locale/pl.po
author Colas Nahaboo <colas@nahaboo.net>
Sat, 26 Jan 2008 15:50:53 +0100
changeset 0 414e01d06fd5
child 1 e2915a7cbdfa
permissions -rw-r--r--
RELEASE 4.2.0 freetown
   1 # TWiki translation for Polish
   2 # This file is distributed under the same license as TWiki itself
   3 # Copyright (C) 2005 Peter Thoeny, peter@thoeny.com and TWiki Contributors.
   4 # Translators:
   5 #  TWiki:Main/ZbigniewKulesza, 2006. 
   6 msgid ""
   7 msgstr ""
   8 "Project-Id-Version: TWiki $Id\n"
   9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2007-12-04 12:23-0300\n"
  12 "Last-Translator: Zbigniew Kulesza <kuleszbi@pb.bialystok.pl>\n"
  13 "Language-Team: Polish <kuleszbi@@pb.bialystok.pl>\n"
  14 "MIME-Version: 1.0\n"
  15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  17 
  18 #. ($days)
  19 #: lib/TWiki/Time.pm:290
  20 msgid "%*(%1,day) "
  21 msgstr "%*(%1,dzień) "
  22 
  23 #. ($hours)
  24 #: lib/TWiki/Time.pm:293
  25 msgid "%*(%1,hour) "
  26 msgstr "%*(%1,godzina) "
  27 
  28 #. ($mins)
  29 #: lib/TWiki/Time.pm:296
  30 msgid "%*(%1,minute) "
  31 msgstr "%*(%1,minuta) "
  32 
  33 #. ($secs)
  34 #: lib/TWiki/Time.pm:299
  35 msgid "%*(%1,second) "
  36 msgstr "%*(%1,sekunda)"
  37 
  38 #: templates/oopsgeneric.tmpl:12 templates/oopsgeneric.tmpl:14
  39 #: templates/oopsgeneric.tmpl:16 templates/oopsgeneric.tmpl:7
  40 msgid "%1"
  41 msgstr ""
  42 
  43 #: templates/registernotify.tmpl:3 templates/registernotifyadmin.tmpl:3
  44 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:3
  45 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:3
  46 msgid "%1 - Registration for %2 (%3)"
  47 msgstr "Rejestracja: %2 (%3)"
  48 
  49 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:68
  50 msgid "%1 - complete TWiki documentation, Quick Start to Reference"
  51 msgstr "%1 - dokumentacja do TWiki"
  52 
  53 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:70
  54 msgid "%1 - just for me"
  55 msgstr "%1 - właśnie dla mnie"
  56 
  57 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:67
  58 msgid "%1 - starting points on TWiki"
  59 msgstr "%1 - od tego możesz zacząć przygodę z TWiki"
  60 
  61 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:69
  62 msgid "%1 - try out TWiki on your own"
  63 msgstr "%1 - wypróbuj TWiki"
  64 
  65 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:66
  66 msgid "%1 - view a short introductory presentation on TWiki for beginners"
  67 msgstr "%1 - wprowadzenie dla początkujących"
  68 
  69 #: data/TWiki/WebChanges.txt:2
  70 msgid "%1 Recent Changes in %2 Web"
  71 msgstr "Wyświetl %1 zmian(y) w dziale %2:"
  72 
  73 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:4
  74 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:4
  75 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:4
  76 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:2
  77 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:3
  78 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:3
  79 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:39
  80 msgid "%1 Web"
  81 msgstr "Dział %1"
  82 
  83 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:3
  84 msgid "%1 Web Home"
  85 msgstr "Strona domowa działu: %1"
  86 
  87 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:84
  88 msgid "%1 for changing your email address"
  89 msgstr "%1 aby zmienić adres email"
  90 
  91 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:83
  92 msgid "%1 for changing your password"
  93 msgstr "%1 aby zmienić hasło"
  94 
  95 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:47
  96 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:37
  97 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:85
  98 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:38
  99 msgid "%1 has a list of other TWiki users"
  100 msgstr "%1 lista kont użytkowników TWiki"
  101 
  102 #: templates/messages.tmpl:423
  103 msgid ""
  104 "%1 has been editing the topic for %2 and the lease is still active for "
  105 "another %3."
  106 msgstr ""
  107 "Użytkownik %1 prowadził edycję strony przez %2 i blokada będzie wciąż "
  108 "aktywna przez kolejne %3."
  109 
  110 #: templates/registernotifyadmin.tmpl:10
  111 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:10
  112 msgid "%1 has been registered with e-mail %2"
  113 msgstr "Użytkownik %1 został zarejestrowany z adresem email: %2"
  114 
  115 #: templates/messages.tmpl:23
  116 msgid "%1 home"
  117 msgstr "strona domowa %1"
  118 
  119 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:86
  120 msgid "%1 is a list of TWiki user documentation"
  121 msgstr "%1 dokumentacja do TWiki"
  122 
  123 #: templates/messages.tmpl:106
  124 msgid "%1 is an invalid name for a new web"
  125 msgstr "%1 jest niepoprawną nazwą nowego działu"
  126 
  127 #: templates/login.sudo.tmpl:4 templates/login.tmpl:6
  128 msgid "%1 is currently logged in"
  129 msgstr "Użytkownik %1 jest już zalogowany"
  130 
  131 #: templates/messages.tmpl:404
  132 msgid "%1 is currently set to %2"
  133 msgstr "%1 jest obecnie ustawione na %2"
  134 
  135 #: templates/messages.tmpl:421
  136 msgid "%1 is editing %2."
  137 msgstr "%1 jest w trakcie edycji %2."
  138 
  139 #: templates/messages.tmpl:49
  140 msgid "%1 is in at least one group and cannot be removed"
  141 msgstr "%1 jest w co najmniej jednej grupie i nie może zostać usunięty"
  142 
  143 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:40
  144 msgid "%1 is the default topic for deleted attachments."
  145 msgstr "%1 jest domyślną stroną zawierającą usunięte załączniki."
  146 
  147 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:87
  148 msgid "%1 lists all TWiki user tools"
  149 msgstr "%1 narzędzia użytkownika TWiki"
  150 
  151 #: templates/messages.tmpl:429
  152 msgid "%1 may still be editing %2."
  153 msgstr "%1 prawdopodobnie wciąż jest w trakcie edycji %2."
  154 
  155 #. ("<nop>$toWeb.<nop>$toTopic",                       "<nop>$fromWeb.<nop>$fromTopic",                       $date,                       $by)
  156 #: lib/TWiki/Render.pm:200
  157 msgid "%1 moved from %2 on %3 by %4"
  158 msgstr "%1 została przeniesiona z %2 do %3 przez %4"
  159 
  160 #: templates/messages.tmpl:22
  161 msgid "%1 to create another web"
  162 msgstr "%1 w celu utworzenia innego działu"
  163 
  164 #: templates/messages.tmpl:21
  165 msgid "%1 to customize the web specific preferences"
  166 msgstr "%1 w celu skonfigurowania działu"
  167 
  168 #: templates/messages.tmpl:20
  169 msgid "%1 to start working on the new web"
  170 msgstr "%1 w celu rozpoczęcia pracy w nowym dziale"
  171 
  172 #: templates/messages.tmpl:489
  173 msgid "%1 topic does not exist"
  174 msgstr "strona %1 nie istnieje"
  175 
  176 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:11
  177 msgid "&Cancel"
  178 msgstr "&Rezygnacja"
  179 
  180 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:14
  181 msgid "&Edit text"
  182 msgstr "&Edycja tekstu"
  183 
  184 #: templates/twiki.tmpl:96
  185 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:155
  186 msgid "&History"
  187 msgstr "&Wersje"
  188 
  189 #: templates/messages.tmpl:262
  190 msgid "'%1' is not a valid %2 "
  191 msgstr "'%1' nie jest poprawną nazwą w formacie %2 "
  192 
  193 #: data/TWiki/WebTopicCreator.txt:2
  194 #, fuzzy
  195 msgid "'Create New Topic' page has moved"
  196 msgstr "Utwórz nową stronę w dziale: %1"
  197 
  198 #: templates/login.tmpl:10
  199 msgid "(%1 login)"
  200 msgstr ""
  201 
  202 #: templates/rdiff.tmpl:4
  203 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:6
  204 msgid "(%1 vs. %2)"
  205 msgstr "(%1 vs. %2)"
  206 
  207 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:76
  208 msgid "(=all= to show all topics)"
  209 msgstr "(wpisz =all=, aby wyświetlić wyniki dla wszystkich stron)"
  210 
  211 #: data/Sandbox/WebHome.txt:9
  212 msgid "(Use a topic name in TWiki.WikiNotation)"
  213 msgstr ""
  214 "(wpisz nazwę nowej strony w formacie [[%TWIKIWEB%.WikiNotation][WikiWord]])"
  215 
  216 #: templates/messages.tmpl:156
  217 msgid "(__Suggestion:__ How about uploading your picture to your topic?)"
  218 msgstr "(__Propozycja:__ A może zechcesz zamieścić swoją fotografię?)"
  219 
  220 #: templates/oopsaccessdenied.tmpl:4
  221 #, fuzzy
  222 msgid "(access denied)"
  223 msgstr "Dostęp zabroniony"
  224 
  225 #: templates/attachnew.tmpl:2
  226 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:8
  227 msgid "(attach)"
  228 msgstr "(utwórz załącznik)"
  229 
  230 #: templates/backlinksweb.tmpl:4
  231 msgid "(backlinks in %1 Web)"
  232 msgstr "(odwołania w dziale %1)"
  233 
  234 #: templates/backlinksallwebs.tmpl:4
  235 msgid "(backlinks in all Webs)"
  236 msgstr "(odwołania we wszystkich działach)"
  237 
  238 #: templates/searchbookview.tmpl:3
  239 #, fuzzy
  240 msgid "(book view)"
  241 msgstr "Kod źródłowy"
  242 
  243 #: templates/changeform.tmpl:4
  244 msgid "(change form)"
  245 msgstr "(zmień formularz)"
  246 
  247 #: templates/oopschangelanguage.tmpl:2 templates/oopslanguagechanged.tmpl:3
  248 msgid "(change language)"
  249 msgstr "(zmień język)"
  250 
  251 #: templates/changes.tmpl:5
  252 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/changes.pattern.tmpl:4
  253 msgid "(changes)"
  254 msgstr "(zmiany)"
  255 
  256 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:5
  257 msgid "(delete attachment)"
  258 msgstr "(usuń załącznik)"
  259 
  260 #: templates/renamedelete.tmpl:4
  261 msgid "(delete)"
  262 msgstr "(usuń)"
  263 
  264 #: templates/editform.tmpl:4 templates/editform.tmpl:5
  265 msgid "(edit form)"
  266 msgstr "(edycja formularza)"
  267 
  268 #: templates/edittext.tmpl:4 templates/edittext.tmpl:7
  269 msgid "(edit text)"
  270 msgstr "(edycja tekstu)"
  271 
  272 #: templates/edit.tmpl:10 templates/edit.tmpl:4
  273 msgid "(edit)"
  274 msgstr "(edycja)"
  275 
  276 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:105
  277 msgid "(how you log in) LoginName:"
  278 msgstr "(nazwa konta użytkownika) NazwaKonta:"
  279 
  280 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:100
  281 msgid "(identifies you to others) WikiName:"
  282 msgstr "(służy do identyfikacji) WikiName"
  283 
  284 #: templates/login.tmpl:4
  285 #, fuzzy
  286 msgid "(login)"
  287 msgstr "Zaloguj"
  288 
  289 #: templates/oopsmore.tmpl:3
  290 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/oopsmore.pattern.tmpl:12
  291 msgid "(more)"
  292 msgstr "(więcej)"
  293 
  294 #: templates/moveattachment.tmpl:4
  295 msgid "(move attachment)"
  296 msgstr "(przenieś załącznik)"
  297 
  298 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:56
  299 msgid "(no parent, orphaned topic)"
  300 msgstr "(sierota-brak strony nadrzędnej)"
  301 
  302 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1013 lib/TWiki/UI/Manage.pm:1016
  303 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1019 lib/TWiki/UI/Manage.pm:1053
  304 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1076 lib/TWiki/UI/Manage.pm:632
  305 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:635 lib/TWiki/UI/Manage.pm:638
  306 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:641 lib/TWiki/UI/Manage.pm:882
  307 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:907
  308 msgid "(none)"
  309 msgstr "(brak)"
  310 
  311 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:3
  312 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:3
  313 msgid "(oops)"
  314 msgstr "(oops)"
  315 
  316 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:274
  317 msgid "(optional)"
  318 msgstr "(opcjonalnie)"
  319 
  320 #: data/TWiki/WebSearch.txt:33 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:43
  321 msgid "(otherwise search %1 Web only)"
  322 msgstr "(w przeciwnym razie wyszukaj tylko w dziale %1)"
  323 
  324 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:41
  325 #, fuzzy
  326 msgid "(raw view)"
  327 msgstr "Kod źródłowy"
  328 
  329 #: templates/oopsmore.tmpl:21 templates/oopsmore.tmpl:30
  330 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:13
  331 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:7
  332 msgid "(recommended)"
  333 msgstr "(zalecane)"
  334 
  335 #: templates/rename.tmpl:4 templates/renameconfirm.tmpl:4
  336 #: templates/renameweb.tmpl:4 templates/renamewebconfirm.tmpl:4
  337 msgid "(rename)"
  338 msgstr "(zmień nazwę)"
  339 
  340 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:41
  341 #, fuzzy
  342 msgid "(revision %1)"
  343 msgstr "Zmiana"
  344 
  345 #: templates/oopssaveerr.tmpl:8
  346 #, fuzzy
  347 msgid "(save error)"
  348 msgstr "Błąd zapisu strony"
  349 
  350 #: templates/searchformat.tmpl:3
  351 #, fuzzy
  352 msgid "(search result)"
  353 msgstr "(wyniki wyszukiwania)"
  354 
  355 #: templates/search.tmpl:7
  356 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/search.classic.tmpl:7
  357 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/search.pattern.tmpl:5
  358 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/search.pattern.tmpl:9
  359 msgid "(search results)"
  360 msgstr "(wyniki wyszukiwania)"
  361 
  362 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:59
  363 msgid "(semicolon =;= for and)"
  364 msgstr "(średnik =;= dla AND);"
  365 
  366 #: templates/settings.tmpl:4
  367 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:4
  368 msgid "(set preferences)"
  369 msgstr "(ustawienia)"
  370 
  371 #: templates/messages.tmpl:275
  372 msgid "(single character first name)"
  373 msgstr "(imię jednoznakowe)"
  374 
  375 #: templates/messages.tmpl:274
  376 msgid "(single character last name)"
  377 msgstr "(nazwisko jednoznakowe)"
  378 
  379 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:864
  380 msgid "(skipped)"
  381 msgstr "(pominięto)"
  382 
  383 #: templates/attachagain.tmpl:18
  384 msgid ""
  385 "*Change comment:* If you use _Change Properties_ to change a comment, the "
  386 "comment shown in the topic will change, but the comment shown against the "
  387 "attachment history will be the comment when the file was uploaded."
  388 msgstr ""
  389 "*Zmiana komentarza:* Zmiana komentarza dokonana na skutek kliknięcia _Zmiana "
  390 "właściwości_ dotyczyć będzie tylko komentarza wyświetlanego na stronie. W "
  391 "historii załączników wciąż wyświetlany będzie taki komentarz, jaki podano w "
  392 "momencie tworzenia załącznika."
  393 
  394 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:8
  395 msgid "*Formatting help:*"
  396 msgstr "*Pomoc do zasad formatowania:*"
  397 
  398 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:15
  399 msgid ""
  400 "*Important:* the information provided in this form will be stored in a "
  401 "database on the TWiki server. This database is accessible to anyone who can "
  402 "access the server through the web (though passwords will be encrypted, and e-"
  403 "mail addresses will be obfusticated to help prevent spamming). Your country, "
  404 "or the country where the server is hosted, may have Data Protection laws "
  405 "governing the maintenance of such databases. If you are in doubt, you should "
  406 "contact %1 for details of the Data Protection Policy of this TWiki server "
  407 "before registering."
  408 msgstr ""
  409 "*Uwaga:* informacje podane w formularzu zostaną zapisane w bazie danych i "
  410 "będą widoczne dla wszystkich korzystających z TWiki. Nie dotyczy to hasła "
  411 "oraz adresu email, które zostaną zabezpieczone przez zaszyfrowanie. "
  412 "Dodatkowo przed dostępem osób niepowołanych może zostać zabezpieczony kraj "
  413 "pochodzenia. Skontaktuj się z administratorem: %1 w razie pytań i/lub "
  414 "zastrzeżeń dotyczących zabezpieczenia danych osobowych w TWiki."
  415 
  416 #: templates/attachagain.tmpl:19
  417 msgid ""
  418 "*Local file:* If you select a different file in _Local file:_, it is this "
  419 "that will be updated or added."
  420 msgstr ""
  421 "*Plik lokalny:* Po wybraniu innego pliku w polu _Plik lokalny:_, zostanie on "
  422 "załadowany lub dodany."
  423 
  424 #: templates/attachagain.tmpl:17
  425 #, fuzzy
  426 msgid ""
  427 "*Properties:* The comment and visibility (i.e. is attachment hidden) can be "
  428 "changed without uploading a file by pressing \"Change Properties only\"; see "
  429 "%1."
  430 msgstr ""
  431 "*Właściwości:* Komentarz oraz wyświetlanie załącznika w tabeli załączników "
  432 "mogą zostać zmienione bez ponownego ładowania pliku. Należy w tym celu "
  433 "kliknąć \"Zmień tylko komentarz i właściwości\"; więcej: <a target="
  434 "\"HiddenAttachment\" onclick=\"return launchWindow('%1','HiddenAttachment')"
  435 "\" href=\"%2\" rel='nofollow'>HiddenAttachment</a>."
  436 
  437 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:9
  438 msgid "*bold* put word/phrase in asterisks: =<nop>*your phrase*="
  439 msgstr "*pogrubiony* - tekst między gwiazdkami: =<nop>*tekst pogrubiony*="
  440 
  441 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:10
  442 msgid ""
  443 "*bullet list* 3 spaces, asterisk, 1 space: =&&nbsp;&&nbsp;&&nbsp;*&&nbsp;"
  444 "your text="
  445 msgstr ""
  446 "*lista wyliczeniowa* 3 spacje, gwiazdka, 1 spacja: =&&nbsp;&&nbsp;&&nbsp;"
  447 "*&&nbsp; pozycja listy="
  448 
  449 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:14
  450 #, fuzzy
  451 msgid ""
  452 "*external links* =http://yahoo.com= or =[<nop>[http://yahoo.com/][link to "
  453 "Yahoo]]="
  454 msgstr ""
  455 "*skrót* należy podać nazwę strony w formacie WikiWord lub adres URL: =%1=, "
  456 "=http://yahoo.com= lub =[<nop> [http://yahoo.com/][skrót do Yahoo]]="
  457 
  458 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:11
  459 msgid "*headings* 3 dashes, 1 to 6 pluses, 1 space: =---++&&nbsp;Your Heading="
  460 msgstr ""
  461 "*nagłówek* 3 znaki minus, 1 do 6 znaków plus, 1 spacja: =---++&&nbsp;tekst "
  462 "nagłówka="
  463 
  464 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:12
  465 msgid "*italic* put word/phrase in underscores: =_<nop>your words_="
  466 msgstr ""
  467 "*pochylony* tekst między znakami podkreślenia: =_<nop>tekst pochylony_="
  468 
  469 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:15
  470 msgid "*monospaced* put word/phrase in equal signs: =<nop>=your words=="
  471 msgstr ""
  472 "*tekst o stałej szerokości znaków* tekst między znakami równości: '=': "
  473 "=<nop>=tekst o stałej szerokości znaków=="
  474 
  475 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:16
  476 msgid "*paragraphs* separate with blank line"
  477 msgstr "*akapit* są oddzielane znakiem przynajmniej jednej pustej linii"
  478 
  479 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:13
  480 msgid "*site links* use topic name: =%1= or =[<nop>[%1][Our homepage]]="
  481 msgstr ""
  482 
  483 #: lib/TWiki/I18N/Extract.pm:104
  484 msgid "..."
  485 msgstr "..."
  486 
  487 #: templates/oopsmore.tmpl:14
  488 msgid "<a href='%1' rel='nofollow'>Edit settings</a> for this topic"
  489 msgstr "<a href='%1' rel='nofollow'>Edycja ustawień</a> bieżącej strony"
  490 
  491 #: data/TWiki/WebChanges.txt:8
  492 msgid ""
  493 "<a href='%1'>RSS feed</a>, recent changes with <a href='%2'>50</a>, <a "
  494 "href='%3' rel='nofollow'>100</a>, <a href='%4' rel='nofollow'>200</a>, <a "
  495 "href='%5' rel='nofollow'>500</a>, <a href='%6' rel='nofollow'>1000</a> "
  496 "topics, <a href='%7' rel='nofollow'>all changes</a>"
  497 msgstr ""
  498 "<a href='%1'>RSS</a>, ostatnie zmiany: <a href='%2'>50</a>, <a href='%3' "
  499 "rel='nofollow'>100</a>, <a href='%4' rel='nofollow'>200</a>, <a href='%5' "
  500 "rel='nofollow'>500</a>, <a href='%6' rel='nofollow'>1000</a> stron, <a "
  501 "href='%7' rel='nofollow'>wszystkie zmiany</a>"
  502 
  503 #: templates/oopsmore.tmpl:41
  504 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:21
  505 msgid "<em>in %1 web</em> only"
  506 msgstr "tylko w <em>dziale %1</em>"
  507 
  508 #: templates/oopsmore.tmpl:39
  509 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:19
  510 msgid "<em>in all public webs</em>"
  511 msgstr "<em>we wszystkich działach</em>"
  512 
  513 #: templates/messages.tmpl:478
  514 msgid ""
  515 "A %1 is divided into webs; each one represents one subject, one area of "
  516 "collaboration. You are trying to %2 in a web that does not exist."
  517 msgstr ""
  518 "%1 jest podzielone na działy, z których każdy przedstawia oddzielny obszar "
  519 "współpracy. Próbujesz wykonać operację %2 w dziale, który nie istnieje."
  520 
  521 #: templates/messages.tmpl:354
  522 msgid "A =.txt= extension is appended to some filenames for security reasons"
  523 msgstr ""
  524 "Ze względów bezpieczeństwa do niektórych nazw plików jest dodawane "
  525 "rozszerzenie <code>.txt</code>"
  526 
  527 #: templates/messages.tmpl:123
  528 msgid ""
  529 "A color starts with a # sign, followed by 6 hexadecimal numbers, e.g. "
  530 "=#FFFF00=."
  531 msgstr ""
  532 "Oznaczenie koloru zaczyna się od znaku #, po którym następuje sześć cyfr "
  533 "heksadecymalnych, np.: =#FFFF00=."
  534 
  535 #. ($data->{Email})
  536 #: lib/TWiki/UI/Register.pm:829
  537 msgid "A confirmation e-mail has been sent to %1"
  538 msgstr "Do użytkownika %1 wysłano list z potwierdzeniem"
  539 
  540 #: templates/messages.tmpl:482
  541 msgid ""
  542 "A link to a topic located in another web is written like %1. Make sure that "
  543 "the name of the web is not spelt wrongly on the previous page; fix the link "
  544 "if necessary."
  545 msgstr ""
  546 "Odwołanie do strony umieszczonej w innym dziale jest tworzone jako: %1."
  547 "Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś nazwę działu lub popraw odwołanie."
  548 
  549 #: data/Sandbox/WebHome.txt:25
  550 msgid "A more extensive changes list is available via [[%1][Recent Changes]]."
  551 msgstr "Szczegółowa lista zmian jest dostępna na stronie [[%1][Zmiany]]."
  552 
  553 #: templates/messages.tmpl:452
  554 msgid ""
  555 "A new *system-generated* password for your login name %1 (WikiName %2) has "
  556 "been sent to your registered e-mail address. If your e-mail address is no "
  557 "longer valid, please contact %3"
  558 msgstr ""
  559 "Nowe, wygenerowane automatycznie hasło dla użytkownika: %1 (WikiName %2) "
  560 "zostało przesłane na adres email podany przy rejestracji. Skontaktuj się z %"
  561 "2, jeśli ten adres nie jest poprawny."
  562 
  563 #: data/TWiki/WebTemplateTopics.txt:4
  564 msgid "A topic template defines the initial content of a newly created topic."
  565 msgstr ""
  566 
  567 #: templates/oopsaccessdenied.tmpl:6
  568 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:5
  569 msgid "Access Denied"
  570 msgstr "Dostęp zabroniony"
  571 
  572 #: templates/messages.tmpl:460
  573 msgid "Access check on %1 failed"
  574 msgstr "Sprawdzenie dostępu dla %1 nie powiodło się"
  575 
  576 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:50
  577 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/preview.pattern.tmpl:14
  578 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:19
  579 msgid "Access keys"
  580 msgstr "Klawisze skrótów"
  581 
  582 #: templates/attachtables.tmpl:37 templates/attachtables.tmpl:4
  583 #: templates/changeform.tmpl:10
  584 msgid "Action"
  585 msgstr "Akcja"
  586 
  587 #: templates/messages.tmpl:461
  588 msgid "Action %1: %2."
  589 msgstr "Operacja %1: %2."
  590 
  591 #: templates/addform.tmpl:1
  592 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/addform.classic.tmpl:1
  593 msgid "Add form"
  594 msgstr "Dodaj formularz"
  595 
  596 #: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:161
  597 #, fuzzy
  598 msgid "Add row"
  599 msgstr "Dodaj formularz"
  600 
  601 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:283
  602 msgid "Add your name to the list of users in the %1 topic in the %2 web."
  603 msgstr "Je naam toevoegen aan de lijst van gebruikers in pagina %1 in %2 web."
  604 
  605 #: templates/messages.tmpl:342
  606 msgid "Adding a %1 variable in WebPreferences"
  607 msgstr "Dodano zmienną %1 w ustawieniach na stronie WebPreferences"
  608 
  609 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:24
  610 msgid "Admin Maintenance"
  611 msgstr "Administracja"
  612 
  613 #: templates/login.sudo.tmpl:3
  614 msgid "Admin TWiki User Authentication"
  615 msgstr ""
  616 
  617 #: templates/login.tmpl:56
  618 #, fuzzy
  619 msgid "Administrator login"
  620 msgstr "Błąd zarządzania"
  621 
  622 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:3
  623 msgid "Advanced Search"
  624 msgstr "Wyszukiwanie zaawansowane"
  625 
  626 #: data/TWiki/WebSearch.txt:24
  627 msgid "Advanced search"
  628 msgstr "Wyszukiwanie zaawansowane"
  629 
  630 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:20
  631 msgid ""
  632 "After submitting this form your e-mail will be changed, and you will be "
  633 "returned to this form."
  634 msgstr ""
  635 "Po przesłaniu formularza adres email zostanie zmieniony i nastąpi powrót do "
  636 "bieżącej strony."
  637 
  638 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:12
  639 msgid "After submitting this form your password will be changed."
  640 msgstr "Po przesłaniu formularza hasło zostanie zmienione."
  641 
  642 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:15
  643 msgid ""
  644 "After submitting this form, you will receive an e-mail with your new, "
  645 "*system-generated* password, and a link to a page where you can change it."
  646 msgstr ""
  647 "Po przesłaniu formularza, otrzymasz list zawierający nowe, wygenerowane "
  648 "*automatycznie* hasło oraz skrót do strony, za pomocą której będzie można je "
  649 "zmienić."
  650 
  651 #: data/TWiki/WebSearch.txt:33 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:43
  652 msgid "All public webs"
  653 msgstr "we wszystkich działach"
  654 
  655 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:89
  656 msgid "All topics in %1"
  657 msgstr "Wszystkie strony w dziale: %1"
  658 
  659 #: templates/twiki.tmpl:7
  660 msgid "Allow non <nop>WikiWord for the new topic name"
  661 msgstr ""
  662 "Zezwolenie na tworzenie stron o nazwach nie będących w formacie <nop>WikiWord"
  663 
  664 #: templates/messages.tmpl:256
  665 msgid ""
  666 "Alternatively hit back to go back to TWiki.TWikiRegistration and choose a "
  667 "different username."
  668 msgstr ""
  669 "Można także wrócić na stronę TWiki.TWikiRegistration i podać inną nazwę "
  670 "konta użytkownika."
  671 
  672 #: templates/messages.tmpl:243
  673 msgid ""
  674 "An e-mail could not be delivered. Please notify your %1 administrator, %2"
  675 msgstr "Nie można dostarczyć poczty. Powiadom administratora: %2."
  676 
  677 #: templates/moveattachment.tmpl:30
  678 msgid ""
  679 "An error page will be shown if either of the topics are locked by another "
  680 "user."
  681 msgstr ""
  682 "Jeśli jakaś strona jest zablokowana przez innego użytkownika, to zostanie "
  683 "wyświetlony komunikat o błędzie."
  684 
  685 #: templates/messages.tmpl:17
  686 msgid "And populated with topics from the base web"
  687 msgstr "Oraz rozmieszczone na stronach działu bazowego"
  688 
  689 #: templates/changeform.tmpl:27
  690 #, fuzzy
  691 msgid ""
  692 "Any changes you made to the topic before coming to this page are preserved."
  693 msgstr "Wykonywanie zmian przed przejściem na tę stronę jest zabronione."
  694 
  695 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:66
  696 msgid "Attach"
  697 msgstr "&Załączniki"
  698 
  699 #: templates/attachnew.tmpl:4
  700 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachnew.pattern.tmpl:4
  701 msgid "Attach file to %1"
  702 msgstr "Utwórz załącznik do strony %1"
  703 
  704 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:11
  705 msgid "Attach image or document on %1"
  706 msgstr "Utwórz załącznik do strony %1"
  707 
  708 #: templates/attach.tmpl:17 templates/attachnew.tmpl:6
  709 #: templates/attachnew.tmpl:8
  710 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:37
  711 msgid "Attach new file"
  712 msgstr "Utwórz nowy załącznik"
  713 
  714 #: templates/attachtables.tmpl:4
  715 msgid "Attachment"
  716 msgstr "Załącznik"
  717 
  718 #: templates/messages.tmpl:498
  719 msgid "Attachment '%1' does not exist"
  720 msgstr "Załącznik '%1' nie istnieje"
  721 
  722 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:347
  723 msgid "Attachment already exists in new topic"
  724 msgstr "Załącznik już istnieje na nowej stronie"
  725 
  726 #: templates/messages.tmpl:62
  727 msgid "Attachment delete failed"
  728 msgstr "Usunięcie załącznika nie powiodło się"
  729 
  730 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:328
  731 msgid "Attachment does not exist"
  732 msgstr "Załącznik nie istnieje"
  733 
  734 #: templates/messages.tmpl:54
  735 msgid "Attachment move failed"
  736 msgstr "Przeniesienie załącznika nie powiodło się"
  737 
  738 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachtables.pattern.tmpl:7
  739 msgid "Attachments"
  740 msgstr "Załączniki"
  741 
  742 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:14
  743 #, fuzzy
  744 msgid "Attachments help"
  745 msgstr "Załączniki"
  746 
  747 #: templates/attach.tmpl:7
  748 #, fuzzy
  749 msgid "Attachments of %1"
  750 msgstr "Inne załączniki do %1"
  751 
  752 #: templates/attach.tmpl:47
  753 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:58
  754 msgid "Attachments will not be shown in topic view page."
  755 msgstr "(załącznik nie będzie wyświetlany w tabeli załączników)."
  756 
  757 #: templates/oopsaccessdenied.tmpl:5 templates/oopsattention.tmpl:5
  758 #: templates/oopslanguagechanged.tmpl:11 templates/oopsleaseconflict.tmpl:4
  759 #: templates/oopssaveerr.tmpl:10
  760 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:4
  761 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsattention.classic.tmpl:4
  762 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:4
  763 msgid "Attention"
  764 msgstr "Uwaga"
  765 
  766 #: templates/attachtables.tmpl:26
  767 msgid "Attribute"
  768 msgstr "Atrybut"
  769 
  770 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:62
  771 msgid "Automated notification of topic changes"
  772 msgstr "Automatyczne powiadamianie o zmianach na stronie"
  773 
  774 #: data/_default/WebHome.txt:4
  775 msgid "Available Information"
  776 msgstr "Informacje:"
  777 
  778 #: templates/changeform.tmpl:33
  779 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/changeform.pattern.tmpl:13
  780 #, fuzzy
  781 msgid "Available form templates"
  782 msgstr "Dopuszczalne szablony formularzy"
  783 
  784 #: data/TWiki/WebTemplateTopics.txt:6
  785 #, fuzzy
  786 msgid "Available templates in %1 Web:"
  787 msgstr "Dopuszczalne szablony formularzy"
  788 
  789 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:11
  790 msgid "Back to topic"
  791 msgstr "Wróć do:"
  792 
  793 #: templates/oopsmore.tmpl:37 templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:89
  794 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:17
  795 msgid "Backlinks"
  796 msgstr "Odwołania"
  797 
  798 #: templates/backlinksweb.tmpl:7
  799 msgid "Backlinks to %1 in %2 Web"
  800 msgstr "Odwołania do %1 w dziale %2"
  801 
  802 #: templates/backlinksallwebs.tmpl:7
  803 msgid "Backlinks to %1 in all Webs"
  804 msgstr "Odwołania do %1 we wszystkich działach"
  805 
  806 #: templates/messages.tmpl:280
  807 msgid "Bad password"
  808 msgstr "Błędne hasło"
  809 
  810 #: templates/messages.tmpl:118
  811 msgid "Base web %1 is missing or does not exist"
  812 msgstr "Strona nadrzędna %1 nie została podana lub nie istnieje"
  813 
  814 #: data/TWiki/WebSearch.txt:31 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:41
  815 msgid "Both body and title"
  816 msgstr "w zawartości i w tytule strony"
  817 
  818 #: templates/changeform.tmpl:28
  819 msgid ""
  820 "But existing form data will be lost (you can always retrieve this data "
  821 "through the topic history)"
  822 msgstr ""
  823 
  824 #: data/Trash/WebHome.txt:7
  825 msgid ""
  826 "By default, viewing the Trash web is restricted to %1. If you would like to "
  827 "allow all users to view the Trash web, remove the =ALLOWWEBVIEW= restriction "
  828 "in WebPreferences."
  829 msgstr ""
  830 "Aby wszyscy użytkownicy mogli przeglądać dział Trash, należy usunąć "
  831 "komentarz przy zmiennej =ALLOWWEBVIEW= na stronie WebPreferences. "
  832 "Standardowo ten dział może przeglądać tylko użytkownik: %1. "
  833 
  834 #: templates/messages.tmpl:44 templates/messages.tmpl:450
  835 msgid "Can't find user %1"
  836 msgstr "Nie można odnaleźć użytkownika: %1"
  837 
  838 #: templates/messages.tmpl:451
  839 msgid "Can't get an e-mail address for %1 (required for password reset)"
  840 msgstr "Brak adresu email użytkownika %1 (wymagany do zresetowania hasła)"
  841 
  842 #: templates/twiki.tmpl:74
  843 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:64
  844 #: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:163
  845 msgid "Cancel"
  846 msgstr "Rezygnacja"
  847 
  848 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:44
  849 msgid "Cancel editing and discard changes"
  850 msgstr "Rezygnacja z edycji - porzuć zmiany"
  851 
  852 #: templates/messages.tmpl:69
  853 msgid "Cannot create %1 because it already exists."
  854 msgstr "Nie można utworzyć strony %1, gdyż taka już istnieje."
  855 
  856 #: templates/messages.tmpl:114
  857 msgid "Cannot create web %1 because it already exists"
  858 msgstr "Nie można utworzyć działu %1, gdyż taki już istnieje"
  859 
  860 #: templates/messages.tmpl:75 templates/messages.tmpl:81
  861 msgid "Cannot rename %1 to %2 because it already exists."
  862 msgstr "Nie można zmienić nazwy z %1 na %2, gdyż taka już istnieje."
  863 
  864 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:58
  865 msgid "Case sensitive"
  866 msgstr "uwzględnij wielkość liter"
  867 
  868 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:33
  869 msgid "Categories"
  870 msgstr "Kategorie"
  871 
  872 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:2
  873 msgid "Change Password"
  874 msgstr "Zmień hasło"
  875 
  876 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:21
  877 msgid "Change comment and properties only"
  878 msgstr "Zmień tylko komentarz i właściwości"
  879 
  880 #: templates/renamebase.tmpl:15
  881 msgid "Change from:"
  882 msgstr "Poprzednia nazwa:"
  883 
  884 #: data/TWiki/LanguageSelector.txt:16 templates/oopschangelanguage.tmpl:20
  885 #: templates/oopschangelanguage.tmpl:4 templates/oopslanguagechanged.tmpl:5
  886 msgid "Change language"
  887 msgstr "Zmień język"
  888 
  889 #: templates/renamewebbase.tmpl:43
  890 msgid "Change links in topics that refer to !%1 in any Web:"
  891 msgstr "Zmień skróty na stronach z odwołaniami do !%1 w każdym dziale:"
  892 
  893 #: templates/renamewebbase.tmpl:40
  894 msgid "Change links in topics that refer to !%1 in the %2 Web:"
  895 msgstr "Zmień skróty na stronach z odwołaniami do !%1 tylko w dziale: %2:"
  896 
  897 #: templates/renamebase.tmpl:56
  898 msgid "Change links in topics that refer to %1 in any Web:"
  899 msgstr ""
  900 "Uaktualnij skróty, które odwołują się do strony %1 we wszystkich działach:"
  901 
  902 #: templates/renamebase.tmpl:53
  903 msgid "Change links in topics that refer to %1 in the %2 Web:"
  904 msgstr "Uaktualnij skróty, które odwołują się do strony %1 tylko w dziale %2"
  905 
  906 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:30
  907 msgid "Change password"
  908 msgstr "Zmień hasło"
  909 
  910 #: templates/attachagain.tmpl:21
  911 #, fuzzy
  912 msgid "Change properties only"
  913 msgstr "Zmień właściwości"
  914 
  915 #: templates/edit.tmpl:7
  916 msgid "Change topic"
  917 msgstr "Zmień stronę"
  918 
  919 #: templates/search.tmpl:18
  920 msgid "Changed"
  921 msgstr "Zmienione"
  922 
  923 #: templates/search.tmpl:19
  924 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:18
  925 msgid "Changed by"
  926 msgstr "Zmieniony przez:"
  927 
  928 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:16
  929 msgid "Changed:"
  930 msgstr "Zmienione:"
  931 
  932 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:8
  933 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:8
  934 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:9
  935 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:4
  936 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:6
  937 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:7
  938 msgid "Changes"
  939 msgstr "Zmiany"
  940 
  941 #. ($r2, $r1)
  942 #: lib/TWiki/UI/RDiff.pm:483
  943 msgid "Changes from r%1 to r%2"
  944 msgstr "Zmiany w wersji r%2 w porównaniu do r%1"
  945 
  946 #: templates/messages.tmpl:402
  947 #, fuzzy
  948 msgid ""
  949 "Check your configuration settings for {TemplateDir} and {TemplatePath}. If "
  950 "that's not the problem, it may be because you have a setting of %1 that is "
  951 "pointing to a template that doesn't exist."
  952 msgstr ""
  953 "Sprawdź ustawienia dla {TemplateDir}. Jeśli nie to jest źródłem problemu, to "
  954 "być może ustawione jest %1, które odwołuje się do nieistniejącego szablonu."
  955 
  956 #: templates/renamebase.tmpl:42 templates/renamedelete.tmpl:31
  957 msgid "Checked topics will be updated to point to the new topic location."
  958 msgstr ""
  959 "Skróty na zaznaczonych stronach zostaną zaktualizowane tak, aby wskazywały "
  960 "na nowe położenie strony."
  961 
  962 #: templates/renameweb.tmpl:29
  963 msgid "Checked topics will be updated to point to the new web name."
  964 msgstr ""
  965 "Skróty na zaznaczonych stronach zostaną zaktualizowane tak, aby wskazywały "
  966 "na nową nazwę działu."
  967 
  968 #: templates/oopsmore.tmpl:113
  969 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:23
  970 msgid "Child topics in %1 web"
  971 msgstr "Strony podrzędne w dziale %1"
  972 
  973 #: templates/changeform.tmpl:7
  974 msgid "Choose a new form for %1"
  975 msgstr "Wybierz nowy szablon formularza dla strony %1"
  976 
  977 #: lib/TWiki/Form/Checkbox.pm:39
  978 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:34
  979 msgid "Clear all"
  980 msgstr "Wyczyść wszystkie"
  981 
  982 #: lib/TWiki/Render.pm:183
  983 msgid ""
  984 "Click to move topic back to previous location, with option to change "
  985 "references."
  986 msgstr ""
  987 "Kliknij, aby cofnąć stronę do poprzedniego położenia oraz ewentualnie "
  988 "uaktualnić odwołania."
  989 
  990 #: twikiplugins/TwistyPlugin/data/TWiki/TwistyPlugin.txt:548
  991 msgid "Close"
  992 msgstr "Zamknij"
  993 
  994 #: templates/messages.tmpl:122
  995 msgid "Color %1 has an invalid format"
  996 msgstr "Format zapisu koloru %1 jest nieprawidłowy"
  997 
  998 #: templates/attach.tmpl:26 templates/attachtables.tmpl:37
  999 #: templates/attachtables.tmpl:4
 1000 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:46
 1001 msgid "Comment"
 1002 msgstr "Komentarz"
 1003 
 1004 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:274
 1005 msgid "Comments:"
 1006 msgstr "Komentarze:"
 1007 
 1008 #: templates/oopsmore.tmpl:94
 1009 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:44
 1010 msgid "Compare revisions"
 1011 msgstr "Porównaj zmiany"
 1012 
 1013 #: templates/renameconfirm.tmpl:7 templates/renamewebconfirm.tmpl:7
 1014 msgid "Confirm rename or move"
 1015 msgstr "Potwierdź zmianę nazwy lub przesunięcie"
 1016 
 1017 #: templates/messages.tmpl:31
 1018 msgid ""
 1019 "Confirm your changes using TWiki's [[%1][topic history comparison tool "
 1020 "(diff)]]."
 1021 msgstr ""
 1022 
 1023 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:6
 1024 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:5
 1025 msgid "Conflict"
 1026 msgstr "Konflikt"
 1027 
 1028 #: templates/messages.tmpl:463 templates/messages.tmpl:471
 1029 #: templates/messages.tmpl:495 templates/messages.tmpl:501
 1030 #: templates/messages.tmpl:510
 1031 msgid "Contact %1 if you have any questions."
 1032 msgstr "Pytania można kierować do: %1."
 1033 
 1034 #: templates/messages.tmpl:394
 1035 msgid "Continue and try to rename web?"
 1036 msgstr "Czy kontynuować i spróbować zmienić nazwę działu?"
 1037 
 1038 #: data/TWiki/WebTopicCreator.txt:4
 1039 #, fuzzy
 1040 msgid "Continue to create the new page"
 1041 msgstr "Nie można utworzyć nowego działu: %1"
 1042 
 1043 #: data/TWiki/TWikiPreferences.txt:40 data/TWiki/WebPreferences.txt:33
 1044 msgid ""
 1045 "Copyright &&copy; by the contributing authors. All material on this "
 1046 "collaboration platform is the property of the contributing authors."
 1047 msgstr ""
 1048 "Copyright &&copy;. Zawartość tej strony jest własnością osób "
 1049 "współpracujących."
 1050 
 1051 #: templates/messages.tmpl:132
 1052 msgid "Could not create the new web %1"
 1053 msgstr "Nie można utworzyć nowego działu: %1"
 1054 
 1055 #: templates/messages.tmpl:400
 1056 msgid "Could not find template"
 1057 msgstr "Nie można odnaleźć szablonu"
 1058 
 1059 #: templates/messages.tmpl:455
 1060 msgid "Could not perform search. Error was: %1"
 1061 msgstr ""
 1062 
 1063 #: templates/messages.tmpl:312
 1064 msgid "Could not save %1."
 1065 msgstr "Nie można zapisać strony: %1."
 1066 
 1067 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:125
 1068 msgid "Country:"
 1069 msgstr "Państwo:"
 1070 
 1071 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:27
 1072 msgid "Create '%1'"
 1073 msgstr "Utwórz '%1'"
 1074 
 1075 #: data/Sandbox/WebHome.txt:18
 1076 msgid "Create <nop>TestTopic###"
 1077 msgstr "Utwórz: <nop>StronaTestowa###"
 1078 
 1079 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:5
 1080 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:5
 1081 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:4
 1082 msgid "Create New Topic"
 1083 msgstr "Utwórz nową stronę"
 1084 
 1085 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:6
 1086 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:40
 1087 msgid "Create New Topic in %1 Web"
 1088 msgstr "Utwórz nową stronę w dziale: %1"
 1089 
 1090 #: templates/attach.tmpl:39
 1091 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:56
 1092 msgid "Create a link to the attached file"
 1093 msgstr "Utwórz skrót do załącznika"
 1094 
 1095 #: data/Sandbox/WebHome.txt:16
 1096 msgid "Create a new auto-numbered test topic:"
 1097 msgstr "Utwórz nową, automatycznie numerowaną stronę testową:"
 1098 
 1099 #: data/Sandbox/WebHome.txt:9
 1100 msgid "Create a new document by name:"
 1101 msgstr "Utwórz nowy dokument o nazwie:"
 1102 
 1103 #: data/Sandbox/WebHome.txt:10
 1104 msgid "Create by Name"
 1105 msgstr "Utwórz stronę o nazwie:"
 1106 
 1107 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:11
 1108 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:4
 1109 msgid "Create personal sidebar"
 1110 msgstr "Utwórz własny pasek boczny"
 1111 
 1112 #: templates/messages.tmpl:493
 1113 #, fuzzy
 1114 msgid "Create the topic"
 1115 msgstr "Utwórz tę stronę"
 1116 
 1117 #: data/TWiki/TWikiPreferences.txt:314 data/TWiki/TWikiPreferences.txt:316
 1118 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:60 lib/TWiki/Render.pm:89
 1119 msgid "Create this topic"
 1120 msgstr "Utwórz tę stronę"
 1121 
 1122 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:282
 1123 msgid ""
 1124 "Create your personal %1 topic using your WikiName as topic name, and add the "
 1125 "data you submitted to the topic."
 1126 msgstr ""
 1127 "Utwórz swoją stronę domową: %1. Jako nazwę strony podaj nazwę konta "
 1128 "użytkownika w formacie [[WikiName][WikWord]]. Na stronie możesz zamieścić "
 1129 "dane osobowe i inne informacje o sobie."
 1130 
 1131 #: templates/messages.tmpl:341
 1132 msgid "Creating a suitable Form Definition topic"
 1133 msgstr "Tworzenie właściwej strony definicji formularza"
 1134 
 1135 #: templates/renamedelete.tmpl:10
 1136 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:9
 1137 msgid "Current location:"
 1138 msgstr "Bieżące położenie:"
 1139 
 1140 #: templates/oopsmore.tmpl:51
 1141 msgid "Current parent:"
 1142 msgstr "Bieżąca strona nadrzędna:"
 1143 
 1144 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:23
 1145 msgid "Current password"
 1146 msgstr "Bieżące hasło"
 1147 
 1148 #: templates/attachtables.tmpl:37 templates/attachtables.tmpl:4
 1149 msgid "Date"
 1150 msgstr "Data"
 1151 
 1152 #: templates/mailresetpassword.tmpl:5
 1153 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:5
 1154 msgid "Dear %1"
 1155 msgstr "Drogi %1!"
 1156 
 1157 #: templates/oopsmore.tmpl:98
 1158 msgid "Debug"
 1159 msgstr "Wyświetl błędy"
 1160 
 1161 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:58
 1162 msgid "Default template"
 1163 msgstr "Szablon domyślny"
 1164 
 1165 #: templates/renamedelete.tmpl:34 templates/renamedelete.tmpl:7
 1166 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:29
 1167 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:25
 1168 msgid "Delete"
 1169 msgstr "Usuń"
 1170 
 1171 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:28
 1172 msgid "Delete attachment"
 1173 msgstr "Usuń załącznik"
 1174 
 1175 #: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:162
 1176 #, fuzzy
 1177 msgid "Delete last row"
 1178 msgstr "Usuń stronę"
 1179 
 1180 #: templates/oopsmore.tmpl:19
 1181 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:5
 1182 msgid "Delete topic"
 1183 msgstr "Usuń stronę"
 1184 
 1185 #: templates/oopsmore.tmpl:20 templates/oopsmore.tmpl:22
 1186 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:6
 1187 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:8
 1188 msgid "Delete topic..."
 1189 msgstr "Usuń stronę..."
 1190 
 1191 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:48
 1192 msgid "Describe the file so other people know what it is."
 1193 msgstr "Tekst komentarza do załącznika"
 1194 
 1195 #: lib/TWiki/Form.pm:261
 1196 #, fuzzy
 1197 msgid "Details in separate window"
 1198 msgstr "Kliknij, aby wyświetlić szczegóły w nowym oknie"
 1199 
 1200 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:11
 1201 msgid "Did you spell the %1 correctly?"
 1202 msgstr "%1 - sprawdź pisownię."
 1203 
 1204 #: data/TWiki/VarMAKETEXT.txt:19
 1205 msgid "Did you want to [[%1][reset %2's password]]?"
 1206 msgstr "Czy chcesz [[%1][zresetować hasło użytkownika: %2]]?"
 1207 
 1208 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:14
 1209 msgid "Difference:"
 1210 msgstr "Różnice:"
 1211 
 1212 #: templates/preview.tmpl:11
 1213 #, fuzzy
 1214 msgid "Do not forget to save your changes"
 1215 msgstr "nie zapomnij sprawdzić ustawienia strony (Topis Settings)"
 1216 
 1217 #: templates/attach.tmpl:47
 1218 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:58
 1219 msgid "Do not show attachment in table"
 1220 msgstr "Nie wyświetlaj załącznika w tabeli załączników"
 1221 
 1222 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:70
 1223 msgid "Do show:"
 1224 msgstr "Wyświetl:"
 1225 
 1226 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:26
 1227 msgid "Do you wish to create the topic %1?"
 1228 msgstr "Czy chcesz utworzyć stronę %1?"
 1229 
 1230 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:18
 1231 msgid "Do you wish to navigate quickly to a similar topic?"
 1232 msgstr "Czy chcesz szybko przejść na podobną stronę?"
 1233 
 1234 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:63
 1235 msgid "Don't show:"
 1236 msgstr "Nie wyświetlaj:"
 1237 
 1238 #: templates/messages.tmpl:63
 1239 msgid ""
 1240 "During deletion of attachment =%1= an error was found. Please notify your %2 "
 1241 "administrator."
 1242 msgstr ""
 1243 "Wystąpił błąd przy usuwaniu załącznika =%1=. Powiadom administratora %2. "
 1244 
 1245 #: templates/messages.tmpl:55
 1246 msgid ""
 1247 "During move of attachment %1 to %2 an error was found. Please notify your %3 "
 1248 "administrator."
 1249 msgstr ""
 1250 "Wystąpił błąd przy przenoszeniu załącznika %1 do %2. Powiadom administratora "
 1251 "%3."
 1252 
 1253 #: templates/messages.tmpl:91
 1254 msgid ""
 1255 "During rename of topic %1 to %2 an error (%3) was found. Please notify your %"
 1256 "4 administrator."
 1257 msgstr ""
 1258 "Wystąpił błąd (%3) przy zmianie nazwy strony z %1 na %2. Powiadom "
 1259 "administratora %4."
 1260 
 1261 #: templates/messages.tmpl:94
 1262 msgid ""
 1263 "During rename of web %1 to %2 an error (%3) was found. Please notify your %4 "
 1264 "administrator."
 1265 msgstr ""
 1266 "Wystąpił błąd (%3) przy zmianie nazwy działu z %1 na %2. Powiadom "
 1267 "administratora %4."
 1268 
 1269 #: templates/messages.tmpl:371 templates/oopssaveerr.tmpl:17
 1270 msgid ""
 1271 "During save of %1 an error was found by the version control system. Please "
 1272 "notify your %2 administrator."
 1273 msgstr ""
 1274 "Podczas zapisywania strony %1 wystąpił błąd w systemie kontroli wersji. "
 1275 "Powiadom administratora %2."
 1276 
 1277 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:109
 1278 msgid "E-mail address:"
 1279 msgstr "Adres email:"
 1280 
 1281 #: templates/messages.tmpl:183
 1282 msgid "E-mail changed successfully!"
 1283 msgstr "Adres email został zmieniony!"
 1284 
 1285 #: templates/settings.tmpl:27
 1286 msgid "Each preference has the syntax"
 1287 msgstr "Składnia ustawień jest następująca:"
 1288 
 1289 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:45
 1290 msgid "Edit"
 1291 msgstr "Edycja"
 1292 
 1293 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:25
 1294 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:27
 1295 msgid "Edit Anyway"
 1296 msgstr "Edycja mimo wszystko"
 1297 
 1298 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:13
 1299 #, fuzzy
 1300 msgid "Edit help"
 1301 msgstr "Edycja tekstu"
 1302 
 1303 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:5
 1304 msgid "Edit personal data"
 1305 msgstr "Edycja danych osobistych"
 1306 
 1307 #: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:157
 1308 #, fuzzy
 1309 msgid "Edit table"
 1310 msgstr "Edycja tekstu"
 1311 
 1312 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:10
 1313 msgid "Edit text"
 1314 msgstr "Edycja tekstu"
 1315 
 1316 #: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:158
 1317 #, fuzzy
 1318 msgid "Edit this table"
 1319 msgstr "Edycja strony"
 1320 
 1321 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:18
 1322 msgid "Edit this topic text"
 1323 msgstr "Edycja strony"
 1324 
 1325 #: templates/oopsmore.tmpl:13
 1326 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:60
 1327 msgid "Edit topic preference settings"
 1328 msgstr "Edycja ustawień strony"
 1329 
 1330 #: templates/messages.tmpl:297
 1331 msgid ""
 1332 "Either the code is not valid, or you have already confirmed your "
 1333 "registration using it."
 1334 msgstr ""
 1335 "Kod rejestracyjny jest niepoprawny lub został już wykorzystany do "
 1336 "rejestracji konta."
 1337 
 1338 #: templates/messages.tmpl:362
 1339 msgid ""
 1340 "Either you did not specify a file name, or the file you are trying to upload "
 1341 "%1 has no content. You may not upload an empty file."
 1342 msgstr ""
 1343 "Nie podano nazwy ładowanego pliku lub plik o podanej nazwie (%1) jest pusty. "
 1344 "Nie można załadować pustego pliku."
 1345 
 1346 #: lib/TWiki/UI/Register.pm:418 lib/TWiki/UI/Register.pm:455
 1347 msgid "Email has been disabled for this TWiki installation"
 1348 msgstr ""
 1349 
 1350 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:78
 1351 msgid "Enlarge edit box"
 1352 msgstr "Powiększ okienko edycyjne"
 1353 
 1354 #: templates/login.tmpl:7
 1355 #, fuzzy
 1356 msgid "Enter a new username and password to change identity"
 1357 msgstr "Podaj nową nazwę konta użytkownika i hasło:"
 1358 
 1359 #: templates/login.sudo.tmpl:18
 1360 msgid "Enter the TWiki Administrator user or login as set in %1"
 1361 msgstr ""
 1362 
 1363 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/login.classic.tmpl:21
 1364 #, fuzzy
 1365 msgid ""
 1366 "Enter your TWiki.LoginName. (Typically First name and last name, no space, "
 1367 "no dots, capitalized, e.g. !JohnSmith, unless you chose otherwise). Visit %"
 1368 "TWIKIWEB%.TWikiRegistration if you do not have one."
 1369 msgstr ""
 1370 "Wprowadź nazwę swojego konta w formacie TWiki.LoginName. Zwykle nazwa konta "
 1371 "ma postać: ImieNazwisko - bez spacji i kropek. Imię i nazwisko są pisane "
 1372 "wielką literą, np. JanKowalski. Jeśli jeszcze nie masz konta, to przejdź na "
 1373 "stronę %TWIKIWEB%.TWikiRegistration"
 1374 
 1375 #: templates/messages.tmpl:233
 1376 msgid "Error registering new user"
 1377 msgstr "Błąd rejestracji nowego użytkownika"
 1378 
 1379 #: templates/messages.tmpl:224
 1380 msgid "Error registering user %1"
 1381 msgstr "Błąd rejestracji użytkownika: %1"
 1382 
 1383 #: templates/messages.tmpl:370
 1384 msgid "Error saving topic"
 1385 msgstr "Błąd zapisu strony"
 1386 
 1387 #: templates/login.tmpl:21
 1388 #, fuzzy
 1389 msgid "Error: %1"
 1390 msgstr "Błąd:"
 1391 
 1392 #: templates/messages.tmpl:443
 1393 msgid "Error: File attachment at %1,%2 does not exist"
 1394 msgstr "Błąd: załącznik w %1,%2 nie istnieje"
 1395 
 1396 #: templates/messages.tmpl:445
 1397 msgid ""
 1398 "Error: Unsupported content type: %1 (Must be =text/html=, =text/plain= or "
 1399 "=text/css=)"
 1400 msgstr ""
 1401 "Błąd: nieprawidłowa zawartość strony: %1 (powinno być: =text/html=, =text/"
 1402 "plain= lub =text/css=)"
 1403 
 1404 #: templates/messages.tmpl:444
 1405 msgid "Error: Unsupported protocol. (Must be 'http://domain/...')"
 1406 msgstr "Błąd: nieprawidłowy protokół (powinno być: 'http://domena/...')"
 1407 
 1408 #: templates/messages.tmpl:247
 1409 msgid "Errors"
 1410 msgstr "Błędy"
 1411 
 1412 #: templates/messages.tmpl:453
 1413 msgid "Failed to include URL %1"
 1414 msgstr "Nie udało się dołączyć następującego adresu URL: %1"
 1415 
 1416 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:32
 1417 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:21
 1418 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:26
 1419 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:90
 1420 msgid "Fields marked %1 are required"
 1421 msgstr "Pola oznaczone za pomocą %1 są wymagane"
 1422 
 1423 #: templates/messages.tmpl:347
 1424 msgid "File has been uploaded with different name"
 1425 msgstr "Plik załadowano i zapisano pod inną nazwą"
 1426 
 1427 #: templates/oopsmore.tmpl:38 templates/oopsmore.tmpl:40
 1428 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:18
 1429 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:20
 1430 msgid "Find topics that link to %1 ..."
 1431 msgstr "Wyszukaj strony z odwołaniami do %1 ..."
 1432 
 1433 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:281
 1434 msgid ""
 1435 "Finish creating an account for you, so that you can start editing pages "
 1436 "using your WikiName."
 1437 msgstr ""
 1438 "Zakończono tworzenie konta użytkownika. Możesz teraz edytować strony TWiki "
 1439 "podając przy logowaniu nazwę konta."
 1440 
 1441 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:93
 1442 msgid "First Name:"
 1443 msgstr "Imię:"
 1444 
 1445 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:27
 1446 msgid "Force new revision"
 1447 msgstr "Wymuś nową zmianę"
 1448 
 1449 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:5
 1450 msgid "Forgotten your password?"
 1451 msgstr "Zapomniałeś hasło?"
 1452 
 1453 #: templates/messages.tmpl:319
 1454 msgid "Form Definition %1 missing"
 1455 msgstr "Nie podano definicji formularza: %1"
 1456 
 1457 #: templates/messages.tmpl:324
 1458 msgid "Form definition missing"
 1459 msgstr "Nie podano definicji formularza"
 1460 
 1461 #: templates/renamebase.tmpl:66
 1462 #, fuzzy
 1463 msgid ""
 1464 "Get help on <a target='ManagingTopics' class='twikiPopUp' href='%1' "
 1465 "rel='nofollow'>Renaming and moving topics</a>."
 1466 msgstr ""
 1467 "Pomoc: <a target='ManagingTopics' onclick=\"return launchWindow('%"
 1468 "1','ManagingTopics')\" href=\"%2\" rel='nofollow'>Zmiana nazwy i "
 1469 "przenoszenie stron</a>."
 1470 
 1471 #: templates/renamewebbase.tmpl:50
 1472 #, fuzzy
 1473 msgid ""
 1474 "Get help on <a target='ManagingWebs' class='twikiPopUp' href='%1' "
 1475 "rel='nofollow'>Renaming and moving webs</a>."
 1476 msgstr ""
 1477 "Pomoc: <a target='ManagingTopics' onclick=\"return launchWindow('%"
 1478 "1','ManagingTopics')\" href=\"%2\" rel='nofollow'>Zmiana nazwy i "
 1479 "przenoszenie stron</a>."
 1480 
 1481 #: templates/settings.tmpl:26
 1482 #, fuzzy
 1483 msgid ""
 1484 "Get help on <a target='TWikiVariables' class='twikiPopUp' href='%1' "
 1485 "rel='nofollow'>Setting topic preferences</a>."
 1486 msgstr ""
 1487 "Pomoc: <a target='TWikiVariables' onclick=\"return launchWindow('%"
 1488 "1','TWikiVariables')\" href='%2' rel='nofollow'>Ustawienia strony</a>."
 1489 
 1490 #: data/TWiki/WebSearch.txt:5 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:5
 1491 msgid "Get notified on changes on this search"
 1492 msgstr ""
 1493 
 1494 #: templates/twiki.tmpl:76
 1495 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:66
 1496 msgid "Go back"
 1497 msgstr "Powrót"
 1498 
 1499 #: templates/messages.tmpl:316
 1500 msgid ""
 1501 "Go back in your browser and insert information for all mandatory fields."
 1502 msgstr "Kliknij Wstecz i wypełnij wymagane pola."
 1503 
 1504 #: templates/messages.tmpl:377 templates/oopssaveerr.tmpl:21
 1505 msgid "Go back in your browser and save your changes locally."
 1506 msgstr "Kliknij Wstecz i zapisz zmiany lokalnie."
 1507 
 1508 #: templates/messages.tmpl:271
 1509 msgid "Good examples:"
 1510 msgstr "Dobre przykłady:"
 1511 
 1512 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:6
 1513 msgid "Groups"
 1514 msgstr "Grupy"
 1515 
 1516 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:3
 1517 msgid "Hello %1"
 1518 msgstr "Witaj %1"
 1519 
 1520 #: templates/twiki.tmpl:100
 1521 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:9
 1522 #, fuzzy
 1523 msgid "Hello %1!"
 1524 msgstr "Witaj %1"
 1525 
 1526 #: data/TWiki/WebSearch.txt:24 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:32
 1527 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:38
 1528 msgid "Help"
 1529 msgstr "Pomoc"
 1530 
 1531 #: templates/attach.tmpl:45
 1532 #, fuzzy
 1533 msgid "Hide file"
 1534 msgstr "Ukryj plik:"
 1535 
 1536 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:38
 1537 msgid "Hide help"
 1538 msgstr "Ukryj pomoc"
 1539 
 1540 #: templates/messages.tmpl:109
 1541 msgid "Hierarchical Webs is currently disabled, you cannot create Nested webs."
 1542 msgstr ""
 1543 
 1544 #: templates/registernotify.tmpl:16
 1545 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:16
 1546 msgid "How about attaching your photo?"
 1547 msgstr "A może zamieścisz swoją fotografię?"
 1548 
 1549 #: templates/registerconfirm.tmpl:4
 1550 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:4
 1551 msgid "How to activate your %1 registration"
 1552 msgstr "Jak aktywować konto: %1?"
 1553 
 1554 #: templates/messages.tmpl:349
 1555 msgid ""
 1556 "However, the filename has been changed from %1 to %2. Please make a note of "
 1557 "it."
 1558 msgstr "Uwaga: nazwa pliku została zmieniona z %1 na %2."
 1559 
 1560 #: templates/login.tmpl:48
 1561 msgid "I forgot my password"
 1562 msgstr "Zapomniałem hasło"
 1563 
 1564 #: data/TWiki/TWikiPreferences.txt:40 data/TWiki/WebPreferences.txt:33
 1565 msgid "Ideas, requests, problems regarding %1? <a href='%2'>Send feedback</a>"
 1566 msgstr "<a href='%2'>Wyślij</a> pomysły, pytania, problemy dotyczące %1"
 1567 
 1568 #: templates/messages.tmpl:333
 1569 msgid "If this line isn't present see _upgrade_ section below"
 1570 msgstr "Jeśli brakuje tej linii, to zobacz niżej, w sekcji _aktualizacja_"
 1571 
 1572 #: templates/messages.tmpl:327
 1573 msgid "If this topic is missing create it, otherwise check it for errors."
 1574 msgstr ""
 1575 "Jeśli podana strona nie istnieje, należy ją utworzyć. W przeciwnym razie "
 1576 "należy poprawić błędy."
 1577 
 1578 #: data/TWiki/WebSearch.txt:43 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:86
 1579 msgid ""
 1580 "If you already know the name of the topic, enter the name of the topic into "
 1581 "the [[%1][Jump box]] at the top"
 1582 msgstr ""
 1583 "Jeśli znasz nazwę strony, to wpisz ją w pole [[%1][Skocz do]] na górze strony"
 1584 
 1585 #: templates/messages.tmpl:414
 1586 msgid ""
 1587 "If you are developing a <nop>TWikiApplication, see %1 for a description of "
 1588 "the correct parameters."
 1589 msgstr ""
 1590 "Jeśli tworzysz [[TWikiApplication][aplikację TWiki]], to zajrzyj na stronę %"
 1591 "1, na której podano opis dozwolonych parametrów."
 1592 
 1593 #: templates/messages.tmpl:480
 1594 msgid "If you came here by clicking on a question mark link"
 1595 msgstr "Jeśli znalazłeś się tu, klikając znak zapytania"
 1596 
 1597 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:40
 1598 msgid "If you enter a different name, make sure the topic does exist."
 1599 msgstr "Jeśli podałeś inną nazwę, to sprawdź, czy taka strona istnieje."
 1600 
 1601 #: templates/registerconfirm.tmpl:14 templates/registernotify.tmpl:23
 1602 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:14
 1603 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:23
 1604 msgid ""
 1605 "If you got this e-mail by mistake: Somebody (%1) registered at the %2 site "
 1606 "using your mail address %3. Contact %4 if this is in error."
 1607 msgstr ""
 1608 "Jeśli nie oczekiwałeś tego listu, to oznacza to, że ktoś (%1) przy "
 1609 "dokonywaniu rejestracji na stronie %2, podał Twój adres email: %3. Powiadom "
 1610 "administratora: %4."
 1611 
 1612 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:301
 1613 msgid "If you have any questions about registration, send an e-mail to %1."
 1614 msgstr "Pytania dotyczące rejestracji należy kierować do: %1."
 1615 
 1616 #: templates/login.tmpl:58
 1617 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:46
 1618 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:36
 1619 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:39
 1620 #, fuzzy
 1621 msgid "If you have any questions, please contact %1"
 1622 msgstr "W razie problemów, skontaktuj się z: %1."
 1623 
 1624 #: data/TWiki/VarMAKETEXT.txt:16 templates/mailresetpassword.tmpl:14
 1625 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:14
 1626 msgid "If you have any questions, please contact %1."
 1627 msgstr "W razie problemów, skontaktuj się z: %1."
 1628 
 1629 #: templates/registernotify.tmpl:25
 1630 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:25
 1631 msgid "If you haven't set a password yet or you want to reset it, go to: %1"
 1632 msgstr ""
 1633 "Jeśli jeszcze nie podałeś hasła lub chcesz je zresetować, to przejdź na "
 1634 "stronę: %1"
 1635 
 1636 #: templates/messages.tmpl:412
 1637 msgid ""
 1638 "If you received a link to this topic in an e-mail or just want to look at "
 1639 "the topic, [[%1][cancel save]] to go to %2."
 1640 msgstr ""
 1641 "Jeśli otrzymałeś skrót do tej strony w poczcie elektronicznej lub jeśli "
 1642 "chcesz obejrzeć tę stronę, to kliknij [[%1][Nie zapisuj]], aby przejść do %2."
 1643 
 1644 #: templates/messages.tmpl:492
 1645 msgid "If you want to create the topic"
 1646 msgstr "Aby utworzyć stronę:"
 1647 
 1648 #: templates/messages.tmpl:485
 1649 msgid "If you would like to create this web"
 1650 msgstr "Aby utworzyć dział:"
 1651 
 1652 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:13
 1653 msgid ""
 1654 "If your old e-mail addresses are all invalid (you can't receive mail there "
 1655 "any more) and you have forgotten your password, please contact %1 for help."
 1656 msgstr ""
 1657 "Jeśli wszystkie twoje adresy email są niepoprawne i jeśli zapomniałeś hasło, "
 1658 "to skontaktuj się z administratorem: %1."
 1659 
 1660 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:11
 1661 msgid ""
 1662 "If your user topic is not protected from changes by other people, and you "
 1663 "don't register an e-mail address using this form, then your user account "
 1664 "could be hijacked by someone else."
 1665 msgstr ""
 1666 "Jeśli nie zabezpieczyłeś swojej strony domowej przed dostępem osób "
 1667 "niepowołanych i jeśli przy rejestracji nie podałeś adresu email, to Twoje "
 1668 "konto może zostać zmienione przez innego użytkownika."
 1669 
 1670 #: templates/attach.tmpl:39
 1671 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:56
 1672 msgid "Images will be displayed, for other attachments a link will be created."
 1673 msgstr ""
 1674 "(plik graficzny zostanie wyświetlony, do innego załącznika zostanie "
 1675 "utworzony skrót)."
 1676 
 1677 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:53
 1678 msgid "In reversed order"
 1679 msgstr "w odwrotnej kolejności"
 1680 
 1681 #: templates/messages.tmpl:352
 1682 msgid ""
 1683 "In some cases, TWiki changes the name of the uploaded file to make it safe "
 1684 "and accessible across all platforms:"
 1685 msgstr ""
 1686 "W pewnych przypadkach TWiki może zmienić nazwę ładowanego pliku (ze względów "
 1687 "bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia przenośności)."
 1688 
 1689 #: templates/messages.tmpl:261 templates/messages.tmpl:268
 1690 msgid "Incorrect %1"
 1691 msgstr "Nieprawidłowy: %1"
 1692 
 1693 #: templates/messages.tmpl:271
 1694 msgid "Incorrect %1.WikiNames:"
 1695 msgstr "Nieprawidłowe [[%1.WikiNames][WikiName]]:"
 1696 
 1697 #: templates/messages.tmpl:97
 1698 msgid "Incorrect Password"
 1699 msgstr "Błędne hasło"
 1700 
 1701 #: templates/messages.tmpl:410
 1702 msgid "Incorrect parameters to the =%1= script"
 1703 msgstr "Błędne parametry wywołania skryptu: =%1="
 1704 
 1705 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:6
 1706 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:6
 1707 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:7
 1708 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:5
 1709 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:4
 1710 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:5
 1711 msgid "Index"
 1712 msgstr "Lista stron"
 1713 
 1714 #: templates/messages.tmpl:235
 1715 msgid "Internal error when sending email to %1."
 1716 msgstr "Wystąpił błąd przy wysyłaniu poczty do %1."
 1717 
 1718 #: templates/messages.tmpl:356
 1719 msgid ""
 1720 "International (8-bit) characters are removed (replaced by US-ASCII "
 1721 "equivalents for Latin-1)"
 1722 msgstr ""
 1723 "Znaki międzynarodowe (8-bitowe) zostały usunięte (zastąpione przez "
 1724 "odpowiedniki US-ASCII ze strony kodowej Latin-1)"
 1725 
 1726 #: templates/messages.tmpl:294
 1727 msgid "Invalid Activation Code"
 1728 msgstr "Błędny kod aktywacyjny"
 1729 
 1730 #: templates/messages.tmpl:286
 1731 msgid "Invalid e-mail address"
 1732 msgstr "Błędny adres email"
 1733 
 1734 #: templates/messages.tmpl:425
 1735 msgid ""
 1736 "It is probably OK to go ahead and edit - unless you intend to change data in "
 1737 "a form attached to the topic. If %1 actually _does_ save the topic while you "
 1738 "are editing, your changes will be merged, and nothing will be lost. Form "
 1739 "data cannot easily be merged though, so in this case you are recommended to "
 1740 "check with %1 first."
 1741 msgstr ""
 1742 "Można kontynuować edycję o ile nie zostały zmienione dane formularza "
 1743 "dołączonego do strony. Jeżeli użytkownik %1 rzeczywiście _zapisał zmiany_, "
 1744 "to wprowadzone dane (z wyjątkiem danych formularza) nie zostaną utracone. "
 1745 "Dane formularza mogą zostać zapisane przez użytkownika %1, ale należy się z "
 1746 "nim w tym celu skontaktować."
 1747 
 1748 #: templates/twiki.tmpl:9
 1749 #, fuzzy
 1750 msgid ""
 1751 "It's usually best to choose a <a target='WikiWord' class='twikiPopUp' href='%"
 1752 "1' rel='nofollow'>WikiWord</a> for the new topic name, otherwise automatic "
 1753 "linking may not work. Characters not allowed in topic names, such as spaces "
 1754 "will automatically be removed."
 1755 msgstr ""
 1756 "Lepiej jest podać nazwę strony w formacie <a target='WikiWord' onclick="
 1757 "\"return launchWindow('%1','WikiWord')\" href='%1' rel='nofollow'>WikiWord</"
 1758 "a>, gdyż w przeciwnym razie nie będzie działał mechanizm automatycznego "
 1759 "tworzenia odwołań. Znaki niedozwolone w nazwie strony takie, jak spacje "
 1760 "zostaną automatycznie usunięte."
 1761 
 1762 #: templates/renameweb.tmpl:17
 1763 msgid ""
 1764 "It's usually best to choose a short name for the new web, as it is easier to "
 1765 "link to them later on. Characters not allowed in web names, such as spaces "
 1766 "will automatically be removed."
 1767 msgstr ""
 1768 "Lepiej jest wybrać krótką nazwę działu, bo łatwiej jest z niej korzystać. "
 1769 "Znaki niedozwolone w nazwie działu takie, jak spacje zostaną automatycznie "
 1770 "usunięte."
 1771 
 1772 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarSearch.txt:2
 1773 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebTopBar.txt:7
 1774 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:36
 1775 msgid "Jump"
 1776 msgstr "Skocz do"
 1777 
 1778 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:97
 1779 msgid "Last Name:"
 1780 msgstr "Nazwisko:"
 1781 
 1782 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:51
 1783 msgid "Last editor"
 1784 msgstr "użytkownika, który dokonał ostatniej zmiany"
 1785 
 1786 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:50
 1787 msgid "Last modified time"
 1788 msgstr "czasu ostatniej edycji"
 1789 
 1790 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:75
 1791 msgid "Limit results to:"
 1792 msgstr "Ogranicz wyniki do:"
 1793 
 1794 #. ($left)
 1795 #. ($right)
 1796 #: lib/TWiki/UI/RDiff.pm:158 lib/TWiki/UI/RDiff.pm:160
 1797 msgid "Line: %1"
 1798 msgstr "Linia: %1"
 1799 
 1800 #. ($left,$right)
 1801 #: lib/TWiki/UI/RDiff.pm:299
 1802 msgid "Line: %1 to %2"
 1803 msgstr "Linie: %1 do %2"
 1804 
 1805 #: templates/attach.tmpl:37
 1806 #, fuzzy
 1807 msgid "Link"
 1808 msgstr "Skrót:"
 1809 
 1810 #: data/TWiki/WebSearch.txt:44 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:87
 1811 msgid "List all topics in the %1 web in alphabetical order"
 1812 msgstr "Utwórz alfabetyczną listę stron w dziale: %1"
 1813 
 1814 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:23
 1815 msgid "List more similar topic in this web"
 1816 msgstr "Wyświetl listę podobnych stron w tym dziale"
 1817 
 1818 #: data/TWiki/WebSearch.txt:45 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:88
 1819 msgid "List topics that start with the letter:"
 1820 msgstr "Utwórz listę stron, których nazwa zaczyna się na literę:"
 1821 
 1822 #: data/Main/TWikiPreferences.txt:2
 1823 #, fuzzy
 1824 msgid "Local customisations of site-wide preferences"
 1825 msgstr "%1 w celu skonfigurowania działu"
 1826 
 1827 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:6
 1828 msgid "Log In"
 1829 msgstr "Zaloguj"
 1830 
 1831 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:7
 1832 msgid "Log Out"
 1833 msgstr "Wyloguj"
 1834 
 1835 #: templates/messages.tmpl:465
 1836 msgid ""
 1837 "Log in as [[%SCRIPTURL{login}%?sudo=sudo][internal admin]] if you need to "
 1838 "quickly fix something"
 1839 msgstr ""
 1840 
 1841 #: templates/mailresetpassword.tmpl:9
 1842 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:9
 1843 msgid "Login name %1"
 1844 msgstr "Nazwa konta użytkownika %1"
 1845 
 1846 #: templates/login.tmpl:54
 1847 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinElements.txt:193
 1848 msgid "Logon"
 1849 msgstr "Zaloguj"
 1850 
 1851 #: templates/messages.tmpl:245
 1852 msgid "Mail to"
 1853 msgstr "Adres pocztowy:"
 1854 
 1855 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:57
 1856 msgid "Make search:"
 1857 msgstr "Wyszukaj:"
 1858 
 1859 #: templates/messages.tmpl:212
 1860 msgid "Missing Fields"
 1861 msgstr "Nie wypełniono pól"
 1862 
 1863 #: templates/messages.tmpl:36
 1864 msgid "Missing action command"
 1865 msgstr "Nie podano polecenia"
 1866 
 1867 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:39
 1868 msgid "Modify search"
 1869 msgstr "Zmień"
 1870 
 1871 #: templates/oopsmore.tmpl:7
 1872 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/oopsmore.pattern.tmpl:18
 1873 msgid "More Actions on Topic %1"
 1874 msgstr "Inne operacje dla strony %1"
 1875 
 1876 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:17
 1877 msgid "More formatting help"
 1878 msgstr "Pomoc do formatowania"
 1879 
 1880 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:76
 1881 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:29
 1882 msgid "More topic actions..."
 1883 msgstr "Inne operacje..."
 1884 
 1885 #: twikiplugins/TwistyPlugin/data/TWiki/TwistyPlugin.txt:546
 1886 msgid "More..."
 1887 msgstr "Więcej..."
 1888 
 1889 #: templates/moveattachment.tmpl:36
 1890 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:29
 1891 msgid "Move"
 1892 msgstr "Przenieś"
 1893 
 1894 #: templates/moveattachment.tmpl:10
 1895 msgid "Move attachment"
 1896 msgstr "Przenieś załącznik"
 1897 
 1898 #: templates/moveattachment.tmpl:22
 1899 msgid "Move attachment to web:"
 1900 msgstr "Przenieś załącznik do działu:"
 1901 
 1902 #: templates/moveattachment.tmpl:7
 1903 msgid "Move file attachment"
 1904 msgstr "Przenieś załącznik"
 1905 
 1906 #: templates/attachagain.tmpl:21
 1907 #, fuzzy
 1908 msgid "Move or delete attachment"
 1909 msgstr "Przenieś załącznik"
 1910 
 1911 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:21
 1912 msgid "Move to web:"
 1913 msgstr "Przenieś załącznik do działu:"
 1914 
 1915 #: templates/renamedelete.tmpl:16
 1916 msgid "Move topic to web:"
 1917 msgstr "Przenieś stronę do działu:"
 1918 
 1919 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1026
 1920 #, fuzzy
 1921 msgid "Move/Rename"
 1922 msgstr "Zmień nazwę"
 1923 
 1924 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:64
 1925 msgid "My Links"
 1926 msgstr "Moje skróty"
 1927 
 1928 #: lib/TWiki/Search.pm:857
 1929 msgid "NEW"
 1930 msgstr "NOWA"
 1931 
 1932 #: templates/messages.tmpl:103
 1933 msgid "Name of new web is missing"
 1934 msgstr "Nie podano nazwy działu"
 1935 
 1936 #: templates/messages.tmpl:145
 1937 msgid "New User Registration disabled"
 1938 msgstr ""
 1939 
 1940 #: templates/messages.tmpl:136
 1941 msgid "New User Registration not supported"
 1942 msgstr ""
 1943 
 1944 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:35
 1945 msgid "New e-mails (space-separated list)"
 1946 msgstr "Nowe adresy email (oddzielone spacjami)"
 1947 
 1948 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:73
 1949 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:9
 1950 msgid "New or changed topics in %1, since %2:"
 1951 msgstr "Nowe lub zmienione strony w dziale: %1, od dnia %2:"
 1952 
 1953 #: templates/renamewebbase.tmpl:10
 1954 msgid "New parent web:"
 1955 msgstr "Nowy dział nadrzędny:"
 1956 
 1957 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:24
 1958 msgid "New password"
 1959 msgstr "Nowe hasło"
 1960 
 1961 #: templates/messages.tmpl:87
 1962 msgid "New topic name %1 is not a %2"
 1963 msgstr "Nowa nazwa strony %1 to nie %2"
 1964 
 1965 #: templates/renamewebbase.tmpl:7
 1966 msgid "New web name:"
 1967 msgstr "Nowa nazwa działu:"
 1968 
 1969 #: templates/oopsmore.tmpl:97
 1970 msgid "Newer revision:"
 1971 msgstr "Zmiana:"
 1972 
 1973 #: templates/oopsmore.tmpl:114
 1974 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:24
 1975 msgid "No child topics"
 1976 msgstr "Brak stron podrzędnych"
 1977 
 1978 #: templates/messages.tmpl:442
 1979 msgid "No permission to view %1"
 1980 msgstr "Brak uprawnień do wyświetlenia %1"
 1981 
 1982 #: templates/oopsmore.tmpl:109
 1983 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:57
 1984 #, fuzzy
 1985 msgid "No previous revision exists."
 1986 msgstr "Wyświetl kolejną zmianę na stronie"
 1987 
 1988 #: templates/messages.tmpl:205
 1989 msgid "No users to reset passwords for."
 1990 msgstr "Nie podano nazwy konta użytkownika przy resetowaniu hasła."
 1991 
 1992 #: templates/renamedelete.tmpl:31
 1993 msgid "Not recommended when deleting a topic."
 1994 msgstr "Nie zalecane przy usuwaniu strony."
 1995 
 1996 #: templates/moveattachment.tmpl:31
 1997 msgid ""
 1998 "Note that any URLs that refer to the attachment will be broken after this "
 1999 "move."
 2000 msgstr ""
 2001 "Wszelkie odwołania do załącznika znajdujące się na innych stronach zostaną "
 2002 "uszkodzone."
 2003 
 2004 #: templates/messages.tmpl:299 templates/messages.tmpl:351
 2005 #: templates/registerconfirm.tmpl:13 templates/registernotify.tmpl:22
 2006 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:13
 2007 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:22
 2008 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:13
 2009 msgid "Note:"
 2010 msgstr "Uwaga:"
 2011 
 2012 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:2
 2013 msgid "Note: This topic does not exist"
 2014 msgstr "Uwaga: podana strona nie istnieje"
 2015 
 2016 #: data/TWiki/VarMAKETEXT.txt:13
 2017 msgid "Notes:"
 2018 msgstr "Uwagi:"
 2019 
 2020 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:9
 2021 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:9
 2022 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:10
 2023 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:8
 2024 msgid "Notifications"
 2025 msgstr "Powiadomienia"
 2026 
 2027 #: templates/search.text.tmpl:15 templates/searchformat.tmpl:10
 2028 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:5
 2029 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:38
 2030 msgid "Number of topics:"
 2031 msgstr "Liczba stron:"
 2032 
 2033 #: templates/messages.tmpl:173 templates/messages.tmpl:180
 2034 #: templates/oopsaccessdenied.tmpl:7 templates/oopssaveerr.tmpl:14
 2035 #: templates/twiki.tmpl:75
 2036 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsaccessdenied.classic.tmpl:6
 2037 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:65
 2038 msgid "OK"
 2039 msgstr "OK"
 2040 
 2041 #: templates/oopsmore.tmpl:97
 2042 msgid "Older revision:"
 2043 msgstr "Wersja:"
 2044 
 2045 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:289
 2046 msgid "Once registered you can login using your %1 and password."
 2047 msgstr ""
 2048 "Po zarejestrowaniu i utworzeniu konta użytkownika można się logować do TWiki."
 2049 
 2050 #: templates/messages.tmpl:469
 2051 msgid "Only members of the %1 are allowed to perform this action."
 2052 msgstr "Tę operację mogą wykonać tylko członkowie grupy: %1."
 2053 
 2054 #: templates/login.tmpl:8
 2055 msgid "Oops: we could not recognize you. Try again or %1."
 2056 msgstr ""
 2057 
 2058 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/preview.classic.tmpl:10
 2059 msgid "Opens page in new window"
 2060 msgstr "Otwiera stronę w nowym oknie"
 2061 
 2062 #: templates/renamedelete.tmpl:19
 2063 msgid "Optionally change topic name:"
 2064 msgstr "Dodatkowo zmień nazwę strony:"
 2065 
 2066 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:32
 2067 msgid "Optionally enter a different topic name:"
 2068 msgstr "Można podać nazwę innej strony:"
 2069 
 2070 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:122
 2071 msgid "Organisation URL:"
 2072 msgstr "Adres URL organizacji:"
 2073 
 2074 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:119
 2075 msgid "Organisation name:"
 2076 msgstr "Nazwa organizacji:"
 2077 
 2078 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:269
 2079 msgid "Other Country"
 2080 msgstr "Inny kraj"
 2081 
 2082 #: data/TWiki/WebSearch.txt:42 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:85
 2083 msgid "Other search options:"
 2084 msgstr "Inne opcje:"
 2085 
 2086 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:5
 2087 msgid "Otherwise, use this form to get a new one e-mailed to you."
 2088 msgstr ""
 2089 "W przeciwnym razie wypełnij ten formularz, aby nowe hasło zostało wysłane "
 2090 "pocztą elektroniczną."
 2091 
 2092 #: templates/login.tmpl:45
 2093 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinElements.txt:188
 2094 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:41
 2095 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:34
 2096 msgid "Password"
 2097 msgstr "Hasło"
 2098 
 2099 #: templates/messages.tmpl:166
 2100 msgid "Password changed successfully!"
 2101 msgstr "Hasło zostało zmienione!"
 2102 
 2103 #: templates/messages.tmpl:176
 2104 msgid "Password could not be changed"
 2105 msgstr "Hasło nie może zostać zmienione"
 2106 
 2107 #: templates/messages.tmpl:204 templates/messages.tmpl:208
 2108 msgid "Password reset failed"
 2109 msgstr "Resetowanie hasła nie powiodło się"
 2110 
 2111 #: templates/messages.tmpl:218
 2112 msgid "Passwords do not match"
 2113 msgstr "Niezgodność haseł"
 2114 
 2115 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:60
 2116 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:74
 2117 msgid "Personal Preferences"
 2118 msgstr "Ustawienia osobiste"
 2119 
 2120 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:56 templates/oopsmore.tmpl:55
 2121 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:30
 2122 msgid "Pick from a list"
 2123 msgstr ""
 2124 
 2125 #: templates/messages.tmpl:125
 2126 msgid "Pick one of the %1."
 2127 msgstr "Wybierz spośród: %1."
 2128 
 2129 #: data/Trash/TrashAttachment.txt:3
 2130 msgid "Placeholder for trashed attachments"
 2131 msgstr "Miejsce na usunięte załączniki"
 2132 
 2133 #: templates/messages.tmpl:258 templates/messages.tmpl:308
 2134 msgid "Please contact %1 if you have any questions."
 2135 msgstr "Pytania należy kierować do: %1."
 2136 
 2137 #: templates/messages.tmpl:140 templates/messages.tmpl:149
 2138 #: templates/messages.tmpl:228 templates/messages.tmpl:237
 2139 msgid "Please contact %1."
 2140 msgstr "Powiadom administratora: %1"
 2141 
 2142 #: templates/login.sudo.tmpl:7
 2143 #, fuzzy
 2144 msgid "Please enter the TWiki admin password"
 2145 msgstr "Podaj nazwę konta użytkownika i hasło:"
 2146 
 2147 #: templates/login.tmpl:12
 2148 #, fuzzy
 2149 msgid "Please enter your username and password"
 2150 msgstr "Podaj nazwę konta użytkownika i hasło:"
 2151 
 2152 #: templates/messages.tmpl:71 templates/messages.tmpl:77
 2153 #: templates/messages.tmpl:83
 2154 msgid "Please go _back_ in your browser and try a new name."
 2155 msgstr "Kliknij Wstecz i podaj inną nazwę."
 2156 
 2157 #: templates/messages.tmpl:363
 2158 msgid "Please go back in your browser and check again."
 2159 msgstr "Kliknij Wstecz i spróbuj ponownie."
 2160 
 2161 #: templates/messages.tmpl:88
 2162 msgid ""
 2163 "Please go back in your browser and choose a topic name that is a %1.WikiWord "
 2164 "or check the allow non-Wiki Word box"
 2165 msgstr ""
 2166 "Kliknij Wstecz i podaj nazwę strony w formacie %1.WikiWord lub zaznacz pole "
 2167 "wyboru zezwalające na tworzenie nazw nie będących w formacie <nop>WikiWord"
 2168 
 2169 #: templates/messages.tmpl:100 templates/messages.tmpl:104
 2170 #: templates/messages.tmpl:111 templates/messages.tmpl:115
 2171 #: templates/messages.tmpl:119 templates/messages.tmpl:129
 2172 #: templates/messages.tmpl:215 templates/messages.tmpl:221
 2173 #: templates/messages.tmpl:265 templates/messages.tmpl:277
 2174 #: templates/messages.tmpl:283 templates/messages.tmpl:291
 2175 #: templates/messages.tmpl:37 templates/messages.tmpl:41
 2176 #: templates/messages.tmpl:59
 2177 msgid "Please go back in your browser and try again."
 2178 msgstr "Kliknij Wstecz i spróbuj ponownie."
 2179 
 2180 #: templates/messages.tmpl:45
 2181 msgid ""
 2182 "Please make sure you spelled the %1 correctly and try again. If you get "
 2183 "stuck, please mail %2."
 2184 msgstr ""
 2185 "Sprawdź pisownię %1 i spróbuj ponownie. W razie dalszych problemów "
 2186 "skontaktuj się z %2."
 2187 
 2188 #: templates/mailresetpassword.tmpl:12
 2189 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:12
 2190 msgid ""
 2191 "Please visit %1 to change your password to something more memorable for you."
 2192 msgstr "Przejdź na stronę %1, aby zmienić hasło na łatwiejsze do zapamiętania."
 2193 
 2194 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:12
 2195 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:12
 2196 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:13
 2197 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:11
 2198 msgid "Preferences"
 2199 msgstr "Preferencje"
 2200 
 2201 #: templates/settings.tmpl:7
 2202 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:7
 2203 msgid "Preferences for"
 2204 msgstr "Preferencje dla:"
 2205 
 2206 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:54
 2207 msgid "Properties"
 2208 msgstr "Właściwości"
 2209 
 2210 #: data/Main/TWikiPreferences.txt:7
 2211 msgid ""
 2212 "Quick edit of existing preferences (edit the topic text to set new "
 2213 "preferences)"
 2214 msgstr ""
 2215 
 2216 #: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:160
 2217 msgid "Quiet save"
 2218 msgstr ""
 2219 
 2220 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:10
 2221 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:10
 2222 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:11
 2223 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:9
 2224 msgid "RSS Feed"
 2225 msgstr ""
 2226 
 2227 #: templates/registernotify.tmpl:10
 2228 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:10
 2229 msgid ""
 2230 "Read %1 to get a quick overview of this collaboration platform. To learn "
 2231 "more, study the TWikiTutorial, which is accessible from the same link."
 2232 msgstr ""
 2233 "Przejdź na stronę %1 w celu zapoznania się z platformą TWiki. Więcej "
 2234 "informacji jest dostępnych na stronie TWikiTutorial."
 2235 
 2236 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:27
 2237 msgid "Read new revision help text in new window"
 2238 msgstr "Otwórz pomoc do nowej wersji w nowym oknie"
 2239 
 2240 #: twikiplugins/TipsContrib/data/TWiki/TWikiTipsOfTheDayInclude.txt:12
 2241 msgid "Read on"
 2242 msgstr "Przeczytaj"
 2243 
 2244 #: data/Sandbox/WebHome.txt:21 data/TWiki/WebSearch.txt:46
 2245 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:90
 2246 msgid "Recently changed topics"
 2247 msgstr "Strony zmieniane ostatnio"
 2248 
 2249 #: lib/TWiki/UI/Manage.pm:1025
 2250 msgid "Refresh"
 2251 msgstr "Odśwież"
 2252 
 2253 #: templates/twiki.tmpl:100
 2254 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:9
 2255 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:3
 2256 msgid "Register"
 2257 msgstr "Zarejestruj się"
 2258 
 2259 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:13
 2260 msgid "Registered users can [[%1][change]] and [[%2][reset]] their passwords."
 2261 msgstr ""
 2262 "Zarejestrowani użytkownicy mogą [[%1][zmieniać]] oraz [[%2][resetować]] "
 2263 "hasło."
 2264 
 2265 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:2
 2266 msgid "Registration"
 2267 msgstr "Rejestracja"
 2268 
 2269 #: templates/messages.tmpl:297
 2270 msgid "Registration codes can only be used once."
 2271 msgstr "Kody rejestracyjne mogą zostać użyte tylko raz."
 2272 
 2273 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:59
 2274 msgid "Regular expression search"
 2275 msgstr "uwzględnij wyrażenia regularne"
 2276 
 2277 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:81
 2278 msgid "Related Topics"
 2279 msgstr "Zobacz także:"
 2280 
 2281 #: data/Sandbox/WebNotify.txt:10 data/Trash/WebNotify.txt:9
 2282 #: data/_default/WebNotify.txt:8 templates/messages.tmpl:467
 2283 #: templates/messages.tmpl:474
 2284 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/Main/TWikiGroupTemplate.txt:10
 2285 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:52
 2286 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:42
 2287 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:43
 2288 msgid "Related topics:"
 2289 msgstr "Zobacz także:"
 2290 
 2291 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/login.classic.tmpl:10
 2292 msgid "Remember me"
 2293 msgstr ""
 2294 
 2295 #: templates/login.tmpl:50
 2296 msgid "Remember me on this computer"
 2297 msgstr ""
 2298 
 2299 #: templates/messages.tmpl:185
 2300 msgid ""
 2301 "Remember to update your user topic if you want your e-mail change to be "
 2302 "reflected there as well."
 2303 msgstr "Uaktualnij adres email na swojej stronie domowej."
 2304 
 2305 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:5
 2306 msgid "Remember your password?"
 2307 msgstr "Czy pamiętasz swoje hasło?"
 2308 
 2309 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:11
 2310 msgid "Remember, a %1 is case sensitive."
 2311 msgstr "Uwaga: %1 - wielkość liter ma znaczenie."
 2312 
 2313 #: templates/messages.tmpl:51
 2314 msgid "Remove the user from the group(s) %1 first."
 2315 msgstr "Najpierw usuń użytkownika z grupy: %1."
 2316 
 2317 #: templates/rename.tmpl:7 templates/renameweb.tmpl:7
 2318 msgid "Rename"
 2319 msgstr "Zmień nazwę"
 2320 
 2321 #: templates/messages.tmpl:74 templates/messages.tmpl:80
 2322 msgid "Rename failed"
 2323 msgstr "Zmiana nazwy nie powiodła się"
 2324 
 2325 #: templates/oopsmore.tmpl:28
 2326 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:11
 2327 msgid "Rename or move topic"
 2328 msgstr "Zmień nazwę lub przenieś stronę"
 2329 
 2330 #: data/TWiki/RenameWeb.txt:1
 2331 msgid "Rename, move or delete this web:"
 2332 msgstr "Zmień nazwę, przenieś lub usuń dział:"
 2333 
 2334 #: templates/rename.tmpl:20 templates/renameconfirm.tmpl:29
 2335 #: templates/renameweb.tmpl:33
 2336 msgid "Rename/Move"
 2337 msgstr "Zmień nazwę/przenieś"
 2338 
 2339 #: templates/oopsmore.tmpl:29 templates/oopsmore.tmpl:31
 2340 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:12
 2341 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:14
 2342 msgid "Rename/move topic..."
 2343 msgstr "Zmień nazwę/przenieś stronę..."
 2344 
 2345 #: data/TWiki/RenameWeb.txt:2
 2346 msgid "Rename/move/delete web..."
 2347 msgstr "Zmień nazwę/przenieś/usuń dział..."
 2348 
 2349 #: templates/form.tmpl:1
 2350 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/form.classic.tmpl:1
 2351 msgid "Replace form..."
 2352 msgstr "Zmień formularz..."
 2353 
 2354 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:3
 2355 msgid "Reset Password"
 2356 msgstr "Resetowanie hasła"
 2357 
 2358 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:32
 2359 msgid "Reset password"
 2360 msgstr "Zresetuj hasło"
 2361 
 2362 #: templates/oopsmore.tmpl:106
 2363 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:53
 2364 #, fuzzy
 2365 msgid "Restore"
 2366 msgstr "Zarejestruj się"
 2367 
 2368 #: templates/oopsmore.tmpl:101
 2369 #, fuzzy
 2370 msgid "Restore topic"
 2371 msgstr "Usuń stronę"
 2372 
 2373 #: templates/oopsmore.tmpl:103
 2374 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:51
 2375 #, fuzzy
 2376 msgid "Restore topic to revision:"
 2377 msgstr "Wyświetl kolejną zmianę na stronie"
 2378 
 2379 #: templates/oopsmore.tmpl:106
 2380 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:53
 2381 #, fuzzy
 2382 msgid "Restore topic to this revision"
 2383 msgstr "Wyświetl kolejną zmianę na stronie"
 2384 
 2385 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:12
 2386 msgid "Results from %1 web"
 2387 msgstr "Wyniki w dziale: %1"
 2388 
 2389 #: templates/messages.tmpl:189
 2390 msgid "Return to %1."
 2391 msgstr "Powrót do: %1."
 2392 
 2393 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:25
 2394 msgid "Retype new password"
 2395 msgstr "Wpisz hasło ponownie"
 2396 
 2397 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:115
 2398 msgid "Retype password:"
 2399 msgstr "Wpisz hasło ponownie:"
 2400 
 2401 #: templates/messages.tmpl:27
 2402 msgid "Rev %1 was saved by %2, while you were still editing."
 2403 msgstr "Zmiana %1 została w trakcie Twojej pracy zapisana przez %2."
 2404 
 2405 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:44
 2406 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:76
 2407 msgid "Review recent changes in:"
 2408 msgstr "Wyświetl ostatnie zmiany w:"
 2409 
 2410 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:19
 2411 msgid "Revision"
 2412 msgstr "Zmiana"
 2413 
 2414 #: templates/oopsmore.tmpl:87
 2415 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:56
 2416 #, fuzzy
 2417 msgid "Revisions"
 2418 msgstr "Zmiana"
 2419 
 2420 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:19
 2421 msgid "S = Save, C = Cancel"
 2422 msgstr ""
 2423 
 2424 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/preview.pattern.tmpl:14
 2425 #, fuzzy
 2426 msgid "S = Save, Q = Quiet save, K = Save and Continue, D = Discard"
 2427 msgstr ""
 2428 "Z = Zapisz, B = Zapisz bez powiadamiania, E = Zapisz i edytuj, R = Rezygnacja"
 2429 
 2430 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:50
 2431 #, fuzzy
 2432 msgid ""
 2433 "S = Save, Q = Quiet save, K = Save and Continue, P = Preview, C = Cancel"
 2434 msgstr ""
 2435 "Z = Zapisz, B = Zapisz bez powiadamiania, E = Zapisz i edytuj, P = Podgląd, "
 2436 "R = Rezygnacja"
 2437 
 2438 #: twikiplugins/EditTablePlugin/data/TWiki/EditTablePlugin.txt:159
 2439 #, fuzzy
 2440 msgid "Save table"
 2441 msgstr "Zapisz jako:"
 2442 
 2443 #: templates/registernotifyadmin.tmpl:16
 2444 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:16
 2445 msgid "Saved to:"
 2446 msgstr "Zapisz jako:"
 2447 
 2448 #: data/TWiki/WebSearch.txt:24 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:32
 2449 #: data/_default/WebHome.txt:11
 2450 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:7
 2451 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:7
 2452 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:8
 2453 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:6
 2454 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarSearch.txt:3
 2455 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebTopBar.txt:9
 2456 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Trash/WebLeftBar.txt:5
 2457 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:6
 2458 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:37
 2459 msgid "Search"
 2460 msgstr "Wyszukaj"
 2461 
 2462 #: templates/backlinksallwebs.tmpl:7
 2463 #, fuzzy
 2464 msgid "Search %1 Web only"
 2465 msgstr "Wyszukaj tylko w &dziale: %1"
 2466 
 2467 #: templates/backlinksweb.tmpl:7
 2468 #, fuzzy
 2469 msgid "Search all webs"
 2470 msgstr "Wyszukaj we &wszystkich działach"
 2471 
 2472 #: templates/backlinksallwebs.tmpl:7 templates/backlinksweb.tmpl:7
 2473 #: templates/oopsmore.tmpl:38
 2474 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:18
 2475 msgid "Search all webs for topics that link to here"
 2476 msgstr "Wyszukaj wszystkie strony z odwołaniami do bieżącej strony"
 2477 
 2478 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:24
 2479 msgid "Search similar topics in all public webs"
 2480 msgstr "Wyszukaj podobne strony we wszystkich działach publicznych"
 2481 
 2482 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:64
 2483 msgid "Search string"
 2484 msgstr "wyszukanego tekstu"
 2485 
 2486 #: templates/oopsmore.tmpl:40
 2487 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:20
 2488 msgid "Search the %1 Web for topics that link to here"
 2489 msgstr "Wyszukaj strony w dziale %1 z odwołaniami do bieżącej strony"
 2490 
 2491 #: data/TWiki/WebSearch.txt:29 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:37
 2492 msgid "Search where:"
 2493 msgstr "Wyszukaj:"
 2494 
 2495 #: templates/search.tmpl:33 templates/searchformat.tmpl:9
 2496 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:1
 2497 msgid "Searched:"
 2498 msgstr "Wyszukano:"
 2499 
 2500 #: data/Trash/WebHome.txt:5
 2501 msgid "Security Note:"
 2502 msgstr "Uwaga:"
 2503 
 2504 #: templates/messages.tmpl:47
 2505 msgid "See %1 for a list of existing users or register as new user in %2."
 2506 msgstr ""
 2507 "Przejdź na stronę %1, zawierającą listę kont użytkowników lub zarejestruj "
 2508 "się na stronie %2."
 2509 
 2510 #: templates/messages.tmpl:320
 2511 msgid "See %1 for information about Form Definitions."
 2512 msgstr "Przejdź na stronę %1, zawierającą definicje formularzy."
 2513 
 2514 #: data/TWiki/WebIndex.txt:4
 2515 msgid "See also the faster %1"
 2516 msgstr "Zobacz także: %1"
 2517 
 2518 #: data/TWiki/WebTopicList.txt:4
 2519 msgid "See also the verbose %1."
 2520 msgstr "Zobacz także: %1."
 2521 
 2522 #: data/TWiki/RenameWeb.txt:3 data/TWiki/WebChanges.txt:6
 2523 msgid "See also:"
 2524 msgstr "Zobacz także:"
 2525 
 2526 #: templates/edit.tmpl:59
 2527 msgid "See below for help in editing this page."
 2528 msgstr ""
 2529 
 2530 #: templates/changeform.tmpl:13
 2531 msgid "Select"
 2532 msgstr "Zaznacz"
 2533 
 2534 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:25
 2535 msgid "Select a new local file to update attachment"
 2536 msgstr "Wybierz inny plik lokalny w celu zaktualizowania załącznika"
 2537 
 2538 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:34
 2539 msgid "Select all"
 2540 msgstr "Zaznacz wszystkie"
 2541 
 2542 #: templates/oopsmore.tmpl:54
 2543 #, fuzzy
 2544 msgid "Select topic parent:"
 2545 msgstr "Krok 1: wybierz stronę nadrzędną"
 2546 
 2547 #: templates/edit.tmpl:48
 2548 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:68
 2549 msgid "Select, copy and paste your signature text to the bottom of your entry"
 2550 msgstr ""
 2551 "Pod wpisem zamieść swój podpis, który poniżej możesz zaznaczyć, skopiować i "
 2552 "wkleić"
 2553 
 2554 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:284
 2555 msgid "Send you a confirmation of your registration by e-mail."
 2556 msgstr "Zostanie wysłany list z potwierdzeniem twojej rejestracji."
 2557 
 2558 #: templates/oopsmore.tmpl:98
 2559 msgid "Sequential"
 2560 msgstr "Sekwencyjnie"
 2561 
 2562 #: lib/TWiki/Form/Checkbox.pm:34
 2563 msgid "Set all"
 2564 msgstr "Ustaw wszystko"
 2565 
 2566 #: templates/oopsmore.tmpl:58
 2567 #, fuzzy
 2568 msgid "Set new parent"
 2569 msgstr "Ustaw nową stronę nadrzędną"
 2570 
 2571 #: templates/oopsmore.tmpl:47
 2572 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:28
 2573 msgid "Set new topic parent"
 2574 msgstr "Ustaw nową stronę nadrzędną"
 2575 
 2576 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:11
 2577 msgid "Show help"
 2578 msgstr "Pomoc"
 2579 
 2580 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:78
 2581 msgid "Show tool-tip topic info on mouse-over of %1 links, on or off:"
 2582 msgstr "Włącz wyświetlanie podpowiedzi dla skrótów %1:"
 2583 
 2584 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:78
 2585 msgid "Shrink edit box"
 2586 msgstr "Zmniejsz okienko edycyjne"
 2587 
 2588 #: templates/oopsmore.tmpl:98
 2589 msgid "Side by side"
 2590 msgstr "Obok siebie"
 2591 
 2592 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:21
 2593 msgid "Similar topics in this web (if any):"
 2594 msgstr "Podobne strony w tym dziale (o ile istnieją):"
 2595 
 2596 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:32
 2597 msgid "Simple search"
 2598 msgstr "Wyszukiwanie proste"
 2599 
 2600 #: data/Main/TWikiPreferences.txt:4
 2601 msgid ""
 2602 "Site-level preferences are located in %1, however this %2 prefs topic has "
 2603 "override priority and should be used for local customisations. This allows "
 2604 "for easier upgrades as you don't need to worry about the shipped preferences "
 2605 "clobbering yours. It's easier to keep a handle on if you only copy over the "
 2606 "settings you actually change."
 2607 msgstr ""
 2608 
 2609 #: templates/attachtables.tmpl:4
 2610 msgid "Size"
 2611 msgstr "Rozmiar"
 2612 
 2613 #: templates/registernotify.tmpl:15
 2614 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:15
 2615 msgid "Some add schedule information and vacation notice."
 2616 msgstr ""
 2617 "Można podać także informacje o rozkładzie zajęć oraz terminach przerw "
 2618 "urlopowych."
 2619 
 2620 #: templates/messages.tmpl:355
 2621 msgid "Some characters such as =&#126;=, =$=, =@=, =%= are removed"
 2622 msgstr "Pewne znaki takie, jak =&#126;=, =$=, =@=, =%= zostały usunięte"
 2623 
 2624 #: templates/messages.tmpl:300
 2625 msgid ""
 2626 "Some mail tools have an error that causes them to send the same request "
 2627 "twice when you click on a link. It you did this, it is possible that you "
 2628 "actually *have* registered successfully."
 2629 msgstr ""
 2630 "Niektóre programy pocztowe działają błędnie i po kliknięciu danego skrótu "
 2631 "wysyłają powiadomienie dwukrotnie. Jeśli tak się stało, to znaczy, że "
 2632 "rejestracja przebiegła pomyślnie i twoje konto *jest* zarejestrowane."
 2633 
 2634 #: templates/registernotify.tmpl:14
 2635 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:14
 2636 msgid ""
 2637 "Some people turn it into a personal portal with favorite links, what they "
 2638 "work on, what help they'd like, etc."
 2639 msgstr ""
 2640 "Niektórzy zmieniają ją w stronę domową zawierającą ulubione skróty, "
 2641 "informacje o realizowanych projektach, prośbę o pomoc itd."
 2642 
 2643 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:5
 2644 msgid "Sorry, Registration has been temporarily disabled"
 2645 msgstr ""
 2646 
 2647 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/BulkRegistration.txt:60
 2648 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/BulkResetPassword.txt:17
 2649 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:21
 2650 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:13
 2651 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:16
 2652 msgid "Sorry, the password system is currently read only, please contact %1"
 2653 msgstr ""
 2654 
 2655 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:47
 2656 msgid "Sort results by:"
 2657 msgstr "Posortuj wyniki według:"
 2658 
 2659 #: templates/messages.tmpl:353
 2660 msgid "Spaces are replaced by underscores"
 2661 msgstr "Spacje zostały zastąpione podkreśleniami"
 2662 
 2663 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/WebLeftBar.txt:11
 2664 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Sandbox/WebLeftBar.txt:11
 2665 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:12
 2666 #: twikiplugins/PatternSkin/data/_default/WebLeftBar.txt:10
 2667 msgid "Statistics"
 2668 msgstr "Statystyki"
 2669 
 2670 #: templates/messages.tmpl:199 templates/messages.tmpl:305
 2671 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:295
 2672 msgid "Submit"
 2673 msgstr "Prześlij"
 2674 
 2675 #: templates/registernotify.tmpl:18 templates/registernotifyadmin.tmpl:12
 2676 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:18
 2677 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:12
 2678 msgid "Submitted content:"
 2679 msgstr "Przesłana zawartość:"
 2680 
 2681 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:47
 2682 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:79
 2683 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/newsletter.tmpl:20
 2684 msgid "Subscribe / Unsubscribe in:"
 2685 msgstr "Subskrybuj/nie subskrybuj:"
 2686 
 2687 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:65
 2688 msgid "Summaries"
 2689 msgstr "podsumowań"
 2690 
 2691 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:78
 2692 msgid "Switch to monotype or propotional font"
 2693 msgstr ""
 2694 
 2695 #: data/TWiki/WebSearch.txt:25 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:33
 2696 msgid ""
 2697 "TIP: to search for all topics that contain =\"SOAP\"=, =\"WSDL\"=, a literal "
 2698 "=\"web service\"=, but not =\"shampoo\"=, write:"
 2699 msgstr ""
 2700 "Wskazówka: aby wyszukać wszystkie strony zawierające =\"SOAP\"=, =\"WSDL\"=, "
 2701 "oraz dosłowne: =\"web service\"=, ale nie =\"shampoo\"=, wpisz:"
 2702 
 2703 #: templates/login.tmpl:3
 2704 msgid "TWiki User Authentication"
 2705 msgstr ""
 2706 
 2707 #: templates/mailresetpassword.tmpl:3
 2708 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:3
 2709 msgid "TWiki password reset for %1"
 2710 msgstr "Zresetowano hasło użytkownika: %1"
 2711 
 2712 #: templates/oopschangelanguage.tmpl:12
 2713 msgid ""
 2714 "TWiki's user interface is available in several languages. If you want to "
 2715 "change the language for this session, choose one of the following and hit "
 2716 "\"Change language\". Otherwise, follow the \"Cancel\" link on the bottom of "
 2717 "the page to return to the previous topic."
 2718 msgstr ""
 2719 "Z TWiki można korzystać w kilku językach. Jeśli chcesz zmienić język tej "
 2720 "sesji TWiki, wybierz jedną z poniższych opcji i kliknij \"Zmień język\". W "
 2721 "przeciwnym razie kliknij przycisk \"Rezygnacja\" umieszczony na dole strony."
 2722 
 2723 #: data/Sandbox/WebHome.txt:6
 2724 msgid "Test Topics"
 2725 msgstr "Strony testowe"
 2726 
 2727 #: data/TWiki/WebSearch.txt:31 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:39
 2728 msgid "Text body"
 2729 msgstr "w zawartości"
 2730 
 2731 #: templates/messages.tmpl:154 templates/messages.tmpl:192
 2732 msgid "Thank you for registering"
 2733 msgstr "Dziękujemy za zarejestrowanie się"
 2734 
 2735 #: templates/registernotify.tmpl:8
 2736 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:8
 2737 msgid ""
 2738 "Thank you for registering in the %1 collaboration platform. Please save this "
 2739 "e-mail for future reference."
 2740 msgstr "Dziękujemy za zarejestrowanie się w %1. Prosimy zachować ten list."
 2741 
 2742 #: templates/registerconfirm.tmpl:9
 2743 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:9
 2744 msgid ""
 2745 "Thank you for registering in the %1 collaboration platform. Your "
 2746 "verification code is %2."
 2747 msgstr ""
 2748 "Dziękujemy za zarejestrowanie się w %1. Kod dostępu jest następujący: %2."
 2749 
 2750 #: templates/messages.tmpl:504
 2751 msgid "That user has already been activated "
 2752 msgstr ""
 2753 
 2754 #: templates/messages.tmpl:269
 2755 msgid ""
 2756 "The %1 field must be your first and last name in %2, e.g. your capitalized "
 2757 "first and last name with spaces removed."
 2758 msgstr ""
 2759 "W pole %1 należy wpisać imię i nazwisko w formacie WikiWord bez żadnych "
 2760 "spacji."
 2761 
 2762 #: templates/messages.tmpl:263
 2763 msgid "The %1 field must match the {LoginNameFilterIn} filter for this site"
 2764 msgstr "Format pola %1 musi się zgadzać z formatem filtru {LoginNameFilterIn}"
 2765 
 2766 #: templates/messages.tmpl:68
 2767 msgid "The %1 topic already exists"
 2768 msgstr "Strona o nazwie %1 już istnieje"
 2769 
 2770 #: templates/messages.tmpl:477
 2771 msgid "The %1 web does not exist"
 2772 msgstr "Dział %1 nie istnieje"
 2773 
 2774 #: data/Sandbox/WebHome.txt:4
 2775 msgid ""
 2776 "The %1 web is the sandbox you can use for testing. Everybody is welcome to "
 2777 "add or delete some stuff. It is recommended to walk through the %2 to get a "
 2778 "jumpstart on the %3 tool. A good rule of thumb is to add at the end of the "
 2779 "page and sign and date it with your %4."
 2780 msgstr ""
 2781 "Dział %1 to taka \"piaskownica\". Każdy może tu coś dopisać lub usunąć i "
 2782 "przetestować działanie TWiki. Zajrzyj na stronę %2, aby rozpocząć pracę z %"
 2783 "3. Na początek możesz coś dopisać na końcu tej strony, wstawić bieżącą datę "
 2784 "i swój podpis: %4."
 2785 
 2786 #: data/Sandbox/WebRss.txt:5 data/Trash/WebRss.txt:5
 2787 #: data/_default/WebAtom.txt:3 data/_default/WebRss.txt:5
 2788 msgid ""
 2789 "The %1 web of TWiki. TWiki is a Web-Based Collaboration Platform for the "
 2790 "Enterprise."
 2791 msgstr "Dział: %1. TWiki to internetowa platforma współpracy."
 2792 
 2793 #: templates/messages.tmpl:147
 2794 msgid "The Administrator has disabled new user registration."
 2795 msgstr ""
 2796 
 2797 #: templates/messages.tmpl:295
 2798 msgid "The activation code %1 is invalid."
 2799 msgstr "Kod aktywacyjny %1 jest niepoprawny."
 2800 
 2801 #: templates/moveattachment.tmpl:29
 2802 msgid "The attachment and any history will be moved to the new topic."
 2803 msgstr "Załącznik wraz z całą historią zostanie przeniesiony na nową stronę."
 2804 
 2805 #: templates/messages.tmpl:433
 2806 msgid ""
 2807 "The chances are good that %1 has simply navigated away from the edit page "
 2808 "without saving."
 2809 msgstr ""
 2810 "Bardzo możliwe, że użytkownik %1 zrezygnował z edycji i nie zapisał zmian."
 2811 
 2812 #: templates/renamebase.tmpl:70
 2813 msgid ""
 2814 "The checkmarked topics will be updated (another form will appear which will "
 2815 "_eventually_ allow you to rename any topics that were locked)"
 2816 msgstr ""
 2817 "Zaznaczone strony zostaną zaktualizowane oraz zostanie wyświetlony kolejny "
 2818 "formularz umożliwiający ewentualne zaktualizowanie zablokowanych stron."
 2819 
 2820 #: templates/messages.tmpl:287
 2821 msgid "The e-mail address for this account is not valid."
 2822 msgstr "Podany adres email jest niepoprawny."
 2823 
 2824 #: templates/messages.tmpl:449
 2825 msgid "The entry for user %1 was missing in the password system."
 2826 msgstr "Z bazy haseł zaginął wpis dla użytkownika: %1."
 2827 
 2828 #: templates/messages.tmpl:348
 2829 msgid "The file has been uploaded and attached properly to the %1 topic."
 2830 msgstr "Załącznik został załadowany i umieszczony na stronie %1."
 2831 
 2832 #: templates/messages.tmpl:384
 2833 msgid "The following topics are locked for edit, and cannot be moved:"
 2834 msgstr "Następujące strony są zablokowane i nie mogą zostać przeniesione:"
 2835 
 2836 #: templates/messages.tmpl:390
 2837 msgid "The following topics refer to topics in this web, but are being edited:"
 2838 msgstr ""
 2839 "Następujące strony, które zawierają odwołania do podanego działu są "
 2840 "zablokowane:"
 2841 
 2842 #: templates/messages.tmpl:387
 2843 msgid ""
 2844 "The following topics refer to topics in this web, but you are denied access "
 2845 "to them:"
 2846 msgstr ""
 2847 "Nie masz dostępu do następujących stron zawierających odwołania do podanego "
 2848 "działu."
 2849 
 2850 #: templates/messages.tmpl:326
 2851 msgid "The form should be defined in the topic %1"
 2852 msgstr "Formularz powinien zostać zdefiniowany na stronie: %1"
 2853 
 2854 #: templates/messages.tmpl:431
 2855 msgid "The lease on this topic expired %1 ago."
 2856 msgstr "Blokada podanej strony wygasła %1 temu."
 2857 
 2858 #: templates/moveattachment.tmpl:16
 2859 msgid "The new topic chosen must already exist."
 2860 msgstr "Nowa strona musi istnieć."
 2861 
 2862 #: templates/messages.tmpl:16
 2863 msgid "The new web has been created"
 2864 msgstr "Utworzono nowy dział"
 2865 
 2866 #: templates/messages.tmpl:98
 2867 msgid "The password you entered in the *old password* field is incorrect."
 2868 msgstr "Hasło podane w polu *Poprzednie hasło* jest niepoprawne."
 2869 
 2870 #: templates/messages.tmpl:314
 2871 msgid "The required field %1 was not filled in."
 2872 msgstr "Nie wypełniono wymaganego pola: %1."
 2873 
 2874 #: templates/messages.tmpl:138
 2875 msgid "The selected User System does not support new user registration."
 2876 msgstr ""
 2877 
 2878 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:4
 2879 msgid "The topic %1 you are trying to access does not exist, yet."
 2880 msgstr "Strona o nazwie %1 jeszcze nie istnieje."
 2881 
 2882 #: templates/messages.tmpl:329
 2883 msgid "The topic is in an old format"
 2884 msgstr "Strona jest zapisana w starym formacie"
 2885 
 2886 #: templates/messages.tmpl:219
 2887 msgid "The two passwords you entered do not match."
 2888 msgstr "Podano niezgodne hasła."
 2889 
 2890 #: templates/messages.tmpl:506
 2891 msgid "The user %1 has already been activated, and should be able to log in."
 2892 msgstr ""
 2893 
 2894 #: templates/messages.tmpl:380
 2895 msgid "There are problems with renaming this web:"
 2896 msgstr ""
 2897 "Przy próbie zmiany nazwy podanego działu wystąpiły następujące problemy:"
 2898 
 2899 #: templates/messages.tmpl:226
 2900 msgid "There has been a problem adding your user id to the Password system."
 2901 msgstr "Wystąpił problem przy dodawaniu nowego użytkownika do bazy haseł."
 2902 
 2903 #: templates/messages.tmpl:332
 2904 msgid "There should be a line that includes %1, look for %2 (or %3)"
 2905 msgstr "Należy podać linię zawierającą %1; zobacz także: %2 (lub %3)"
 2906 
 2907 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:6
 2908 msgid "This TWiki does _not_ support new User Registration"
 2909 msgstr ""
 2910 
 2911 #: templates/messages.tmpl:339
 2912 msgid "This can be automatically upgraded by:"
 2913 msgstr "Można to automatycznie uaktualnić poprzez:"
 2914 
 2915 #: templates/messages.tmpl:322
 2916 msgid "This could be for several reasons:"
 2917 msgstr "Może to być spowodowane szeregiem przyczyn:"
 2918 
 2919 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:5
 2920 msgid ""
 2921 "This form is used to change your registered e-mail addresses. Your "
 2922 "registered e-mails are used by TWiki for sending you e-mails, include "
 2923 "notifications of password changes. The addresses you register via this form "
 2924 "are kept secret and will *not* be published anywhere on this site."
 2925 msgstr ""
 2926 "Ten formularz służy do zmiany Twojego adresu email. Adresy zarejestrowane są "
 2927 "używane przy automatycznym wysyłaniu poczty przez TWiki. Są one "
 2928 "zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i nie są umieszczane na "
 2929 "żadnej ze stron."
 2930 
 2931 #: data/Sandbox/WebNotify.txt:4 data/Trash/WebNotify.txt:3
 2932 #: data/_default/WebNotify.txt:2
 2933 msgid ""
 2934 "This is a subscription service to be automatically notified by e-mail when "
 2935 "topics change in this %1 web. This is a convenient service, so you do not "
 2936 "have to come back and check all the time if something has changed. To "
 2937 "subscribe, please add a bullet with your %2 in alphabetical order to this "
 2938 "list:"
 2939 msgstr ""
 2940 "To jest usługa polegająca na wysyłaniu automatycznych powiadomień o zmianach "
 2941 "dokonanych na stronach w dziale: %1. Dzięki niej nie trzeba sprawdzać, czy "
 2942 "dokonano jakichś zmian. Aby skorzystać z usługi, należy dopisać nazwę "
 2943 "swojego konta: %2 do poniższej listy. Proszę zachować kolejność alfabetyczną "
 2944 "wpisów."
 2945 
 2946 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:7
 2947 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:71
 2948 msgid "This is an automated e-mail from %1."
 2949 msgstr "Ten list został wygenerowany automatycznie przez %1."
 2950 
 2951 #: templates/registernotifyadmin.tmpl:8
 2952 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotifyadmin.classic.tmpl:8
 2953 msgid "This is an automated e-mail notification of user registration in %1."
 2954 msgstr ""
 2955 "To jest automatycznie wygenerowane powiadomienie o zarejestrowaniu "
 2956 "użytkownika w %1."
 2957 
 2958 #: data/Trash/WebHome.txt:2
 2959 msgid ""
 2960 "This is the Trash. Here you can undelete topics; deleted attachments are in "
 2961 "TrashAttachment."
 2962 msgstr ""
 2963 "To jest kosz. Tu można przywrócić usunięte strony. Usunięte załączniki "
 2964 "znajdują się na stronie TrashAttachment."
 2965 
 2966 #: templates/renamedelete.tmpl:25
 2967 msgid ""
 2968 "This name has been chosen so it doesn't conflict with any other topics "
 2969 "already in the %1 web."
 2970 msgstr ""
 2971 "Wybrano taką nazwę strony, która nie powoduje konfliktów z nazwami "
 2972 "pozostałych stron w dziale %1."
 2973 
 2974 #: templates/messages.tmpl:337
 2975 msgid "This requires the form definition to be present."
 2976 msgstr "Wymaga to wcześniejszego zdefiniowania formularza."
 2977 
 2978 #: templates/messages.tmpl:281
 2979 msgid "This site requires at least %1 character passwords"
 2980 msgstr "Hasło powinno mieć przynajmniej %1 znaków(ki)"
 2981 
 2982 #: data/TWiki/WebTopicViewTemplate.txt:19
 2983 msgid "This topic has moved to %1."
 2984 msgstr "Podana strona została przeniesiona do: %1."
 2985 
 2986 #: data/TWiki/WebTopicNonWikiTemplate.txt:6
 2987 msgid ""
 2988 "This topic name is not recommended because it will not be linked "
 2989 "automatically. See %1 for details"
 2990 msgstr ""
 2991 "Nie jest zalecana taka nazwa strony, gdyż uniemożliwia ona tworzenie "
 2992 "automatycznych odwołań. Zobacz także: %1."
 2993 
 2994 #: templates/viewprint.tmpl:13
 2995 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/viewprint.classic.tmpl:11
 2996 msgid "This topic:"
 2997 msgstr "Bieżąca strona:"
 2998 
 2999 #: templates/messages.tmpl:29
 3000 msgid ""
 3001 "Those changes have been merged with yours to create Rev %1. Text fields will "
 3002 "have been merged, but other data such as form fields may have overwritten "
 3003 "the other users changes. Please inspect the topic to make sure it is OK, "
 3004 "especially if you made any changes to form fields."
 3005 msgstr ""
 3006 "Uwzględniono także poniższe zmiany w celu utworzenia wersji: %1 strony. "
 3007 "Dopisano zawartość pól tekstowych, ale inne dane mogą wpłynąć na wprowadzone "
 3008 "zmiany. Po zapisaniu sprawdź zawartość strony, zwłaszcza, jeśli dokonałeś "
 3009 "zmian w formularzach."
 3010 
 3011 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:5
 3012 msgid ""
 3013 "To edit pages on this TWikiSite, you must have a registered user name and "
 3014 "password."
 3015 msgstr "Aby móc edytować strony, musisz mieć swoje konto i hasło."
 3016 
 3017 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:20
 3018 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:22
 3019 msgid "To edit the topic anyway, click "
 3020 msgstr "Aby mimo wszystko przeprowadzić edycję strony, kliknij "
 3021 
 3022 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:84
 3023 msgid "To register as a new user, simply fill out this form:"
 3024 msgstr "Wypełnij poniższy formularz, aby się zarejestrować:"
 3025 
 3026 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:16
 3027 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:18
 3028 msgid "To see if %1 has finished editing yet, click "
 3029 msgstr ""
 3030 "Aby sprawdzić, czy użytkownik %1 zakończył już edycję, kliknij 'Spróbuj "
 3031 "ponownie'."
 3032 
 3033 #: templates/renamebase.tmpl:29 templates/renameconfirm.tmpl:14
 3034 msgid "To topic:"
 3035 msgstr "Nowa nazwa strony:"
 3036 
 3037 #: templates/renamebase.tmpl:22 templates/renameconfirm.tmpl:10
 3038 msgid "To web:"
 3039 msgstr "Nowa nazwa działu:"
 3040 
 3041 #: templates/messages.tmpl:311
 3042 msgid "Topic Save Error"
 3043 msgstr "Błąd zapisu strony"
 3044 
 3045 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachtables.pattern.tmpl:15
 3046 msgid "Topic attachments"
 3047 msgstr "Załączniki"
 3048 
 3049 #: templates/messages.tmpl:335
 3050 msgid "Topic can not be upgraded from old style category table"
 3051 msgstr "Strona nie może zostać zaktualizowana"
 3052 
 3053 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:49
 3054 msgid "Topic name"
 3055 msgstr "nazwy strony"
 3056 
 3057 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:29
 3058 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:44
 3059 msgid "Topic name:"
 3060 msgstr "Nazwa strony:"
 3061 
 3062 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:34
 3063 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:51
 3064 msgid "Topic parent:"
 3065 msgstr "Strona nadrzędna:"
 3066 
 3067 #: templates/viewprint.tmpl:14
 3068 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/viewprint.classic.tmpl:12
 3069 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:19
 3070 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:43
 3071 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:68
 3072 #, fuzzy
 3073 msgid "Topic revision:"
 3074 msgstr "Strona nadrzędna:"
 3075 
 3076 #: templates/oopssaveerr.tmpl:12
 3077 msgid "Topic save error"
 3078 msgstr "Błąd zapisu strony"
 3079 
 3080 #: data/TWiki/WebTemplateTopics.txt:2
 3081 #, fuzzy
 3082 msgid "Topic templates in %1 Web"
 3083 msgstr "Strona jest w dziale: %1"
 3084 
 3085 #: data/TWiki/WebSearch.txt:31 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:40
 3086 msgid "Topic title"
 3087 msgstr "w tytule"
 3088 
 3089 #: templates/messages.tmpl:26
 3090 msgid "Topic was merged"
 3091 msgstr "Strona została dołączona"
 3092 
 3093 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:25
 3094 msgid "Topic will be named: "
 3095 msgstr "Nowa nazwa strony:"
 3096 
 3097 #: templates/search.tmpl:17
 3098 #, fuzzy
 3099 msgid "Topics in %1 web"
 3100 msgstr "Strona jest w dziale: %1"
 3101 
 3102 #: templates/search.text.tmpl:4
 3103 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:14
 3104 msgid "Topics in %1 web:"
 3105 msgstr "Strona jest w dziale: %1"
 3106 
 3107 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:76
 3108 msgid "Topics per web"
 3109 msgstr "wybranych stron w dziale"
 3110 
 3111 #: templates/renamewebbase.tmpl:29
 3112 msgid "Topics which are currently being edited by other users in the %1 Web:"
 3113 msgstr "Strony w dziale %1 edytowane obecnie przez innych użytkowników:"
 3114 
 3115 #: templates/renamewebbase.tmpl:32
 3116 msgid ""
 3117 "Topics which refer to this web and are are currently being edited by other "
 3118 "users:"
 3119 msgstr ""
 3120 "Strony, które zawierają odwołania do podanego działu i są obecnie edytowane "
 3121 "przez innych użytkowników:"
 3122 
 3123 #: templates/renamewebbase.tmpl:35
 3124 msgid ""
 3125 "Topics which refer to this web that you do not have permission to change:"
 3126 msgstr ""
 3127 "Strony, które zawierają odwołania do podanego działu i do których nie masz "
 3128 "dostępu:"
 3129 
 3130 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:66
 3131 msgid "Total matches"
 3132 msgstr "liczby trafień"
 3133 
 3134 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:17
 3135 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:19
 3136 msgid "Try Again"
 3137 msgstr "Spróbuj ponownie"
 3138 
 3139 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/NewUserTemplate.txt:76
 3140 msgid ""
 3141 "Uncomment preferences variables to activate them (remove the #-sign). Help "
 3142 "and details on preferences variables are available in %1."
 3143 msgstr ""
 3144 "Aby uaktywnić zmienne, usuń znaki komentarza w ich definicjach Zobacz także: "
 3145 "%1."
 3146 
 3147 #: templates/login.sudo.tmpl:5
 3148 #, fuzzy
 3149 msgid "Unrecognised user and/or password"
 3150 msgstr "Nieznana nazwa konta i/lub hasło."
 3151 
 3152 #: templates/messages.tmpl:40
 3153 msgid "Unrecognized action command %1"
 3154 msgstr "Nieznane polecenie: %1"
 3155 
 3156 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:9
 3157 msgid "Update attachment %1 on %2"
 3158 msgstr "Zmień załącznik %1 na %2"
 3159 
 3160 #: templates/renamebase.tmpl:49 templates/renamewebbase.tmpl:27
 3161 #, fuzzy
 3162 msgid "Update links"
 3163 msgstr "Uaktualnij skrót:"
 3164 
 3165 #: templates/attachagain.tmpl:21 templates/attachnew.tmpl:9
 3166 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:33
 3167 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachnew.pattern.tmpl:7
 3168 msgid "Upload file"
 3169 msgstr "Załaduj"
 3170 
 3171 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attach.pattern.tmpl:39
 3172 msgid "Upload up to %1 KB."
 3173 msgstr "Rozmiar maksymalny: %1 kB."
 3174 
 3175 #: templates/messages.tmpl:367
 3176 msgid "Uploaded file %1 exceeds limit of %2 KB"
 3177 msgstr ""
 3178 "Próba załadowania pliku %1 o rozmiarze %2 kB, przekraczającym rozmiar "
 3179 "dopuszczalny."
 3180 
 3181 #: templates/messages.tmpl:366
 3182 msgid "Uploaded file is too big"
 3183 msgstr "Ładowany plik jest za duży"
 3184 
 3185 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:5
 3186 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:5
 3187 msgid "Use %1 instead."
 3188 msgstr "Użyj: %1."
 3189 
 3190 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:39
 3191 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinWebCreateNewTopicTemplate.txt:58
 3192 msgid "Use template:"
 3193 msgstr "Zastosuj formularz:"
 3194 
 3195 #: templates/messages.tmpl:10
 3196 msgid "User Account %1 Deleted"
 3197 msgstr "Usunięto konto użytkownika: %1"
 3198 
 3199 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:15
 3200 msgid "User Reference"
 3201 msgstr "Podręcznik użytkownika"
 3202 
 3203 #: templates/login.tmpl:33
 3204 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/PatternSkinElements.txt:182
 3205 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/login.pattern.tmpl:32
 3206 msgid "Username"
 3207 msgstr "Nazwa konta użytkownika"
 3208 
 3209 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBar.txt:5
 3210 msgid "Users"
 3211 msgstr "Użytkownicy"
 3212 
 3213 #: templates/messages.tmpl:163
 3214 msgid ""
 3215 "Users with automatically generated passwords should proceed immediately to "
 3216 "[[%1][change password]] to change their password to something memorable."
 3217 msgstr ""
 3218 "W przypadku hasła wygenerowanego automatycznie, należy je bezzwłocznie "
 3219 "zmienić na inne, łatwiejsze do zapamiętania.Można to zrobić na stronie [[%1]"
 3220 "[Zmień hasło]]."
 3221 
 3222 #: templates/attachtables.tmpl:37
 3223 msgid "Version"
 3224 msgstr "Wersja"
 3225 
 3226 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:15
 3227 msgid "Version history"
 3228 msgstr "Historia zmian"
 3229 
 3230 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:13
 3231 msgid "Version history of %1"
 3232 msgstr "Historia zmian załącznika %1"
 3233 
 3234 #: templates/oopsmore.tmpl:92
 3235 msgid "View"
 3236 msgstr "Wyświetl"
 3237 
 3238 #: templates/oopsmore.tmpl:99
 3239 msgid "View difference"
 3240 msgstr "Wyświetl różnice"
 3241 
 3242 #: templates/oopsmore.tmpl:89
 3243 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:37
 3244 msgid "View previous topic revision"
 3245 msgstr "Wyświetl kolejną zmianę na stronie"
 3246 
 3247 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:28
 3248 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:33
 3249 msgid "View raw text without formatting"
 3250 msgstr "Wyświetl kod źródłowy strony"
 3251 
 3252 #: templates/oopsmore.tmpl:91
 3253 #, fuzzy
 3254 msgid "View revision:"
 3255 msgstr "Wyświetl zmianę"
 3256 
 3257 #: data/TWiki/WebCreateNewTopicTemplate.txt:58
 3258 msgid "View templates"
 3259 msgstr "Wyświetl formularze"
 3260 
 3261 #: templates/oopsleaseconflict.tmpl:28
 3262 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsleaseconflict.classic.tmpl:33
 3263 #: twikiplugins/PatternSkin/data/Main/PatternSkinUserViewTemplate.txt:10
 3264 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/rdiff.pattern.tmpl:29
 3265 msgid "View topic"
 3266 msgstr "Wyświetl stronę"
 3267 
 3268 #: templates/twiki.tmpl:96
 3269 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:155
 3270 msgid "View total topic history"
 3271 msgstr "Historia strony"
 3272 
 3273 #: data/TWiki/WebTopicNonWikiTemplate.txt:6
 3274 msgid "WARNING:"
 3275 msgstr "Uwaga:"
 3276 
 3277 #: templates/messages.tmpl:447
 3278 msgid "Warning: Can't INCLUDE %1 repeatedly, topic is already included. %2"
 3279 msgstr ""
 3280 "Uwaga: nie można dołączyć (INCLUDE) strony %1, gdyż jest już dołączona. %2"
 3281 
 3282 #: templates/messages.tmpl:446
 3283 msgid "Warning: Can't find topic %1.%2"
 3284 msgstr "Uwaga: nie można odnaleźć strony %1.%2"
 3285 
 3286 #: lib/TWiki/UI/Register.pm:826
 3287 msgid "Warning: Could not send confirmation email"
 3288 msgstr "Uwaga: Nie można wysłać listu z potwierdzeniem."
 3289 
 3290 #: lib/TWiki/UI/Register.pm:833
 3291 #, fuzzy
 3292 msgid "Warning: Could not send confirmation email, email has been disabled"
 3293 msgstr "Uwaga: Nie można wysłać listu z potwierdzeniem."
 3294 
 3295 #: templates/messages.tmpl:454
 3296 msgid "Warning: This site does not allow %<nop>INCLUDE% of URLs"
 3297 msgstr "Uwaga: dołączanie (INCLUDE) stron jest zabronione"
 3298 
 3299 #: data/TWiki/WebSearch.txt:3
 3300 msgid "Web Search"
 3301 msgstr "Wyszukiwanie"
 3302 
 3303 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarExample.txt:8
 3304 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarWebsList.txt:2
 3305 msgid "Webs"
 3306 msgstr "Działy"
 3307 
 3308 #: data/Sandbox/WebHome.txt:2 data/_default/WebHome.txt:2
 3309 msgid "Welcome to the %1 web"
 3310 msgstr "Witamy w dziale %1"
 3311 
 3312 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:280
 3313 msgid ""
 3314 "When %1 receives the form, it will mail an account activation code to the e-"
 3315 "mail address you gave above. Enter that activation code in the following "
 3316 "screen, or follow the link in the e-mail, to activate your account. Once "
 3317 "your account is activated, %1 will:"
 3318 msgstr ""
 3319 "Po wypełnieniu formularza, zostanie wyłany list z kodem aktywacyjnym na "
 3320 "podany adres email. Aby aktywować konto, należy wpisać ten kod w poniższe "
 3321 "pole lub kliknąć skrót zamieszczony w przesłanym liście. Po aktywowaniu "
 3322 "konta, %1 wykona następujące operacje:"
 3323 
 3324 #: templates/attachtables.tmpl:37 templates/attachtables.tmpl:4
 3325 msgid "Who"
 3326 msgstr "Kto załadował"
 3327 
 3328 #: templates/messages.tmpl:19
 3329 msgid "Would you like to go to:"
 3330 msgstr "Przejdź do:"
 3331 
 3332 #: templates/messages.tmpl:251
 3333 msgid "You are already registered"
 3334 msgstr "Użytkownik jest już zarejestrowany"
 3335 
 3336 #: templates/messages.tmpl:157
 3337 msgid "You are also listed in the %1 topic"
 3338 msgstr "Użytkownik znajduje się także na liście umieszczonej na stronie %1"
 3339 
 3340 #: templates/messages.tmpl:381
 3341 msgid "You are denied access to the following topics in the web:"
 3342 msgstr ":Nie masz dostępu do następujących stron w dziale:"
 3343 
 3344 #: templates/messages.tmpl:435
 3345 msgid ""
 3346 "You are encouraged to go ahead and edit - unless you intend to change data "
 3347 "in a form attached to the topic. If %1 actually _does_ save while you are "
 3348 "editing, your changes will be merged, and nothing will be lost. Form data "
 3349 "cannot easily be merged though, so in this case you are recommended to check "
 3350 "with %1 first."
 3351 msgstr ""
 3352 "Można kontynuować edycję o ile nie zostały zmienione dane formularza "
 3353 "dołączonego do strony. Jeżeli użytkownik %1 rzeczywiście _zapisał zmiany_, "
 3354 "to wprowadzone dane (z wyjątkiem danych formularza) nie zostaną utracone. "
 3355 "Dane formularza mogą zostać zapisane przez użytkownika %1, ale należy się z "
 3356 "nim w tym celu skontaktować."
 3357 
 3358 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/view.pattern.tmpl:35
 3359 msgid "You are here:"
 3360 msgstr "Położenie:"
 3361 
 3362 #: templates/messages.tmpl:107
 3363 msgid ""
 3364 "You are recommended to choose short names, preferably less than 10 "
 3365 "characters, starting with an upper-case alphabetic character and using only "
 3366 "alphanumeric characters. If you want to create a template web (a web just "
 3367 "used as a base to create new webs) choose a name that starts with an "
 3368 "underscore and has only alphanumeric characters."
 3369 msgstr ""
 3370 "Zalecane jest używanie krótkich nazw (nie dłuższych niż 10 znakowych). Nazwa "
 3371 "powinna rozpoczynać się wielką literą, za którą mogą wystąpić litery albo "
 3372 "cyfry. Nazwa działu - szablonu przeznaczonego do tworzenia innych działów "
 3373 "powinna rozpoczynać się znakiem podkreślenia."
 3374 
 3375 #: templates/messages.tmpl:490
 3376 msgid "You are trying to %1 a topic that does not exist."
 3377 msgstr "Próbujesz wykonać operację: %1 dla nieistniejącej strony."
 3378 
 3379 #: templates/messages.tmpl:499
 3380 msgid "You are trying to %1 an attachment that does not exist."
 3381 msgstr "Próbujesz wykonać operację: %1 dla nieistniejącego załącznika."
 3382 
 3383 #: templates/messages.tmpl:486
 3384 msgid ""
 3385 "You can [[%1][create a new web]] if you have permission. Contact %2 if you "
 3386 "have any questions."
 3387 msgstr ""
 3388 "Nowe działy mogą [[%1][tworzyć]] tylko użytkownicy mający odpowiednie "
 3389 "uprawnienia. W razie dalszych pytań należy skontaktować się z "
 3390 "administratorem: %2."
 3391 
 3392 #: templates/messages.tmpl:127
 3393 msgid ""
 3394 "You can also use the names of the standard HTML colors (black, silver, gray, "
 3395 "white, maroon, red, purple, fuchsia, green, lime, olive, yellow, navy, blue, "
 3396 "teal, or aqua)"
 3397 msgstr ""
 3398 "Można także stosować standardowe nazwy kolorów (black, silver, gray, white, "
 3399 "maroon, red, purple, fuchsia, green, lime, olive, yellow, navy, blue, teal, "
 3400 "of aqua)"
 3401 
 3402 #: templates/registernotify.tmpl:24
 3403 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:24
 3404 msgid "You can change your password at via %1"
 3405 msgstr "Hasło można zmienić na stronie: %1"
 3406 
 3407 #: templates/renameweb.tmpl:21
 3408 msgid "You can give this web a different name."
 3409 msgstr "Nazwa działu może zostać zmieniona."
 3410 
 3411 #: templates/oopschangelanguage.tmpl:7
 3412 msgid ""
 3413 "You can set your favorite language permanently by setting the %1 variable in "
 3414 "your user topic."
 3415 msgstr ""
 3416 "Domyślny język tworzonych stron można wybrać poprzez ustawienie zmiennej %1 "
 3417 "na stronie domowej użytkownika."
 3418 
 3419 #: templates/messages.tmpl:252
 3420 msgid "You cannot register twice, the name %1 is already registered."
 3421 msgstr "Użytkownik o podanej nazwie %1 jest już zarejestrowany."
 3422 
 3423 #: templates/messages.tmpl:142 templates/messages.tmpl:151
 3424 #: templates/messages.tmpl:230 templates/messages.tmpl:239
 3425 msgid "You have *not* been registered."
 3426 msgstr "Nie zostałeś zarejestrowany"
 3427 
 3428 #: templates/messages.tmpl:357
 3429 msgid ""
 3430 "You may be able to get your TWiki administrator to change the settings if "
 3431 "they are inappropriate for your environment."
 3432 msgstr ""
 3433 "W celu zmiany ustawień osobistych należy skontaktować się z administratorem."
 3434 
 3435 #: templates/messages.tmpl:508
 3436 msgid ""
 3437 "You may have clicked a registration verification link that you had already "
 3438 "visited."
 3439 msgstr ""
 3440 
 3441 #: templates/messages.tmpl:170
 3442 msgid "You may need to close your browser to make this change take effect."
 3443 msgstr ""
 3444 "Aby zmiany odniosły skutek, należy zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę."
 3445 
 3446 #: templates/registerconfirm.tmpl:11
 3447 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registerconfirm.classic.tmpl:11
 3448 msgid ""
 3449 "You now need to verify your e-mail address. You can do so by entering %1 in "
 3450 "the form presented to you when this e-mail was sent, or by visiting %2"
 3451 msgstr ""
 3452 "Należy teraz sprawdzić podany adres email. Można to zrobić wpisując %1 w "
 3453 "pole formularza wyświetlonego po wysłaniu listu lub przechodząc na stronę: %"
 3454 "2."
 3455 
 3456 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:7
 3457 msgid ""
 3458 "You really ought to register a valid e-mail address. If TWiki can't find a "
 3459 "registered e-mail for you in the secret database, it will look in your user "
 3460 "topic for a line like this:"
 3461 msgstr ""
 3462 "Powinieneś zarejestrować swój adres email. Jeśli adres nie zostanie "
 3463 "odnaleziony w bazie danych haseł, to będzie poszukiwany na Twojej stronie "
 3464 "domowej wśród linii zapisanych następująco:"
 3465 
 3466 #: templates/oopsmore.tmpl:106
 3467 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:53
 3468 msgid "You will be able to review the topic before saving it to a new revision"
 3469 msgstr ""
 3470 
 3471 #: templates/messages.tmpl:344
 3472 msgid "You will probably have to ask your administrator, %1, to do this."
 3473 msgstr ""
 3474 "Aby wykonać tę operację, należy się skontaktować z administratorem: %1."
 3475 
 3476 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangeEmailAddress.txt:33
 3477 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ChangePassword.txt:22
 3478 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:27
 3479 msgid "Your %1.LoginName"
 3480 msgstr "[[%1.LoginName][Nazwa konta]]"
 3481 
 3482 #: templates/messages.tmpl:194
 3483 msgid ""
 3484 "Your activation code has been sent to %1. Either click on the link in your "
 3485 "e-mail or enter the code in the box below to activate your membership. (This "
 3486 "code is of the form \"YourName.xxxxxxxxxx\")"
 3487 msgstr ""
 3488 "Kod aktywacyjny został przesłany na adres: %1. W celu aktywacji konta "
 3489 "użytkownika kliknij skrót zamieszczony w wysłanym liście lub wpisz kod "
 3490 "aktywacyjny w poniższym polu. Uwaga: kod należy wpisać w formacie: "
 3491 "\"NazwaKonta.xxxxxxxxxx\"."
 3492 
 3493 #: templates/oopslanguagechanged.tmpl:14
 3494 #, fuzzy
 3495 msgid ""
 3496 "Your language will be changed to %1 from the next screen. You will be "
 3497 "redirected to there right now. If you aren't, [[%2][click to proceed]]."
 3498 msgstr ""
 3499 "Za chwilę nastąpi zmiana języka na %1. Nastąpi przekierowanie na następną "
 3500 "stronę. Jeżeli przekierowanie nie nastąpi automatycznie, tokliknij [[%2]"
 3501 "[tutaj]]."
 3502 
 3503 #: templates/mailresetpassword.tmpl:10
 3504 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/mailresetpassword.classic.tmpl:10
 3505 msgid "Your password has been changed to %1."
 3506 msgstr "Twoje hasło zostało zmienione. Nowe hasło, to: %1."
 3507 
 3508 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/TWikiRegistration.txt:114
 3509 msgid "Your password:"
 3510 msgstr "Hasło:"
 3511 
 3512 #: templates/registernotify.tmpl:12
 3513 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/registernotify.classic.tmpl:12
 3514 msgid ""
 3515 "Your personal %1 topic is located at %2. You can customize it as you like:"
 3516 msgstr ""
 3517 "Twoja strona domowa %1 znajduje się [[%2][tutaj]]. Dostosuj ją do swoich "
 3518 "potrzeb."
 3519 
 3520 #: templates/messages.tmpl:155
 3521 msgid "Your personal TWiki topic %1 has been created"
 3522 msgstr ""
 3523 
 3524 #: templates/messages.tmpl:187
 3525 msgid "Your registered e-mail address(es) are updated to: %1."
 3526 msgstr "Twój adres email został zmieniony. Nowy adres, to: %1."
 3527 
 3528 #: templates/edit.tmpl:48
 3529 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:68
 3530 msgid "Your signature to copy/paste:"
 3531 msgstr "Twój podpis:"
 3532 
 3533 #: templates/messages.tmpl:178
 3534 msgid ""
 3535 "Your system may not support changing passwords through TWiki. Check with "
 3536 "your TWiki administrator."
 3537 msgstr ""
 3538 "Prawdopodobnie ta instalacja TWiki nie pozwala zmieniać hasła. Skontaktuj "
 3539 "się z administratorem."
 3540 
 3541 #: templates/messages.tmpl:11
 3542 msgid "Your user name has been removed from the Authentication System."
 3543 msgstr "Nazwa konta użytkownika została usunięta z bazy haseł."
 3544 
 3545 #: templates/messages.tmpl:13
 3546 msgid "Your user topic has not been renamed. Please e-mail %1 to request this."
 3547 msgstr ""
 3548 "Nazwa strony domowej nie została zmieniona. Powiadom administratora: %1."
 3549 
 3550 #: templates/messages.tmpl:331
 3551 #, fuzzy
 3552 msgid "[[%1][Debug topic text]]."
 3553 msgstr "Kliknij [[%1][Wyszukaj błędy na stronie]]."
 3554 
 3555 #: templates/settings.tmpl:28
 3556 msgid ""
 3557 "[multiple of 3 spaces] * [space] Set [space] VARIABLENAME [space] = [value]"
 3558 msgstr ""
 3559 "[wielokrotność 3 spacji] * [spacja] Set [spacja] ZMIENNA [spacja] = [wartość]"
 3560 
 3561 #: lib/TWiki/I18N.pm:292
 3562 msgid "_language_name"
 3563 msgstr "Polski"
 3564 
 3565 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:71 data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:89
 3566 msgid "about !BookView"
 3567 msgstr "o !BookView"
 3568 
 3569 #: data/TWiki/WebSearchAdvanced.txt:59
 3570 msgid "about regular expression search"
 3571 msgstr "o wyrażeniach regularnych"
 3572 
 3573 #: lib/TWiki/Access.pm:188
 3574 msgid "access denied on root"
 3575 msgstr "Brak dostępu"
 3576 
 3577 #: lib/TWiki/Access.pm:135
 3578 msgid "access denied on topic"
 3579 msgstr "Brak dostępu"
 3580 
 3581 #: lib/TWiki/Access.pm:164
 3582 msgid "access denied on web"
 3583 msgstr "Brak dostępu"
 3584 
 3585 #: lib/TWiki/Access.pm:197
 3586 msgid "access not allowed on root"
 3587 msgstr "Brak dostępu"
 3588 
 3589 #: lib/TWiki/Access.pm:152
 3590 msgid "access not allowed on topic"
 3591 msgstr "Brak dostępu"
 3592 
 3593 #: lib/TWiki/Access.pm:176
 3594 msgid "access not allowed on web"
 3595 msgstr "Brak dostępu"
 3596 
 3597 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/twiki.pattern.tmpl:11
 3598 msgid "accesskey='c'"
 3599 msgstr "accesskey='r'"
 3600 
 3601 #: data/_default/WebHome.txt:11
 3602 msgid "advanced search"
 3603 msgstr "wyszukiwanie zaawansowane"
 3604 
 3605 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:17
 3606 msgid "and"
 3607 msgstr "i"
 3608 
 3609 #: templates/attachtables.tmpl:12
 3610 msgid "change, update, previous revisions, move, delete..."
 3611 msgstr "zmień, odśwież, poprzednie wersje, przenieś, usuń..."
 3612 
 3613 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renamebase.pattern.tmpl:34
 3614 msgid "checkboxes of referenced topics"
 3615 msgstr "strony z odwołaniami"
 3616 
 3617 #: templates/messages.tmpl:406
 3618 msgid "don't forget to check your Topic Settings"
 3619 msgstr "nie zapomnij sprawdzić ustawienia strony (Topis Settings)"
 3620 
 3621 #: templates/messages.tmpl:213
 3622 msgid "fields are required."
 3623 msgstr "pola są wymagane."
 3624 
 3625 #: templates/attach.tmpl:5
 3626 #, fuzzy
 3627 msgid "has more information about attaching files."
 3628 msgstr "Przejdź na stronę %1, zawierającą definicje formularzy."
 3629 
 3630 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:24
 3631 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:27
 3632 msgid "help"
 3633 msgstr "pomoc"
 3634 
 3635 #: data/TWiki/WikiSyntaxSummary.txt:17
 3636 msgid "hints on good style"
 3637 msgstr "w dobrym stylu"
 3638 
 3639 #: templates/oopsmore.tmpl:92
 3640 msgid "in raw text format"
 3641 msgstr "w postaci kodu źródłowego"
 3642 
 3643 #: templates/form.tmpl:3
 3644 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/form.classic.tmpl:3
 3645 msgid "indicates mandatory fields"
 3646 msgstr "oznacza pola wymagane"
 3647 
 3648 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:15
 3649 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:9
 3650 msgid "looking for references in _%1 web_ only"
 3651 msgstr "wyszukiwanie odwołań tylko w dziale %1"
 3652 
 3653 #: data/TWiki/RenameWeb.txt:3
 3654 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:13
 3655 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/oopsmore.classic.tmpl:7
 3656 msgid "looking for references in _all public webs_"
 3657 msgstr "wyszukiwanie odwołań we wszystkich działach"
 3658 
 3659 #: templates/attachtables.tmpl:12
 3660 msgid "manage"
 3661 msgstr "zarządzaj"
 3662 
 3663 #: data/Trash/WebHome.txt:10
 3664 msgid "more..."
 3665 msgstr "więcej..."
 3666 
 3667 #: twikiplugins/MailerContrib/templates/mailnotify.tmpl:16
 3668 msgid "now %1"
 3669 msgstr "teraz %1"
 3670 
 3671 #: templates/changeform.tmpl:13 templates/moveattachment.tmpl:36
 3672 #: templates/preview.tmpl:18 templates/rename.tmpl:20
 3673 #: templates/renameconfirm.tmpl:29 templates/renamedelete.tmpl:34
 3674 #: templates/renameweb.tmpl:33 templates/renamewebconfirm.tmpl:16
 3675 #: templates/twiki.tmpl:100
 3676 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/twiki.classic.tmpl:9
 3677 #: twikiplugins/PatternSkin/data/TWiki/WebLeftBarLogin.txt:3
 3678 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:29
 3679 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachagain.pattern.tmpl:33
 3680 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/attachnew.pattern.tmpl:7
 3681 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:33
 3682 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/preview.pattern.tmpl:10
 3683 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/renameattachmentdelete.pattern.tmpl:25
 3684 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/settings.pattern.tmpl:16
 3685 msgid "or"
 3686 msgstr "lub"
 3687 
 3688 #: templates/preview.tmpl:13 templates/preview.tmpl:9
 3689 msgid "preview"
 3690 msgstr "podgląd"
 3691 
 3692 #: lib/TWiki/Render.pm:193
 3693 msgid "put it back"
 3694 msgstr "odłóż"
 3695 
 3696 #: data/TWiki/WebChanges.txt:2
 3697 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/searchbase.pattern.tmpl:12
 3698 msgid "retrieved at %1"
 3699 msgstr "o godzinie: %1"
 3700 
 3701 #: templates/oopsmore.tmpl:23 templates/oopsmore.tmpl:32
 3702 #, fuzzy
 3703 msgid "scans links in _%1 web_ only"
 3704 msgstr "wyszukiwanie odwołań tylko w dziale %1"
 3705 
 3706 #: templates/oopsmore.tmpl:21 templates/oopsmore.tmpl:30
 3707 #, fuzzy
 3708 msgid "scans links in _all public webs_"
 3709 msgstr "Wyszukaj we wszystkich działach publicznych"
 3710 
 3711 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:14
 3712 msgid "title='Attach an image or document to this topic' accesskey='a'>&Attach"
 3713 msgstr "title='Utwórz załącznik do strony' accesskey='a'>&Utwórz załącznik"
 3714 
 3715 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:4
 3716 msgid "title='Create new topic' accesskey='c'>&Create"
 3717 msgstr "title='Utwórz nową stronę' accesskey='u'>&Utwórz"
 3718 
 3719 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:17
 3720 msgid ""
 3721 "title='Delete or rename this topic; set parent topic; view and compare "
 3722 "revisions' accesskey='m'>&More topic actions"
 3723 msgstr ""
 3724 "title='Usuń lub zmień nazwę strony; ustaw stronę nadrzędną; przejrzyj "
 3725 "zmiany' accesskey='i'>&Inne operacje"
 3726 
 3727 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:7
 3728 msgid "title='Edit this topic text' accesskey='e'>&Edit"
 3729 msgstr "title='Edytuj stronę' accesskey='e'>&Edytuj"
 3730 
 3731 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:21
 3732 #, fuzzy
 3733 msgid "title='Printable version of this topic' accesskey='p'>&Print version"
 3734 msgstr "title='Wersja do druku' accesskey='d'>&Do druku"
 3735 
 3736 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:9
 3737 #, fuzzy
 3738 msgid "title='Raw Edit this topic text' accesskey='w'>Ra&w edit"
 3739 msgstr "title='Edytuj stronę' accesskey='e'>&Edytuj"
 3740 
 3741 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:28
 3742 msgid ""
 3743 "title='Search all webs for topics that link to here' accesskey='l'>A&ll Webs"
 3744 msgstr ""
 3745 "title='Wyszukaj wszystkie strony z odwołaniami do bieżącej strony' "
 3746 "accesskey='w'>We &wszystkich działach"
 3747 
 3748 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:30
 3749 #, fuzzy
 3750 msgid ""
 3751 "title='Search the %1 Web for topics that link to here' "
 3752 "accesskey='b'>&Backlinks"
 3753 msgstr ""
 3754 "title='Wyszukaj strony w dziale %1 z odwołaniami do bieżącej strony' "
 3755 "accesskey='d'>W &dziale"
 3756 
 3757 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:26
 3758 msgid ""
 3759 "title='Search the %1 Web for topics that link to here' accesskey='b'>We&b"
 3760 msgstr ""
 3761 "title='Wyszukaj strony w dziale %1 z odwołaniami do bieżącej strony' "
 3762 "accesskey='d'>W &dziale"
 3763 
 3764 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:38
 3765 msgid "title='View raw text without formatting' accesskey='r'>&Raw View"
 3766 msgstr "title='Wyświetl kod źródłowy strony' accesskey='r'>&Kod ź&ródłowy"
 3767 
 3768 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:11
 3769 msgid "title='View topic' accesskey='v'>&View topic"
 3770 msgstr "title='Wyświetl stronę' accesskey='w'>&Wyświetl stronę"
 3771 
 3772 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:33
 3773 #: templates/viewtopicactionbuttons.tmpl:35
 3774 msgid "title='View total topic history' accesskey='h'>&History"
 3775 msgstr "title='Historia strony' accesskey='h'>&Historia"
 3776 
 3777 #: lib/TWiki.pm:3942
 3778 msgid "user list truncated"
 3779 msgstr ""
 3780 
 3781 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:44
 3782 msgid "value='Cancel' accesskey='c'"
 3783 msgstr "value='Rezygnacja' accesskey='r'"
 3784 
 3785 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/preview.pattern.tmpl:12
 3786 msgid "value='Discard' accesskey='d'"
 3787 msgstr "value='Rezygnacja' accesskey='r'"
 3788 
 3789 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:42
 3790 msgid "value='Preview' accesskey='p'"
 3791 msgstr "value='Podgląd' accesskey='p'"
 3792 
 3793 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:38
 3794 msgid "value='Quiet save' accesskey='q'"
 3795 msgstr "value='Zapisz bez powiadamiania' accesskey='q'"
 3796 
 3797 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:40
 3798 #, fuzzy
 3799 msgid "value='Save and Continue' accesskey='k'"
 3800 msgstr "value='Zapisz' accesskey='z'"
 3801 
 3802 #: twikiplugins/PatternSkin/templates/edit.pattern.tmpl:36
 3803 msgid "value='Save' accesskey='s'"
 3804 msgstr "value='Zapisz' accesskey='z'"
 3805 
 3806 #: templates/attachtables.tmpl:42
 3807 #: twikiplugins/ClassicSkin/templates/attachtables.classic.tmpl:42
 3808 msgid "view"
 3809 msgstr "wyświetl"
 3810 
 3811 #: twikiplugins/TWikiUserMappingContrib/data/TWiki/ResetPassword.txt:22
 3812 msgid ""
 3813 "you *must* have at least one valid registered e-mail to be able to reset "
 3814 "your password. If none of your registered e-mail addresses is valid, and you "
 3815 "have forgotten your password, contact %1."
 3816 msgstr ""
 3817 "Aby móc zresetować hasło, *musisz* mieć przynajmniej jeden poprawny adres "
 3818 "email. Jeśli żaden z zarejestrowanych adresów email nie jest poprawny, to "
 3819 "aby zresetować hasło, musisz skontaktować się z administratorem: %1."
 3820 
 3821 #, fuzzy
 3822 #~ msgid ""
 3823 #~ "It's usually best to choose a <a target='WikiWord' onclick=\"launchWindow"
 3824 #~ "('%1','WikiWord'); return false;\" href='%2' rel='nofollow'>WikiWord</a> "
 3825 #~ "for the new topic name, otherwise automatic linking may not work. "
 3826 #~ "Characters not allowed in topic names, such as spaces will automatically "
 3827 #~ "be removed."
 3828 #~ msgstr ""
 3829 #~ "Lepiej jest podać nazwę strony w formacie <a target='WikiWord' onclick="
 3830 #~ "\"return launchWindow('%1','WikiWord')\" href='%1' "
 3831 #~ "rel='nofollow'>WikiWord</a>, gdyż w przeciwnym razie nie będzie działał "
 3832 #~ "mechanizm automatycznego tworzenia odwołań. Znaki niedozwolone w nazwie "
 3833 #~ "strony takie, jak spacje zostaną automatycznie usunięte."
 3834 
 3835 #~ msgid "You can see the differences [[%1][here]]."
 3836 #~ msgstr "Różnice można przejrzeć [[%1][tutaj]]."
 3837 
 3838 #, fuzzy
 3839 #~ msgid "or [[%1][log in as administrator]]"
 3840 #~ msgstr "Uwaga dla administratora"
 3841 
 3842 #, fuzzy
 3843 #~ msgid "or %1"
 3844 #~ msgstr "teraz %1"
 3845 
 3846 #~ msgid "&WYSIWYG"
 3847 #~ msgstr "&WYSIWYG"
 3848 
 3849 #, fuzzy
 3850 #~ msgid ""
 3851 #~ "Please see <a target='TWikiVariables' onclick=\"return launchWindow('%"
 3852 #~ "1','FileAttachment')\" href='' rel='nofollow'>FileAttachment</a> for more "
 3853 #~ "information about attaching files."
 3854 #~ msgstr ""
 3855 #~ "*Pomoc:* <a target='TWikiVariables' onclick=\"return launchWindow('%"
 3856 #~ "1','FileAttachment')\" href='' rel='nofollow'>FileAttachment</a>"
 3857 
 3858 #~ msgid "WYSIWYG"
 3859 #~ msgstr "WYSIWYG"
 3860 
 3861 #~ msgid "title='Create this topic' accesskey='w'>Create (&WYSIWYG)"
 3862 #~ msgstr "title='Utwórz stronę (WYSIWYG)' accesskey='y'>Utwórz (W&YSIWYG)"
 3863 
 3864 #~ msgid "title='Edit this topic text' accesskey='w'>&WYSIWYG"
 3865 #~ msgstr "title='Edytuj stronę (WYSIWYG)' accesskey='y'>W&YSIWYG"
 3866 
 3867 #~ msgid "value='Checkpoint' accesskey='k'"
 3868 #~ msgstr "value='Zapisz i edytuj' accesskey='k'"
 3869 
 3870 #~ msgid "%1 has a list of other TWiki users."
 3871 #~ msgstr "%1 lista kont użytkowników TWiki"
 3872 
 3873 #~ msgid "Click here"
 3874 #~ msgstr "Kliknij tutaj"
 3875 
 3876 #~ msgid ""
 3877 #~ "During save of file %1 an error was found by the version control system. "
 3878 #~ "Please notify your %2 administrator."
 3879 #~ msgstr ""
 3880 #~ "Podczas zapisywania strony %1 wystąpił błąd w systemie kontroli wersji. "
 3881 #~ "Powiadom administratora %2."
 3882 
 3883 #, fuzzy
 3884 #~ msgid "Hello %1!</strong>"
 3885 #~ msgstr "Witaj %1"
 3886 
 3887 #~ msgid ""
 3888 #~ "Once you have created the topic, consider adding links in related topics "
 3889 #~ "to the new topic so that there are more ways people can discover it."
 3890 #~ msgstr ""
 3891 #~ "Po utworzeniu nowej strony, dobrze jest na innych stronach utworzyć do "
 3892 #~ "niej odwołania. Ułatwi to dotarcie do strony."
 3893 
 3894 #~ msgid "See %1 for more information."
 3895 #~ msgstr "Zobacz także: %1."
 3896 
 3897 #~ msgid ""
 3898 #~ "This form applies only if TWiki uses a {PasswordManager} that supports "
 3899 #~ "changing passwords. Otherwise replace this topic with a note describing "
 3900 #~ "how to change the password in your organization."
 3901 #~ msgstr ""
 3902 #~ "Ten formularz ma zastosowanie tylko wtedy, gdy TWiki korzysta z "
 3903 #~ "[[PasswordManager][menedżera haseł]] wspierającego zmianę haseł. Jeśli "
 3904 #~ "tak nie jest, to formularz należy usunąć i zastąpić informacją o innych "
 3905 #~ "sposobach zmiany hasła."
 3906 
 3907 #~ msgid ""
 3908 #~ "*Bug:* Internet Explorer 4.0 or earlier: If you get an \"Internal Server "
 3909 #~ "Error\" message when you upload a file, you need to try again. It should "
 3910 #~ "work the second time."
 3911 #~ msgstr ""
 3912 #~ "*Uwaga:* Jeśli przy przesyłaniu załącznika za pomocą Internet Explorer'a "
 3913 #~ "w wersji 4.0 lub wcześniejszej zostanie wyświetlony komunikat \"Internal "
 3914 #~ "Server Error\", to należy spróbować ponownie przesłać plik. Za drugim "
 3915 #~ "razem powinno się udać."
 3916 
 3917 #~ msgid ""
 3918 #~ "<a target='ManagingWebs' onclick=\"return launchWindow('%"
 3919 #~ "1','ManagingWebs')\" href='%2' rel='nofollow'>Get help on managing webs</"
 3920 #~ "a>"
 3921 #~ msgstr ""
 3922 #~ "<a target='ManagingWebs' onclick=\"return launchWindow('%"
 3923 #~ "1','ManagingWebs')\" href='%2' rel='nofollow'>Pomoc do zarządzania "
 3924 #~ "działami</a>"
 3925 
 3926 #~ msgid ""
 3927 #~ "<span class='twikiAlert'><b>Do not forget</b></span> to save your changes."
 3928 #~ msgstr "<span class='twikiAlert'><b>Nie zapomnij</b></span> zapisać zmiany."
 3929 
 3930 #~ msgid "Added"
 3931 #~ msgstr "Wprowadzona"
 3932 
 3933 #~ msgid "Deleted"
 3934 #~ msgstr "Usunięto"
 3935 
 3936 #~ msgid "Existing form data will be lost! (still available in old version)"
 3937 #~ msgstr ""
 3938 #~ "Dotychczasowe dane zostaną utracone (wciąż dostępne w poprzedniej wersji)."
 3939 
 3940 #~ msgid "Hide attachments"
 3941 #~ msgstr "Ukryj załączniki"
 3942 
 3943 #~ msgid "History:"
 3944 #~ msgstr "Wersje:"
 3945 
 3946 #~ msgid "Language Changed"
 3947 #~ msgstr "Nastąpiła zmiana języka"
 3948 
 3949 #~ msgid "Not recommended when deleting a web."
 3950 #~ msgstr "Nie zalecane przy usuwaniu działu."
 3951 
 3952 #~ msgid "Notices:"
 3953 #~ msgstr "Uwagi:"
 3954 
 3955 #~ msgid "Preview"
 3956 #~ msgstr "Podgląd"
 3957 
 3958 #~ msgid "Revision:"
 3959 #~ msgstr "Zmiana:"
 3960 
 3961 #~ msgid "Save"
 3962 #~ msgstr "Zapisz"
 3963 
 3964 #~ msgid "Show attachments"
 3965 #~ msgstr "Wyświetl załączniki"
 3966 
 3967 #~ msgid ""
 3968 #~ "Step 2: Continue to <input type='submit' class='twikiButton' "
 3969 #~ "value='Edit' /> and save %1 to activate the new parent"
 3970 #~ msgstr ""
 3971 #~ "Krok 2: kontynuuj <input type='submit' class='twikiButton' "
 3972 #~ "value='edycję' /> i zapisz %1 w celu uaktywnienia nowej strony nadrzędnej"
 3973 
 3974 #~ msgid "Subwebs must be enabled."
 3975 #~ msgstr "Należy włączyć opcję umożliwiającą tworzenie stron podrzędnych."
 3976 
 3977 #~ msgid "The checkmarked topics will be updated."
 3978 #~ msgstr "Zaznaczone strony zostaną zaktualizowane."
 3979 
 3980 #~ msgid "There is no size limit for uploaded files."
 3981 #~ msgstr "Brak ograniczeń na rozmiar załączników."
 3982 
 3983 #~ msgid "To *cancel* and discard any changes: Press the [Discard] button."
 3984 #~ msgstr "Aby *zrezygnować* z wprowadzonych zmian, kliknij [Rezygnacja]."
 3985 
 3986 #~ msgid "To *save* changes: Press the [Save Changes] button."
 3987 #~ msgstr "Aby *zapisać* zmiany, kliknij [Zapisz]."
 3988 
 3989 #~ msgid ""
 3990 #~ "To delete this web: move this web to the Trash web by renaming it to %1."
 3991 #~ msgstr ""
 3992 #~ "Aby usunąć dział, należy zmienić jego nazwę na %2. W ten sposób zostanie "
 3993 #~ "on przeniesiony do działu Trash."
 3994 
 3995 #~ msgid "To edit the topic anyway, hit 'Edit Anyway'."
 3996 #~ msgstr ""
 3997 #~ "Aby mimo wszystko przeprowadzić edycję strony, kliknij 'Edycja mimo "
 3998 #~ "wszystko'."
 3999 
 4000 #~ msgid "To make *more changes*: Go back in your browser."
 4001 #~ msgstr "Aby wprowadzić *nowe zmiany* kliknij Wstecz."
 4002 
 4003 #~ msgid "To see if %1 has finished editing yet, click 'Try Again'."
 4004 #~ msgstr ""
 4005 #~ "Aby sprawdzić, czy użytkownik %1 zakończył już edycję, kliknij 'Spróbuj "
 4006 #~ "ponownie'."
 4007 
 4008 #~ msgid "Unchanged"
 4009 #~ msgstr "Niezmienione"
 4010 
 4011 #~ msgid "Unrecognized user and/or password"
 4012 #~ msgstr "Nieznana nazwa konta użytkownika i/lub hasło."
 4013 
 4014 #~ msgid "Use monospace font"
 4015 #~ msgstr "Czcionka o stałej szerokości znaków"
 4016 
 4017 #~ msgid "Use proportional spaced font"
 4018 #~ msgstr "Czcionka proporcjonalna"
 4019 
 4020 #~ msgid "You can move the topic to a different web."
 4021 #~ msgstr "Stronę można przenieść do innego działu."
 4022 
 4023 #~ msgid "You can review your changes in your personal TWiki topic %1"
 4024 #~ msgstr "Zmiany można przejrzeć na stronie domowej: %1"
 4025 
 4026 #~ msgid "none (remove topic parent)"
 4027 #~ msgstr "brak (usuń stronę nadrzędną)"
 4028 
 4029 #~ msgid "to edit the topic anyway."
 4030 #~ msgstr "aby mimo wszystko przeprowadzić edycję strony."
 4031 
 4032 #~ msgid "to see if %1 has finished editing yet."
 4033 #~ msgstr "aby sprawdzić, czy użytkownik %1 zakończył edycję."
 4034 
 4035 #, fuzzy
 4036 #~ msgid "New Group"
 4037 #~ msgstr "Grupy"
 4038 
 4039 #~ msgid "\"%1\" is an invalid name for a new web."
 4040 #~ msgstr "\"%1\" jest niepoprawną nazwą nowego działu"
 4041 
 4042 #~ msgid "\"%1\" topic does not exist"
 4043 #~ msgstr "strona \"%1\" nie istnieje"
 4044 
 4045 #~ msgid "%1 - Automated notification of topic changes"
 4046 #~ msgstr "%1 - automatyczne powiadomienia o zmianach na stronie"
 4047 
 4048 #~ msgid "%1 has no permission to %2 *%3*."
 4049 #~ msgstr "Użytkownik %1 nie ma uprawnień do %2 *%3*."
 4050 
 4051 #~ msgid "%1 has no permission to change topic [[%2]]."
 4052 #~ msgstr "Użytkownik %1 nie ma uprawnień do zmiany strony [[%2]]."
 4053 
 4054 #~ msgid "%1 has no permission to create a new <nop><b>%2 Web</b>."
 4055 #~ msgstr ""
 4056 #~ "Użytkownik %1 nie ma uprawnień do tworzenia działów (<nop><b>%2</b>)."
 4057 
 4058 #~ msgid "%1 has no permission to rename topic [[%2]]."
 4059 #~ msgstr "Użytkownik %1 nie ma uprawnień do zmiany nazwy strony [[%2]]."
 4060 
 4061 #~ msgid "%1 has no permission to view topic [[%2]]."
 4062 #~ msgstr "Użytkownik %1 nie ma uprawnień do wyświetlenia strony [[%2]]."
 4063 
 4064 #~ msgid "%1 has no permission to vote on topic [[%2]]."
 4065 #~ msgstr "Użytkownik %1 nie ma uprawnień do głosowania na stronę [[%2]]."
 4066 
 4067 #~ msgid "%1 web:"
 4068 #~ msgstr "Dział %1:"
 4069 
 4070 #~ msgid "%1's sidebar"
 4071 #~ msgstr "Pasek boczny użytkownika %1"
 4072 
 4073 #~ msgid "(don't forget to check your Topic Settings)"
 4074 #~ msgstr "(sprawdź ustawienia na swojej stronie)"
 4075 
 4076 #~ msgid ""
 4077 #~ "*Move attachment*: An attachment can be deleted by moving it to the Trash."
 4078 #~ "TrashAttachment."
 4079 #~ msgstr ""
 4080 #~ "*Przenieś załącznik*: załącznik może zostać skasowany poprzez "
 4081 #~ "umieszczenie go w na stronie Trash.TrashAttachment"
 4082 
 4083 #~ msgid ""
 4084 #~ "*Properties*: Click on _manage_ of an existing attachment to change its "
 4085 #~ "properties."
 4086 #~ msgstr ""
 4087 #~ "Właściwości: Kliknij _zarządzaj_ przy danym załączniku aby zmienić jego "
 4088 #~ "właściwości."
 4089 
 4090 #~ msgid "*Tip:* More options in WebSearch"
 4091 #~ msgstr "Więcej opcji na stronie WebSearch"
 4092 
 4093 #~ msgid "... don't know, it just happended."
 4094 #~ msgstr "... nie wiem, po prostu tak się stało."
 4095 
 4096 #~ msgid "... for user %1."
 4097 #~ msgstr "Użytkownik: %1."
 4098 
 4099 #~ msgid "1. Form definition missing"
 4100 #~ msgstr "1. Nie podano definicji formularza"
 4101 
 4102 #~ msgid "2. Topic can not be upgraded from old style category table"
 4103 #~ msgstr "2. Strona nie może zostać zaktualizowana"
 4104 
 4105 #~ msgid "<a href='%1' title='%2'>Create</a> your personalized sidebar."
 4106 #~ msgstr "<a href='%1' title='%2'>Utwórz</a> swój własny pasek boczny."
 4107 
 4108 #~ msgid ""
 4109 #~ "A color starts with the number sign, followed by 6 hexadecimal numbers, e."
 4110 #~ "g. yellow is =#FFFF00=."
 4111 #~ msgstr ""
 4112 #~ "Oznaczenie koloru zaczyna się od znaku #, po którym następuje sześć cyfr "
 4113 #~ "heksadecymalnych, np.: =#FFFF00= (kolor żółty)."
 4114 
 4115 #~ msgid "Abandon your changes and exit"
 4116 #~ msgstr "Porzuć zmiany i wyjdź"
 4117 
 4118 #~ msgid "Abandon your changes but continue editing"
 4119 #~ msgstr "Porzuć zmiany i kontynuuj edycję"
 4120 
 4121 #~ msgid "About Topics"
 4122 #~ msgstr "Co to są strony?"
 4123 
 4124 #~ msgid "Add a new form to <nop>%1"
 4125 #~ msgstr "Dodaj nowy formularz do <nop>%1"
 4126 
 4127 #~ msgid "Adding a =WEBFORMS= variable in WebPreferences"
 4128 #~ msgstr "Dodaj zmienną =WEBFORMS= w ustawieniach na stronie WebPreferences"
 4129 
 4130 #~ msgid "Align left"
 4131 #~ msgstr "Wyrównaj do lewej"
 4132 
 4133 #~ msgid "Align right"
 4134 #~ msgstr "Wyrównaj do prawej"
 4135 
 4136 #~ msgid "Allow non <nop>WikiWord for the new topic name."
 4137 #~ msgstr ""
 4138 #~ "Zezwalaj na tworzenie stron o nazwach nie będących w formacie "
 4139 #~ "<nop>WikiWord"
 4140 
 4141 #~ msgid ""
 4142 #~ "Alternatively go <a href=\"javascript:history.back()\">back</a> in your "
 4143 #~ "browser and choose a different username."
 4144 #~ msgstr ""
 4145 #~ "Kliknij <a href=\"javascript:history.back()\">Wstecz</a> i spróbuj "
 4146 #~ "ponownie."
 4147 
 4148 #~ msgid "An e-mail could not be delivered."
 4149 #~ msgstr "Nie można dostarczyć poczty."
 4150 
 4151 #~ msgid "An email address is required before a password can be reset."
 4152 #~ msgstr "Brak adresu email użytkownika (wymagany do zresetowania hasła)."
 4153 
 4154 #~ msgid "Attach image or document to this topic"
 4155 #~ msgstr "Utworzenie załącznika do strony"
 4156 
 4157 #~ msgid "Attachment move error"
 4158 #~ msgstr "Błąd przy przenoszeniu załącznika"
 4159 
 4160 #~ msgid "Base web:"
 4161 #~ msgstr "Dział podstawowy:"
 4162 
 4163 #~ msgid "Bold text"
 4164 #~ msgstr "Tekst pogrubiony"
 4165 
 4166 #~ msgid "Border Off"
 4167 #~ msgstr "Wyłącz krawędzie"
 4168 
 4169 #~ msgid "Border On"
 4170 #~ msgstr "Włącz krawędzie"
 4171 
 4172 #~ msgid "Both sidebars"
 4173 #~ msgstr "Dwa paski boczne"
 4174 
 4175 #~ msgid "Can not rename to %1 as this already exists!"
 4176 #~ msgstr "Nie można zmienić nazwy na %1, gdyż taka już istnieje!"
 4177 
 4178 #~ msgid "Can't find the username <b>%1</b>"
 4179 #~ msgstr "Nie można odnaleźć użytkownika: <b>%1</b>"
 4180 
 4181 #~ msgid "Can't find user \"%1\"."
 4182 #~ msgstr "Nie można odnaleźć użytkownika: \"%1\""
 4183 
 4184 #~ msgid "Can't get an email address for %1"
 4185 #~ msgstr "Brak adresu email użytkownika %1"
 4186 
 4187 #~ msgid "Cancel and abandon changes"
 4188 #~ msgstr "Rezygnacja - porzuć zmiany"
 4189 
 4190 #~ msgid "Center align"
 4191 #~ msgstr "Wyśrodkuj"
 4192 
 4193 #~ msgid "Center text"
 4194 #~ msgstr "Wyśrodkuj"
 4195 
 4196 #~ msgid "Change Access Denied"
 4197 #~ msgstr "Dostęp zabroniony"
 4198 
 4199 #~ msgid "Change form"
 4200 #~ msgstr "Zmień formularz"
 4201 
 4202 #~ msgid "Change links in topics that refer to %1 in the %1 Web:"
 4203 #~ msgstr ""
 4204 #~ "Uaktualnij skróty, które odwołują się do strony %1 tylko w dziale %2:"
 4205 
 4206 #~ msgid "Change links in topics that refer to %1.%2 in any Web:"
 4207 #~ msgstr ""
 4208 #~ "Uaktualnij skróty, które odwołują się do strony %1.%2 we wszystkich "
 4209 #~ "działach:"
 4210 
 4211 #~ msgid "Change references"
 4212 #~ msgstr "Zmień odwołania"
 4213 
 4214 #~ msgid "Change the current form of <nop>%1"
 4215 #~ msgstr "Zmień bieżący formularz na stronie <nop>%1"
 4216 
 4217 #~ msgid ""
 4218 #~ "Characters not allowed in topic names, such as spaces will automatically "
 4219 #~ "be removed."
 4220 #~ msgstr ""
 4221 #~ "Niedozwolone znaki w nazwie stron takie, jak spacje, zostaną "
 4222 #~ "automatycznie usunięte."
 4223 
 4224 #~ msgid ""
 4225 #~ "Chose a topic name that is a %1 or check the allow non-Wiki Word box."
 4226 #~ msgstr ""
 4227 #~ "Podaj nazwę strony w formacie %1 lub zaznacz pole wyboru zezwalające na "
 4228 #~ "tworzenie nazw nie będących w formacie <nop>WikiWord."
 4229 
 4230 #~ msgid "Clear"
 4231 #~ msgstr "Wyczyść"
 4232 
 4233 #~ msgid "Comment:"
 4234 #~ msgstr "Komentarz:"
 4235 
 4236 #~ msgid "Compare Revisions of %1"
 4237 #~ msgstr "Porównaj zmiany strony %1"
 4238 
 4239 #~ msgid "Continue editing"
 4240 #~ msgstr "Kontynuuj edycję"
 4241 
 4242 #~ msgid "Could not find template =%1="
 4243 #~ msgstr "Nie można odnaleźć szablonu =%1="
 4244 
 4245 #~ msgid "Create New Web"
 4246 #~ msgstr "Utwórz nowy dział"
 4247 
 4248 #~ msgid "Create Web Access Denied"
 4249 #~ msgstr "Dostęp zabroniony"
 4250 
 4251 #~ msgid "Create a link to the attached file at the end of the topic."
 4252 #~ msgstr "Utwórz skrót do załącznika"
 4253 
 4254 #~ msgid "Creates a new topic revision when saving"
 4255 #~ msgstr ""
 4256 #~ "Przy zapisie nowa wersja strony zostanie zarejestrowana w systemie "
 4257 #~ "kontroli wersji."
 4258 
 4259 #~ msgid "Currently being edited:"
 4260 #~ msgstr "Strony obecnie edytowane:"
 4261 
 4262 #~ msgid "Deleting Attachments"
 4263 #~ msgstr "Usuń załączniki"
 4264 
 4265 #~ msgid "Deleting Topics"
 4266 #~ msgstr "Usuń strony"
 4267 
 4268 #~ msgid ""
 4269 #~ "Did you type in your login name and password correctly? Remember, both "
 4270 #~ "are case sensitive."
 4271 #~ msgstr ""
 4272 #~ "Czy prawidłowo wpisałeś nazwę konta i hasło? Zwróć uwagę na wielkość liter"
 4273 
 4274 #~ msgid "Diffs"
 4275 #~ msgstr "Różnice"
 4276 
 4277 #~ msgid "Documentation"
 4278 #~ msgstr "Dokumentacja"
 4279 
 4280 #~ msgid "Done"
 4281 #~ msgstr "Zakończ"
 4282 
 4283 #~ msgid "During deletion of attachment =%1= an error was found."
 4284 #~ msgstr "Wystąpił błąd przy usuwaniu załącznika =%1=."
 4285 
 4286 #~ msgid "During rename of topic %1 to %2 an error (%3) was found."
 4287 #~ msgstr "Wystąpił błąd (%3) przy zmianie nazwy strony z %1 na %2."
 4288 
 4289 #~ msgid "During rename of topic %1 to %2 an error was found."
 4290 #~ msgstr "Wystąpił błąd przy zmianie nazwy strony z %1 na %2."
 4291 
 4292 #~ msgid "During rename of web %1 to %2 an error (%3) was found."
 4293 #~ msgstr "Wystąpił błąd (%3) przy zmianie nazwy działu z %1 na %2."
 4294 
 4295 #~ msgid "During save of %1 an error was found by the version control system."
 4296 #~ msgstr "Podczas zapisywania %1 wystąpił błąd w systemie kontroli wersji."
 4297 
 4298 #~ msgid ""
 4299 #~ "During save of file %1 an error was found by the version control system."
 4300 #~ msgstr ""
 4301 #~ "Podczas zapisywania pliku %1 wystąpił błąd w systemie kontroli wersji."
 4302 
 4303 #~ msgid "Edit preference settings for %1"
 4304 #~ msgstr "Edycja ustawień strony %1"
 4305 
 4306 #~ msgid "Either you need to register or the authentication failed"
 4307 #~ msgstr "Musisz się zarejestrować lub logowanie się nie powiodło"
 4308 
 4309 #~ msgid "Embed image"
 4310 #~ msgstr "Zamieść rysunek"
 4311 
 4312 #~ msgid "Error message"
 4313 #~ msgstr "Błąd"
 4314 
 4315 #~ msgid "Error: %1 <span class=\"twikiAlert\">%2</span>"
 4316 #~ msgstr "Błąd: %1 <span class=\"twikiAlert\"%2</span>"
 4317 
 4318 #~ msgid "Error: Cannot create this web because it already exists"
 4319 #~ msgstr "Nie można utworzyć działu, gdyż taki już istnieje"
 4320 
 4321 #~ msgid "Error: Could not copy topics to the new web"
 4322 #~ msgstr "Nie można skopiować stron do nowego działu"
 4323 
 4324 #~ msgid "Error: Could not create the new web"
 4325 #~ msgstr "Nie można utworzyć nowego działu"
 4326 
 4327 #~ msgid "Error: Could not update the <nop>WebPreferences"
 4328 #~ msgstr "Nie można zmienić ustawień na stronie <nop>WebPreferences"
 4329 
 4330 #~ msgid "Error: Invalid name of new web"
 4331 #~ msgstr "Błędna nazwa nowego działu"
 4332 
 4333 #~ msgid "Error: Name of base web is missing or does not exist"
 4334 #~ msgstr "Strona nadrzędna nie została podana lub nie istnieje"
 4335 
 4336 #~ msgid "Error: Name of new web is missing"
 4337 #~ msgstr "Nie podano nazwy nowego działu"
 4338 
 4339 #~ msgid "Error: Web color is missing or has an invalid format"
 4340 #~ msgstr "Nie podano oznaczenia koloru lub jego format jest nieprawidłowy"
 4341 
 4342 #~ msgid "Existing Web:"
 4343 #~ msgstr "Dział już istnieje:"
 4344 
 4345 #~ msgid "Existing attachments for <nop>%1"
 4346 #~ msgstr "Załączniki na stronie <nop>%1"
 4347 
 4348 #~ msgid "Explanation"
 4349 #~ msgstr "Wyjaśnienie"
 4350 
 4351 #~ msgid "External"
 4352 #~ msgstr "Zewnętrzny"
 4353 
 4354 #~ msgid "External link"
 4355 #~ msgstr "Skrót zewnętrzny"
 4356 
 4357 #~ msgid "FAQs"
 4358 #~ msgstr "Często zadawane pytania (FAQ)"
 4359 
 4360 #~ msgid ""
 4361 #~ "Fields with a =<span class=\"twikiAlert\">**</span>= mark are required."
 4362 #~ msgstr ""
 4363 #~ "Pola oznaczone znakiem =<span class=\"twikiAlert\">**</span>= są wymagane."
 4364 
 4365 #~ msgid "File Attachment"
 4366 #~ msgstr "Załącznik"
 4367 
 4368 #~ msgid "File Attachments"
 4369 #~ msgstr "Załączniki"
 4370 
 4371 #~ msgid "Find"
 4372 #~ msgstr "Wyszukaj"
 4373 
 4374 #~ msgid "Form based input"
 4375 #~ msgstr "Pobieranie danych z formularzy"
 4376 
 4377 #~ msgid "Formatted Search"
 4378 #~ msgstr "Wyszukiwanie zaawansowane"
 4379 
 4380 #~ msgid "Found <span>%1</span> topics."
 4381 #~ msgstr "Liczba wyszukanych stron: <span>%1</span>"
 4382 
 4383 #~ msgid "From"
 4384 #~ msgstr "Poprzednia nazwa"
 4385 
 4386 #~ msgid "From:"
 4387 #~ msgstr "Poprzednia nazwa:"
 4388 
 4389 #~ msgid "Get a fresh page of the topic %1"
 4390 #~ msgstr "Utwórz nową stronę %1"
 4391 
 4392 #~ msgid ""
 4393 #~ "Get help on <a href=\"%1\" target=\"_blank\">Renaming and moving topics</"
 4394 #~ "a>."
 4395 #~ msgstr ""
 4396 #~ "Pomoc: <a href=\"%1\" target=\"_blank\">Zmiana nazwy i przenoszenie "
 4397 #~ "stron</a>."
 4398 
 4399 #~ msgid ""
 4400 #~ "Go <a href=\"javascript:history.back()\">back</a> in your browser and "
 4401 #~ "save your changes locally."
 4402 #~ msgstr ""
 4403 #~ "Kliknij <a href=\"javascript:history.back()\">Wstecz</a> i zapisz zmiany "
 4404 #~ "lokalnie."
 4405 
 4406 #~ msgid "Good Style"
 4407 #~ msgstr "W dobrym stylu"
 4408 
 4409 #~ msgid "GoodStyle"
 4410 #~ msgstr "W dobrym stylu"
 4411 
 4412 #~ msgid "Hide attachment in normal topic view."
 4413 #~ msgstr "Ukryj załącznik w normalnym widoku strony."
 4414 
 4415 #~ msgid "Hiding Attachments"
 4416 #~ msgstr "Ukryj załączniki"
 4417 
 4418 #~ msgid "Horizontal size of text edit box:"
 4419 #~ msgstr "Szerokość okienka edycyjnego:"
 4420 
 4421 #~ msgid "If unsure, click 'Cancel'."
 4422 #~ msgstr "W razie wątpliwości, kliknij 'Rezygnacja'"
 4423 
 4424 #~ msgid "If you expected to be logged in at this point:"
 4425 #~ msgstr "Jeśli uważasz, że powinieneś zostać zalogowany:"
 4426 
 4427 #~ msgid "If you intend to do a full text search:"
 4428 #~ msgstr "Wyszukiwanie pełnotekstowe:"
 4429 
 4430 #~ msgid "If you want to create the topic then [[%1][click here]]."
 4431 #~ msgstr "[[%1][Kliknij tutaj]] aby utworzyć stronę."
 4432 
 4433 #~ msgid "Ignore wiki formatting"
 4434 #~ msgstr "Pomiń formatowanie wiki"
 4435 
 4436 #~ msgid "Improper use of the \"<code>save</code>\" script"
 4437 #~ msgstr "Błędne użycie skryptu \"<code>save</code>\""
 4438 
 4439 #~ msgid "Including"
 4440 #~ msgstr "Dołączanie stron"
 4441 
 4442 #~ msgid "Incorrect <nop>WikiName"
 4443 #~ msgstr "Nieprawidłowa nazwa w formacie <nop>WikiName"
 4444 
 4445 #~ msgid "Incorrect format of submitted data: <b>%1</b>"
 4446 #~ msgstr "Błędny format danych: <b>%1</b>"
 4447 
 4448 #~ msgid "Internal link"
 4449 #~ msgstr "Skrót wewnętrzny"
 4450 
 4451 #~ msgid "Italic text"
 4452 #~ msgstr "Kursywa"
 4453 
 4454 #~ msgid "Justify text"
 4455 #~ msgstr "Wyrównaj obustronnie"
 4456 
 4457 #~ msgid "Level 1 headline"
 4458 #~ msgstr "Nagłówek - poziom 1."
 4459 
 4460 #~ msgid "Level 2 headline"
 4461 #~ msgstr "Nagłówek - poziom 2."
 4462 
 4463 #~ msgid "Level 3 headline"
 4464 #~ msgstr "Nagłówek - poziom 3."
 4465 
 4466 #~ msgid "Level 4 headline"
 4467 #~ msgstr "Nagłówek - poziom 4."
 4468 
 4469 #~ msgid "Linking to Attachments"
 4470 #~ msgstr "Utwórz skróty do załączników"
 4471 
 4472 #~ msgid "Links"
 4473 #~ msgstr "Skróty"
 4474 
 4475 #~ msgid "Local file:"
 4476 #~ msgstr "Plik lokalny:"
 4477 
 4478 #~ msgid "Locked Topics"
 4479 #~ msgstr "Strony zablokowane"
 4480 
 4481 #~ msgid "Login to %1"
 4482 #~ msgstr "Zaloguj jako %1"
 4483 
 4484 #~ msgid "Logout"
 4485 #~ msgstr "Wyloguj"
 4486 
 4487 #~ msgid "Logout of %1"
 4488 #~ msgstr "Wyloguj użytkownika %1"
 4489 
 4490 #~ msgid "Mail Error"
 4491 #~ msgstr "Błąd programu pocztowego"
 4492 
 4493 #~ msgid "Managing Topics"
 4494 #~ msgstr "Zarządzanie stronami"
 4495 
 4496 #~ msgid "Managing Webs"
 4497 #~ msgstr "Zarządzanie działami"
 4498 
 4499 #~ msgid "Mathematical formula (<nop>LaTeX)"
 4500 #~ msgstr "Wzór matematyczny (w formacie <nop>LaTeX)"
 4501 
 4502 #~ msgid "Minor changes"
 4503 #~ msgstr "Niewielkie zmiany"
 4504 
 4505 #~ msgid "Missing Fields =<span class=\"twikiAlert\">**</span>="
 4506 #~ msgstr ""
 4507 #~ "Nie wypełniono pól oznaczonych za pomocą =<span class=\"twikiAlert\">**</"
 4508 #~ "span>="
 4509 
 4510 #~ msgid "More"
 4511 #~ msgstr "Więcej"
 4512 
 4513 #~ msgid "More topic actions"
 4514 #~ msgstr "&Inne operacje"
 4515 
 4516 #~ msgid "Move or Delete File \"%1\""
 4517 #~ msgstr "Przenieś lub Usuń plik \"%1\""
 4518 
 4519 #~ msgid "Move or rename this topic"
 4520 #~ msgstr "Przenieś lub zmień nazwę strony"
 4521 
 4522 #~ msgid "Move topic error"
 4523 #~ msgstr "Błąd przy przenoszeniu strony"
 4524 
 4525 #~ msgid "Moving Attachments"
 4526 #~ msgstr "Przenieś załączniki"
 4527 
 4528 #~ msgid "MySideBar"
 4529 #~ msgstr "Mój pasek boczny"
 4530 
 4531 #~ msgid "MySidebar"
 4532 #~ msgstr "Mój pasek boczny"
 4533 
 4534 #~ msgid "Navigation"
 4535 #~ msgstr "Nawigacja"
 4536 
 4537 #~ msgid "New"
 4538 #~ msgstr "Nowy"
 4539 
 4540 #~ msgid "New or changed topics in the %1 web, since %2 GMT:"
 4541 #~ msgstr "Nowe lub zmienione strony w dziale: %1, od dnia %2 (GMT):"
 4542 
 4543 #~ msgid "New topic name is not a <nop>WikiWord"
 4544 #~ msgstr "Nowa nazwa strony nie jest w formacie <nop>WikiWord"
 4545 
 4546 #~ msgid "Newer revision"
 4547 #~ msgstr "Nowsza zmiana"
 4548 
 4549 #~ msgid "No permission:"
 4550 #~ msgstr "Brak uprawnień:"
 4551 
 4552 #~ msgid "Note, that this will _break_ the lock"
 4553 #~ msgstr "Uwaga: spowoduje to _usunięcie_ blokady"
 4554 
 4555 #~ msgid ""
 4556 #~ "Note: The new web has been created successfully and populated with topics "
 4557 #~ "from the base web"
 4558 #~ msgstr ""
 4559 #~ "Utworzono nowy dział i umieszczono w nim kopie stron działu bazowego"
 4560 
 4561 #~ msgid "Notes"
 4562 #~ msgstr "Uwagi"
 4563 
 4564 #~ msgid "Nothing found. Try again!"
 4565 #~ msgstr "Nic nie znaleziono. Spróbuj ponownie!"
 4566 
 4567 #~ msgid "Number of topics: <span>%1</span>"
 4568 #~ msgstr "Liczba stron: <span>%1</span>"
 4569 
 4570 #~ msgid "Older revision"
 4571 #~ msgstr "Starsza wersja"
 4572 
 4573 #~ msgid "Parent"
 4574 #~ msgstr "Strona nadrzędna"
 4575 
 4576 #~ msgid "Parrent web"
 4577 #~ msgstr "Dział nadrzędny"
 4578 
 4579 #~ msgid "Password Format Error"
 4580 #~ msgstr "Błędny format hasła"
 4581 
 4582 #~ msgid "Please ask your %1 administrator %2, to do this."
 4583 #~ msgstr "Poproś o pomoc administratora: %2."
 4584 
 4585 #~ msgid "Please check out the WebPreferences or try again."
 4586 #~ msgstr "Sprawdź ustawienia na stronie WebPreferences lub spróbuj ponownie."
 4587 
 4588 #~ msgid ""
 4589 #~ "Please chose a topic name that is a %1 or check the _Allow non-Wiki Word_ "
 4590 #~ "&nbsp;box."
 4591 #~ msgstr ""
 4592 #~ "Podaj nazwę strony w formacie %1 lub zaznacz pole wyboru zezwalające na "
 4593 #~ "tworzenie nazw nie będących w formacie <nop>WikiWord"
 4594 
 4595 #~ msgid "Please copy this information into a friendly e-mail to %1"
 4596 #~ msgstr "Proszę skopiować i przesłać tę informację do administratora: %1"
 4597 
 4598 #~ msgid "Please email %1 to request this."
 4599 #~ msgstr "Poproś o pomoc administratora: %1."
 4600 
 4601 #~ msgid ""
 4602 #~ "Please go <a href=\"javascript:history.back()\">back</a> in your browser "
 4603 #~ "and try again."
 4604 #~ msgstr ""
 4605 #~ "Kliknij <a href= \"javascript:history.back()\">Wstecz</a> i spróbuj "
 4606 #~ "ponownie."
 4607 
 4608 #~ msgid "Please notify your %1"
 4609 #~ msgstr "Powiadom administratora: %1"
 4610 
 4611 #~ msgid "Please notify your %1 administrator %2"
 4612 #~ msgstr "Powiadom administratora: %2."
 4613 
 4614 #~ msgid "Please notify your %1 administrator %2."
 4615 #~ msgstr "Powiadom administratora: %2."
 4616 
 4617 #~ msgid "Please notify your %1 administrator and explain how to reproduce it:"
 4618 #~ msgstr "Powiadom administratora."
 4619 
 4620 #~ msgid "Please notify your %1 webmaster %2."
 4621 #~ msgstr "Powiadom administratora: %2"
 4622 
 4623 #~ msgid "Please try again."
 4624 #~ msgstr "Spróbuj ponownie."
 4625 
 4626 #~ msgid "Plugins"
 4627 #~ msgstr "Wtyczki"
 4628 
 4629 #~ msgid "Possibly caused by improper use of the =manage= script."
 4630 #~ msgstr "Prawdopodobnie niewłaściwe użycie skryptu =zarządzaj= (manage)"
 4631 
 4632 #~ msgid "Preference Settings for %1:"
 4633 #~ msgstr "Ustawienia dla konta: %1"
 4634 
 4635 #~ msgid "Preview your changes"
 4636 #~ msgstr "Wyświetl zmiany"
 4637 
 4638 #~ msgid "Print"
 4639 #~ msgstr "&Drukuj"
 4640 
 4641 #~ msgid "Print this page"
 4642 #~ msgstr "Drukuj stronę"
 4643 
 4644 #~ msgid "Problems could arise for two reasons:"
 4645 #~ msgstr "Mogą być dwie przyczyny problemów:"
 4646 
 4647 #~ msgid "Raw"
 4648 #~ msgstr "Kod źródłowy"
 4649 
 4650 #~ msgid "Reference Manual"
 4651 #~ msgstr "Podręcznik szczegółowy"
 4652 
 4653 #~ msgid "Referring topics currently being edited:"
 4654 #~ msgstr "Strony, które są aktualnie edytowane:"
 4655 
 4656 #~ msgid "Register on %1"
 4657 #~ msgstr "Zarejestruj się na stronie %1"
 4658 
 4659 #~ msgid "Rename Access Denied"
 4660 #~ msgstr "Dostęp zabroniony"
 4661 
 4662 #~ msgid "Rename Web"
 4663 #~ msgstr "Zmień nazwę działu"
 4664 
 4665 #~ msgid "Rename anyway"
 4666 #~ msgstr "Mimo wszystko zmień nazwę"
 4667 
 4668 #~ msgid "Request to reset your TWiki password"
 4669 #~ msgstr "Poproś o zresetowanie hasła"
 4670 
 4671 #~ msgid "Reset"
 4672 #~ msgstr "Zresetuj"
 4673 
 4674 #~ msgid "Reset to defaults"
 4675 #~ msgstr "Ustawienia domyślne"
 4676 
 4677 #~ msgid "Save and continue editing"
 4678 #~ msgstr "Zapisz i edytuj"
 4679 
 4680 #~ msgid "Save and exit"
 4681 #~ msgstr "Zapisz i wyjdź"
 4682 
 4683 #~ msgid "Searchbox in pos. 1"
 4684 #~ msgstr "Pole wyszukiwania w pozycji 1"
 4685 
 4686 #~ msgid "Searchbox in pos. 2"
 4687 #~ msgstr "Pole wyszukiwania w pozycji 2"
 4688 
 4689 #~ msgid "Searchbox in pos. 3"
 4690 #~ msgstr "Pole wyszukiwania w pozycji 3"
 4691 
 4692 #~ msgid "Searchbox in topbar"
 4693 #~ msgstr "Pole wyszukiwania na pasku górnym"
 4694 
 4695 #~ msgid "Searchbox off"
 4696 #~ msgstr "Wyłącz pole wyszukiwania"
 4697 
 4698 #~ msgid "Select the [[Trash.WebHome][Trash]] web to delete the topic."
 4699 #~ msgstr "Wybierz dział [[Trash.WebHome][Trash]], aby usunąć stronę."
 4700 
 4701 #~ msgid "Select..."
 4702 #~ msgstr "Zaznacz..."
 4703 
 4704 #~ msgid "Send Mail Error"
 4705 #~ msgstr "Błąd przy wysyłaniu poczty"
 4706 
 4707 #~ msgid "Sidebar Left"
 4708 #~ msgstr "Pasek boczny z lewej strony"
 4709 
 4710 #~ msgid "Sidebar Off"
 4711 #~ msgstr "Bez paska bocznego"
 4712 
 4713 #~ msgid "Sidebar Right"
 4714 #~ msgstr "Pasek boczny z prawej strony"
 4715 
 4716 #~ msgid ""
 4717 #~ "Simply fill out the *[[%1][TWikiRegistration]]* form. It only takes a "
 4718 #~ "minute."
 4719 #~ msgstr ""
 4720 #~ "Po prostu wypełnij formularz na stronie *[[%1][TWikiRegistration]]*. Nie "
 4721 #~ "zajmie to więcej niż kilka minut."
 4722 
 4723 #~ msgid "SitePreferences"
 4724 #~ msgstr "Ustawienia (SitePreferences)"
 4725 
 4726 #~ msgid "Skin Styles"
 4727 #~ msgstr "Style okładek"
 4728 
 4729 #~ msgid "Software Error"
 4730 #~ msgstr "Błąd programu"
 4731 
 4732 #~ msgid "Strike through text"
 4733 #~ msgstr "Tekst przekreślony"
 4734 
 4735 #~ msgid ""
 4736 #~ "Style of text edit box. =width: 99%= for full window width (default), "
 4737 #~ "=width: auto= to disable."
 4738 #~ msgstr ""
 4739 #~ "Styl okienka edycyjnego. =width: 99%= - pełna szerokość (domyślnie), "
 4740 #~ "=width: auto= - wyłączenie."
 4741 
 4742 #~ msgid "Style:"
 4743 #~ msgstr "Styl:"
 4744 
 4745 #~ msgid "Submit changes"
 4746 #~ msgstr "Zatwierdź zmiany"
 4747 
 4748 #~ msgid "Subscript text"
 4749 #~ msgstr "Indeks dolny"
 4750 
 4751 #~ msgid "Superscript text"
 4752 #~ msgstr "Indeks górny"
 4753 
 4754 #~ msgid "Switch to next style"
 4755 #~ msgstr "Przejdź do następnego stylu"
 4756 
 4757 #~ msgid "Switch to previous style"
 4758 #~ msgstr "Wróć do poprzedniego stylu"
 4759 
 4760 #~ msgid "Switch to previous variation"
 4761 #~ msgstr "Wróć do poprzedniej wersji"
 4762 
 4763 #~ msgid "Switches:"
 4764 #~ msgstr "Przełączniki:"
 4765 
 4766 #~ msgid "Syndicate this site"
 4767 #~ msgstr "Wydziel"
 4768 
 4769 #~ msgid "TWiki Forms"
 4770 #~ msgstr "Formularze TWiki"
 4771 
 4772 #~ msgid "TWiki Variables"
 4773 #~ msgstr "Zmienne TWiki"
 4774 
 4775 #~ msgid "Take a look at the [[%1][TWikiWeb]] to get help on the %2."
 4776 #~ msgstr "Pomoc dotycząca %2 jest dostępna na stronie [[%1][TWikiWeb]]."
 4777 
 4778 #~ msgid "TextFormatting"
 4779 #~ msgstr "*Pomoc do zasad formatowania (TextFormatting):*"
 4780 
 4781 #~ msgid ""
 4782 #~ "The %1 field must be your first and lastname in %2, e.g. your capitalized "
 4783 #~ "first and lastname with spaces removed."
 4784 #~ msgstr ""
 4785 #~ "W pole %1 należy wpisać imię i nazwisko w formacie %2 bez żadnych spacji. "
 4786 #~ "Imię i nazwisko powinno być napisane wielką literą."
 4787 
 4788 #~ msgid ""
 4789 #~ "The correct format is =WikiName:&lt;encryptedpassword&gt;= (13 chars)."
 4790 #~ msgstr ""
 4791 #~ "Poprawny format, to: =WikiName:&lt;zaszyfrowanehaslo&gt;= (13 znaków)."
 4792 
 4793 #~ msgid "The e-mail could not be delivered."
 4794 #~ msgstr "Nie można dostarczyć listu."
 4795 
 4796 #~ msgid "The email address entered is not valid."
 4797 #~ msgstr "Podany adres email jest niepoprawny."
 4798 
 4799 #~ msgid "The following is your encrypted password entry:"
 4800 #~ msgstr "Oto twoje zaszyfrowane hasło:"
 4801 
 4802 #~ msgid ""
 4803 #~ "The new web has been created, however not all topics could be copied from "
 4804 #~ "the base web."
 4805 #~ msgstr ""
 4806 #~ "Utworzono nowy dział, jednak nie wszystkie strony działu bazowego zostały "
 4807 #~ "skopiowane."
 4808 
 4809 #~ msgid ""
 4810 #~ "The other possibility is that someone sent you the preview URL of [[%1]] "
 4811 #~ "instead of the view URL."
 4812 #~ msgstr "Możliwe, że ktoś przesłał Ci podgląd, zamiast widoku strony [[%1]]."
 4813 
 4814 #~ msgid ""
 4815 #~ "The password you entered in the *password* field is incorrect. Please try "
 4816 #~ "again."
 4817 #~ msgstr "Hasło podane w polu *hasło* jest niepoprawne. Spróbuj ponownie."
 4818 
 4819 #~ msgid ""
 4820 #~ "The required field =<span class=\"twikiAlert\">**</span>= *%1* was not "
 4821 #~ "filled in."
 4822 #~ msgstr ""
 4823 #~ "Pole %1 zaznaczone za pomocą =<span class=\"twikiAlert\">**</span>= nie "
 4824 #~ "zostało wypełnione."
 4825 
 4826 #~ msgid ""
 4827 #~ "There should be a line that includes =META:FORM=, look for name=\"&lt;"
 4828 #~ "formName&gt;\""
 4829 #~ msgstr ""
 4830 #~ "Należy podać linię zawierającą =META:FORM=; zobacz także: name=\"&lt;"
 4831 #~ "formName&gt;\""
 4832 
 4833 #~ msgid "There should be a topic &lt;formName&gt;"
 4834 #~ msgstr "Nie ma strony &lt;formName&gt;"
 4835 
 4836 #~ msgid "Thin Layout"
 4837 #~ msgstr "Cienki układ strony"
 4838 
 4839 #~ msgid "This is an automated email from %1."
 4840 #~ msgstr "Ten list został wygenerowany automatycznie przez %1."
 4841 
 4842 #~ msgid ""
 4843 #~ "This requires the form definition to be present. This can be "
 4844 #~ "automatically upgraded by:"
 4845 #~ msgstr ""
 4846 #~ "Wymaga to wcześniejszego zdefiniowania formularza. Może być automatycznie "
 4847 #~ "uaktualnione przez:"
 4848 
 4849 #~ msgid "To"
 4850 #~ msgstr "Nowa nazwa:"
 4851 
 4852 #~ msgid ""
 4853 #~ "To cancel go <a href=\"javscript:history.back()\">back</a> in your "
 4854 #~ "browser."
 4855 #~ msgstr ""
 4856 #~ "Kliknij <a href=\"javascript:history.back()\">Wstecz</a>, aby zrezygnować."
 4857 
 4858 #~ msgid ""
 4859 #~ "To cancel simply go <a href=\"javascript:history.back()\">back</a> in "
 4860 #~ "your browser."
 4861 #~ msgstr ""
 4862 #~ "Kliknij <a href=\"javascript:history.back()\">Wstecz</a>, aby zrezygnować."
 4863 
 4864 #~ msgid "To edit anyway click on the <a href=\"%1\">Edit anyway</a>."
 4865 #~ msgstr ""
 4866 #~ "Kliknij <a href=\"%1\">Edycja mimo wszystko</a>, aby mimo wszystko "
 4867 #~ "wykonać edycję"
 4868 
 4869 #~ msgid "To edit the topic anyway, hit 'Edit&nbsp;Anyway'."
 4870 #~ msgstr ""
 4871 #~ "Aby mimo wszystko przeprowadzić edycję strony, kliknij 'Edycja&nbsp;"
 4872 #~ "mimo&nbsp;wszystko'."
 4873 
 4874 #~ msgid ""
 4875 #~ "To edit topics on this %1 collaborative web, you must be registered as a "
 4876 #~ "user."
 4877 #~ msgstr "Musisz się zarejestrować, aby móc edytować strony."
 4878 
 4879 #~ msgid ""
 4880 #~ "To look at the text without editing the topic click on the [[%1][View raw "
 4881 #~ "text]]."
 4882 #~ msgstr ""
 4883 #~ "Kliknij [[%1][Wyświetl kod źródłowy]], aby wyświetlić kod źródłowy (bez "
 4884 #~ "edycji)"
 4885 
 4886 #~ msgid "To register as a new user:"
 4887 #~ msgstr "Aby się zarejestrować:"
 4888 
 4889 #~ msgid "To rename anyway click on [[%1][Rename anyway]]"
 4890 #~ msgstr "Kliknij [[%1][Zmień nazwę]], aby mimo wszystko zmienić nazwę"
 4891 
 4892 #~ msgid "To see if they have finished their edit yet, click 'Try&nbsp;Again'"
 4893 #~ msgstr ""
 4894 #~ "Aby sprawdzić, czy użytkownicy zakończyli już edycję, kliknij "
 4895 #~ "'Spróbuj&nbsp;ponownie'."
 4896 
 4897 #~ msgid "To:"
 4898 #~ msgstr "Nowa nazwa:"
 4899 
 4900 #~ msgid "Topic"
 4901 #~ msgstr "Nazwa strony"
 4902 
 4903 #~ msgid "Topic Caching"
 4904 #~ msgstr "Składowanie stron"
 4905 
 4906 #~ msgid "Topic Meta data"
 4907 #~ msgstr "Meta dane strony"
 4908 
 4909 #~ msgid "Topic does not exist"
 4910 #~ msgstr "Strona nie istnieje"
 4911 
 4912 #~ msgid "Topic is locked by another user"
 4913 #~ msgstr "Strona jest zablokowana przez innego użytkownika"
 4914 
 4915 #~ msgid "Topic is not saved yet"
 4916 #~ msgstr "Strona nie została jeszcze zapisana"
 4917 
 4918 #~ msgid "Topic must not be empty"
 4919 #~ msgstr "Strona nie może być pusta"
 4920 
 4921 #~ msgid "Topic preferences"
 4922 #~ msgstr "Ustawienia strony"
 4923 
 4924 #~ msgid "Underlined text"
 4925 #~ msgstr "Tekst podkreślony"
 4926 
 4927 #~ msgid "Undo"
 4928 #~ msgstr "Cofnij"
 4929 
 4930 #~ msgid "Unrecognized action command:"
 4931 #~ msgstr "Nieznane polecenie:"
 4932 
 4933 #~ msgid "Update attachment"
 4934 #~ msgstr "Uaktualnij załącznik"
 4935 
 4936 #~ msgid "Uploaded file \"%1\" does not exist or is empty"
 4937 #~ msgstr "Ładowany plik \"%1\" nie istnieje lub jest pusty"
 4938 
 4939 #~ msgid "Uploaded file \"<nop>%1\" does not exist or is empty."
 4940 #~ msgstr "Ładowany plik \"<nop>%1\" nie istnieje lub jest pusty"
 4941 
 4942 #~ msgid "User's Guide"
 4943 #~ msgstr "Przewodnik użytkownika"
 4944 
 4945 #~ msgid "Variables"
 4946 #~ msgstr "Zmienne"
 4947 
 4948 #~ msgid "Variation:"
 4949 #~ msgstr "Zmiana: "
 4950 
 4951 #~ msgid "Vertical size of text edit box:"
 4952 #~ msgstr "Wysokość okienka edycyjnego:"
 4953 
 4954 #~ msgid "View Access Denied"
 4955 #~ msgstr "Dostęp zabroniony"
 4956 
 4957 #~ msgid "View Previous Topic Revision"
 4958 #~ msgstr "Wyświetl poprzednią wersję strony"
 4959 
 4960 #~ msgid "View all diffs"
 4961 #~ msgstr "Wyświetl różnice"
 4962 
 4963 #~ msgid "View formatted topic"
 4964 #~ msgstr "Wyświetl sformatowaną stronę"
 4965 
 4966 #~ msgid "View raw"
 4967 #~ msgstr "Wyświetl kod źródłowy"
 4968 
 4969 #~ msgid "View raw topic"
 4970 #~ msgstr "Wyświetl kod źródłowy strony"
 4971 
 4972 #~ msgid "View raw topic text"
 4973 #~ msgstr "Wyświetl kod źródłowy strony"
 4974 
 4975 #~ msgid "View topic history"
 4976 #~ msgstr "Wyświetl historię strony"
 4977 
 4978 #~ msgid "Vote Access Denied"
 4979 #~ msgstr "Dostęp zabroniony"
 4980 
 4981 #~ msgid "Web Buttons Off"
 4982 #~ msgstr "Bez przycisków działu"
 4983 
 4984 #~ msgid "Web Buttons On"
 4985 #~ msgstr "Zastosuj przyciski działu"
 4986 
 4987 #~ msgid "Web:"
 4988 #~ msgstr "Dział:"
 4989 
 4990 #~ msgid "Welcome"
 4991 #~ msgstr "Witamy"
 4992 
 4993 #~ msgid "Welcome %1, take a [[%2][first tour]] on the %3."
 4994 #~ msgstr "Witaj %1. Zapraszamy na [[%2][wycieczkę]] po dziale %3."
 4995 
 4996 #~ msgid "Welcome Guest"
 4997 #~ msgstr "Witamy"
 4998 
 4999 #~ msgid "Welcome to the %1"
 5000 #~ msgstr "Witamy w dziale %1"
 5001 
 5002 #~ msgid "WikiWord"
 5003 #~ msgstr "WikiWord"
 5004 
 5005 #~ msgid "Write protect your home page: (set it to your %1)"
 5006 #~ msgstr ""
 5007 #~ "Aby zabezpieczyć swoją stronę domową przed niepowołanymi zmianami ustaw "
 5008 #~ "zmienną na %1"
 5009 
 5010 #~ msgid "You are not registered"
 5011 #~ msgstr "Nie jesteś zarejestrowany"
 5012 
 5013 #~ msgid "You are trying to '%1' a topic in a web that does not exist."
 5014 #~ msgstr "Próbujesz wykonać operację: %1 dla nieistniejącej strony."
 5015 
 5016 #~ msgid ""
 5017 #~ "You can [[%1][create a new web]] if you have the permission. Contact %2 "
 5018 #~ "if you have any questions."
 5019 #~ msgstr ""
 5020 #~ "Nowe działy mogą [[%1][tworzyć]] tylko użytkownicy mający odpowiednie "
 5021 #~ "uprawnienia. W razie dalszych pytań należy skontaktować się z "
 5022 #~ "administratorem: %2."
 5023 
 5024 #~ msgid "You can also use the names of the standard HTML colors"
 5025 #~ msgstr "Można także stosować standardowe nazwy kolorów w języku HTML."
 5026 
 5027 #~ msgid "You cannot call this script directly, %1 uses it internally."
 5028 #~ msgstr ""
 5029 #~ "Nie można bezpośrednio użyć tego skryptu. Jest on wykorzystywany "
 5030 #~ "wewnętrznie przez %1."
 5031 
 5032 #~ msgid ""
 5033 #~ "You might go <a href=\"javascript:history.back()\">back</a> in your "
 5034 #~ "browser and save your changes locally."
 5035 #~ msgstr ""
 5036 #~ "Kliknij <a href=\"javascript:history.back()\">Wstecz</a> i zapisz zmiany "
 5037 #~ "lokalnie."
 5038 
 5039 #~ msgid "Your [[%1][homepage]] has _not_ been removed yet."
 5040 #~ msgstr "Twoja [[%1][strona domowa]] _nie_ została jeszcze usunięta."
 5041 
 5042 #~ msgid ""
 5043 #~ "Your language will be reset to the global default from the next screen "
 5044 #~ "on. You will be redirected to there right now. If you aren't, [[%1][click "
 5045 #~ "here]] to proceed."
 5046 #~ msgstr ""
 5047 #~ "Za chwilę nastąpi zmiana języka zgodnie z ustawieniem globalnym. Nastąpi "
 5048 #~ "przekierowanie na następną stronę. Jeżeli przekierowanie nie nastąpi "
 5049 #~ "automatycznie, to kliknij [[%1][tutaj]]."
 5050 
 5051 #~ msgid ""
 5052 #~ "Your login name is usually the %1, like *<nop>TomSawyer* and _not_ Tom "
 5053 #~ "Sawyer or tom or sawyer."
 5054 #~ msgstr ""
 5055 #~ "Nazwa konta ma zwykle postać: %1, np. *<nop>TomekSawyer* a _nie_ Tomek "
 5056 #~ "Sawyer lub tomek lub sawyer."
 5057 
 5058 #~ msgid "Your signature with timestamp"
 5059 #~ msgstr "Twój podpis"
 5060 
 5061 #~ msgid ""
 5062 #~ "__Note:__ Go back and click on Cancel if you would like to cancel the "
 5063 #~ "changes you did."
 5064 #~ msgstr ""
 5065 #~ "__Uwaga:__ Kliknij Wstecz i wybierz Rezygnacja, jeśli chcesz zrezygnować "
 5066 #~ "z wprowadzonych zmian."
 5067 
 5068 #~ msgid ""
 5069 #~ "__Note:__ Locking gets reset after <b> %1 </b> minutes of inactivity, the "
 5070 #~ "earliest in <b>%2</b> minutes."
 5071 #~ msgstr ""
 5072 #~ "__Uwaga:__ Blokada zostanie wyłączona po <b> %1 </b> minutach "
 5073 #~ "bezczynności, najwcześniej w ciągu <b>%2</b> minut(y)."
 5074 
 5075 #~ msgid "changes"
 5076 #~ msgstr "zmiany"
 5077 
 5078 #~ msgid "debug"
 5079 #~ msgstr "wyświetl błędy"
 5080 
 5081 #~ msgid "edit form"
 5082 #~ msgstr "edycja formularza"
 5083 
 5084 #~ msgid "go back to <nop>%1"
 5085 #~ msgstr "wróć do <nop>%1"
 5086 
 5087 #~ msgid "in <input type=\"checkbox\" name=\"raw\"> raw text format."
 5088 #~ msgstr "w <input type=\"checkbox\" name=\"raw\"> formacie źródłowym."
 5089 
 5090 #~ msgid "manage properties of %1"
 5091 #~ msgstr "właściwości %1"
 5092 
 5093 #~ msgid "more"
 5094 #~ msgstr "więcej"
 5095 
 5096 #~ msgid "move"
 5097 #~ msgstr "przenieś"
 5098 
 5099 #~ msgid "move or delete %1"
 5100 #~ msgstr "Przenieś lub usuń: %1"
 5101 
 5102 #~ msgid "next"
 5103 #~ msgstr "dalej"
 5104 
 5105 #~ msgid "note"
 5106 #~ msgstr "Uwaga:"
 5107 
 5108 #~ msgid "oops"
 5109 #~ msgstr "oops"
 5110 
 5111 #~ msgid "prefs"
 5112 #~ msgstr "ustawienia"
 5113 
 5114 #~ msgid "prev"
 5115 #~ msgstr "poprzedni"
 5116 
 5117 #~ msgid "printable"
 5118 #~ msgstr "do druku"
 5119 
 5120 #~ msgid "props"
 5121 #~ msgstr "propozycje"
 5122 
 5123 #~ msgid "rename"
 5124 #~ msgstr "zmień nazwę"
 5125 
 5126 #~ msgid "rename web"
 5127 #~ msgstr "zmień nazwę działu"
 5128 
 5129 #~ msgid "search"
 5130 #~ msgstr "wyszukaj"
 5131 
 5132 #~ msgid "sequential"
 5133 #~ msgstr "sekwencyjnie"
 5134 
 5135 #~ msgid "side by side"
 5136 #~ msgstr "obok siebie"
 5137 
 5138 #~ msgid "single character first name"
 5139 #~ msgstr "imię jednoznakowe"
 5140 
 5141 #~ msgid "single character last name"
 5142 #~ msgstr "nazwisko jednoznakowe"
 5143 
 5144 #~ msgid "the %1 home?"
 5145 #~ msgstr "strona domowa użytkownika: %1"
 5146 
 5147 #~ msgid "the %1 to customize the web specific preferences or"
 5148 #~ msgstr "%1 w celu skonfigurowania działu lub"
 5149 
 5150 #~ msgid "the %1 to start working on the new web,"
 5151 #~ msgstr "%1 w celu rozpoczęcia pracy w nowym dziale,"
 5152 
 5153 #~ msgid "Registered users can [%1[change]] and [%2[reset]] their passwords."
 5154 #~ msgstr ""
 5155 #~ "Zarejestrowani użytkownicy mogą [[%1][zmieniać]] oraz [[%2][resetować]] "
 5156 #~ "hasło."
 5157 
 5158 #~ msgid "&Attach"
 5159 #~ msgstr "&Załączniki"
 5160 
 5161 #~ msgid "&Edit"
 5162 #~ msgstr "&Edycja"
 5163 
 5164 #~ msgid "&More topic actions"
 5165 #~ msgstr "&Inne operacje"
 5166 
 5167 #~ msgid "&Printable"
 5168 #~ msgstr "&Do druku"
 5169 
 5170 #~ msgid "&Raw View"
 5171 #~ msgstr "&Kod źródłowy"
 5172 
 5173 #~ msgid "&View topic"
 5174 #~ msgstr "&Wyświetl stronę"
 5175 
 5176 #~ msgid "A&ll Webs"
 5177 #~ msgstr "&we wszystkich działach"
 5178 
 5179 #~ msgid "Cr&eate"
 5180 #~ msgstr "&Utwórz"
 5181 
 5182 #~ msgid "Create (&WYSIWYG)"
 5183 #~ msgstr "Utwórz (&WYSIWYG)"
 5184 
 5185 #~ msgid "We&b"
 5186 #~ msgstr "w bieżącym &dziale"
 5187 
 5188 #~ msgid "Topic:"
 5189 #~ msgstr "Nazwa strony:"
 5190 
 5191 #~ msgid "Hide formatting help"
 5192 #~ msgstr "Ukryj zasady formatowania"
 5193 
 5194 #~ msgid "If you used the \"Jump\" feature to jump to this page:"
 5195 #~ msgstr "Jeśli dostałeś się na tę stronę za pomocą \"Skocz do\":"
 5196 
 5197 #~ msgid "If you would like to create this page:"
 5198 #~ msgstr "Aby utworzyć stronę:"
 5199 
 5200 #~ msgid ""
 5201 #~ "Make sure you spelled the %1 correctly and try again. Remember, a %2 is "
 5202 #~ "case sensitive"
 5203 #~ msgstr ""
 5204 #~ "Sprawdź, czy prawidłowo wpisałeś: %1 i spróbuj ponownie. Uwaga: w %2 jest "
 5205 #~ "ważna wielkość liter."
 5206 
 5207 #~ msgid "More options in WebSearch"
 5208 #~ msgstr "Więcej opcji na stronie WebSearch"
 5209 
 5210 #~ msgid "Registration for %1 (%2)"
 5211 #~ msgstr "Rejestracja: %1 (%2)"
 5212 
 5213 #~ msgid "Release edit lock"
 5214 #~ msgstr "Usuń blokadę strony"
 5215 
 5216 #~ msgid ""
 5217 #~ "See <a href='%1'>100</a>, <a href='%2'>200</a>, <a href='%3'>400</a>, <a "
 5218 #~ "href='%4'>800</a> most recent changes"
 5219 #~ msgstr ""
 5220 #~ "Wyświetl <a href='%1'>100</a>, <a href='%2'>200</a>, <a href='%3'>400</"
 5221 #~ "a>, <a href='%4'>800</a> ostatnich zmian"
 5222 
 5223 #~ msgid "See <a href='%1'>all</a> changes"
 5224 #~ msgstr "Wyświetl <a href='%1'>wszystkie</a> zmiany"
 5225 
 5226 #~ msgid "Set Parent Topic"
 5227 #~ msgstr "Ustaw stronę nadrzędną"
 5228 
 5229 #~ msgid "Show formatting help"
 5230 #~ msgstr "Wyświetl pomoc do formatowania stron"
 5231 
 5232 #~ msgid ""
 5233 #~ "Use the [[WebSearch][Search]] link on top of this page, or do a simple"
 5234 #~ msgstr ""
 5235 #~ "Kliknij [[WebSearch][Wyszukaj]] na górze strony lub po prostu wykonaj: "
 5236 
 5237 #~ msgid "Missing Fields =%1="
 5238 #~ msgstr "Nie wypełniono pól =%1="
 5239 
 5240 #~ msgid "%1 (note)"
 5241 #~ msgstr "%1 (uwaga)"
 5242 
 5243 #~ msgid "(More options in WebSearch)"
 5244 #~ msgstr "(więcej opcji na stronie WebSearch)"
 5245 
 5246 #~ msgid "Changed by:"
 5247 #~ msgstr "Zmieniony przez:"
 5248 
 5249 #~ msgid "Choose a new form template"
 5250 #~ msgstr "Wybierz nowy szablon formularza"
 5251 
 5252 #~ msgid "Pick one of the %1.StandardColors."
 5253 #~ msgstr "Wybierz jeden spośród standardowych kolorów (%1.StandardColors)."
 5254 
 5255 #~ msgid "The checkmarked topics will be updated"
 5256 #~ msgstr "Zaznaczone strony zostaną zaktualizowane"
 5257 
 5258 #~ msgid ""
 5259 #~ "There has been a problem adding your user id to the Password system. "
 5260 #~ "Please contact %1."
 5261 #~ msgstr ""
 5262 #~ "Wystąpił problem przy dodawaniu nowego użytkownika do bazy haseł. "
 5263 #~ "Powiadom administratora: %1."
 5264 
 5265 #~ msgid "raw text format."
 5266 #~ msgstr "w postaci kodu źródłowego."
 5267 
 5268 #~ msgid "sidebyside"
 5269 #~ msgstr "Obok siebie"
 5270 
 5271 #~ msgid ""
 5272 #~ "Checked topics will be updated to point to the new attachment location."
 5273 #~ msgstr ""
 5274 #~ "Skróty na zaznaczonych stronach zostaną zaktualizowane tak, aby "
 5275 #~ "wskazywały na nowe położenie załącznika."
 5276 
 5277 #~ msgid "Not recommended when deleting an attachment."
 5278 #~ msgstr "Nie zalecane przy usuwaniu załącznika."
 5279 
 5280 #~ msgid "Continue to *[[%1][create topic !%2]]*"
 5281 #~ msgstr "Czy kontynuować i *[[%1][utworzyć stronę !%2]]*"
 5282 
 5283 #~ msgid ""
 5284 #~ "To create a new topic, enter a %1.WikiWord for the topic name, select a "
 5285 #~ "topic parent and click 'Create.'"
 5286 #~ msgstr ""
 5287 #~ "Aby utworzyć nową stronę, wpisz jej nazwę w formacie [[%1.WikiWord]"
 5288 #~ "[WikiWord]], wybierz stronę nadrzędną i kliknij 'Utwórz'."
 5289 
 5290 #~ msgid "Show form"
 5291 #~ msgstr "Pokaż formularz"
 5292 
 5293 #~ msgid "(changed language)"
 5294 #~ msgstr "(zmieniony język)"