +
  1.599 +#: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:161
  1.600 +#, fuzzy
  1.601 +msgid "Add row"
  1.602 +msgstr "Dodaj formularz"
  1.603 +
  1.604 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:283
  1.605 +msgid "Add your name to the list of users in the %1 topic in the %2 web."
  1.606 +msgstr "Je naam toevoegen aan de lijst van gebruikers in pagina %1 in %2 web."
  1.607 +
  1.608 +#: templates/messages.tmpl:342
  1.609 +msgid "Adding a %1 variable in WebPreferences"
  1.610 +msgstr "Dodano zmienną %1 w ustawieniach na stronie WebPreferences"
  1.611 +
  1.612 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:24
  1.613 +msgid "Admin Maintenance"
  1.614 +msgstr "Administracja"
  1.615 +
  1.616 +#: templates/login.sudo.tmpl:3
  1.617 +msgid "Admin TWiki User Authentication"
  1.618 +msgstr ""
  1.619 +
  1.620 +#: templates/login.tmpl:56
  1.621 +#, fuzzy
  1.622 +msgid "Administrator login"
  1.623 +msgstr "Błąd zarządzania"
  1.624 +
  1.625 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:3
  1.626 +msgid "Advanced Search"
  1.627 +msgstr "Wyszukiwanie zaawansowane"
  1.628 +
  1.629 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:24
  1.630 +msgid "Advanced search"
  1.631 +msgstr "Wyszukiwanie zaawansowane"
  1.632 +
  1.633 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:20
  1.634 +msgid ""
  1.635 +"After submitting this form your e-mail will be changed, and you will be "
  1.636 +"returned to this form."
  1.637 +msgstr ""
  1.638 +"Po przesłaniu formularza adres email zostanie zmieniony i nastąpi powrót do "
  1.639 +"bieżącej strony."
  1.640 +
  1.641 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:12
  1.642 +msgid "After submitting this form your password will be changed."
  1.643 +msgstr "Po przesłaniu formularza hasło zostanie zmienione."
  1.644 +
  1.645 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:15
  1.646 +msgid ""
  1.647 +"After submitting this form, you will receive an e-mail with your new, "
  1.648 +"*system-generated* password, and a link to a page where you can change it."
  1.649 +msgstr ""
  1.650 +"Po przesłaniu formularza, otrzymasz list zawierający nowe, wygenerowane "
  1.651 +"*automatycznie* hasło oraz skrót do strony, za pomocą której będzie można je "
  1.652 +"zmienić."
  1.653 +
  1.654 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:33 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:43
  1.655 +msgid "All public webs"
  1.656 +msgstr "we wszystkich działach"
  1.657 +
  1.658 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:89
  1.659 +msgid "All topics in %1"
  1.660 +msgstr "Wszystkie strony w dziale: %1"
  1.661 +
  1.662 +#: templates/twiki.tmpl:7
  1.663 +msgid "Allow non <nop>WikiWord for the new topic name"
  1.664 +msgstr ""
  1.665 +"Zezwolenie na tworzenie stron o nazwach nie będących w formacie <nop>WikiWord"
  1.666 +
  1.667 +#: templates/messages.tmpl:256
  1.668 +msgid ""
  1.669 +"Alternatively hit back to go back to TWiki.TWikiRegistration and choose a "
  1.670 +"different username."
  1.671 +msgstr ""
  1.672 +"Można także wrócić na stronę TWiki.TWikiRegistration i podać inną nazwę "
  1.673 +"konta użytkownika."
  1.674 +
  1.675 +#: templates/messages.tmpl:243
  1.676 +msgid ""
  1.677 +"An e-mail could not be delivered. Please notify your %1 administrator, %2"
  1.678 +msgstr "Nie można dostarczyć poczty. Powiadom administratora: %2."
  1.679 +
  1.680 +#: templates/moveattachment.tmpl:30
  1.681 +msgid ""
  1.682 +"An error page will be shown if either of the topics are locked by another "
  1.683 +"user."
  1.684 +msgstr ""
  1.685 +"Jeśli jakaś strona jest zablokowana przez innego użytkownika, to zostanie "
  1.686 +"wyświetlony komunikat o błędzie."
  1.687 +
  1.688 +#: templates/messages.tmpl:17
  1.689 +msgid "And populated with topics from the base web"
  1.690 +msgstr "Oraz rozmieszczone na stronach działu bazowego"
  1.691 +
  1.692 +#: templates/changeform.tmpl:27
  1.693 +#, fuzzy
  1.694 +msgid ""
  1.695 +"Any changes you made to the topic before coming to this page are preserved."
  1.696 +msgstr "Wykonywanie zmian przed przejściem na tę stronę jest zabronione."
  1.697 +
  1.698 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:66
  1.699 +msgid "Attach"
  1.700 +msgstr "&Załączniki"
  1.701 +
  1.702 +#: templates/attachnew.tmpl:4
  1.703 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachnew.pattern.tmpl:4
  1.704 +msgid "Attach file to %1"
  1.705 +msgstr "Utwórz załącznik do strony %1"
  1.706 +
  1.707 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:11
  1.708 +msgid "Attach image or document on %1"
  1.709 +msgstr "Utwórz załącznik do strony %1"
  1.710 +
  1.711 +#: templates/attach.tmpl:17 templates/attachnew.tmpl:6
  1.712 +#: templates/attachnew.tmpl:8
  1.713 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:37
  1.714 +msgid "Attach new file"
  1.715 +msgstr "Utwórz nowy załącznik"
  1.716 +
  1.717 +#: templates/attachtables.tmpl:4
  1.718 +msgid "Attachment"
  1.719 +msgstr "Załącznik"
  1.720 +
  1.721 +#: templates/messages.tmpl:498
  1.722 +msgid "Attachment '%1' does not exist"
  1.723 +msgstr "Załącznik '%1' nie istnieje"
  1.724 +
  1.725 +#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:347
  1.726 +msgid "Attachment already exists in new topic"
  1.727 +msgstr "Załącznik już istnieje na nowej stronie"
  1.728 +
  1.729 +#: templates/messages.tmpl:62
  1.730 +msgid "Attachment delete failed"
  1.731 +msgstr "Usunięcie załącznika nie powiodło się"
  1.732 +
  1.733 +#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:328
  1.734 +msgid "Attachment does not exist"
  1.735 +msgstr "Załącznik nie istnieje"
  1.736 +
  1.737 +#: templates/messages.tmpl:54
  1.738 +msgid "Attachment move failed"
  1.739 +msgstr "Przeniesienie załącznika nie powiodło się"
  1.740 +
  1.741 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachtables.pattern.tmpl:7
  1.742 +msgid "Attachments"
  1.743 +msgstr "Załączniki"
  1.744 +
  1.745 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:14
  1.746 +#, fuzzy
  1.747 +msgid "Attachments help"
  1.748 +msgstr "Załączniki"
  1.749 +
  1.750 +#: templates/attach.tmpl:7
  1.751 +#, fuzzy
  1.752 +msgid "Attachments of %1"
  1.753 +msgstr "Inne załączniki do %1"
  1.754 +
  1.755 +#: templates/attach.tmpl:47
  1.756 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:58
  1.757 +msgid "Attachments will not be shown in topic view page."
  1.758 +msgstr "(załącznik nie będzie wyświetlany w tabeli załączników)."
  1.759 +
  1.760 +#: templates/oopsaccessdenied.tmpl:5 templates/oopsattention.tmpl:5
  1.761 +#: templates/oopslanguagechanged.tmpl:11 templates/oopsleaseconflict.tmpl:4
  1.762 +#: templates/oopssaveerr.tmpl:10
  1.763 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:4
  1.764 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsattention.classic.tmpl:4
  1.765 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:4
  1.766 +msgid "Attention"
  1.767 +msgstr "Uwaga"
  1.768 +
  1.769 +#: templates/attachtables.tmpl:26
  1.770 +msgid "Attribute"
  1.771 +msgstr "Atrybut"
  1.772 +
  1.773 +#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:62
  1.774 +msgid "Automated notification of topic changes"
  1.775 +msgstr "Automatyczne powiadamianie o zmianach na stronie"
  1.776 +
  1.777 +#: data/_default/WebHome.txt:4
  1.778 +msgid "Available Information"
  1.779 +msgstr "Informacje:"
  1.780 +
  1.781 +#: templates/changeform.tmpl:33
  1.782 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/changeform.pattern.tmpl:13
  1.783 +#, fuzzy
  1.784 +msgid "Available form templates"
  1.785 +msgstr "Dopuszczalne szablony formularzy"
  1.786 +
  1.787 +#: data/TWiki/WebTemplateTopics.txt:6
  1.788 +#, fuzzy
  1.789 +msgid "Available templates in %1 Web:"
  1.790 +msgstr "Dopuszczalne szablony formularzy"
  1.791 +
  1.792 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:11
  1.793 +msgid "Back to topic"
  1.794 +msgstr "Wróć do:"
  1.795 +
  1.796 +#: templates/oopsmore.tmpl:37 templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:89
  1.797 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:17
  1.798 +msgid "Backlinks"
  1.799 +msgstr "Odwołania"
  1.800 +
  1.801 +#: templates/backlinksweb.tmpl:7
  1.802 +msgid "Backlinks to %1 in %2 Web"
  1.803 +msgstr "Odwołania do %1 w dziale %2"
  1.804 +
  1.805 +#: templates/backlinksallwebs.tmpl:7
  1.806 +msgid "Backlinks to %1 in all Webs"
  1.807 +msgstr "Odwołania do %1 we wszystkich działach"
  1.808 +
  1.809 +#: templates/messages.tmpl:280
  1.810 +msgid "Bad password"
  1.811 +msgstr "Błędne hasło"
  1.812 +
  1.813 +#: templates/messages.tmpl:118
  1.814 +msgid "Base web %1 is missing or does not exist"
  1.815 +msgstr "Strona nadrzędna %1 nie została podana lub nie istnieje"
  1.816 +
  1.817 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:31 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:41
  1.818 +msgid "Both body and title"
  1.819 +msgstr "w zawartości i w tytule strony"
  1.820 +
  1.821 +#: templates/changeform.tmpl:28
  1.822 +msgid ""
  1.823 +"But existing form data will be lost (you can always retrieve this data "
  1.824 +"through the topic history)"
  1.825 +msgstr ""
  1.826 +
  1.827 +#: data/Trash/WebHome.txt:7
  1.828 +msgid ""
  1.829 +"By default, viewing the Trash web is restricted to %1. If you would like to "
  1.830 +"allow all users to view the Trash web, remove the =ALLOWWEBVIEW= restriction "
  1.831 +"in WebPreferences."
  1.832 +msgstr ""
  1.833 +"Aby wszyscy użytkownicy mogli przeglądać dział Trash, należy usunąć "
  1.834 +"komentarz przy zmiennej =ALLOWWEBVIEW= na stronie WebPreferences. "
  1.835 +"Standardowo ten dział może przeglądać tylko użytkownik: %1. "
  1.836 +
  1.837 +#: templates/messages.tmpl:44 templates/messages.tmpl:450
  1.838 +msgid "Can't find user %1"
  1.839 +msgstr "Nie można odnaleźć użytkownika: %1"
  1.840 +
  1.841 +#: templates/messages.tmpl:451
  1.842 +msgid "Can't get an e-mail address for %1 (required for password reset)"
  1.843 +msgstr "Brak adresu email użytkownika %1 (wymagany do zresetowania hasła)"
  1.844 +
  1.845 +#: templates/twiki.tmpl:74
  1.846 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:64
  1.847 +#: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:163
  1.848 +msgid "Cancel"
  1.849 +msgstr "Rezygnacja"
  1.850 +
  1.851 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:44
  1.852 +msgid "Cancel editing and discard changes"
  1.853 +msgstr "Rezygnacja z edycji - porzuć zmiany"
  1.854 +
  1.855 +#: templates/messages.tmpl:69
  1.856 +msgid "Cannot create %1 because it already exists."
  1.857 +msgstr "Nie można utworzyć strony %1, gdyż taka już istnieje."
  1.858 +
  1.859 +#: templates/messages.tmpl:114
  1.860 +msgid "Cannot create web %1 because it already exists"
  1.861 +msgstr "Nie można utworzyć działu %1, gdyż taki już istnieje"
  1.862 +
  1.863 +#: templates/messages.tmpl:75 templates/messages.tmpl:81
  1.864 +msgid "Cannot rename %1 to %2 because it already exists."
  1.865 +msgstr "Nie można zmienić nazwy z %1 na %2, gdyż taka już istnieje."
  1.866 +
  1.867 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:58
  1.868 +msgid "Case sensitive"
  1.869 +msgstr "uwzględnij wielkość liter"
  1.870 +
  1.871 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:33
  1.872 +msgid "Categories"
  1.873 +msgstr "Kategorie"
  1.874 +
  1.875 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:2
  1.876 +msgid "Change Password"
  1.877 +msgstr "Zmień hasło"
  1.878 +
  1.879 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:21
  1.880 +msgid "Change comment and properties only"
  1.881 +msgstr "Zmień tylko komentarz i właściwości"
  1.882 +
  1.883 +#: templates/renamebase.tmpl:15
  1.884 +msgid "Change from:"
  1.885 +msgstr "Poprzednia nazwa:"
  1.886 +
  1.887 +#: data/TWiki/LanguageSelector.txt:16 templates/oopschangelanguage.tmpl:20
  1.888 +#: templates/oopschangelanguage.tmpl:4 templates/oopslanguagechanged.tmpl:5
  1.889 +msgid "Change language"
  1.890 +msgstr "Zmień język"
  1.891 +
  1.892 +#: templates/renamewebbase.tmpl:43
  1.893 +msgid "Change links in topics that refer to !%1 in any Web:"
  1.894 +msgstr "Zmień skróty na stronach z odwołaniami do !%1 w każdym dziale:"
  1.895 +
  1.896 +#: templates/renamewebbase.tmpl:40
  1.897 +msgid "Change links in topics that refer to !%1 in the %2 Web:"
  1.898 +msgstr "Zmień skróty na stronach z odwołaniami do !%1 tylko w dziale: %2:"
  1.899 +
  1.900 +#: templates/renamebase.tmpl:56
  1.901 +msgid "Change links in topics that refer to %1 in any Web:"
  1.902 +msgstr ""
  1.903 +"Uaktualnij skróty, które odwołują się do strony %1 we wszystkich działach:"
  1.904 +
  1.905 +#: templates/renamebase.tmpl:53
  1.906 +msgid "Change links in topics that refer to %1 in the %2 Web:"
  1.907 +msgstr "Uaktualnij skróty, które odwołują się do strony %1 tylko w dziale %2"
  1.908 +
  1.909 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:30
  1.910 +msgid "Change password"
  1.911 +msgstr "Zmień hasło"
  1.912 +
  1.913 +#: templates/attachagain.tmpl:21
  1.914 +#, fuzzy
  1.915 +msgid "Change properties only"
  1.916 +msgstr "Zmień właściwości"
  1.917 +
  1.918 +#: templates/edit.tmpl:7
  1.919 +msgid "Change topic"
  1.920 +msgstr "Zmień stronę"
  1.921 +
  1.922 +#: templates/search.tmpl:18
  1.923 +msgid "Changed"
  1.924 +msgstr "Zmienione"
  1.925 +
  1.926 +#: templates/search.tmpl:19
  1.927 +#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:18
  1.928 +msgid "Changed by"
  1.929 +msgstr "Zmieniony przez:"
  1.930 +
  1.931 +#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:16
  1.932 +msgid "Changed:"
  1.933 +msgstr "Zmienione:"
  1.934 +
  1.935 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:8
  1.936 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:8
  1.937 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:9
  1.938 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:4
  1.939 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:6
  1.940 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:7
  1.941 +msgid "Changes"
  1.942 +msgstr "Zmiany"
  1.943 +
  1.944 +#. ($r2, $r1)
  1.945 +#: lib/TWiki/UI/RDiff.pm:483
  1.946 +msgid "Changes from r%1 to r%2"
  1.947 +msgstr "Zmiany w wersji r%2 w porównaniu do r%1"
  1.948 +
  1.949 +#: templates/messages.tmpl:402
  1.950 +#, fuzzy
  1.951 +msgid ""
  1.952 +"Check your configuration settings for {TemplateDir} and {TemplatePath}. If "
  1.953 +"that's not the problem, it may be because you have a setting of %1 that is "
  1.954 +"pointing to a template that doesn't exist."
  1.955 +msgstr ""
  1.956 +"Sprawdź ustawienia dla {TemplateDir}. Jeśli nie to jest źródłem problemu, to "
  1.957 +"być może ustawione jest %1, które odwołuje się do nieistniejącego szablonu."
  1.958 +
  1.959 +#: templates/renamebase.tmpl:42 templates/renamedelete.tmpl:31
  1.960 +msgid "Checked topics will be updated to point to the new topic location."
  1.961 +msgstr ""
  1.962 +"Skróty na zaznaczonych stronach zostaną zaktualizowane tak, aby wskazywały "
  1.963 +"na nowe położenie strony."
  1.964 +
  1.965 +#: templates/renameweb.tmpl:29
  1.966 +msgid "Checked topics will be updated to point to the new web name."
  1.967 +msgstr ""
  1.968 +"Skróty na zaznaczonych stronach zostaną zaktualizowane tak, aby wskazywały "
  1.969 +"na nową nazwę działu."
  1.970 +
  1.971 +#: templates/oopsmore.tmpl:113
  1.972 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:23
  1.973 +msgid "Child topics in %1 web"
  1.974 +msgstr "Strony podrzędne w dziale %1"
  1.975 +
  1.976 +#: templates/changeform.tmpl:7
  1.977 +msgid "Choose a new form for %1"
  1.978 +msgstr "Wybierz nowy szablon formularza dla strony %1"
  1.979 +
  1.980 +#: lib/TWiki/Form/Checkbox.pm:39
  1.981 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:34
  1.982 +msgid "Clear all"
  1.983 +msgstr "Wyczyść wszystkie"
  1.984 +
  1.985 +#: lib/TWiki/Render.pm:183
  1.986 +msgid ""
  1.987 +"Click to move topic back to previous location, with option to change "
  1.988 +"references."
  1.989 +msgstr ""
  1.990 +"Kliknij, aby cofnąć stronę do poprzedniego położenia oraz ewentualnie "
  1.991 +"uaktualnić odwołania."
  1.992 +
  1.993 +#: twikiplugins/TwistyPlugin/data/TWiki/TwistyPlugin.txt:548
  1.994 +msgid "Close"
  1.995 +msgstr "Zamknij"
  1.996 +
  1.997 +#: templates/messages.tmpl:122
  1.998 +msgid "Color %1 has an invalid format"
  1.999 +msgstr "Format zapisu koloru %1 jest nieprawidłowy"
 1.1000 +
 1.1001 +#: templates/attach.tmpl:26 templates/attachtables.tmpl:37
 1.1002 +#: templates/attachtables.tmpl:4
 1.1003 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:46
 1.1004 +msgid "Comment"
 1.1005 +msgstr "Komentarz"
 1.1006 +
 1.1007 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:274
 1.1008 +msgid "Comments:"
 1.1009 +msgstr "Komentarze:"
 1.1010 +
 1.1011 +#: templates/oopsmore.tmpl:94
 1.1012 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:44
 1.1013 +msgid "Compare revisions"
 1.1014 +msgstr "Porównaj zmiany"
 1.1015 +
 1.1016 +#: templates/renameconfirm.tmpl:7 templates/renamewebconfirm.tmpl:7
 1.1017 +msgid "Confirm rename or move"
 1.1018 +msgstr "Potwierdź zmianę nazwy lub przesunięcie"
 1.1019 +
 1.1020 +#: templates/messages.tmpl:31
 1.1021 +msgid ""
 1.1022 +"Confirm your changes using TWiki's [[%1][topic history comparison tool "
 1.1023 +"(diff)]]."
 1.1024 +msgstr ""
 1.1025 +
 1.1026 +#: templates/oopsleaseconflict.tmpl:6
 1.1027 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:5
 1.1028 +msgid "Conflict"
 1.1029 +msgstr "Konflikt"
 1.1030 +
 1.1031 +#: templates/messages.tmpl:463 templates/messages.tmpl:471
 1.1032 +#: templates/messages.tmpl:495 templates/messages.tmpl:501
 1.1033 +#: templates/messages.tmpl:510
 1.1034 +msgid "Contact %1 if you have any questions."
 1.1035 +msgstr "Pytania można kierować do: %1."
 1.1036 +
 1.1037 +#: templates/messages.tmpl:394
 1.1038 +msgid "Continue and try to rename web?"
 1.1039 +msgstr "Czy kontynuować i spróbować zmienić nazwę działu?"
 1.1040 +
 1.1041 +#: data/TWiki/WebTopicCreator.txt:4
 1.1042 +#, fuzzy
 1.1043 +msgid "Continue to create the new page"
 1.1044 +msgstr "Nie można utworzyć nowego działu: %1"
 1.1045 +
 1.1046 +#: data/TWiki/TWikiPreferences.txt:40 data/TWiki/WebPreferences.txt:33
 1.1047 +msgid ""
 1.1048 +"Copyright &&copy; by the contributing authors. All material on this "
 1.1049 +"collaboration platform is the property of the contributing authors."
 1.1050 +msgstr ""
 1.1051 +"Copyright &&copy;. Zawartość tej strony jest własnością osób "
 1.1052 +"współpracujących."
 1.1053 +
 1.1054 +#: templates/messages.tmpl:132
 1.1055 +msgid "Could not create the new web %1"
 1.1056 +msgstr "Nie można utworzyć nowego działu: %1"
 1.1057 +
 1.1058 +#: templates/messages.tmpl:400
 1.1059 +msgid "Could not find template"
 1.1060 +msgstr "Nie można odnaleźć szablonu"
 1.1061 +
 1.1062 +#: templates/messages.tmpl:455
 1.1063 +msgid "Could not perform search. Error was: %1"
 1.1064 +msgstr ""
 1.1065 +
 1.1066 +#: templates/messages.tmpl:312
 1.1067 +msgid "Could not save %1."
 1.1068 +msgstr "Nie można zapisać strony: %1."
 1.1069 +
 1.1070 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:125
 1.1071 +msgid "Country:"
 1.1072 +msgstr "Państwo:"
 1.1073 +
 1.1074 +#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:27
 1.1075 +msgid "Create '%1'"
 1.1076 +msgstr "Utwórz '%1'"
 1.1077 +
 1.1078 +#: data/Sandbox/WebHome.txt:18
 1.1079 +msgid "Create <nop>TestTopic###"
 1.1080 +msgstr "Utwórz: <nop>StronaTestowa###"
 1.1081 +
 1.1082 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:5
 1.1083 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:5
 1.1084 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:4
 1.1085 +msgid "Create New Topic"
 1.1086 +msgstr "Utwórz nową stronę"
 1.1087 +
 1.1088 +#: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:6
 1.1089 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:40
 1.1090 +msgid "Create New Topic in %1 Web"
 1.1091 +msgstr "Utwórz nową stronę w dziale: %1"
 1.1092 +
 1.1093 +#: templates/attach.tmpl:39
 1.1094 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:56
 1.1095 +msgid "Create a link to the attached file"
 1.1096 +msgstr "Utwórz skrót do załącznika"
 1.1097 +
 1.1098 +#: data/Sandbox/WebHome.txt:16
 1.1099 +msgid "Create a new auto-numbered test topic:"
 1.1100 +msgstr "Utwórz nową, automatycznie numerowaną stronę testową:"
 1.1101 +
 1.1102 +#: data/Sandbox/WebHome.txt:9
 1.1103 +msgid "Create a new document by name:"
 1.1104 +msgstr "Utwórz nowy dokument o nazwie:"
 1.1105 +
 1.1106 +#: data/Sandbox/WebHome.txt:10
 1.1107 +msgid "Create by Name"
 1.1108 +msgstr "Utwórz stronę o nazwie:"
 1.1109 +
 1.1110 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:11
 1.1111 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:4
 1.1112 +msgid "Create personal sidebar"
 1.1113 +msgstr "Utwórz własny pasek boczny"
 1.1114 +
 1.1115 +#: templates/messages.tmpl:493
 1.1116 +#, fuzzy
 1.1117 +msgid "Create the topic"
 1.1118 +msgstr "Utwórz tę stronę"
 1.1119 +
 1.1120 +#: data/TWiki/TWikiPreferences.txt:314 data/TWiki/TWikiPreferences.txt:316
 1.1121 +#: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:60 lib/TWiki/Render.pm:89
 1.1122 +msgid "Create this topic"
 1.1123 +msgstr "Utwórz tę stronę"
 1.1124 +
 1.1125 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:282
 1.1126 +msgid ""
 1.1127 +"Create your personal %1 topic using your WikiName as topic name, and add the "
 1.1128 +"data you submitted to the topic."
 1.1129 +msgstr ""
 1.1130 +"Utwórz swoją stronę domową: %1. Jako nazwę strony podaj nazwę konta "
 1.1131 +"użytkownika w formacie [[WikiName][WikWord]]. Na stronie możesz zamieścić "
 1.1132 +"dane osobowe i inne informacje o sobie."
 1.1133 +
 1.1134 +#: templates/messages.tmpl:341
 1.1135 +msgid "Creating a suitable Form Definition topic"
 1.1136 +msgstr "Tworzenie właściwej strony definicji formularza"
 1.1137 +
 1.1138 +#: templates/renamedelete.tmpl:10
 1.1139 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:9
 1.1140 +msgid "Current location:"
 1.1141 +msgstr "Bieżące położenie:"
 1.1142 +
 1.1143 +#: templates/oopsmore.tmpl:51
 1.1144 +msgid "Current parent:"
 1.1145 +msgstr "Bieżąca strona nadrzędna:"
 1.1146 +
 1.1147 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:23
 1.1148 +msgid "Current password"
 1.1149 +msgstr "Bieżące hasło"
 1.1150 +
 1.1151 +#: templates/attachtables.tmpl:37 templates/attachtables.tmpl:4
 1.1152 +msgid "Date"
 1.1153 +msgstr "Data"
 1.1154 +
 1.1155 +#: templates/mailresetpassword.tmpl:5
 1.1156 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:5
 1.1157 +msgid "Dear %1"
 1.1158 +msgstr "Drogi %1!"
 1.1159 +
 1.1160 +#: templates/oopsmore.tmpl:98
 1.1161 +msgid "Debug"
 1.1162 +msgstr "Wyświetl błędy"
 1.1163 +
 1.1164 +#: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:58
 1.1165 +msgid "Default template"
 1.1166 +msgstr "Szablon domyślny"
 1.1167 +
 1.1168 +#: templates/renamedelete.tmpl:34 templates/renamedelete.tmpl:7
 1.1169 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:29
 1.1170 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:25
 1.1171 +msgid "Delete"
 1.1172 +msgstr "Usuń"
 1.1173 +
 1.1174 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:28
 1.1175 +msgid "Delete attachment"
 1.1176 +msgstr "Usuń załącznik"
 1.1177 +
 1.1178 +#: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:162
 1.1179 +#, fuzzy
 1.1180 +msgid "Delete last row"
 1.1181 +msgstr "Usuń stronę"
 1.1182 +
 1.1183 +#: templates/oopsmore.tmpl:19
 1.1184 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:5
 1.1185 +msgid "Delete topic"
 1.1186 +msgstr "Usuń stronę"
 1.1187 +
 1.1188 +#: templates/oopsmore.tmpl:20 templates/oopsmore.tmpl:22
 1.1189 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:6
 1.1190 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:8
 1.1191 +msgid "Delete topic..."
 1.1192 +msgstr "Usuń stronę..."
 1.1193 +
 1.1194 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:48
 1.1195 +msgid "Describe the file so other people know what it is."
 1.1196 +msgstr "Tekst komentarza do załącznika"
 1.1197 +
 1.1198 +#: lib/TWiki/Form.pm:261
 1.1199 +#, fuzzy
 1.1200 +msgid "Details in separate window"
 1.1201 +msgstr "Kliknij, aby wyświetlić szczegóły w nowym oknie"
 1.1202 +
 1.1203 +#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:11
 1.1204 +msgid "Did you spell the %1 correctly?"
 1.1205 +msgstr "%1 - sprawdź pisownię."
 1.1206 +
 1.1207 +#: data/TWiki/VarMAKETEXT.txt:19
 1.1208 +msgid "Did you want to [[%1][reset %2's password]]?"
 1.1209 +msgstr "Czy chcesz [[%1][zresetować hasło użytkownika: %2]]?"
 1.1210 +
 1.1211 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:14
 1.1212 +msgid "Difference:"
 1.1213 +msgstr "Różnice:"
 1.1214 +
 1.1215 +#: templates/preview.tmpl:11
 1.1216 +#, fuzzy
 1.1217 +msgid "Do not forget to save your changes"
 1.1218 +msgstr "nie zapomnij sprawdzić ustawienia strony (Topis Settings)"
 1.1219 +
 1.1220 +#: templates/attach.tmpl:47
 1.1221 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:58
 1.1222 +msgid "Do not show attachment in table"
 1.1223 +msgstr "Nie wyświetlaj załącznika w tabeli załączników"
 1.1224 +
 1.1225 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:70
 1.1226 +msgid "Do show:"
 1.1227 +msgstr "Wyświetl:"
 1.1228 +
 1.1229 +#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:26
 1.1230 +msgid "Do you wish to create the topic %1?"
 1.1231 +msgstr "Czy chcesz utworzyć stronę %1?"
 1.1232 +
 1.1233 +#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:18
 1.1234 +msgid "Do you wish to navigate quickly to a similar topic?"
 1.1235 +msgstr "Czy chcesz szybko przejść na podobną stronę?"
 1.1236 +
 1.1237 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:63
 1.1238 +msgid "Don't show:"
 1.1239 +msgstr "Nie wyświetlaj:"
 1.1240 +
 1.1241 +#: templates/messages.tmpl:63
 1.1242 +msgid ""
 1.1243 +"During deletion of attachment =%1= an error was found. Please notify your %2 "
 1.1244 +"administrator."
 1.1245 +msgstr ""
 1.1246 +"Wystąpił błąd przy usuwaniu załącznika =%1=. Powiadom administratora %2. "
 1.1247 +
 1.1248 +#: templates/messages.tmpl:55
 1.1249 +msgid ""
 1.1250 +"During move of attachment %1 to %2 an error was found. Please notify your %3 "
 1.1251 +"administrator."
 1.1252 +msgstr ""
 1.1253 +"Wystąpił błąd przy przenoszeniu załącznika %1 do %2. Powiadom administratora "
 1.1254 +"%3."
 1.1255 +
 1.1256 +#: templates/messages.tmpl:91
 1.1257 +msgid ""
 1.1258 +"During rename of topic %1 to %2 an error (%3) was found. Please notify your %"
 1.1259 +"4 administrator."
 1.1260 +msgstr ""
 1.1261 +"Wystąpił błąd (%3) przy zmianie nazwy strony z %1 na %2. Powiadom "
 1.1262 +"administratora %4."
 1.1263 +
 1.1264 +#: templates/messages.tmpl:94
 1.1265 +msgid ""
 1.1266 +"During rename of web %1 to %2 an error (%3) was found. Please notify your %4 "
 1.1267 +"administrator."
 1.1268 +msgstr ""
 1.1269 +"Wystąpił błąd (%3) przy zmianie nazwy działu z %1 na %2. Powiadom "
 1.1270 +"administratora %4."
 1.1271 +
 1.1272 +#: templates/messages.tmpl:371 templates/oopssaveerr.tmpl:17
 1.1273 +msgid ""
 1.1274 +"During save of %1 an error was found by the version control system. Please "
 1.1275 +"notify your %2 administrator."
 1.1276 +msgstr ""
 1.1277 +"Podczas zapisywania strony %1 wystąpił błąd w systemie kontroli wersji. "
 1.1278 +"Powiadom administratora %2."
 1.1279 +
 1.1280 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:109
 1.1281 +msgid "E-mail address:"
 1.1282 +msgstr "Adres email:"
 1.1283 +
 1.1284 +#: templates/messages.tmpl:183
 1.1285 +msgid "E-mail changed successfully!"
 1.1286 +msgstr "Adres email został zmieniony!"
 1.1287 +
 1.1288 +#: templates/settings.tmpl:27
 1.1289 +msgid "Each preference has the syntax"
 1.1290 +msgstr "Składnia ustawień jest następująca:"
 1.1291 +
 1.1292 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:45
 1.1293 +msgid "Edit"
 1.1294 +msgstr "Edycja"
 1.1295 +
 1.1296 +#: templates/oopsleaseconflict.tmpl:25
 1.1297 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:27
 1.1298 +msgid "Edit Anyway"
 1.1299 +msgstr "Edycja mimo wszystko"
 1.1300 +
 1.1301 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:13
 1.1302 +#, fuzzy
 1.1303 +msgid "Edit help"
 1.1304 +msgstr "Edycja tekstu"
 1.1305 +
 1.1306 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:5
 1.1307 +msgid "Edit personal data"
 1.1308 +msgstr "Edycja danych osobistych"
 1.1309 +
 1.1310 +#: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:157
 1.1311 +#, fuzzy
 1.1312 +msgid "Edit table"
 1.1313 +msgstr "Edycja tekstu"
 1.1314 +
 1.1315 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:10
 1.1316 +msgid "Edit text"
 1.1317 +msgstr "Edycja tekstu"
 1.1318 +
 1.1319 +#: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:158
 1.1320 +#, fuzzy
 1.1321 +msgid "Edit this table"
 1.1322 +msgstr "Edycja strony"
 1.1323 +
 1.1324 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:18
 1.1325 +msgid "Edit this topic text"
 1.1326 +msgstr "Edycja strony"
 1.1327 +
 1.1328 +#: templates/oopsmore.tmpl:13
 1.1329 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:60
 1.1330 +msgid "Edit topic preference settings"
 1.1331 +msgstr "Edycja ustawień strony"
 1.1332 +
 1.1333 +#: templates/messages.tmpl:297
 1.1334 +msgid ""
 1.1335 +"Either the code is not valid, or you have already confirmed your "
 1.1336 +"registration using it."
 1.1337 +msgstr ""
 1.1338 +"Kod rejestracyjny jest niepoprawny lub został już wykorzystany do "
 1.1339 +"rejestracji konta."
 1.1340 +
 1.1341 +#: templates/messages.tmpl:362
 1.1342 +msgid ""
 1.1343 +"Either you did not specify a file name, or the file you are trying to upload "
 1.1344 +"%1 has no content. You may not upload an empty file."
 1.1345 +msgstr ""
 1.1346 +"Nie podano nazwy ładowanego pliku lub plik o podanej nazwie (%1) jest pusty. "
 1.1347 +"Nie można załadować pustego pliku."
 1.1348 +
 1.1349 +#: lib/TWiki/UI/Register.pm:418 lib/TWiki/UI/Register.pm:455
 1.1350 +msgid "Email has been disabled for this TWiki installation"
 1.1351 +msgstr ""
 1.1352 +
 1.1353 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:78
 1.1354 +msgid "Enlarge edit box"
 1.1355 +msgstr "Powiększ okienko edycyjne"
 1.1356 +
 1.1357 +#: templates/login.tmpl:7
 1.1358 +#, fuzzy
 1.1359 +msgid "Enter a new username and password to change identity"
 1.1360 +msgstr "Podaj nową nazwę konta użytkownika i hasło:"
 1.1361 +
 1.1362 +#: templates/login.sudo.tmpl:18
 1.1363 +msgid "Enter the TWiki Administrator user or login as set in %1"
 1.1364 +msgstr ""
 1.1365 +
 1.1366 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/login.classic.tmpl:21
 1.1367 +#, fuzzy
 1.1368 +msgid ""
 1.1369 +"Enter your TWiki.LoginName. (Typically First name and last name, no space, "
 1.1370 +"no dots, capitalized, e.g. !JohnSmith, unless you chose otherwise). Visit %"
 1.1371 +"TWIKIWEB%.TWikiRegistration if you do not have one."
 1.1372 +msgstr ""
 1.1373 +"Wprowadź nazwę swojego konta w formacie TWiki.LoginName. Zwykle nazwa konta "
 1.1374 +"ma postać: ImieNazwisko - bez spacji i kropek. Imię i nazwisko są pisane "
 1.1375 +"wielką literą, np. JanKowalski. Jeśli jeszcze nie masz konta, to przejdź na "
 1.1376 +"stronę %TWIKIWEB%.TWikiRegistration"
 1.1377 +
 1.1378 +#: templates/messages.tmpl:233
 1.1379 +msgid "Error registering new user"
 1.1380 +msgstr "Błąd rejestracji nowego użytkownika"
 1.1381 +
 1.1382 +#: templates/messages.tmpl:224
 1.1383 +msgid "Error registering user %1"
 1.1384 +msgstr "Błąd rejestracji użytkownika: %1"
 1.1385 +
 1.1386 +#: templates/messages.tmpl:370
 1.1387 +msgid "Error saving topic"
 1.1388 +msgstr "Błąd zapisu strony"
 1.1389 +
 1.1390 +#: templates/login.tmpl:21
 1.1391 +#, fuzzy
 1.1392 +msgid "Error: %1"
 1.1393 +msgstr "Błąd:"
 1.1394 +
 1.1395 +#: templates/messages.tmpl:443
 1.1396 +msgid "Error: File attachment at %1,%2 does not exist"
 1.1397 +msgstr "Błąd: załącznik w %1,%2 nie istnieje"
 1.1398 +
 1.1399 +#: templates/messages.tmpl:445
 1.1400 +msgid ""
 1.1401 +"Error: Unsupported content type: %1 (Must be =text/html=, =text/plain= or "
 1.1402 +"=text/css=)"
 1.1403 +msgstr ""
 1.1404 +"Błąd: nieprawidłowa zawartość strony: %1 (powinno być: =text/html=, =text/"
 1.1405 +"plain= lub =text/css=)"
 1.1406 +
 1.1407 +#: templates/messages.tmpl:444
 1.1408 +msgid "Error: Unsupported protocol. (Must be 'http://domain/...')"
 1.1409 +msgstr "Błąd: nieprawidłowy protokół (powinno być: 'http://domena/...')"
 1.1410 +
 1.1411 +#: templates/messages.tmpl:247
 1.1412 +msgid "Errors"
 1.1413 +msgstr "Błędy"
 1.1414 +
 1.1415 +#: templates/messages.tmpl:453
 1.1416 +msgid "Failed to include URL %1"
 1.1417 +msgstr "Nie udało się dołączyć następującego adresu URL: %1"
 1.1418 +
 1.1419 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:32
 1.1420 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:21
 1.1421 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:26
 1.1422 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:90
 1.1423 +msgid "Fields marked %1 are required"
 1.1424 +msgstr "Pola oznaczone za pomocą %1 są wymagane"
 1.1425 +
 1.1426 +#: templates/messages.tmpl:347
 1.1427 +msgid "File has been uploaded with different name"
 1.1428 +msgstr "Plik załadowano i zapisano pod inną nazwą"
 1.1429 +
 1.1430 +#: templates/oopsmore.tmpl:38 templates/oopsmore.tmpl:40
 1.1431 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:18
 1.1432 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:20
 1.1433 +msgid "Find topics that link to %1 ..."
 1.1434 +msgstr "Wyszukaj strony z odwołaniami do %1 ..."
 1.1435 +
 1.1436 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:281
 1.1437 +msgid ""
 1.1438 +"Finish creating an account for you, so that you can start editing pages "
 1.1439 +"using your WikiName."
 1.1440 +msgstr ""
 1.1441 +"Zakończono tworzenie konta użytkownika. Możesz teraz edytować strony TWiki "
 1.1442 +"podając przy logowaniu nazwę konta."
 1.1443 +
 1.1444 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:93
 1.1445 +msgid "First Name:"
 1.1446 +msgstr "Imię:"
 1.1447 +
 1.1448 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:27
 1.1449 +msgid "Force new revision"
 1.1450 +msgstr "Wymuś nową zmianę"
 1.1451 +
 1.1452 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:5
 1.1453 +msgid "Forgotten your password?"
 1.1454 +msgstr "Zapomniałeś hasło?"
 1.1455 +
 1.1456 +#: templates/messages.tmpl:319
 1.1457 +msgid "Form Definition %1 missing"
 1.1458 +msgstr "Nie podano definicji formularza: %1"
 1.1459 +
 1.1460 +#: templates/messages.tmpl:324
 1.1461 +msgid "Form definition missing"
 1.1462 +msgstr "Nie podano definicji formularza"
 1.1463 +
 1.1464 +#: templates/renamebase.tmpl:66
 1.1465 +#, fuzzy
 1.1466 +msgid ""
 1.1467 +"Get help on <a target='ManagingTopics' class='twikiPopUp' href='%1' "
 1.1468 +"rel='nofollow'>Renaming and moving topics</a>."
 1.1469 +msgstr ""
 1.1470 +"Pomoc: <a target='ManagingTopics' onclick=\"return launchWindow('%"
 1.1471 +"1','ManagingTopics')\" href=\"%2\" rel='nofollow'>Zmiana nazwy i "
 1.1472 +"przenoszenie stron</a>."
 1.1473 +
 1.1474 +#: templates/renamewebbase.tmpl:50
 1.1475 +#, fuzzy
 1.1476 +msgid ""
 1.1477 +"Get help on <a target='ManagingWebs' class='twikiPopUp' href='%1' "
 1.1478 +"rel='nofollow'>Renaming and moving webs</a>."
 1.1479 +msgstr ""
 1.1480 +"Pomoc: <a target='ManagingTopics' onclick=\"return launchWindow('%"
 1.1481 +"1','ManagingTopics')\" href=\"%2\" rel='nofollow'>Zmiana nazwy i "
 1.1482 +"przenoszenie stron</a>."
 1.1483 +
 1.1484 +#: templates/settings.tmpl:26
 1.1485 +#, fuzzy
 1.1486 +msgid ""
 1.1487 +"Get help on <a target='TWikiVariables' class='twikiPopUp' href='%1' "
 1.1488 +"rel='nofollow'>Setting topic preferences</a>."
 1.1489 +msgstr ""
 1.1490 +"Pomoc: <a target='TWikiVariables' onclick=\"return launchWindow('%"
 1.1491 +"1','TWikiVariables')\" href='%2' rel='nofollow'>Ustawienia strony</a>."
 1.1492 +
 1.1493 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:5 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:5
 1.1494 +msgid "Get notified on changes on this search"
 1.1495 +msgstr ""
 1.1496 +
 1.1497 +#: templates/twiki.tmpl:76
 1.1498 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:66
 1.1499 +msgid "Go back"
 1.1500 +msgstr "Powrót"
 1.1501 +
 1.1502 +#: templates/messages.tmpl:316
 1.1503 +msgid ""
 1.1504 +"Go back in your browser and insert information for all mandatory fields."
 1.1505 +msgstr "Kliknij Wstecz i wypełnij wymagane pola."
 1.1506 +
 1.1507 +#: templates/messages.tmpl:377 templates/oopssaveerr.tmpl:21
 1.1508 +msgid "Go back in your browser and save your changes locally."
 1.1509 +msgstr "Kliknij Wstecz i zapisz zmiany lokalnie."
 1.1510 +
 1.1511 +#: templates/messages.tmpl:271
 1.1512 +msgid "Good examples:"
 1.1513 +msgstr "Dobre przykłady:"
 1.1514 +
 1.1515 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:6
 1.1516 +msgid "Groups"
 1.1517 +msgstr "Grupy"
 1.1518 +
 1.1519 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:3
 1.1520 +msgid "Hello %1"
 1.1521 +msgstr "Witaj %1"
 1.1522 +
 1.1523 +#: templates/twiki.tmpl:100
 1.1524 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:9
 1.1525 +#, fuzzy
 1.1526 +msgid "Hello %1!"
 1.1527 +msgstr "Witaj %1"
 1.1528 +
 1.1529 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:24 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:32
 1.1530 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:38
 1.1531 +msgid "Help"
 1.1532 +msgstr "Pomoc"
 1.1533 +
 1.1534 +#: templates/attach.tmpl:45
 1.1535 +#, fuzzy
 1.1536 +msgid "Hide file"
 1.1537 +msgstr "Ukryj plik:"
 1.1538 +
 1.1539 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:38
 1.1540 +msgid "Hide help"
 1.1541 +msgstr "Ukryj pomoc"
 1.1542 +
 1.1543 +#: templates/messages.tmpl:109
 1.1544 +msgid "Hierarchical Webs is currently disabled, you cannot create Nested webs."
 1.1545 +msgstr ""
 1.1546 +
 1.1547 +#: templates/registernotify.tmpl:16
 1.1548 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:16
 1.1549 +msgid "How about attaching your photo?"
 1.1550 +msgstr "A może zamieścisz swoją fotografię?"
 1.1551 +
 1.1552 +#: templates/registerconfirm.tmpl:4
 1.1553 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:4
 1.1554 +msgid "How to activate your %1 registration"
 1.1555 +msgstr "Jak aktywować konto: %1?"
 1.1556 +
 1.1557 +#: templates/messages.tmpl:349
 1.1558 +msgid ""
 1.1559 +"However, the filename has been changed from %1 to %2. Please make a note of "
 1.1560 +"it."
 1.1561 +msgstr "Uwaga: nazwa pliku została zmieniona z %1 na %2."
 1.1562 +
 1.1563 +#: templates/login.tmpl:48
 1.1564 +msgid "I forgot my password"
 1.1565 +msgstr "Zapomniałem hasło"
 1.1566 +
 1.1567 +#: data/TWiki/TWikiPreferences.txt:40 data/TWiki/WebPreferences.txt:33
 1.1568 +msgid "Ideas, requests, problems regarding %1? <a href='%2'>Send feedback</a>"
 1.1569 +msgstr "<a href='%2'>Wyślij</a> pomysły, pytania, problemy dotyczące %1"
 1.1570 +
 1.1571 +#: templates/messages.tmpl:333
 1.1572 +msgid "If this line isn't present see _upgrade_ section below"
 1.1573 +msgstr "Jeśli brakuje tej linii, to zobacz niżej, w sekcji _aktualizacja_"
 1.1574 +
 1.1575 +#: templates/messages.tmpl:327
 1.1576 +msgid "If this topic is missing create it, otherwise check it for errors."
 1.1577 +msgstr ""
 1.1578 +"Jeśli podana strona nie istnieje, należy ją utworzyć. W przeciwnym razie "
 1.1579 +"należy poprawić błędy."
 1.1580 +
 1.1581 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:43 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:86
 1.1582 +msgid ""
 1.1583 +"If you already know the name of the topic, enter the name of the topic into "
 1.1584 +"the [[%1][Jump box]] at the top"
 1.1585 +msgstr ""
 1.1586 +"Jeśli znasz nazwę strony, to wpisz ją w pole [[%1][Skocz do]] na górze strony"
 1.1587 +
 1.1588 +#: templates/messages.tmpl:414
 1.1589 +msgid ""
 1.1590 +"If you are developing a <nop>TWikiApplication, see %1 for a description of "
 1.1591 +"the correct parameters."
 1.1592 +msgstr ""
 1.1593 +"Jeśli tworzysz [[TWikiApplication][aplikację TWiki]], to zajrzyj na stronę %"
 1.1594 +"1, na której podano opis dozwolonych parametrów."
 1.1595 +
 1.1596 +#: templates/messages.tmpl:480
 1.1597 +msgid "If you came here by clicking on a question mark link"
 1.1598 +msgstr "Jeśli znalazłeś się tu, klikając znak zapytania"
 1.1599 +
 1.1600 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:40
 1.1601 +msgid "If you enter a different name, make sure the topic does exist."
 1.1602 +msgstr "Jeśli podałeś inną nazwę, to sprawdź, czy taka strona istnieje."
 1.1603 +
 1.1604 +#: templates/registerconfirm.tmpl:14 templates/registernotify.tmpl:23
 1.1605 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:14
 1.1606 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:23
 1.1607 +msgid ""
 1.1608 +"If you got this e-mail by mistake: Somebody (%1) registered at the %2 site "
 1.1609 +"using your mail address %3. Contact %4 if this is in error."
 1.1610 +msgstr ""
 1.1611 +"Jeśli nie oczekiwałeś tego listu, to oznacza to, że ktoś (%1) przy "
 1.1612 +"dokonywaniu rejestracji na stronie %2, podał Twój adres email: %3. Powiadom "
 1.1613 +"administratora: %4."
 1.1614 +
 1.1615 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:301
 1.1616 +msgid "If you have any questions about registration, send an e-mail to %1."
 1.1617 +msgstr "Pytania dotyczące rejestracji należy kierować do: %1."
 1.1618 +
 1.1619 +#: templates/login.tmpl:58
 1.1620 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:46
 1.1621 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:36
 1.1622 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:39
 1.1623 +#, fuzzy
 1.1624 +msgid "If you have any questions, please contact %1"
 1.1625 +msgstr "W razie problemów, skontaktuj się z: %1."
 1.1626 +
 1.1627 +#: data/TWiki/VarMAKETEXT.txt:16 templates/mailresetpassword.tmpl:14
 1.1628 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:14
 1.1629 +msgid "If you have any questions, please contact %1."
 1.1630 +msgstr "W razie problemów, skontaktuj się z: %1."
 1.1631 +
 1.1632 +#: templates/registernotify.tmpl:25
 1.1633 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:25
 1.1634 +msgid "If you haven't set a password yet or you want to reset it, go to: %1"
 1.1635 +msgstr ""
 1.1636 +"Jeśli jeszcze nie podałeś hasła lub chcesz je zresetować, to przejdź na "
 1.1637 +"stronę: %1"
 1.1638 +
 1.1639 +#: templates/messages.tmpl:412
 1.1640 +msgid ""
 1.1641 +"If you received a link to this topic in an e-mail or just want to look at "
 1.1642 +"the topic, [[%1][cancel save]] to go to %2."
 1.1643 +msgstr ""
 1.1644 +"Jeśli otrzymałeś skrót do tej strony w poczcie elektronicznej lub jeśli "
 1.1645 +"chcesz obejrzeć tę stronę, to kliknij [[%1][Nie zapisuj]], aby przejść do %2."
 1.1646 +
 1.1647 +#: templates/messages.tmpl:492
 1.1648 +msgid "If you want to create the topic"
 1.1649 +msgstr "Aby utworzyć stronę:"
 1.1650 +
 1.1651 +#: templates/messages.tmpl:485
 1.1652 +msgid "If you would like to create this web"
 1.1653 +msgstr "Aby utworzyć dział:"
 1.1654 +
 1.1655 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:13
 1.1656 +msgid ""
 1.1657 +"If your old e-mail addresses are all invalid (you can't receive mail there "
 1.1658 +"any more) and you have forgotten your password, please contact %1 for help."
 1.1659 +msgstr ""
 1.1660 +"Jeśli wszystkie twoje adresy email są niepoprawne i jeśli zapomniałeś hasło, "
 1.1661 +"to skontaktuj się z administratorem: %1."
 1.1662 +
 1.1663 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:11
 1.1664 +msgid ""
 1.1665 +"If your user topic is not protected from changes by other people, and you "
 1.1666 +"don't register an e-mail address using this form, then your user account "
 1.1667 +"could be hijacked by someone else."
 1.1668 +msgstr ""
 1.1669 +"Jeśli nie zabezpieczyłeś swojej strony domowej przed dostępem osób "
 1.1670 +"niepowołanych i jeśli przy rejestracji nie podałeś adresu email, to Twoje "
 1.1671 +"konto może zostać zmienione przez innego użytkownika."
 1.1672 +
 1.1673 +#: templates/attach.tmpl:39
 1.1674 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:56
 1.1675 +msgid "Images will be displayed, for other attachments a link will be created."
 1.1676 +msgstr ""
 1.1677 +"(plik graficzny zostanie wyświetlony, do innego załącznika zostanie "
 1.1678 +"utworzony skrót)."
 1.1679 +
 1.1680 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:53
 1.1681 +msgid "In reversed order"
 1.1682 +msgstr "w odwrotnej kolejności"
 1.1683 +
 1.1684 +#: templates/messages.tmpl:352
 1.1685 +msgid ""
 1.1686 +"In some cases, TWiki changes the name of the uploaded file to make it safe "
 1.1687 +"and accessible across all platforms:"
 1.1688 +msgstr ""
 1.1689 +"W pewnych przypadkach TWiki może zmienić nazwę ładowanego pliku (ze względów "
 1.1690 +"bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia przenośności)."
 1.1691 +
 1.1692 +#: templates/messages.tmpl:261 templates/messages.tmpl:268
 1.1693 +msgid "Incorrect %1"
 1.1694 +msgstr "Nieprawidłowy: %1"
 1.1695 +
 1.1696 +#: templates/messages.tmpl:271
 1.1697 +msgid "Incorrect %1.WikiNames:"
 1.1698 +msgstr "Nieprawidłowe [[%1.WikiNames][WikiName]]:"
 1.1699 +
 1.1700 +#: templates/messages.tmpl:97
 1.1701 +msgid "Incorrect Password"
 1.1702 +msgstr "Błędne hasło"
 1.1703 +
 1.1704 +#: templates/messages.tmpl:410
 1.1705 +msgid "Incorrect parameters to the =%1= script"
 1.1706 +msgstr "Błędne parametry wywołania skryptu: =%1="
 1.1707 +
 1.1708 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:6
 1.1709 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:6
 1.1710 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:7
 1.1711 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:5
 1.1712 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:4
 1.1713 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:5
 1.1714 +msgid "Index"
 1.1715 +msgstr "Lista stron"
 1.1716 +
 1.1717 +#: templates/messages.tmpl:235
 1.1718 +msgid "Internal error when sending email to %1."
 1.1719 +msgstr "Wystąpił błąd przy wysyłaniu poczty do %1."
 1.1720 +
 1.1721 +#: templates/messages.tmpl:356
 1.1722 +msgid ""
 1.1723 +"International (8-bit) characters are removed (replaced by US-ASCII "
 1.1724 +"equivalents for Latin-1)"
 1.1725 +msgstr ""
 1.1726 +"Znaki międzynarodowe (8-bitowe) zostały usunięte (zastąpione przez "
 1.1727 +"odpowiedniki US-ASCII ze strony kodowej Latin-1)"
 1.1728 +
 1.1729 +#: templates/messages.tmpl:294
 1.1730 +msgid "Invalid Activation Code"
 1.1731 +msgstr "Błędny kod aktywacyjny"
 1.1732 +
 1.1733 +#: templates/messages.tmpl:286
 1.1734 +msgid "Invalid e-mail address"
 1.1735 +msgstr "Błędny adres email"
 1.1736 +
 1.1737 +#: templates/messages.tmpl:425
 1.1738 +msgid ""
 1.1739 +"It is probably OK to go ahead and edit - unless you intend to change data in "
 1.1740 +"a form attached to the topic. If %1 actually _does_ save the topic while you "
 1.1741 +"are editing, your changes will be merged, and nothing will be lost. Form "
 1.1742 +"data cannot easily be merged though, so in this case you are recommended to "
 1.1743 +"check with %1 first."
 1.1744 +msgstr ""
 1.1745 +"Można kontynuować edycję o ile nie zostały zmienione dane formularza "
 1.1746 +"dołączonego do strony. Jeżeli użytkownik %1 rzeczywiście _zapisał zmiany_, "
 1.1747 +"to wprowadzone dane (z wyjątkiem danych formularza) nie zostaną utracone. "
 1.1748 +"Dane formularza mogą zostać zapisane przez użytkownika %1, ale należy się z "
 1.1749 +"nim w tym celu skontaktować."
 1.1750 +
 1.1751 +#: templates/twiki.tmpl:9
 1.1752 +#, fuzzy
 1.1753 +msgid ""
 1.1754 +"It's usually best to choose a <a target='WikiWord' class='twikiPopUp' href='%"
 1.1755 +"1' rel='nofollow'>WikiWord</a> for the new topic name, otherwise automatic "
 1.1756 +"linking may not work. Characters not allowed in topic names, such as spaces "
 1.1757 +"will automatically be removed."
 1.1758 +msgstr ""
 1.1759 +"Lepiej jest podać nazwę strony w formacie <a target='WikiWord' onclick="
 1.1760 +"\"return launchWindow('%1','WikiWord')\" href='%1' rel='nofollow'>WikiWord</"
 1.1761 +"a>, gdyż w przeciwnym razie nie będzie działał mechanizm automatycznego "
 1.1762 +"tworzenia odwołań. Znaki niedozwolone w nazwie strony takie, jak spacje "
 1.1763 +"zostaną automatycznie usunięte."
 1.1764 +
 1.1765 +#: templates/renameweb.tmpl:17
 1.1766 +msgid ""
 1.1767 +"It's usually best to choose a short name for the new web, as it is easier to "
 1.1768 +"link to them later on. Characters not allowed in web names, such as spaces "
 1.1769 +"will automatically be removed."
 1.1770 +msgstr ""
 1.1771 +"Lepiej jest wybrać krótką nazwę działu, bo łatwiej jest z niej korzystać. "
 1.1772 +"Znaki niedozwolone w nazwie działu takie, jak spacje zostaną automatycznie "
 1.1773 +"usunięte."
 1.1774 +
 1.1775 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarSearch.txt:2
 1.1776 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebTopBar.txt:7
 1.1777 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:36
 1.1778 +msgid "Jump"
 1.1779 +msgstr "Skocz do"
 1.1780 +
 1.1781 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:97
 1.1782 +msgid "Last Name:"
 1.1783 +msgstr "Nazwisko:"
 1.1784 +
 1.1785 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:51
 1.1786 +msgid "Last editor"
 1.1787 +msgstr "użytkownika, który dokonał ostatniej zmiany"
 1.1788 +
 1.1789 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:50
 1.1790 +msgid "Last modified time"
 1.1791 +msgstr "czasu ostatniej edycji"
 1.1792 +
 1.1793 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:75
 1.1794 +msgid "Limit results to:"
 1.1795 +msgstr "Ogranicz wyniki do:"
 1.1796 +
 1.1797 +#. ($left)
 1.1798 +#. ($right)
 1.1799 +#: lib/TWiki/UI/RDiff.pm:158 lib/TWiki/UI/RDiff.pm:160
 1.1800 +msgid "Line: %1"
 1.1801 +msgstr "Linia: %1"
 1.1802 +
 1.1803 +#. ($left,$right)
 1.1804 +#: lib/TWiki/UI/RDiff.pm:299
 1.1805 +msgid "Line: %1 to %2"
 1.1806 +msgstr "Linie: %1 do %2"
 1.1807 +
 1.1808 +#: templates/attach.tmpl:37
 1.1809 +#, fuzzy
 1.1810 +msgid "Link"
 1.1811 +msgstr "Skrót:"
 1.1812 +
 1.1813 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:44 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:87
 1.1814 +msgid "List all topics in the %1 web in alphabetical order"
 1.1815 +msgstr "Utwórz alfabetyczną listę stron w dziale: %1"
 1.1816 +
 1.1817 +#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:23
 1.1818 +msgid "List more similar topic in this web"
 1.1819 +msgstr "Wyświetl listę podobnych stron w tym dziale"
 1.1820 +
 1.1821 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:45 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:88
 1.1822 +msgid "List topics that start with the letter:"
 1.1823 +msgstr "Utwórz listę stron, których nazwa zaczyna się na literę:"
 1.1824 +
 1.1825 +#: data/Main/TWikiPreferences.txt:2
 1.1826 +#, fuzzy
 1.1827 +msgid "Local customisations of site-wide preferences"
 1.1828 +msgstr "%1 w celu skonfigurowania działu"
 1.1829 +
 1.1830 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:6
 1.1831 +msgid "Log In"
 1.1832 +msgstr "Zaloguj"
 1.1833 +
 1.1834 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:7
 1.1835 +msgid "Log Out"
 1.1836 +msgstr "Wyloguj"
 1.1837 +
 1.1838 +#: templates/messages.tmpl:465
 1.1839 +msgid ""
 1.1840 +"Log in as [[%SCRIPTURL{login}%?sudo=sudo][internal admin]] if you need to "
 1.1841 +"quickly fix something"
 1.1842 +msgstr ""
 1.1843 +
 1.1844 +#: templates/mailresetpassword.tmpl:9
 1.1845 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:9
 1.1846 +msgid "Login name %1"
 1.1847 +msgstr "Nazwa konta użytkownika %1"
 1.1848 +
 1.1849 +#: templates/login.tmpl:54
 1.1850 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinElements.txt:193
 1.1851 +msgid "Logon"
 1.1852 +msgstr "Zaloguj"
 1.1853 +
 1.1854 +#: templates/messages.tmpl:245
 1.1855 +msgid "Mail to"
 1.1856 +msgstr "Adres pocztowy:"
 1.1857 +
 1.1858 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:57
 1.1859 +msgid "Make search:"
 1.1860 +msgstr "Wyszukaj:"
 1.1861 +
 1.1862 +#: templates/messages.tmpl:212
 1.1863 +msgid "Missing Fields"
 1.1864 +msgstr "Nie wypełniono pól"
 1.1865 +
 1.1866 +#: templates/messages.tmpl:36
 1.1867 +msgid "Missing action command"
 1.1868 +msgstr "Nie podano polecenia"
 1.1869 +
 1.1870 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:39
 1.1871 +msgid "Modify search"
 1.1872 +msgstr "Zmień"
 1.1873 +
 1.1874 +#: templates/oopsmore.tmpl:7
 1.1875 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/oopsmore.pattern.tmpl:18
 1.1876 +msgid "More Actions on Topic %1"
 1.1877 +msgstr "Inne operacje dla strony %1"
 1.1878 +
 1.1879 +#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:17
 1.1880 +msgid "More formatting help"
 1.1881 +msgstr "Pomoc do formatowania"
 1.1882 +
 1.1883 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:76
 1.1884 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:29
 1.1885 +msgid "More topic actions..."
 1.1886 +msgstr "Inne operacje..."
 1.1887 +
 1.1888 +#: twikiplugins/TwistyPlugin/data/TWiki/TwistyPlugin.txt:546
 1.1889 +msgid "More..."
 1.1890 +msgstr "Więcej..."
 1.1891 +
 1.1892 +#: templates/moveattachment.tmpl:36
 1.1893 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:29
 1.1894 +msgid "Move"
 1.1895 +msgstr "Przenieś"
 1.1896 +
 1.1897 +#: templates/moveattachment.tmpl:10
 1.1898 +msgid "Move attachment"
 1.1899 +msgstr "Przenieś załącznik"
 1.1900 +
 1.1901 +#: templates/moveattachment.tmpl:22
 1.1902 +msgid "Move attachment to web:"
 1.1903 +msgstr "Przenieś załącznik do działu:"
 1.1904 +
 1.1905 +#: templates/moveattachment.tmpl:7
 1.1906 +msgid "Move file attachment"
 1.1907 +msgstr "Przenieś załącznik"
 1.1908 +
 1.1909 +#: templates/attachagain.tmpl:21
 1.1910 +#, fuzzy
 1.1911 +msgid "Move or delete attachment"
 1.1912 +msgstr "Przenieś załącznik"
 1.1913 +
 1.1914 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:21
 1.1915 +msgid "Move to web:"
 1.1916 +msgstr "Przenieś załącznik do działu:"
 1.1917 +
 1.1918 +#: templates/renamedelete.tmpl:16
 1.1919 +msgid "Move topic to web:"
 1.1920 +msgstr "Przenieś stronę do działu:"
 1.1921 +
 1.1922 +#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1026
 1.1923 +#, fuzzy
 1.1924 +msgid "Move/Rename"
 1.1925 +msgstr "Zmień nazwę"
 1.1926 +
 1.1927 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:64
 1.1928 +msgid "My Links"
 1.1929 +msgstr "Moje skróty"
 1.1930 +
 1.1931 +#: lib/TWiki/Search.pm:857
 1.1932 +msgid "NEW"
 1.1933 +msgstr "NOWA"
 1.1934 +
 1.1935 +#: templates/messages.tmpl:103
 1.1936 +msgid "Name of new web is missing"
 1.1937 +msgstr "Nie podano nazwy działu"
 1.1938 +
 1.1939 +#: templates/messages.tmpl:145
 1.1940 +msgid "New User Registration disabled"
 1.1941 +msgstr ""
 1.1942 +
 1.1943 +#: templates/messages.tmpl:136
 1.1944 +msgid "New User Registration not supported"
 1.1945 +msgstr ""
 1.1946 +
 1.1947 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:35
 1.1948 +msgid "New e-mails (space-separated list)"
 1.1949 +msgstr "Nowe adresy email (oddzielone spacjami)"
 1.1950 +
 1.1951 +#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:73
 1.1952 +#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:9
 1.1953 +msgid "New or changed topics in %1, since %2:"
 1.1954 +msgstr "Nowe lub zmienione strony w dziale: %1, od dnia %2:"
 1.1955 +
 1.1956 +#: templates/renamewebbase.tmpl:10
 1.1957 +msgid "New parent web:"
 1.1958 +msgstr "Nowy dział nadrzędny:"
 1.1959 +
 1.1960 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:24
 1.1961 +msgid "New password"
 1.1962 +msgstr "Nowe hasło"
 1.1963 +
 1.1964 +#: templates/messages.tmpl:87
 1.1965 +msgid "New topic name %1 is not a %2"
 1.1966 +msgstr "Nowa nazwa strony %1 to nie %2"
 1.1967 +
 1.1968 +#: templates/renamewebbase.tmpl:7
 1.1969 +msgid "New web name:"
 1.1970 +msgstr "Nowa nazwa działu:"
 1.1971 +
 1.1972 +#: templates/oopsmore.tmpl:97
 1.1973 +msgid "Newer revision:"
 1.1974 +msgstr "Zmiana:"
 1.1975 +
 1.1976 +#: templates/oopsmore.tmpl:114
 1.1977 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:24
 1.1978 +msgid "No child topics"
 1.1979 +msgstr "Brak stron podrzędnych"
 1.1980 +
 1.1981 +#: templates/messages.tmpl:442
 1.1982 +msgid "No permission to view %1"
 1.1983 +msgstr "Brak uprawnień do wyświetlenia %1"
 1.1984 +
 1.1985 +#: templates/oopsmore.tmpl:109
 1.1986 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:57
 1.1987 +#, fuzzy
 1.1988 +msgid "No previous revision exists."
 1.1989 +msgstr "Wyświetl kolejną zmianę na stronie"
 1.1990 +
 1.1991 +#: templates/messages.tmpl:205
 1.1992 +msgid "No users to reset passwords for."
 1.1993 +msgstr "Nie podano nazwy konta użytkownika przy resetowaniu hasła."
 1.1994 +
 1.1995 +#: templates/renamedelete.tmpl:31
 1.1996 +msgid "Not recommended when deleting a topic."
 1.1997 +msgstr "Nie zalecane przy usuwaniu strony."
 1.1998 +
 1.1999 +#: templates/moveattachment.tmpl:31
 1.2000 +msgid ""
 1.2001 +"Note that any URLs that refer to the attachment will be broken after this "
 1.2002 +"move."
 1.2003 +msgstr ""
 1.2004 +"Wszelkie odwołania do załącznika znajdujące się na innych stronach zostaną "
 1.2005 +"uszkodzone."
 1.2006 +
 1.2007 +#: templates/messages.tmpl:299 templates/messages.tmpl:351
 1.2008 +#: templates/registerconfirm.tmpl:13 templates/registernotify.tmpl:22
 1.2009 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:13
 1.2010 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:22
 1.2011 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:13
 1.2012 +msgid "Note:"
 1.2013 +msgstr "Uwaga:"
 1.2014 +
 1.2015 +#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:2
 1.2016 +msgid "Note: This topic does not exist"
 1.2017 +msgstr "Uwaga: podana strona nie istnieje"
 1.2018 +
 1.2019 +#: data/TWiki/VarMAKETEXT.txt:13
 1.2020 +msgid "Notes:"
 1.2021 +msgstr "Uwagi:"
 1.2022 +
 1.2023 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:9
 1.2024 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:9
 1.2025 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:10
 1.2026 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:8
 1.2027 +msgid "Notifications"
 1.2028 +msgstr "Powiadomienia"
 1.2029 +
 1.2030 +#: templates/search.text.tmpl:15 templates/searchformat.tmpl:10
 1.2031 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:5
 1.2032 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:38
 1.2033 +msgid "Number of topics:"
 1.2034 +msgstr "Liczba stron:"
 1.2035 +
 1.2036 +#: templates/messages.tmpl:173 templates/messages.tmpl:180
 1.2037 +#: templates/oopsaccessdenied.tmpl:7 templates/oopssaveerr.tmpl:14
 1.2038 +#: templates/twiki.tmpl:75
 1.2039 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:6
 1.2040 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:65
 1.2041 +msgid "OK"
 1.2042 +msgstr "OK"
 1.2043 +
 1.2044 +#: templates/oopsmore.tmpl:97
 1.2045 +msgid "Older revision:"
 1.2046 +msgstr "Wersja:"
 1.2047 +
 1.2048 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:289
 1.2049 +msgid "Once registered you can login using your %1 and password."
 1.2050 +msgstr ""
 1.2051 +"Po zarejestrowaniu i utworzeniu konta użytkownika można się logować do TWiki."
 1.2052 +
 1.2053 +#: templates/messages.tmpl:469
 1.2054 +msgid "Only members of the %1 are allowed to perform this action."
 1.2055 +msgstr "Tę operację mogą wykonać tylko członkowie grupy: %1."
 1.2056 +
 1.2057 +#: templates/login.tmpl:8
 1.2058 +msgid "Oops: we could not recognize you. Try again or %1."
 1.2059 +msgstr ""
 1.2060 +
 1.2061 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/preview.classic.tmpl:10
 1.2062 +msgid "Opens page in new window"
 1.2063 +msgstr "Otwiera stronę w nowym oknie"
 1.2064 +
 1.2065 +#: templates/renamedelete.tmpl:19
 1.2066 +msgid "Optionally change topic name:"
 1.2067 +msgstr "Dodatkowo zmień nazwę strony:"
 1.2068 +
 1.2069 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:32
 1.2070 +msgid "Optionally enter a different topic name:"
 1.2071 +msgstr "Można podać nazwę innej strony:"
 1.2072 +
 1.2073 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:122
 1.2074 +msgid "Organisation URL:"
 1.2075 +msgstr "Adres URL organizacji:"
 1.2076 +
 1.2077 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:119
 1.2078 +msgid "Organisation name:"
 1.2079 +msgstr "Nazwa organizacji:"
 1.2080 +
 1.2081 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:269
 1.2082 +msgid "Other Country"
 1.2083 +msgstr "Inny kraj"
 1.2084 +
 1.2085 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:42 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:85
 1.2086 +msgid "Other search options:"
 1.2087 +msgstr "Inne opcje:"
 1.2088 +
 1.2089 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:5
 1.2090 +msgid "Otherwise, use this form to get a new one e-mailed to you."
 1.2091 +msgstr ""
 1.2092 +"W przeciwnym razie wypełnij ten formularz, aby nowe hasło zostało wysłane "
 1.2093 +"pocztą elektroniczną."
 1.2094 +
 1.2095 +#: templates/login.tmpl:45
 1.2096 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinElements.txt:188
 1.2097 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:41
 1.2098 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:34
 1.2099 +msgid "Password"
 1.2100 +msgstr "Hasło"
 1.2101 +
 1.2102 +#: templates/messages.tmpl:166
 1.2103 +msgid "Password changed successfully!"
 1.2104 +msgstr "Hasło zostało zmienione!"
 1.2105 +
 1.2106 +#: templates/messages.tmpl:176
 1.2107 +msgid "Password could not be changed"
 1.2108 +msgstr "Hasło nie może zostać zmienione"
 1.2109 +
 1.2110 +#: templates/messages.tmpl:204 templates/messages.tmpl:208
 1.2111 +msgid "Password reset failed"
 1.2112 +msgstr "Resetowanie hasła nie powiodło się"
 1.2113 +
 1.2114 +#: templates/messages.tmpl:218
 1.2115 +msgid "Passwords do not match"
 1.2116 +msgstr "Niezgodność haseł"
 1.2117 +
 1.2118 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:60
 1.2119 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:74
 1.2120 +msgid "Personal Preferences"
 1.2121 +msgstr "Ustawienia osobiste"
 1.2122 +
 1.2123 +#: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:56 templates/oopsmore.tmpl:55
 1.2124 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:30
 1.2125 +msgid "Pick from a list"
 1.2126 +msgstr ""
 1.2127 +
 1.2128 +#: templates/messages.tmpl:125
 1.2129 +msgid "Pick one of the %1."
 1.2130 +msgstr "Wybierz spośród: %1."
 1.2131 +
 1.2132 +#: data/Trash/TrashAttachment.txt:3
 1.2133 +msgid "Placeholder for trashed attachments"
 1.2134 +msgstr "Miejsce na usunięte załączniki"
 1.2135 +
 1.2136 +#: templates/messages.tmpl:258 templates/messages.tmpl:308
 1.2137 +msgid "Please contact %1 if you have any questions."
 1.2138 +msgstr "Pytania należy kierować do: %1."
 1.2139 +
 1.2140 +#: templates/messages.tmpl:140 templates/messages.tmpl:149
 1.2141 +#: templates/messages.tmpl:228 templates/messages.tmpl:237
 1.2142 +msgid "Please contact %1."
 1.2143 +msgstr "Powiadom administratora: %1"
 1.2144 +
 1.2145 +#: templates/login.sudo.tmpl:7
 1.2146 +#, fuzzy
 1.2147 +msgid "Please enter the TWiki admin password"
 1.2148 +msgstr "Podaj nazwę konta użytkownika i hasło:"
 1.2149 +
 1.2150 +#: templates/login.tmpl:12
 1.2151 +#, fuzzy
 1.2152 +msgid "Please enter your username and password"
 1.2153 +msgstr "Podaj nazwę konta użytkownika i hasło:"
 1.2154 +
 1.2155 +#: templates/messages.tmpl:71 templates/messages.tmpl:77
 1.2156 +#: templates/messages.tmpl:83
 1.2157 +msgid "Please go _back_ in your browser and try a new name."
 1.2158 +msgstr "Kliknij Wstecz i podaj inną nazwę."
 1.2159 +
 1.2160 +#: templates/messages.tmpl:363
 1.2161 +msgid "Please go back in your browser and check again."
 1.2162 +msgstr "Kliknij Wstecz i spróbuj ponownie."
 1.2163 +
 1.2164 +#: templates/messages.tmpl:88
 1.2165 +msgid ""
 1.2166 +"Please go back in your browser and choose a topic name that is a %1.WikiWord "
 1.2167 +"or check the allow non-Wiki Word box"
 1.2168 +msgstr ""
 1.2169 +"Kliknij Wstecz i podaj nazwę strony w formacie %1.WikiWord lub zaznacz pole "
 1.2170 +"wyboru zezwalające na tworzenie nazw nie będących w formacie <nop>WikiWord"
 1.2171 +
 1.2172 +#: templates/messages.tmpl:100 templates/messages.tmpl:104
 1.2173 +#: templates/messages.tmpl:111 templates/messages.tmpl:115
 1.2174 +#: templates/messages.tmpl:119 templates/messages.tmpl:129
 1.2175 +#: templates/messages.tmpl:215 templates/messages.tmpl:221
 1.2176 +#: templates/messages.tmpl:265 templates/messages.tmpl:277
 1.2177 +#: templates/messages.tmpl:283 templates/messages.tmpl:291
 1.2178 +#: templates/messages.tmpl:37 templates/messages.tmpl:41
 1.2179 +#: templates/messages.tmpl:59
 1.2180 +msgid "Please go back in your browser and try again."
 1.2181 +msgstr "Kliknij Wstecz i spróbuj ponownie."
 1.2182 +
 1.2183 +#: templates/messages.tmpl:45
 1.2184 +msgid ""
 1.2185 +"Please make sure you spelled the %1 correctly and try again. If you get "
 1.2186 +"stuck, please mail %2."
 1.2187 +msgstr ""
 1.2188 +"Sprawdź pisownię %1 i spróbuj ponownie. W razie dalszych problemów "
 1.2189 +"skontaktuj się z %2."
 1.2190 +
 1.2191 +#: templates/mailresetpassword.tmpl:12
 1.2192 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:12
 1.2193 +msgid ""
 1.2194 +"Please visit %1 to change your password to something more memorable for you."
 1.2195 +msgstr "Przejdź na stronę %1, aby zmienić hasło na łatwiejsze do zapamiętania."
 1.2196 +
 1.2197 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:12
 1.2198 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:12
 1.2199 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:13
 1.2200 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:11
 1.2201 +msgid "Preferences"
 1.2202 +msgstr "Preferencje"
 1.2203 +
 1.2204 +#: templates/settings.tmpl:7
 1.2205 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:7
 1.2206 +msgid "Preferences for"
 1.2207 +msgstr "Preferencje dla:"
 1.2208 +
 1.2209 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:54
 1.2210 +msgid "Properties"
 1.2211 +msgstr "Właściwości"
 1.2212 +
 1.2213 +#: data/Main/TWikiPreferences.txt:7
 1.2214 +msgid ""
 1.2215 +"Quick edit of existing preferences (edit the topic text to set new "
 1.2216 +"preferences)"
 1.2217 +msgstr ""
 1.2218 +
 1.2219 +#: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:160
 1.2220 +msgid "Quiet save"
 1.2221 +msgstr ""
 1.2222 +
 1.2223 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:10
 1.2224 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:10
 1.2225 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:11
 1.2226 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:9
 1.2227 +msgid "RSS Feed"
 1.2228 +msgstr ""
 1.2229 +
 1.2230 +#: templates/registernotify.tmpl:10
 1.2231 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:10
 1.2232 +msgid ""
 1.2233 +"Read %1 to get a quick overview of this collaboration platform. To learn "
 1.2234 +"more, study the TWikiTutorial, which is accessible from the same link."
 1.2235 +msgstr ""
 1.2236 +"Przejdź na stronę %1 w celu zapoznania się z platformą TWiki. Więcej "
 1.2237 +"informacji jest dostępnych na stronie TWikiTutorial."
 1.2238 +
 1.2239 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:27
 1.2240 +msgid "Read new revision help text in new window"
 1.2241 +msgstr "Otwórz pomoc do nowej wersji w nowym oknie"
 1.2242 +
 1.2243 +#: twikiplugins/TipsContrib/data/TWiki/TWikiTipsOfTheDayInclude.txt:12
 1.2244 +msgid "Read on"
 1.2245 +msgstr "Przeczytaj"
 1.2246 +
 1.2247 +#: data/Sandbox/WebHome.txt:21 data/TWiki/WebSearch.txt:46
 1.2248 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:90
 1.2249 +msgid "Recently changed topics"
 1.2250 +msgstr "Strony zmieniane ostatnio"
 1.2251 +
 1.2252 +#: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1025
 1.2253 +msgid "Refresh"
 1.2254 +msgstr "Odśwież"
 1.2255 +
 1.2256 +#: templates/twiki.tmpl:100
 1.2257 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:9
 1.2258 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:3
 1.2259 +msgid "Register"
 1.2260 +msgstr "Zarejestruj się"
 1.2261 +
 1.2262 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:13
 1.2263 +msgid "Registered users can [[%1][change]] and [[%2][reset]] their passwords."
 1.2264 +msgstr ""
 1.2265 +"Zarejestrowani użytkownicy mogą [[%1][zmieniać]] oraz [[%2][resetować]] "
 1.2266 +"hasło."
 1.2267 +
 1.2268 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:2
 1.2269 +msgid "Registration"
 1.2270 +msgstr "Rejestracja"
 1.2271 +
 1.2272 +#: templates/messages.tmpl:297
 1.2273 +msgid "Registration codes can only be used once."
 1.2274 +msgstr "Kody rejestracyjne mogą zostać użyte tylko raz."
 1.2275 +
 1.2276 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:59
 1.2277 +msgid "Regular expression search"
 1.2278 +msgstr "uwzględnij wyrażenia regularne"
 1.2279 +
 1.2280 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:81
 1.2281 +msgid "Related Topics"
 1.2282 +msgstr "Zobacz także:"
 1.2283 +
 1.2284 +#: data/Sandbox/WebNotify.txt:10 data/Trash/WebNotify.txt:9
 1.2285 +#: data/_default/WebNotify.txt:8 templates/messages.tmpl:467
 1.2286 +#: templates/messages.tmpl:474
 1.2287 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/Main/TWikiGroupTemplate.txt:10
 1.2288 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:52
 1.2289 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:42
 1.2290 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:43
 1.2291 +msgid "Related topics:"
 1.2292 +msgstr "Zobacz także:"
 1.2293 +
 1.2294 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/login.classic.tmpl:10
 1.2295 +msgid "Remember me"
 1.2296 +msgstr ""
 1.2297 +
 1.2298 +#: templates/login.tmpl:50
 1.2299 +msgid "Remember me on this computer"
 1.2300 +msgstr ""
 1.2301 +
 1.2302 +#: templates/messages.tmpl:185
 1.2303 +msgid ""
 1.2304 +"Remember to update your user topic if you want your e-mail change to be "
 1.2305 +"reflected there as well."
 1.2306 +msgstr "Uaktualnij adres email na swojej stronie domowej."
 1.2307 +
 1.2308 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:5
 1.2309 +msgid "Remember your password?"
 1.2310 +msgstr "Czy pamiętasz swoje hasło?"
 1.2311 +
 1.2312 +#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:11
 1.2313 +msgid "Remember, a %1 is case sensitive."
 1.2314 +msgstr "Uwaga: %1 - wielkość liter ma znaczenie."
 1.2315 +
 1.2316 +#: templates/messages.tmpl:51
 1.2317 +msgid "Remove the user from the group(s) %1 first."
 1.2318 +msgstr "Najpierw usuń użytkownika z grupy: %1."
 1.2319 +
 1.2320 +#: templates/rename.tmpl:7 templates/renameweb.tmpl:7
 1.2321 +msgid "Rename"
 1.2322 +msgstr "Zmień nazwę"
 1.2323 +
 1.2324 +#: templates/messages.tmpl:74 templates/messages.tmpl:80
 1.2325 +msgid "Rename failed"
 1.2326 +msgstr "Zmiana nazwy nie powiodła się"
 1.2327 +
 1.2328 +#: templates/oopsmore.tmpl:28
 1.2329 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:11
 1.2330 +msgid "Rename or move topic"
 1.2331 +msgstr "Zmień nazwę lub przenieś stronę"
 1.2332 +
 1.2333 +#: data/TWiki/RenameWeb.txt:1
 1.2334 +msgid "Rename, move or delete this web:"
 1.2335 +msgstr "Zmień nazwę, przenieś lub usuń dział:"
 1.2336 +
 1.2337 +#: templates/rename.tmpl:20 templates/renameconfirm.tmpl:29
 1.2338 +#: templates/renameweb.tmpl:33
 1.2339 +msgid "Rename/Move"
 1.2340 +msgstr "Zmień nazwę/przenieś"
 1.2341 +
 1.2342 +#: templates/oopsmore.tmpl:29 templates/oopsmore.tmpl:31
 1.2343 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:12
 1.2344 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:14
 1.2345 +msgid "Rename/move topic..."
 1.2346 +msgstr "Zmień nazwę/przenieś stronę..."
 1.2347 +
 1.2348 +#: data/TWiki/RenameWeb.txt:2
 1.2349 +msgid "Rename/move/delete web..."
 1.2350 +msgstr "Zmień nazwę/przenieś/usuń dział..."
 1.2351 +
 1.2352 +#: templates/form.tmpl:1
 1.2353 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/form.classic.tmpl:1
 1.2354 +msgid "Replace form..."
 1.2355 +msgstr "Zmień formularz..."
 1.2356 +
 1.2357 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:3
 1.2358 +msgid "Reset Password"
 1.2359 +msgstr "Resetowanie hasła"
 1.2360 +
 1.2361 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:32
 1.2362 +msgid "Reset password"
 1.2363 +msgstr "Zresetuj hasło"
 1.2364 +
 1.2365 +#: templates/oopsmore.tmpl:106
 1.2366 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:53
 1.2367 +#, fuzzy
 1.2368 +msgid "Restore"
 1.2369 +msgstr "Zarejestruj się"
 1.2370 +
 1.2371 +#: templates/oopsmore.tmpl:101
 1.2372 +#, fuzzy
 1.2373 +msgid "Restore topic"
 1.2374 +msgstr "Usuń stronę"
 1.2375 +
 1.2376 +#: templates/oopsmore.tmpl:103
 1.2377 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:51
 1.2378 +#, fuzzy
 1.2379 +msgid "Restore topic to revision:"
 1.2380 +msgstr "Wyświetl kolejną zmianę na stronie"
 1.2381 +
 1.2382 +#: templates/oopsmore.tmpl:106
 1.2383 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:53
 1.2384 +#, fuzzy
 1.2385 +msgid "Restore topic to this revision"
 1.2386 +msgstr "Wyświetl kolejną zmianę na stronie"
 1.2387 +
 1.2388 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:12
 1.2389 +msgid "Results from %1 web"
 1.2390 +msgstr "Wyniki w dziale: %1"
 1.2391 +
 1.2392 +#: templates/messages.tmpl:189
 1.2393 +msgid "Return to %1."
 1.2394 +msgstr "Powrót do: %1."
 1.2395 +
 1.2396 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:25
 1.2397 +msgid "Retype new password"
 1.2398 +msgstr "Wpisz hasło ponownie"
 1.2399 +
 1.2400 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:115
 1.2401 +msgid "Retype password:"
 1.2402 +msgstr "Wpisz hasło ponownie:"
 1.2403 +
 1.2404 +#: templates/messages.tmpl:27
 1.2405 +msgid "Rev %1 was saved by %2, while you were still editing."
 1.2406 +msgstr "Zmiana %1 została w trakcie Twojej pracy zapisana przez %2."
 1.2407 +
 1.2408 +#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:44
 1.2409 +#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:76
 1.2410 +msgid "Review recent changes in:"
 1.2411 +msgstr "Wyświetl ostatnie zmiany w:"
 1.2412 +
 1.2413 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:19
 1.2414 +msgid "Revision"
 1.2415 +msgstr "Zmiana"
 1.2416 +
 1.2417 +#: templates/oopsmore.tmpl:87
 1.2418 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:56
 1.2419 +#, fuzzy
 1.2420 +msgid "Revisions"
 1.2421 +msgstr "Zmiana"
 1.2422 +
 1.2423 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:19
 1.2424 +msgid "S = Save, C = Cancel"
 1.2425 +msgstr ""
 1.2426 +
 1.2427 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/preview.pattern.tmpl:14
 1.2428 +#, fuzzy
 1.2429 +msgid "S = Save, Q = Quiet save, K = Save and Continue, D = Discard"
 1.2430 +msgstr ""
 1.2431 +"Z = Zapisz, B = Zapisz bez powiadamiania, E = Zapisz i edytuj, R = Rezygnacja"
 1.2432 +
 1.2433 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:50
 1.2434 +#, fuzzy
 1.2435 +msgid ""
 1.2436 +"S = Save, Q = Quiet save, K = Save and Continue, P = Preview, C = Cancel"
 1.2437 +msgstr ""
 1.2438 +"Z = Zapisz, B = Zapisz bez powiadamiania, E = Zapisz i edytuj, P = Podgląd, "
 1.2439 +"R = Rezygnacja"
 1.2440 +
 1.2441 +#: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:159
 1.2442 +#, fuzzy
 1.2443 +msgid "Save table"
 1.2444 +msgstr "Zapisz jako:"
 1.2445 +
 1.2446 +#: templates/registernotifyadmin.tmpl:16
 1.2447 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:16
 1.2448 +msgid "Saved to:"
 1.2449 +msgstr "Zapisz jako:"
 1.2450 +
 1.2451 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:24 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:32
 1.2452 +#: data/_default/WebHome.txt:11
 1.2453 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:7
 1.2454 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:7
 1.2455 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:8
 1.2456 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:6
 1.2457 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarSearch.txt:3
 1.2458 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebTopBar.txt:9
 1.2459 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:5
 1.2460 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:6
 1.2461 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:37
 1.2462 +msgid "Search"
 1.2463 +msgstr "Wyszukaj"
 1.2464 +
 1.2465 +#: templates/backlinksallwebs.tmpl:7
 1.2466 +#, fuzzy
 1.2467 +msgid "Search %1 Web only"
 1.2468 +msgstr "Wyszukaj tylko w &dziale: %1"
 1.2469 +
 1.2470 +#: templates/backlinksweb.tmpl:7
 1.2471 +#, fuzzy
 1.2472 +msgid "Search all webs"
 1.2473 +msgstr "Wyszukaj we &wszystkich działach"
 1.2474 +
 1.2475 +#: templates/backlinksallwebs.tmpl:7 templates/backlinksweb.tmpl:7
 1.2476 +#: templates/oopsmore.tmpl:38
 1.2477 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:18
 1.2478 +msgid "Search all webs for topics that link to here"
 1.2479 +msgstr "Wyszukaj wszystkie strony z odwołaniami do bieżącej strony"
 1.2480 +
 1.2481 +#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:24
 1.2482 +msgid "Search similar topics in all public webs"
 1.2483 +msgstr "Wyszukaj podobne strony we wszystkich działach publicznych"
 1.2484 +
 1.2485 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:64
 1.2486 +msgid "Search string"
 1.2487 +msgstr "wyszukanego tekstu"
 1.2488 +
 1.2489 +#: templates/oopsmore.tmpl:40
 1.2490 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:20
 1.2491 +msgid "Search the %1 Web for topics that link to here"
 1.2492 +msgstr "Wyszukaj strony w dziale %1 z odwołaniami do bieżącej strony"
 1.2493 +
 1.2494 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:29 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:37
 1.2495 +msgid "Search where:"
 1.2496 +msgstr "Wyszukaj:"
 1.2497 +
 1.2498 +#: templates/search.tmpl:33 templates/searchformat.tmpl:9
 1.2499 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:1
 1.2500 +msgid "Searched:"
 1.2501 +msgstr "Wyszukano:"
 1.2502 +
 1.2503 +#: data/Trash/WebHome.txt:5
 1.2504 +msgid "Security Note:"
 1.2505 +msgstr "Uwaga:"
 1.2506 +
 1.2507 +#: templates/messages.tmpl:47
 1.2508 +msgid "See %1 for a list of existing users or register as new user in %2."
 1.2509 +msgstr ""
 1.2510 +"Przejdź na stronę %1, zawierającą listę kont użytkowników lub zarejestruj "
 1.2511 +"się na stronie %2."
 1.2512 +
 1.2513 +#: templates/messages.tmpl:320
 1.2514 +msgid "See %1 for information about Form Definitions."
 1.2515 +msgstr "Przejdź na stronę %1, zawierającą definicje formularzy."
 1.2516 +
 1.2517 +#: data/TWiki/WebIndex.txt:4
 1.2518 +msgid "See also the faster %1"
 1.2519 +msgstr "Zobacz także: %1"
 1.2520 +
 1.2521 +#: data/TWiki/WebTopicList.txt:4
 1.2522 +msgid "See also the verbose %1."
 1.2523 +msgstr "Zobacz także: %1."
 1.2524 +
 1.2525 +#: data/TWiki/RenameWeb.txt:3 data/TWiki/WebChanges.txt:6
 1.2526 +msgid "See also:"
 1.2527 +msgstr "Zobacz także:"
 1.2528 +
 1.2529 +#: templates/edit.tmpl:59
 1.2530 +msgid "See below for help in editing this page."
 1.2531 +msgstr ""
 1.2532 +
 1.2533 +#: templates/changeform.tmpl:13
 1.2534 +msgid "Select"
 1.2535 +msgstr "Zaznacz"
 1.2536 +
 1.2537 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:25
 1.2538 +msgid "Select a new local file to update attachment"
 1.2539 +msgstr "Wybierz inny plik lokalny w celu zaktualizowania załącznika"
 1.2540 +
 1.2541 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:34
 1.2542 +msgid "Select all"
 1.2543 +msgstr "Zaznacz wszystkie"
 1.2544 +
 1.2545 +#: templates/oopsmore.tmpl:54
 1.2546 +#, fuzzy
 1.2547 +msgid "Select topic parent:"
 1.2548 +msgstr "Krok 1: wybierz stronę nadrzędną"
 1.2549 +
 1.2550 +#: templates/edit.tmpl:48
 1.2551 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:68
 1.2552 +msgid "Select, copy and paste your signature text to the bottom of your entry"
 1.2553 +msgstr ""
 1.2554 +"Pod wpisem zamieść swój podpis, który poniżej możesz zaznaczyć, skopiować i "
 1.2555 +"wkleić"
 1.2556 +
 1.2557 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:284
 1.2558 +msgid "Send you a confirmation of your registration by e-mail."
 1.2559 +msgstr "Zostanie wysłany list z potwierdzeniem twojej rejestracji."
 1.2560 +
 1.2561 +#: templates/oopsmore.tmpl:98
 1.2562 +msgid "Sequential"
 1.2563 +msgstr "Sekwencyjnie"
 1.2564 +
 1.2565 +#: lib/TWiki/Form/Checkbox.pm:34
 1.2566 +msgid "Set all"
 1.2567 +msgstr "Ustaw wszystko"
 1.2568 +
 1.2569 +#: templates/oopsmore.tmpl:58
 1.2570 +#, fuzzy
 1.2571 +msgid "Set new parent"
 1.2572 +msgstr "Ustaw nową stronę nadrzędną"
 1.2573 +
 1.2574 +#: templates/oopsmore.tmpl:47
 1.2575 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:28
 1.2576 +msgid "Set new topic parent"
 1.2577 +msgstr "Ustaw nową stronę nadrzędną"
 1.2578 +
 1.2579 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:11
 1.2580 +msgid "Show help"
 1.2581 +msgstr "Pomoc"
 1.2582 +
 1.2583 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:78
 1.2584 +msgid "Show tool-tip topic info on mouse-over of %1 links, on or off:"
 1.2585 +msgstr "Włącz wyświetlanie podpowiedzi dla skrótów %1:"
 1.2586 +
 1.2587 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:78
 1.2588 +msgid "Shrink edit box"
 1.2589 +msgstr "Zmniejsz okienko edycyjne"
 1.2590 +
 1.2591 +#: templates/oopsmore.tmpl:98
 1.2592 +msgid "Side by side"
 1.2593 +msgstr "Obok siebie"
 1.2594 +
 1.2595 +#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:21
 1.2596 +msgid "Similar topics in this web (if any):"
 1.2597 +msgstr "Podobne strony w tym dziale (o ile istnieją):"
 1.2598 +
 1.2599 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:32
 1.2600 +msgid "Simple search"
 1.2601 +msgstr "Wyszukiwanie proste"
 1.2602 +
 1.2603 +#: data/Main/TWikiPreferences.txt:4
 1.2604 +msgid ""
 1.2605 +"Site-level preferences are located in %1, however this %2 prefs topic has "
 1.2606 +"override priority and should be used for local customisations. This allows "
 1.2607 +"for easier upgrades as you don't need to worry about the shipped preferences "
 1.2608 +"clobbering yours. It's easier to keep a handle on if you only copy over the "
 1.2609 +"settings you actually change."
 1.2610 +msgstr ""
 1.2611 +
 1.2612 +#: templates/attachtables.tmpl:4
 1.2613 +msgid "Size"
 1.2614 +msgstr "Rozmiar"
 1.2615 +
 1.2616 +#: templates/registernotify.tmpl:15
 1.2617 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:15
 1.2618 +msgid "Some add schedule information and vacation notice."
 1.2619 +msgstr ""
 1.2620 +"Można podać także informacje o rozkładzie zajęć oraz terminach przerw "
 1.2621 +"urlopowych."
 1.2622 +
 1.2623 +#: templates/messages.tmpl:355
 1.2624 +msgid "Some characters such as =&#126;=, =$=, =@=, =%= are removed"
 1.2625 +msgstr "Pewne znaki takie, jak =&#126;=, =$=, =@=, =%= zostały usunięte"
 1.2626 +
 1.2627 +#: templates/messages.tmpl:300
 1.2628 +msgid ""
 1.2629 +"Some mail tools have an error that causes them to send the same request "
 1.2630 +"twice when you click on a link. It you did this, it is possible that you "
 1.2631 +"actually *have* registered successfully."
 1.2632 +msgstr ""
 1.2633 +"Niektóre programy pocztowe działają błędnie i po kliknięciu danego skrótu "
 1.2634 +"wysyłają powiadomienie dwukrotnie. Jeśli tak się stało, to znaczy, że "
 1.2635 +"rejestracja przebiegła pomyślnie i twoje konto *jest* zarejestrowane."
 1.2636 +
 1.2637 +#: templates/registernotify.tmpl:14
 1.2638 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:14
 1.2639 +msgid ""
 1.2640 +"Some people turn it into a personal portal with favorite links, what they "
 1.2641 +"work on, what help they'd like, etc."
 1.2642 +msgstr ""
 1.2643 +"Niektórzy zmieniają ją w stronę domową zawierającą ulubione skróty, "
 1.2644 +"informacje o realizowanych projektach, prośbę o pomoc itd."
 1.2645 +
 1.2646 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:5
 1.2647 +msgid "Sorry, Registration has been temporarily disabled"
 1.2648 +msgstr ""
 1.2649 +
 1.2650 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/BulkRegistration.txt:60
 1.2651 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/BulkResetPassword.txt:17
 1.2652 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:21
 1.2653 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:13
 1.2654 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:16
 1.2655 +msgid "Sorry, the password system is currently read only, please contact %1"
 1.2656 +msgstr ""
 1.2657 +
 1.2658 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:47
 1.2659 +msgid "Sort results by:"
 1.2660 +msgstr "Posortuj wyniki według:"
 1.2661 +
 1.2662 +#: templates/messages.tmpl:353
 1.2663 +msgid "Spaces are replaced by underscores"
 1.2664 +msgstr "Spacje zostały zastąpione podkreśleniami"
 1.2665 +
 1.2666 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:11
 1.2667 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:11
 1.2668 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:12
 1.2669 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:10
 1.2670 +msgid "Statistics"
 1.2671 +msgstr "Statystyki"
 1.2672 +
 1.2673 +#: templates/messages.tmpl:199 templates/messages.tmpl:305
 1.2674 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:295
 1.2675 +msgid "Submit"
 1.2676 +msgstr "Prześlij"
 1.2677 +
 1.2678 +#: templates/registernotify.tmpl:18 templates/registernotifyadmin.tmpl:12
 1.2679 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:18
 1.2680 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:12
 1.2681 +msgid "Submitted content:"
 1.2682 +msgstr "Przesłana zawartość:"
 1.2683 +
 1.2684 +#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:47
 1.2685 +#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:79
 1.2686 +#: twikiplugins/MailerContrib/templates/newsletter.tmpl:20
 1.2687 +msgid "Subscribe / Unsubscribe in:"
 1.2688 +msgstr "Subskrybuj/nie subskrybuj:"
 1.2689 +
 1.2690 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:65
 1.2691 +msgid "Summaries"
 1.2692 +msgstr "podsumowań"
 1.2693 +
 1.2694 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:78
 1.2695 +msgid "Switch to monotype or propotional font"
 1.2696 +msgstr ""
 1.2697 +
 1.2698 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:25 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:33
 1.2699 +msgid ""
 1.2700 +"TIP: to search for all topics that contain =\"SOAP\"=, =\"WSDL\"=, a literal "
 1.2701 +"=\"web service\"=, but not =\"shampoo\"=, write:"
 1.2702 +msgstr ""
 1.2703 +"Wskazówka: aby wyszukać wszystkie strony zawierające =\"SOAP\"=, =\"WSDL\"=, "
 1.2704 +"oraz dosłowne: =\"web service\"=, ale nie =\"shampoo\"=, wpisz:"
 1.2705 +
 1.2706 +#: templates/login.tmpl:3
 1.2707 +msgid "TWiki User Authentication"
 1.2708 +msgstr ""
 1.2709 +
 1.2710 +#: templates/mailresetpassword.tmpl:3
 1.2711 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:3
 1.2712 +msgid "TWiki password reset for %1"
 1.2713 +msgstr "Zresetowano hasło użytkownika: %1"
 1.2714 +
 1.2715 +#: templates/oopschangelanguage.tmpl:12
 1.2716 +msgid ""
 1.2717 +"TWiki's user interface is available in several languages. If you want to "
 1.2718 +"change the language for this session, choose one of the following and hit "
 1.2719 +"\"Change language\". Otherwise, follow the \"Cancel\" link on the bottom of "
 1.2720 +"the page to return to the previous topic."
 1.2721 +msgstr ""
 1.2722 +"Z TWiki można korzystać w kilku językach. Jeśli chcesz zmienić język tej "
 1.2723 +"sesji TWiki, wybierz jedną z poniższych opcji i kliknij \"Zmień język\". W "
 1.2724 +"przeciwnym razie kliknij przycisk \"Rezygnacja\" umieszczony na dole strony."
 1.2725 +
 1.2726 +#: data/Sandbox/WebHome.txt:6
 1.2727 +msgid "Test Topics"
 1.2728 +msgstr "Strony testowe"
 1.2729 +
 1.2730 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:31 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:39
 1.2731 +msgid "Text body"
 1.2732 +msgstr "w zawartości"
 1.2733 +
 1.2734 +#: templates/messages.tmpl:154 templates/messages.tmpl:192
 1.2735 +msgid "Thank you for registering"
 1.2736 +msgstr "Dziękujemy za zarejestrowanie się"
 1.2737 +
 1.2738 +#: templates/registernotify.tmpl:8
 1.2739 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:8
 1.2740 +msgid ""
 1.2741 +"Thank you for registering in the %1 collaboration platform. Please save this "
 1.2742 +"e-mail for future reference."
 1.2743 +msgstr "Dziękujemy za zarejestrowanie się w %1. Prosimy zachować ten list."
 1.2744 +
 1.2745 +#: templates/registerconfirm.tmpl:9
 1.2746 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:9
 1.2747 +msgid ""
 1.2748 +"Thank you for registering in the %1 collaboration platform. Your "
 1.2749 +"verification code is %2."
 1.2750 +msgstr ""
 1.2751 +"Dziękujemy za zarejestrowanie się w %1. Kod dostępu jest następujący: %2."
 1.2752 +
 1.2753 +#: templates/messages.tmpl:504
 1.2754 +msgid "That user has already been activated "
 1.2755 +msgstr ""
 1.2756 +
 1.2757 +#: templates/messages.tmpl:269
 1.2758 +msgid ""
 1.2759 +"The %1 field must be your first and last name in %2, e.g. your capitalized "
 1.2760 +"first and last name with spaces removed."
 1.2761 +msgstr ""
 1.2762 +"W pole %1 należy wpisać imię i nazwisko w formacie WikiWord bez żadnych "
 1.2763 +"spacji."
 1.2764 +
 1.2765 +#: templates/messages.tmpl:263
 1.2766 +msgid "The %1 field must match the {LoginNameFilterIn} filter for this site"
 1.2767 +msgstr "Format pola %1 musi się zgadzać z formatem filtru {LoginNameFilterIn}"
 1.2768 +
 1.2769 +#: templates/messages.tmpl:68
 1.2770 +msgid "The %1 topic already exists"
 1.2771 +msgstr "Strona o nazwie %1 już istnieje"
 1.2772 +
 1.2773 +#: templates/messages.tmpl:477
 1.2774 +msgid "The %1 web does not exist"
 1.2775 +msgstr "Dział %1 nie istnieje"
 1.2776 +
 1.2777 +#: data/Sandbox/WebHome.txt:4
 1.2778 +msgid ""
 1.2779 +"The %1 web is the sandbox you can use for testing. Everybody is welcome to "
 1.2780 +"add or delete some stuff. It is recommended to walk through the %2 to get a "
 1.2781 +"jumpstart on the %3 tool. A good rule of thumb is to add at the end of the "
 1.2782 +"page and sign and date it with your %4."
 1.2783 +msgstr ""
 1.2784 +"Dział %1 to taka \"piaskownica\". Każdy może tu coś dopisać lub usunąć i "
 1.2785 +"przetestować działanie TWiki. Zajrzyj na stronę %2, aby rozpocząć pracę z %"
 1.2786 +"3. Na początek możesz coś dopisać na końcu tej strony, wstawić bieżącą datę "
 1.2787 +"i swój podpis: %4."
 1.2788 +
 1.2789 +#: data/Sandbox/WebRss.txt:5 data/Trash/WebRss.txt:5
 1.2790 +#: data/_default/WebAtom.txt:3 data/_default/WebRss.txt:5
 1.2791 +msgid ""
 1.2792 +"The %1 web of TWiki. TWiki is a Web-Based Collaboration Platform for the "
 1.2793 +"Enterprise."
 1.2794 +msgstr "Dział: %1. TWiki to internetowa platforma współpracy."
 1.2795 +
 1.2796 +#: templates/messages.tmpl:147
 1.2797 +msgid "The Administrator has disabled new user registration."
 1.2798 +msgstr ""
 1.2799 +
 1.2800 +#: templates/messages.tmpl:295
 1.2801 +msgid "The activation code %1 is invalid."
 1.2802 +msgstr "Kod aktywacyjny %1 jest niepoprawny."
 1.2803 +
 1.2804 +#: templates/moveattachment.tmpl:29
 1.2805 +msgid "The attachment and any history will be moved to the new topic."
 1.2806 +msgstr "Załącznik wraz z całą historią zostanie przeniesiony na nową stronę."
 1.2807 +
 1.2808 +#: templates/messages.tmpl:433
 1.2809 +msgid ""
 1.2810 +"The chances are good that %1 has simply navigated away from the edit page "
 1.2811 +"without saving."
 1.2812 +msgstr ""
 1.2813 +"Bardzo możliwe, że użytkownik %1 zrezygnował z edycji i nie zapisał zmian."
 1.2814 +
 1.2815 +#: templates/renamebase.tmpl:70
 1.2816 +msgid ""
 1.2817 +"The checkmarked topics will be updated (another form will appear which will "
 1.2818 +"_eventually_ allow you to rename any topics that were locked)"
 1.2819 +msgstr ""
 1.2820 +"Zaznaczone strony zostaną zaktualizowane oraz zostanie wyświetlony kolejny "
 1.2821 +"formularz umożliwiający ewentualne zaktualizowanie zablokowanych stron."
 1.2822 +
 1.2823 +#: templates/messages.tmpl:287
 1.2824 +msgid "The e-mail address for this account is not valid."
 1.2825 +msgstr "Podany adres email jest niepoprawny."
 1.2826 +
 1.2827 +#: templates/messages.tmpl:449
 1.2828 +msgid "The entry for user %1 was missing in the password system."
 1.2829 +msgstr "Z bazy haseł zaginął wpis dla użytkownika: %1."
 1.2830 +
 1.2831 +#: templates/messages.tmpl:348
 1.2832 +msgid "The file has been uploaded and attached properly to the %1 topic."
 1.2833 +msgstr "Załącznik został załadowany i umieszczony na stronie %1."
 1.2834 +
 1.2835 +#: templates/messages.tmpl:384
 1.2836 +msgid "The following topics are locked for edit, and cannot be moved:"
 1.2837 +msgstr "Następujące strony są zablokowane i nie mogą zostać przeniesione:"
 1.2838 +
 1.2839 +#: templates/messages.tmpl:390
 1.2840 +msgid "The following topics refer to topics in this web, but are being edited:"
 1.2841 +msgstr ""
 1.2842 +"Następujące strony, które zawierają odwołania do podanego działu są "
 1.2843 +"zablokowane:"
 1.2844 +
 1.2845 +#: templates/messages.tmpl:387
 1.2846 +msgid ""
 1.2847 +"The following topics refer to topics in this web, but you are denied access "
 1.2848 +"to them:"
 1.2849 +msgstr ""
 1.2850 +"Nie masz dostępu do następujących stron zawierających odwołania do podanego "
 1.2851 +"działu."
 1.2852 +
 1.2853 +#: templates/messages.tmpl:326
 1.2854 +msgid "The form should be defined in the topic %1"
 1.2855 +msgstr "Formularz powinien zostać zdefiniowany na stronie: %1"
 1.2856 +
 1.2857 +#: templates/messages.tmpl:431
 1.2858 +msgid "The lease on this topic expired %1 ago."
 1.2859 +msgstr "Blokada podanej strony wygasła %1 temu."
 1.2860 +
 1.2861 +#: templates/moveattachment.tmpl:16
 1.2862 +msgid "The new topic chosen must already exist."
 1.2863 +msgstr "Nowa strona musi istnieć."
 1.2864 +
 1.2865 +#: templates/messages.tmpl:16
 1.2866 +msgid "The new web has been created"
 1.2867 +msgstr "Utworzono nowy dział"
 1.2868 +
 1.2869 +#: templates/messages.tmpl:98
 1.2870 +msgid "The password you entered in the *old password* field is incorrect."
 1.2871 +msgstr "Hasło podane w polu *Poprzednie hasło* jest niepoprawne."
 1.2872 +
 1.2873 +#: templates/messages.tmpl:314
 1.2874 +msgid "The required field %1 was not filled in."
 1.2875 +msgstr "Nie wypełniono wymaganego pola: %1."
 1.2876 +
 1.2877 +#: templates/messages.tmpl:138
 1.2878 +msgid "The selected User System does not support new user registration."
 1.2879 +msgstr ""
 1.2880 +
 1.2881 +#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:4
 1.2882 +msgid "The topic %1 you are trying to access does not exist, yet."
 1.2883 +msgstr "Strona o nazwie %1 jeszcze nie istnieje."
 1.2884 +
 1.2885 +#: templates/messages.tmpl:329
 1.2886 +msgid "The topic is in an old format"
 1.2887 +msgstr "Strona jest zapisana w starym formacie"
 1.2888 +
 1.2889 +#: templates/messages.tmpl:219
 1.2890 +msgid "The two passwords you entered do not match."
 1.2891 +msgstr "Podano niezgodne hasła."
 1.2892 +
 1.2893 +#: templates/messages.tmpl:506
 1.2894 +msgid "The user %1 has already been activated, and should be able to log in."
 1.2895 +msgstr ""
 1.2896 +
 1.2897 +#: templates/messages.tmpl:380
 1.2898 +msgid "There are problems with renaming this web:"
 1.2899 +msgstr ""
 1.2900 +"Przy próbie zmiany nazwy podanego działu wystąpiły następujące problemy:"
 1.2901 +
 1.2902 +#: templates/messages.tmpl:226
 1.2903 +msgid "There has been a problem adding your user id to the Password system."
 1.2904 +msgstr "Wystąpił problem przy dodawaniu nowego użytkownika do bazy haseł."
 1.2905 +
 1.2906 +#: templates/messages.tmpl:332
 1.2907 +msgid "There should be a line that includes %1, look for %2 (or %3)"
 1.2908 +msgstr "Należy podać linię zawierającą %1; zobacz także: %2 (lub %3)"
 1.2909 +
 1.2910 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:6
 1.2911 +msgid "This TWiki does _not_ support new User Registration"
 1.2912 +msgstr ""
 1.2913 +
 1.2914 +#: templates/messages.tmpl:339
 1.2915 +msgid "This can be automatically upgraded by:"
 1.2916 +msgstr "Można to automatycznie uaktualnić poprzez:"
 1.2917 +
 1.2918 +#: templates/messages.tmpl:322
 1.2919 +msgid "This could be for several reasons:"
 1.2920 +msgstr "Może to być spowodowane szeregiem przyczyn:"
 1.2921 +
 1.2922 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:5
 1.2923 +msgid ""
 1.2924 +"This form is used to change your registered e-mail addresses. Your "
 1.2925 +"registered e-mails are used by TWiki for sending you e-mails, include "
 1.2926 +"notifications of password changes. The addresses you register via this form "
 1.2927 +"are kept secret and will *not* be published anywhere on this site."
 1.2928 +msgstr ""
 1.2929 +"Ten formularz służy do zmiany Twojego adresu email. Adresy zarejestrowane są "
 1.2930 +"używane przy automatycznym wysyłaniu poczty przez TWiki. Są one "
 1.2931 +"zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i nie są umieszczane na "
 1.2932 +"żadnej ze stron."
 1.2933 +
 1.2934 +#: data/Sandbox/WebNotify.txt:4 data/Trash/WebNotify.txt:3
 1.2935 +#: data/_default/WebNotify.txt:2
 1.2936 +msgid ""
 1.2937 +"This is a subscription service to be automatically notified by e-mail when "
 1.2938 +"topics change in this %1 web. This is a convenient service, so you do not "
 1.2939 +"have to come back and check all the time if something has changed. To "
 1.2940 +"subscribe, please add a bullet with your %2 in alphabetical order to this "
 1.2941 +"list:"
 1.2942 +msgstr ""
 1.2943 +"To jest usługa polegająca na wysyłaniu automatycznych powiadomień o zmianach "
 1.2944 +"dokonanych na stronach w dziale: %1. Dzięki niej nie trzeba sprawdzać, czy "
 1.2945 +"dokonano jakichś zmian. Aby skorzystać z usługi, należy dopisać nazwę "
 1.2946 +"swojego konta: %2 do poniższej listy. Proszę zachować kolejność alfabetyczną "
 1.2947 +"wpisów."
 1.2948 +
 1.2949 +#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:7
 1.2950 +#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:71
 1.2951 +msgid "This is an automated e-mail from %1."
 1.2952 +msgstr "Ten list został wygenerowany automatycznie przez %1."
 1.2953 +
 1.2954 +#: templates/registernotifyadmin.tmpl:8
 1.2955 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:8
 1.2956 +msgid "This is an automated e-mail notification of user registration in %1."
 1.2957 +msgstr ""
 1.2958 +"To jest automatycznie wygenerowane powiadomienie o zarejestrowaniu "
 1.2959 +"użytkownika w %1."
 1.2960 +
 1.2961 +#: data/Trash/WebHome.txt:2
 1.2962 +msgid ""
 1.2963 +"This is the Trash. Here you can undelete topics; deleted attachments are in "
 1.2964 +"TrashAttachment."
 1.2965 +msgstr ""
 1.2966 +"To jest kosz. Tu można przywrócić usunięte strony. Usunięte załączniki "
 1.2967 +"znajdują się na stronie TrashAttachment."
 1.2968 +
 1.2969 +#: templates/renamedelete.tmpl:25
 1.2970 +msgid ""
 1.2971 +"This name has been chosen so it doesn't conflict with any other topics "
 1.2972 +"already in the %1 web."
 1.2973 +msgstr ""
 1.2974 +"Wybrano taką nazwę strony, która nie powoduje konfliktów z nazwami "
 1.2975 +"pozostałych stron w dziale %1."
 1.2976 +
 1.2977 +#: templates/messages.tmpl:337
 1.2978 +msgid "This requires the form definition to be present."
 1.2979 +msgstr "Wymaga to wcześniejszego zdefiniowania formularza."
 1.2980 +
 1.2981 +#: templates/messages.tmpl:281
 1.2982 +msgid "This site requires at least %1 character passwords"
 1.2983 +msgstr "Hasło powinno mieć przynajmniej %1 znaków(ki)"
 1.2984 +
 1.2985 +#: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:19
 1.2986 +msgid "This topic has moved to %1."
 1.2987 +msgstr "Podana strona została przeniesiona do: %1."
 1.2988 +
 1.2989 +#: data/TWiki/WebTopicNonWikiTemplate.txt:6
 1.2990 +msgid ""
 1.2991 +"This topic name is not recommended because it will not be linked "
 1.2992 +"automatically. See %1 for details"
 1.2993 +msgstr ""
 1.2994 +"Nie jest zalecana taka nazwa strony, gdyż uniemożliwia ona tworzenie "
 1.2995 +"automatycznych odwołań. Zobacz także: %1."
 1.2996 +
 1.2997 +#: templates/viewprint.tmpl:13
 1.2998 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/viewprint.classic.tmpl:11
 1.2999 +msgid "This topic:"
 1.3000 +msgstr "Bieżąca strona:"
 1.3001 +
 1.3002 +#: templates/messages.tmpl:29
 1.3003 +msgid ""
 1.3004 +"Those changes have been merged with yours to create Rev %1. Text fields will "
 1.3005 +"have been merged, but other data such as form fields may have overwritten "
 1.3006 +"the other users changes. Please inspect the topic to make sure it is OK, "
 1.3007 +"especially if you made any changes to form fields."
 1.3008 +msgstr ""
 1.3009 +"Uwzględniono także poniższe zmiany w celu utworzenia wersji: %1 strony. "
 1.3010 +"Dopisano zawartość pól tekstowych, ale inne dane mogą wpłynąć na wprowadzone "
 1.3011 +"zmiany. Po zapisaniu sprawdź zawartość strony, zwłaszcza, jeśli dokonałeś "
 1.3012 +"zmian w formularzach."
 1.3013 +
 1.3014 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:5
 1.3015 +msgid ""
 1.3016 +"To edit pages on this TWikiSite, you must have a registered user name and "
 1.3017 +"password."
 1.3018 +msgstr "Aby móc edytować strony, musisz mieć swoje konto i hasło."
 1.3019 +
 1.3020 +#: templates/oopsleaseconflict.tmpl:20
 1.3021 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:22
 1.3022 +msgid "To edit the topic anyway, click "
 1.3023 +msgstr "Aby mimo wszystko przeprowadzić edycję strony, kliknij "
 1.3024 +
 1.3025 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:84
 1.3026 +msgid "To register as a new user, simply fill out this form:"
 1.3027 +msgstr "Wypełnij poniższy formularz, aby się zarejestrować:"
 1.3028 +
 1.3029 +#: templates/oopsleaseconflict.tmpl:16
 1.3030 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:18
 1.3031 +msgid "To see if %1 has finished editing yet, click "
 1.3032 +msgstr ""
 1.3033 +"Aby sprawdzić, czy użytkownik %1 zakończył już edycję, kliknij 'Spróbuj "
 1.3034 +"ponownie'."
 1.3035 +
 1.3036 +#: templates/renamebase.tmpl:29 templates/renameconfirm.tmpl:14
 1.3037 +msgid "To topic:"
 1.3038 +msgstr "Nowa nazwa strony:"
 1.3039 +
 1.3040 +#: templates/renamebase.tmpl:22 templates/renameconfirm.tmpl:10
 1.3041 +msgid "To web:"
 1.3042 +msgstr "Nowa nazwa działu:"
 1.3043 +
 1.3044 +#: templates/messages.tmpl:311
 1.3045 +msgid "Topic Save Error"
 1.3046 +msgstr "Błąd zapisu strony"
 1.3047 +
 1.3048 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachtables.pattern.tmpl:15
 1.3049 +msgid "Topic attachments"
 1.3050 +msgstr "Załączniki"
 1.3051 +
 1.3052 +#: templates/messages.tmpl:335
 1.3053 +msgid "Topic can not be upgraded from old style category table"
 1.3054 +msgstr "Strona nie może zostać zaktualizowana"
 1.3055 +
 1.3056 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:49
 1.3057 +msgid "Topic name"
 1.3058 +msgstr "nazwy strony"
 1.3059 +
 1.3060 +#: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:29
 1.3061 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:44
 1.3062 +msgid "Topic name:"
 1.3063 +msgstr "Nazwa strony:"
 1.3064 +
 1.3065 +#: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:34
 1.3066 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:51
 1.3067 +msgid "Topic parent:"
 1.3068 +msgstr "Strona nadrzędna:"
 1.3069 +
 1.3070 +#: templates/viewprint.tmpl:14
 1.3071 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/viewprint.classic.tmpl:12
 1.3072 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:19
 1.3073 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:43
 1.3074 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:68
 1.3075 +#, fuzzy
 1.3076 +msgid "Topic revision:"
 1.3077 +msgstr "Strona nadrzędna:"
 1.3078 +
 1.3079 +#: templates/oopssaveerr.tmpl:12
 1.3080 +msgid "Topic save error"
 1.3081 +msgstr "Błąd zapisu strony"
 1.3082 +
 1.3083 +#: data/TWiki/WebTemplateTopics.txt:2
 1.3084 +#, fuzzy
 1.3085 +msgid "Topic templates in %1 Web"
 1.3086 +msgstr "Strona jest w dziale: %1"
 1.3087 +
 1.3088 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:31 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:40
 1.3089 +msgid "Topic title"
 1.3090 +msgstr "w tytule"
 1.3091 +
 1.3092 +#: templates/messages.tmpl:26
 1.3093 +msgid "Topic was merged"
 1.3094 +msgstr "Strona została dołączona"
 1.3095 +
 1.3096 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:25
 1.3097 +msgid "Topic will be named: "
 1.3098 +msgstr "Nowa nazwa strony:"
 1.3099 +
 1.3100 +#: templates/search.tmpl:17
 1.3101 +#, fuzzy
 1.3102 +msgid "Topics in %1 web"
 1.3103 +msgstr "Strona jest w dziale: %1"
 1.3104 +
 1.3105 +#: templates/search.text.tmpl:4
 1.3106 +#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:14
 1.3107 +msgid "Topics in %1 web:"
 1.3108 +msgstr "Strona jest w dziale: %1"
 1.3109 +
 1.3110 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:76
 1.3111 +msgid "Topics per web"
 1.3112 +msgstr "wybranych stron w dziale"
 1.3113 +
 1.3114 +#: templates/renamewebbase.tmpl:29
 1.3115 +msgid "Topics which are currently being edited by other users in the %1 Web:"
 1.3116 +msgstr "Strony w dziale %1 edytowane obecnie przez innych użytkowników:"
 1.3117 +
 1.3118 +#: templates/renamewebbase.tmpl:32
 1.3119 +msgid ""
 1.3120 +"Topics which refer to this web and are are currently being edited by other "
 1.3121 +"users:"
 1.3122 +msgstr ""
 1.3123 +"Strony, które zawierają odwołania do podanego działu i są obecnie edytowane "
 1.3124 +"przez innych użytkowników:"
 1.3125 +
 1.3126 +#: templates/renamewebbase.tmpl:35
 1.3127 +msgid ""
 1.3128 +"Topics which refer to this web that you do not have permission to change:"
 1.3129 +msgstr ""
 1.3130 +"Strony, które zawierają odwołania do podanego działu i do których nie masz "
 1.3131 +"dostępu:"
 1.3132 +
 1.3133 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:66
 1.3134 +msgid "Total matches"
 1.3135 +msgstr "liczby trafień"
 1.3136 +
 1.3137 +#: templates/oopsleaseconflict.tmpl:17
 1.3138 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:19
 1.3139 +msgid "Try Again"
 1.3140 +msgstr "Spróbuj ponownie"
 1.3141 +
 1.3142 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:76
 1.3143 +msgid ""
 1.3144 +"Uncomment preferences variables to activate them (remove the #-sign). Help "
 1.3145 +"and details on preferences variables are available in %1."
 1.3146 +msgstr ""
 1.3147 +"Aby uaktywnić zmienne, usuń znaki komentarza w ich definicjach Zobacz także: "
 1.3148 +"%1."
 1.3149 +
 1.3150 +#: templates/login.sudo.tmpl:5
 1.3151 +#, fuzzy
 1.3152 +msgid "Unrecognised user and/or password"
 1.3153 +msgstr "Nieznana nazwa konta i/lub hasło."
 1.3154 +
 1.3155 +#: templates/messages.tmpl:40
 1.3156 +msgid "Unrecognized action command %1"
 1.3157 +msgstr "Nieznane polecenie: %1"
 1.3158 +
 1.3159 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:9
 1.3160 +msgid "Update attachment %1 on %2"
 1.3161 +msgstr "Zmień załącznik %1 na %2"
 1.3162 +
 1.3163 +#: templates/renamebase.tmpl:49 templates/renamewebbase.tmpl:27
 1.3164 +#, fuzzy
 1.3165 +msgid "Update links"
 1.3166 +msgstr "Uaktualnij skrót:"
 1.3167 +
 1.3168 +#: templates/attachagain.tmpl:21 templates/attachnew.tmpl:9
 1.3169 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:33
 1.3170 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachnew.pattern.tmpl:7
 1.3171 +msgid "Upload file"
 1.3172 +msgstr "Załaduj"
 1.3173 +
 1.3174 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:39
 1.3175 +msgid "Upload up to %1 KB."
 1.3176 +msgstr "Rozmiar maksymalny: %1 kB."
 1.3177 +
 1.3178 +#: templates/messages.tmpl:367
 1.3179 +msgid "Uploaded file %1 exceeds limit of %2 KB"
 1.3180 +msgstr ""
 1.3181 +"Próba załadowania pliku %1 o rozmiarze %2 kB, przekraczającym rozmiar "
 1.3182 +"dopuszczalny."
 1.3183 +
 1.3184 +#: templates/messages.tmpl:366
 1.3185 +msgid "Uploaded file is too big"
 1.3186 +msgstr "Ładowany plik jest za duży"
 1.3187 +
 1.3188 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:5
 1.3189 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:5
 1.3190 +msgid "Use %1 instead."
 1.3191 +msgstr "Użyj: %1."
 1.3192 +
 1.3193 +#: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:39
 1.3194 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:58
 1.3195 +msgid "Use template:"
 1.3196 +msgstr "Zastosuj formularz:"
 1.3197 +
 1.3198 +#: templates/messages.tmpl:10
 1.3199 +msgid "User Account %1 Deleted"
 1.3200 +msgstr "Usunięto konto użytkownika: %1"
 1.3201 +
 1.3202 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:15
 1.3203 +msgid "User Reference"
 1.3204 +msgstr "Podręcznik użytkownika"
 1.3205 +
 1.3206 +#: templates/login.tmpl:33
 1.3207 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinElements.txt:182
 1.3208 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:32
 1.3209 +msgid "Username"
 1.3210 +msgstr "Nazwa konta użytkownika"
 1.3211 +
 1.3212 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:5
 1.3213 +msgid "Users"
 1.3214 +msgstr "Użytkownicy"
 1.3215 +
 1.3216 +#: templates/messages.tmpl:163
 1.3217 +msgid ""
 1.3218 +"Users with automatically generated passwords should proceed immediately to "
 1.3219 +"[[%1][change password]] to change their password to something memorable."
 1.3220 +msgstr ""
 1.3221 +"W przypadku hasła wygenerowanego automatycznie, należy je bezzwłocznie "
 1.3222 +"zmienić na inne, łatwiejsze do zapamiętania.Można to zrobić na stronie [[%1]"
 1.3223 +"[Zmień hasło]]."
 1.3224 +
 1.3225 +#: templates/attachtables.tmpl:37
 1.3226 +msgid "Version"
 1.3227 +msgstr "Wersja"
 1.3228 +
 1.3229 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:15
 1.3230 +msgid "Version history"
 1.3231 +msgstr "Historia zmian"
 1.3232 +
 1.3233 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:13
 1.3234 +msgid "Version history of %1"
 1.3235 +msgstr "Historia zmian załącznika %1"
 1.3236 +
 1.3237 +#: templates/oopsmore.tmpl:92
 1.3238 +msgid "View"
 1.3239 +msgstr "Wyświetl"
 1.3240 +
 1.3241 +#: templates/oopsmore.tmpl:99
 1.3242 +msgid "View difference"
 1.3243 +msgstr "Wyświetl różnice"
 1.3244 +
 1.3245 +#: templates/oopsmore.tmpl:89
 1.3246 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:37
 1.3247 +msgid "View previous topic revision"
 1.3248 +msgstr "Wyświetl kolejną zmianę na stronie"
 1.3249 +
 1.3250 +#: templates/oopsleaseconflict.tmpl:28
 1.3251 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:33
 1.3252 +msgid "View raw text without formatting"
 1.3253 +msgstr "Wyświetl kod źródłowy strony"
 1.3254 +
 1.3255 +#: templates/oopsmore.tmpl:91
 1.3256 +#, fuzzy
 1.3257 +msgid "View revision:"
 1.3258 +msgstr "Wyświetl zmianę"
 1.3259 +
 1.3260 +#: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:58
 1.3261 +msgid "View templates"
 1.3262 +msgstr "Wyświetl formularze"
 1.3263 +
 1.3264 +#: templates/oopsleaseconflict.tmpl:28
 1.3265 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:33
 1.3266 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:10
 1.3267 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:29
 1.3268 +msgid "View topic"
 1.3269 +msgstr "Wyświetl stronę"
 1.3270 +
 1.3271 +#: templates/twiki.tmpl:96
 1.3272 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:155
 1.3273 +msgid "View total topic history"
 1.3274 +msgstr "Historia strony"
 1.3275 +
 1.3276 +#: data/TWiki/WebTopicNonWikiTemplate.txt:6
 1.3277 +msgid "WARNING:"
 1.3278 +msgstr "Uwaga:"
 1.3279 +
 1.3280 +#: templates/messages.tmpl:447
 1.3281 +msgid "Warning: Can't INCLUDE %1 repeatedly, topic is already included. %2"
 1.3282 +msgstr ""
 1.3283 +"Uwaga: nie można dołączyć (INCLUDE) strony %1, gdyż jest już dołączona. %2"
 1.3284 +
 1.3285 +#: templates/messages.tmpl:446
 1.3286 +msgid "Warning: Can't find topic %1.%2"
 1.3287 +msgstr "Uwaga: nie można odnaleźć strony %1.%2"
 1.3288 +
 1.3289 +#: lib/TWiki/UI/Register.pm:826
 1.3290 +msgid "Warning: Could not send confirmation email"
 1.3291 +msgstr "Uwaga: Nie można wysłać listu z potwierdzeniem."
 1.3292 +
 1.3293 +#: lib/TWiki/UI/Register.pm:833
 1.3294 +#, fuzzy
 1.3295 +msgid "Warning: Could not send confirmation email, email has been disabled"
 1.3296 +msgstr "Uwaga: Nie można wysłać listu z potwierdzeniem."
 1.3297 +
 1.3298 +#: templates/messages.tmpl:454
 1.3299 +msgid "Warning: This site does not allow %<nop>INCLUDE% of URLs"
 1.3300 +msgstr "Uwaga: dołączanie (INCLUDE) stron jest zabronione"
 1.3301 +
 1.3302 +#: data/TWiki/WebSearch.txt:3
 1.3303 +msgid "Web Search"
 1.3304 +msgstr "Wyszukiwanie"
 1.3305 +
 1.3306 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:8
 1.3307 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarWebsList.txt:2
 1.3308 +msgid "Webs"
 1.3309 +msgstr "Działy"
 1.3310 +
 1.3311 +#: data/Sandbox/WebHome.txt:2 data/_default/WebHome.txt:2
 1.3312 +msgid "Welcome to the %1 web"
 1.3313 +msgstr "Witamy w dziale %1"
 1.3314 +
 1.3315 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:280
 1.3316 +msgid ""
 1.3317 +"When %1 receives the form, it will mail an account activation code to the e-"
 1.3318 +"mail address you gave above. Enter that activation code in the following "
 1.3319 +"screen, or follow the link in the e-mail, to activate your account. Once "
 1.3320 +"your account is activated, %1 will:"
 1.3321 +msgstr ""
 1.3322 +"Po wypełnieniu formularza, zostanie wyłany list z kodem aktywacyjnym na "
 1.3323 +"podany adres email. Aby aktywować konto, należy wpisać ten kod w poniższe "
 1.3324 +"pole lub kliknąć skrót zamieszczony w przesłanym liście. Po aktywowaniu "
 1.3325 +"konta, %1 wykona następujące operacje:"
 1.3326 +
 1.3327 +#: templates/attachtables.tmpl:37 templates/attachtables.tmpl:4
 1.3328 +msgid "Who"
 1.3329 +msgstr "Kto załadował"
 1.3330 +
 1.3331 +#: templates/messages.tmpl:19
 1.3332 +msgid "Would you like to go to:"
 1.3333 +msgstr "Przejdź do:"
 1.3334 +
 1.3335 +#: templates/messages.tmpl:251
 1.3336 +msgid "You are already registered"
 1.3337 +msgstr "Użytkownik jest już zarejestrowany"
 1.3338 +
 1.3339 +#: templates/messages.tmpl:157
 1.3340 +msgid "You are also listed in the %1 topic"
 1.3341 +msgstr "Użytkownik znajduje się także na liście umieszczonej na stronie %1"
 1.3342 +
 1.3343 +#: templates/messages.tmpl:381
 1.3344 +msgid "You are denied access to the following topics in the web:"
 1.3345 +msgstr ":Nie masz dostępu do następujących stron w dziale:"
 1.3346 +
 1.3347 +#: templates/messages.tmpl:435
 1.3348 +msgid ""
 1.3349 +"You are encouraged to go ahead and edit - unless you intend to change data "
 1.3350 +"in a form attached to the topic. If %1 actually _does_ save while you are "
 1.3351 +"editing, your changes will be merged, and nothing will be lost. Form data "
 1.3352 +"cannot easily be merged though, so in this case you are recommended to check "
 1.3353 +"with %1 first."
 1.3354 +msgstr ""
 1.3355 +"Można kontynuować edycję o ile nie zostały zmienione dane formularza "
 1.3356 +"dołączonego do strony. Jeżeli użytkownik %1 rzeczywiście _zapisał zmiany_, "
 1.3357 +"to wprowadzone dane (z wyjątkiem danych formularza) nie zostaną utracone. "
 1.3358 +"Dane formularza mogą zostać zapisane przez użytkownika %1, ale należy się z "
 1.3359 +"nim w tym celu skontaktować."
 1.3360 +
 1.3361 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:35
 1.3362 +msgid "You are here:"
 1.3363 +msgstr "Położenie:"
 1.3364 +
 1.3365 +#: templates/messages.tmpl:107
 1.3366 +msgid ""
 1.3367 +"You are recommended to choose short names, preferably less than 10 "
 1.3368 +"characters, starting with an upper-case alphabetic character and using only "
 1.3369 +"alphanumeric characters. If you want to create a template web (a web just "
 1.3370 +"used as a base to create new webs) choose a name that starts with an "
 1.3371 +"underscore and has only alphanumeric characters."
 1.3372 +msgstr ""
 1.3373 +"Zalecane jest używanie krótkich nazw (nie dłuższych niż 10 znakowych). Nazwa "
 1.3374 +"powinna rozpoczynać się wielką literą, za którą mogą wystąpić litery albo "
 1.3375 +"cyfry. Nazwa działu - szablonu przeznaczonego do tworzenia innych działów "
 1.3376 +"powinna rozpoczynać się znakiem podkreślenia."
 1.3377 +
 1.3378 +#: templates/messages.tmpl:490
 1.3379 +msgid "You are trying to %1 a topic that does not exist."
 1.3380 +msgstr "Próbujesz wykonać operację: %1 dla nieistniejącej strony."
 1.3381 +
 1.3382 +#: templates/messages.tmpl:499
 1.3383 +msgid "You are trying to %1 an attachment that does not exist."
 1.3384 +msgstr "Próbujesz wykonać operację: %1 dla nieistniejącego załącznika."
 1.3385 +
 1.3386 +#: templates/messages.tmpl:486
 1.3387 +msgid ""
 1.3388 +"You can [[%1][create a new web]] if you have permission. Contact %2 if you "
 1.3389 +"have any questions."
 1.3390 +msgstr ""
 1.3391 +"Nowe działy mogą [[%1][tworzyć]] tylko użytkownicy mający odpowiednie "
 1.3392 +"uprawnienia. W razie dalszych pytań należy skontaktować się z "
 1.3393 +"administratorem: %2."
 1.3394 +
 1.3395 +#: templates/messages.tmpl:127
 1.3396 +msgid ""
 1.3397 +"You can also use the names of the standard HTML colors (black, silver, gray, "
 1.3398 +"white, maroon, red, purple, fuchsia, green, lime, olive, yellow, navy, blue, "
 1.3399 +"teal, or aqua)"
 1.3400 +msgstr ""
 1.3401 +"Można także stosować standardowe nazwy kolorów (black, silver, gray, white, "
 1.3402 +"maroon, red, purple, fuchsia, green, lime, olive, yellow, navy, blue, teal, "
 1.3403 +"of aqua)"
 1.3404 +
 1.3405 +#: templates/registernotify.tmpl:24
 1.3406 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:24
 1.3407 +msgid "You can change your password at via %1"
 1.3408 +msgstr "Hasło można zmienić na stronie: %1"
 1.3409 +
 1.3410 +#: templates/renameweb.tmpl:21
 1.3411 +msgid "You can give this web a different name."
 1.3412 +msgstr "Nazwa działu może zostać zmieniona."
 1.3413 +
 1.3414 +#: templates/oopschangelanguage.tmpl:7
 1.3415 +msgid ""
 1.3416 +"You can set your favorite language permanently by setting the %1 variable in "
 1.3417 +"your user topic."
 1.3418 +msgstr ""
 1.3419 +"Domyślny język tworzonych stron można wybrać poprzez ustawienie zmiennej %1 "
 1.3420 +"na stronie domowej użytkownika."
 1.3421 +
 1.3422 +#: templates/messages.tmpl:252
 1.3423 +msgid "You cannot register twice, the name %1 is already registered."
 1.3424 +msgstr "Użytkownik o podanej nazwie %1 jest już zarejestrowany."
 1.3425 +
 1.3426 +#: templates/messages.tmpl:142 templates/messages.tmpl:151
 1.3427 +#: templates/messages.tmpl:230 templates/messages.tmpl:239
 1.3428 +msgid "You have *not* been registered."
 1.3429 +msgstr "Nie zostałeś zarejestrowany"
 1.3430 +
 1.3431 +#: templates/messages.tmpl:357
 1.3432 +msgid ""
 1.3433 +"You may be able to get your TWiki administrator to change the settings if "
 1.3434 +"they are inappropriate for your environment."
 1.3435 +msgstr ""
 1.3436 +"W celu zmiany ustawień osobistych należy skontaktować się z administratorem."
 1.3437 +
 1.3438 +#: templates/messages.tmpl:508
 1.3439 +msgid ""
 1.3440 +"You may have clicked a registration verification link that you had already "
 1.3441 +"visited."
 1.3442 +msgstr ""
 1.3443 +
 1.3444 +#: templates/messages.tmpl:170
 1.3445 +msgid "You may need to close your browser to make this change take effect."
 1.3446 +msgstr ""
 1.3447 +"Aby zmiany odniosły skutek, należy zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę."
 1.3448 +
 1.3449 +#: templates/registerconfirm.tmpl:11
 1.3450 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:11
 1.3451 +msgid ""
 1.3452 +"You now need to verify your e-mail address. You can do so by entering %1 in "
 1.3453 +"the form presented to you when this e-mail was sent, or by visiting %2"
 1.3454 +msgstr ""
 1.3455 +"Należy teraz sprawdzić podany adres email. Można to zrobić wpisując %1 w "
 1.3456 +"pole formularza wyświetlonego po wysłaniu listu lub przechodząc na stronę: %"
 1.3457 +"2."
 1.3458 +
 1.3459 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:7
 1.3460 +msgid ""
 1.3461 +"You really ought to register a valid e-mail address. If TWiki can't find a "
 1.3462 +"registered e-mail for you in the secret database, it will look in your user "
 1.3463 +"topic for a line like this:"
 1.3464 +msgstr ""
 1.3465 +"Powinieneś zarejestrować swój adres email. Jeśli adres nie zostanie "
 1.3466 +"odnaleziony w bazie danych haseł, to będzie poszukiwany na Twojej stronie "
 1.3467 +"domowej wśród linii zapisanych następująco:"
 1.3468 +
 1.3469 +#: templates/oopsmore.tmpl:106
 1.3470 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:53
 1.3471 +msgid "You will be able to review the topic before saving it to a new revision"
 1.3472 +msgstr ""
 1.3473 +
 1.3474 +#: templates/messages.tmpl:344
 1.3475 +msgid "You will probably have to ask your administrator, %1, to do this."
 1.3476 +msgstr ""
 1.3477 +"Aby wykonać tę operację, należy się skontaktować z administratorem: %1."
 1.3478 +
 1.3479 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:33
 1.3480 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:22
 1.3481 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:27
 1.3482 +msgid "Your %1.LoginName"
 1.3483 +msgstr "[[%1.LoginName][Nazwa konta]]"
 1.3484 +
 1.3485 +#: templates/messages.tmpl:194
 1.3486 +msgid ""
 1.3487 +"Your activation code has been sent to %1. Either click on the link in your "
 1.3488 +"e-mail or enter the code in the box below to activate your membership. (This "
 1.3489 +"code is of the form \"YourName.xxxxxxxxxx\")"
 1.3490 +msgstr ""
 1.3491 +"Kod aktywacyjny został przesłany na adres: %1. W celu aktywacji konta "
 1.3492 +"użytkownika kliknij skrót zamieszczony w wysłanym liście lub wpisz kod "
 1.3493 +"aktywacyjny w poniższym polu. Uwaga: kod należy wpisać w formacie: "
 1.3494 +"\"NazwaKonta.xxxxxxxxxx\"."
 1.3495 +
 1.3496 +#: templates/oopslanguagechanged.tmpl:14
 1.3497 +#, fuzzy
 1.3498 +msgid ""
 1.3499 +"Your language will be changed to %1 from the next screen. You will be "
 1.3500 +"redirected to there right now. If you aren't, [[%2][click to proceed]]."
 1.3501 +msgstr ""
 1.3502 +"Za chwilę nastąpi zmiana języka na %1. Nastąpi przekierowanie na następną "
 1.3503 +"stronę. Jeżeli przekierowanie nie nastąpi automatycznie, tokliknij [[%2]"
 1.3504 +"[tutaj]]."
 1.3505 +
 1.3506 +#: templates/mailresetpassword.tmpl:10
 1.3507 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:10
 1.3508 +msgid "Your password has been changed to %1."
 1.3509 +msgstr "Twoje hasło zostało zmienione. Nowe hasło, to: %1."
 1.3510 +
 1.3511 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:114
 1.3512 +msgid "Your password:"
 1.3513 +msgstr "Hasło:"
 1.3514 +
 1.3515 +#: templates/registernotify.tmpl:12
 1.3516 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:12
 1.3517 +msgid ""
 1.3518 +"Your personal %1 topic is located at %2. You can customize it as you like:"
 1.3519 +msgstr ""
 1.3520 +"Twoja strona domowa %1 znajduje się [[%2][tutaj]]. Dostosuj ją do swoich "
 1.3521 +"potrzeb."
 1.3522 +
 1.3523 +#: templates/messages.tmpl:155
 1.3524 +msgid "Your personal TWiki topic %1 has been created"
 1.3525 +msgstr ""
 1.3526 +
 1.3527 +#: templates/messages.tmpl:187
 1.3528 +msgid "Your registered e-mail address(es) are updated to: %1."
 1.3529 +msgstr "Twój adres email został zmieniony. Nowy adres, to: %1."
 1.3530 +
 1.3531 +#: templates/edit.tmpl:48
 1.3532 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:68
 1.3533 +msgid "Your signature to copy/paste:"
 1.3534 +msgstr "Twój podpis:"
 1.3535 +
 1.3536 +#: templates/messages.tmpl:178
 1.3537 +msgid ""
 1.3538 +"Your system may not support changing passwords through TWiki. Check with "
 1.3539 +"your TWiki administrator."
 1.3540 +msgstr ""
 1.3541 +"Prawdopodobnie ta instalacja TWiki nie pozwala zmieniać hasła. Skontaktuj "
 1.3542 +"się z administratorem."
 1.3543 +
 1.3544 +#: templates/messages.tmpl:11
 1.3545 +msgid "Your user name has been removed from the Authentication System."
 1.3546 +msgstr "Nazwa konta użytkownika została usunięta z bazy haseł."
 1.3547 +
 1.3548 +#: templates/messages.tmpl:13
 1.3549 +msgid "Your user topic has not been renamed. Please e-mail %1 to request this."
 1.3550 +msgstr ""
 1.3551 +"Nazwa strony domowej nie została zmieniona. Powiadom administratora: %1."
 1.3552 +
 1.3553 +#: templates/messages.tmpl:331
 1.3554 +#, fuzzy
 1.3555 +msgid "[[%1][Debug topic text]]."
 1.3556 +msgstr "Kliknij [[%1][Wyszukaj błędy na stronie]]."
 1.3557 +
 1.3558 +#: templates/settings.tmpl:28
 1.3559 +msgid ""
 1.3560 +"[multiple of 3 spaces] * [space] Set [space] VARIABLENAME [space] = [value]"
 1.3561 +msgstr ""
 1.3562 +"[wielokrotność 3 spacji] * [spacja] Set [spacja] ZMIENNA [spacja] = [wartość]"
 1.3563 +
 1.3564 +#: lib/TWiki/I18N.pm:292
 1.3565 +msgid "_language_name"
 1.3566 +msgstr "Polski"
 1.3567 +
 1.3568 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:71 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:89
 1.3569 +msgid "about !BookView"
 1.3570 +msgstr "o !BookView"
 1.3571 +
 1.3572 +#: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:59
 1.3573 +msgid "about regular expression search"
 1.3574 +msgstr "o wyrażeniach regularnych"
 1.3575 +
 1.3576 +#: lib/TWiki/Access.pm:188
 1.3577 +msgid "access denied on root"
 1.3578 +msgstr "Brak dostępu"
 1.3579 +
 1.3580 +#: lib/TWiki/Access.pm:135
 1.3581 +msgid "access denied on topic"
 1.3582 +msgstr "Brak dostępu"
 1.3583 +
 1.3584 +#: lib/TWiki/Access.pm:164
 1.3585 +msgid "access denied on web"
 1.3586 +msgstr "Brak dostępu"
 1.3587 +
 1.3588 +#: lib/TWiki/Access.pm:197
 1.3589 +msgid "access not allowed on root"
 1.3590 +msgstr "Brak dostępu"
 1.3591 +
 1.3592 +#: lib/TWiki/Access.pm:152
 1.3593 +msgid "access not allowed on topic"
 1.3594 +msgstr "Brak dostępu"
 1.3595 +
 1.3596 +#: lib/TWiki/Access.pm:176
 1.3597 +msgid "access not allowed on web"
 1.3598 +msgstr "Brak dostępu"
 1.3599 +
 1.3600 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:11
 1.3601 +msgid "accesskey='c'"
 1.3602 +msgstr "accesskey='r'"
 1.3603 +
 1.3604 +#: data/_default/WebHome.txt:11
 1.3605 +msgid "advanced search"
 1.3606 +msgstr "wyszukiwanie zaawansowane"
 1.3607 +
 1.3608 +#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:17
 1.3609 +msgid "and"
 1.3610 +msgstr "i"
 1.3611 +
 1.3612 +#: templates/attachtables.tmpl:12
 1.3613 +msgid "change, update, previous revisions, move, delete..."
 1.3614 +msgstr "zmień, odśwież, poprzednie wersje, przenieś, usuń..."
 1.3615 +
 1.3616 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:34
 1.3617 +msgid "checkboxes of referenced topics"
 1.3618 +msgstr "strony z odwołaniami"
 1.3619 +
 1.3620 +#: templates/messages.tmpl:406
 1.3621 +msgid "don't forget to check your Topic Settings"
 1.3622 +msgstr "nie zapomnij sprawdzić ustawienia strony (Topis Settings)"
 1.3623 +
 1.3624 +#: templates/messages.tmpl:213
 1.3625 +msgid "fields are required."
 1.3626 +msgstr "pola są wymagane."
 1.3627 +
 1.3628 +#: templates/attach.tmpl:5
 1.3629 +#, fuzzy
 1.3630 +msgid "has more information about attaching files."
 1.3631 +msgstr "Przejdź na stronę %1, zawierającą definicje formularzy."
 1.3632 +
 1.3633 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:24
 1.3634 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:27
 1.3635 +msgid "help"
 1.3636 +msgstr "pomoc"
 1.3637 +
 1.3638 +#: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:17
 1.3639 +msgid "hints on good style"
 1.3640 +msgstr "w dobrym stylu"
 1.3641 +
 1.3642 +#: templates/oopsmore.tmpl:92
 1.3643 +msgid "in raw text format"
 1.3644 +msgstr "w postaci kodu źródłowego"
 1.3645 +
 1.3646 +#: templates/form.tmpl:3
 1.3647 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/form.classic.tmpl:3
 1.3648 +msgid "indicates mandatory fields"
 1.3649 +msgstr "oznacza pola wymagane"
 1.3650 +
 1.3651 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:15
 1.3652 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:9
 1.3653 +msgid "looking for references in _%1 web_ only"
 1.3654 +msgstr "wyszukiwanie odwołań tylko w dziale %1"
 1.3655 +
 1.3656 +#: data/TWiki/RenameWeb.txt:3
 1.3657 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:13
 1.3658 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:7
 1.3659 +msgid "looking for references in _all public webs_"
 1.3660 +msgstr "wyszukiwanie odwołań we wszystkich działach"
 1.3661 +
 1.3662 +#: templates/attachtables.tmpl:12
 1.3663 +msgid "manage"
 1.3664 +msgstr "zarządzaj"
 1.3665 +
 1.3666 +#: data/Trash/WebHome.txt:10
 1.3667 +msgid "more..."
 1.3668 +msgstr "więcej..."
 1.3669 +
 1.3670 +#: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:16
 1.3671 +msgid "now %1"
 1.3672 +msgstr "teraz %1"
 1.3673 +
 1.3674 +#: templates/changeform.tmpl:13 templates/moveattachment.tmpl:36
 1.3675 +#: templates/preview.tmpl:18 templates/rename.tmpl:20
 1.3676 +#: templates/renameconfirm.tmpl:29 templates/renamedelete.tmpl:34
 1.3677 +#: templates/renameweb.tmpl:33 templates/renamewebconfirm.tmpl:16
 1.3678 +#: templates/twiki.tmpl:100
 1.3679 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:9
 1.3680 +#: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:3
 1.3681 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:29
 1.3682 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:33
 1.3683 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachnew.pattern.tmpl:7
 1.3684 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:33
 1.3685 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/preview.pattern.tmpl:10
 1.3686 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:25
 1.3687 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:16
 1.3688 +msgid "or"
 1.3689 +msgstr "lub"
 1.3690 +
 1.3691 +#: templates/preview.tmpl:13 templates/preview.tmpl:9
 1.3692 +msgid "preview"
 1.3693 +msgstr "podgląd"
 1.3694 +
 1.3695 +#: lib/TWiki/Render.pm:193
 1.3696 +msgid "put it back"
 1.3697 +msgstr "odłóż"
 1.3698 +
 1.3699 +#: data/TWiki/WebChanges.txt:2
 1.3700 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:12
 1.3701 +msgid "retrieved at %1"
 1.3702 +msgstr "o godzinie: %1"
 1.3703 +
 1.3704 +#: templates/oopsmore.tmpl:23 templates/oopsmore.tmpl:32
 1.3705 +#, fuzzy
 1.3706 +msgid "scans links in _%1 web_ only"
 1.3707 +msgstr "wyszukiwanie odwołań tylko w dziale %1"
 1.3708 +
 1.3709 +#: templates/oopsmore.tmpl:21 templates/oopsmore.tmpl:30
 1.3710 +#, fuzzy
 1.3711 +msgid "scans links in _all public webs_"
 1.3712 +msgstr "Wyszukaj we wszystkich działach publicznych"
 1.3713 +
 1.3714 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:14
 1.3715 +msgid "title='Attach an image or document to this topic' accesskey='a'>&Attach"
 1.3716 +msgstr "title='Utwórz załącznik do strony' accesskey='a'>&Utwórz załącznik"
 1.3717 +
 1.3718 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:4
 1.3719 +msgid "title='Create new topic' accesskey='c'>&Create"
 1.3720 +msgstr "title='Utwórz nową stronę' accesskey='u'>&Utwórz"
 1.3721 +
 1.3722 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:17
 1.3723 +msgid ""
 1.3724 +"title='Delete or rename this topic; set parent topic; view and compare "
 1.3725 +"revisions' accesskey='m'>&More topic actions"
 1.3726 +msgstr ""
 1.3727 +"title='Usuń lub zmień nazwę strony; ustaw stronę nadrzędną; przejrzyj "
 1.3728 +"zmiany' accesskey='i'>&Inne operacje"
 1.3729 +
 1.3730 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:7
 1.3731 +msgid "title='Edit this topic text' accesskey='e'>&Edit"
 1.3732 +msgstr "title='Edytuj stronę' accesskey='e'>&Edytuj"
 1.3733 +
 1.3734 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:21
 1.3735 +#, fuzzy
 1.3736 +msgid "title='Printable version of this topic' accesskey='p'>&Print version"
 1.3737 +msgstr "title='Wersja do druku' accesskey='d'>&Do druku"
 1.3738 +
 1.3739 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:9
 1.3740 +#, fuzzy
 1.3741 +msgid "title='Raw Edit this topic text' accesskey='w'>Ra&w edit"
 1.3742 +msgstr "title='Edytuj stronę' accesskey='e'>&Edytuj"
 1.3743 +
 1.3744 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:28
 1.3745 +msgid ""
 1.3746 +"title='Search all webs for topics that link to here' accesskey='l'>A&ll Webs"
 1.3747 +msgstr ""
 1.3748 +"title='Wyszukaj wszystkie strony z odwołaniami do bieżącej strony' "
 1.3749 +"accesskey='w'>We &wszystkich działach"
 1.3750 +
 1.3751 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:30
 1.3752 +#, fuzzy
 1.3753 +msgid ""
 1.3754 +"title='Search the %1 Web for topics that link to here' "
 1.3755 +"accesskey='b'>&Backlinks"
 1.3756 +msgstr ""
 1.3757 +"title='Wyszukaj strony w dziale %1 z odwołaniami do bieżącej strony' "
 1.3758 +"accesskey='d'>W &dziale"
 1.3759 +
 1.3760 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:26
 1.3761 +msgid ""
 1.3762 +"title='Search the %1 Web for topics that link to here' accesskey='b'>We&b"
 1.3763 +msgstr ""
 1.3764 +"title='Wyszukaj strony w dziale %1 z odwołaniami do bieżącej strony' "
 1.3765 +"accesskey='d'>W &dziale"
 1.3766 +
 1.3767 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:38
 1.3768 +msgid "title='View raw text without formatting' accesskey='r'>&Raw View"
 1.3769 +msgstr "title='Wyświetl kod źródłowy strony' accesskey='r'>&Kod ź&ródłowy"
 1.3770 +
 1.3771 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:11
 1.3772 +msgid "title='View topic' accesskey='v'>&View topic"
 1.3773 +msgstr "title='Wyświetl stronę' accesskey='w'>&Wyświetl stronę"
 1.3774 +
 1.3775 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:33
 1.3776 +#: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:35
 1.3777 +msgid "title='View total topic history' accesskey='h'>&History"
 1.3778 +msgstr "title='Historia strony' accesskey='h'>&Historia"
 1.3779 +
 1.3780 +#: lib/TWiki.pm:3942
 1.3781 +msgid "user list truncated"
 1.3782 +msgstr ""
 1.3783 +
 1.3784 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:44
 1.3785 +msgid "value='Cancel' accesskey='c'"
 1.3786 +msgstr "value='Rezygnacja' accesskey='r'"
 1.3787 +
 1.3788 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/preview.pattern.tmpl:12
 1.3789 +msgid "value='Discard' accesskey='d'"
 1.3790 +msgstr "value='Rezygnacja' accesskey='r'"
 1.3791 +
 1.3792 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:42
 1.3793 +msgid "value='Preview' accesskey='p'"
 1.3794 +msgstr "value='Podgląd' accesskey='p'"
 1.3795 +
 1.3796 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:38
 1.3797 +msgid "value='Quiet save' accesskey='q'"
 1.3798 +msgstr "value='Zapisz bez powiadamiania' accesskey='q'"
 1.3799 +
 1.3800 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:40
 1.3801 +#, fuzzy
 1.3802 +msgid "value='Save and Continue' accesskey='k'"
 1.3803 +msgstr "value='Zapisz' accesskey='z'"
 1.3804 +
 1.3805 +#: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:36
 1.3806 +msgid "value='Save' accesskey='s'"
 1.3807 +msgstr "value='Zapisz' accesskey='z'"
 1.3808 +
 1.3809 +#: templates/attachtables.tmpl:42
 1.3810 +#: twikiplugins/ClassicSkin/templates/attachtables.classic.tmpl:42
 1.3811 +msgid "view"
 1.3812 +msgstr "wyświetl"
 1.3813 +
 1.3814 +#: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:22
 1.3815 +msgid ""
 1.3816 +"you *must* have at least one valid registered e-mail to be able to reset "
 1.3817 +"your password. If none of your registered e-mail addresses is valid, and you "
 1.3818 +"have forgotten your password, contact %1."
 1.3819 +msgstr ""
 1.3820 +"Aby móc zresetować hasło, *musisz* mieć przynajmniej jeden poprawny adres "
 1.3821 +"email. Jeśli żaden z zarejestrowanych adresów email nie jest poprawny, to "
 1.3822 +"aby zresetować hasło, musisz skontaktować się z administratorem: %1."
 1.3823 +
 1.3824 +#, fuzzy
 1.3825 +#~ msgid ""
 1.3826 +#~ "It's usually best to choose a <a target='WikiWord' onclick=\"launchWindow"
 1.3827 +#~ "('%1','WikiWord'); return false;\" href='%2' rel='nofollow'>WikiWord</a> "
 1.3828 +#~ "for the new topic name, otherwise automatic linking may not work. "
 1.3829 +#~ "Characters not allowed in topic names, such as spaces will automatically "
 1.3830 +#~ "be removed."
 1.3831 +#~ msgstr ""
 1.3832 +#~ "Lepiej jest podać nazwę strony w formacie <a target='WikiWord' onclick="
 1.3833 +#~ "\"return launchWindow('%1','WikiWord')\" href='%1' "
 1.3834 +#~ "rel='nofollow'>WikiWord</a>, gdyż w przeciwnym razie nie będzie działał "
 1.3835 +#~ "mechanizm automatycznego tworzenia odwołań. Znaki niedozwolone w nazwie "
 1.3836 +#~ "strony takie, jak spacje zostaną automatycznie usunięte."
 1.3837 +
 1.3838 +#~ msgid "You can see the differences [[%1][here]]."
 1.3839 +#~ msgstr "Różnice można przejrzeć [[%1][tutaj]]."
 1.3840 +
 1.3841 +#, fuzzy
 1.3842 +#~ msgid "or [[%1][log in as administrator]]"
 1.3843 +#~ msgstr "Uwaga dla administratora"
 1.3844 +
 1.3845 +#, fuzzy
 1.3846 +#~ msgid "or %1"
 1.3847 +#~ msgstr "teraz %1"
 1.3848 +
 1.3849 +#~ msgid "&WYSIWYG"
 1.3850 +#~ msgstr "&WYSIWYG"
 1.3851 +
 1.3852 +#, fuzzy
 1.3853 +#~ msgid ""
 1.3854 +#~ "Please see <a target='TWikiVariables' onclick=\"return launchWindow('%"
 1.3855 +#~ "1','FileAttachment')\" href='' rel='nofollow'>FileAttachment</a> for more "
 1.3856 +#~ "information about attaching files."
 1.3857 +#~ msgstr ""
 1.3858 +#~ "*Pomoc:* <a target='TWikiVariables' onclick=\"return launchWindow('%"
 1.3859 +#~ "1','FileAttachment')\" href='' rel='nofollow'>FileAttachment</a>"
 1.3860 +
 1.3861 +#~ msgid "WYSIWYG"
 1.3862 +#~ msgstr "WYSIWYG"
 1.3863 +
 1.3864 +#~ msgid "title='Create this topic' accesskey='w'>Create (&WYSIWYG)"
 1.3865 +#~ msgstr "title='Utwórz stronę (WYSIWYG)' accesskey='y'>Utwórz (W&YSIWYG)"
 1.3866 +
 1.3867 +#~ msgid "title='Edit this topic text' accesskey='w'>&WYSIWYG"
 1.3868 +#~ msgstr "title='Edytuj stronę (WYSIWYG)' accesskey='y'>W&YSIWYG"
 1.3869 +
 1.3870 +#~ msgid "value='Checkpoint' accesskey='k'"
 1.3871 +#~ msgstr "value='Zapisz i edytuj' accesskey='k'"
 1.3872 +
 1.3873 +#~ msgid "%1 has a list of other TWiki users."
 1.3874 +#~ msgstr "%1 lista kont użytkowników TWiki"
 1.3875 +
 1.3876 +#~ msgid "Click here"
 1.3877 +#~ msgstr "Kliknij tutaj"
 1.3878 +
 1.3879 +#~ msgid ""
 1.3880 +#~ "During save of file %1 an error was found by the version control system. "
 1.3881 +#~ "Please notify your %2 administrator."
 1.3882 +#~ msgstr ""
 1.3883 +#~ "Podczas zapisywania strony %1 wystąpił błąd w systemie kontroli wersji. "
 1.3884 +#~ "Powiadom administratora %2."
 1.3885 +
 1.3886 +#, fuzzy
 1.3887 +#~ msgid "Hello %1!</strong>"
 1.3888 +#~ msgstr "Witaj %1"
 1.3889 +
 1.3890 +#~ msgid ""
 1.3891 +#~ "Once you have created the topic, consider adding links in related topics "
 1.3892 +#~ "to the new topic so that there are more ways people can discover it."
 1.3893 +#~ msgstr ""
 1.3894 +#~ "Po utworzeniu nowej strony, dobrze jest na innych stronach utworzyć do "
 1.3895 +#~ "niej odwołania. Ułatwi to dotarcie do strony."
 1.3896 +
 1.3897 +#~ msgid "See %1 for more information."
 1.3898 +#~ msgstr "Zobacz także: %1."
 1.3899 +
 1.3900 +#~ msgid ""
 1.3901 +#~ "This form applies only if TWiki uses a {PasswordManager} that supports "
 1.3902 +#~ "changing passwords. Otherwise replace this topic with a note describing "
 1.3903 +#~ "how to change the password in your organization."
 1.3904 +#~ msgstr ""
 1.3905 +#~ "Ten formularz ma zastosowanie tylko wtedy, gdy TWiki korzysta z "
 1.3906 +#~ "[[PasswordManager][menedżera haseł]] wspierającego zmianę haseł. Jeśli "
 1.3907 +#~ "tak nie jest, to formularz należy usunąć i zastąpić informacją o innych "
 1.3908 +#~ "sposobach zmiany hasła."
 1.3909 +
 1.3910 +#~ msgid ""
 1.3911 +#~ "*Bug:* Internet Explorer 4.0 or earlier: If you get an \"Internal Server "
 1.3912 +#~ "Error\" message when you upload a file, you need to try again. It should "
 1.3913 +#~ "work the second time."
 1.3914 +#~ msgstr ""
 1.3915 +#~ "*Uwaga:* Jeśli przy przesyłaniu załącznika za pomocą Internet Explorer'a "
 1.3916 +#~ "w wersji 4.0 lub wcześniejszej zostanie wyświetlony komunikat \"Internal "
 1.3917 +#~ "Server Error\", to należy spróbować ponownie przesłać plik. Za drugim "
 1.3918 +#~ "razem powinno się udać."
 1.3919 +
 1.3920 +#~ msgid ""
 1.3921 +#~ "<a target='ManagingWebs' onclick=\"return launchWindow('%"
 1.3922 +#~ "1','ManagingWebs')\" href='%2' rel='nofollow'>Get help on managing webs</"
 1.3923 +#~ "a>"
 1.3924 +#~ msgstr ""
 1.3925 +#~ "<a target='ManagingWebs' onclick=\"return launchWindow('%"
 1.3926 +#~ "1','ManagingWebs')\" href='%2' rel='nofollow'>Pomoc do zarządzania "
 1.3927 +#~ "działami</a>"
 1.3928 +
 1.3929 +#~ msgid ""
 1.3930 +#~ "<span class='twikiAlert'><b>Do not forget</b></span> to save your changes."
 1.3931 +#~ msgstr "<span class='twikiAlert'><b>Nie zapomnij</b></span> zapisać zmiany."
 1.3932 +
 1.3933 +#~ msgid "Added"
 1.3934 +#~ msgstr "Wprowadzona"
 1.3935 +
 1.3936 +#~ msgid "Deleted"
 1.3937 +#~ msgstr "Usunięto"
 1.3938 +
 1.3939 +#~ msgid "Existing form data will be lost! (still available in old version)"
 1.3940 +#~ msgstr ""
 1.3941 +#~ "Dotychczasowe dane zostaną utracone (wciąż dostępne w poprzedniej wersji)."
 1.3942 +
 1.3943 +#~ msgid "Hide attachments"
 1.3944 +#~ msgstr "Ukryj załączniki"
 1.3945 +
 1.3946 +#~ msgid "History:"
 1.3947 +#~ msgstr "Wersje:"
 1.3948 +
 1.3949 +#~ msgid "Language Changed"
 1.3950 +#~ msgstr "Nastąpiła zmiana języka"
 1.3951 +
 1.3952 +#~ msgid "Not recommended when deleting a web."
 1.3953 +#~ msgstr "Nie zalecane przy usuwaniu działu."
 1.3954 +
 1.3955 +#~ msgid "Notices:"
 1.3956 +#~ msgstr "Uwagi:"
 1.3957 +
 1.3958 +#~ msgid "Preview"
 1.3959 +#~ msgstr "Podgląd"
 1.3960 +
 1.3961 +#~ msgid "Revision:"
 1.3962 +#~ msgstr "Zmiana:"
 1.3963 +
 1.3964 +#~ msgid "Save"
 1.3965 +#~ msgstr "Zapisz"
 1.3966 +
 1.3967 +#~ msgid "Show attachments"
 1.3968 +#~ msgstr "Wyświetl załączniki"
 1.3969 +
 1.3970 +#~ msgid ""
 1.3971 +#~ "Step 2: Continue to <input type='submit' class='twikiButton' "
 1.3972 +#~ "value='Edit' /> and save %1 to activate the new parent"
 1.3973 +#~ msgstr ""
 1.3974 +#~ "Krok 2: kontynuuj <input type='submit' class='twikiButton' "
 1.3975 +#~ "value='edycję' /> i zapisz %1 w celu uaktywnienia nowej strony nadrzędnej"
 1.3976 +
 1.3977 +#~ msgid "Subwebs must be enabled."
 1.3978 +#~ msgstr "Należy włączyć opcję umożliwiającą tworzenie stron podrzędnych."
 1.3979 +
 1.3980 +#~ msgid "The checkmarked topics will be updated."
 1.3981 +#~ msgstr "Zaznaczone strony zostaną zaktualizowane."
 1.3982 +
 1.3983 +#~ msgid "There is no size limit for uploaded files."
 1.3984 +#~ msgstr "Brak ograniczeń na rozmiar załączników."
 1.3985 +
 1.3986 +#~ msgid "To *cancel* and discard any changes: Press the [Discard] button."
 1.3987 +#~ msgstr "Aby *zrezygnować* z wprowadzonych zmian, kliknij [Rezygnacja]."
 1.3988 +
 1.3989 +#~ msgid "To *save* changes: Press the [Save Changes] button."
 1.3990 +#~ msgstr "Aby *zapisać* zmiany, kliknij [Zapisz]."
 1.3991 +
 1.3992 +#~ msgid ""
 1.3993 +#~ "To delete this web: move this web to the Trash web by renaming it to %1."
 1.3994 +#~ msgstr ""
 1.3995 +#~ "Aby usunąć dział, należy zmienić jego nazwę na %2. W ten sposób zostanie "
 1.3996 +#~ "on przeniesiony do działu Trash."
 1.3997 +
 1.3998 +#~ msgid "To edit the topic anyway, hit 'Edit Anyway'."
 1.3999 +#~ msgstr ""
 1.4000 +#~ "Aby mimo wszystko przeprowadzić edycję strony, kliknij 'Edycja mimo "
 1.4001 +#~ "wszystko'."
 1.4002 +
 1.4003 +#~ msgid "To make *more changes*: Go back in your browser."
 1.4004 +#~ msgstr "Aby wprowadzić *nowe zmiany* kliknij Wstecz."
 1.4005 +
 1.4006 +#~ msgid "To see if %1 has finished editing yet, click 'Try Again'."
 1.4007 +#~ msgstr ""
 1.4008 +#~ "Aby sprawdzić, czy użytkownik %1 zakończył już edycję, kliknij 'Spróbuj "
 1.4009 +#~ "ponownie'."
 1.4010 +
 1.4011 +#~ msgid "Unchanged"
 1.4012 +#~ msgstr "Niezmienione"
 1.4013 +
 1.4014 +#~ msgid "Unrecognized user and/or password"
 1.4015 +#~ msgstr "Nieznana nazwa konta użytkownika i/lub hasło."
 1.4016 +
 1.4017 +#~ msgid "Use monospace font"
 1.4018 +#~ msgstr "Czcionka o stałej szerokości znaków"
 1.4019 +
 1.4020 +#~ msgid "Use proportional spaced font"
 1.4021 +#~ msgstr "Czcionka proporcjonalna"
 1.4022 +
 1.4023 +#~ msgid "You can move the topic to a different web."
 1.4024 +#~ msgstr "Stronę można przenieść do innego działu."
 1.4025 +
 1.4026 +#~ msgid "You can review your changes in your personal TWiki topic %1"
 1.4027 +#~ msgstr "Zmiany można przejrzeć na stronie domowej: %1"
 1.4028 +
 1.4029 +#~ msgid "none (remove topic parent)"
 1.4030 +#~ msgstr "brak (usuń stronę nadrzędną)"
 1.4031 +
 1.4032 +#~ msgid "to edit the topic anyway."
 1.4033 +#~ msgstr "aby mimo wszystko przeprowadzić edycję strony."
 1.4034 +
 1.4035 +#~ msgid "to see if %1 has finished editing yet."
 1.4036 +#~ msgstr "aby sprawdzić, czy użytkownik %1 zakończył edycję."
 1.4037 +
 1.4038 +#, fuzzy
 1.4039 +#~ msgid "New Group"
 1.4040 +#~ msgstr "Grupy"
 1.4041 +
 1.4042 +#~ msgid "\"%1\" is an invalid name for a new web."
 1.4043 +#~ msgstr "\"%1\" jest niepoprawną nazwą nowego działu"
 1.4044 +
 1.4045 +#~ msgid "\"%1\" topic does not exist"
 1.4046 +#~ msgstr "strona \"%1\" nie istnieje"
 1.4047 +
 1.4048 +#~ msgid "%1 - Automated notification of topic changes"
 1.4049 +#~ msgstr "%1 - automatyczne powiadomienia o zmianach na stronie"
 1.4050 +
 1.4051 +#~ msgid "%1 has no permission to %2 *%3*."
 1.4052 +#~ msgstr "Użytkownik %1 nie ma uprawnień do %2 *%3*."
 1.4053 +
 1.4054 +#~ msgid "%1 has no permission to change topic [[%2]]."
 1.4055 +#~ msgstr "Użytkownik %1 nie ma uprawnień do zmiany strony [[%2]]."
 1.4056 +
 1.4057 +#~ msgid "%1 has no permission to create a new <nop><b>%2 Web</b>."
 1.4058 +#~ msgstr ""
 1.4059 +#~ "Użytkownik %1 nie ma uprawnień do tworzenia działów (<nop><b>%2</b>)."
 1.4060 +
 1.4061 +#~ msgid "%1 has no permission to rename topic [[%2]]."
 1.4062 +#~ msgstr "Użytkownik %1 nie ma uprawnień do zmiany nazwy strony [[%2]]."
 1.4063 +
 1.4064 +#~ msgid "%1 has no permission to view topic [[%2]]."
 1.4065 +#~ msgstr "Użytkownik %1 nie ma uprawnień do wyświetlenia strony [[%2]]."
 1.4066 +
 1.4067 +#~ msgid "%1 has no permission to vote on topic [[%2]]."
 1.4068 +#~ msgstr "Użytkownik %1 nie ma uprawnień do głosowania na stronę [[%2]]."
 1.4069 +
 1.4070 +#~ msgid "%1 web:"
 1.4071 +#~ msgstr "Dział %1:"
 1.4072 +
 1.4073 +#~ msgid "%1's sidebar"
 1.4074 +#~ msgstr "Pasek boczny użytkownika %1"
 1.4075 +
 1.4076 +#~ msgid "(don't forget to check your Topic Settings)"
 1.4077 +#~ msgstr "(sprawdź ustawienia na swojej stronie)"
 1.4078 +
 1.4079 +#~ msgid ""
 1.4080 +#~ "*Move attachment*: An attachment can be deleted by moving it to the Trash."
 1.4081 +#~ "TrashAttachment."
 1.4082 +#~ msgstr ""
 1.4083 +#~ "*Przenieś załącznik*: załącznik może zostać skasowany poprzez "
 1.4084 +#~ "umieszczenie go w na stronie Trash.TrashAttachment"
 1.4085 +
 1.4086 +#~ msgid ""
 1.4087 +#~ "*Properties*: Click on _manage_ of an existing attachment to change its "
 1.4088 +#~ "properties."
 1.4089 +#~ msgstr ""
 1.4090 +#~ "Właściwości: Kliknij _zarządzaj_ przy danym załączniku aby zmienić jego "
 1.4091 +#~ "właściwości."
 1.4092 +
 1.4093 +#~ msgid "*Tip:* More options in WebSearch"
 1.4094 +#~ msgstr "Więcej opcji na stronie WebSearch"
 1.4095 +
 1.4096 +#~ msgid "... don't know, it just happended."
 1.4097 +#~ msgstr "... nie wiem, po prostu tak się stało."
 1.4098 +
 1.4099 +#~ msgid "... for user %1."
 1.4100 +#~ msgstr "Użytkownik: %1."
 1.4101 +
 1.4102 +#~ msgid "1. Form definition missing"
 1.4103 +#~ msgstr "1. Nie podano definicji formularza"
 1.4104 +
 1.4105 +#~ msgid "2. Topic can not be upgraded from old style category table"
 1.4106 +#~ msgstr "2. Strona nie może zostać zaktualizowana"
 1.4107 +
 1.4108 +#~ msgid "<a href='%1' title='%2'>Create</a> your personalized sidebar."
 1.4109 +#~ msgstr "<a href='%1' title='%2'>Utwórz</a> swój własny pasek boczny."
 1.4110 +
 1.4111 +#~ msgid ""
 1.4112 +#~ "A color starts with the number sign, followed by 6 hexadecimal numbers, e."
 1.4113 +#~ "g. yellow is =#FFFF00=."
 1.4114 +#~ msgstr ""
 1.4115 +#~ "Oznaczenie koloru zaczyna się od znaku #, po którym następuje sześć cyfr "
 1.4116 +#~ "heksadecymalnych, np.: =#FFFF00= (kolor żółty)."
 1.4117 +
 1.4118 +#~ msgid "Abandon your changes and exit"
 1.4119 +#~ msgstr "Porzuć zmiany i wyjdź"
 1.4120 +
 1.4121 +#~ msgid "Abandon your changes but continue editing"
 1.4122 +#~ msgstr "Porzuć zmiany i kontynuuj edycję"
 1.4123 +
 1.4124 +#~ msgid "About Topics"
 1.4125 +#~ msgstr "Co to są strony?"
 1.4126 +
 1.4127 +#~ msgid "Add a new form to <nop>%1"
 1.4128 +#~ msgstr "Dodaj nowy formularz do <nop>%1"
 1.4129 +
 1.4130 +#~ msgid "Adding a =WEBFORMS= variable in WebPreferences"
 1.4131 +#~ msgstr "Dodaj zmienną =WEBFORMS= w ustawieniach na stronie WebPreferences"
 1.4132 +
 1.4133 +#~ msgid "Align left"
 1.4134 +#~ msgstr "Wyrównaj do lewej"
 1.4135 +
 1.4136 +#~ msgid "Align right"
 1.4137 +#~ msgstr "Wyrównaj do prawej"
 1.4138 +
 1.4139 +#~ msgid "Allow non <nop>WikiWord for the new topic name."
 1.4140 +#~ msgstr ""
 1.4141 +#~ "Zezwalaj na tworzenie stron o nazwach nie będących w formacie "
 1.4142 +#~ "<nop>WikiWord"
 1.4143 +
 1.4144 +#~ msgid ""
 1.4145 +#~ "Alternatively go <a href=\"javascript:history.back()\">back</a> in your "
 1.4146 +#~ "browser and choose a different username."
 1.4147 +#~ msgstr ""
 1.4148 +#~ "Kliknij <a href=\"javascript:history.back()\">Wstecz</a> i spróbuj "
 1.4149 +#~ "ponownie."
 1.4150 +
 1.4151 +#~ msgid "An e-mail could not be delivered."
 1.4152 +#~ msgstr "Nie można dostarczyć poczty."
 1.4153 +
 1.4154 +#~ msgid "An email address is required before a password can be reset."
 1.4155 +#~ msgstr "Brak adresu email użytkownika (wymagany do zresetowania hasła)."
 1.4156 +
 1.4157 +#~ msgid "Attach image or document to this topic"
 1.4158 +#~ msgstr "Utworzenie załącznika do strony"
 1.4159 +
 1.4160 +#~ msgid "Attachment move error"
 1.4161 +#~ msgstr "Błąd przy przenoszeniu załącznika"
 1.4162 +
 1.4163 +#~ msgid "Base web:"
 1.4164 +#~ msgstr "Dział podstawowy:"
 1.4165 +
 1.4166 +#~ msgid "Bold text"
 1.4167 +#~ msgstr "Tekst pogrubiony"
 1.4168 +
 1.4169 +#~ msgid "Border Off"
 1.4170 +#~ msgstr "Wyłącz krawędzie"
 1.4171 +
 1.4172 +#~ msgid "Border On"
 1.4173 +#~ msgstr "Włącz krawędzie"
 1.4174 +
 1.4175 +#~ msgid "Both sidebars"
 1.4176 +#~ msgstr "Dwa paski boczne"
 1.4177 +
 1.4178 +#~ msgid "Can not rename to %1 as this already exists!"
 1.4179 +#~ msgstr "Nie można zmienić nazwy na %1, gdyż taka już istnieje!"
 1.4180 +
 1.4181 +#~ msgid "Can't find the username <b>%1</b>"
 1.4182 +#~ msgstr "Nie można odnaleźć użytkownika: <b>%1</b>"
 1.4183 +
 1.4184 +#~ msgid "Can't find user \"%1\"."
 1.4185 +#~ msgstr "Nie można odnaleźć użytkownika: \"%1\""
 1.4186 +
 1.4187 +#~ msgid "Can't get an email address for %1"
 1.4188 +#~ msgstr "Brak adresu email użytkownika %1"
 1.4189 +
 1.4190 +#~ msgid "Cancel and abandon changes"
 1.4191 +#~ msgstr "Rezygnacja - porzuć zmiany"
 1.4192 +
 1.4193 +#~ msgid "Center align"
 1.4194 +#~ msgstr "Wyśrodkuj"
 1.4195 +
 1.4196 +#~ msgid "Center text"
 1.4197 +#~ msgstr "Wyśrodkuj"
 1.4198 +
 1.4199 +#~ msgid "Change Access Denied"
 1.4200 +#~ msgstr "Dostęp zabroniony"
 1.4201 +
 1.4202 +#~ msgid "Change form"
 1.4203 +#~ msgstr "Zmień formularz"
 1.4204 +
 1.4205 +#~ msgid "Change links in topics that refer to %1 in the %1 Web:"
 1.4206 +#~ msgstr ""
 1.4207 +#~ "Uaktualnij skróty, które odwołują się do strony %1 tylko w dziale %2:"
 1.4208 +
 1.4209 +#~ msgid "Change links in topics that refer to %1.%2 in any Web:"
 1.4210 +#~ msgstr ""
 1.4211 +#~ "Uaktualnij skróty, które odwołują się do strony %1.%2 we wszystkich "
 1.4212 +#~ "działach:"
 1.4213 +
 1.4214 +#~ msgid "Change references"
 1.4215 +#~ msgstr "Zmień odwołania"
 1.4216 +
 1.4217 +#~ msgid "Change the current form of <nop>%1"
 1.4218 +#~ msgstr "Zmień bieżący formularz na stronie <nop>%1"
 1.4219 +
 1.4220 +#~ msgid ""
 1.4221 +#~ "Characters not allowed in topic names, such as spaces will automatically "
 1.4222 +#~ "be removed."
 1.4223 +#~ msgstr ""
 1.4224 +#~ "Niedozwolone znaki w nazwie stron takie, jak spacje, zostaną "
 1.4225 +#~ "automatycznie usunięte."
 1.4226 +
 1.4227 +#~ msgid ""
 1.4228 +#~ "Chose a topic name that is a %1 or check the allow non-Wiki Word box."
 1.4229 +#~ msgstr ""
 1.4230 +#~ "Podaj nazwę strony w formacie %1 lub zaznacz pole wyboru zezwalające na "
 1.4231 +#~ "tworzenie nazw nie będących w formacie <nop>WikiWord."
 1.4232 +
 1.4233 +#~ msgid "Clear"
 1.4234 +#~ msgstr "Wyczyść"
 1.4235 +
 1.4236 +#~ msgid "Comment:"
 1.4237 +#~ msgstr "Komentarz:"
 1.4238 +
 1.4239 +#~ msgid "Compare Revisions of %1"
 1.4240 +#~ msgstr "Porównaj zmiany strony %1"
 1.4241 +
 1.4242 +#~ msgid "Continue editing"
 1.4243 +#~ msgstr "Kontynuuj edycję"
 1.4244 +
 1.4245 +#~ msgid "Could not find template =%1="
 1.4246 +#~ msgstr "Nie można odnaleźć szablonu =%1="
 1.4247 +
 1.4248 +#~ msgid "Create New Web"
 1.4249 +#~ msgstr "Utwórz nowy dział"
 1.4250 +
 1.4251 +#~ msgid "Create Web Access Denied"
 1.4252 +#~ msgstr "Dostęp zabroniony"
 1.4253 +
 1.4254 +#~ msgid "Create a link to the attached file at the end of the topic."
 1.4255 +#~ msgstr "Utwórz skrót do załącznika"
 1.4256 +
 1.4257 +#~ msgid "Creates a new topic revision when saving"
 1.4258 +#~ msgstr ""
 1.4259 +#~ "Przy zapisie nowa wersja strony zostanie zarejestrowana w systemie "
 1.4260 +#~ "kontroli wersji."
 1.4261 +
 1.4262 +#~ msgid "Currently being edited:"
 1.4263 +#~ msgstr "Strony obecnie edytowane:"
 1.4264 +
 1.4265 +#~ msgid "Deleting Attachments"
 1.4266 +#~ msgstr "Usuń załączniki"
 1.4267 +
 1.4268 +#~ msgid "Deleting Topics"
 1.4269 +#~ msgstr "Usuń strony"
 1.4270 +
 1.4271 +#~ msgid ""
 1.4272 +#~ "Did you type in your login name and password correctly? Remember, both "
 1.4273 +#~ "are case sensitive."
 1.4274 +#~ msgstr ""
 1.4275 +#~ "Czy prawidłowo wpisałeś nazwę konta i hasło? Zwróć uwagę na wielkość liter"
 1.4276 +
 1.4277 +#~ msgid "Diffs"
 1.4278 +#~ msgstr "Różnice"
 1.4279 +
 1.4280 +#~ msgid "Documentation"
 1.4281 +#~ msgstr "Dokumentacja"
 1.4282 +
 1.4283 +#~ msgid "Done"
 1.4284 +#~ msgstr "Zakończ"
 1.4285 +
 1.4286 +#~ msgid "During deletion of attachment =%1= an error was found."
 1.4287 +#~ msgstr "Wystąpił błąd przy usuwaniu załącznika =%1=."
 1.4288 +
 1.4289 +#~ msgid "During rename of topic %1 to %2 an error (%3) was found."
 1.4290 +#~ msgstr "Wystąpił błąd (%3) przy zmianie nazwy strony z %1 na %2."
 1.4291 +
 1.4292 +#~ msgid "During rename of topic %1 to %2 an error was found."
 1.4293 +#~ msgstr "Wystąpił błąd przy zmianie nazwy strony z %1 na %2."
 1.4294 +
 1.4295 +#~ msgid "During rename of web %1 to %2 an error (%3) was found."
 1.4296 +#~ msgstr "Wystąpił błąd (%3) przy zmianie nazwy działu z %1 na %2."
 1.4297 +
 1.4298 +#~ msgid "During save of %1 an error was found by the version control system."
 1.4299 +#~ msgstr "Podczas zapisywania %1 wystąpił błąd w systemie kontroli wersji."
 1.4300 +
 1.4301 +#~ msgid ""
 1.4302 +#~ "During save of file %1 an error was found by the version control system."
 1.4303 +#~ msgstr ""
 1.4304 +#~ "Podczas zapisywania pliku %1 wystąpił błąd w systemie kontroli wersji."
 1.4305 +
 1.4306 +#~ msgid "Edit preference settings for %1"
 1.4307 +#~ msgstr "Edycja ustawień strony %1"
 1.4308 +
 1.4309 +#~ msgid "Either you need to register or the authentication failed"
 1.4310 +#~ msgstr "Musisz się zarejestrować lub logowanie się nie powiodło"
 1.4311 +
 1.4312 +#~ msgid "Embed image"
 1.4313 +#~ msgstr "Zamieść rysunek"
 1.4314 +
 1.4315 +#~ msgid "Error message"
 1.4316 +#~ msgstr "Błąd"
 1.4317 +
 1.4318 +#~ msgid "Error: %1 <span class=\"twikiAlert\">%2</span>"
 1.4319 +#~ msgstr "Błąd: %1 <span class=\"twikiAlert\"%2</span>"
 1.4320 +
 1.4321 +#~ msgid "Error: Cannot create this web because it already exists"
 1.4322 +#~ msgstr "Nie można utworzyć działu, gdyż taki już istnieje"
 1.4323 +
 1.4324 +#~ msgid "Error: Could not copy topics to the new web"
 1.4325 +#~ msgstr "Nie można skopiować stron do nowego działu"
 1.4326 +
 1.4327 +#~ msgid "Error: Could not create the new web"
 1.4328 +#~ msgstr "Nie można utworzyć nowego działu"
 1.4329 +
 1.4330 +#~ msgid "Error: Could not update the <nop>WebPreferences"
 1.4331 +#~ msgstr "Nie można zmienić ustawień na stronie <nop>WebPreferences"
 1.4332 +
 1.4333 +#~ msgid "Error: Invalid name of new web"
 1.4334 +#~ msgstr "Błędna nazwa nowego działu"
 1.4335 +
 1.4336 +#~ msgid "Error: Name of base web is missing or does not exist"
 1.4337 +#~ msgstr "Strona nadrzędna nie została podana lub nie istnieje"
 1.4338 +
 1.4339 +#~ msgid "Error: Name of new web is missing"
 1.4340 +#~ msgstr "Nie podano nazwy nowego działu"
 1.4341 +
 1.4342 +#~ msgid "Error: Web color is missing or has an invalid format"
 1.4343 +#~ msgstr "Nie podano oznaczenia koloru lub jego format jest nieprawidłowy"
 1.4344 +
 1.4345 +#~ msgid "Existing Web:"
 1.4346 +#~ msgstr "Dział już istnieje:"
 1.4347 +
 1.4348 +#~ msgid "Existing attachments for <nop>%1"
 1.4349 +#~ msgstr "Załączniki na stronie <nop>%1"
 1.4350 +
 1.4351 +#~ msgid "Explanation"
 1.4352 +#~ msgstr "Wyjaśnienie"
 1.4353 +
 1.4354 +#~ msgid "External"
 1.4355 +#~ msgstr "Zewnętrzny"
 1.4356 +
 1.4357 +#~ msgid "External link"
 1.4358 +#~ msgstr "Skrót zewnętrzny"
 1.4359 +
 1.4360 +#~ msgid "FAQs"
 1.4361 +#~ msgstr "Często zadawane pytania (FAQ)"
 1.4362 +
 1.4363 +#~ msgid ""
 1.4364 +#~ "Fields with a =<span class=\"twikiAlert\">**</span>= mark are required."
 1.4365 +#~ msgstr ""
 1.4366 +#~ "Pola oznaczone znakiem =<span class=\"twikiAlert\">**</span>= są wymagane."
 1.4367 +
 1.4368 +#~ msgid "File Attachment"
 1.4369 +#~ msgstr "Załącznik"
 1.4370 +
 1.4371 +#~ msgid "File Attachments"
 1.4372 +#~ msgstr "Załączniki"
 1.4373 +
 1.4374 +#~ msgid "Find"
 1.4375 +#~ msgstr "Wyszukaj"
 1.4376 +
 1.4377 +#~ msgid "Form based input"
 1.4378 +#~ msgstr "Pobieranie danych z formularzy"
 1.4379 +
 1.4380 +#~ msgid "Formatted Search"
 1.4381 +#~ msgstr "Wyszukiwanie zaawansowane"
 1.4382 +
 1.4383 +#~ msgid "Found <span>%1</span> topics."
 1.4384 +#~ msgstr "Liczba wyszukanych stron: <span>%1</span>"
 1.4385 +
 1.4386 +#~ msgid "From"
 1.4387 +#~ msgstr "Poprzednia nazwa"
 1.4388 +
 1.4389 +#~ msgid "From:"
 1.4390 +#~ msgstr "Poprzednia nazwa:"
 1.4391 +
 1.4392 +#~ msgid "Get a fresh page of the topic %1"
 1.4393 +#~ msgstr "Utwórz nową stronę %1"
 1.4394 +
 1.4395 +#~ msgid ""
 1.4396 +#~ "Get help on <a href=\"%1\" target=\"_blank\">Renaming and moving topics</"
 1.4397 +#~ "a>."
 1.4398 +#~ msgstr ""
 1.4399 +#~ "Pomoc: <a href=\"%1\" target=\"_blank\">Zmiana nazwy i przenoszenie "
 1.4400 +#~ "stron</a>."
 1.4401 +
 1.4402 +#~ msgid ""
 1.4403 +#~ "Go <a href=\"javascript:history.back()\">back</a> in your browser and "
 1.4404 +#~ "save your changes locally."
 1.4405 +#~ msgstr ""
 1.4406 +#~ "Kliknij <a href=\"javascript:history.back()\">Wstecz</a> i zapisz zmiany "
 1.4407 +#~ "lokalnie."
 1.4408 +
 1.4409 +#~ msgid "Good Style"
 1.4410 +#~ msgstr "W dobrym stylu"
 1.4411 +
 1.4412 +#~ msgid "GoodStyle"
 1.4413 +#~ msgstr "W dobrym stylu"
 1.4414 +
 1.4415 +#~ msgid "Hide attachment in normal topic view."
 1.4416 +#~ msgstr "Ukryj załącznik w normalnym widoku strony."
 1.4417 +
 1.4418 +#~ msgid "Hiding Attachments"
 1.4419 +#~ msgstr "Ukryj załączniki"
 1.4420 +
 1.4421 +#~ msgid "Horizontal size of text edit box:"
 1.4422 +#~ msgstr "Szerokość okienka edycyjnego:"
 1.4423 +
 1.4424 +#~ msgid "If unsure, click 'Cancel'."
 1.4425 +#~ msgstr "W razie wątpliwości, kliknij 'Rezygnacja'"
 1.4426 +
 1.4427 +#~ msgid "If you expected to be logged in at this point:"
 1.4428 +#~ msgstr "Jeśli uważasz, że powinieneś zostać zalogowany:"
 1.4429 +
 1.4430 +#~ msgid "If you intend to do a full text search:"
 1.4431 +#~ msgstr "Wyszukiwanie pełnotekstowe:"
 1.4432 +
 1.4433 +#~ msgid "If you want to create the topic then [[%1][click here]]."
 1.4434 +#~ msgstr "[[%1][Kliknij tutaj]] aby utworzyć stronę."
 1.4435 +
 1.4436 +#~ msgid "Ignore wiki formatting"
 1.4437 +#~ msgstr "Pomiń formatowanie wiki"
 1.4438 +
 1.4439 +#~ msgid "Improper use of the \"<code>save</code>\" script"
 1.4440 +#~ msgstr "Błędne użycie skryptu \"<code>save</code>\""
 1.4441 +
 1.4442 +#~ msgid "Including"
 1.4443 +#~ msgstr "Dołączanie stron"
 1.4444 +
 1.4445 +#~ msgid "Incorrect <nop>WikiName"
 1.4446 +#~ msgstr "Nieprawidłowa nazwa w formacie <nop>WikiName"
 1.4447 +
 1.4448 +#~ msgid "Incorrect format of submitted data: <b>%1</b>"
 1.4449 +#~ msgstr "Błędny format danych: <b>%1</b>"
 1.4450 +
 1.4451 +#~ msgid "Internal link"
 1.4452 +#~ msgstr "Skrót wewnętrzny"
 1.4453 +
 1.4454 +#~ msgid "Italic text"
 1.4455 +#~ msgstr "Kursywa"
 1.4456 +
 1.4457 +#~ msgid "Justify text"
 1.4458 +#~ msgstr "Wyrównaj obustronnie"
 1.4459 +
 1.4460 +#~ msgid "Level 1 headline"
 1.4461 +#~ msgstr "Nagłówek - poziom 1."
 1.4462 +
 1.4463 +#~ msgid "Level 2 headline"
 1.4464 +#~ msgstr "Nagłówek - poziom 2."
 1.4465 +
 1.4466 +#~ msgid "Level 3 headline"
 1.4467 +#~ msgstr "Nagłówek - poziom 3."
 1.4468 +
 1.4469 +#~ msgid "Level 4 headline"
 1.4470 +#~ msgstr "Nagłówek - poziom 4."
 1.4471 +
 1.4472 +#~ msgid "Linking to Attachments"
 1.4473 +#~ msgstr "Utwórz skróty do załączników"
 1.4474 +
 1.4475 +#~ msgid "Links"
 1.4476 +#~ msgstr "Skróty"
 1.4477 +
 1.4478 +#~ msgid "Local file:"
 1.4479 +#~ msgstr "Plik lokalny:"
 1.4480 +
 1.4481 +#~ msgid "Locked Topics"
 1.4482 +#~ msgstr "Strony zablokowane"
 1.4483 +
 1.4484 +#~ msgid "Login to %1"
 1.4485 +#~ msgstr "Zaloguj jako %1"
 1.4486 +
 1.4487 +#~ msgid "Logout"
 1.4488 +#~ msgstr "Wyloguj"
 1.4489 +
 1.4490 +#~ msgid "Logout of %1"
 1.4491 +#~ msgstr "Wyloguj użytkownika %1"
 1.4492 +
 1.4493 +#~ msgid "Mail Error"
 1.4494 +#~ msgstr "Błąd programu pocztowego"
 1.4495 +
 1.4496 +#~ msgid "Managing Topics"
 1.4497 +#~ msgstr "Zarządzanie stronami"
 1.4498 +
 1.4499 +#~ msgid "Managing Webs"
 1.4500 +#~ msgstr "Zarządzanie działami"
 1.4501 +
 1.4502 +#~ msgid "Mathematical formula (<nop>LaTeX)"
 1.4503 +#~ msgstr "Wzór matematyczny (w formacie <nop>LaTeX)"
 1.4504 +
 1.4505 +#~ msgid "Minor changes"
 1.4506 +#~ msgstr "Niewielkie zmiany"
 1.4507 +
 1.4508 +#~ msgid "Missing Fields =<span class=\"twikiAlert\">**</span>="
 1.4509 +#~ msgstr ""
 1.4510 +#~ "Nie wypełniono pól oznaczonych za pomocą =<span class=\"twikiAlert\">**</"
 1.4511 +#~ "span>="
 1.4512 +
 1.4513 +#~ msgid "More"
 1.4514 +#~ msgstr "Więcej"
 1.4515 +
 1.4516 +#~ msgid "More topic actions"
 1.4517 +#~ msgstr "&Inne operacje"
 1.4518 +
 1.4519 +#~ msgid "Move or Delete File \"%1\""
 1.4520 +#~ msgstr "Przenieś lub Usuń plik \"%1\""
 1.4521 +
 1.4522 +#~ msgid "Move or rename this topic"
 1.4523 +#~ msgstr "Przenieś lub zmień nazwę strony"
 1.4524 +
 1.4525 +#~ msgid "Move topic error"
 1.4526 +#~ msgstr "Błąd przy przenoszeniu strony"
 1.4527 +
 1.4528 +#~ msgid "Moving Attachments"
 1.4529 +#~ msgstr "Przenieś załączniki"
 1.4530 +
 1.4531 +#~ msgid "MySideBar"
 1.4532 +#~ msgstr "Mój pasek boczny"
 1.4533 +
 1.4534 +#~ msgid "MySidebar"
 1.4535 +#~ msgstr "Mój pasek boczny"
 1.4536 +
 1.4537 +#~ msgid "Navigation"
 1.4538 +#~ msgstr "Nawigacja"
 1.4539 +
 1.4540 +#~ msgid "New"
 1.4541 +#~ msgstr "Nowy"
 1.4542 +
 1.4543 +#~ msgid "New or changed topics in the %1 web, since %2 GMT:"
 1.4544 +#~ msgstr "Nowe lub zmienione strony w dziale: %1, od dnia %2 (GMT):"
 1.4545 +
 1.4546 +#~ msgid "New topic name is not a <nop>WikiWord"
 1.4547 +#~ msgstr "Nowa nazwa strony nie jest w formacie <nop>WikiWord"
 1.4548 +
 1.4549 +#~ msgid "Newer revision"
 1.4550 +#~ msgstr "Nowsza zmiana"
 1.4551 +
 1.4552 +#~ msgid "No permission:"
 1.4553 +#~ msgstr "Brak uprawnień:"
 1.4554 +
 1.4555 +#~ msgid "Note, that this will _break_ the lock"
 1.4556 +#~ msgstr "Uwaga: spowoduje to _usunięcie_ blokady"
 1.4557 +
 1.4558 +#~ msgid ""
 1.4559 +#~ "Note: The new web has been created successfully and populated with topics "
 1.4560 +#~ "from the base web"
 1.4561 +#~ msgstr ""
 1.4562 +#~ "Utworzono nowy dział i umieszczono w nim kopie stron działu bazowego"
 1.4563 +
 1.4564 +#~ msgid "Notes"
 1.4565 +#~ msgstr "Uwagi"
 1.4566 +
 1.4567 +#~ msgid "Nothing found. Try again!"
 1.4568 +#~ msgstr "Nic nie znaleziono. Spróbuj ponownie!"
 1.4569 +
 1.4570 +#~ msgid "Number of topics: <span>%1</span>"
 1.4571 +#~ msgstr "Liczba stron: <span>%1</span>"
 1.4572 +
 1.4573 +#~ msgid "Older revision"
 1.4574 +#~ msgstr "Starsza wersja"
 1.4575 +
 1.4576 +#~ msgid "Parent"
 1.4577 +#~ msgstr "Strona nadrzędna"
 1.4578 +
 1.4579 +#~ msgid "Parrent web"
 1.4580 +#~ msgstr "Dział nadrzędny"
 1.4581 +
 1.4582 +#~ msgid "Password Format Error"
 1.4583 +#~ msgstr "Błędny format hasła"
 1.4584 +
 1.4585 +#~ msgid "Please ask your %1 administrator %2, to do this."
 1.4586 +#~ msgstr "Poproś o pomoc administratora: %2."
 1.4587 +
 1.4588 +#~ msgid "Please check out the WebPreferences or try again."
 1.4589 +#~ msgstr "Sprawdź ustawienia na stronie WebPreferences lub spróbuj ponownie."
 1.4590 +
 1.4591 +#~ msgid ""
 1.4592 +#~ "Please chose a topic name that is a %1 or check the _Allow non-Wiki Word_ "
 1.4593 +#~ "&nbsp;box."
 1.4594 +#~ msgstr ""
 1.4595 +#~ "Podaj nazwę strony w formacie %1 lub zaznacz pole wyboru zezwalające na "
 1.4596 +#~ "tworzenie nazw nie będących w formacie <nop>WikiWord"
 1.4597 +
 1.4598 +#~ msgid "Please copy this information into a friendly e-mail to %1"
 1.4599 +#~ msgstr "Proszę skopiować i przesłać tę informację do administratora: %1"
 1.4600 +
 1.4601 +#~ msgid "Please email %1 to request this."
 1.4602 +#~ msgstr "Poproś o pomoc administratora: %1."
 1.4603 +
 1.4604 +#~ msgid ""
 1.4605 +#~ "Please go <a href=\"javascript:history.back()\">back</a> in your browser "
 1.4606 +#~ "and try again."
 1.4607 +#~ msgstr ""
 1.4608 +#~ "Kliknij <a href= \"javascript:history.back()\">Wstecz</a> i spróbuj "
 1.4609 +#~ "ponownie."
 1.4610 +
 1.4611 +#~ msgid "Please notify your %1"
 1.4612 +#~ msgstr "Powiadom administratora: %1"
 1.4613 +
 1.4614 +#~ msgid "Please notify your %1 administrator %2"
 1.4615 +#~ msgstr "Powiadom administratora: %2."
 1.4616 +
 1.4617 +#~ msgid "Please notify your %1 administrator %2."
 1.4618 +#~ msgstr "Powiadom administratora: %2."
 1.4619 +
 1.4620 +#~ msgid "Please notify your %1 administrator and explain how to reproduce it:"
 1.4621 +#~ msgstr "Powiadom administratora."
 1.4622 +
 1.4623 +#~ msgid "Please notify your %1 webmaster %2."
 1.4624 +#~ msgstr "Powiadom administratora: %2"
 1.4625 +
 1.4626 +#~ msgid "Please try again."
 1.4627 +#~ msgstr "Spróbuj ponownie."
 1.4628 +
 1.4629 +#~ msgid "Plugins"
 1.4630 +#~ msgstr "Wtyczki"
 1.4631 +
 1.4632 +#~ msgid "Possibly caused by improper use of the =manage= script."
 1.4633 +#~ msgstr "Prawdopodobnie niewłaściwe użycie skryptu =zarządzaj= (manage)"
 1.4634 +
 1.4635 +#~ msgid "Preference Settings for %1:"
 1.4636 +#~ msgstr "Ustawienia dla konta: %1"
 1.4637 +
 1.4638 +#~ msgid "Preview your changes"
 1.4639 +#~ msgstr "Wyświetl zmiany"
 1.4640 +
 1.4641 +#~ msgid "Print"
 1.4642 +#~ msgstr "&Drukuj"
 1.4643 +
 1.4644 +#~ msgid "Print this page"
 1.4645 +#~ msgstr "Drukuj stronę"
 1.4646 +
 1.4647 +#~ msgid "Problems could arise for two reasons:"
 1.4648 +#~ msgstr "Mogą być dwie przyczyny problemów:"
 1.4649 +
 1.4650 +#~ msgid "Raw"
 1.4651 +#~ msgstr "Kod źródłowy"
 1.4652 +
 1.4653 +#~ msgid "Reference Manual"
 1.4654 +#~ msgstr "Podręcznik szczegółowy"
 1.4655 +
 1.4656 +#~ msgid "Referring topics currently being edited:"
 1.4657 +#~ msgstr "Strony, które są aktualnie edytowane:"
 1.4658 +
 1.4659 +#~ msgid "Register on %1"
 1.4660 +#~ msgstr "Zarejestruj się na stronie %1"
 1.4661 +
 1.4662 +#~ msgid "Rename Access Denied"
 1.4663 +#~ msgstr "Dostęp zabroniony"
 1.4664 +
 1.4665 +#~ msgid "Rename Web"
 1.4666 +#~ msgstr "Zmień nazwę działu"
 1.4667 +
 1.4668 +#~ msgid "Rename anyway"
 1.4669 +#~ msgstr "Mimo wszystko zmień nazwę"
 1.4670 +
 1.4671 +#~ msgid "Request to reset your TWiki password"
 1.4672 +#~ msgstr "Poproś o zresetowanie hasła"
 1.4673 +
 1.4674 +#~ msgid "Reset"
 1.4675 +#~ msgstr "Zresetuj"
 1.4676 +
 1.4677 +#~ msgid "Reset to defaults"
 1.4678 +#~ msgstr "Ustawienia domyślne"
 1.4679 +
 1.4680 +#~ msgid "Save and continue editing"
 1.4681 +#~ msgstr "Zapisz i edytuj"
 1.4682 +
 1.4683 +#~ msgid "Save and exit"
 1.4684 +#~ msgstr "Zapisz i wyjdź"
 1.4685 +
 1.4686 +#~ msgid "Searchbox in pos. 1"
 1.4687 +#~ msgstr "Pole wyszukiwania w pozycji 1"
 1.4688 +
 1.4689 +#~ msgid "Searchbox in pos. 2"
 1.4690 +#~ msgstr "Pole wyszukiwania w pozycji 2"
 1.4691 +
 1.4692 +#~ msgid "Searchbox in pos. 3"
 1.4693 +#~ msgstr "Pole wyszukiwania w pozycji 3"
 1.4694 +
 1.4695 +#~ msgid "Searchbox in topbar"
 1.4696 +#~ msgstr "Pole wyszukiwania na pasku górnym"
 1.4697 +
 1.4698 +#~ msgid "Searchbox off"
 1.4699 +#~ msgstr "Wyłącz pole wyszukiwania"
 1.4700 +
 1.4701 +#~ msgid "Select the [[Trash.WebHome][Trash]] web to delete the topic."
 1.4702 +#~ msgstr "Wybierz dział [[Trash.WebHome][Trash]], aby usunąć stronę."
 1.4703 +
 1.4704 +#~ msgid "Select..."
 1.4705 +#~ msgstr "Zaznacz..."
 1.4706 +
 1.4707 +#~ msgid "Send Mail Error"
 1.4708 +#~ msgstr "Błąd przy wysyłaniu poczty"
 1.4709 +
 1.4710 +#~ msgid "Sidebar Left"
 1.4711 +#~ msgstr "Pasek boczny z lewej strony"
 1.4712 +
 1.4713 +#~ msgid "Sidebar Off"
 1.4714 +#~ msgstr "Bez paska bocznego"
 1.4715 +
 1.4716 +#~ msgid "Sidebar Right"
 1.4717 +#~ msgstr "Pasek boczny z prawej strony"
 1.4718 +
 1.4719 +#~ msgid ""
 1.4720 +#~ "Simply fill out the *[[%1][TWikiRegistration]]* form. It only takes a "
 1.4721 +#~ "minute."
 1.4722 +#~ msgstr ""
 1.4723 +#~ "Po prostu wypełnij formularz na stronie *[[%1][TWikiRegistration]]*. Nie "
 1.4724 +#~ "zajmie to więcej niż kilka minut."
 1.4725 +
 1.4726 +#~ msgid "SitePreferences"
 1.4727 +#~ msgstr "Ustawienia (SitePreferences)"
 1.4728 +
 1.4729 +#~ msgid "Skin Styles"
 1.4730 +#~ msgstr "Style okładek"
 1.4731 +
 1.4732 +#~ msgid "Software Error"
 1.4733 +#~ msgstr "Błąd programu"
 1.4734 +
 1.4735 +#~ msgid "Strike through text"
 1.4736 +#~ msgstr "Tekst przekreślony"
 1.4737 +
 1.4738 +#~ msgid ""
 1.4739 +#~ "Style of text edit box. =width: 99%= for full window width (default), "
 1.4740 +#~ "=width: auto= to disable."
 1.4741 +#~ msgstr ""
 1.4742 +#~ "Styl okienka edycyjnego. =width: 99%= - pełna szerokość (domyślnie), "
 1.4743 +#~ "=width: auto= - wyłączenie."
 1.4744 +
 1.4745 +#~ msgid "Style:"
 1.4746 +#~ msgstr "Styl:"
 1.4747 +
 1.4748 +#~ msgid "Submit changes"
 1.4749 +#~ msgstr "Zatwierdź zmiany"
 1.4750 +
 1.4751 +#~ msgid "Subscript text"
 1.4752 +#~ msgstr "Indeks dolny"
 1.4753 +
 1.4754 +#~ msgid "Superscript text"
 1.4755 +#~ msgstr "Indeks górny"
 1.4756 +
 1.4757 +#~ msgid "Switch to next style"
 1.4758 +#~ msgstr "Przejdź do następnego stylu"
 1.4759 +
 1.4760 +#~ msgid "Switch to previous style"
 1.4761 +#~ msgstr "Wróć do poprzedniego stylu"
 1.4762 +
 1.4763 +#~ msgid "Switch to previous variation"
 1.4764 +#~ msgstr "Wróć do poprzedniej wersji"
 1.4765 +
 1.4766 +#~ msgid "Switches:"
 1.4767 +#~ msgstr "Przełączniki:"
 1.4768 +
 1.4769 +#~ msgid "Syndicate this site"
 1.4770 +#~ msgstr "Wydziel"
 1.4771 +
 1.4772 +#~ msgid "TWiki Forms"
 1.4773 +#~ msgstr "Formularze TWiki"
 1.4774 +
 1.4775 +#~ msgid "TWiki Variables"
 1.4776 +#~ msgstr "Zmienne TWiki"
 1.4777 +
 1.4778 +#~ msgid "Take a look at the [[%1][TWikiWeb]] to get help on the %2."
 1.4779 +#~ msgstr "Pomoc dotycząca %2 jest dostępna na stronie [[%1][TWikiWeb]]."
 1.4780 +
 1.4781 +#~ msgid "TextFormatting"
 1.4782 +#~ msgstr "*Pomoc do zasad formatowania (TextFormatting):*"
 1.4783 +
 1.4784 +#~ msgid ""
 1.4785 +#~ "The %1 field must be your first and lastname in %2, e.g. your capitalized "
 1.4786 +#~ "first and lastname with spaces removed."
 1.4787 +#~ msgstr ""
 1.4788 +#~ "W pole %1 należy wpisać imię i nazwisko w formacie %2 bez żadnych spacji. "
 1.4789 +#~ "Imię i nazwisko powinno być napisane wielką literą."
 1.4790 +
 1.4791 +#~ msgid ""
 1.4792 +#~ "The correct format is =WikiName:&lt;encryptedpassword&gt;= (13 chars)."
 1.4793 +#~ msgstr ""
 1.4794 +#~ "Poprawny format, to: =WikiName:&lt;zaszyfrowanehaslo&gt;= (13 znaków)."
 1.4795 +
 1.4796 +#~ msgid "The e-mail could not be delivered."
 1.4797 +#~ msgstr "Nie można dostarczyć listu."
 1.4798 +
 1.4799 +#~ msgid "The email address entered is not valid."
 1.4800 +#~ msgstr "Podany adres email jest niepoprawny."
 1.4801 +
 1.4802 +#~ msgid "The following is your encrypted password entry:"
 1.4803 +#~ msgstr "Oto twoje zaszyfrowane hasło:"
 1.4804 +
 1.4805 +#~ msgid ""
 1.4806 +#~ "The new web has been created, however not all topics could be copied from "
 1.4807 +#~ "the base web."
 1.4808 +#~ msgstr ""
 1.4809 +#~ "Utworzono nowy dział, jednak nie wszystkie strony działu bazowego zostały "
 1.4810 +#~ "skopiowane."
 1.4811 +
 1.4812 +#~ msgid ""
 1.4813 +#~ "The other possibility is that someone sent you the preview URL of [[%1]] "
 1.4814 +#~ "instead of the view URL."
 1.4815 +#~ msgstr "Możliwe, że ktoś przesłał Ci podgląd, zamiast widoku strony [[%1]]."
 1.4816 +
 1.4817 +#~ msgid ""
 1.4818 +#~ "The password you entered in the *password* field is incorrect. Please try "
 1.4819 +#~ "again."
 1.4820 +#~ msgstr "Hasło podane w polu *hasło* jest niepoprawne. Spróbuj ponownie."
 1.4821 +
 1.4822 +#~ msgid ""
 1.4823 +#~ "The required field =<span class=\"twikiAlert\">**</span>= *%1* was not "
 1.4824 +#~ "filled in."
 1.4825 +#~ msgstr ""
 1.4826 +#~ "Pole %1 zaznaczone za pomocą =<span class=\"twikiAlert\">**</span>= nie "
 1.4827 +#~ "zostało wypełnione."
 1.4828 +
 1.4829 +#~ msgid ""
 1.4830 +#~ "There should be a line that includes =META:FORM=, look for name=\"&lt;"
 1.4831 +#~ "formName&gt;\""
 1.4832 +#~ msgstr ""
 1.4833 +#~ "Należy podać linię zawierającą =META:FORM=; zobacz także: name=\"&lt;"
 1.4834 +#~ "formName&gt;\""
 1.4835 +
 1.4836 +#~ msgid "There should be a topic &lt;formName&gt;"
 1.4837 +#~ msgstr "Nie ma strony &lt;formName&gt;"
 1.4838 +
 1.4839 +#~ msgid "Thin Layout"
 1.4840 +#~ msgstr "Cienki układ strony"
 1.4841 +
 1.4842 +#~ msgid "This is an automated email from %1."
 1.4843 +#~ msgstr "Ten list został wygenerowany automatycznie przez %1."
 1.4844 +
 1.4845 +#~ msgid ""
 1.4846 +#~ "This requires the form definition to be present. This can be "
 1.4847 +#~ "automatically upgraded by:"
 1.4848 +#~ msgstr ""
 1.4849 +#~ "Wymaga to wcześniejszego zdefiniowania formularza. Może być automatycznie "
 1.4850 +#~ "uaktualnione przez:"
 1.4851 +
 1.4852 +#~ msgid "To"
 1.4853 +#~ msgstr "Nowa nazwa:"
 1.4854 +
 1.4855 +#~ msgid ""
 1.4856 +#~ "To cancel go <a href=\"javscript:history.back()\">back</a> in your "
 1.4857 +#~ "browser."
 1.4858 +#~ msgstr ""
 1.4859 +#~ "Kliknij <a href=\"javascript:history.back()\">Wstecz</a>, aby zrezygnować."
 1.4860 +
 1.4861 +#~ msgid ""
 1.4862 +#~ "To cancel simply go <a href=\"javascript:history.back()\">back</a> in "
 1.4863 +#~ "your browser."
 1.4864 +#~ msgstr ""
 1.4865 +#~ "Kliknij <a href=\"javascript:history.back()\">Wstecz</a>, aby zrezygnować."
 1.4866 +
 1.4867 +#~ msgid "To edit anyway click on the <a href=\"%1\">Edit anyway</a>."
 1.4868 +#~ msgstr ""
 1.4869 +#~ "Kliknij <a href=\"%1\">Edycja mimo wszystko</a>, aby mimo wszystko "
 1.4870 +#~ "wykonać edycję"
 1.4871 +
 1.4872 +#~ msgid "To edit the topic anyway, hit 'Edit&nbsp;Anyway'."
 1.4873 +#~ msgstr ""
 1.4874 +#~ "Aby mimo wszystko przeprowadzić edycję strony, kliknij 'Edycja&nbsp;"
 1.4875 +#~ "mimo&nbsp;wszystko'."
 1.4876 +
 1.4877 +#~ msgid ""
 1.4878 +#~ "To edit topics on this %1 collaborative web, you must be registered as a "
 1.4879 +#~ "user."
 1.4880 +#~ msgstr "Musisz się zarejestrować, aby móc edytować strony."
 1.4881 +
 1.4882 +#~ msgid ""
 1.4883 +#~ "To look at the text without editing the topic click on the [[%1][View raw "
 1.4884 +#~ "text]]."
 1.4885 +#~ msgstr ""
 1.4886 +#~ "Kliknij [[%1][Wyświetl kod źródłowy]], aby wyświetlić kod źródłowy (bez "
 1.4887 +#~ "edycji)"
 1.4888 +
 1.4889 +#~ msgid "To register as a new user:"
 1.4890 +#~ msgstr "Aby się zarejestrować:"
 1.4891 +
 1.4892 +#~ msgid "To rename anyway click on [[%1][Rename anyway]]"
 1.4893 +#~ msgstr "Kliknij [[%1][Zmień nazwę]], aby mimo wszystko zmienić nazwę"
 1.4894 +
 1.4895 +#~ msgid "To see if they have finished their edit yet, click 'Try&nbsp;Again'"
 1.4896 +#~ msgstr ""
 1.4897 +#~ "Aby sprawdzić, czy użytkownicy zakończyli już edycję, kliknij "
 1.4898 +#~ "'Spróbuj&nbsp;ponownie'."
 1.4899 +
 1.4900 +#~ msgid "To:"
 1.4901 +#~ msgstr "Nowa nazwa:"
 1.4902 +
 1.4903 +#~ msgid "Topic"
 1.4904 +#~ msgstr "Nazwa strony"
 1.4905 +
 1.4906 +#~ msgid "Topic Caching"
 1.4907 +#~ msgstr "Składowanie stron"
 1.4908 +
 1.4909 +#~ msgid "Topic Meta data"
 1.4910 +#~ msgstr "Meta dane strony"
 1.4911 +
 1.4912 +#~ msgid "Topic does not exist"
 1.4913 +#~ msgstr "Strona nie istnieje"
 1.4914 +
 1.4915 +#~ msgid "Topic is locked by another user"
 1.4916 +#~ msgstr "Strona jest zablokowana przez innego użytkownika"
 1.4917 +
 1.4918 +#~ msgid "Topic is not saved yet"
 1.4919 +#~ msgstr "Strona nie została jeszcze zapisana"
 1.4920 +
 1.4921 +#~ msgid "Topic must not be empty"
 1.4922 +#~ msgstr "Strona nie może być pusta"
 1.4923 +
 1.4924 +#~ msgid "Topic preferences"
 1.4925 +#~ msgstr "Ustawienia strony"
 1.4926 +
 1.4927 +#~ msgid "Underlined text"
 1.4928 +#~ msgstr "Tekst podkreślony"
 1.4929 +
 1.4930 +#~ msgid "Undo"
 1.4931 +#~ msgstr "Cofnij"
 1.4932 +
 1.4933 +#~ msgid "Unrecognized action command:"
 1.4934 +#~ msgstr "Nieznane polecenie:"
 1.4935 +
 1.4936 +#~ msgid "Update attachment"
 1.4937 +#~ msgstr "Uaktualnij załącznik"
 1.4938 +
 1.4939 +#~ msgid "Uploaded file \"%1\" does not exist or is empty"
 1.4940 +#~ msgstr "Ładowany plik \"%1\" nie istnieje lub jest pusty"
 1.4941 +
 1.4942 +#~ msgid "Uploaded file \"<nop>%1\" does not exist or is empty."
 1.4943 +#~ msgstr "Ładowany plik \"<nop>%1\" nie istnieje lub jest pusty"
 1.4944 +
 1.4945 +#~ msgid "User's Guide"
 1.4946 +#~ msgstr "Przewodnik użytkownika"
 1.4947 +
 1.4948 +#~ msgid "Variables"
 1.4949 +#~ msgstr "Zmienne"
 1.4950 +
 1.4951 +#~ msgid "Variation:"
 1.4952 +#~ msgstr "Zmiana: "
 1.4953 +
 1.4954 +#~ msgid "Vertical size of text edit box:"
 1.4955 +#~ msgstr "Wysokość okienka edycyjnego:"
 1.4956 +
 1.4957 +#~ msgid "View Access Denied"
 1.4958 +#~ msgstr "Dostęp zabroniony"
 1.4959 +
 1.4960 +#~ msgid "View Previous Topic Revision"
 1.4961 +#~ msgstr "Wyświetl poprzednią wersję strony"
 1.4962 +
 1.4963 +#~ msgid "View all diffs"
 1.4964 +#~ msgstr "Wyświetl różnice"
 1.4965 +
 1.4966 +#~ msgid "View formatted topic"
 1.4967 +#~ msgstr "Wyświetl sformatowaną stronę"
 1.4968 +
 1.4969 +#~ msgid "View raw"
 1.4970 +#~ msgstr "Wyświetl kod źródłowy"
 1.4971 +
 1.4972 +#~ msgid "View raw topic"
 1.4973 +#~ msgstr "Wyświetl kod źródłowy strony"
 1.4974 +
 1.4975 +#~ msgid "View raw topic text"
 1.4976 +#~ msgstr "Wyświetl kod źródłowy strony"
 1.4977 +
 1.4978 +#~ msgid "View topic history"
 1.4979 +#~ msgstr "Wyświetl historię strony"
 1.4980 +
 1.4981 +#~ msgid "Vote Access Denied"
 1.4982 +#~ msgstr "Dostęp zabroniony"
 1.4983 +
 1.4984 +#~ msgid "Web Buttons Off"
 1.4985 +#~ msgstr "Bez przycisków działu"
 1.4986 +
 1.4987 +#~ msgid "Web Buttons On"
 1.4988 +#~ msgstr "Zastosuj przyciski działu"
 1.4989 +
 1.4990 +#~ msgid "Web:"
 1.4991 +#~ msgstr "Dział:"
 1.4992 +
 1.4993 +#~ msgid "Welcome"
 1.4994 +#~ msgstr "Witamy"
 1.4995 +
 1.4996 +#~ msgid "Welcome %1, take a [[%2][first tour]] on the %3."
 1.4997 +#~ msgstr "Witaj %1. Zapraszamy na [[%2][wycieczkę]] po dziale %3."
 1.4998 +
 1.4999 +#~ msgid "Welcome Guest"
 1.5000 +#~ msgstr "Witamy"
 1.5001 +
 1.5002 +#~ msgid "Welcome to the %1"
 1.5003 +#~ msgstr "Witamy w dziale %1"
 1.5004 +
 1.5005 +#~ msgid "WikiWord"
 1.5006 +#~ msgstr "WikiWord"
 1.5007 +
 1.5008 +#~ msgid "Write protect your home page: (set it to your %1)"
 1.5009 +#~ msgstr ""
 1.5010 +#~ "Aby zabezpieczyć swoją stronę domową przed niepowołanymi zmianami ustaw "
 1.5011 +#~ "zmienną na %1"
 1.5012 +
 1.5013 +#~ msgid "You are not registered"
 1.5014 +#~ msgstr "Nie jesteś zarejestrowany"
 1.5015 +
 1.5016 +#~ msgid "You are trying to '%1' a topic in a web that does not exist."
 1.5017 +#~ msgstr "Próbujesz wykonać operację: %1 dla nieistniejącej strony."
 1.5018 +
 1.5019 +#~ msgid ""
 1.5020 +#~ "You can [[%1][create a new web]] if you have the permission. Contact %2 "
 1.5021 +#~ "if you have any questions."
 1.5022 +#~ msgstr ""
 1.5023 +#~ "Nowe działy mogą [[%1][tworzyć]] tylko użytkownicy mający odpowiednie "
 1.5024 +#~ "uprawnienia. W razie dalszych pytań należy skontaktować się z "
 1.5025 +#~ "administratorem: %2."
 1.5026 +
 1.5027 +#~ msgid "You can also use the names of the standard HTML colors"
 1.5028 +#~ msgstr "Można także stosować standardowe nazwy kolorów w języku HTML."
 1.5029 +
 1.5030 +#~ msgid "You cannot call this script directly, %1 uses it internally."
 1.5031 +#~ msgstr ""
 1.5032 +#~ "Nie można bezpośrednio użyć tego skryptu. Jest on wykorzystywany "
 1.5033 +#~ "wewnętrznie przez %1."
 1.5034 +
 1.5035 +#~ msgid ""
 1.5036 +#~ "You might go <a href=\"javascript:history.back()\">back</a> in your "
 1.5037 +#~ "browser and save your changes locally."
 1.5038 +#~ msgstr ""
 1.5039 +#~ "Kliknij <a href=\"javascript:history.back()\">Wstecz</a> i zapisz zmiany "
 1.5040 +#~ "lokalnie."
 1.5041 +
 1.5042 +#~ msgid "Your [[%1][homepage]] has _not_ been removed yet."
 1.5043 +#~ msgstr "Twoja [[%1][strona domowa]] _nie_ została jeszcze usunięta."
 1.5044 +
 1.5045 +#~ msgid ""
 1.5046 +#~ "Your language will be reset to the global default from the next screen "
 1.5047 +#~ "on. You will be redirected to there right now. If you aren't, [[%1][click "
 1.5048 +#~ "here]] to proceed."
 1.5049 +#~ msgstr ""
 1.5050 +#~ "Za chwilę nastąpi zmiana języka zgodnie z ustawieniem globalnym. Nastąpi "
 1.5051 +#~ "przekierowanie na następną stronę. Jeżeli przekierowanie nie nastąpi "
 1.5052 +#~ "automatycznie, to kliknij [[%1][tutaj]]."
 1.5053 +
 1.5054 +#~ msgid ""
 1.5055 +#~ "Your login name is usually the %1, like *<nop>TomSawyer* and _not_ Tom "
 1.5056 +#~ "Sawyer or tom or sawyer."
 1.5057 +#~ msgstr ""
 1.5058 +#~ "Nazwa konta ma zwykle postać: %1, np. *<nop>TomekSawyer* a _nie_ Tomek "
 1.5059 +#~ "Sawyer lub tomek lub sawyer."
 1.5060 +
 1.5061 +#~ msgid "Your signature with timestamp"
 1.5062 +#~ msgstr "Twój podpis"
 1.5063 +
 1.5064 +#~ msgid ""
 1.5065 +#~ "__Note:__ Go back and click on Cancel if you would like to cancel the "
 1.5066 +#~ "changes you did."
 1.5067 +#~ msgstr ""
 1.5068 +#~ "__Uwaga:__ Kliknij Wstecz i wybierz Rezygnacja, jeśli chcesz zrezygnować "
 1.5069 +#~ "z wprowadzonych zmian."
 1.5070 +
 1.5071 +#~ msgid ""
 1.5072 +#~ "__Note:__ Locking gets reset after <b> %1 </b> minutes of inactivity, the "
 1.5073 +#~ "earliest in <b>%2</b> minutes."
 1.5074 +#~ msgstr ""
 1.5075 +#~ "__Uwaga:__ Blokada zostanie wyłączona po <b> %1 </b> minutach "
 1.5076 +#~ "bezczynności, najwcześniej w ciągu <b>%2</b> minut(y)."
 1.5077 +
 1.5078 +#~ msgid "changes"
 1.5079 +#~ msgstr "zmiany"
 1.5080 +
 1.5081 +#~ msgid "debug"
 1.5082 +#~ msgstr "wyświetl błędy"
 1.5083 +
 1.5084 +#~ msgid "edit form"
 1.5085 +#~ msgstr "edycja formularza"
 1.5086 +
 1.5087 +#~ msgid "go back to <nop>%1"
 1.5088 +#~ msgstr "wróć do <nop>%1"
 1.5089 +
 1.5090 +#~ msgid "in <input type=\"checkbox\" name=\"raw\"> raw text format."
 1.5091 +#~ msgstr "w <input type=\"checkbox\" name=\"raw\"> formacie źródłowym."
 1.5092 +
 1.5093 +#~ msgid "manage properties of %1"
 1.5094 +#~ msgstr "właściwości %1"
 1.5095 +
 1.5096 +#~ msgid "more"
 1.5097 +#~ msgstr "więcej"
 1.5098 +
 1.5099 +#~ msgid "move"
 1.5100 +#~ msgstr "przenieś"
 1.5101 +
 1.5102 +#~ msgid "move or delete %1"
 1.5103 +#~ msgstr "Przenieś lub usuń: %1"
 1.5104 +
 1.5105 +#~ msgid "next"
 1.5106 +#~ msgstr "dalej"
 1.5107 +
 1.5108 +#~ msgid "note"
 1.5109 +#~ msgstr "Uwaga:"
 1.5110 +
 1.5111 +#~ msgid "oops"
 1.5112 +#~ msgstr "oops"
 1.5113 +
 1.5114 +#~ msgid "prefs"
 1.5115 +#~ msgstr "ustawienia"
 1.5116 +
 1.5117 +#~ msgid "prev"
 1.5118 +#~ msgstr "poprzedni"
 1.5119 +
 1.5120 +#~ msgid "printable"
 1.5121 +#~ msgstr "do druku"
 1.5122 +
 1.5123 +#~ msgid "props"
 1.5124 +#~ msgstr "propozycje"
 1.5125 +
 1.5126 +#~ msgid "rename"
 1.5127 +#~ msgstr "zmień nazwę"
 1.5128 +
 1.5129 +#~ msgid "rename web"
 1.5130 +#~ msgstr "zmień nazwę działu"
 1.5131 +
 1.5132 +#~ msgid "search"
 1.5133 +#~ msgstr "wyszukaj"
 1.5134 +
 1.5135 +#~ msgid "sequential"
 1.5136 +#~ msgstr "sekwencyjnie"
 1.5137 +
 1.5138 +#~ msgid "side by side"
 1.5139 +#~ msgstr "obok siebie"
 1.5140 +
 1.5141 +#~ msgid "single character first name"
 1.5142 +#~ msgstr "imię jednoznakowe"
 1.5143 +
 1.5144 +#~ msgid "single character last name"
 1.5145 +#~ msgstr "nazwisko jednoznakowe"
 1.5146 +
 1.5147 +#~ msgid "the %1 home?"
 1.5148 +#~ msgstr "strona domowa użytkownika: %1"
 1.5149 +
 1.5150 +#~ msgid "the %1 to customize the web specific preferences or"
 1.5151 +#~ msgstr "%1 w celu skonfigurowania działu lub"
 1.5152 +
 1.5153 +#~ msgid "the %1 to start working on the new web,"
 1.5154 +#~ msgstr "%1 w celu rozpoczęcia pracy w nowym dziale,"
 1.5155 +
 1.5156 +#~ msgid "Registered users can [%1[change]] and [%2[reset]] their passwords."
 1.5157 +#~ msgstr ""
 1.5158 +#~ "Zarejestrowani użytkownicy mogą [[%1][zmieniać]] oraz [[%2][resetować]] "
 1.5159 +#~ "hasło."
 1.5160 +
 1.5161 +#~ msgid "&Attach"
 1.5162 +#~ msgstr "&Załączniki"
 1.5163 +
 1.5164 +#~ msgid "&Edit"
 1.5165 +#~ msgstr "&Edycja"
 1.5166 +
 1.5167 +#~ msgid "&More topic actions"
 1.5168 +#~ msgstr "&Inne operacje"
 1.5169 +
 1.5170 +#~ msgid "&Printable"
 1.5171 +#~ msgstr "&Do druku"
 1.5172 +
 1.5173 +#~ msgid "&Raw View"
 1.5174 +#~ msgstr "&Kod źródłowy"
 1.5175 +
 1.5176 +#~ msgid "&View topic"
 1.5177 +#~ msgstr "&Wyświetl stronę"
 1.5178 +
 1.5179 +#~ msgid "A&ll Webs"
 1.5180 +#~ msgstr "&we wszystkich działach"
 1.5181 +
 1.5182 +#~ msgid "Cr&eate"
 1.5183 +#~ msgstr "&Utwórz"
 1.5184 +
 1.5185 +#~ msgid "Create (&WYSIWYG)"
 1.5186 +#~ msgstr "Utwórz (&WYSIWYG)"
 1.5187 +
 1.5188 +#~ msgid "We&b"
 1.5189 +#~ msgstr "w bieżącym &dziale"
 1.5190 +
 1.5191 +#~ msgid "Topic:"
 1.5192 +#~ msgstr "Nazwa strony:"
 1.5193 +
 1.5194 +#~ msgid "Hide formatting help"
 1.5195 +#~ msgstr "Ukryj zasady formatowania"
 1.5196 +
 1.5197 +#~ msgid "If you used the \"Jump\" feature to jump to this page:"
 1.5198 +#~ msgstr "Jeśli dostałeś się na tę stronę za pomocą \"Skocz do\":"
 1.5199 +
 1.5200 +#~ msgid "If you would like to create this page:"
 1.5201 +#~ msgstr "Aby utworzyć stronę:"
 1.5202 +
 1.5203 +#~ msgid ""
 1.5204 +#~ "Make sure you spelled the %1 correctly and try again. Remember, a %2 is "
 1.5205 +#~ "case sensitive"
 1.5206 +#~ msgstr ""
 1.5207 +#~ "Sprawdź, czy prawidłowo wpisałeś: %1 i spróbuj ponownie. Uwaga: w %2 jest "
 1.5208 +#~ "ważna wielkość liter."
 1.5209 +
 1.5210 +#~ msgid "More options in WebSearch"
 1.5211 +#~ msgstr "Więcej opcji na stronie WebSearch"
 1.5212 +
 1.5213 +#~ msgid "Registration for %1 (%2)"
 1.5214 +#~ msgstr "Rejestracja: %1 (%2)"
 1.5215 +
 1.5216 +#~ msgid "Release edit lock"
 1.5217 +#~ msgstr "Usuń blokadę strony"
 1.5218 +
 1.5219 +#~ msgid ""
 1.5220 +#~ "See <a href='%1'>100</a>, <a href='%2'>200</a>, <a href='%3'>400</a>, <a "
 1.5221 +#~ "href='%4'>800</a> most recent changes"
 1.5222 +#~ msgstr ""
 1.5223 +#~ "Wyświetl <a href='%1'>100</a>, <a href='%2'>200</a>, <a href='%3'>400</"
 1.5224 +#~ "a>, <a href='%4'>800</a> ostatnich zmian"
 1.5225 +
 1.5226 +#~ msgid "See <a href='%1'>all</a> changes"
 1.5227 +#~ msgstr "Wyświetl <a href='%1'>wszystkie</a> zmiany"
 1.5228 +
 1.5229 +#~ msgid "Set Parent Topic"
 1.5230 +#~ msgstr "Ustaw stronę nadrzędną"
 1.5231 +
 1.5232 +#~ msgid "Show formatting help"
 1.5233 +#~ msgstr "Wyświetl pomoc do formatowania stron"
 1.5234 +
 1.5235 +#~ msgid ""
 1.5236 +#~ "Use the [[WebSearch][Search]] link on top of this page, or do a simple"
 1.5237 +#~ msgstr ""
 1.5238 +#~ "Kliknij [[WebSearch][Wyszukaj]] na górze strony lub po prostu wykonaj: "
 1.5239 +
 1.5240 +#~ msgid "Missing Fields =%1="
 1.5241 +#~ msgstr "Nie wypełniono pól =%1="
 1.5242 +
 1.5243 +#~ msgid "%1 (note)"
 1.5244 +#~ msgstr "%1 (uwaga)"
 1.5245 +
 1.5246 +#~ msgid "(More options in WebSearch)"
 1.5247 +#~ msgstr "(więcej opcji na stronie WebSearch)"
 1.5248 +
 1.5249 +#~ msgid "Changed by:"
 1.5250 +#~ msgstr "Zmieniony przez:"
 1.5251 +
 1.5252 +#~ msgid "Choose a new form template"
 1.5253 +#~ msgstr "Wybierz nowy szablon formularza"
 1.5254 +
 1.5255 +#~ msgid "Pick one of the %1.StandardColors."
 1.5256 +#~ msgstr "Wybierz jeden spośród standardowych kolorów (%1.StandardColors)."
 1.5257 +
 1.5258 +#~ msgid "The checkmarked topics will be updated"
 1.5259 +#~ msgstr "Zaznaczone strony zostaną zaktualizowane"
 1.5260 +
 1.5261 +#~ msgid ""
 1.5262 +#~ "There has been a problem adding your user id to the Password system. "
 1.5263 +#~ "Please contact %1."
 1.5264 +#~ msgstr ""
 1.5265 +#~ "Wystąpił problem przy dodawaniu nowego użytkownika do bazy haseł. "
 1.5266 +#~ "Powiadom administratora: %1."
 1.5267 +
 1.5268 +#~ msgid "raw text format."
 1.5269 +#~ msgstr "w postaci kodu źródłowego."
 1.5270 +
 1.5271 +#~ msgid "sidebyside"
 1.5272 +#~ msgstr "Obok siebie"
 1.5273 +
 1.5274 +#~ msgid ""
 1.5275 +#~ "Checked topics will be updated to point to the new attachment location."
 1.5276 +#~ msgstr ""
 1.5277 +#~ "Skróty na zaznaczonych stronach zostaną zaktualizowane tak, aby "
 1.5278 +#~ "wskazywały na nowe położenie załącznika."
 1.5279 +
 1.5280 +#~ msgid "Not recommended when deleting an attachment."
 1.5281 +#~ msgstr "Nie zalecane przy usuwaniu załącznika."
 1.5282 +
 1.5283 +#~ msgid "Continue to *[[%1][create topic !%2]]*"
 1.5284 +#~ msgstr "Czy kontynuować i *[[%1][utworzyć stronę !%2]]*"
 1.5285 +
 1.5286 +#~ msgid ""
 1.5287 +#~ "To create a new topic, enter a %1.WikiWord for the topic name, select a "
 1.5288 +#~ "topic parent and click 'Create.'"
 1.5289 +#~ msgstr ""
 1.5290 +#~ "Aby utworzyć nową stronę, wpisz jej nazwę w formacie [[%1.WikiWord]"
 1.5291 +#~ "[WikiWord]], wybierz stronę nadrzędną i kliknij 'Utwórz'."
 1.5292 +
 1.5293 +#~ msgid "Show form"
 1.5294 +#~ msgstr "Pokaż formularz"
 1.5295 +
 1.5296 +#~ msgid "(changed language)"
 1.5297 +#~ msgstr "(zmieniony język)"